Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Luns, 3 de marzo de 2014 Páx. 9058

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 27 de febreiro de 2014 pola que se resolve o concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia, convocado pola Orde da Consellería de Facenda do 20 de febreiro de 2013.

Mediante a Orde da Consellería de Facenda do 20 de febreiro de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 40, do 26 de febreiro) convocouse concurso para a provisión de postos de traballo vacantes na Administración xeral da Xunta de Galicia.

Examinadas e resoltas as reclamacións presentadas contra a valoración provisional de méritos, a Comisión de Valoración, na súa xuntanza do día 19 de febreiro de 2014, acordou elevar á Consellería de Facenda a proposta definitiva de resolución do concurso.

Debido a que existen postos adxudicados que están ocupados provisionalmente por funcionarios/as que superaron os últimos procesos selectivos convocados, para asegurar a continuidade na prestación de servizos, aprázanse as tomas de posesión nos destinos obtidos no concurso ata a data en que estes funcionarios elixan destino definitivo e poidan tomar posesión del.

Polo exposto, esta dirección xeral, ao abeiro do disposto na Orde da Consellería de Facenda do 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (Diario Oficial de Galicia núm. 136, do 18 de xullo), modificada pola Orde da Consellería de Facenda do 26 de agosto de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 162, do 27 agosto), de conformidade co previsto na base VII.5 da convocatoria,

DISPÓN:

Primeiro. Adxudicarlles aos/ás funcionarios/as que se relacionan nos anexos I (primeira fase) e II (fase de resultas) os postos de traballo que neles se especifican.

Segundo. Diferir os prazos posesorios ata que rematen os actos de elección de destino definitivo dos/as funcionarios/as da Administración especial en destino provisional. A data de inicio dos prazos posesorios publicarase no Diario Oficial de Galicia.

Terceiro. Os destinos adxudicados serán irrenunciables, agás que con anterioridade á finalización dos prazos posesorios se obteña outro destino mediante convocatoria pública, ben polo procedemento de libre designación ben por concurso, caso en que poderá optar por un dos dous.

Os/as adxudicatarios/as están obrigados/as a comunicar por escrito a opción realizada á Dirección Xeral da Función Pública dentro dos tres días seguintes ao da publicación da orde da Consellería de Facenda pola que se abran os prazos posesorios.

Os traslados que deriven da resolución deste concurso terán a consideración de voluntarios; en consecuencia, non xerarán dereito a indemnización.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderase interpor recurso potestativo de reposición ante a Dirección Xeral da Función Pública, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación no Diario Oficial de Galicia, de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, ou poderase impugnar directamente ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, segundo a Lei 29/1998, do 13 de xullo.

Santiago de Compostela, 27 de febreiro de 2014

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

ANEXO I
(Primeira fase)

1º apelido

2º apelido

Nome

NIF

Grupo

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Concello

Nivel

Puntos

ABAD

SANCHEZ

MARIA JOSE

34887494J

D

352

ED.C99.10.000.15001.186

XEFE/A GRUPO

ED

A CORUÑA

14

17.200

ABAL

BARROS

MARIA CARMEN

35306084A

D

534

ED.C99.10.000.36001.127

XEFE/A GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

18.400

ABALDE

COSTAS

NOELIA

53180922T

C

946

TR.C99.10.000.36560.044

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

VIGO

14

16.600

ABALO

VELAY

MARIA GLORIA

36083460W

D

48

PR.C02.00.004.15770.047

XEFATURA NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.050

ABEIJON

PIÑEIRO

MARIA DOLORES

33234152A

D

698

SA.S04.00.001.15770.019

XEFATURA NEGOCIADO III

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.250

ABELAIRA

ARRIANDIAGA

YOLANDA MARIA

32413738E

B

788

TR.C99.10.000.15001.530

POSTO BASE SUBGRUPO A2

TR

A CORUÑA

16

18.700

ABELEIRA

RODRIGUEZ

JUAN CARLOS

32840874W

D

325

IN.O19.10.000.15001.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

A CORUÑA

12

14.000

ABRALDES

CASTRO

JOSE MANUEL

33287980B

D

192

MA.C05.00.003.15770.004

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.250

ABRIL

TOUCEDO

MARIA CARMEN

35549484V

D

937

TR.C99.10.000.36560.114

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

VIGO

18

20.250

ACITORES

FOIRA

RAQUEL

32643739T

A

824

TR.C99.10.201.15770.001

LETRADO/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

21.550

AFONSO

LOBATO

RUBEN ANTONIO

32753150T

D

217

MA.C99.10.000.15001.029

POSTO BASE GRUPO D

MA

A CORUÑA

12

17.200

AGUARON

TURRIENTES

ANTONIO

13106690W

A

19

PR.519.10.000.32001.009

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PR

OURENSE

20

20.500

AGUETE

PESQUEIRA

EDELMIRA

35295607Z

C

716

TR.C02.00.005.15770.023

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.900

AGUIAR

CONDE

MARIA ILUMINADA

33535234S

D

480

ED.C99.40.101.27110.007

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CASTROVERDE

14

10.900

AGUILAR

OTERO

SOLEDAD

35446022D

D

98

PR.C99.10.000.36001.120

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

PR

PONTEVEDRA

18

18.800

AGUIRRE

SEOANE

RAMON

32771466P

B

156

FC.C08.00.002.15770.032

XEFATURA SECCIÓN DE ORDENACIÓN DO PERSOAL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

25.000

AIDO

SUAREZ

SUSANA

33280034T

D

1066

PE.C05.00.002.15770.041

XEFATURA NEGOCIADO GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA II

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.500

ALFONSIN

GOMEZ

MARIA ESTRELLA

34915046B

C

1027

MR.C99.10.101.36001.043

XEFE/A SECCIÓN DE COORDINACIÓN E TRAMITACIÓN ADMTVA.

MR

PONTEVEDRA

22

21.650

ALONSO

ALVAREZ

MARIA BEGOÑA

36071936R

D

598

ED.C99.40.202.36560.005

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VIGO

14

17.150

ALONSO

AMADO

MARGARITA

36063349Q

D

268

MA.S99.10.000.36001.065

XEFATURA NEGOCIADO VIII

MA

PONTEVEDRA

18

18.200

ALONSO

BOUZA

MARIA ANGELES

36087345T

A

1081

PE.C99.40.301.36560.065

ADMINISTRADOR/A DE CENTROS

PE

VIGO

20

20.600

ALONSO

CARRERO

ROSA MARIA

35563793C

D

107

PR.C99.40.000.36560.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

VIGO

12

16.250

ALONSO

DIEGUEZ

JOSE JESUS

36067785J

D

949

TR.C99.10.000.36560.544

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

VIGO

12

16.350

ALONSO

FREIRIA

MARIA PILAR

76707534G

D

45

PR.C02.00.002.15770.065

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN VI

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

21.450

ALONSO

GONZALEZ

SONIA MARIA

32815233Y

C

256

MA.S99.10.000.15001.030

POSTO BASE GRUPO C1

MA

A CORUÑA

14

15.200

ALONSO

LOPEZ

MIGUEL ANGEL

10054128T

D

182

MA.C02.00.007.15770.003

SECRETARIO/A ASESOR/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.250

ALONSO

PEREZ

FRANCISCO JAVIER

17157594P

A

150

FC.C07.00.001.15770.023

XEFATURA SECCIÓN II

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

25.350

ALONSO

RODRIGUEZ

MARIA JESUS

36075898F

D

700

SA.S04.00.000.15770.020

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

17.200

ALVAREDO

FERNANDEZ

ANA MARIA

33804729L

B

336

ED.C03.00.001.15770.004

XEFE/A SECCIÓN CENTROS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.950

ALVAREZ

CARRO

MARIA LOURDES

32781450X

D

989

MR.C99.10.000.15001.044

POSTO BASE GRUPO D

MR

A CORUÑA

12

18.850

ALVAREZ

FERNANDEZ

MARIA ANTONIA

36060342E

D

312

IN.C99.10.000.36001.112

XEFE/A NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

18.600

ALVAREZ

FOLGAR

MARIA TERESA

36061001Z

D

972

MR.C04.00.002.15770.075

XEFE/A NEGOCIADO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.900

ALVAREZ

FREIJIDO

LUIS ALBERTO

32786319A

A

783

TR.C99.20.903.15001.002

POSTO BASE SUBGRUPO A1

TR

A CORUÑA

20

20.950

ALVAREZ

GONZALEZ

RAQUEL

34994907Q

C

947

TR.C99.20.904.36560.008

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

VIGO

14

15.700

ALVAREZ

MONTERO

JULIA BERTA

34951169R

D

900

TR.C99.10.000.32001.562

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

OURENSE

12

19.350

AMOEDO

LOPEZ

FILOMENA

36089871L

C

936

TR.C99.10.000.36560.113

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO DE HABILITACIÓN

TR

VIGO

18

19.750

AMORIN

TABOADA

ANGELA

34963424C

C

1011

MR.C99.10.000.32001.033

POSTO BASE GRUPO C

MR

OURENSE

14

19.350

ANDION

ALONSO

MARIA ISABEL

76543035R

D

895

TR.C99.10.000.32001.018

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

OURENSE

18

20.000

ANDUJAR

LARIOS

MARIA JESUS

32448810L

C

723

TR.C02.00.005.15770.035

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.500

ANDUJAR

POSE

JOSE LUIS

33242877B

B

1044

PE.C02.00.002.15770.054

XEFATURA SECCIÓN DE CONTRATACIÓN II

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.050

ANSIAS

BACELAR

ALVARO

34914426N

B

908

TR.C99.20.901.36001.009

POSTO BASE SUBGRUPO A2

TR

PONTEVEDRA

16

19.400

ARAUJO

RODRIGUEZ

ROSA ISABEL

34968070C

D

232

MA.C99.10.000.32001.035

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

OURENSE

12

19.100

AREAL

LOPEZ

MIRIAM

34955725A

A

887

TR.C99.10.000.32001.650

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICO-XURÍDICA

TR

OURENSE

25

21.400

ARES

CASAL

MIGUEL ANGEL

76503969N

A

748

TR.C04.00.001.15770.011

XEFATURA SECCIÓN RELACIÓNS LABORAIS III

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.450

ARGUELLES

SILVOSA

PABLO

32844041H

E

373

ED.C99.40.501.15001.011

SUBALTERNO/A

ED

A CORUÑA

10

6.600

ARIAS

ROMAN

JOSE ANGEL

76567986C

E

871

TR.C99.20.901.27001.020

SUBALTERNO/A

TR

LUGO

10

9.000

ARMADA

BARREIRO

MARIA DOLORES

33245881W

A

247

MA.S01.00.004.15770.042

XEFATURA SECCIÓN CONTABILIDADE XERAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.650

ARMESTO

FERNANDEZ

JAVIER

33844763X

C

840

TR.C99.10.000.27001.632

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

TR

LUGO

25

21.550

ARMESTO

FERREIRO

MARTA

33316122R

C

855

TR.C99.10.000.27001.657

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

LUGO

18

18.800

ARROJO

ARIAS

MARIA EMILIA

33824176P

D

79

PR.C99.10.000.27001.145

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

PR

LUGO

18

20.450

AZAÑEDO

BARBERO

MARIA VICTORIA

06520430E

C

14

PR.501.00.003.15770.006

XEFATURA SECCIÓN PUNTO COORD. ORDES DE PROTECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.100

BADAS

FERNANDEZ

JOSE

34962356X

C

97

PR.C99.10.000.36001.046

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN VI

PR

PONTEVEDRA

18

21.900

BAEZA

BARRANTES

ANTONIO

35306418S

A

963

MR.C02.00.003.15770.013

XEFE/A SECCIÓN XURÍDICA II

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.500

BALADO

CASTRO

JOSE ISIDRO

33266957X

D

764

TR.C07.00.002.15770.063

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.750

BALADO

REGUEIRO

CONCEPCION

34258798E

D

492

ED.C99.40.301.27490.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

QUIROGA

14

14.200

BALEATO

PAZOS

MARIA CARMEN

33293352R

D

143

FC.C02.00.001.15770.023

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.000

BALSEIRO

RODRIGUEZ

JOSE FERNANDO

34726912V

C

706

TR.A99.10.101.36440.038

NEGOCIADO ADMTVO. (ÁREA SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL)

TR

REDONDELA

18

20.000

BALUJA

BERMUDEZ

MARIA JESUS

33267498E

D

104

PR.C99.40.000.36560.117

XEFATURA DE GRUPO I

PR

VIGO

14

18.100

BALLESTEROS

FERNANDEZ

GEMMA

76991708J

D

582

ED.C99.40.301.36400.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

POIO

14

15.400

BALLESTEROS

LOPEZ

MARIA ISABEL

44079166B

D

155

FC.C07.00.000.15770.010

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

12.550

BARBEITO

BARBEITO

MARIA

32626232L

D

394

ED.C99.40.101.15240.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CERCEDA

14

14.650

BARCON

CAMIÑA

SANTIAGO

32820757X

D

362

ED.C99.10.000.15001.022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ED

A CORUÑA

12

12.450

BARREIRA

GALLEGO

CELSO

34721847N

E

525

ED.C99.40.201.32840.004

SUBALTERNO/A

ED

VERÍN

10

14.750

BARREIRA

MOIRON

ANA MARIA

76563000W

B

779

TR.C99.40.501.15001.010

ADMINISTRADOR/A XEFE/A DE PERSOAL

TR

A CORUÑA

24

24.050

BARREIRO

AGUIAR

MARIA FERNANDA

34946120N

C

894

TR.C99.20.902.32001.003

COORDINADOR/A DE ÁREA

TR

OURENSE

20

21.350

BARREIRO

GONZALEZ

MARIA JOSE

33840268T

D

222

MA.C99.10.000.27001.072

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MA

LUGO

18

18.950

BARREIRO

MARTINEZ

MARIA ELVIRA

33250916T

C

72

PR.C99.10.000.15001.243

XEFATURA DE GRUPO

PR

A CORUÑA

14

20.150

BARREIRO

VIDAL

ROSA ANA

35286339S

D

535

ED.C99.40.304.36001.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEVEDRA

14

17.150

BARROS

MORAIS

MARIA LOURDES

35566297V

D

154

FC.C07.00.000.15770.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

11.400

BARROS

NAVEIRA

PILAR

32419098T

A

148

FC.C06.00.001.15770.014

XEFATURA SECCIÓN PLANIFICAC. FINANCEIRA E CONTROL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

27.400

BEIRO

PIÑEIRO

XOSE CARLOS

33248633V

C

632

CU.C02.00.001.15770.005

SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.250

BERNARDEZ

CANCELAS

EUGENIO

33264529C

C

756

TR.C05.00.001.15770.019

XEFATURA SECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN E CONTABILIDADE

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.800

BERNARDEZ

FERRAN

MARIA RITA

34940227F

A

142

FC.C02.00.005.15770.012

XEFATURA SECCIÓN DO REXISTRO DE CONTRATISTAS

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.100

BERNARDEZ

GONZALEZ

JOSE JAVIER

76715606A

D

203

MA.C07.00.003.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.450

BESTEIRO

FERNANDEZ

RICARDO

33858998P

C

841

TR.C99.20.000.27001.001

DIRECTOR/A CENTRO FORMACIÓN OCUPACIONAL

TR

LUGO

25

24.050

BLANCO

MARTINEZ

REYES

34961660G

A

624

IN.C03.00.001.15770.010

SECCIÓN XESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.650

BLANCO DE

AZPIAZU

MARIA CRUZ

32779882Y

C

345

ED.C99.10.000.15001.225

XEFE/A NEGOCIADO I

ED

A CORUÑA

18

19.500

BOADO

QUIJANO

MARIA CARMEN

32633596T

A

68

PR.C99.10.000.15001.080

XEFATURA SECCIÓN DE REXISTRO E INFORMACIÓN I

PR

A CORUÑA

25

23.050

BOAN

MENDEZ

XOSE MANUEL

33812885X

A

149

FC.C07.00.001.15770.010

XEFATURA SECCIÓN II

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.650

BOGA

GRELA

MARIA SOLEDAD

33267208P

D

153

FC.C07.00.001.15770.011

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.550

BOLON

VILLAVERDE

MARIA DEL CARMEN

44822043B

E

53

PR.C02.00.002.15770.129

SUBALTERNO/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

10.150

BORRAJO

POZA

RAQUEL

44471394C

D

878

TR.C99.40.802.27300.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

MONFORTE DE LEMOS

12

13.500

BOULLOSA

NORES

LUIS

76805902R

A

927

TR.C99.10.000.36560.207

XEFATURA SECCIÓN DE RELACIÓNS LABORAIS

TR

VIGO

25

25.350

BOUZA

DOMINGUEZ

Mª MONTSERRAT

76862150Z

B

720

TR.C02.00.005.15770.028

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.000

BOUZAS

MATO

BEATRIZ

33292044G

D

319

IN.O11.00.000.15770.098

XEFATURA NEGOCIADO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.400

BREA

LAGO

VANESSA

44806912Z

A

964

MR.C02.00.003.15770.014

XEFE/A SECCIÓN XURÍDICA III

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.050

BRENLLA

LOPEZ

CLAUDIA

32762000H

B

941

TR.C99.10.000.36560.516

POSTO BASE SUBGRUPO A2

TR

VIGO

16

18.200

BRION

REY

MARIA CARMEN

35424267N

D

294

IN.C02.00.001.15770.017

XEFE/A NEGOCIADO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.700

BUDIÑO

RODRIGUEZ

LIDIA

35302448R

D

593

ED.C99.40.101.36520.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SOUTOMAIOR

14

14.100

BUENO

NUÑEZ

ANA MARIA

32763886H

D

798

TR.C99.10.000.15001.051

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

A CORUÑA

12

12.450

BUGALLO

ESPIÑA

MARIA ANGELES

32445546K

C

42

PR.C02.00.005.15770.017

XEFATURA SECCIÓN II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.950

BUGARIN

RAMILO

MONICA

76896279B

D

579

ED.C99.40.201.36380.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

O PORRIÑO

14

17.400

BUJAN

MORADO

MARIA ISABEL

32673844K

D

820

TR.C99.40.801.15350.051

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

FERROL

12

15.720

CABALEIRO

VIÑAS

MARGARITA

36080329E

A

688

SA.C99.10.001.36001.005

XEFATURA SECCIÓN RÉXIME XURÍDICO E INTERIOR

SA

PONTEVEDRA

25

22.600

CABO

ALVAREZ

ROBERTO DE

34986912W

C

718

TR.C02.00.005.15770.026

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.900

CACHEIRO

GONZALEZ

SARA

11905949E

D

536

ED.C99.40.308.36001.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEVEDRA

14

16.850

CADAVID

RODRIGUEZ

MIGUEL ANGEL

34917806B

A

761

TR.C07.00.000.15770.006

POSTO BASE SUBGRUPO A1

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

18.850

CADENAS

PEREZ

ISABEL

33839763R

A

755

TR.C05.00.001.15770.006

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.650

CALDERON

ORTH

GEMMA

36152673P

E

605

ED.C99.40.305.36560.007

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

11.250

CALVO

EIRAS

MONICA SUSANA

33275879P

D

704

SA.S05.00.001.15770.043

XEFATURA NEGOCIADO VI

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.000

CALVO

RODRIGUEZ

RAFAEL ALBERTO

33285586D

D

446

ED.C99.40.501.15770.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

10.450

CALLES

RODRIGUEZ

ANTONIO JOSE

12226606J

C

508

ED.C99.10.000.32001.151

XEFE/A NEGOCIADO I

ED

OURENSE

18

20.050

CAMBEIRO

GARCIA

JOSE ANTONIO

34985726N

D

902

TR.C99.40.801.32001.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

OURENSE

12

18.200

CAMINO

FERNANDEZ

EVA MARIA

33268111Z

C

1036

MR.O12.00.000.15770.058

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN DE PAGAMENTOS INDEBIDOS

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.750

CAMINO

GUNTIN

JOSE MANUEL

76405702R

D

823

TR.C99.20.901.15690.001

DIRECTOR/A O.E.

