Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 76 Martes, 22 de abril de 2014 Páx. 18301

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 28 de marzo de 2014, do Servizo de Mobilidade da Coruña, pola que se notifican os acordos de incoación de expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres devoltos polo servizo de Correos porque, intentada a notificación, non se puido efectuar (expediente XC-00224-O-2014 e dezasete máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan os acordos de incoación por infracción da normativa sobre transporte terrestre porque, intentada a notificación, non se puido efectuar. Por este motivo iniciáronse, cos números que se indican, os correspondentes expedientes sancionadores que poden dar lugar a imposición das sancións que tamén se citan.

Infórmaselles que teñen dereito a alegar por escrito ante este Servizo de Mobilidade o que consideren conveniente, achegando ou propoñendo as probas que coiden oportunas no prazo de quince días hábiles contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

No suposto que decida voluntariamente pagar a sanción antes de que transcorran trinta días contados desde o seguinte ao da publicación da presente cédula, a súa contía reducirase nun 30 % na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres. A realización do dito pagamento implica a conformidade cos feitos denunciados, a renuncia a formular alegacións por parte do interesado e a terminación do procedemento.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

A Coruña, 28 de marzo de 2014

César Concheiro Ceide
Instrutor xefe do Servizo de Mobilidade da Coruña

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Denunciado

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción denunciada

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción proposta

XC-00224-O-2014

4243-FHD

Garda Civil

1503 R-10390-F

Ángel José López Ponce

32682325S

A Torre, 11, 15404 Cabanas (A Coruña)

A realización de transporte público discrecional de viaxeiros en vehículos de ata 9 prazas, carecendo do título habilitante.

20.9.2013; 8.30; AC-566; 3,5

Art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.i) LOTT

art. 143.4.a) LOTT

art. 143.5 LOTT

4.001 euros

XC-00379-O-2014

5921-FBV

Garda Civil

1504 Z27752V

Ttes. Serrano Santiago Val, S.L.

B39754536

Plaza Las Autonomías, 14-7º F, 39316 Tanos (Cantabria)

Diminución do descanso diario fraccionado (sobre 3+9 horas). Igual ou superior a 8 horas e inferior a 9 horas.

30.9.2013; 17.08; N634; 679,00

Art. 142.17 LOTT

Art. 143.1.a) LOTT

art. 143.4.b) LOTT

100 euros

XC-00547-O-2014

1160-FTZ

Garda Civil

1503 A-54682-C

Samper Martínez, José Ramón

38821104W

C. Mallorca, 29, 08380 Malgrat de Mar (Barcelona)

Carecer do certificado de aptitude profesional CAP.

6.11.2013; 15.59; N-VI; 577,5

Art. 140.18 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.001 euros

XC-00759-O-2014

4230-FFM

Garda Civil

1500 R76589W

Ferralla Lois, S.L.

B15431398

Mesón do Vento, s/n, 15680 Ordes (A Coruña)

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

23.10.2013; 8.20; A-6; 549

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

601 euros

XC-00762-O-2014

LU-2866-S

Garda Civil

1502 V-87480-V

Losada y Veiga, S.A.

A27035153

Conturiz km 506,80, 27160 Lugo

Realizar transporte público ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa perdera a súa validez.

28.10.2013; 15.45; AC-552; 89,5

Art. 140.16 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.001 euros

XC-00766-O-2014

9743-FYK

Garda Civil

1503 A-54682-C

José Manuel Sánchez Fandiño

34888311W

Cruce de Sesmonde-Barbeito, 66, 15807 Vilasantar (A Coruña)

Diminución do descanso diario normal en máis de 1 hora (sobre 11 horas). Igual ou superior a 8 horas e 30 minutos e inferior a 10 horas.

28.10.2013; 16.29; N-VI; 577,5

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

Art. 143.4.b) LOTT

401 euros

XC-00815-O-2014

PO-9426-BB

Garda Civil

1504 I54077K

Transportes Xuluan, S.L.

B36348506

Costela-Margaride, 3, 36540 Silleda (Pontevedra)

A utilización de follas de rexistro dos tempos de condución e descanso non homologadas ou que resulten incompatibles co tacógrafo que se utiliza.

30.10.2013; 16.07; A-54; 2

Art. 141.11 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

XC-00843-O-2014

5851-BJD

Garda Civil

1504 Z27752V

José Luis Riveiro Torres

35310560V

R/ da Torre, 61-4º D, 36156 Pontevedra

Diminución do descanso diario fraccionado en máis do 50 por cento (sobre 3+9 horas). Menos de 4 horas e 30 minutos.

7.11.2013; 16.24; N-550; 80,500

Art. 140.37.1 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

art. 143.4.b) LOTT

art. 143.5 LOTT

2.000 euros

XC-00848-O-2014

5851-BJD

Garda Civil

1504 Z27752V

José Luis Riveiro Torres

35310560V

R/ da Torre, 61-4º D, 36156 Pontevedra

Diminución do descanso diario fraccionado en máis de 2 horas (sobre 3+9 horas). Igual ou superior a 4 horas e 30 minutos e inferior a 6 horas.

7.11.2013; 16.21; N-550; 80,500

Art. 141.25 LOTT

art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

art. 143.1.d) LOTT

500 euros

XC-00910-O-2014

3873-CGV

Garda Civil

1503 T-67277-V

Alfonso Camacho Gabarre

32552706R

Seixo Branco, s/n, 15400 Ferrol (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo do título habilitante.

13.11.2013; 13.30; AP-9F; 25,2

Art. 140.1 LOTT

art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-00913-O-2014

3426-GYM

Garda Civil

1502 V-87480-V

Pollos Albariza, S.L.

B15142789

Alvariza, s/n, 15210 Noia (A Coruña)

A realización de transportes de produtos alimenticios ou mercadorías perecedoiras utilizando un vehículo que careza do certificado de conformidade para o transporte de mercadorías perecedoiras ou telo caducado ou falseado.

18.11.2013; 14.01; AC-550; 69

Art. 141.21 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401 euros

XC-00914-O-2014

3367-FZB

Garda Civil

1504 Z27752V

L. Quintáns, S.L.

B15271638

Deán Grande, parcela 27, 15960 Ribeira (A Coruña)

Non levar inserida no tacógrafo a tarxeta do condutor ou a folla de rexistro dos tempos de condución e descanso, cando iso resulte exixible ou facelo de forma incorrecta. Ou non ter efectuado os documentos impresos ao inicio e ao remate da viaxe nos supostos de deterioración ou mal funcionamento da tarxeta do condutor ou no caso de que esta non estea no seu poder.

16.11.2013; 12.24; N-550; 80,500

Art. 140.22 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.001 euros

XC-00974-O-2014

1053-DLK

Garda Civil

1502 W-87530-J

Luis Varela Recarey

76341934N

Baio Pequeno, s/n, 15150 Zas (A Coruña)

Realizar transporte privado de mercadorías utilizando un condutor que carece do CAP.

21.11.2013; 15.30; AC-552; 65

Art. 140.18 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

2.001 euros

XC-00979-O-2014

C-0444-BV

Garda Civil

1501 Q-80428-E

Transportes Oza, S.L.

B15151863

Estrada de Razo, km 3, nº 20, 15107 Carballo (A Coruña)

A utilización do tacógrafo sen ter realizado a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

6.11.2013; 16.45; AC-523; 12

Art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros

XC-01085-O-2014

9967BVJ

Garda Civil

1504 I54077K

Costa Outón, S.L.

B15375330

R/ A Coruña, 7, 15145 A Laracha (A Coruña)

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

25.11.2013; 13.17; AP9; 79,5

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.e) LOTT

601 euros

XC-01151-O-2014

BA8835W

Garda Civil

1504 A35144Y

Olteanu Codita

X9401140M

R/ Enteros, 8, 3 dta., 06700 Villanueva de la Serena (Badajoz)

O exceso igual ou superior ao 25 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 35 %.

29.11.2013; 16.33; AP9; 16,0

Art. 140.23 LOTT

Art. 143.1.h) LOTT

4.000 euros

XC-03430-O-2013

1049-GGH

Garda Civil

1504 A-35144-Y

David Eduardo Pena Casal

44811986M

Rúa San Pedro, 120, 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías nun vehículo lixeiro, carecendo do título habilitante.

20.11.2013; 12.06; SC-20; 1,8

Art. 140.1 LOTT

art. 141.25 LOTT

Art. 143.1.k) LOTT

art. 143.1.f) LOTT

801 euros

XC-03477-O-2013

3399-FGN

Garda Civil

1504 A35144Y

Transportes J. y Arizaga 260396, S.L.

B94084662

Rúa Calvo Sotelo, 119, 36900 Marín (Pontevedra)

A utilización do tacógrafo tendo sido reparado nun taller non autorizado.

2.8.2013; 16.16; AC-553; 1.200

Art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.g) LOTT

1.001 euros