Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 51 Venres, 14 de marzo de 2014 Páx. 10959

II. Autoridades e persoal

c) Substitucións

Presidencia da Xunta de Galicia

DECRETO 30/2014, do 13 de marzo, polo que se encarga o despacho de asuntos da Presidencia, durante a ausencia do seu titular, ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Con motivo da ausencia do presidente da Xunta de Galicia, por mor dunha viaxe aos Estados Unidos Mexicanos e á República de Panamá, cómpre prover a súa substitución durante o tempo de duración desta.

Por tanto, en uso das atribucións que me confire o artigo 26.7 da Lei 1/1983, do 22 de febreiro, reguladora da Xunta e da súa Presidencia, e conforme o establecido no Decreto 230/2012, do 2 de decembro,

DISPOÑO:

Artigo único. Durante a ausencia do presidente da Xunta de Galicia, con motivo da súa viaxe aos Estados Unidos Mexicanos e á República de Panamá, encárgaselle o despacho de asuntos da Presidencia, ata o seu regreso, ao vicepresidente e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

Santiago de Compostela, trece de marzo de dous mil catorce

Alberto Núñez Feijóo
Presidente