TR

AS PONTES

20

16.800

CAMINO

LOPEZ

BELEN

32786991P

D

357

ED.C99.40.309.15001.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

17.900

CAMINO

RODRIGUEZ

ANA MARIA

36072387S

D

106

PR.C99.40.000.36560.028

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

VIGO

12

16.700

CANCELA

ALONSO

ANA MARIA

52431900L

C

730

TR.C03.00.001.15770.005

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA I

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.700

CANCELA

OURENS

ANA MARIA

35301234Y

D

533

ED.C99.40.302.36001.001

XEFE/A SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

PONTEVEDRA

18

19.700

CANCELA

RAMALLO

MARIA GLORIA

35294355G

D

314

IN.C99.10.000.36001.127

XEFE/A NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

18.400

CANOURA

FERNANDEZ

EMILIO JOSE

33994292Q

D

497

ED.C99.40.201.27650.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VIVEIRO

14

11.600

CARAMES

SALVADOR

MARGARITA

76808079Q

D

198

MA.C07.00.001.15770.076

XEFATURA NEGOCIADO II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.000

CARBAJO

ROMERO

JOSE LUIS

35250954G

A

277

MA.X01.00.004.15770.115

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.950

CARBALLAL

FRANCO

PAULA

32767647F

C

215

MA.C99.10.007.15001.024

XEFATURA NEGOCIADO II

MA

A CORUÑA

18

19.300

CARBALLIDO DEL

CAMINO

BEATRIZ

32449657S

D

219

MA.C99.10.000.15001.059

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

A CORUÑA

12

16.700

CARBALLO

LAMAS

ALBERTO

34992952Q

E

513

ED.C99.40.308.32001.010

SUBALTERNO/A

ED

OURENSE

10

11.450

CARIDE

CONDE

SONIA

44453808Y

D

146

FC.C03.00.012.15770.014

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.200

CARNERO

GOMEZ

MARIA CARMEN

50945232W

D

671

SA.C99.10.101.15001.011

XEFATURA NEGOCIADO II

SA

A CORUÑA

18

19.850

CARNOTA

RIOS

MARIA JOSEFA

32787546B

D

987

MR.C99.10.101.15001.015

XEFE/A GRUPO

MR

A CORUÑA

14

18.950

CARREIRA

GARCIA

MARIA ELSA

32774801P

C

214

MA.C99.10.007.15001.012

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

A CORUÑA

18

20.000

CARRERA

CARRERA

MARIA TERESA

44470532D

E

904

TR.C99.10.000.32001.576

SUBALTERNO/A

TR

OURENSE

10

9.550

CARUNCHO

DIAZ

FRANCISCO XABIER

32638802P

D

111

FC.A02.00.000.15770.067

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN, AA.XX. E PERSOAL

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

21.850

CARUNCHO

DIAZ

XOAN MANUEL

32632727M

C

711

TR.C02.00.002.15770.057

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.400

CASANOVA

VAZQUEZ

MARIA PILAR

33849468T

C

679

SA.C99.10.001.27001.008

XEFATURA NEGOCIADO II

SA

LUGO

18

20.700

CASAS

FERNANDEZ

MARIA ASUNCION

34990209X

D

233

MA.C99.10.000.32001.059

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

OURENSE

12

18.800

CASAS

GONZALEZ

ANA MARIA

35307584P

A

782

TR.C99.10.000.15001.518

POSTO BASE SUBGRUPO A1

TR

A CORUÑA

20

20.700

CASAS

IGLESIAS

MARIA JOSE

32666070K

B

304

IN.C99.10.000.15001.003

XEFE/A NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

21.150

CASEIRO

CASEIRO

ROSA Mª

76712406T

D

272

MA.S99.10.000.36001.013

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

PONTEVEDRA

12

16.400

CASTELLANO

HERRERO

JUAN JESUS

24133772X

B

151

FC.C07.00.002.15770.028

XEFATURA SECCIÓN III

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.200

CASTRO

ANDIA

MARIA PILAR

76566079E

C

1041

PE.C01.00.001.15770.004

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.050

CASTRO

BARREIRO

JESUS

35293791S

A

967

MR.C02.00.003.15770.017

XEFE/A SECCIÓN XURÍDICA VI

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.150

CASTRO

CASAL

MARINA

36052147S

D

938

TR.C99.10.000.36560.215

XEFATURA NEGOCIADO I

TR

VIGO

18

19.500

CASTRO

CASTRO

MARIA ANGELES

35420844Q

B

923

TR.C99.10.000.36560.101

XEFATURA SECCIÓN PERSOAL E RÉXIME INTERIOR I

TR

VIGO

25

23.850

CASTRO

CREO

JOSE MANUEL

32418029N

D

600

ED.C99.40.314.36560.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VIGO

14

18.950

CASTRO

GONZALEZ

MARINA

33282630C

D

445

ED.C99.40.501.15770.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

10.450

CASTRO

MATO

MARIA JOSE

33263017A

E

184

MA.C02.00.000.15770.049

SUBALTERNO/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

14.800

CASTRO

REY

RAMONA

32406920N

E

382

ED.C99.40.301.15190.007

SUBALTERNO/A

ED

CARBALLO

10

12.900

CASTRO

VAZQUEZ

ANA MARIA

32794225C

D

354

ED.C99.40.205.15001.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

18.700

CASTRO

VILLAVERDE

MARIA AMALIA

76911293Y

D

969

MR.C02.00.002.15770.022

XEFE/A NEGOCIADO IV

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.350

CEDRON

BALBOA

MARIA JESUS

34247285D

C

873

TR.C99.20.901.27160.001

DIRECTOR/A O.E.

TR

CHANTADA

20

22.450

CERDEIRAS

ENRIQUEZ DE SALAMANCA

ALICIA

05392027E

A

220

MA.C99.10.004.27001.020

XEFATURA SECCIÓN DE TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA

MA

LUGO

25

21.750

CERQUEIRO

OTERO

SONIA

52396149X

C

282

MA.X01.00.005.15770.003

SECRETARIO/A ASESOR/A XURÍDICO/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.500

CERREDA

DOVAL

JOSEFINA

34956047A

D

226

MA.C99.10.000.32001.072

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MA

OURENSE

18

20.200

CIDRE

RODRIGUEZ

CARMEN

34910781R

C

527

ED.C99.10.000.36001.137

XEFE/A SECCIÓN PROFESORADO ENSINANZAS SECUNDARIAS

ED

PONTEVEDRA

25

22.800

CIMADEVILA

GARCIA

NATALIA

33259958A

A

701

SA.S05.00.003.15770.008

XEFATURA SECCIÓN RÉXIME XURÍDICO

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.600

COLLAZO

PAZ

MARIA SOLEDAD

36119497K

C

1084

PE.C99.10.000.36560.011

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PE

VIGO

14

19.650

CONDE

BOVEDA

ALBERTO

34986013T

C

935

TR.C99.10.000.36560.020

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

VIGO

18

19.750

CONDE

FERNANDEZ

MARIA JOSE

34956555M

D

591

ED.C99.40.301.36510.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SILLEDA

14

15.050

CONDE

SOUTO

SANDRA MARIA

33343950E

D

799

TR.C99.10.000.15001.575

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

A CORUÑA

12

12.700

CORDAL

PERNAS

JOSE ELADIO

33315862V

C

721

TR.C02.00.005.15770.033

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

16.450

CORRALES

PIQUERO

JAVIER

32780159F

A

12

PR.501.00.001.15770.030

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.450

CORRALO

DOMONTE

ESTHER

36041620E

D

691

SA.C99.10.101.36560.017

XEFATURA NEGOCIADO IV

SA

VIGO

18

19.400

CORREDERA

GARCIA

JULIA

36096331Q

D

264

MA.S99.10.000.36001.043

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

PONTEVEDRA

18

18.350

CORTES

MARTINEZ

DIANA MARIA

47353632J

D

361

ED.C99.10.000.15001.009

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ED

A CORUÑA

12

12.650

CORTIÑAS

FERNANDEZ

SILVIA

33291122W

A

1034

MR.O12.00.000.15770.051

XEFATURA SECCIÓN DE CONTABILIDADE

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.200

COSTA

FUENTES

JOSE MANUEL

76357953T

D

46

PR.C02.00.002.15770.069

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN X

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

20.900

COTELO

REY

MARIA CARMEN

33239647R

A

152

FC.C07.00.000.15770.003

POSTO BASE GRUPO A1

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

17.150

COURTIER

RAMOS

MARIA LOURDES

33830880L

A

725

TR.C02.00.005.15770.037

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.600

COUSILLAS

ANIDO

MARINA GABRI.

32756752Z

D

158

FC.C08.00.003.15770.025

XEFATURA NEGOCIADO DE PROVISIÓN IV

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

20.150

COUTO

REGO

MARIA PILAR

33837897K

D

493

ED.C99.40.302.27500.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

RIBADEO

14

20.350

CRESPI

RODRIGUEZ

ALEJANDRO

32785081F

B

789

TR.C99.10.000.15001.532

POSTO BASE SUBGRUPO A2

TR

A CORUÑA

16

17.750

CRUZ

BECERRA

PILAR

33844131E

B

839

TR.C99.10.000.27001.603

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

TR

LUGO

25

22.950

CUNDINS

LEMA

MANUELA

32436465W

D

1079

PE.C99.10.000.27650.060

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRACIÓN XERAL E PERSOAL

PE

VIVEIRO

18

18.750

CUTRIN

GARABAL

PABLO

33281491P

C

55

PR.C03.00.001.15770.015

XEFATURA SECCIÓN COORD. PARA PREVENCIÓN DE RISCOS

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.150

CHAN

RUIBAL

CRISTINA

35311446Y

D

267

MA.S99.10.000.36001.059

XEFATURA NEGOCIADO VII

MA

PONTEVEDRA

18

18.200

CHENLO

ANGUEIRA

ANTONIO ANGEL

35425389F

A

731

TR.C03.00.001.15770.006

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA II

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.050

CHOUSA

FOUCE

MARIA DOSINDA

32761538Q

D

353

ED.C99.40.202.15001.005

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

19.550

DACAL

DACAL

JOSE BENITO

76719926E

D

199

MA.C07.00.002.15770.016

XEFATURA NEGOCIADO II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.950

DAPIA

TORO

JOSE ANTONIO

34946644F

C

757

TR.C05.00.002.15770.018

XEFATURA SECCIÓN SEGUIMENTO

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.350

DELGADO

GONZALEZ

RITA

34972320S

C

173

MA.A99.20.000.32001.035

NEGOCIADO I

MA

OURENSE

18

20.050

DELGADO

GONZALEZ

SARA VICTORIA

44462656E

E

515

ED.C99.40.401.32001.007

SUBALTERNO/A

ED

OURENSE

10

9.450

DIAZ

BELINCHON

ANA MARIA

33334458Y

E

474

ED.C99.10.000.27001.032

SUBALTERNO

ED

LUGO

10

9.750

DIAZ

CAMPO

MARIA DOLORES

34907790T

C

884

TR.C99.10.000.32001.162

XEFATURA SECCIÓN DE REXISTRO DE COOPERATIVAS

TR

OURENSE

25

24.750

DIAZ

CARNERO

RAMON

36047470F

B

940

TR.C99.10.000.36560.696

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

VIGO

18

19.500

DIAZ

FERNANDEZ

MARIA DOLORES

34256593W

A

1069

PE.C99.10.000.15001.005

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PE

A CORUÑA

20

21.750

DIAZ

GARCIA

AURORA

33327390E

E

496

ED.C99.40.201.27560.005

SUBALTERNO/A

ED

SARRIA

10

7.400

DIAZ

LOPEZ

MANUEL

33830560K

A

635

CU.C03.00.001.15770.035

SECCIÓN DO LIBRO

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.400

DIAZ

RIVERA

JOSE MANUEL

33848506G

C

646

CU.C99.10.000.27001.046

NEGOCIADO DO DEPÓSITO LEGAL E R. P. I.

CU

LUGO

18

20.150

DIOS

GONZALEZ

MARIA TAREIXA DE

34938204P

C

229

MA.C99.10.002.32001.018

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO IV

MA

OURENSE

18

20.300

DIZ

DIEGUEZ

ALFONSO

44451165P

D

1024

MR.C99.20.112.32620.014

XEFE/A NEGOCIADO (A POBRA DE TRIVES)

MR

A POBRA DE TRIVES

18

12.400

DIZ

ROMAY

MANOEL

34966499J

D

290

MA.X99.10.000.32001.046

XEFATURA DE GRUPO II

MA

OURENSE

14

19.350

DOMINGUEZ

ALVAREZ

MARIA

76998794S

D

951

TR.C99.20.902.36560.011

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

VIGO

12

14.400

DOMINGUEZ

GERPE

MARIA SUSANA

76353466K

C

27

PR.A01.00.000.15770.052

XEFE/A NEGOCIADO DE XESTIÓN DE INSTALACIÓNS

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.200

DOMINGUEZ

GOMEZ

CARLOS

34971308S

C

8

PR.299.10.000.27001.005

XEFATURA DE SECCIÓN

PR

LUGO

25

24.850

DOMINGUEZ

GUIMARAENS

ALEJANDRO E.

32765323Y

D

218

MA.C99.10.000.15001.055

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

A CORUÑA

12

16.750

DOMINGUEZ

LODEIRO

MARIA LUZ

32415926W

D

356

ED.C99.40.305.15001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

17.900

DOMINGUEZ-VIGUERA

FERNANDEZ

MANUEL JOSE B.

33220428X

A

188

MA.C05.00.003.15770.028

ÁREA PREVENCIÓN E MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

26

23.100

DONIZ

AMOR

MARIA PILAR

34960301W

D

334

ED.C02.00.006.15770.009

XEFE/A DE GRUPO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.850

DONO

GOMEZ

MIGUEL ANGEL

32436448P

D

351

ED.C99.10.000.15001.185

XEFE/A GRUPO

ED

A CORUÑA

14

17.900

DOPICO

CALVO

MARIA JOSE

33219302B

B

295

IN.C03.00.002.15770.033

SECCIÓN DE XESTIÓN TÉCNICA

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.100

DOVAL

LOPEZ

ANA BELEN

76622642M

C

752

TR.C04.00.001.15770.037

XEFATURA NEGOCIADO IV

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.600

DURAN

BOUZA

ANA MARIA

32682282H

D

389

ED.C99.40.301.15220.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CEDEIRA

14

13.300

DURAN

FARIÑAS

JOSE ANTONIO

36041510G

E

954

TR.C99.10.000.36560.090

SUBALTERNO/A

TR

VIGO

10

13.250

DURAN

SUEIRAS

ISABEL

32658271L

D

411

ED.C99.40.101.15470.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

MIÑO

14

16.200

DURO

GARCIA

MARIA TERESA

33261888R

C

279

MA.X01.00.004.15770.165

XEFATURA SECCIÓN PARQUE MÓBIL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.350

EIRAS

NOGUEIRA

ANA BELEN

33326190H

D

472

ED.C99.40.601.27001.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

LUGO

14

13.700

EIRIS

PUÑAL

GUILLERMO

32780826F

A

251

MA.S99.10.000.15001.062

XEFATURA SECCIÓN SUBVENCIÓNS E TRAMITACIÓNS

MA

A CORUÑA

25

24.250

EITOR

FIGUEROA

JOSE

33283628Y

D

444

ED.C99.40.401.15770.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

18.050

ELIAS

GARRIGA

ALFONSO

39311940H

B

814

TR.C99.20.000.15350.001

DIRECTOR/A CENTRO FORMACIÓN OCUPACIONAL

TR

FERROL

25

23.000

ESCALANTE

CASASNOVAS

GUIOMAR

44455480E

C

722

TR.C02.00.005.15770.034

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

15.300

ESPADA

MARTINEZ

JESUS

32617523G

A

781

TR.C99.10.000.15001.513

POSTO BASE SUBGRUPO A1

TR

A CORUÑA

20

21.200

ESTEVEZ

GARCIA

MARIA BELEN

34928898V

B

891

TR.C99.40.601.32001.001

DIRECTOR/A ADMINISTRADOR/A

TR

OURENSE

22

22.200

ESTEVEZ

LOPEZ

JOSE ANTONIO

33322851Z

C

468

ED.C99.40.302.27001.001

XEFE/A SECRETARIA

ED

LUGO

18

20.300

ESTEVEZ

RODRIGUEZ

OLGA

34931841Q

D

280

MA.X01.00.002.15770.012

NEGOCIADO DE EXPROPIACIÓNS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.450

FAGIN

TABOADA

JOSE CARLOS

33289925R

A

966

MR.C02.00.003.15770.016

XEFE/A SECCIÓN XURÍDICA V

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

14.850

FARIÑA

ANDRADE

MARIA DEL PILAR

32751018F

C

255

MA.S99.10.000.15001.066

XEFATURA NEGOCIADO VI

MA

A CORUÑA

18

19.700

FARIÑAS

VILA

MARIA SOLEDAD

34956054X

B

751

TR.C04.00.002.15770.030

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.800

FARO

CENDON

SILVANA BEATRIZ

36140476R

E

604

ED.C99.40.301.36560.008

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

5.450

FEAL

MARTINEZ

RAMON

32628625C

D

259

MA.S99.10.000.27001.036

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN PERSOAL E FIANZAS

MA

LUGO

20

21.100

FEIJOO

ESCUDERO

MARIA DEL MAR

34996526W

D

1023

MR.C99.50.152.32320.002

POSTO BASE GRUPO D

MR

XINZO DE LIMIA

12

16.950

FERNANDES

ALONSO

MARIA FERNANDA

36045225Q

D

948

TR.C99.10.000.36560.072

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

VIGO

12

17.750

FERNANDEZ

BAAMONDE

ALVARO

76563084V

D

261

MA.S99.10.000.27001.042

XEFATURA NEGOCIADO III

MA

LUGO

18

19.550

FERNANDEZ

BELLO

BEGOÑA

32663690X

D

742

TR.C03.00.005.15770.003

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.000

FERNANDEZ

BLANCO

LUCIA

76819626V

D

490

ED.C99.40.301.27310.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

MONTERROSO

14

13.150

FERNANDEZ

CADAYA

MARIA DEL ROSARIO

36098639R

E

1085

PE.C99.30.000.36590.023

SUBALTERNO/A

PE

VILAGARCÍA DE AROUSA

10

8.650

FERNANDEZ

CRUZ

MARIA SANDRA

34988639G

D

538

ED.C99.10.000.36001.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ED

PONTEVEDRA

12

17.450

FERNANDEZ

CURRAS

ROBERTO

34890943N

D

358

ED.C99.40.313.15001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

17.350

FERNANDEZ

FERNANDEZ

FRANCISCA

30609626F

D

674

SA.C99.10.101.15001.060

OPERADOR/A ENTRADA DE DATOS

SA

A CORUÑA

14

19.050

FERNANDEZ

FERNANDEZ

MARIA PURIFICACION

34720677S

D

1007

MR.C99.20.091.27640.026

XEFE/A NEGOCIADO (VILALBA)

MR

VILALBA

18

18.450

FERNANDEZ

GOMEZ

LOURDES

42082681H

C

262

MA.S99.10.000.32001.032

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN PERSOAL E FIANZAS

MA

OURENSE

20

21.800

FERNANDEZ

GONZALEZ

MANUEL

34950937E

C

684

SA.C99.10.001.32001.016

XEFATURA NEGOCIADO III

SA

OURENSE

18

19.900

FERNANDEZ

GONZALEZ

MARIA CRISTINA

36063238C

D

601

ED.C99.40.315.36560.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VIGO

14

18.950

FERNANDEZ

LOPEZ

PILAR

33861953L

B

77

PR.C99.10.000.27001.151

XEFATURA SECCIÓN

PR

LUGO

25

22.650

FERNANDEZ

MARTINEZ

ESPERANZA

33263551P

D

318

IN.O11.00.000.15770.035

XEFATURA NEGOCIADO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.780

FERNANDEZ

MURIAS

JOSE LUIS

34908638C

B

712

TR.C02.00.003.15770.024

XEFATURA SECCIÓN CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.900

FERNANDEZ

NIETO

MARGARITA

34594053Y

C

1012

MR.C99.10.000.32001.034

POSTO BASE GRUPO C

MR

OURENSE

14

19.300

FERNANDEZ

PADIN

ANA MARIA

34949425M

D

1030

MR.C99.10.401.36001.006

XEFE/A NEGOCIADO

MR

PONTEVEDRA

18

20.000

FERNANDEZ

PEREZ

ISMAEL

34980237C

B

502

ED.C99.10.000.32001.085

XEFE/A SECCIÓN DE PERSOAL

ED

OURENSE

25

22.750

FERNANDEZ

PIÑEIRO

MARCO ANTONIO

33316399W

A

75

PR.C99.10.000.27001.004

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

PR

LUGO

25

21.550

FERNANDEZ

REBOLLEDA

MARIA ISABEL

32445881B

D

322

IN.O19.10.000.15001.042

XEFATURA NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

19.500

FERNANDEZ

REGUEIRO

MARTA

33337317J

E

86

PR.C99.10.000.27001.025

SUBALTERNO/A

PR

LUGO

10

9.700

FERNANDEZ

RODRIGUEZ

BENITO ROBERTO

34929908S

A

110

FC.A02.00.000.15770.003

XEFATURA DE EQUIPO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.850

FERNANDEZ

RODRIGUEZ

MANUEL

34940626S

C

1019

MR.C99.20.101.32190.016

XEFE/A GRUPO (O CARBALLIÑO)

MR

O CARBALLIÑO

14

20.600

FERNANDEZ

RODRIGUEZ

NORMA

76815894B

D

537

ED.C99.40.800.36001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

PONTEVEDRA

14

15.550

FERNANDEZ

SANTAMARIA

CARLOS

36037340C

D

641

CU.C04.00.006.15770.010

XEFE/A GRUPO

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.450

FERNANDEZ

SANTAS

MONICA

36129829A

B

296

IN.C03.00.000.15770.008

POSTO BASE GRUPO A2

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.650

FERNANDEZ

SUAREZ

JUAN ANTONIO

32828414P

D

675

SA.C99.10.101.15001.085

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (SERV. INSP. SANIT.)

SA

A CORUÑA

12

15.700

FERNANDEZ

TAMAREDO

IVAN

33332821W

D

84

PR.C99.10.000.27001.065

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

LUGO

12

12.150

FERNANDEZ

TORQUEMADA

MARTA

36107458B

D

1053

PE.C03.00.001.15770.059

XEFATURA NEGOCIADO PROMOCIÓN PRODUTOS PESQUEIROS

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.200

FERNANDEZ

VIEIRA

ROSA MARIA

34924481Q

C

685

SA.C99.10.101.32001.051

POSTO BASE SUBGRUPO C1 (SERV. INSP. SANIT.)

