Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Luns, 3 de marzo de 2014 Páx. 9127

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 3 de febreiro de 2014, da Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, pola que se resolve a convocatoria pública CM-02/2013 para a provisión, polo sistema de concurso de méritos, de dous postos de xefe de equipo de mantemento de persoal de xestión e servizos.

Convocada por Resolución CM-02-2013, do 10 de setembro (DOG nº 187, do 1 de outubro), a provisión de dous postos de xefe de equipo de mantemento de persoal de xestión e servizos, polo sistema de concurso de méritos, a Xerencia de Xestión Integrada de Ferrol, á vista das solicitudes e méritos acreditados polos aspirantes, de conformidade co establecido no Decreto 206/2005, do 22 de xullo, de provisión de prazas de persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde, así como no artigo 3 da Orde do 24 de maio de 2006 pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde, en virtude das competencias atribuídas polo Decreto 43/2013, do 21 de febreiro (DOG nº 47, do 7 de marzo), polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e Orde do 5 de xullo de 2012 (DOG nº 139, do 20 de xullo), sobre delegación de competencias en órganos centrais e periféricos do Servizo Galego de Saúde,

DISPÓN:

Primeiro. Resolver a convocatoria pública para a provisión de dous postos de xefe de equipo de mantemento de persoal de xestión e servizos, realizada mediante Resolución CM-02-2013, do 10 de setembro (DOG nº 187, do 1 de outubro).

Segundo. Nomear, para os postos que se indican, as persoas relacionadas no anexo I a esta resolución.

Terceiro. O réxime de cesamento na praza de orixe e de toma de posesión da praza adxudicada será o establecido no artigo 27 da Orde do 24 de maio de 2006 (DOG nº 106, do 5 de xuño), pola que se establecen as bases do procedemento para a provisión dos postos de xefatura e coordinación das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

Contra esta resolución poderá interpoñerse, nos termos previstos na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, recurso de alzada, perante a Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da súa publicación.

Ferrol, 3 de febreiro de 2014

Ángel José Facio Villanueva
Xerente de Xestión Integrada de Ferrol

ANEXO

Posto de traballo: xefe de equipo.

Nome e apelidos: Luis López Vázquez.

DNI: 76328738-H.

Posto de traballo: xefe de equipo.

Nome e apelidos: Avelino López Teijeiro.

DNI: 32655091-J.