Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 69 Mércores, 9 de abril de 2014 Páx. 15863

III. Outras disposicións

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se nomean os asesores e as asesoras que actuarán no proceso de acreditación de competencias convocado pola Orde do 14 de xaneiro de 2014.

Mediante a Orde do 14 de xaneiro de 2014 (DOG do 22 de xaneiro), acórdase convocar o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais.

O artigo 17 da devandita orde fai referencia aos requisitos, formación e habilitación das persoas que poderán actuar como asesores e avaliadores e establece no seu punto 2, que as persoas habilitadas poderán actuar como persoal asesor e avaliador nas comisións de avaliación, e deberán ser nomeadas en cada convocatoria, polo que esta dirección xeral

RESOLVE:

Facer público o nomeamento dos asesores e das asesoras que participarán no proceso de acreditación de competencias disposto pola Orde do 14 de xaneiro de 2014 pola que se convoca o proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia do Catálogo nacional de cualificacións profesionais, e a súa vinculación coas comisións de avaliación segundo figura no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 20 de marzo de 2014

Manuel Corredoira López
Director xeral de Educación, Formación Profesional
e Innovación Educativa

ANEXO
Asesores e asesoras

Sede

Código

do centro

Vinculación coa comisión

de avaliación

DNI

Nome

CIFP A Carballeira-Marcos Valcárcel

32008902

Emerxencias sanitarias

33216938Q

Dolores Vázquez Penas

33546036F

Ana Clara Álvarez López

34991747F

Mónica Diéguez Sanmartín

Farmacia e parafarmacia

32795221G

Eva Varela Freire

35281353C

María Elena Pérez de la Fuente

Sistemas microinformáticos e redes

11407669Z

Juan José Lorenzo Mayo

44446322H

Víctor Manuel Alonso Rodríguez

CIFP A Farixa

32015050

Proxectos de edificación e obra civil

34919733Y

José Antonio González Sánchez

CIFP A Xunqueira

36014489

Electromecánica de vehículos automóbiles

35293639R

José Luis González Entenza

35423971S

José Manuel Abalo Crespo

Instalación e amoblamento

35259014Z

José Manuel Míguez Santos

35316868T

José Jorge Alvariñas Villaverde

CIFP Anxel Casal-Monte Alto

15022607

Emerxencias sanitarias

32427629K

Margarita Naya López

32436165R

María Dolores Yáñez Gómez

CIFP As Mercedes

27006528

Electromecánica de vehículos automóbiles e carrozaría

33819500R

Luis Besteiro Ventura

33825322G

Luis Lombao López

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor

33347587W

Juan Carlos Fernández López

33801098E

Ángel Villar Varela

CIFP Carlos Oroza

36020064

Cociña e gastronomía

44141867Z

Nuria Ruiz Gómez

Panadaría, repostaría e confeitaría

52491339A

Jorge Sánchez Verdeal

Servizos en restauración

35440029L

José Manuel Rey Castro

Xestión de aloxamentos turísticos

52451329J

Ana Beatriz López Viqueira

CIFP Compostela

15016000

Cociña e gastronomía

44807228P

Javier Quintáns Couselo

Educación infantil

30583793A

Manuel Ángel Taboada Fernández

78785099W

Joaquina Alonso Castro

Servizos en restauración

33252906N

Manuel López Brea

CIFP Coroso

15014556

Instalacións eléctricas e automáticas

33300277A

Carmen Yolanda Estalote Bouzas

Instalacións frigoríficas e de climatización e de produción de calor

36091807T

Alberto Boullosa Vázquez

CIFP Ferrolterra

15006754

Electromecánica de vehículos automóbiles e carrozaría

32613928C

Serafín Miguel Pérez González

32620063Z

Constantino Carpente Sardiña

Instalacións eléctricas e automáticas e de telecomunicacións

32621450K

Javier Luaces Varela

33840058C

José Antonio Gómez Rodríguez

Preimpresión dixital

32839663X

Martín Alamancos Brandaríz

52470400V

Manuel Fuentes Daparte

Soldadura, caldeiraría e mecanizado

32656694Y

Santiago Otero Paz

32695897V

David Sedes Doce

76415415P

Santiago Varela Pedreiro

CIFP Manuel Antonio

36013448

Cociña e gastronomía

35316971B

María Teresa Lozano Bernal

36090995Q

Nuria Martínez de Alegría Alonso

Emerxencias sanitarias

33225342W

María Lourdes Pérez Gippini

33227340E

María Sofía Goyanes López

Farmacia e parafarmacia

33302665E

María Soledad Vila Rico

52498615B

Francisco Sanjorge Sanjorge

Servizos en restauración

35307450N

Higinio Vázquez Aguín

CIFP Paseo das Pontes

15027897

Cociña e gastronomía

32765472V

José Ricardo Pastoriza Eiriz

32770230Z

Roberto Bermejo González

Panadaría, repostaría e confeitaría

32803725K

Víctor Manuel Patiño Grela

Servizos en restauración

32661515C

José Alberto Pita Graña

33282414B

José Alvite Tomé

CIFP Politécnico de Lugo

27006516

Emerxencias sanitarias

33246136G

José Franco Vázquez

33860281A

Dolores Castro Álvarez

Instalacións eléctricas e automáticas

33313312C

Ángel Pena López

CIFP Politécnico de Santiago

15015767

Electromecánica de vehículos automóbiles

32775869H

José Manuel Grille Martínez

Instalacións eléctricas e automáticas

33306231T

José Luis García García

33317080Q

José María Campa Barcia

Laboratorio de análise e control de calidade

33264261M

Rosa Domínguez Grela

76492667A

Santiago Díaz Barbeito

Soldadura e caldeiraría

34262935L

Alfonso Saa Arias

52481628K

Ramón Varela Varela

CIFP Porta da Auga

27020793

Electromecánica de vehículos automóbiles e carrozaría

77594477K

Julio López Lombardero

CIFP Portovello

32016765

Xestión administrativa

32627943M

Francisco Javier Martínez Serantes

34909745T

María Luísa Romero Cid

35242379P

Agustín Barcala Villamil

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

15006778

Sistemas microinformáticos e redes

32769887Q

Constantino José García Ulla

34992345F

Víctor Alfredo Pascual Vázquez

Xestión administrativa

33279834F

María Ángeles Ares Ares

35048778K

Jorge Fernández López

35542086W

María Julia del Pilar Bugarín Saracho

76363949Q

María Elena López Blanco

CIFP Someso

15024513

Carpintaría e moble

32794089E

Javier Iglesias Varela

76345620H

Fernando Ramón Gómez Regueiro

76412824Q

Luis Manuel Beceiro Rodríguez

Construción

32765911L

Manuel Pedro Orgeira Amor

35277585R

Julita Verdejo Rodríguez

Electromecánica de vehículos automóbiles e carrozaría

10065668V

Eliseo León González

32825550L

Juan Enrique Deus Fariña

Peiteado e cosmética capilar

33271715F

María Monserrat Lourido Nieto

Soldadura e mecanizado

32805852D

José Fernando Román Freire

33827925D

José Bueno Díaz

CIFP Valentín Paz Andrade

36014568

Carrozaría

34944357C

Alejandro López Pereiras

35294635P

Eugenio Fernández Villar

Electromecánica de vehículos automóbiles

35292611P

José Garrido García

76989624E

Ramón Molinos Crespo

Instalación e amoblamento

36095234T

Avelino Figueroa Lorenzo

77003479P

Marcos Fernández Lorenzo

Soldadura e caldeiraría

34964374G

Vicente Martínez Rolán

36064910J

Raúl Rey Núñez