SA

OURENSE

14

19.800

FERNANDEZ

VILA

BERNARDO

33347217T

E

87

PR.C99.10.000.27001.086

SUBALTERNO/A

PR

LUGO

10

10.800

FERNANDEZ

VILLAR

ANA ROSA

42025644K

C

740

TR.C03.00.002.15770.013

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.500

FERREIRO

IGLESIAS

RUT

34963826P

D

642

CU.C04.00.006.15770.011

XEFE/A GRUPO

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

11.600

FERREIRO

NOVOA

NITA

34927559N

A

504

ED.C99.10.000.32001.162

XEFE/A SECCIÓN DE PROGRAMACIÓN E CONTRATACIÓN

ED

OURENSE

25

24.900

FERREIROS

FERNANDEZ

MARGARITA

52455337L

C

715

TR.C02.00.005.15770.012

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.150

FILGUEIRA

FACAL

MARIA MILAGROS

10807009E

D

180

MA.C02.00.002.15770.017

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.350

FONTAN

DIAZ

ADO

33221984W

E

371

ED.C99.40.402.15001.009

SUBALTERNO/A

ED

A CORUÑA

10

12.350

FORMOSO

GALLEGO

MARIA CARMEN

32651523X

C

216

MA.C99.10.000.15001.018

POSTO BASE GRUPO C

MA

A CORUÑA

14

15.900

FRAGA

CALZA

JOSE ANTONIO

32436001K

A

211

MA.C99.10.005.15001.005

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN AMBIENTAL II

MA

A CORUÑA

25

23.950

FRAGA

RODRIGUEZ

MARIA CARMEN

76407211S

C

346

ED.C99.10.000.15001.263

XEFE/A NEGOCIADO I

ED

A CORUÑA

18

19.950

FRAGUIO

COUTO

ISABEL

76330036M

D

355

ED.C99.40.304.15001.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

17.700

FRANCISCO

PARDO

LUIS

34729332E

C

677

SA.C99.10.101.27001.001

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN INSPECCIÓN SANITARIA I

SA

LUGO

25

21.550

FRANCO

ALONSO

JOSE CARLOS

36078141L

E

610

ED.C99.40.315.36560.009

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

12.550

FRANCO

REZA

BLANCA ESTHER

36097779S

C

656

SA.C02.00.001.15770.002

SECRETARIO/A DO/A VICESECRETARIO/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.650

FREIRE

CAMPAÑA

MARIA ROSA

33244987M

D

441

ED.C99.40.205.15770.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

19.000

FREIRE

POLO

MARIA BEGOÑA

22715614D

C

340

ED.C06.00.001.15770.007

XEFE/A SECCIÓN

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.150

FREIRE

RODRIGUEZ

MARIA REYES

34960585X

D

950

TR.C99.10.000.36560.554

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

VIGO

12

16.000

FREIRE

VIEIRA

JULIO

34985954X

D

421

ED.C99.40.101.15650.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

O PINO

14

11.260

FUSTES

PEREZ

MARIA SARA

32617859H

D

2

PR.101.00.001.15770.050

XEFE/A DE GRUPO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

11.050

GACIO

BEIRAN

SUSANA

76574167Z

D

129

FC.A29.10.000.27001.022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

LUGO

12

11.150

GAGO

VILA

JUAN JOSE

34991911X

D

767

TR.C07.00.000.15770.023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

17.000

GALDO

ALVAREZ

MARIA CONCEPC.

76556363N

D

678

SA.C99.10.000.27001.011

XEFATURA NEGOCIADO

SA

LUGO

18

21.200

GAMALLO

CALVO

ANA MARIA

35307517X

C

24

PR.899.40.501.36001.005

POSTO BASE GRUPO C1

PR

PONTEVEDRA

14

10.100

GARABATO

OTERO

ANA BELEN

32821440A

C

1071

PE.C99.10.000.15001.047

XEFATURA NEGOCIADO RECLAMACIÓNS E SANCIÓNS

PE

A CORUÑA

18

19.250

GARABATOS

LOIS

ANA MARINA

44449953S

D

311

IN.C99.10.000.36001.111

XEFE/A NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

19.250

GARCIA

BOUZAS

JOSE CARLOS

33240439B

A

637

CU.C04.00.001.15770.015

SECCIÓN DE INVENTARIO DO PATRIM. E RBIC

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.650

GARCIA

CASTRO

MARIA ANTONIA

33257831S

D

47

PR.C02.00.004.15770.046

XEFATURA NEGOCIADO DE CONTRATACIÓN I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.800

GARCIA

DOPICO

MARIA ISABEL

32637219N

B

971

MR.C03.00.002.15770.018

XEFE/A SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E ORZAMENTOS

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.500

GARCIA

GIMENEZ

DOLORES

35427108R

A

4

PR.201.00.000.15770.075

SECCIÓN DE ÁREA CONSULTIVA E NORMATIVA

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.250

GARCIA

LOPEZ

ISABEL

35289897P

C

249

MA.S02.00.000.15770.047

XEFATURA SECCIÓN CONVENIOS

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.200

GARCIA

MARTINEZ

BELARMINO

34724730C

B

316

IN.C99.10.000.36560.003

XEFE/A SECCIÓN ACTIVIDADES COMERCIAIS

IN

VIGO

25

24.650

GARCIA

RODRIGUEZ

MARIA AZUCENA

34920405B

B

787

TR.C99.10.000.15001.023

POSTO BASE SUBGRUPO A2

TR

A CORUÑA

16

18.950

GARCIA

SAN JOSE

HERNAN CARLOS

32444822X

D

985

MR.C99.10.801.15001.029

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO VI

MR

A CORUÑA

18

19.550

GARCIA

VAAMONDE

MARIA

33274356A

B

1061

PE.C05.00.001.15770.005

XEFATURA SECCIÓN DE SEGUIMENTO E CONTROL

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.500

GARCIA

VAZQUEZ

LEANDRO

32450752Y

D

1070

PE.C99.10.000.15001.045

XEFATURA NEGOCIADO DE APOIO

PE

A CORUÑA

18

19.250

GARCIA

VILLAR

MANUEL JOSE

33252804W

D

977

MR.C06.00.002.15770.056

XEFE/A GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

14.850

GARCIA

VISO

BENIGNO MANUEL

34947272Z

C

134

FC.A29.10.000.36001.006

XEFATURA SECCIÓN

FC

PONTEVEDRA

25

23.750

GARCIA-GABILAN

SANGIL

JULIO BENIGNO

33831438W

B

872

TR.C99.20.901.27085.001

DIRECTOR/A O.E.

TR

BURELA

20

20.500

GAYOSO

SANCHEZ

MARIA JOSE

32788410R

C

82

PR.C99.10.000.27001.055

XEFATURA GRUPO DE REXISTRO E INFORMACIÓN I

PR

LUGO

14

19.650

GIL

ALONSO

SONIA

34098497P

D

439

ED.C99.40.204.15770.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

13.500

GIL

RIOMAO

NOELIA

44460133Y

E

611

ED.C99.40.403.36560.005

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

11.700

GIL

SANMARTIN

MARISOL

44837805H

D

395

ED.C99.40.102.15290.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CORISTANCO

14

10.800

GINZO

GARCIA

JOSE MANUEL

33329980J

D

491

ED.C99.40.301.27470.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A PONTENOVA

14

9.700

GOAS

BASANTA

JOSEFINA

33855216K

E

881

TR.C99.30.201.27650.002

SUBALTERNO/A

TR

VIVEIRO

10

13.600

GOMEZ

GONZALEZ

MARIA ROSA

34984541T

D

92

PR.C99.10.000.32001.022

XEFATURA DE GRUPO III

PR

OURENSE

14

19.550

GOMEZ

LOPEZ

JUDITH

36164604W

C

271

MA.S99.10.000.36001.007

POSTO BASE GRUPO C1

MA

PONTEVEDRA

14

12.000

GOMEZ

MOARES

PALOMA

44818303C

E

453

ED.C99.40.302.15770.008

SUBALTERNO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

8.750

GOMEZ

MUÑIZ

BEATRIZ

76572645X

B

76

PR.C99.10.000.27001.120

XEFATURA SECCIÓN DE PREVENCIÓN RISCOS LABORAIS

PR

LUGO

25

17.000

GOMEZ

RODRIGUEZ

JOSE MANUEL

76747292H

C

266

MA.S99.10.000.36001.057

XEFATURA NEGOCIADO V

MA

PONTEVEDRA

18

18.200

GOMEZ

TABOADA

MONTSERRAT

34947593J

C

505

ED.C99.10.000.32001.032

XEFE/A NEGOCIADO DE INFORMACIÓN E REXISTRO

ED

OURENSE

18

20.150

GONZALEZ

ALVAREZ

JOSE ANTONIO

34907730D

A

96

PR.C99.10.000.36001.116

INSPECTOR/A XOGO

PR

PONTEVEDRA

25

24.550

GONZALEZ

ALVAREZ

MARIA NIEVES

34925762D

C

93

PR.C99.10.000.32001.147

XEFATURA DE GRUPO

PR

OURENSE

14

21.550

GONZALEZ

CASTIÑEIRAS

MARIA ANGELES

35253621A

B

26

PR.A01.00.000.15770.043

XEFE/A SECCIÓN DIVULGACIÓN E PUBLICACIÓNS

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.700

GONZALEZ

COALLA

DAVID

10594372C

A

759

TR.C07.00.001.15770.012

XEFATURA SECCIÓN CENTROS INTEGRADOS

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.200

GONZALEZ

CORRAL

AMALIA

34971579X

E

903

TR.C99.10.000.32001.071

SUBALTERNO/A

TR

OURENSE

10

12.990

GONZALEZ

FAILDE

JOSE ANTONIO

76812899Y

C

821

TR.C99.20.901.15450.001

DIRECTOR/A O.E.

TR

MELIDE

20

19.350

GONZALEZ

FERREIRO

MARIA JOSE

32763134W

B

772

TR.C99.10.000.15001.111

XEFATURA SECCIÓN PERSOAL E RÉXIME INTERIOR II

TR

A CORUÑA

25

22.800

GONZALEZ

GIL

HERMELINDA

34871675H

C

708

TR.C02.00.000.15770.075

XEFATURA SECCIÓN I

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.800

GONZALEZ

GOMEZ

MARIA CRISTINA

76715184H

C

717

TR.C02.00.005.15770.025

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.950

GONZALEZ

GONZALEZ

JOSE

76698431D

E

1016

MR.C99.10.000.32001.090

SUBALTERNO

MR

OURENSE

10

16.250

GONZALEZ

GUERRA

MARIA CARMEN

00690049A

E

370

ED.C99.40.304.15001.005

SUBALTERNO/A

ED

A CORUÑA

10

11.250

GONZALEZ

IGLESIAS

JULIO

34971204A

D

1015

MR.C99.10.000.32001.068

POSTO BASE GRUPO D

MR

OURENSE

12

18.400

GONZALEZ

MARTINEZ

MARIA CRUZ

33268104F

C

141

FC.C02.00.004.15770.007

XEFATURA SECCIÓN CTRL. E SEGUIMENTO ENTES E SS.PP.

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.900

GONZALEZ

MASID

ANA MARIA

34949543P

D

95

PR.C99.10.000.32001.036

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PR

OURENSE

12

19.000

GONZALEZ

PELETEIRO

JOSE ANTONIO

34929088T

D

315

IN.C99.10.000.36001.133

XEFE/A NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

19.750

GONZALEZ

PENAS

JOSE RAMON

52483292Y

D

522

ED.C99.40.301.32620.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A POBRA DE TRIVES

14

7.800

GONZALEZ

RODRIGUEZ

CARLOS AMANCIO

52480917T

A

187

MA.C04.00.000.15770.082

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.150

GONZALEZ

RODRIGUEZ

EDUARDO JOSE

34991776J

D

651

CU.C99.10.000.32001.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CU

OURENSE

12

18.950

GONZALEZ

RODRIGUEZ

MIGUEL

36109656R

D

692

SA.C99.10.101.36560.055

XEFATURA GRUPO

SA

VIGO

14

17.800

GONZALEZ

RODRIGUEZ

MONICA

76721346Q

E

521

ED.C99.40.201.32190.006

SUBALTERNO/A

ED

O CARBALLIÑO

10

11.950

GONZALEZ

SEOANE

ANTONIO

76507612K

E

183

MA.C02.00.000.15770.038

PORTEIRO MAIOR

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

17.600

GONZALEZ

VILARIÑO

RAQUEL

44824057R

E

449

ED.C99.40.201.15770.007

SUBALTERNO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

8.350

GONZALEZ Y

GONZALEZ

MARTA

34971083C

C

33

PR.C02.00.002.15770.007

XEFATURA SECCIÓN APOIO TÉCNICO E COORD. ADMTVA

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.400

GRANDE

GRANDE

MANUEL

33811938Y

A

284

MA.X99.10.000.15001.075

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

MA

A CORUÑA

25

24.200

GRILLE

RIAL

ANA ISABEL

44806335N

C

145

FC.C02.00.005.15770.015

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.850

GUEDE

CID

CARMEN

34919157M

C

682

SA.C99.10.101.32001.005

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN INSPECCIÓN SANITARIA II

SA

OURENSE

25

22.400

GUETO

RIAL

FERNANDO

32832429K

D

498

ED.C99.40.501.27650.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VIVEIRO

14

10.210

HERMO

CATOIRA

VERONICA

47358874B

D

803

TR.C99.20.903.15001.020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

A CORUÑA

12

10.950

HERNANDEZ

ROCA

JOSE MARIA

32665377H

C

119

FC.A02.00.000.15770.027

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

9.600

IGLESIAS

CRESPO

EUGENIO

34981042C

D

687

SA.C99.10.101.32001.052

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (SERV. INSP. SANIT.)

SA

OURENSE

12

18.550

IGLESIAS

LEIRO

MARIA MONTSERRAT

34947502Z

C

931

TR.C99.20.902.36560.006

COORDINADOR/A DE ÁREA

TR

VIGO

20

20.300

IGLESIAS

LONGO

JOSE GABRIEL

34905506Q

B

925

TR.C99.10.000.36560.172

XEFATURA SECCIÓN PLANIF. E PROGR. FORM. OCUPACIONAL

TR

VIGO

25

26.000

IGLESIAS

LOPEZ

MARIA ALEJANDRA

44457113E

D

273

MA.S99.10.000.36001.017

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

PONTEVEDRA

12

14.450

IGLESIAS

MARTINEZ

MARIA ANGELES

34916185T

D

506

ED.C99.10.000.32001.089

XEFE/A NEGOCIADO III

ED

OURENSE

18

20.600

IGLESIAS

MARTINEZ

SUSANA CARMEN

32765621M

C

195

MA.C07.00.001.15770.042

XEFATURA SECCIÓN I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.400

IGLESIAS

RODRIGUEZ

MARIA CARMEN

34952092G

C

1031

MR.C99.10.801.36001.028

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO V

MR

PONTEVEDRA

18

19.400

IGLESIAS

SANTOS

EVA

76727481X

E

905

TR.C99.10.000.32001.578

SUBALTERNO/A

TR

OURENSE

10

9.900

IZQUIERDO

ALVAREZ

ESTELA

46896175A

D

74

PR.C99.10.000.15001.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PR

A CORUÑA

12

12.700

JUIZ

CASTRO

SARA

34906675N

E

511

ED.C99.10.000.32001.024

SUBALTERNO

ED

OURENSE

10

16.800

JUSTEL

NANDIN

MARIA CARMEN

36020265B

C

913

TR.C99.20.901.36040.003

XEFATURA DE ESTUDOS DE FORMACIÓN

TR

BUEU

25

23.100

LADO

LAGO

ZELTIA

46907182Q

A

968

MR.C02.00.002.15770.028

XEFE/A SECCIÓN C

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

12.800

LAGO

AREA

MARIA ELENA

32633361H

B

1051

PE.C03.00.003.15770.056

XEFATURA SECCIÓN APOIO INVESTIMENTOS EN ACUICULTU.

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.500

LAGO

RIOS

MARIA ISABEL

36078888F

E

614

ED.C99.40.501.36560.010

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

13.800

LAGO

TORRADO

ANA MABEL

36158410H

D

911

TR.C99.40.801.36001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

PONTEVEDRA

12

12.400

LAMA

ESTEVEZ

ESTELA

34932623Q

D

762

TR.C07.00.901.15770.012

XEFATURA DE QUENDA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

19.150

LAMAS

BARJA

JESUS MANUEL

36081465P

A

275

MA.X01.00.000.15770.075

XEFATURA SECCIÓN DE CONTROL E VERIFICACIÓN

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

19.500

LAMEIRO

GONZALEZ

MARIA BEGOÑA

36055440L

C

939

TR.C99.10.000.36560.659

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

VIGO

18

19.700

LAMELAS

PEREZ

PATRICIA

33998485T

D

479

ED.C99.40.201.27085.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

BURELA

14

12.450

LEDO

LOPEZ

CONCEPCION

76410480H

D

332

ED.C02.00.001.15770.055

XEFE/A NEGOCIADO II

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.550

LEDO

PATAO

ANIBAL

32827112V

D

7

PR.299.10.000.15001.021

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PR

A CORUÑA

12

12.700

LEGASPI

TOSAR

MARIA MONTSERRAT

76563113T

E

476

ED.C99.40.203.27001.006

SUBALTERNO/A

ED

LUGO

10

8.600

LESTIDO

MOURELLE

MARIA ALMUDENA

33297405Y

D

204

MA.C07.00.000.15770.011

XEFATURA DE GRUPO II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.700

LIÑEIRO

FREIRE

ENCARNACION

32407296C

D

983

MR.C99.10.401.15001.023

XEFE/A NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

20.450

LOPES

OUTEIRO

CONCHA

33252572T

D

630

PR.601.00.000.15770.003

XEFE/A DE GRUPO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

15.450

LOPEZ

ALVAREZ

FRANCISCO JAVIER

32774085M

B

778

TR.C99.10.000.15001.186

TÉCNICO/A FORMACIÓN OCUPACIONAL

TR

A CORUÑA

24

23.550

LOPEZ

ALVAREZ

ISABEL

76616112F

C

1057

PE.C04.00.000.15770.054

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.200

LOPEZ

BREY

MARIA JESUS DOLORES

33245737L

C

822

TR.C99.20.901.15580.001

DIRECTOR/A O.E.

TR

ORDES

20

19.950

LOPEZ

CABADO

ANA BELEN

46639837T

D

287

MA.X99.10.000.27001.025

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

LUGO

12

11.900

LOPEZ

CARRASCO

MARIA JESUS

34913947Q

B

1008

MR.C99.10.101.32001.020

XEFE/A SECCIÓN XESTIÓN PERSOAL

MR

OURENSE

25

22.850

LOPEZ

CID

MARIA DEL CARMEN

34964128B

C

309

IN.C99.10.000.32001.127

XEFE/A NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

20.950

LOPEZ

DIAZ

ANA BELEN

33314005T

D

680

SA.C99.10.000.27001.020

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

LUGO

12

12.800

LOPEZ

DIAZ

CONSOLACION

33842889E

D

988

MR.C99.10.101.15001.020

XEFE/A GRUPO

MR

A CORUÑA

14

18.950

LOPEZ

DIAZ

SUSANA

32650838S

D

73

PR.C99.10.000.15001.019

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PR

A CORUÑA

12

15.150

LOPEZ

DOBAO

DELIO

33321461G

D

978

MR.C06.00.203.27060.010

XEFE/A NEGOCIADO

MR

BECERREÁ

18

17.500

LOPEZ

FERREIRO

CASIMIRO

32413283G

D

670

SA.C99.10.101.15001.010

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

A CORUÑA

18

20.100

LOPEZ

GARCIA

MARIA BEGOÑA

76364269Z

D

202

MA.C07.00.002.15770.002

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.600

LOPEZ

GONZALEZ

ROSA MARIA

34918707S

C

1083

PE.C99.10.000.36560.100

XEFATURA NEGOCIADO EXTENSIÓN PESQUEIRA

PE

VIGO

18

20.650

LOPEZ

JUIZ

MARIA GLORIA

16254667S

A

962

MR.C02.00.003.15770.012

XEFE/A SECCIÓN XURÍDICA I

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.000

LOPEZ

LAGARES

JUAN SEVERINO

32434861P

A

747

TR.C04.00.001.15770.009

XEFATURA SECCIÓN RELACIÓNS LABORAIS II

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.800

LOPEZ

LINARES

MARIA CONCEPC.

13105086P

D

22

PR.701.00.002.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.850

LOPEZ

MENDEZ

MARIA CARMEN

32429667N

D

123

FC.A29.10.000.15001.025

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

A CORUÑA

12

14.900

LOPEZ

MUÑOZ

JOSE DANIEL

36020868Q

A

1062

PE.C05.00.002.15770.037

XEFATURA SECCIÓN DOS GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.200

LOPEZ

PAREDES

SANTIAGO

33312360B

D

78

PR.C99.10.000.27001.052

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN IV

PR

LUGO

18

21.050

LOPEZ

PATO

CATUXA

44453404Q

B

724

TR.C02.00.005.15770.036

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

12.450

LOPEZ

PENAS

SUSANA

76812345G

D

208

MA.C09.00.000.15770.023

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

9.600

LOPEZ

PIÑEIRO

MARIA DOLORES

36002825M

B

926

TR.C99.10.000.36560.175

XEFATURA SECCIÓN DE COLOCACIÓN

TR

VIGO

25

23.600

LOPEZ

REGUEIRO

ALBERTO

33287420A

C

920

TR.C99.40.901.36440.004

ADMINISTRADOR/A

TR

REDONDELA

22

20.300

LOPEZ

RODRIGUEZ

DOLORES CONC.

