Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 43 Martes, 4 de marzo de 2014 Páx. 9292

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 14 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 10 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación de persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego (Diario Oficial de Galicia número 76, do 19 de abril de 2013).

O artigo 7.7 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e boas prácticas na Administración pública galega; no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006; e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas ao abeiro da Orde do 10 de abril de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e a convocatoria pública para a concesión de subvencións para a contratación do persoal técnico para a realización de actividades de información, orientación e prospección de emprego (Diario Oficial de Galicia número 76, do 19 de abril), con cargo ás aplicacións orzamentarias 11.03.322B.460.0 e 11.03.322B.481.0, código de proxecto 2013 00490, correspondentes a fondos finalistas transferidos, e 11.03.322B.481.3, código de proxecto 2013 00497, correspondente a fondos procedentes do Fondo Social Europeo, a través do Programa operativo de Galicia 2007-2013 CCI2007ES051PO004 cun cofinanciamento do 80 % correspondente ao Fondo Social Europeo e do 20 % correspondente á Xunta de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de febreiro de 2014

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

ANEXO TR331A
(Ordenados por aplicación orzamentaria e puntuación total)

Nº exp.

Entidade

Aplicación orzamentaria

Puntuación total

Importe 2013

Observ.

2013/0023

Concello de Arteixo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

92,5

40.000,00

2013/0076

Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (COGAMI)

11.03.322B.481.3 (2013 00 497)

92,5

492.000,00

2013/0035

Concello de Camariñas

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

91

20.000,00

2013/0025

Concello de Oleiros

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

90,5

40.000,00

2013/0129

Concello de Ferrol

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

88,5

40.000,00

2013/0127

FEAFES Galicia

11.03.322B.481.3 (2013 00 497)

87,5

140.000,00

2013/0098

Concello de Portomarín

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

86

20.000,00

2013/0144

Asociación BATA (BAION, Asociación Tratamento do Autismo)

11.03.322B.481.3 (2013 00 497)

85

20.000,00

2013/0085

Asociación Coruñesa de Promoción del Sordo (ACOPROS)

11.03.322B.481.3 (2013 00 497)

84,5

20.000,00

2013/0123

Deputación Provincial de Pontevedra

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

83

20.000,00

2013/0074

Federación Galega de Institucións para a Síndrome de Down (Down Galicia)

11.03.322B.481.3 (2013 00 497)

82

40.000,00

2013/0140

Concello do Porriño

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

81,5

16.180,00

2013/0022

Concello de Cambre

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

81

20.000,00

2013/0048

Concello de Mugardos

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

81

20.000,00

2013/0072

Concello de San Sadurniño

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

81

20.000,00

2013/0087

Concello de Laxe

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

81

20.000,00

2013/0095

Concello de Boqueixón

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

81

20.000,00

2013/0114

Confederación de Empresarios de Galicia (CEG)

11.03.322B.481.3 (2013 00 497)

81

100.000,00

2013/0097

Concello de Santiago de Compostela

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

80,5

20.000,00

2013/0080

FADEMGA FEAPS Galicia

11.03.322B.481.3 (2013 00 497)

80

99.999,94

2013/0058

Concello de Vigo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

79

60.000,00

2013/0066

Concello de Moaña

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

79

20.000,00

2013/0094

Concello de Sanxenxo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

79

20.000,00

2013/0146

Concello de Negreira

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

79

20.000,00

2013/0145

Concello de Ponteceso

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

78,5

20.000,00

2013/0010

Mancomunidade de Municipios da Comarca de Verín

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

78

19.999,92

2013/0015

Federación ASPACE Galicia

11.03.322B.481.3 (2013 00 497)
11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

78

27.000,06
12.999,94

2013/0063

Concello do Pereiro de Aguiar

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

78

20.000,00

2013/0084

Concello de Lalín

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

77,5

20.000,00

2013/0108

Concello de Betanzos

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

77,5

20.000,00

2013/0165

Concello de Mos

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

77,5

20.000,00

2013/0042

Concello de Culleredo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

77

20.000,00

2013/0105

Concello de Irixoa

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

77

20.000,00

2013/0112

Concello de Santa Comba

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

77

20.000,00

2013/0031

Concello de Quiroga

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

76,5

10.000,00

2013/0090

FORGA

11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

76,5

80.000,00

2013/0013

Concello de Noia

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

76

20.000,00

2013/0056

Concello de Redondela

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

76

20.000,00

2013/0122

Concello das Pontes de García Rodríguez

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

75,5

20.000,00

2013/0038

Concello de Ames

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

74,5

20.000,00

2013/0029

Concello de Ourense

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

73,5

40.000,00

2013/0008

Concello de Cambados

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

73

20.000,00

2013/0026

Concello de Cervo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

73

19.999,92

2013/0091

Concello de Pedrafita do Cebreiro

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

72,5

20.000,00

2013/0142

Concello de Fene

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

72,5

20.000,00

2013/0092

Concello de Boiro

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

71,5

20.000,00

2013/0027

Concello de Agolada

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

71

20.000,00

2013/0040

Concello de Curtis

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

71

19.973,52

2013/0073

Concello de Ribeira

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

71

20.000,00

2013/0083

Concello de Vilanova de Arousa

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

71

20.000,00

2013/0132

UGT Galicia

11.03.322B.481.0 (2013 00490)

