Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 21 Venres, 31 de xaneiro de 2014 Páx. 4100

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ORDE do 31 de decembro de 2013 pola que se resolve a convocatoria da Orde do 24 de setembro de axudas dirixidas a escolas de música non dependentes desta consellería.

Por Orde do 24 de setembro de 2013 (DOG do 4 de outubro) publicouse a convocatoria de axudas dirixidas a escolas de música non dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Valoradas pola comisión as solicitudes e a documentación xustificativa presentadas e elevada a proposta definitiva de concesión destas axudas, segundo prevén os puntos sétimo e oitavo da orde de convocatoria, e en virtude das atribucións que ten conferidas a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria,

DISPOÑO:

Primeiro. Concederlle as axudas, nas contías que se sinalan, ás escolas de música públicas das cales sexan titulares os concellos que se relacionan no anexo I a esta orde.

Segundo. Concederlle as axudas, nas contías que se sinalan, ás escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que se relacionan no anexo II a esta orde. Así mesmo, desestimar as solicitudes presentadas polas escolas de música dependentes de asociacións ou fundacións sen ánimo de lucro que se relacionan no anexo III, polas causas que se indican.

Terceiro. O pagamento da subvención realizarase unha vez comprobado polo órgano concedente a xustificación presentada polo/a beneficiario/a da realización da actividade subvencionada. Toda alteración das condicións tidas en conta para a concesión da subvención poderá dar lugar á modificación desta resolución de concesión.

Cuarto. Contra esta orde, que esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, ante a persoa titular da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo o disposto na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común ou ben os/as interesados/as poderán presentar directamente recurso contencioso-administrativo, ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, conforme se establece na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 31 de decembro de 2013

Jesús Vázquez Abad
Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANEXO I

Concello

Escola de música

Importe

Abegondo

Escola M. de Música de Abegondo

977,54 €

Arzúa

Escola M. de Música de Arzúa

929,21 €

Baiona

Escola M. de Música de Baiona

2.012,80 €

Baña, A

Escola M. de Música da Baña

1.173,24 €

Barbadás

Escola M. de Música de Barbadás

2.301,02 €

Barco de Valdeorras, O

Escola M. de Música do Barco de Valdeorras

1.545,91 €

Brión

Escola M. de Música Magariños

2.188,46 €

Burela

Escola M. de Música de Burela

1.661,72 €

Cabana de Bergantiños

Escola M. de Música de Cabana de Bergantiños

967,99 €

Caldas de Reis

Escola M. de Música de Caldas de Reis

2.448,35 €

Cambados

Escola M. de Música de Cambados

1.740,80 €

Cangas

Escola M. de Música Mestre Inocentes Camaño

3.103,05 €

Capela, A

Escola M. de Música da Capela

739,94 €

Carballiño, O

Escola M. de Música do Carballiño

1.283,34 €

Carnota

Escola M. de Música de Carnota

1.496,46 €

Catoira

Escola M. de Música de Catoira

2.025,93 €

Cee

Escola M. de Música de Cee

1.671,65 €

Estrada, A

Escola M. de Música da Estrada

1.467,97 €

Forcarei

Escola M. de Música de Forcarei

1.526,35 €

Fornelos de Montes

Escola M. de Música de Fornelos de Montes

939,07 €

Foz

Escola M. de Música de Foz

1.703,71 €

Guitiriz

Escola M. de Música de Guitiriz

1.557,54 €

Maceda

Escola M. de Música de Maceda

450,35 €

Marín

Escola M. de Música Maestro Landín Pazos

1.263,00 €

Meira

Escola M. de Música de Meira

1.682,63 €

Moaña

Escola M. de Música de Moaña

1.938,59 €

Mondariz

Escola M. de Música de Mondariz

2.127,41 €

Mondoñedo

Escola M. de Música O Pallarego

1.407,97 €

Monforte de Lemos

Escola M. de Música de Monforte de Lemos

2.594,93 €

Moraña

Escola M. de Música de Moraña

981,99 €

Mugardos

Escola M. de Música de Mugardos

751,34 €

Muros

Escola M. de Música de Muros

1.604,73 €

Neves, As

Escola M. de Música das Neves

1.093,51 €

Oleiros

Escola M. de Música A Fábrica

4.208,45 €

Ordes

Escola M. de Música de Ordes

980,21 €

Ortigueira

Escola M. de Música de Ortigueira

2.226,43 €

Padrón

Escola M. de Música de Padrón

1.167,27 €

Pobra de Trives, A

Escola M. de Música da Pobra de Trives

677,68 €

Pobra do Brollón, A

Escola M. de Música Samoeiro

324,31 €

Pontenova, A

Escola M. de Música da Pontenova

1.292,24 €

Porriño, O

Escola M. de Música do Porriño

1.691,30 €

Porto do Son

Escola M. de Música de Porto do Son

1.145,84 €

Ribadavia

Escola M. de Música de Ribadavia

1.070,15 €

Ribadeo

Escola M. de Música e Danza de Ribadeo

3.313,25 €

Rois

Escola M. de Música de Rois

967,73 €

Sada

Escola M. de Música de Sada

1.833,42 €

San Cibrao das Viñas

Escola M. de Música de San Cibrao das Viñas

1.277,79 €

Sanxenxo

Escola M. de Música Lied-Em

2.063,98 €

Sarria

Escola M. de Música de Sarria

1.488,91 €

Silleda

Escola M. de Música de Silleda

2.720,10 €

Sober

Escola M. de Música de Sober

1.506,58 €

Tui

Escola M. de Música de Tui

2.351,60 €

Valga

Escola M. de Música de Valga

3.151,20 €

Vigo

Escola M. de Música de Vigo

5.840,76 €

Vila de Cruces

Escola M. de Música de Vila de Cruces

2.040,75 €

Vilagarcía de Arousa

Escola M. de Música Bernardo del Río

4.285,62 €

Xove

Escola M. de Música de Xove

1.015,93 €

Total

100.000,00 €

ANEXO II

Concello

Escola de música

Importe

Chantada

Escola de Música e Danza de Chantada

895,67 €

Lalín

Escola de Música da Banda de Lalín

1.404,81 €

Mos

Escola de Música de Mos

3.125,13 €

Pontevedra

Escola de Música A Tempo

1.814,61 €

Pontevedra

Escola de Música de Salcedo

1.452,08 €

Ribadavia

Escola de Música Mestre Veneroni

1.358,81 €

Rosal, O

Escola de Música Agrupación Musical do Rosal

2.113,40 €

Salceda de Caselas

Asoc. Amigos da Música de Salceda de Caselas

1.800,33 €

Teo

Soc. Recreativa San Xoán de Calo

1.063,76 €

Vigo

Escola de Música Atlántida de Matamá

1.494,37 €

Vigo

Escola de Música de Valadares

1.904,64 €

Vigo

Banda Escola de Música de Beade

2.227,77 €

Vilanova de Arousa

Escola de Música de Vilanova de Arousa

1.344,62 €

Total

22.000,00 €

ANEXO III

Concello

Escola de música

Causa de denegación

Rábade

Escola de Música de Rábade

Non rexistrada a asociación solicitante