32767091A

D

359

ED.C99.40.501.15001.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

18.400

LOPEZ

RODRIGUEZ

JOSE ANTONIO

07806281N

A

330

IN.O19.10.000.36001.040

XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE II

IN

PONTEVEDRA

25

23.800

LOPEZ

SANCHEZ

CRISTINA

79311946B

E

374

ED.C99.40.301.15010.004

SUBALTERNO/A

ED

ABEGONDO

10

10.150

LOPEZ

SEIJAS

JUAN CARLOS

33857515C

A

996

MR.C99.10.201.27001.009

XEFE/A SECCIÓN XURÍDICA

MR

LUGO

25

21.000

LOPEZ

VAZQUEZ

MARCOS

34955108F

D

1025

MR.C99.20.102.32680.017

POSTO BASE GRUPO D (RIBADAVIA)

MR

RIBADAVIA

12

18.200

LOPEZ

VIGO

ROCIO GABRIELA

32683019L

D

1038

MR.O12.00.000.15770.028

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

16.050

LOPEZ DE LA OSA

GONZALEZ

MARIA CONSOLACION

00683124R

D

555

ED.C99.40.101.36030.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

BAIONA

14

18.250

LOPEZ Y

LOPEZ

MARIA JOSE

33333933X

D

1040

MR.O19.10.000.27001.027

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

LUGO

12

11.650

LORENZO

ANICETO

VANESSA

44823581P

E

961

TR.I01.00.000.15770.014

SUBALTERNO/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

9.750

LORENZO

CARBALLO

ELISEO

34595552X

B

328

IN.O19.10.000.32001.052

XEFATURA NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

20.200

LORENZO

FERNANDEZ

MARIA PILAR

34988858Q

D

741

TR.C03.00.002.15770.014

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.200

LORENZO

LEMOS

MARIA TERESA

35556468D

A

175

MA.C02.00.004.15770.020

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.450

LORENZO

LORENZO

ALFONSA

34915041Y

C

886

TR.C99.10.000.32001.637

XEFATURA SECCIÓN DE VALORACIÓN

TR

OURENSE

25

22.450

LORENZO

MARTIÑA

MARIA AURORA

34946125V

C

897

TR.C99.10.000.32001.094

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

OURENSE

18

20.000

LORENZO

RODRIGUEZ

MARIA DE LOS ANGELES

44448572Z

D

333

ED.C02.00.002.15770.003

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

17.800

LORENZO

SEPULVEDA

SERGIO

36129728V

C

270

MA.S99.10.000.36001.006

POSTO BASE GRUPO C1

MA

PONTEVEDRA

14

12.500

LORENZO

SOUSA

PATRICIA

36134603Q

D

693

SA.C99.10.101.36560.091

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (SERV. INSP. SANIT.)

SA

VIGO

12

14.700

LORIGA

ANDRADE

MARIA BELEN

32790552G

C

785

TR.C99.10.000.15001.670

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

A CORUÑA

18

19.700

LOSADA

GALLINAS

PEDRO MARIA

33855856V

D

999

MR.C99.10.101.27001.019

XEFE/A NEGOCIADO

MR

LUGO

18

19.100

LOSADA

MARTINEZ

MANUEL

34934286T

B

307

IN.C99.10.000.32001.098

INSPECTOR/A DE COMERCIO

IN

OURENSE

22

21.850

LOSADA

PEREIRO

ROSA

34252639G

B

876

TR.C99.20.901.27300.001

DIRECTOR/A O.E. 3

TR

MONFORTE DE LEMOS

20

22.050

LOSCOS

SIESO

FRANCISCO JAVIER

01626680M

B

313

IN.C99.10.000.36001.113

XEFE/A NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

18.500

LOURIDO

VENTOSO

SANTIAGO

33266321H

C

127

FC.A29.10.000.27001.015

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

LUGO

14

14.300

LUENGOS

GARCIA

MARIA SABELA

34892169L

D

85

PR.C99.10.000.27001.068

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

LUGO

12

11.400

MAGARIÑOS

RODRIGUEZ

JOSE MANUEL

33290827Y

D

660

SA.C03.00.001.15770.001

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.200

MALLO

MUNIN

MARIA ANGELES

33269468Z

C

710

TR.C02.00.001.15770.027

XEFATURA SECCIÓN CONTRATACIÓN II

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.200

MANEIRO

GARCIA

HELENA

36102561J

B

317

IN.C99.10.000.36560.004

INSPECTOR/A DE COMERCIO

IN

VIGO

22

21.600

MANTECON

GARCIA

LEONCIA MARIA

09703365X

B

306

IN.C99.10.000.32001.097

XEFE/A SECCIÓN ACTIVIDADES COMERCIAIS

IN

OURENSE

25

24.150

MAQUIEIRA

FERREIRO

MARIA JESUS

35305420Y

D

236

MA.C99.10.002.36001.014

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

MA

PONTEVEDRA

18

19.250

MAQUIEIRA

RETA

MARIA FELICIDAD

35284679B

E

100

PR.C99.10.000.36001.097

SUBALTERNO/A

PR

PONTEVEDRA

10

9.400

MARIN

VAZQUEZ

ANA

32787805V

D

348

ED.C99.10.000.15001.141

XEFE/A GRUPO

ED

A CORUÑA

14

18.500

MARQUEZ

CARRERA

CARLOS

76983793X

D

953

TR.C99.40.800.36560.116

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

VIGO

12

16.900

MARTIN

HERNANDEZ

EUGENIO

17682172W

B

528

ED.C99.10.000.36001.199

XEFE/A SECCIÓN DE CENTROS

ED

PONTEVEDRA

25

23.800

MARTIN

SARACHO

MARIA CARMEN

35552676N

D

672

SA.C99.10.101.15001.041

XEFATURA GRUPO

SA

A CORUÑA

14

18.550

MARTIN

VELAZQUEZ

SAMUEL

35250363B

C

1035

MR.O12.00.000.15770.057

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.050

MARTINEZ

CALVO

MONICA

36068963H

E

375

ED.C99.40.301.15020.004

SUBALTERNO/A

ED

AMES

10

13.000

MARTINEZ

CEREZO

MARIA PILAR

71100666F

A

302

IN.C99.10.000.15001.234

XEFE/A SECCIÓN SERVIZOS TÉCNICOS

IN

A CORUÑA

25

23.050

MARTINEZ

FERNANDEZ

ROSA ANA

44826868Y

A

17

PR.501.00.000.15770.003

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

11.300

MARTINEZ

LOSADA

LUIS

32448035A

D

212

MA.C99.10.000.15001.072

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MA

A CORUÑA

18

19.350

MARTINEZ

VALCARCEL

MARIA DEL CARMEN

34250176W

D

488

ED.C99.40.301.27300.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

MONFORTE DE LEMOS

14

20.800

MARTINEZ

VARELA

MARIA JOSE

53300717B

E

380

ED.C99.40.201.15190.004

SUBALTERNO/A

ED

CARBALLO

10

8.950

MARTINEZ-CASANUEVA

VIQUEIRA

JUAN ANTONIO

35240312B

A

1068

PE.C99.10.000.15001.046

XEFATURA SECCIÓN RECLAMACIÓNS E SANCIÓNS

PE

A CORUÑA

25

23.150

MARTINEZ-PEDRAYO

VALEIRAS

MARIA ISABEL

34946092F

A

41

PR.C02.00.003.15770.033

XEFATURA SECCIÓN II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.550

MASIDE

NOVOA

JOSE MANUEL

34909972C

A

649

CU.C99.10.000.32001.004

POSTO BASE GRUPO A

CU

OURENSE

20

22.150

MAZAIRA

IGLESIAS

CONSUELO MARIA

34955973K

D

510

ED.C99.10.000.32001.007

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ED

OURENSE

12

18.750

MEDEIROS

CASTUERA

ALEJANDRO DE

36010504W

B

1029

MR.C99.10.101.36001.047

XEFE/A NEGOCIADO HABILITACIÓN E CAIXA

MR

PONTEVEDRA

20

20.250

MEIJOEIRO

ABILLEIRA

BEATRIZ

35284203H

D

689

SA.C99.10.000.36001.005

XEFATURA NEGOCIADO

SA

PONTEVEDRA

18

19.550

MEIRA

CABANELAS

MARTIÑO

52491256N

D

556

ED.C99.40.302.36040.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

BUEU

14

14.150

MEJUTO

CASTRO

SUSANA

33279044E

D

447

ED.C99.40.501.15770.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

9.920

MENDEZ

BANDE

MARIA LUISA

34936853Z

C

228

MA.C99.10.002.32001.016

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

MA

OURENSE

18

20.700

MENDEZ

BESADA

ALBERTO

35295403V

C

652

CU.C99.10.000.36001.057

NEGOCIADO I DE PATRIMONIO HISTÓRICO

CU

PONTEVEDRA

18

20.050

MENDEZ

PORTO

AMELIA

35299774H

D

530

ED.C99.10.000.36001.045

XEFE/A NEGOCIADO I

ED

PONTEVEDRA

18

18.950

MENDEZ

RODRIGUEZ

MARIA LUZ

36050967P

D

1082

PE.C99.10.000.36560.065

XEFATURA NEGOCIADO DE APOIO

PE

VIGO

18

20.200

MERA

SOUTO

SUSANA

33286304Z

A

1043

PE.C02.00.001.15770.094

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.300

MIGUEZ

PEREIRAS

MARIA LOURDES

33262067L

C

709

TR.C02.00.000.15770.078

XEFATURA SECCIÓN II

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.600

MISA

CALVIÑO

DANIEL

34916781K

A

310

IN.C99.10.000.36001.115

XEFE/A SECCIÓN SEGURIDADE INDUSTRIAL

IN

PONTEVEDRA

25

23.050

MONTERO

VILA

MARIA FATIMA

32652945Y

D

412

ED.C99.40.101.15490.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

MONFERO

14

12.700

MONTOTO

MARIÑO

ADELA

76812377J

D

347

ED.C99.10.000.15001.139

XEFE/A GRUPO

ED

A CORUÑA

14

18.650

MORAS

BERMUDEZ

MARIA JESUS

32447900Y

E

1073

PE.C99.10.000.15001.034

SUBALTERNO/A

PE

A CORUÑA

10

17.500

MOREIRA

FIGUEIRAS

RAMON

44805312R

D

880

TR.C99.40.901.27560.094

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

SARRIA

12

15.600

MORGADE

SAAVEDRA

PILAR

34954292L

A

974

MR.C05.00.001.15770.006

XEFE/A DE SECCIÓN

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.850

MOSQUERA

BELLO

MARIA ELENA

32406768K

C

775

TR.C99.10.000.15001.663

XEFATURA SECCIÓN DE XUVENTUDE

TR

A CORUÑA

25

23.250

MOSQUERA

BONOME

MARIA ISABEL

33256067E

D

959

TR.I01.00.000.15770.032

XEFATURA NEGOCIADO

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.800

MOSQUERA

DOCAMPO

LUIS JAVIER

34932108F

A

174

MA.A99.20.000.36560.009

POSTO BASE SUBGRUPO A1

MA

VIGO

20

20.400

MOSQUERA DE

VALDIVIELSO

MARIA TERESA

33275635V

B

1046

PE.C02.00.001.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO DE COORDINACIÓN

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.000

MOURE

ALVAREZ

MARIO

35308756F

D

910

TR.C99.30.101.36001.062

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

PONTEVEDRA

12

13.550

NEBRIL

CEA

ANDRES

32386880M

B

23

PR.801.00.000.15770.029

SECCIÓN CONTRATACIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.750

NEIRA

FERNANDEZ

DOLORES MARIA

33306982S

D

1065

PE.C05.00.002.15770.039

XEFATURA NEGOCIADO GRUPOS DE ACCIÓN COSTEIRA I

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.300

NIETO

GONZALEZ

JOSE MARIA

34951713Q

A

196

MA.C07.00.001.15770.050

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.050

NIEVES

BECERRA

MARIA TERESA

33252476L

D

640

CU.C04.00.001.15770.031

NEGOCIADO I

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.800

NOGUEIRA

BARBOSA

MARIA OLGA

34952366W

D

133

FC.A29.10.000.32001.030

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

OURENSE

12

18.350

NOGUEIRA

DOMINGUEZ

PERFECTINO

34918411H

C

1009

MR.C99.10.101.32001.046

XEFE/A SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA E ADMÓN. XERAL

MR

OURENSE

25

22.450

NOGUEIRA

ELIZALDE

MARIA

44448631G

D

625

IN.C03.00.001.15770.014

XEFE/A GRUPO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.400

NOVOA

CONDE

FELIPE ALBERTO

32632854V

B

303

IN.C99.10.000.15001.252

XEFE/A SECCIÓN ENERXÍA

IN

A CORUÑA

25

23.000

NOVOA

GONZALEZ

MERCEDES

34954183W

D

94

PR.C99.10.000.32001.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PR

OURENSE

12

19.250

NOVOA

PEREZ

MARIA CARMEN

34936850B

C

507

ED.C99.10.000.32001.101

XEFE/A NEGOCIADO I

ED

OURENSE

18

20.900

NOYA

NOYA

JUAN LORENZO

33296663T

E

331

ED.C01.00.000.15770.010

SUBALTERNO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

11.350

NUÑEZ

CASTRO

MARIA ESTHER

32757326J

C

784

TR.C99.10.000.15001.650

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

A CORUÑA

18

20.350

NUÑEZ

NUÑEZ

IRENE

33267789Z

D

438

ED.C99.40.202.15770.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

8.800

NUÑEZ

VILARIÑO

MARIA MONTSERRAT

32659906K

E

398

ED.C99.40.303.15350.010

SUBALTERNO/A

ED

FERROL

10

6.100

OCHOA

DIAZ

FRANCISCO JAVIER

10574749Q

B

337

ED.C03.00.002.15770.016

XEFE/A SECCIÓN PERFECCIONAMENTO DO PROFESORADO

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.200

OJEA

MATO

ANA

76819443H

D

60

PR.C04.00.001.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.300

ORGEIRA

RODRIGUEZ

SANDRA

32681489F

C

795

TR.C99.10.000.15001.032

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

A CORUÑA

14

12.500

ORTEGA

BARREIRO

PAULA MARIA

32817986E

C

257

MA.S99.10.000.15001.032

POSTO BASE GRUPO C1

MA

A CORUÑA

14

13.500

ORTIZ

ALVAREZ

LUIS JUAN

34948628J

A

89

PR.C99.10.000.32001.015

POSTO BASE SUBGRUPO A1

PR

OURENSE

20

16.150

OSSET

CASTRO

PALOMA

34954321W

C

683

SA.C99.10.001.32001.008

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

OURENSE

18

20.300

OTERO

CORTES

MARIA CARMEN

35460009N

C

135

FC.A29.10.000.36001.020

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

PONTEVEDRA

14

13.950

OTERO

OTERO

MARIA DEL CARMEN

33294580X

E

185

MA.C02.00.000.15770.051

SUBALTERNO/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

10.000

OTERO

PARADELA

ALFONSO

76711624T

D

1020

MR.C99.20.101.32190.018

POSTO BASE GRUPO D (O CARBALLIÑO)

MR

O CARBALLIÑO

12

18.400

OTERO

PETEIRO

ISABEL

32603039X

D

676

SA.C99.10.102.15770.003

XEFE/A DE NEGOCIADO II

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.150

OTERO

REBOIRAS

MARIA

33268182Q

B

749

TR.C04.00.002.15770.009

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.150

OTERO

RODRIGUEZ

ANA ISABEL

34959397H

D

230

MA.C99.10.007.32001.013

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

OURENSE

18

20.150

OTERO

SOTO

MIGUEL ANGEL

77595563A

A

1078

PE.C99.10.000.27650.063

XEFATURA SECCIÓN RECLAMACIÓNS E SANCIÓNS

PE

VIVEIRO

25

17.100

OTERO

VILAR

SARA LUISA

32605487C

D

80

PR.C99.10.000.27001.009

XEFATURA DE GRUPO II

PR

LUGO

14

17.500

OUTEIRO

GARCIA

JOSE MANUEL

34989209E

D

1067

PE.C05.00.002.15770.069

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.050

PABLOS

ARRIBAS

CARLOS DE

02830866A

A

276

MA.X01.00.001.15770.075

XEFATURA SECCIÓN DE TRAMITACIÓN II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.950

PAGAN

GARZA

MARIA JOSE

36053853L

D

285

MA.X99.10.000.15001.062

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

MA

A CORUÑA

18

19.300

PALOMANES

RODRIGUEZ

XOSE INACIO

34978994L

A

889

TR.C99.10.000.32001.175

LETRADO/A

TR

OURENSE

22

19.800

PAREDES

MEDELA

OLGA

34955769R

D

1013

MR.C99.10.401.32001.035

XEFE/A GRUPO

MR

OURENSE

14

19.300

PARGUIÑA

FERNANDEZ

MARIA DEL PILAR

32446627K

B

15

PR.501.00.003.15770.007

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.500

PARGUIÑA

FERNANDEZ

MARIA IRENE T.

32604027D

A

13

PR.501.00.002.15770.016

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.350

PAZ

SANTOS

MARIA TERESA

52458455D

E

454

ED.C99.40.306.15770.005

SUBALTERNO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

7.450

PAZOS

FONDEVILA

MARIA LUISA

52480348Y

C

1064

PE.C05.00.001.15770.070

XEFATURA NEGOCIADO DE APOIO Á XESTIÓN

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.150

PAZOS

SANJORGE

MARIA PILAR

35295672X

D

235

MA.C99.10.000.36001.072

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MA

PONTEVEDRA

18

19.400

PEDRARES

MATO

AMELIA

33237329Y

C

1052

PE.C03.00.002.15770.035

COORDINADOR/A DE EQUIPAMENTOS PORTUARIOS PRIVADOS

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

19.500

PEDRIDO

PEREZ

JUAN CARLOS

34949899L

C

1017

MR.C99.20.123.32010.010

XEFE/A NEGOCIADO (ALLARIZ)

