Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Mércores, 9 de abril de 2014 Páx. 15815

III. Outras disposicións

Consellería de Facenda

RESOLUCIÓN do 4 de abril de 2014 pola que se ordena a publicación do acordo do Consello da Xunta de Galicia do 3 de abril de 2014 polo que se aproba a modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas.

A aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas xustifícase polas necesidade de adaptación da mesma á estrutura orgánica da Consellería.

En consecuencia, por proposta da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, consultadas as organizacións sindicais presentes na Mesa Xeral de Negociación da Comunidade Autónoma e a Comisión de Persoal, o Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do día 3 de abril de 2014, adoptou o seguinte

ACORDO:

Primeiro. Apróbase a modificación da relación de postos de traballo da Consellería Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, nos termos que se sinalan no anexo a este acordo.

Segundo. Ordénase a publicación da mesma no Diario Oficial de Galicia para os efectos da súa entrada en vigor a partir do día seguinte ao da súa publicación.

Visto o acordo adoptado polo Consello da Xunta de Galicia na súa reunión do 3 de abril de 2014, relativo a aprobación da modificación da relación de postos de traballo da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, coa finalidade de cumprir dito acordo, de conformidade coa Orde da Consellería de Facenda de 8 de xullo de 2013 sobre delegación de competencias na Dirección Xeral da Función Pública (DOG núm. 136, do 18 de xullo), dispoño que se publique no Diario Oficial de Galicia como anexo a esta resolución.

Santiago de Compostela, 4 de abril de 2014

José María Barreiro Díaz
Director xeral da Función Pública

missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file
missing image file

ANEXO II
Relación de postos traspasados á Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega)

CENTRO DE DESTINO

CÓDIGO DO POSTO

DENOMINACIÓN

GRUPO

NIVEL/CATEG.

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.005

XEFATURA SECCIÓN I

A1-A2-C1

25

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.020

XEFATURA SECCIÓN I

A1-A2-C1

25

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.021

ANALISTA-PROGRAMADOR/A

A2

22

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.030

PROGRAMADOR/A

C1

20

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.032

PROGRAMADOR/A

C1

20

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.033

PROGRAMADOR/A

C1

20

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.053

XEFATURA SECCIÓN I

A1-A2-C1

25

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.055

XEFATURA SECCIÓN II

A1-A2-C1

25

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.065

PROGRAMADOR/A

C1

20

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.070

OPERADOR/A DE ORDENADOR

C1

18

S. X. DE INFORMÁTICA

MA.C02.00.005.15770.071

OPERADOR/A DE ORDENADOR

C1

18

XEFATURA TERRITORIAL A CORUÑA

MA.C99.10.000.15001.088

OPERADOR/A DE ORDENADOR

C1

18

XEFATURA TERRITORIAL LUGO

MA.C99.10.000.27001.090

OPERADOR/A DE ORDENADOR

C1

18

XEFATURA TERRITORIAL OURENSE

MA.C99.10.000.32001.090

OPERADOR/A DE ORDENADOR

C1

18

XEFATURA TERRITORIAL PONTEVEDRA

MA.C99.10.000.36001.090

OPERADOR/A DE ORDENADOR

C1

18