Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 52 Luns, 17 de marzo de 2014 Páx. 11426

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

CÉDULA do 3 de marzo de 2014, da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se fai pública unha relación de notificacións de resolucións dos expedientes sancionadores (PESAN1 2013/000786-5 e nove máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE nº 285, do 27 de novembro), notifícanselles ás persoas que a continuación se relacionan as resolucións dos expedientes instruídos por infracción da Lei 11/2008, do 3 de decembro, de pesca de Galicia, modificada pola Lei 6/2009, do 11 de decembro (DOG nº 243, do 15 de decembro).

As persoas interesadas dispoñen dun prazo de dez días, contado a partir do día seguinte ao da publicación deste edicto, para examinaren o expediente e interpoñeren, dentro do prazo que en cada caso se estableza, o recurso pertinente.

Os expedientes relacionados a seguir atópanse á disposición dos interesados na citada xefatura de Coordinación da Área do Mar-Vigo; r/ Concepción Arenal, 8, 4º andar.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000786-5.

Denunciada: María José Fervenza Rúa.

NIF: 35301480E.

Enderezo: rúa Navas de Tolosa, nº 20, 2º A, Moaña (Pontevedra).

Precepto infrinxido: 137.G.6.

Sanción: 301 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000792-5.

Denunciado: Nilo López Conde.

NIF: 34954511P.

Enderezo: avda. Compostela, 173, 3º B, O Carballiño (Ourense).

Precepto infrinxido: 137.G.3.

Sanción: 500 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000796-5.

Denunciado: Francisco Javier Martínez Echegoyen.

NIF: 36137466G.

Enderezo: Outeiro, 35, San Miguel de Oia, Vigo (Pontevedra).

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 500 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000808-5.

Denunciado: Francisco Javier Martínez Echegoyen.

NIF: 36137466G.

Enderezo: Outeiro, 35, San Miguel de Oia, Vigo (Pontevedra).

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 750 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000813-5.

Denunciado: Rosendo Solla González.

NIF: 35879043D.

Enderezo: avda. de Vigo, 146, Chapela, Redondela (Pontevedra).

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 151 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000827-5.

Denunciado: Juan Manuel Moyano Sánchez.

NIF: 44453989A.

Enderezo: rúa serra do Xerés, nº 1, 1º, Ourense.

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 151 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000878-5.

Denunciado: Jesús Rodríguez Collazo.

NIF: 35311946T.

Enderezo: Glosario Tirán 3, Moaña (Pontevedra).

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 151 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000880-5.

Denunciado: Francisco J. Vilas Torres.

NIF: 78737095E.

Enderezo: rúa San José, nº 82, 2º B, Cangas (Pontevedra).

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 500 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000896-5.

Denunciado: Joao Filipe Almeida da Silva.

NIF: 222678739F.

Enderezo: r/ Beço Lagoa do Gil, nº 16, Murtosa, Aveiro (Portugal).

Precepto infrinxido: 137.G.3.

Sanción: 3.933 euros.

Nº de expediente: PESAN1 2013/000964-5.

Denunciado: Juan Jesús Muñiz Fernández.

NIF: 35479067A.

Enderezo: rúa Fermín Bouza Brey, nº 7, 1º A, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Precepto infrinxido: 137.B.2.

Sanción: 302 euros.

De conformidade co previsto na Orde da Consellería de Economía e Facenda, do 23 de novembro de 2001 (DOG nº 235, do 5 de decembro), os importes das ditas sancións deberán ser aboados nos prazos que establece o artigo 62.2 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, ou do contrario procederase, sen máis trámite, ao seu cobramento pola vía de constrinximento regulamentaria. Para o pagamento en período voluntario os interesados deberán recoller na antedita Xefatura de Coordinación da Consellería do Medio Rural e do Mar o documento de ingreso correspondente.

Se cumpren os requisitos previstos no artigo 151 da Lei 11/2008, do 3 de decembro, poderán solicitar, no prazo dun mes contado a partir da firmeza da presente resolución, a suspensión condicional da execución da sanción imposta, mediante escrito motivado en que manifesten o compromiso de se ateren ás condicións que para o seu outorgamento se establezan, co fin de garantir, durante o prazo de suspensión, un comportamento de respecto á normativa reguladora da actividade pesqueira.

Vigo, 3 de marzo de 2014

Miguel Ángel Pérez Dubois
Xefe territorial de Pontevedra