MR

ALLARIZ

18

19.550

PEDROSA

CABEZAS

ALICIA

10173842E

C

705

SA.S99.10.003.36560.007

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA II

SA

VIGO

25

23.300

PENA

BABIO

MARIA LUISA

32426110C

C

65

PR.C07.00.004.15770.015

XEFATURA SECCIÓN COOPERACIÓN INTERREXIONAL

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.350

PENAS

MURIAS

MARIA VICTORIA

32746002M

A

250

MA.S99.10.000.15001.050

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN PATRIMONIAL

MA

A CORUÑA

25

23.000

PENIDO

LOPEZ

SILVINO

33277573T

E

1048

PE.C02.00.000.15770.064

PORTEIRO/A MAIOR

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

16.700

PENIN

LOPEZ

MANUELA

34919142J

A

503

ED.C99.10.000.32001.138

XEFE/A SECCIÓN INSPECCIÓN

ED

OURENSE

25

23.450

PEÑA

GAITEIRO

ISABEL

44078988V

D

909

TR.C99.20.901.36001.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

PONTEVEDRA

12

12.450

PEÑAMARIA

RAMON

SERGIO

33828021N

A

643

CU.C99.10.000.15001.053

SECCIÓN DE REXIME INTERIOR

CU

A CORUÑA

25

24.800

PEREZ

COMESAÑA

ANA BELEN

53170196S

C

138

FC.A29.10.000.36560.018

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

VIGO

14

14.900

PEREZ

DIZ

PAULA

35577295K

E

547

ED.C99.40.305.36001.004

SUBALTERNO/A

ED

PONTEVEDRA

10

4.850

PEREZ

FERNANDEZ

JOSE MANUEL

34923223T

A

924

TR.C99.10.000.36560.147

XEFATURA SECCIÓN I

TR

VIGO

25

23.800

PEREZ

GONZALEZ

JUAN ANGEL

34255358D

E

1075

PE.C99.30.000.15720.014

SUBALTERNO/A

PE

RIBEIRA

10

16.050

PEREZ

LAGO DE LANZOS

FRANCISCO JAVIER

32441533X

A

714

TR.C02.00.004.15770.043

XEFATURA SECCIÓN DE RECLAMACIÓNS E RECURSOS

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.100

PEREZ

LOPEZ

MARTA

33314132N

A

326

IN.O19.10.000.27001.004

XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE

IN

LUGO

25

14.950

PEREZ

MARTINEZ

ROSA MARIA

79320360F

D

800

TR.C99.10.000.15001.594

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

A CORUÑA

12

12.750

PEREZ

OTERO

MARIA LUZ

35320983K

C

144

FC.C02.00.001.15770.035

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.950

PEREZ

PARDO

ANA

33279245Q

A

293

IN.C02.00.000.15770.018

POSTO BASE GRUPO A1

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

18.600

PEREZ

PEREZ

SONIA

76718201E

D

291

MA.X99.10.000.32001.036

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

OURENSE

12

18.800

PEREZ

PLATAS

MARIA

32427932W

C

213

MA.C99.10.000.15001.089

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

MA

A CORUÑA

18

20.750

PEREZ

RAMOS

RAQUEL

34972332G

D

1014

MR.C99.10.000.32001.062

POSTO BASE GRUPO D

MR

OURENSE

12

18.850

PEREZ

REY

MARIA MANUELA

76511839Q

E

51

PR.C02.00.000.15770.077

SUBALTERNO/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

10.200

PEREZ

RICO

MARIA ELENA

34975470Z

C

973

MR.C04.00.102.32260.008

XEFE/A GRUPO

MR

COLES

14

18.150

PEREZ

RIERA

ALBERTO

32687098G

C

25

PR.901.00.000.15770.009

POSTO BASE GRUPO C1

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

11.200

PEREZ

RODAL

MARIA MERCEDES

36065372S

D

921

TR.C99.40.901.36440.117

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

REDONDELA

12

13.750

PEREZ

SOLIÑO

CONSTANTE

36024286F

C

56

PR.C03.00.001.15770.025

XEFATURA SECCIÓN C

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

20.750

PERNAS

INSUA

DOLORES

33993782N

D

661

SA.C03.00.005.15770.001

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.950

PICON

MARIÑO

ISABEL

35283778F

D

147

FC.C03.00.018.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

20.600

PICON

PICALLOS

MARIA CARMEN

33244815V

D

443

ED.C99.40.306.15770.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

15.900

PIÑEIRO

ANLLO

MARIA ISABEL

33322518A

D

469

ED.C99.10.000.27001.046

XEFE/A GRUPO

ED

LUGO

14

17.400

PIÑEIRO

BLANCO

AMALIA

33327712E

E

473

ED.C99.10.000.27001.031

SUBALTERNO

ED

LUGO

10

10.400

PIÑEIRO

MARTINEZ

JESUS

32451601G

C

669

SA.C99.10.000.15001.003

XEFATURA NEGOCIADO II

SA

A CORUÑA

18

21.350

PIÑON

CIMADEVILA

FRANCISCO JAVIER

35248212E

B

263

MA.S99.10.000.36001.070

XEFATURA SECCIÓN INSPECCIÓN E SANCIÓNS

MA

PONTEVEDRA

25

24.550

POMBO

RIO

JOSE MANUEL

33315907Q

D

478

ED.C99.40.301.27060.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

BECERREÁ

14

15.550

PONTON

DIAZ

MARIA SUSANA

76621229H

D

860

TR.C99.10.000.27001.553

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

LUGO

12

9.600

PORTO

PARDIÑAS

MARIA JOSE

33276985X

D

437

ED.C99.40.202.15770.013

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

8.950

POUSA

COBAS

MARIA MAR

33265881S

A

702

SA.S05.00.003.15770.011

XEFATURA SECCIÓN RECURSOS E RECLAMACIÓNS

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.750

PRADO

GONZALEZ

MARIA DE LAS NIEVES

34261910Y

D

1003

MR.C99.10.000.27001.032

POSTO BASE GRUPO C

MR

LUGO

14

14.050

PRADO

RODRIGUEZ

MARIA VICTORIA

32421006E

C

342

ED.C99.10.000.15001.167

XEFE/A SECCIÓN DE PERSOAL NON DOCENTE

ED

A CORUÑA

25

23.300

PRADO

SANTOS

CARMEN TERESA

76556301L

E

882

TR.C99.30.201.27650.003

SUBALTERNO/A

TR

VIVEIRO

10

13.400

PRADO

SOTO

VICENTE

34971583Z

C

650

CU.C99.10.000.32001.005

POSTO BASE GRUPO C

CU

OURENSE

14

19.850

PRADO

VAZQUEZ

AMADOR

33328544A

C

1077

PE.C99.10.000.27650.049

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRACIÓN XERAL E PERSOAL

PE

VIVEIRO

25

14.900

PRADO DEL

VALLE

JUAN CARLOS

32420027D

A

780

TR.C99.10.000.15001.229

LETRADO/A

TR

A CORUÑA

22

22.450

PRECEDO

CASTRO

MARIA ANGUSTIA

33233126N

D

958

TR.I01.00.000.15770.043

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

20.800

PREGO

REBOREDO

MARGARITA DOL.

32438296Q

D

529

ED.C99.10.000.36001.036

XEFE/A NEGOCIADO

ED

PONTEVEDRA

18

21.700

PUGA

GALAN

RODRIGO

33324433D

A

842

TR.C99.10.000.27001.165

LETRADO/A

TR

LUGO

22

13.550

PUY

FRAGA

MARIA

33266370K

A

11

PR.501.00.001.15770.006

XEFATURA SECCIÓN I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.200

QUEIRUGA

MANEIRO

CARMEN

76777185B

A

758

TR.C05.00.000.15770.006

POSTO BASE SUBGRUPO A1

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

16.850

QUINTELA

TOCINO

ABEL

75808665K

E

399

ED.C99.40.308.15350.008

SUBALTERNO/A

ED

FERROL

10

10.200

QUINTELA

YAÑEZ

MARIA DOLORES

32819944W

D

801

TR.C99.10.000.15001.604

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

A CORUÑA

12

11.500

RAMA

ALVAREZ DE RON

BRUNO

35324429V

E

52

PR.C02.00.002.15770.126

SUBALTERNO/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

13.700

RAMA

LOPEZ

JUAN LUIS

32433003J

E

805

TR.C99.10.000.15001.090

SUBALTERNO/A

TR

A CORUÑA

10

12.650

RAMALLO

DIAZ

ANA MARIA

32406552N

B

209

MA.C99.10.000.15001.082

XEFE/A SECCIÓN XESTIÓN PERSOAL E RÉXIME INTERNO

MA

A CORUÑA

25

27.300

RAMOS

ESTEVEZ

OTILIA

34602104F

A

121

FC.A29.10.000.15001.007

XEFATURA DE SECCIÓN III

FC

A CORUÑA

25

25.000

RAMOS

VARELA

MARIA TERESA

33323232G

C

467

ED.C99.40.301.27001.001

XEFE/A SECRETARIA

ED

LUGO

18

19.700

RANCAÑO

CARBALLEDO

MARIA MERCEDES

33857829N

D

471

ED.C99.40.304.27001.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

LUGO

14

17.200

RAVIÑA

CARBIA

ISAURA

44819505A

C

765

TR.C07.00.000.15770.011

ADMINISTRATIVO/A INFORMACIÓN CIDADÁN

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.250

REAL

CASTRO

JORGE

33315787B

D

128

FC.A29.10.000.27001.021

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

LUGO

12

12.200

REBOREDO

CANOSA

SANTIAGO

32451863J

C

1037

MR.O12.00.000.15770.021

SECRETARIO/A DO/A SECRETARIO/A

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

16.350

REFOJO

RODRIGUEZ

MARIA CARMEN

34989636N

A

189

MA.C05.00.001.15770.012

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.050

REGO

HERMO

MARIA

76967801A

E

422

ED.C99.40.301.15660.005

SUBALTERNO/A

ED

A POBRA DO CARAMIÑAL

10

9.300

REGUEIRO

AGRA

MARIA JOSE

36076742T

D

105

PR.C99.40.000.36560.118

XEFATURA DE GRUPO II

PR

VIGO

14

18.950

REGUEIRO

POY

SONIA

33344534P

C

470

ED.C99.10.000.27001.101

XEFE/A GRUPO

ED

LUGO

14

14.050

REUS

GRAZIA DEL CARMEN

X00739155G

E

608

ED.C99.40.309.36560.005

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

8.100

REY

BERMEJO

ISABEL

52471588D

E

450

ED.C99.40.202.15770.007

SUBALTERNO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

7.000

REY

FERNANDEZ

CONCEPCION

34953639X

D

1018

MR.C99.20.104.32060.010

XEFE/A NEGOCIADO (BANDE)

MR

BANDE

18

18.450

REY

LIÑEIRA

XOSEFA

32746117M

D

1047

PE.C02.00.004.15770.003

XEFATURA NEGOCIADO ASESORÍA XURÍDICA

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.550

REY

PEREZ

MERCEDES

33257865A

D

703

SA.S05.00.001.15770.011

XEFATURA NEGOCIADO II

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.550

REY

SILVA

MARIA DEL CARMEN

78789726Y

E

753

TR.C04.00.000.15770.021

SUBALTERNO/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

10.100

REY

VAZQUEZ

MARIA ROCIO

76701597R

E

514

ED.C99.40.401.32001.006

SUBALTERNO/A

ED

OURENSE

10

10.400

RIADIGOS

GONZALEZ

CARMEN

35248470G

D

91

PR.C99.10.000.32001.128

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

PR

OURENSE

18

20.800

RIBA

CASAUX

MARIA ISAB.DA

36101295N

A

928

TR.C99.10.000.36560.220

LETRADO/A

TR

VIGO

22

21.800

RIBOT

MARGARIT

JOAN

39042500T

A

733

TR.C03.00.002.15770.022

XEFATURA SECCIÓN DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.900

RIELO

DAFONTE

NELIDA

52480340K

A

320

IN.O19.10.000.15001.040

XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE I

IN

A CORUÑA

25

23.650

RILO

SISO

MARIA

32831380F

B

790

TR.C99.10.000.15001.536

POSTO BASE SUBGRUPO A2

TR

A CORUÑA

16

16.610

RIO

CARBALLADA

ANA ISABEL DEL

33823280D

A

258

MA.S99.10.000.27001.062

XEFATURA SECCIÓN SUBVENCIÓNS E TRAMITACIÓNS II

MA

LUGO

25

25.550

RIO

OTERO

MARIA NIEVES DEL

36035587S

A

1

IC.C99.10.000.36001.302

XEFE/A SECCIÓN XESTIÓN ECONÓMICA E FOMENTO

PR

PONTEVEDRA

25

22.950

RIVAS

CARIDAD

MARIA CRISTINA

76323256X

B

18

PR.519.10.000.15001.004

XEFATURA SECCIÓN DE PROMOCIÓN DA MULLER

PR

A CORUÑA

25

23.400

RIVAS

GARCIA

MARIA NIEVES

34978012A

D

186

MA.C03.00.002.15770.016

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.400

RIVAS

NEIRA

MARIA MONTSERRAT

33848576M

A

286

MA.X99.10.000.27001.050

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

MA

LUGO

25

20.450

RIVAS

ROMERO

UBALDO

33258911Z

A

713

TR.C02.00.004.15770.030

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.250

RIVEIRA

FERNANDEZ

PABLO

33284560H

D

916

TR.C99.40.801.36170.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

A ESTRADA

12

12.300

RIVEIRO

CAO

BEATRIZ

46899243N

C

797

TR.C99.10.000.15001.555

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

A CORUÑA

14

11.950

RIVERA

GONZALEZ

ELVIRA

36108568V

D

585

ED.C99.40.303.36440.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

REDONDELA

14

16.500

RIVERA

LOPEZ

MARIA CARMEN

33856183E

D

1000

MR.C99.10.401.27001.019

XEFE/A NEGOCIADO

MR

LUGO

18

19.250

RIVERA

PUMAREGA

ALICIA

39177407N

D

442

ED.C99.40.302.15770.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

18.950

ROBLES

REY

PILAR

33270159S

C

827

TR.C99.20.901.15770.005

COORDINADOR/A DE ÁREA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

18.950

RODRIGUEZ

ALONSO

MARIA LUZ

11398957L

D

231

MA.C99.10.000.32001.103

XEFE/A GRUPO

MA

OURENSE

14

19.700

RODRIGUEZ

ALVAREZ

DIONISIO

00669064V

A

634

CU.C03.00.001.15770.015

SECCIÓN DE ARTES PLÁSTICAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.750

RODRIGUEZ

ANLLO

JESUS

33304798Q

C

1002

MR.C99.10.000.27001.031

POSTO BASE GRUPO C

MR

LUGO

14

19.100

RODRIGUEZ

BARRENA

ANA

32754185T

A

3

PR.101.00.003.28001.002

POSTO BASE GRUPO A1

PR

MADRID

20

19.000

RODRIGUEZ

BARRIO

MIGUEL

33849253S

A

750

TR.C04.00.002.15770.027

XEFATURA SECCIÓN CONSELLO GALEGO COOPERATIVAS II

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

24.150

RODRIGUEZ

CASAL

ESTHER

76718140F

C

906

TR.C99.20.901.32620.003

COORDINADOR/A DE ÁREA

TR

A POBRA DE TRIVES

18

12.250

RODRIGUEZ

COUGIL

MARIA ROSA

34961354C

A

885

TR.C99.10.000.32001.602

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICO-XURÍDICA

TR

OURENSE

25

23.200

RODRIGUEZ

COUTO

ISABEL MARIA

32450421C

D

349

ED.C99.10.000.15001.157

XEFE/A GRUPO

ED

A CORUÑA

14

17.900

RODRIGUEZ

COUTO

MARIA SOLEDAD

32450422K

D

350

ED.C99.10.000.15001.171

XEFE/A GRUPO

ED

A CORUÑA

14

17.900

RODRIGUEZ

DOMINGUEZ

BEATRIZ

34979171N

D

690

SA.C99.10.102.36001.001

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

PONTEVEDRA

18

18.800

RODRIGUEZ

ENRIQUEZ

JOSE MANUEL

34944085R

A

929

TR.C99.10.000.36560.221

LETRADO/A

TR

VIGO

22

20.950

RODRIGUEZ

FERNANDEZ

MARIA

34954813B

C

289

MA.X99.10.000.32001.056

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

MA

OURENSE

18

20.600

RODRIGUEZ

FOLLA

MARGARITA

76358303M

E

363

ED.C99.10.000.15001.025

SUBALTERNO

ED

A CORUÑA

10

14.650

RODRIGUEZ

FONTELO

CORONA

34978141V

D

699

SA.S04.00.003.15770.013

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.450

RODRIGUEZ

FRAGA

MARIA BEATRIZ

32636686P

A

292

IN.C02.00.001.15770.034

XEFE/A SECCIÓN CONTRATACIÓN

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.650

RODRIGUEZ

GARCIA

SILVIA BEATRIZ

32673268C

C

796

TR.C99.10.000.15001.034

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

A CORUÑA

14

11.950

RODRIGUEZ

GUTIERREZ

PABLO BELARMINO

33320677W

D

83

PR.C99.10.000.27001.061

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

LUGO

12

17.400

RODRIGUEZ

IGLESIAS

MODESTA

34941985V

D

686

SA.C99.10.000.32001.018

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

OURENSE

12

19.700

RODRIGUEZ

LORENZO

MARIA PILAR

34973856X

D

181

MA.C02.00.004.15770.021

XEFATURA NEGOCIADO II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.600

RODRIGUEZ

MARTINEZ

MONICA

36120713H

C

137

FC.A29.10.000.36560.017

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

VIGO

14

15.400

RODRIGUEZ

NOVO

MARIA JOSE

11398101Z

C

843

TR.C99.40.802.27001.004

ADMINISTRADOR/A

TR

LUGO

22

21.350

RODRIGUEZ

PEREA

MANUEL MARIA

32443564V

A

321

IN.O19.10.000.15001.060

XEFATURA SECCIÓN PROCEDEMENTO E ARBITRAXE II

IN

A CORUÑA

25

23.200

RODRIGUEZ

PEREZ

ISABEL

34927179T

D

227

MA.C99.10.000.32001.085

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

OURENSE

18

20.350

RODRIGUEZ

QUINTAS

DOLORES

34941561F

A

288

MA.X99.10.000.32001.055

XEFATURA SECCIÓN ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA

MA

OURENSE

25

22.600

RODRIGUEZ

RIAL

MARIA LUISA

34938484N

D

899

TR.C99.10.000.32001.625

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

OURENSE

18

20.000

RODRIGUEZ

RODEIRO

ANA MARIA

32638706G

C

754

TR.C05.00.000.15770.053

XEFATURA SECCIÓN TÉCNICA DO FSE

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.200

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

JOSE

76700532V

B

883

TR.C99.10.000.32001.117

XEFATURA SECCIÓN DE EMPREGO I

TR

OURENSE

25

22.800

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

LOURDES

36098154E

D

599

ED.C99.40.309.36560.001

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

VIGO

14

17.850

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

NURIA

34978309R

C

132

FC.A29.10.000.32001.019

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

OURENSE

14

18.150

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

XOSE XABIER

33819497K

C

854

TR.C99.10.000.27001.640

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

LUGO

18

19.500

RODRIGUEZ

SAAVEDRA

FRANCISCO JOSE

34947748F

A

681

SA.C99.10.001.32001.005

XEFATURA SECCIÓN RÉXIME XURÍDICO E INTERIOR

SA

OURENSE

25

23.150

RODRIGUEZ

SOTO

MARIA CARMEN

76711909D

C

647

CU.C99.10.000.27001.011

POSTO BASE GRUPO C

CU

LUGO

14

19.800

ROMASANTA

ALONSO

FERNANDO

34993799N

D

197

MA.C07.00.001.15770.074

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.450

ROMERO

LESTON

MARIA ESTHER

32446291F

D

122

FC.A29.10.000.15001.004

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN, AA.XX. E PERSOAL

FC

A CORUÑA

20

22.200

ROMERO

MIGUEZ

MARIA ANGELES

33258137E

C

54

PR.C03.00.001.15770.007

XEFATURA SECCIÓN DE RÉXIME XURÍDICO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.250

ROZADOS

LORENZO

MIGUEL ANGEL

52471306A

C

30

PR.B01.00.000.36170.018

SECCIÓN A

PR

A ESTRADA

25

20.700

RUA

PEON

JAVIER MARIA

32442985J

A

205

MA.C09.00.000.15770.040

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA II

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

16.750

RUIZ

AMARO

MARIA TERESA

32820631E

D

802

TR.C99.20.903.15001.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

A CORUÑA

12

11.250

SALA

GARCIA

RAFAEL ALFREDO

35983128L

C

103

PR.C99.40.000.36560.015

XEFATURA DE GRUPO DE REXISTRO E INFORMACIÓN I

PR

VIGO

14

19.700

SALADO

MARTINEZ

FRANCISCO JAVIER

36086936M

C

139

FC.A29.10.000.36560.024

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

VIGO

14

14.850

SALGADO

CASADO

MARIA DEL CARMEN

34925971B

D

901

TR.C99.10.000.32001.563

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

OURENSE

12

18.650

SALGADO

DÍAZ

MARÍA JOSÉ

34961526P

D

436

ED.C99.40.202.15770.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

17.000

SALGADO

DOMINGUEZ

NURIA

36150821L

A

278

MA.X01.00.004.15770.160

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

13.300

SALGADO

GARCIA

JESUS LUIS

33215241K

C

140

FC.C02.00.002.15770.035

XEFATURA SECCIÓN

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.500

SALGUEIROS

NAVAS

LAURA MARIA

33994143M

C

1080

PE.C99.10.000.27650.061

XEFATURA NEGOCIADO DE APOIO

PE

VIVEIRO

18

14.150

SANCHEZ

BARREIRO

MARIA DEL CARMEN

78793226X

B

1055

PE.C03.00.000.15770.009

POSTO BASE SUBGRUPO A2

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.800

SANCHEZ

CAJARAVILLE

CRISTINA

33291702F

D

763

TR.C07.00.001.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO I

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.950

SANCHEZ

GIL

MARIA SOL

34954454C

B

776

TR.C99.10.000.15001.690

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA I

TR

A CORUÑA

25

22.700

SANCHEZ

GOMEZ

NATIVIDAD

37361963G

C

982

MR.C99.10.101.15001.019

XEFE/A NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

21.400

SANCHEZ

JATO

JOSEFINA

33844092Y

D

856

TR.C99.10.000.27001.052

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

LUGO

12

17.050

SANCHEZ

LABANDEIRA

ASUNCION

33234235V

C

70

PR.C99.10.000.15001.093

XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO E INFORMACIÓN IX

PR

A CORUÑA

18

21.450

SANCHEZ

LORENZO

RAQUEL

76715315B

D

1021

MR.C99.20.122.32320.015

XEFE/A GRUPO (XINZO DE LIMIA)

MR

XINZO DE LIMIA

14

17.550

SANCHEZ

MINIÑO

ANA MARIA

35280744D

E

572

ED.C99.40.201.36260.004

SUBALTERNO/A

ED

MARÍN

10

13.300

SANCHEZ

QUIROGA

MELANIA

34267734B

C

1006

MR.C99.20.054.27310.011

XEFE/A NEGOCIADO (MONTERROSO)

MR

MONTERROSO

18

15.300

SANCHEZ

RODRIGUEZ

LUIS

32416086R

B

631

PR.699.10.000.15001.001

XEFE/A GABINETE DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

ED

A CORUÑA

25

24.950

SANDOMINGO

SANCHEZ

MARIA

79331375M

D

440

ED.C99.40.204.15770.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

9.500

SANMARTIN

RODRIGUEZ

MANUEL

33835975P

B

69

PR.C99.10.000.15001.087

XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO E INFORMACIÓN III

PR

A CORUÑA

18

21.850

SANTAMARIA

LOIS

JUAN JOSE

53165468W

C

66

PR.C07.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

16.300

SANTAS

CAMBA

MARIA JOSE

44451854F

D

281

MA.X01.00.000.15770.002

SECRETARIO/A XEFE/A DE ÁREA

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

14.800

SANTISO

BARROS

CARLOS

32403440M

A

252

MA.S99.10.000.15001.070

XEFATURA SECCIÓN DO REXISTRO DE DEMANDANTES

MA

A CORUÑA

25

24.250

SANTISO

FERNANDEZ

MARIA JESUS

32776788V

D

673

SA.C99.10.101.15001.050

XEFATURA GRUPO

SA

A CORUÑA

14

18.300

SANTISO

MENDEZ

MARIA JOSE

33857443V

D

327

IN.O19.10.000.27001.044

XEFATURA NEGOCIADO

IN

LUGO

18

18.850

SANTOS

AGEITOS

RAUL MANUEL

52459987T

E

456

ED.C99.40.501.15770.004

SUBALTERNO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

8.750

SANTOS

GREGORIO

MARIA DOLORES

35289447H

D

532

ED.C99.10.000.36001.201

XEFE/A NEGOCIADO I

ED

PONTEVEDRA

18

18.950

SANTOS

SAAVEDRA

MARIA

33349064F

E

475

ED.C99.40.050.27001.003

SUBALTERNO/A

ED

LUGO

10

7.900

SANTOS-ASCARZA

TABARES

ISABEL

34945555E

A

888

TR.C99.10.000.32001.663

XEFATURA SECCIÓN DE PRESTACIÓNS

TR

OURENSE

25

23.200

SARABIA

FERNANDEZ

ANDREA

34251854R

D

324

IN.O19.10.000.15001.032

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

IN

A CORUÑA

12

14.650

SAS

MARTINEZ

LUZ ESTHER

34999868D

D

300

IN.C05.00.001.15770.025

XEFE/A GRUPO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.560

SEIJO

SOUZA

FERNANDO MANUEL

34915198W

C

890

TR.C99.10.000.32001.605

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

TR

OURENSE

22

22.200

SEOANE

CASTRO

MARIA TERESA

76822630P

D

1032

MR.C99.20.132.36510.020

POSTO BASE GRUPO D (SILLEDA)

MR

SILLEDA

12

15.450

SEOANE

LOPEZ

JESUS

32666465W

D

459

ED.C99.40.101.15840.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

TOURO

14

15.550

SEOANE

RODRIGUEZ

XOSE MANUEL

32417946K

E

586

ED.C99.40.201.36440.006

SUBALTERNO/A

ED

REDONDELA

10

13.050

SEOANE

SPIEGELBERG

MARIA BELEN

32437588K

B

777

TR.C99.10.000.15001.708

XEFATURA SECCIÓN DE PRESTACIÓNS II

TR

A CORUÑA

25

22.650

SILVOSA

FERNANDEZ

ANGELES

33814570Q

A

210

MA.C99.10.001.15001.002

XEFE/A SECCIÓN XURÍDICA

MA

A CORUÑA

25

23.650

SIXTO

DIAZ

JOSE RAMON

32805573Y

D

991

MR.C99.20.023.15280.009

XEFE/A NEGOCIADO (CORCUBIÓN)

MR

CORCUBIÓN

18

12.650

SOBRADO

LOIS

ANA CRISTINA

76711632P

C

206

MA.C09.00.000.15770.032

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.300

SOLAR-SARASQUETE

VIGO

LUCIA SILVIA

32450510V

C

645

CU.C99.10.000.15001.070

NEGOCIADO DO PATRIMONIO HISTÓRICO

CU

A CORUÑA

18

19.950

SOLIS

DIAZ

GEMA

33254563J

D

435

ED.C99.40.202.15770.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

18.100

SOMOZA

RODRIGUEZ

MARIA ISABEL

33313826M

C

305

IN.C99.10.000.27001.131

XEFE/A NEGOCIADO

IN

LUGO

18

18.900

SORRIBAS

CHAVES

JAVIER

33250276G

D

28

PR.A01.00.000.15770.055

XEFE/A NEGOCIADO DE CONTABILIDADE

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.950

SOTELO

GONZALEZ

MARIA PILAR

34984537L

D

329

IN.O19.10.000.32001.060

XEFATURA GRUPO COORDINADOR SIRI

IN

OURENSE

14

19.300

SOTELO

PEREZ

MARIA PILAR

34937672M

C

90

PR.C99.10.000.32001.061

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN II

PR

OURENSE

18

23.050

SOUTO

BELLON

MARTA MARIA

32671001F

D

819

TR.C99.30.101.15350.006

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

FERROL

12

15.800

SUAREZ

VILLAVERDE

EDUARDO JOSE R

35248066Z

E

101

PR.C99.10.000.36001.100

SUBALTERNO/A

PR

PONTEVEDRA

10

15.100

TABOADA

BARREIROS

MARIA SOL

34984213V

D

265

MA.S99.10.000.36001.052

XEFATURA NEGOCIADO IV

MA

PONTEVEDRA

18

18.350

TABOADA

CAPON

MARIA TERESA

34992744S

D

1022

MR.C99.20.122.32320.016

XEFE/A GRUPO (XINZO DE LIMIA)

MR

XINZO DE LIMIA

14

17.200

TABOADA

PENAS

JOSE ANTONIO

32813425S

C

986

MR.C99.10.000.15001.033

POSTO BASE GRUPO C

MR

A CORUÑA

14

16.300

TASENDE

FUENTES

MARIA CARMEN

33273106H

C

633

CU.C02.00.001.15770.007

NEGOCIADO DE OBRAS

CU

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.000

TATO

CASTIÑEIRA

JOSE LUIS

33253081A

A

957

TR.I01.00.000.15770.035

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.900

TATO

QUIROGA

ROBERTO CARLOS

34991610P

C

896

TR.C99.10.000.32001.093

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

OURENSE

18

20.350

TEIJEIRO

CHAO

CELIA

32759504Y

C

253

MA.S99.10.000.15001.077

INSPECTOR/A VIVENDA

MA

A CORUÑA

22

21.350

TELLE

RODRIGUEZ

JOSE RAMON

34957435B

B

246

MA.S01.00.004.15770.032

XEFATURA SECCIÓN CONTROL INTERNO

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.800

TENREIRO

EIRIS

MARIA GLORIA

32644933K

D

990

MR.C99.10.000.15001.049

POSTO BASE GRUPO D

MR

A CORUÑA

12

14.650

TERMENON

PINTOS

MIGUEL ANGEL

36059659Y

D

952

TR.C99.20.904.36560.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

VIGO

12

13.550

TIZON

MARTIN

ALBERTO

33194325N

A

16

PR.501.00.003.15770.008

XEFATURA SECCIÓN II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.150

TOBIO

TOBIO

MARGARITA

33237805E

D

20

PR.701.00.001.15770.024

XEFE/A NEGOCIADO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.550

TOME

VISPALIA

MARINA

33838271G

C

254

MA.S99.10.000.15001.047

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

A CORUÑA

18

20.600

TORREIRA

MOURO

FERNANDO

33274985B

D

1054

PE.C03.00.003.15770.064

XEFATURA NEGOCIADO ORDENACIÓN ACUIC. ZONA MARÍTIMA

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.900

TORRES

ALONSO

ROSALIA

35288431Z

C

237

MA.C99.10.002.36001.015

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO IV

MA

PONTEVEDRA

18

19.400

TRABA

NIETO

MARIA ISABEL

33297899V

C

157

FC.C08.00.000.15770.070

XEFATURA NEGOCIADO I

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.350

TRABAZO

SAMARTIN

MARIA JESUS

52481314Y

E

458

ED.C99.40.601.15770.005

SUBALTERNO/A

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

6.250

TRINCADO

ALVAREZ

JOSE LUIS

34934294P

B

760

TR.C07.00.901.15770.010

TÉCNICO/A DE ORIENTACIÓN E INSERCIÓN

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.600

TUBIO

FILGUEIRA

MARIA DOLORES

33264957B

D

1063

PE.C05.00.001.15770.038

XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO TITUL. NÁUTICO-PESQUE.

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.500

URQUIJO

ZAMORA

MARIA ARANZAZU

34895017S

D

360

ED.C99.10.000.15001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

ED

A CORUÑA

12

13.900

VALCARCEL

TEIJEIRO

NESTOR

32766425G

A

159

MA.A01.00.000.15770.035

SECCIÓN XURÍDICA

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.200

VALDES

PEÑA

LUIS

52481556H

A

1050

PE.C03.00.000.15770.052

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.750

VALEIRAS

GONZALEZ

MARIA GLORIA

34594295H

B

893

TR.C99.20.901.32001.003

COORDINADOR/A DE ÁREA

TR

OURENSE

20

21.150

VALENZUELA

FERNANDEZ

JAIME JAVIER

36019474W

A

773

TR.C99.10.000.15001.213

XEFATURA SECCIÓN MEDIACIÓN, ARBITRAXE E CONCILIAC.

TR

A CORUÑA

25

22.850

VALERO

GOMEZ

JORGE

36055696E

E

615

ED.C99.40.801.36560.013

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

9.200

VALIENTE

VIEITEZ

ROSA MARIA

36050864C

C

945

TR.C99.10.000.36560.040

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

VIGO

14

18.150

VALLE

CABIRTA

MARIA MERCEDES

35317057M

D

136

FC.A29.10.000.36001.033

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

PONTEVEDRA

12

16.150

VARELA

CASTRO

EDUARDA

32805376Q

A

176

MA.C02.00.004.15770.030

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA IV

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.000

VARELA

FERNANDEZ

MARIA CARMEN

32632815R

C

984

MR.C99.10.801.15001.025

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

MR

A CORUÑA

18

20.150

VARELA

FERNANDEZ

MARIA TERESA

46918571C

C

1072

PE.C99.10.000.15001.015

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PE

A CORUÑA

14

16.450

VARELA

GUERRA

CONSTANTINO

33811989B

D

960

TR.I01.00.000.15770.013

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

14.700

VARELA

LOSADA

RAMIRO

33854349M

C

1042

PE.C02.00.001.15770.008

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN

PE

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.500

VARELA

RIVERA

CESAR ANTONIO

32669331Q

E

425

ED.C99.40.301.15690.005

SUBALTERNO/A

ED

AS PONTES

10

8.450

VARELA

RODRIGUEZ

DAVID PABLO

33348244S

E

372

ED.C99.40.501.15001.007

SUBALTERNO/A

ED

A CORUÑA

10

9.100

VARELA

VAZQUEZ

MARIA MONICA

32672129P

D

125

FC.A29.10.000.15001.027

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

A CORUÑA

12

10.000

VASALLO

GONZALEZ

DOMINGA

34952856D

E

509

ED.C99.40.801.32001.007

PORTEIRO/A MAIOR

ED

OURENSE

14

17.300

VAZQUEZ

BLANCO

MARIA JOSE

76931101B

C

269

MA.S99.10.000.36001.005

POSTO BASE GRUPO C1

MA

PONTEVEDRA

14

12.200

VAZQUEZ

DIAZ

ALEJANDRO

32758022L

A

5

PR.299.10.000.15001.025

XEFATURA SECCIÓN XURÍDICA

PR

A CORUÑA

25

24.250

VAZQUEZ

FERNANDEZ

MARIA JOSE

34254297Y

D

223

MA.C99.10.002.27001.012

XEFE/A NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

MA

LUGO

18

19.050

VAZQUEZ

FERRADAS

MARIA LUZ

36123178E

D

50

PR.C02.00.002.15770.112

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

15.700

VAZQUEZ

FONTES

MARIA CARMEN

34956277A

D

707

TR.C01.00.000.15770.002

AXUDANTE/A SECRETARIO/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

12.960

VAZQUEZ

GAY

RAQUEL

33303029H

D

853

TR.C99.10.000.27001.089

XEFATURA NEGOCIADO II

TR

LUGO

18

19.700

VAZQUEZ

GESTAL

JUAN JOSE

36091855W

A

930

TR.C99.10.000.36560.006

POSTO BASE SUBGRUPO A1

TR

VIGO

20

18.900

VAZQUEZ

GONZALEZ

HILDA

34957119V

D

898

TR.C99.10.000.32001.170

XEFATURA NEGOCIADO

TR

OURENSE

18

19.850

VAZQUEZ

GONZALEZ

MARIA CARMEN

32748854M

C

981

MR.C99.10.101.15001.010

XEFE/A NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

21.050

VAZQUEZ

LEIS

LOURDES

33265613T

D

976

MR.C06.00.002.15770.006

XEFE/A NEGOCIADO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.150

VAZQUEZ

LIMA

OSCAR

36125595R

E

612

ED.C99.40.403.36560.006

SUBALTERNO/A

ED

VIGO

10

7.800

VAZQUEZ

LOPEZ

MARIA DEL CARMEN

34266535P

E

108

PR.C99.40.000.36560.067

SUBALTERNO/A

PR

VIGO

10

9.100

VAZQUEZ

MIGUEZ

MARIA JULIA

34906208M

D

1010

MR.C99.10.101.32001.022

XEFE/A NEGOCIADO DE PERSOAL E NÓMINAS

MR

OURENSE

18

20.900

VAZQUEZ

OLIVAN

MARIA VICENTA

40300231E

D

6

PR.299.10.000.15001.020

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

PR

A CORUÑA

12

14.700

VAZQUEZ

PAMPIN

MARIA LUISA

33247184V

D

201

MA.C07.00.002.15770.027

XEFATURA NEGOCIADO III

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.350

VAZQUEZ

PENA

EVA MARIA

32805956K

D

124

FC.A29.10.000.15001.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

A CORUÑA

12

11.900

VAZQUEZ

PEREZ

MONICA

34966607Y

D

1001

MR.C99.10.601.27001.031

XEFE/A NEGOCIADO

MR

LUGO

18

18.800

VAZQUEZ

POSADA

CONSTANTINO

36031283N

D

102

PR.C99.40.000.36560.010

XEFATURA NEGOCIADO DE REXISTRO E INFORMACIÓN I

PR

VIGO

18

22.500

VAZQUEZ

RODRIGUEZ

AZUCENA

44455545H

D

970

MR.C02.00.001.15770.019

XEFE/A GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

12.450

VAZQUEZ

RODRIGUEZ

MANUEL

33326382A

E

477

ED.C99.40.203.27001.009

SUBALTERNO/A

ED

LUGO

10

7.800

VAZQUEZ

ROMERO

SUSANA MARIA

32805917M

A

980

MR.C99.10.000.15001.012

POSTO BASE GRUPO A

MR

A CORUÑA

20

21.300

VAZQUEZ

SANJURJO

MARTA MARIA

33351357T

A

965

MR.C02.00.003.15770.015

XEFE/A SECCIÓN XURÍDICA IV

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

17.650

VAZQUEZ

SILVA

MARIA LUZ

33313465N

D

694

SA.S02.00.004.15770.001

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.990

VAZQUEZ

VAZQUEZ

PURIFICACION

34250256J

B

732

TR.C03.00.002.15770.018

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.450

VAZQUEZ

VIDAL

MARIA DEL CARMEN

33248615E

D

63

PR.C06.00.000.15770.056

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.600

VEGA

TATO

OLIVIA

76702994H

D

200

MA.C07.00.002.15770.017

XEFATURA NEGOCIADO III

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.400

VEGA

VAZQUEZ

BENJAMIN

33269310V

D

207

MA.C09.00.000.15770.022

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

17.100

VEIGA

COBAS

MARIA ANGELES

33314611P

D

466

ED.C99.40.202.27001.001

XEFE/A SECRETARIA

ED

LUGO

18

19.550

VELOSO

CACHALDORA

JULIO JOSE

33861028Z

C

260

MA.S99.10.000.27001.030

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

LUGO

18

19.700

VELOSO

MOURE

CARLOS

34909822P

B

88

PR.C99.10.000.32001.125

INSPECTOR/A XOGO

PR

OURENSE

25

22.800

VEZ

RODRIGUEZ

MARIA CARMEN

32626652W

D

786

TR.C99.10.000.15001.671

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

A CORUÑA

18

19.100

VICENTE

ALVAREZ

CONSUELO

35557679R

C

934

TR.C99.20.903.36560.003

COORDINADOR/A DE ÁREA

TR

VIGO

20

20.450

VIDAL

CASAS

MARCELINO

33296067W

C

719

TR.C02.00.005.15770.027

INSPECTOR/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

18.500

VIDAL

CRESPO

OLGA

76351147W

C

343

ED.C99.10.000.15001.037

XEFE/A NEGOCIADO I

ED

A CORUÑA

18

19.700

VIDAL

DINTEN

CARLOS

47350368S

E

368

ED.C99.40.204.15001.006

SUBALTERNO/A

ED

A CORUÑA

10

8.150

VIDAL

PAZ

MARIA XOSEFA

35445306Y

D

245

MA.O31.00.000.15770.007

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.600

VIEITES

CRUZ

ROSA

33245233K

C

826

TR.C99.20.902.15770.006

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA IV

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

20.600

VIEITEZ

FERNANDEZ

ANA MARIA

36056291L

B

838

TR.C99.10.000.27001.153

XEFATURA SECCIÓN DE REXISTRO DE COOPERATIVAS

TR

LUGO

25

22.550

VIEYTES

MOLARES

ROSA MARIA

36061674C

C

597

ED.C99.40.202.36560.003

XEFE/A DE GRUPO

ED

VIGO

14

19.600

VIGO

ALVAREZ

MARIA ELENA

33310134Q

D

225

MA.C99.10.000.27001.038

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

LUGO

12

15.550

VIGO

IGLESIAS

BELEN

44812279E

D

126

FC.A29.10.000.15001.028

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

A CORUÑA

12

9.630

VIGUERA

PEREZ

MARIA ANGELES

32440960N

D

344

ED.C99.10.000.15001.211

XEFE/A NEGOCIADO II

ED

A CORUÑA

18

19.550

VILA

DOMINGUEZ

MARIA CONCEPCION

34912592H

D

308

IN.C99.10.000.32001.123

XEFE/A NEGOCIADO

IN

OURENSE

18

21.300

VILA

PASTOR

OWEN

33302102B

C

224

MA.C99.10.007.27001.014

XEFATURA NEGOCIADO II

MA

LUGO

18

19.550

VILABOA

CARRAL

MARIA DEL MAR

35308979T

B

109

FC.A01.00.001.15770.021

SECCIÓN DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA E CONTRATACIÓN

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.700

VILARIÑO

TOME

MARIA DOLORES

32434482C

D

644

CU.C99.10.000.15001.063

NEGOCIADO DE SUBVENCIONS

CU

A CORUÑA

18

19.750

VILAS

AGRASO

MARIA LUISA

33245578K

C

59

PR.C04.00.001.15770.023

XEFATURA SECCIÓN II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.550

VILLAMOR

LOPEZ

MARIA SOLEDAD

33340954Q

D

81

PR.C99.10.000.27001.010

XEFATURA DE GRUPO III

PR

LUGO

14

14.600

VILLANUEVA

CASTRO

JUSTO

34987390C

D

274

MA.S99.10.000.36001.024

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

PONTEVEDRA

12

16.850

VILLEGAS

GARCIA

MARIA CARMEN

52490451N

D

531

ED.C99.10.000.36001.120

XEFE/A NEGOCIADO II

ED

PONTEVEDRA

18

18.950

VIÑA

SUAREZ

CLARISA

32444920Q

C

323

IN.O19.10.000.15001.062

XEFATURA NEGOCIADO

IN

A CORUÑA

18

19.550

VIÑAS

DIZ

LUCIA

35566411Q

E

595

ED.C99.40.301.36540.006

SUBALTERNO/A

ED

TUI

10

11.800

YAÑEZ

LOPEZ

LORENA MARIA

34892125K

E

403

ED.C99.40.301.15400.004

SUBALTERNO/A

ED

A LARACHA

10

6.950

YAÑEZ

MARTINEZ

MARIA ANTONIA

32761638R

A

774

TR.C99.10.000.15001.644

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA

TR

A CORUÑA

25

24.100

ZUAZUA

CONDE

MARGARITA

34999815W

E

512

ED.C99.40.308.32001.009

SUBALTERNO/A

ED

OURENSE

10

10.100

ANEXO II
(Fase de resultas)

1º apelido

2º apelido

Nome

NIF

Grupo

Posto

Código do posto

Denominación

Cons.

Concello

Nivel

Puntos

ABAL

GARRIDO

BORJA

76822217D

C

1463

MR.C99.30.000.36001.009

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

PONTEVEDRA

14

6.700

ABELLEIRA

FERNANDEZ

JOSE LUIS

33858470D

D

1443

MR.C99.10.401.27001.034

XEFATURA GRUPO

MR

LUGO

14

13.950

ABOAL

SOMOZA

MARIA LOURDES

35317692L

D

1364

TR.C07.00.002.15770.015

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.450

ABUIN

LOPEZ

ANA

33309908C

D

1161

FC.C08.00.005.27001.020

XEFATURA NEGOCIADO

FC

LUGO

18

17.450

ACEBEDO

COSTA

ROSA

33320475F

D

1444

MR.C99.10.701.27001.030

XEFATURA GRUPO

MR

LUGO

14

12.950

ALEJOS

GONZALEZ

ANTONIA

34987578R

E

1290

ED.C99.40.501.32001.007

SUBALTERNO/A

ED

OURENSE

10

8.750

ALVAREDO

MACEDA

GERARDO

34255354M

D

1388

TR.C99.10.000.27001.125

XEFATURA NEGOCIADO II

TR

LUGO

18

18.050

ALVAREZ

AREAS

PAULA GLORIA

34971983T

D

1163

MA.A01.00.000.15770.007

SECRETARIO/A DO/A SECRETARIO/A XERAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.450

ALVAREZ

FARO

MARIA JESUS

34625663Z

D

1448

MR.C99.10.701.32001.033

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO V

MR

OURENSE

18

19.700

ALVAREZ

FERNANDEZ

EVA

53162197C

C

1373

TR.C99.10.000.15001.559

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

A CORUÑA

14

10.350

ALVAREZ

FERNANDEZ

MARIA CRISTINA

34626726L

D

1468

MR.C99.10.901.36560.021

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

VIGO

12

13.500

ALVAREZ

GONZALEZ

MANUELA

34990177R

D

1187

MA.C99.10.000.32001.050

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

OURENSE

12

18.350

ALVAREZ

GONZALEZ

ROSA MARIA

34927798K

C

1367

TR.C99.20.901.15001.008

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA IV

TR

A CORUÑA

22

21.850

ALVAREZ

LAZARE

PATRICIA EMMA

53182207C

D

1343

SA.C99.10.000.36560.036

POSTO BASE SUBGRUPO C2

SA

VIGO

12

12.500

ALVAREZ

MARTINEZ

MARIA SILVERIA

35321344Z

D

1304

ED.C99.40.303.36080.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

CANGAS

14

13.550

ALVAREZ

PARADELA

ANGELA

76703124X

C

1136

FC.A29.10.000.32001.127

XEFATURA NEGOCIADO

FC

OURENSE

18

19.850

ALVAREZ

RIVAS

BEGOÑA

36098305N

D

1296

ED.C99.10.000.36001.041

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

14.050

ALVAREZ

RODRIGUEZ

ELIA

34900893A

C

1395

TR.C99.10.000.32001.154

XEFATURA SECCIÓN II

TR

OURENSE

22

22.200

ALVAREZ

ROMAN

MIGUEL ANGEL

76893692T

C

1336

SA.C99.10.004.36001.001

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

PONTEVEDRA

18

17.950

ALVAREZ

VILA

VICENTE

34957853S

C

1394

TR.C99.20.901.27300.003

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

MONFORTE DE LEMOS

18

18.500

AMORIN

TABOADA

ANA MARIA

34952722J

D

1452

MR.C99.10.401.32001.039

XEFATURA GRUPO

MR

OURENSE

14

19.100

ARES

GARRIDO

JAVIER

36106858D

C

1107

PR.C02.00.005.15770.025

XEFATURA NEGOCIADO I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.850

ARIAS

ALVAREZ

MARIA ISABEL

33320978G

D

1326

SA.C99.10.002.27001.007

XEFATURA GRUPO DA TARXETA SANITARIA

SA

LUGO

14

13.800

ARIZA

SOTO

LAURA

34990646X

D

1129

PR.O10.00.000.15770.031

XEFATURA NEGOCIADO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.100

BALADO

GARCIA

LUCIA

44824385F

E

1171

MA.C02.00.000.15770.054

SUBALTERNO/A

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

8.950

BARREIRO

CANOSA

JUAN CARLOS

36073450C

D

1143

FC.A29.10.000.36560.042

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

VIGO

12

12.250

BASTOS

BERNARDEZ

DOLORES

36066867S

D

1409

TR.C99.10.000.36560.570

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

VIGO

12

12.200

BECERRA

VILAS

ANA MARIA

76815608R

D

1197

MA.S01.00.005.15770.058

XEFATURA NEGOCIADO APOIO NORMATIVO

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.200

BELTRAN

GRANDE

FRANCISCO JOSE

34990331V

D

1385

TR.C99.40.801.15770.038

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

15.250

BERNARDEZ

CASADO

CARLOS MANUEL

76710233N

D

1465

MR.C99.20.131.36240.023

XEFATURA GRUPO (LALÍN)

MR

LALÍN

14

16.350

BLANCO

BLANCO

VICTOR AGUSTIN

34922023L

D

1449

MR.C99.10.801.32001.007

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MR

OURENSE

18

19.600

BLANCO

DORADO

ALBERTINA

76904007B

A

1168

MA.C02.00.004.15770.007

XEFE/A SECCIÓN XURÍDICA I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

12.800

BLANCO

REGUEIRO

MERCEDES

32835900L

C

1149

FC.C03.00.020.15770.009

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.650

BRIZ

DOMINGUEZ

FRANCISCO JAVIER

52452593N

C

1196

MA.S01.00.005.15770.025

INSPECTOR/A-VIVENDA

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

20.000

BUEZAS

SANMARTIN

LUCIANO

44077335C

D

1460

MR.C99.10.000.36001.089

XEFATURA GRUPO

MR

PONTEVEDRA

14

10.350

CABRERA

CARUNCHO

MARIA CONSOLACION

01624714V

C

1356

TR.C04.00.001.15770.041

XEFATURA SECCIÓN DE FORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.650

CAMPO

FERNANDEZ

ROSANA

36157966B

C

1094

PX.499.10.001.36560.010

POSTO BASE SUBGRUPO C1

PR

VIGO

14

11.950

CAMPOS

ALVAREZ

MARIA DEL CARMEN

34990330Q

C

1398

TR.C99.20.902.32001.010

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

OURENSE

14

17.100

CAMPOS

OLIVIE

ANDREA

36149287A

D

1408

TR.C99.10.000.36560.065

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

VIGO

12

12.950

CANEIRO

CANEIRO

ROSA ANA

32680708P

C

1259

ED.C99.40.301.15680.001

AXUDANTE DE SECRETARÍA

ED

PONTEDEUME

14

18.000

CARBALLO

PAIS

CRISTINA

78786286Q

C

1203

MA.X01.00.002.15770.056

XEFATURA NEGOCIADO DE TRAMITACIÓN

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.200

CARREIRA

VALOIS

OSCAR

44810250V

D

1344

SA.S03.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

11.850

CARRERA

ALVAREZ

SUSANA

32649278L

D

1295

ED.C99.10.000.36001.140

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

PONTEVEDRA

18

17.950

CASTRO

JARDON

MARIA CARMEN

34976970L

D

1294

ED.C99.10.000.36001.542

XEFATURA NEGOCIADO DE HABILITACIÓN

ED

PONTEVEDRA

20

19.150

CASTRO

MOROÑO

FRANCISCO ANGEL

36045323E

D

1230

ED.701.00.002.15770.052

XEFATURA NEGOCIADO HABILITACIÓN DE PERSOAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

19.950

CASTROAGUDIN

COSTAS

ELENA

35446714B

D

1227

ED.419.10.000.36001.002

XEFATURA NEGOCIADO

ED

PONTEVEDRA

18

18.650

CERRO

CONDE

EVA MARIA DEL

44471348C

D

1198

MA.S01.00.001.15770.002

SECRETARIO/A DIRECTOR/A TÉCNICO

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

12.250

COBELO

SERRANO

MARIA ANTONIA

32770441H

C

1234

ED.C99.10.000.15001.210

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

A CORUÑA

18

18.800

CORBACHO

OVELAR

CESAR

36050114Y

B

1339

SA.C99.10.101.36560.007

XEFATURA SECCIÓN XESTIÓN INSPECCIÓN SANITARIA III

SA

VIGO

25

23.400

CORZO

ANTA

ADOLFO

10080073R

D

1350

TR.C02.00.001.15770.030

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.600

COSTA

DOVAL

MARIA BELEN

34892655E

D

1242

ED.C99.40.304.15001.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

12.350

COSTA

GOMEZ

CARMEN BELEN DA

33296513B

D

1156

FC.C06.00.003.15770.030

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.800

COTELO

VEIRA

JOSE ANTONIO

32795557H

C

1086

PX.201.00.001.15770.017

XEFATURA UNIDADE DE APOIO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.600

CRISTOBO

FURONES

JESUS MARIA

16286001T

E

1376

TR.C99.10.000.15001.621

SUBALTERNO/A

TR

A CORUÑA

10

8.750

CRUZ

RODRIGUEZ

JOSE CARLOS

34998609S

D

1096

IC.C07.00.001.15770.007

XEFE/A NEGOCIADO REXISTRO E ARQUIVO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.600

CRUZADO

ESTEVEZ

ANA MARIA

33304204C

C

1446

MR.C99.40.201.27500.007

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

RIBADEO

14

20.150

DACOSTA

BERMUDEZ

MARIA JESUS

36041386H

D

1152

FC.C03.00.030.36560.020

XEFATURA NEGOCIADO I

FC

VIGO

18

19.250

DELPONT

PUGA

GLORIA

34252277X

C

1363

TR.C07.00.001.15770.033

XEFATURA SECCIÓN ASOC. XUVENÍS ESCOLAS TEMPO LIBRE

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.250

DEVESA

REY

MARIA DEL MAR

33299511L

D

1151

FC.C03.00.012.15770.003

SECRETARIO/A INTERVENTOR/A DELEGADO/A

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.650

DIOS

FERNANDEZ

MARIA CONCEPCION DE

34995351T

D

1399

TR.C99.10.000.32001.561

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

OURENSE

12

18.100

DIOS

PEREZ

ISABEL

44805471E

C

1228

ED.601.00.001.15770.018

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.500

DIZ

FRANCISCO

Mª CONCEPCION

76711902W

D

1201

MA.S99.10.000.32001.014

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

OURENSE

12

18.200

DIZ

ROMAY

XOSE

34965982W

B

1114

PR.C06.00.003.15770.020

INSPECTOR/A XOGO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.450

DOMINGUEZ

ALVAREZ

CELSO

76722167D

D

1089

PX.201.00.002.15770.011

XEFATURA NEGOCIADO I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.000

EITOR

FIGUEROA

FRANCISCO

33292094P

D

1169

MA.C02.00.002.15770.024

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.400

ESPINOSA

CASTIÑEIRAS

MARIA JESUS

33278753F

D

1148

FC.C03.00.019.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.050

ESTEVEZ

VILLEGAS

ELVIRA

52499426V

D

1190

MA.C99.10.000.36001.081

XEFATURA DE GRUPO I

MA

PONTEVEDRA

14

11.950

FANDIÑO

BARREIRO

MARGARITA

32449777C

D

1154

FC.C04.00.001.15770.008

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.300

FEIJOO

RODRIGUEZ

ISABEL

34627210C

D

1285

ED.C99.10.000.32001.104

XEFATURA GRUPO

ED

OURENSE

14

18.950

FERNANDEZ

ALONSO

RAQUEL

34976876V

E

1288

ED.C99.40.204.32001.005

SUBALTERNO/A

ED

OURENSE

10

9.250

FERNANDEZ

BERNARDO

TANIA

76747702Z

D

1421

MR.301.00.001.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

12.100

FERNANDEZ

CID

CONCEPCION

34939438T

D

1330

SA.C99.10.101.32001.011

XEFATURA NEGOCIADO V

SA

OURENSE

18

19.600

FERNANDEZ

MONTOTO

FELISINDO

34996381H

C

1333

SA.C99.10.101.32001.048

POSTO BASE SUBGRUPO C1 (SERV. INSP. SANIT.)

SA

OURENSE

14

14.150

FERNANDEZ

MUIÑO

MARIA ISABEL

33289580R

D

1088

PX.201.00.001.15770.032

XEFATURA NEGOCIADO I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.050

FERNANDEZ

REGUEIRO

MARY CARMEN

33351057E

E

1275

ED.C99.40.401.27001.005

SUBALTERNO/A

ED

LUGO

10

7.700

FERNANDEZ

SANMARTIN

DAVID

78794499H

C

1225

ED.302.00.002.15770.021

XEFATURA DE NEGOCIADO DE ETNOGRAFÍA

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.500

FERREIRO

LOPEZ

FRANCISCO

34980706Y

D

1457

MR.C99.10.701.36001.024

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

MR

PONTEVEDRA

18

17.600

FERRO

RODRIGUEZ

MANUEL

34982863R

D

1137

FC.A29.10.000.32001.026

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

OURENSE

12

18.200

FOLE

EXPOSITO

RICARDO

34939027A

C

1450

MR.C99.10.000.32001.030

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

OURENSE

14

17.600

FONTELA

CASAS

MARIA SOL

33322956G

D

1387

TR.C99.20.901.27001.004

COORDINADOR/A DE ÁREA

TR

LUGO

20

19.550

FRAGUAS

REGUERA

ERNESTO

35320999Z

D

1298

ED.C99.10.000.36001.188

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

11.100

FRANCO

GARCIA

MARIA DEL CARMEN

32840711T

C

1210

IN.C03.00.001.15770.036

XEFE/A NEGOCIADO XESTIÓN ECONÓMICA

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.050

FRANCO

MARTINEZ

ESTRELLA

32749905K

D

1372

TR.C99.10.000.15001.166

XEFATURA DE GRUPO

TR

A CORUÑA

14

18.100

FREIJO

AMIGO

SUSANA

10077714B

D

1122

PR.C99.10.000.27001.075

POSTO BASE SUBGRUPO C2 REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

LUGO

12

15.650

FREIRE

ANSEDE

BEATRIZ

32680827N

C

1324

SA.C99.10.101.15001.076

POSTO BASE SUBGRUPO C1 (SERV. INSP. SANIT.)

SA

A CORUÑA

14

11.650

FUENTES

GONZALEZ

CONCEPCION

34963342F

D

1411

MR.201.00.001.15770.072

XEFATURA NEGOCIADO I

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.800

GAGO

ARESTIN

MARIA ISABEL

52456918J

D

1204

MA.X01.00.004.15770.057

XEFATURA NEGOCIADO DE XESTIÓN ECONÓMICO-ADVA. III

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.100

GAMALLO

NOVOA

MARIA JOSEFA

36121716D

D

1410

TR.C99.20.901.36590.011

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

VILAGARCÍA DE AROUSA

12

12.300

GARAT

ALDEREGUIA

CARMEN

32644224W

D

1158

FC.C08.00.005.15001.020

XEFATURA GRUPO

FC

A CORUÑA

14

15.850

GARCIA

FREIRE

ANTONIO JOSE

46918329P

C

1183

MA.C99.10.000.15001.033

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MA

A CORUÑA

14

11.000

GARCIA

GAMBINO

MARIA CONSUELO

33281829R

C

1090

PX.301.00.002.15770.009

XEFATURA SECCIÓN I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.400

GARCIA

HERRERO

INES

46899085S

E

1377

TR.C99.10.000.15001.625

SUBALTERNO/A

TR

A CORUÑA

10

7.800

GARCIA

LORENZO

MARIA LUISA

34922854E

D

1159

FC.C08.00.001.15770.027

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.650

GARCIA

PAZ

GONZALO

33252248K

C

1359

TR.C05.00.001.15770.008

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.300

GARCIA

RODRIGUEZ

ALBERTO

33323492B

D

1270

ED.C99.10.000.27001.100

XEFATURA GRUPO

ED

LUGO

14

12.350

GARCIA

VALCARCE

MARIA TERESA

33329948G

C

1135

FC.A29.10.000.27001.016

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

LUGO

14

12.100

GARCIA

VALIÑO

ROSA MARIA

32818318D

D

1216

IN.O19.10.000.15001.065

XEFATURA GRUPO COORDINADOR SIRI

IN

A CORUÑA

14

15.400

GESTAL

VALEIRAS

MARIA YOLANDA

32778855Z

D

1238

ED.C99.10.000.15001.267

XEFATURA GRUPO

ED

A CORUÑA

14

17.400

GIL

RODRIGUEZ

MANUEL

34948071P

E

1289

ED.C99.40.204.32001.007

SUBALTERNO/A

ED

OURENSE

10

9.200

GIMENEZ

ALVAREZ

MARIA ISABEL

36125387T

D

1142

FC.A29.10.000.36560.031

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

VIGO

12

13.150

GOMEZ

CARRERA

MARIA ISABEL

36095297V

B

1405

TR.C99.10.000.36560.693

XEFATURA SECCIÓN DE PRESTACIÓNS

TR

VIGO

25

22.850

GOMEZ

FERNANDEZ

MARIA LUISA

76363605V

D

1439

MR.C99.20.013.15580.014

XEFATURA NEGOCIADO (ORDES)

MR

ORDES

18

14.400

GOMEZ

IGLESIAS

ANA MARIA

44815084K

C

1170

MA.C02.00.002.15770.026

XEFATURA NEGOCIADO III

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.750

GONZALEZ

ALVAREZ

FINA

46332461L

D

1221

ED.201.00.002.15770.030

XEFATURA DE NEGOCIADO DE CONTABILIDADE

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.150

GONZALEZ

CASTRO

MERCEDES

33327940C

C

1134

FC.A29.10.000.27001.135

XEFATURA NEGOCIADO

FC

LUGO

18

16.000

GONZALEZ

GONZALEZ

MARIA DOLORES

34921523W

D

1331

SA.C99.10.101.32001.021

XEFATURA GRUPO

SA

OURENSE

14

18.400

GONZALEZ

MADARNAS

RAMONA

34931828A

C

1293

ED.C99.10.000.36001.539

XEFATURA DE SECCIÓN DE RÉXIME INTERIOR

ED

PONTEVEDRA

25

21.700

GONZALEZ

MASID

MONICA

44457187G

D

1348

SA.S05.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

11.600

GONZALEZ

MOSTEIRO

EVA MARIA

33292118D

D

1157

FC.C06.00.002.15770.036

XEFATURA GRUPO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

9.550

GONZALEZ

RODRIGUEZ

MARIA CARMEN

34935748J

D

1284

ED.C99.10.000.32001.542

XEFATURA NEGOCIADO DE SUBVENCIÓNS E TRAMIT. EXP.

ED

OURENSE

18

19.750

GONZALEZ

VAZQUEZ

MARTA

34979326Y

D

1322

SA.C99.10.101.15001.031

XEFATURA GRUPO

SA

A CORUÑA

14

15.750

GONZALEZ

VEIGA

MARIA DEL CARMEN

52494459H

C

1461

MR.C99.10.401.36001.021

XEFATURA GRUPO

MR

PONTEVEDRA

14

9.600

GOYANES

RUAS

MARIA CARMEN

34939104B

D

1397

TR.C99.10.000.32001.642

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

OURENSE

18

19.550

GOYANES

VAZQUEZ

ANA BELEN

44446094C

D

1112

PR.C03.00.002.15770.015

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.600

GRANDAL

VIVERO

MARIA DOLORES

32634612G

C

1430

MR.C99.10.000.15001.090

XEFATURA NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

19.100

GREGORIO

GONZALEZ

DOLORES

36007744W

C

1310

ED.C99.40.201.36560.001

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

VIGO

18

19.050

GUIMARAENS

JUDEL

MARIA

32771474Q

D

1436

MR.C99.10.000.15001.056

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

A CORUÑA

12

9.600

GUISANDE

VILAS

LEILA

53170026Y

C

1192

MA.C99.10.007.36001.004

XEFATURA DE GRUPO II

MA

PONTEVEDRA

14

10.750

GUTIERREZ

TOSAR

MARIA JESUS

76861709X

B

1351

TR.C02.00.001.15770.032

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.650

HERMIDA

MASEDA

SUSANA

76574999H

D

1454

MR.C99.20.116.32230.015

POSTO BASE SUBGRUPO C2 (CASTRO CALDELAS)

