Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Xoves, 12 de xuño de 2014 Páx. 26633

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 2 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a lista definitiva de admitidos e excluídos para participar nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo).

Transcorridos os prazos previstos na Resolución do 5 de maio de 2014 pola que se fixo pública a lista provisional de admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo), na súa virtude, esta dirección xeral

DISPÓN:

Primeiro. Facer pública a lista definitiva de admitidos aos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia coa indicación da modalidade de acceso pola que concorre cada aspirante, se están exentos da proba de coñecementos de lingua galega e lingua castelá de acordo coa orde de convocatoria, no anexo I desta resolución.

O significado dos códigos que figuran nos anexos é o seguinte:

E: cambio de especialidade.

B: reserva para funcionarios dos corpos e escalas docentes do grupo A2.

D: reserva de discapacitados.

L: ingreso libre.

S: si exento.

N: non exento.

Segundo. Declarar excluídos definitivamente os aspirantes que figuran no anexo II desta resolución polas causas que se indican.

Terceiro. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da publicación desta resolución, ou directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 2 de xuño de 2014

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I
Admitidos definitivos
590-Profesores de ensino secundario

590005-Xeografía e Historia

Nº orde

DNI/NIE

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

36172041X

Alonso Comesaña, Judit

E

S

S

2

32876863L

Arias Maojo, Cecilia

E

S

S

3

36063039M

Barros Pérez, José Carlos

E

S

S

4

36133191F

Basante Alonso, Marta

E

S

S

5

52931792Y

Callón Torres, Carlos Manuel

E

S

S

6

36572963L

Castro González, Xosé Manuel

E

S

S

7

36145781Q

Conde Soto, Francisco

E

S

S

8

32815850W

Cuquejo Enríquez, Manuela María

E

S

S

9

52493208D

De los Santos Gago, María

E

S

S

10

44828880V

Del Río Rodríguez, Manuel

E

S

S

11

09351635L

Díaz Méndez, Joaquín

E

S

S

12

76992142X

Duarte Suárez, Patricia

E

S

S

13

33289323C

Fandiño Gracia, Jesús Victoriano

E

S

S

14

44446729B

Ferro Pozo, Juan Carlos

E

S

S

15

32447801E

García Castrillo, Almudena

E

S

S

16

09410893Y

García Díez, María de los Reyes

E

S

S

17

35457492W

García Guimarey, Ana Isabel

E

S

S

18

33844407E

Lema Ferro, Manuel Jesús

E

S

S

19

76778914S

Neira Pérez, Juan Félix

E

S

S

20

33842904Z

Otero Miragaya, Xosé Luís

E

S

S

21

09406827B

Riera Menéndez, Hugo

E

S

S

22

53545809S

Rodríguez López, Tamara

E

S

S

23

33283799Q

Rodríguez Rodríguez, Lutgarda

E

S

S

24

32651807H

Seco Penedo, Faustino

E

S

S

25

32650390G

Seijo Grueiro, Rosalía María

E

S

S

26

11443584A

Sordo Pato, Susana

E

S

S

27

32652754E

Aguado Amado, Jorge

B

S

S

28

34932013G

Alonso Sousa, Manuel

B

S

S

29

76891074G

Bautista Fernández, Hortensia

B

S

S

30

34951270X

Fernández Ruiz, Luis María

B

S

S

31

33326390B

Freire Labrada, Montserrat

B

S

S

32

34890782N

González Suárez, Pedro José

B

