Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 16 Venres, 24 de xaneiro de 2014 Páx. 2830

II. Autoridades e persoal

a) Cesamentos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

DECRETO 5/2014, do 23 de xaneiro, polo que se dispón o cesamento de Manuel Puga Pereira como presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela.

O título IV da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, regula os consellos sociais das universidades públicas.

En virtude do artigo 79.1 da Lei 6/2013, do 13 de xuño, do Sistema universitario de Galicia, os membros dos consellos sociais cesarán, entre outras causas, por expiración do período de mandato. Unha vez finalizado o período de mandato do presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela e no uso das atribucións conferidas pola Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, logo da deliberación do Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día vinte e tres de xaneiro de dous mil catorce,

DISPOÑO:

Artigo único

Que cese Manuel Puga Pereira como presidente do Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela por expiración do período de mandato, agradecéndolle os servizos prestados.

Disposición derradeira

Este decreto entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Santiago de Compostela, vinte e tres de xaneiro de dous mil catorce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria