Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Luns, 21 de abril de 2014 Páx. 18140

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 27 de marzo de 2014, da Delegación de Lugo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Bermúdez Bermúdez, José Antonio e dezaoito máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince (15) días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación en Lugo da Axencia Tributaria de Galicia; rolda da Muralla, 70, 1º andar, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Lugo, 27 de marzo de 2014

Gonzalo Vázquez Rivas
Delegado de Lugo

ANEXO

Interesado/a

Órgano tramitador

Procedemento

Bermúdez Bermúdez, José Antonio (76545580Q)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 112/2014-I para a presentación da declaración

Construcciones Avi Mendes, S.L. (B27395912)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente núm. 2009/27/000/R-80/2014; liquidación núm. 500140005176 (Z-218/2014)

Construcciones Avi Mendes, S.L. (B27395912)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente núm. 2009/27/000/R-82/2014; liquidación núm. 500140005187 (Z-220/2014)

Construcciones Avi Mendes, S.L. (B27395912)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente núm. TR 340K 2009/40-2; liquidación de xuros núm. 500140005189 (Z-221/2014)

Construcciones Avi Mendes, S.L. (B27395912)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente núm. TR 340K 2009/41-2; liquidación de xuros núm. 500140005181 (Z-219/2014)

DF Green Project Galicia, S.L. (B90108671)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 3881/2014; declaración de incompetencia

Díaz Ramos, Loriz Maryangel (76883061H)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente núm. TR 341D 2009/1139-2; liquidación de xuros núm. 500140003957 (Z-155/2014)

Gómez Iglesias, Mercedes (33608564K)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 3588/2014 (DS-1609/2013)

González González, Rafael (23759799V)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 608/2013-I para a presentación da declaración

Lois Gómez, Darío (33767201G)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 126/2014-ESA

López Regueiro, Aitor (34272608D)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; autoliquidación núm. 620111108459; requirimento para a presentación da declaración

Medicabel Farma, S.L. (B27427558)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 187/2014-I para a presentación da declaración

Miguel Parada, Sara (46967980W)

Departamento de Recadación

Reintegro de axuda/subvención; expediente núm. 2008/27/000/R-9/2014; liquidación núm. 500140000192 (Z-13/2014)

Nogueira Janeiro, Diana (76722458R)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 511/2013-I para a presentación da declaración

Norviur, S.L. (B27329473)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 6556/2012; liquidación núm. 600091023119

Pérez López, Naiara (34290724R)

Departamento de Recadación

Devolución prezo; clave 35.07.00

Quintela Carreira, Juan Carlos (32687495X)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 2002/2012-S; requirimento para a presentación da declaración

Reboredo González, Emilio (34566134D)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 4180/2013; declaración de incompetencia

Retro Dancing, S.L. (B27423789)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; requirimento núm. 162/2014-I para a presentación da declaración