Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 53 Martes, 18 de marzo de 2014 Páx. 11609

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Instituto Galego de Promoción Económica

RESOLUCIÓN do 24 de febreiro de 2014 pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes que se relacionan.

Intentadas as notificacións persoais e devoltas polo servizo de Correos ao resultar imposible a súa práctica, de conformidade co establecido no artigo 59.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, pola presente resolución notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Os actos obxecto do presente anuncio non se publican na súa integridade en virtude da cautela prevista no artigo 61 da LRX-PAC. Advírteselles aos interesados de que contra as resolucións, as cales esgotan a vía administrativa, poderán interpoñer un recurso contencioso-administrativo ante os xulgados do contencioso-administrativo de Santiago de Compostela, no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Non obstante, previamente poderán interpoñer un recurso de reposición ante o mesmo órgano que ditou a resolución impugnada, dentro do prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución. O expediente ponse de manifesto aos interesados neste centro directivo sito en Santiago de Compostela, Complexo Administrativo San Lázaro, s/n.

Santiago de Compostela, 24 de febreiro de 2014

Javier Aguilera Navarro
Director xeral do Instituto Galego de Promoción Económica

ANEXO

Nº de expediente

Nome/razón social

Programa de axudas

Data resolución

Órgano que dita a resolución

Notificación

IG103.2007.2.83

Maderas Santarrita Carpintería General, S.L.

Axudas a proxectos de investimento tecnolóxico das pemes (Resolución do 9 de marzo de 2007, DOG núm. 59, do 23 de marzo e Resolución do 5 de novembro de 2007, DOG núm. 220, do 14 de novembro)

18.12.2013

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG107.2013.1.54

Herederos de Caballero y Fernández, S.L.

Axudas a proxectos de creación de pemes ou de realización de investimentos en pemes novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Resolución do 20 de maio de 2013, DOG núm. 102, do 30 de maio)

26.12.2013

Director da Área de Competitividade

Resolución de arquivamento

IG107.2013.1.87

Zenyin Escuela Dao Yin, S.L. (En constitución)

Axudas a proxectos de creación de pemes ou de realización de investimentos en pemes novas promovidas por novos emprendedores, cofinanciadas polo Feder, no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Resolución do 20 de maio de 2013, DOG núm. 102, do 30 de maio)

26.12.2013

Director da Área de Competitividade

Resolución de arquivamento

IG158.2010.1.7

Estructuras Envolventes, S.L. 60 %; Arcoven Sistemas, S.L. 20 %; Alumat Accesorios, S.L. 20 %

Axudas á internacionalización das empresas galegas: liña primeira implantación promocional conxunta no exterior – Plan Primex, cofinanciada polo Feder no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013 (Resolución do 6 de abril de 2010, DOG núm. 67, do 12 de abril)

11.12.2013

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento parcial

IG172.2012.1.30

Mota Herramientas, S.L.

Axudas á internacionalización das empresas galegas: liña márketing, comunicación e marca (Resolución do 24 de febreiro de 2012, DOG núm. 41, do 28 de febreiro)

27.1.2014

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG176.2010.2.144

Jacob´s Staff, S.L.

Axudas a proxectos de titorización de innovación e competitividade nas pemes (Resolución do 15 de abril de 2010, DOG núm. 80, do 29 de abril e Resolución do 17 de decembro de 2010, DOG núm. 247, do 27 de decembro)

27.1.2014

Director xeral do Igape

Resolución de expediente de incumprimento total

IG178.2010.1.271

Librería médica Carrera e Hijos, S.L.

Axudas ao sector do comercio polo miúdo complementarias á liña de circulante subsidiado e avalado para autónomos e microempresas (Resolución do 25 de febreiro de 2010, DOG núm. 44, do 5 de marzo)

18.11.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/07.0072.0134.N.000000009508

Santiago Colonial, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 21 de maio de 2007, DOG núm. 101, do 28 de maio)

31.12.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/07.0072.0347.N.000000005308

El Sumidero, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 21 de maio de 2007, DOG núm. 101, do 28 de maio)

31.12.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/07.0182.6644.N.07215109

Daei Ditju, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 21 de maio de 2007, DOG núm. 101, do 28 de maio)

31.12.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/07.0182.5355.N.07088550

Fonte de Zeta, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 21 de maio de 2007, DOG núm. 101, do 28 de maio)

31.12.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/08.2038.4046.N.1096779341

López Vázquez, Vanessa María

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril)

31.12.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/08.2038.4046.N.1093095501

Santos Naya, María Manuela

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril)

31.12.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/08.2091.0502.N.0024896

G.P.I. Grupo Inmobiliario Salnés, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 15 de abril de 2008, DOG núm. 76, do 21 de abril)

31.12.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/09.0182.2200.N.09066481

Euroexclusivas Tecnológicas, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 7 de abril de 2009, DOG núm. 73, do 17 de abril)

31.12.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento

I1/09.2038.4011.N.001177514355

Act. Deportivas Tiempo Muerto, S.L.

Convenio Igape-ICO-EEFF (Resolución do 7 de abril de 2009, DOG núm. 73, do 17 de abril)

31.12.2013

Directora da Área de Financiamento

Resolución de arquivamento