MR

CASTRO CALDELAS

12

10.450

HERMIDA

MOINELO

MARIA CRISTINA

36003200N

D

1341

SA.C99.10.101.36560.043

XEFATURA GRUPO

SA

VIGO

14

17.400

HERNANDEZ

LOPEZ

MARIA DE LAS MERCEDES

32689017Z

C

1371

TR.C99.10.000.15001.031

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

A CORUÑA

14

10.600

IGLESIAS

FERNANDEZ

JOSE

36157310E

D

1144

FC.A29.10.000.36560.043

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

VIGO

12

12.200

IGLESIAS

FERNANDEZ

MARIA DEL PILAR

33320199F

D

1103

IC.C99.10.000.27001.325

POSTO BASE GRUPO D

PR

LUGO

12

10.400

IGLESIAS

LOPEZ

PATRICIA

34997061P

C

1206

MA.X99.10.000.36001.035

XEFATURA DE GRUPO III

MA

PONTEVEDRA

14

10.050

IGLESIAS

RODRIGUEZ

VERONICA

34264413W

D

1231

ED.701.00.002.15770.054

XEFATURA NEGOCIADO I

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.200

LANZOS

RODRIGUEZ

MARIA JOSE

14960889X

D

1329

SA.C99.10.002.32001.004

XEFATURA NEGOCIADO DA TARXETA SANITARIA

SA

OURENSE

18

19.850

LEON

GONZALEZ

CARMEN

34592983V

D

1447

MR.C99.10.701.32001.029

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

MR

OURENSE

18

21.000

LESTON

ALVES

MARIA CARMEN

36045524Q

D

1407

TR.C99.10.000.36560.198

XEFATURA DE GRUPO I

TR

VIGO

14

17.750

LIMIA

CID

MARIA LUZ

34992828F

D

1332

SA.C99.10.101.32001.023

XEFATURA GRUPO

SA

OURENSE

14

18.150

LIÑARES

PENAS

GERARDO

34870730Q

D

1427

MR.401.00.002.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

12.800

LOIS

PRIETO

YOLANDA

32672470G

D

1426

MR.303.00.003.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

12.100

LOPEZ

ALONSO

MARIA ALICIA

34951653W

D

1124

PR.C99.10.000.32001.075

XEFATURA DE GRUPO DE REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

OURENSE

14

21.350

LOPEZ

ALVAREZ

BEATRIZ

76715706B

D

1320

SA.C03.00.002.15770.001

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

11.950

LOPEZ

ASOREY

RODRIGO

76802491V

B

1167

MA.C02.00.001.15770.012

XEFE/A SECCIÓN DE CONTRATACIÓN

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.750

LOPEZ

IGLESIAS

MARIA BEGOÑA

34964438E

D

1352

TR.C02.00.002.15770.016

XEFATURA NEGOCIADO I

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.600

LOPEZ

VAZQUEZ

HUMBERTO

33839802V

D

1389

TR.C99.10.000.27001.161

XEFATURA NEGOCIADO II

TR

LUGO

18

17.500

LORENZO

ESTEVEZ

AMELIA

35302749A

C

1189

MA.C99.10.000.36001.084

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

PONTEVEDRA

18

18.100

LOSADA

VAZQUEZ

MARCIAL

34986369B

D

1130

PR.V39.10.000.32001.006

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PR

OURENSE

12

18.100

LOURIDO

CRIBEIRO

DIANA

32697646H

D

1422

MR.301.00.004.15770.055

XEFATURA GRUPO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

10.700

MAGARIÑOS

RIOBO

JAVIER

78791416V

D

1178

MA.C07.00.001.15770.044

XEFATURA NEGOCIADO I

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.600

MARQUEZ

ESTEVEZ

MARIA DEL PILAR

36076143E

D

1115

PR.C06.00.003.15770.006

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.200

MARQUINA

SANCHEZ

MERCEDES

17714062Z

D

1456

MR.C99.10.401.36001.009

XEFATURA NEGOCIADO

MR

PONTEVEDRA

18

17.750

MARTELO DE LA MAZA Y

GARCIA

MARIA ANGELES

32764534E

B

1110

PR.C03.00.002.15770.012

XEFATURA SECCIÓN

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

19.950

MARTINEZ

GARCIA

JAVIER

34979783A

C

1451

MR.C99.10.000.32001.036

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

OURENSE

14

15.650

MARTINEZ

GOMEZ

MONICA DEL ROSARIO

32641993W

B

1182

MA.C99.10.004.15001.005

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

MA

A CORUÑA

18

19.700

MARTINEZ

JUNQUERA

GUADALUPE

46912320W

D

1435

MR.C99.10.000.15001.052

POSTO BASE SUBGRUPO C2

MR

A CORUÑA

12

11.800

MARTINEZ

LADO

MANUEL

33256362H

C

1226

ED.401.00.001.15770.010

XEFATURA SECCIÓN I

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.550

MARTINEZ

OTERO

AURORA

33279014S

D

1097

IC.C07.00.002.15770.011

XEFE/A NEGOCIADO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.000

MARTINEZ

PASTOR

MARIA ISABEL

45275007J

B

1386

TR.C99.10.000.27001.604

XEFATURA SECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA

TR

LUGO

25

21.450

MATO

MARTINEZ

ARANZAZU

32828933K

A

1429

MR.C99.10.000.15001.013

POSTO BASE SUBGRUPO A1

MR

A CORUÑA

20

15.550

MEILAN

PITA

MONICA ANA

34892210Z

B

1458

MR.C99.10.701.36001.026

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

MR

PONTEVEDRA

18

17.600

MENDEZ

GARCIA

TERESA

32440646C

D

1235

ED.C99.40.203.15001.001

XEFATURA SECRETARÍA CENTRO EDUCATIVO

ED

A CORUÑA

18

18.750

MENDEZ

GOMEZ

CRISTINA

36143545B

D

1128

PR.C99.40.000.36560.128

POSTO BASE SUBGRUPO C2

PR

VIGO

12

12.350

MENDEZ

GOMEZ

PATRICIA

36166740E

D

1202

MA.S99.10.000.36560.011

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

MA

VIGO

12

11.850

MERA

RIO

BEATRIZ

33268811R

C

1153

FC.C04.00.001.15770.007

TÉCNICO/A FINANCEIRO/A

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

23.300

MESIAS

DIAZ

MARIA ROCIO

44807446L

C

1412

MR.201.00.001.15770.074

XEFATURA NEGOCIADO II

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.000

MIÑAMBRES

ALVAREZ

ALICIA

50424721G

B

1357

TR.C04.00.002.15770.009

XEFATURA SECCIÓN DE PLANIFICACIÓN E PROGRAMACIÓN

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.350

MOAR

PATIÑO

JUAN CARLOS

78796108V

D

1255

ED.C99.40.302.15580.002

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

ORDES

14

13.500

MORAL

COUTO

JOSE FRANCISCO DEL

32433217C

D

1431

MR.C99.10.000.15001.126

XEFATURA NEGOCIADO

MR

A CORUÑA

18

19.050

MOURE

VIEIRO

MARIA NIEVES

33273343W

D

1150

FC.C03.00.010.15770.003

SECRETARIO/A INTERVENTOR/A DELEGADO/A

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

15.350

MOURELO

LOPEZ

MARIA DOLORES

34266333J

C

1445

MR.C99.20.062.27180.010

XEFATURA GRUPO (A FONSAGRADA)

MR

A FONSAGRADA

14

9.750

NAVEIRA

VEIGA

MARIA DOLORES

32451888S

D

1241

ED.C99.40.204.15001.001

XEFATURA GRUPO

ED

A CORUÑA

14

13.250

NAVOS

TRABAZOS

NURIA

77000717Y

C

1205

MA.X99.10.000.36001.034

XEFATURA DE GRUPO II

MA

PONTEVEDRA

14

10.150

NIETO

FERNANDEZ

MARIA DEL CARMEN

34973297A

D

1317

SA.C02.00.002.15770.024

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.000

NOYA

FRAGA

ESTRELLA C.

76366258W

E

1256

ED.C99.40.302.15580.008

SUBALTERNO/A

ED

ORDES

10

8.050

NOYA

GONZALEZ

MARIA ISABEL

33282901S

C

1145

FC.C03.00.001.15770.004

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

19.050

ORJALES

SOMOZA

MARIA YOLANDA

34952377J

D

1111

PR.C03.00.001.15770.010

XEFATURA NEGOCIADO EXPEDIENTES PERSOAL E RECURSOS

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.700

OTERO

HERMIDA

XOANA

77407163L

D

1126

PR.C99.10.000.36001.053

XEFATURA GRUPO DE REXISTRO E INFORMACIÓN

PR

PONTEVEDRA

14

10.950

OUTEDA

LOPEZ

NURIA

76822365L

C

1138

FC.A29.10.000.36001.016

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

PONTEVEDRA

14

12.560

PARCERO

CASTRO

MARIA PILAR

33271178E

D

1207

IN.C02.00.000.15770.120

XEFATURA NEGOCIADO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.550

PARDAL

GARCIA

MARIA BELEN

52470974Q

C

1362

TR.C07.00.001.15770.008

XEFATURA SECCIÓN DE PROGRAMAS EUROPEOS

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.300

PARDO

SANCHEZ

MARIA JESUS

33841166R

D

1212

IN.C99.10.000.27001.126

XEFATURA NEGOCIADO

IN

LUGO

18

18.300

PARDO

TARACIDO

CRISTINA

32676121K

D

1365

TR.C07.00.003.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.250

PATEIRO

GONZALEZ

ELADIO

34598109Z

C

1200

MA.S99.10.000.32001.067

INSPECTOR/A VIVENDA

MA

OURENSE

22

22.200

PATIÑO

CASAS

MARIA CARMEN

33263737X

D

1316

SA.C02.00.001.15770.003

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.650

PENA

CHAYAN

MARCOS

76819769E

D

1232

ED.701.00.001.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.400

PEREIRA

NOGUEIRA

NURIA

36165592R

C

1462

MR.C99.10.401.36001.022

XEFATURA GRUPO

MR

PONTEVEDRA

14

9.550

PEREIRO

PARDO

JOSE LUIS

33857209J

C

1382

TR.C99.20.902.15770.004

XEFATURA SECCIÓN ADMINISTRATIVA II

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

22

20.100

PEREZ

FERREIRO

ROSA MARIA

43506740D

C

1328

SA.C99.10.101.27001.059

XEFATURA GRUPO

SA

LUGO

14

12.850

PEREZ

GARCIA

ALBERTO

34984764Q

D

1147

FC.C03.00.014.15770.011

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.300

PEREZ

GIL

VIOLETA

36084000J

D

1342

SA.C99.10.101.36560.068

XEFATURA GRUPO

SA

VIGO

14

14.450

PEREZ

LEIRA

ROBERTO JAVIER

32764830L

B

1162

MA.A01.00.000.15770.042

SECCIÓN DE PERSOAL E RÉXIME INTERIOR

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

22.250

PEREZ

VIDAL

JOSEFA

32663038W

C

1095

CU.C02.00.001.15770.048

NEGOCIADO

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

18.350

PICOS

NEBRIL

JUAN JOSE

32668863P

C

1323

SA.C99.10.101.15001.043

XEFATURA GRUPO

SA

A CORUÑA

14

15.750

PIN

DIAZ

MARIA ARACELI

35092502E

C

1327

SA.C99.10.101.27001.039

XEFATURA GRUPO

SA

LUGO

14

13.700

PIÑEIRO

LOPEZ

MARIA CARMEN

52454537R

C

1358

TR.C04.00.002.15770.016

XEFATURA SECCIÓN DE ESTATÍSTICA

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.900

PORTO

ARIAS

MARIA GABRIELA

34892658W

C

1271

ED.C99.10.000.27001.510

POSTO BASE SUBGRUPO C1

ED

LUGO

14

12.000

POSADA

ALONSO

MARIA ELENA

36058494Z

C

1141

FC.A29.10.000.36560.009

XEFATURA NEGOCIADO

FC

VIGO

18

19.100

POUSA

DIAZ

EDUARDO

34968224J

D

1349

TR.C02.00.001.15770.018

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.650

PRADO

LOPEZ

ANA MARIA DEL

33305451W

C

1166

MA.C02.00.001.15770.005

XEFATURA SECCIÓN CONTRATACIÓN

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.750

PRADO

RODRIGUEZ

MONICA

33327449N

D

1318

SA.C02.00.001.15770.015

XEFATURA GRUPO

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

10.400

PRIETO

DIAZ

CELSO

33857687P

D

1101

IC.C99.10.000.27001.322

XEFE/A NEGOCIADO DE TURISMO II

PR

LUGO

18

18.200

PROL

GONZALEZ

MARIA BEGOÑA

76718566L

D

1361

TR.C06.00.000.15770.046

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

15.650

PUGA

ZON

SEVERINO

34585935F

C

1292

ED.C99.10.000.36001.182

XEFATURA SECCIÓN DE BOLSAS

ED

PONTEVEDRA

25

21.800

RAMAS

CASTRO

MARIA DE LOS ANGELES

32842984L

C

1155

FC.C04.00.004.15770.021

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.200

REQUEIJO

SALGADO

JOSE MANUEL

33284440J

D

1208

IN.C02.00.001.15770.020

XEFATURA NEGOCIADO

IN

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.400

REVERTER

GIL

LUIS

34934207J

E

1335

SA.C99.10.000.32001.041

SUBALTERNO/A

SA

OURENSE

10

9.300

REY

ANDRADE

PABLO JESUS

32771718F

C

1414

MR.201.00.003.15770.067

XEFATURA NEGOCIADO II

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.600

REY

NAVEIRA

CARMEN

32782669X

C

1433

MR.C99.10.000.15001.054

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

A CORUÑA

14

10.950

RIO

LOMBAO

JOSE PEDRO DEL

76328274Z

D

1370

TR.C99.10.000.15001.118

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO

TR

A CORUÑA

18

18.900

RIVAS

FIDALGO

ROSA MARIA

34995613D

C

1334

SA.C99.10.101.32001.050

POSTO BASE SUBGRUPO C1 (SERV. INSP. SANIT.)

SA

OURENSE

14

14.000

RIVAS

FOLGAR

MARIA CARMEN

33276152M

B

1087

PX.201.00.001.15770.020

HABILITADO/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

20

19.750

RODRIGUEZ

CASANOVA

GEMA MARIA

76366372R

D

1100

IC.C99.40.401.15001.003

XEFE/A GRUPO

PR

A CORUÑA

14

13.900

RODRIGUEZ

FEIJOO

JOSE ANTONIO

34959010E

D

1340

SA.C99.10.101.36560.020

XEFATURA NEGOCIADO V

SA

VIGO

18

18.950

RODRIGUEZ

GARCIA

MARIA LUCIA

33849311G

C

1268

ED.C99.10.000.27001.175

INSPECTOR/A RECURSOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS

ED

LUGO

25

21.050

RODRIGUEZ

GARCIA

MARIA SOL

33317596A

D

1240

ED.C99.40.203.15001.004

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

14.350

RODRIGUEZ

GRANDE

AMPARO

34723920S

D

1453

MR.C99.20.105.32001.011

XEFATURA GRUPO

MR

OURENSE

14

18.850

RODRIGUEZ

HERRERA

MARIA XENXA

32839708D

A

1368

TR.C99.10.000.15001.510

POSTO BASE SUBGRUPO A1

TR

A CORUÑA

20

16.200

RODRIGUEZ

IGLESIAS

ANTONIO

36116901R

D

1160

FC.C08.00.000.15770.016

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

15.650

RODRIGUEZ

IGLESIAS

MARIA DOLORES

76999957M

C

1139

FC.A29.10.000.36001.025

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

PONTEVEDRA

14

11.500

RODRIGUEZ

JARAZO

MARIA CARMEN

32753537L

D

1249

ED.C99.40.801.15300.005

XEFATURA NEGOCIADO

ED

CULLEREDO

18

16.950

RODRIGUEZ

MENDEZ

SIRA

34990386A

D

1425

MR.303.00.003.15770.017

XEFATURA NEGOCIADO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.850

RODRIGUEZ

MOSQUERA

ALBA

53302876P

C

1099

IC.C99.10.000.15001.303

POSTO BASE GRUPO C

PR

A CORUÑA

14

10.350

RODRIGUEZ

OJEA

MARIA DEL MAR

76704800F

D

1184

MA.C99.10.004.27001.006

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO I

MA

LUGO

18

18.350

RODRIGUEZ

RODRIGUEZ

JOSE MANUEL

76727198A

D

1415

MR.201.00.005.15770.002

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

12.850

RODRIGUEZ

URES

JOSE RAMON

32765823T

C

1369

TR.C99.20.902.15001.005

COORDINADOR/A DE ÁREA

TR

A CORUÑA

20

20.500

RODRIGUEZ DE LA

IGLESIA

ANA JOSE

34984583L

D

1286

ED.C99.10.000.32001.142

XEFATURA GRUPO

ED

OURENSE

14

18.400

ROSENDO

SANCHEZ

SANDRA

44455401N

C

1091

PX.301.00.002.15770.036

XEFATURA NEGOCIADO I

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

13.950

RUBINOS

SEIJAS

MARIA ANGELES

33849978G

D

1269

ED.C99.10.000.27001.198

XEFATURA NEGOCIADO

ED

LUGO

18

19.350

RUIZ

BARCIA

MARIA LUISA

77412624Y

C

1299

ED.C99.10.000.36001.189

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

9.350

SENRA

CAMIÑA

OSCAR

35319502N

E

1105

PR.901.00.000.15770.015

SUBALTERNO/A

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

10

5.450

SEOANE

CASTRO

JULIA

77404015E

C

1113

PR.C03.00.002.15770.016

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO II

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.550

SEOANE

COLLAZO

GONZALO

47354786V

C

1432

MR.C99.10.000.15001.031

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

A CORUÑA

14

11.250

SEOANE

MAZAS

BELEN

76367807X

D

1321

SA.C99.10.002.15001.011

XEFATURA GRUPO DA TARXETA SANITARIA

SA

A CORUÑA

14

16.150

SIMAL

TORRES

ANA BELEN

35320574A

D

1191

MA.C99.10.000.36001.112

XEFE/A GRUPO

MA

PONTEVEDRA

14

11.650

SIXTO

VILAS

MARIA CARMEN

33267576P

B

1355

TR.C03.00.001.15770.012

XEFATURA SECCIÓN RELACIÓNS LABORAIS IV

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

21.600

SORIA

FUENTES

MARIANO

76718798K

C

1400

TR.C99.20.901.32190.005

POSTO BASE SUBGRUPO C1

TR

O CARBALLIÑO

14

18.250

SOTELO

FRANCISCO

MARIA JOSE

36076035Y

C

1459

MR.C99.10.000.36001.030

POSTO BASE SUBGRUPO C1

MR

PONTEVEDRA

14

11.100

SOTO

CAMPOS

JOSE LUIS

76710341M

D

1424

MR.303.00.001.15770.069

XEFATURA NEGOCIADO

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.050

TABOADA

PENAS

MARIA DEL PILAR

53300944P

C

1131

FC.A29.10.000.15001.017

POSTO BASE SUBGRUPO C1

FC

A CORUÑA

14

12.150

TOBIO

VAZQUEZ

MARIA GEMA

35313799J

D

1213

IN.C99.10.000.36001.143

XEFATURA NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

18.000

TORANZO

DIOS

MARIA CRISTINA

35298105M

D

1218

IN.O19.10.000.36001.042

XEFATURA NEGOCIADO

IN

PONTEVEDRA

18

17.750

TRIGO

VITUREIRA

CARMEN

32390386S

C

1233

ED.C99.10.000.15001.204

XEFATURA SECCIÓN DE BOLSAS

ED

A CORUÑA

25

22.200

TRINQUETE

GONZALEZ

FRANCISCO J.

76518643N

D

1220

ED.201.00.002.15770.014

XEFATURA NEGOCIADO DE NÓMINAS E SEGURIDADE SOCIAL

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

16.150

TROITIÑO

BLANCO

ROSA MARIA

36135219B

D

1337

SA.C99.10.005.36001.007

XEFATURA GRUPO

SA

PONTEVEDRA

14

13.100

UCHA

AMORIN

ERICA

34989979X

E

1469

MR.C99.40.301.36560.089

SUBALTERNO/A

MR

VIGO

10

8.450

VARELA

COUCEIRO

MARIA CONCEPCION

32427737Z

D

1434

MR.C99.10.301.15001.031

XEFATURA GRUPO

MR

A CORUÑA

14

18.250

VARELA

ROMAN

ANA ISABEL

33254146X

D

1413

MR.201.00.003.15770.031

XEFATURA NEGOCIADO II

MR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.950

VAZQUEZ

ASTORGA

MARIA DOLORES

34978846D

D

1287

ED.C99.40.501.32001.005

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

OURENSE

14

18.350

VAZQUEZ

COBELAS

REBECA

34999764C

D

1319

SA.C03.00.004.15770.005

XEFATURA NEGOCIADO I

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

15.600

VAZQUEZ

DIAZ

JOSE MANUEL

32769554M

D

1117

PR.C99.10.000.15001.090

XEFATURA NEGOCIADO REXISTRO E INFORMACIÓN VI

PR

A CORUÑA

18

20.500

VAZQUEZ

DOMINGUEZ

MARTA

34978997E

D

1237

ED.C99.10.000.15001.145

XEFATURA GRUPO

ED

A CORUÑA

14

18.200

VAZQUEZ

FERNANDEZ

MERCEDES

33858454Q

D

1442

MR.C99.10.401.27001.032

XEFATURA GRUPO

MR

LUGO

14

14.450

VAZQUEZ

GARCIA

LUCIANO

76827989P

D

1347

SA.S04.00.001.15770.043

XEFATURA GRUPO

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

10.300

VAZQUEZ

LAGO

CRISTINA

32815136R

B

1146

FC.C03.00.013.15770.014

XEFATURA NEGOCIADO

FC

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

17.200

VAZQUEZ

LORENZO

MARIA JOSE

76571444M

D

1239

ED.C99.40.203.15001.003

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

ED

A CORUÑA

14

14.700

VAZQUEZ

MENDEZ

JOSE

44810760K

C

1346

SA.S04.00.003.15770.003

SECRETARIO/A DO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

SA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

11.700

VAZQUEZ

REQUEJO

BEGOÑA

34990171H

D

1353

TR.C02.00.000.15770.034

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12

16.080

VAZQUEZ

RODRIGUEZ

FERNANDO

34259193A

D

1102

IC.C99.40.401.27001.001

XEFE/A OFICINA TURISMO

PR

LUGO

18

16.850

VEIRAS

GONZALEZ

MARIA VICTORIA

34964773N

C

1229

ED.701.00.001.15770.013

XEFATURA SECCIÓN CENTROS

ED

SANTIAGO DE COMPOSTELA

25

20.500

VEIRAS

SUAREZ

SILVIA

44825134C

D

1172

MA.C03.00.001.15770.004

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR XERAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

13.150

VICENTE

VERDE

MARIA LUISA

76895524S

D

1467

MR.C99.20.146.36540.005

XEFATURA NEGOCIADO (TUI)

MR

TUI

18

15.350

VILA

SEIJO

MARGARITA

36070301E

C

1297

ED.C99.10.000.36001.174

XEFATURA GRUPO

ED

PONTEVEDRA

14

13.450

VILELA

CASTRO

MARIA JOSE

32654674X

D

1194

MA.K01.00.001.15770.003

SECRETARIO/A SUBDIRECTOR/A XERAL

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

16

12.750

VILLAVERDE

CUTRIN

SONIA

44818354W

D

1173

MA.C03.00.000.15770.026

XEFE/A GRUPO

MA

SANTIAGO DE COMPOSTELA

14

10.450

VIÑAS

DIZ

JOSE RAMON

35563184D

D

1116

PR.C06.00.003.15770.007

XEFATURA NEGOCIADO ADMINISTRATIVO III

PR

SANTIAGO DE COMPOSTELA

18

14.200