Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Venres, 28 de febreiro de 2014 Páx. 8792

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

ANUNCIO do 10 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, polo que se notifican ás persoas interesadas as resolucións dos procedementos para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios (expediente 15/50057/10 e sete máis).

De conformidade cos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícanselles ás persoas interesadas, que se sinalan no anexo deste anuncio, as resolucións dos procedementos para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios.

As persoas relacionadas no anexo poden recoller a respectiva resolución no prazo de dez días hábiles, que se contarán desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas oficinas do Servizo de Explotacións Agrarias da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria, Consellería do Medio Rural e do Mar (Edificio Administrativo San Caetano, Santiago de Compostela), de luns a venres, das 9.00 ás 14.00 horas, para coñecemento da dita resolución e constancia de tal coñecemento.

Esta resolución é firme en vía administrativa. Contra ela o/a interesado/a poderá interpoñer recurso potestativo de reposición, no prazo dun mes, de conformidade co establecido nos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses, segundo o establecido nos artigos 10.1.a) e 46.1 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa, contados ambos os prazos a partir do día seguinte ao desta publicación.

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2014

Patricia Ulloa Alonso
Directora xeral de Produción Agropecuaria

ANEXO

1. Procedemento: expediente número 15/50057/10, de axudas para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios.

– Interesada: Suárez Cambre, Mª Carmen.

– Acto de notificación: resolución do procedemento para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda.

– Último enderezo coñecido: O Igrexario-Armentón, 15144 Arteixo.

2. Procedemento: expediente número 15/50111/10, de axudas para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios.

– Interesada: Rivas Fernández, Eva María.

– Acto de notificación: resolución do procedemento para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda.

– Último enderezo coñecido: Seixas, 15810 Arzúa.

3. Procedemento: expediente número 27/50135/11, de axudas para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios.

– Interesado: Mazo Torre, Chistian Adam.

– Acto de notificación: resolución do procedemento para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda.

– Último enderezo coñecido: A Regueiriña, núm. 7, Muimenta, 27377 Cospeito.

4. Procedemento: expediente número 27/50136/11, de axudas para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios.

– Interesado: González Burgos, Crayz August.

– Acto de notificación: resolución do procedemento para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda.

– Último enderezo coñecido: A Regueiriña, núm. 7, Muimenta, 27377 Cospeito.

5. Procedemento: expediente número 27/50171/11, de axudas para a mellora da eficacia e sustentabilidade das explotacións agrarias e para a incorporación de novos activos agrarios.

– Interesada: Espinoza Burgos, Nury-Alejandra.

– Acto de notificación: resolución do procedemento para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda.

– Último enderezo coñecido: A Regueiriña, núm. 7, Muimenta, 27377 Cospeito.

6. Procedemento: expediente número 27/00417/12, de axudas para a modernización das explotacións agrarias e para a incorporación de mozos á actividade agraria.

– Interesado: Pérez Estrada, José Manuel.

– Acto de notificación: resolución do procedemento para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda.

– Último enderezo coñecido: As Nogais, núm. 2, Santo André, 27677 As Nogais.

7. Procedemento: expediente número 27/50116/12, de axudas para a modernización das explotacións agrarias e para a incorporación de mozos á actividade agraria.

– Interesado: Pérez Estrada, José Manuel.

– Acto de notificación: resolución do procedemento para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda.

– Último enderezo coñecido: As Nogais, núm. 2, Santo André, 27677 As Nogais.

8. Procedemento: expediente número 32/50005/12, de axudas para a modernización das explotacións agrarias e para a incorporación de mozos á actividade agraria.

– Interesado: Díaz Font, Eduardo Luis.

– Acto de notificación: resolución do procedemento para declarar a perda do dereito ao cobramento total da axuda.

– Último enderezo coñecido: estrada O Vao-Reigada, O Vao, 32785 Manzaneda.