S

S

33

32423352E

Herrero Casasola, María Lourdes

B

S

S

34

33225482G

Lucas Lema, Gonzalo de

B

S

S

35

35254946V

Méijome Fernández, José Manuel

B

S

S

36

76617667K

Navaza Dafonte, Luis Pablo

B

S

S

37

36123476K

Pérez de Mendiguren Martínez, Paula Evangelina

B

S

S

38

32622656P

Saavedra Seijo, María Emilia

B

S

S

39

33856386H

Teijeiro Veiga, Josefa

B

S

S

40

36155887W

Albores Cabaniña, Pablo

D

S

S

41

44807427T

Asorey Rivas, Javier

D

S

S

42

34877090M

Castro Martínez, Gonzalo

D

S

S

43

44463718A

Cuquejo Mora, Celsa

D

S

S

44

52456636F

Dieste Sánchez, Manuela

D

S

S

45

44824719L

Fernández Corral, Patricia

D

S

S

46

33311108R

Flores Lozano, María Inés

D

S

S

47

33840003B

García-Bobadilla Prósper, Leovigildo José

D

S

S

48

34249770X

López Álvarez, María Elena

D

S

S

49

33345461S

López Vittori, Mario

D

S

S

50

79323949P

Martínez Veira, Francisco Javier

D

S

S

51

33556528B

Pérez Carballo, Javier

D

S

S

52

32821716A

Rivas Ares, Marta

D

S

S

53

33537101L

Rodríguez García, Ana Luisa

D

S

S

54

53161991K

Rodríguez García, María del Carmen

D

S

S

55

32648968P

Sánchez Cons, Josefina Guillermina

D

S

S

56

33318385X

Sánchez Villaravid, María del Pilar

D

S

S

57

47361632D

Abad Rodríguez, Javier

L

S

S

58

44080751D

Abal Couceiro, Ignacio

L

S

S

59

35472882M

Abal Santorum, María Tareixa

L

S

S

60

76827073N

Abel Otero, Jorge

L

S

S

61

35308331L

Abeledo García, María Cristina

L

S

S

62

32655249X

Abella Galego, Ana

L

S

S

63

33278004V

Abelleira Freiría, Jorge

L

S

S

64

10079533J

Abraila Mateo, Raquel

L

S

S

65

33551696D

Abuin Gómez, Laura

L

S

S

66

35585271Q

Acuña Echevarria, Aingeru

L

S

S

67

44469127F

Adalid Rodríguez, Montserrat

L

S

S

68

76776634N

Ageitos Iglesias, Estefanía

L

S

S

69

44079041R

Agís Bernárdez, Marta

L

S

S

70

33538823Q

Aguiar Ballesteros, María Eugenia

L

S

S

71

53177318F

Alcalde Archoleka, Amanda

L

S

S

72

53110533Z

Aldao González, María Luisa

L

S

S

73

36147628T

Alonso Casares, Iria

L

S

S

74

36121964G

Alonso Costas, Simón

L

S

S

75

76714735Y

Alonso García, Manuel

L

S

S

76

76730028G

Alonso Gayoso, Emilio

L

S

S

77

36147257C

Alonso Lorenzo, Susana

L

S

S

78

77401558A

Alonso Pampín, Diana

L

S

S

79

76938992J

Alonso Pérez, Ángela

L

S

S

80

33546619S

Alonso Sangil, Clara

L

S

S

81

53302159G

Alonso Vargas, David

L

S

S

82

33544053W

Alonso Vidal, Laura

L

S

S

83

44477416Q

Álvarez Álvarez, Eva

L

S

S

84

32635834F

Álvarez Amor, María Mercedes

L

S

S

85

36152030D

Álvarez Canella, Alfonso

L

S

S

86

77000036S

Álvarez Cebrián, María

L

S

S

87

77000037Q

Álvarez Cebrián, Xavier

L

S

S

88

76990790S

Álvarez Figueroa, Lucía

L

S

S

89

34877902N

Álvarez García, Víctor Manuel

L

S

S

90

36149718C

Álvarez Iglesias, Rubén

L

S

S

91

44460859L

Álvarez Pérez, Óscar

L

S

S

92

76940607H

Álvarez Rodríguez, Aida

L

S

S

93

34267145C

Álvarez Vilariño, Jaime

L

S

S

94

11939899R

Álvarez Villar, Manuela

L

S

S

95

36140121Z

Amado González, Bibiana

L

S

S

96

44822606E

Amarelle Taibo, Lorena

L

S

S

97

