Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 75 Luns, 21 de abril de 2014 Páx. 18135

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 24 de marzo de 2014, da Delegación de Vigo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Abalde Costas, Alexandre e corenta e cinco máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar as notificacións dos procedementos que se relacionan no anexo por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación de Vigo da Axencia Tributaria de Galicia, con enderezo na rúa Concepción Arenal nº 8, 3º andar, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, as notificacións entenderanse producidas desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Vigo, 24 de marzo de 2014

José Miguel Rey Lama
Delegado de Vigo

ANEXO

Interesado

Órgano
tramitador

Procedemento

NIF/CIF

Nome

36136106R

Abalde Costas, Alexandre

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 1578/12

Doc.: 650725381645

36164741R

Beiro González, María Rocío

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 49/13

Doc.: 650725442346

36119712Y

Blanco Arnosi, Manuel

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 1031/11

Doc.: 650725279244

53176065L

Castro Sánchez, Patricia

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 815/12

Doc.: 650725370095

36043808W

Chiarroni Fernández, M. Pilar

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: S 2628/12

Doc.: 650725404216

36017977T

Costas Rodríguez, María Jesús

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 3771/12

Doc.: 650725434376

35796254C

Domínguez López, Manuel

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: D 87/36/07/2012

Doc.: 651071008800

35586785N

Dos Santos Fernández, Iván

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 208/13

Doc.: 650111049929

35586785N

Dos Santos Fernández, Iván

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 209/13

Doc.: 650111038755

35916939R

Esteban Charro, José Carlos

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 1586/12

Doc.: 650725387005

44814218Y

Fandiño Otero, Clara María

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: D 244/11

Doc.: 651725007197

76912680J

Fernández Cuntín, María Isabel

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 208/13

Doc.: 650111049928

35958311L

García González, M. Isabel

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 276/12

Doc.: 650725392881

35923677T

González López, Ana M.

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: S 488/10

Doc.: 650725202276

36084649H

Guisado Formoso, Antonio

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 3347/11

Doc.: 650725333471

36073429E

Guisado Formoso, Manuel

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: S 3515/11

Doc.: 650725343576

35932260G

Juncal Campos, Laura

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 1470/12

Doc.: 650725377888

34133117J

López Pérez, Cesáreo

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 2501/12

Doc.: 650725387957

36128825B

López Reis, Diego

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 30/12

Doc.: 650111029302

35870621M

Lusquiños Lage, Ramona

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 178/13

Doc.: 650121000237

35551790T

Martínez Besada, Rosalía

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: S 370/36/10/2010

Doc.: 650725223852

36171299G

Montejano Santos, Laura

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: S 2015/11

Doc.: 650725310257

36108336S

Montero Fentanes, María Rosa

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 151/13

Doc.: 650725446588

36121475K

Montes Santos, Javier

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 240/12

Doc.: 650725355653

36026183H

Mouriño Barros, Alberto

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 2804/12

Doc.: 650725417407

36076614X

Nogueira Costas, Rosario

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 2856/12

Doc.: 650725419513

36113124L

Nogueiras Iglesias, Octavio

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 411/11

Doc.: 650101008113

39462655Z

Pardal Dubra, Amanda

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 3854/12

Doc.: 650725441657

35248546B

Penela Fernández, Isaac Floriano

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 3716/11

Doc.: 650725347954

36003651A

Pérez Alonso, M. Dolores

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 3157/11

Doc.: 650111024877

36166285G

Pérez Domínguez, Iván

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 2042/10

Doc.: 650725234604

35965626C

Pérez Martínez, Ramona

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 386/36/09/2010

Doc.: 650091043919

36024064S

Pino Raso, M. Enma Teresa Antonia

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 3086/11

Doc.: 650111023873

53181647N

Portela Viéitez, Paula, representante de Pino Portela, Ana María

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 3381/11

Doc.: 650111020771

35998853N

Represas Boente, José

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: D 75/36/07/2012

Doc.: 651121001681

36060414W

Robles Martínez, Agustín

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 3201/11

Doc.: 650725337784

36071481Y

Robles Martínez, José Luis

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 3201/11

Doc.: 650725337786

35573443X

Rocha Pino, José Manuel

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: S 385/36/10/2009

Doc.: 650725178881

36042915Y

Rodríguez Álvarez de Neira, Valentín

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 2553/12

Doc.: 650725408930

36002908L

Rodríguez Prieto, Emilio

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: D 469/13

Doc.: 651725013721

36125901P

Romasanta Rodríguez, María Aránzazu

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: D 51/13

Doc.: 651725012288

36125901P

Romasanta Rodríguez, María Aránzazu

DXT

ISD

Liquidación

Expte.: D 50/13

Doc.: 651725012287

76987277K

Senra Rial, Héctor

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 1502/12

Doc.: 650725386860

35587688H

Tejada Fernández, Lidia

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 208/13

Doc.: 650111049930

35587688H

Tejada Fernández, Lidia

DXT

ISD

Requirimento documentación

Expte.: S 209/13

Doc.: 650111038757

36174761Q

Villar Pereira, Jesús

DXT

ISD

Trámite de audiencia

Expte.: S 675/11

Doc.: 650725282179

– Órganos tramitadores:

DXT: Departamento de Xestión Tributaria.

– Procedemento:

ISD: imposto de sucesións e doazóns.