71

620.000,00

2013/0045

Concello de Vilagarcía de Arousa

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

70,5

20.000,00

2013/0082

Concello de Narón

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

70,5

20.000,00

2013/0138

Concello de Carballedo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

70

20.000,00

2013/0160

Concello de Abegondo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

70

20.000,00

2013/0093

Concello de Outes

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

69,5

20.000,00

2013/0136

Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP)

11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

69,5

40.000,00

2013/0009

Concello de Xinzo de Limia

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

69

20.000,00

2013/0018

Concello de Carnota

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

69

20.000,00

2013/0030

Concello de Láncara

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

69

20.000,00

2013/0143

Concello da Coruña

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

69

60.000,00

2013/0167

Concello de Ribadeo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

69

19.500,00

2013/0065

Fundación Fuertes

11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

68,5

20.000,00

2013/0120

Concello de Dodro

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

68,5

19.999,54

2013/0111

Asociación FSC Discapacidade

11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

68

95.896,00

2013/0180

Concello de Viveiro

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

68

20.000,00

2013/0004

Concello de Teo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

67,5

20.000,00

2013/0011

Concello de Tui

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

67,5

20.000,00

2013/0012

Concello do Grove

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

67,5

20.000,00

2013/0020

Concello de Carballo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

67,5

30.000,00

2013/0109

Concello de Sada

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

67,5

19.999,90

2013/0163

Concello de Padrón

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

67,5

17.245,08

2013/0006

Concello de Sober

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

67

20.000,00

2013/0001

Confederación de Empresarios de Ourense (CEO)

11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

66,5

80.000,00

2013/0119

Concello de Brión

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

66,5

20.000,00

2013/0156

Concello de Cee

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

66,5

20.000,00

2013/0071

Concello de Sarria

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

66

20.000,00

2013/0016

Concello da Baña

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

65,5

20.000,00

2013/0047

Mancomunidade de Ordes

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

65,5

20.000,00

2013/0052

Concello de Monterrei

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

65,5

20.000,00

2013/0007

Concello de Verín

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

65

20.000,00

2013/0064

Concello de Burela

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

65

20.000,00

2013/0089

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego (FORMEGA)

11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

65

120.000,00

2013/0046

Concello de Ribadavia

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

64

20.000,00

2013/0051

Concello do Carballiño

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

64

20.000,00

2013/0118

Concello de Cabanas

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

64

19.986,52

2013/0149

Deputación Provincial da Coruña

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

63,5

40.000,00

2013/0003

Concello de Ortigueira

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

63

20.000,00

2013/0017

Asociación Sociocultural de Minusválidos (ASCM)

11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

63

20.000,00

2013/0079

Concello de Ribadumia

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

63

20.000,00

2013/0088

Fundación Laboral de la Construcción

11.03.322B.481.0 (2012 00 666)
11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

62,5

86.769,78
11.104,06

2013/0024

Concello de Vilalba

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

62

20.000,00

2013/0028

Concello de Ponteareas

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

62

19.999,92

2013/0019

Concello de Cuntis

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

61,5

19.999,92

2013/0081

Deputación Provincial de Lugo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

61,5

20.000,00

2013/0037

Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG)

11.03.322B.481.0 (2012 00 666)

61

100.000,00

2013/0104

Concello de Vimianzo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

60,5

19.999,92

2013/0033

Concello de Lugo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

60

20.000,00

2013/0070

Concello de Foz

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

60

19.973,52

2013/0060

Concello de Nigrán

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

59,5

20.000,00

2013/0159

Concello de Guitiriz

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

59

20.000,00

2013/0053

Mancomunidade da Área Intermunicipal de Vigo

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

58,5

20.000,00

2013/0062

Concello da Lama

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

58,5

20.000,00

2013/0086

Concello de Poio

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

58

20.000,00

Renuncia

2013/0044

Concello de Cualedro

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

57,5

20.000,00

2013/0107

Concello de Monforte de Lemos

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)
11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

57,5

7.142,32
12.857,68

2013/0150

Concello de Valga

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

57

20.000,00

2013/0005

Mancomunidade Terra de Celanova

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

55

19.996,20

2013/0041

Concello da Estrada

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

54

20.000,00

2013/0021

Confederación de Empresarios de Lugo (CEL)

11.03.322B.481.0 (2012 00 666)

52,5

80.000,00

2013/0128

Concello de Bande

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

52

19.999,92

2013/0036

Concello de Salceda de Caselas

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

51

20.000,00

2013/0069

Concello de Porqueira

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

51

19.992,12

2013/0125

Concello de Melide

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

51

17.814,36

2013/0049

Concello de Barbadás

11.03.322B.460.0 (2013 00 490)

50,5

20.000,00

2013/0061

Mancomunidade de Concellos Santa Águeda

11.03.322B.460.0 (2006 00 481)
11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

50,5

3.429,16
16.470,84

2013/0110

Concello de Celanova

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)

50,5

19.992,00

2013/0135

Asociación de Industriais Metalúrxicos de Galicia (ASIME)

11.03.322B.481.0 (2013 00 490)

50,5

20.000,00

2013/0101

Concello de Cerceda

11.03.322B.460.0 (2012 00 666)
11.03.322B.460.0 (2006 00 481)

50

4.839,84
15.160,16