Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Luns, 21 de abril de 2014 Páx. 18120

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 1 de abril de 2014 pola que se fai pública a formalización do contrato de servizos de organización dos actos que vai desenvolver esta consellería nas feiras do libro internacionais que terán lugar no ano 2014 (4 lotes).

De acordo co previsto no artigo 154 do texto refundido da Lei de contratos do sector público, Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, faise pública a formalización do seguinte contrato administrativo:

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría Xeral Técnica.

c) Enderezo da internet do perfil do contratante:

http://www.contratosdegalicia.es/resultado.jsp?N=19933

d) Diario oficial e data de publicación do anuncio de licitación: DOG núm. 236, do 11 de decembro de 2013.

2. Obxecto do contrato.

Tipo: servizos.

Descrición: organización dos actos que vai desenvolver a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria nas feiras do libro internacionais que terán lugar no ano 2014 (4 lotes).

Lote 1: Bolonia.

Lote 2: Bos Aires.

Lote 3: Frankfurt.

Lote 4: Guadalajara.

3. Tramitación e procedemento.

a) Tramitación: ordinaria, expediente anticipado de gasto.

a) Procedemento: aberto.

4. Orzamento base de licitación.

Importe sen IVE: 119.834,71 €.

IVE (21 %): 25.165,29 €.

Importe total: 145.000,00 €, IVE incluído.

Lote 1: 25.000,00 €, IVE incluído (s/IVE 20.661,16 € + IVE (21 %) 4.338,84 €).

Lote 2: 50.000,00 € IVE incluído (s/IVE 41.322,31 € + IVE (21 %) 8.677,69 €).

Lote 3: 30.000,00 €, IVE incluído (s/IVE 24.793,39 € + IVE (21 %) 5.206,61 €).

Lote 4: 40.000,00 €, IVE incluído (s/IVE 33.057,85 € + IVE (21 %) 6.942,15 €).

5. Formalización do contrato.

Lote 1: Bolonia.

a) Data de adxudicación: 13 de marzo de 2014.

b) Data de formalización do contrato: 18 de marzo de 2014.

c) Contratista: Escenoset, S.L.

d) Importe de adxudicación: 18.594,00 euros, IVE excluído.

Lote 2: Bos Aires.

a) Data de adxudicación: 13 de marzo de 2014.

b) Data de formalización do contrato: 31 de marzo de 2014.

c) Contratista: Halcón Viajes, S.A.U.

d) Importe de adxudicación: 39.110,00 euros, exento de IVE.

Lote 3: Frankfurt.

a) Data de adxudicación: 13 de marzo de 2014.

b) Data de formalización do contrato: 18 de marzo de 2014.

c) Contratista: Escenoset, S.L.

d) Importe de adxudicación: 22.230,00 euros, IVE excluído.

Lote 3: Guadalajara (México).

a) Data de adxudicación: 13 de marzo de 2014.

b) Data de formalización do contrato: 31 de marzo de 2014.

c) Contratista: Halcón Viajes, S.A.U.

d) Importe de adxudicación: 31.150,00 euros, exento de IVE.

Vantaxes das ofertas adxudicatarias: ofertas economicamente máis vantaxosas ao obter a maior puntuación, logo da aplicación dos criterios de adxudicación que se establecen no prego de cláusulas administrativas que rexe o procedemento.

Santiago de Compostela, 1 de abril de 2014

P.D. (Orde do 25.1.2012)
Jesús Oitavén Barcala
Secretario xeral técnico da Consellería de Cultura,
Educación e Ordenación Universitaria