76931589Q

Andújar Otero, Miguel Ángel

L

S

S

98

24370146J

Andújar Santos, Gemma

L

S

S

99

76967671B

Anido Tubío, Cristina

L

S

S

100

78787389S

Antelo Amigo, Marcos Manuel

L

S

S

101

32662713E

Antón Dobarro, Enrique

L

S

S

102

36176325Q

Antón Rodríguez, Alberto

L

S

S

103

32675402S

Antón Viscasillas, Victoria

L

S

S

104

35476701Y

Aragunde Sineiro, Daniel

L

S

S

105

36129647M

Araújo Ferreira, Francisco

L

S

S

106

36135258G

Ardid de Cabo, Alberto

L

S

S

107

32681032X

Ares Casal, Rocío

L

S

S

108

32671654Q

Ares Pita, Jesús

L

S

S

109

32684242T

Arias Lage, María

L

S

S

110

33558350Q

Arias Quinteiro, Mayra María

L

S

S

111

35310105E

Arizaga Castro, Álvaro Ramón

L

S

S

112

33344859B

Armas Quintá, Francisco José

L

S

S

113

38134108Q

Arnau Reboredo, Manuel

L

S

S

114

77401707Z

Ayape Guisan, Elena

L

S

S

115

76912410L

Balbín Durán, María Carmen

L

S

S

116

46899083J

Baldomir Cabanas, María Carmen

L

S

S

117

52938194Z

Bandín Vidal, José

L

S

S

118

36023355L

Baños de Almeida, Rosina

L

S

S

119

53189864H

Barciela San Cecilio, Sonia

L

S

S

120

76367880Z

Barral Martínez, Margarita

L

S

S

121

44077750K

Barreiro Canda, Miriam

L

S

S

122

76869969J

Barreiro Molano, Olalla

L

S

S

123

44834480M

Barreiro Varela, Sara

L

S

S

124

39454182M

Barreras Olalde, Iciar

L

S

S

125

76926146R

Barros Pereira, Alberto

L

S

S

126

33288897P

Beares San Martín, Octavio Manuel

L

S

S

127

32693521X

Beceiro Núñez, Lidia

L

S

S

128

32626005E

Beceiro Rifón, María Dolores

L

S

S

129

33275958H

Becerra Blanco, Rosa María

L

S

S

130

44818822X

Bello Stout, Carlos

L

S

S

131

76577839Y

Ben Paz, Felipe

L

S

S

132

33275485M

Bendaña López, Margarita

L

S

S

133

76898618G

Besada Pérez, Ana Belén

L

S

S

134

36140054Q

Blanco Estévez, Ruth

L

S

S

135

32677275W

Blanco López, María Antonia

L

S

S

136

32817211Y

Blanco Magariños, Verónica

L

S

S

137

36096531D

Blanco Martínez, Carlos

L

S

S

138

33538069K

Blanco Montero, Nicolás

L

S

N

139

44818849Z

Blanco Para, María Luisa

L

S

S

140

08853852W

Blanco Rosas, Jesús José

L

S

S

141

33541625N

Bouso Gallego, Mirian

L

S

S

142

32692625B

Bouza Pérez, María Teresa

L

S

S

143

34968541P

Bouzas de León, Patricia

L

S

S

144

46912314L

Brañas Fuentes, Diego

L

S

S

145

44843829Q

Brenlla Gerpe, David

L

S

S

146

33999733Y

Brenlla Iglesias, Miguel

L

S

S

147

33348387C

Bruzos Salgueiro-Díaz, Luis Alejandro

L

S

S

148

76995712S

Cabaleiro Pérez, Andrea

L

S

S

149

44083220V

Cabrera Tilve, Isabel

L

S

S

150

35300426A

Cabrinety Lorenzo, Olga María

L

S

S

151

44825076P

Cacheda Barreiro, Rosa Margarita

L

S

S

152

78786890E

Cagide Pereiro, Jesús

L

S

S

153

36168266F

Calabuig López, Clemente

L

S

S

154

36143628W

Caldas Hernández, Ángela

L

S

S

155

44490735H

Caldelas Fernández, Catalina

L

S

S

156

78793188H

Calo Abelleira, María

L

S

S

157

44844318E

Calviño Facal, Laura

L

S

S

158

32448843Y

Calvo de la Cal, Ángel Adolfo

L

S

S

159

47037121M

Calzada Paz, Leticia

L

S

N

160

35765150N

Camba Pérez, Adolfo José

L

S

S

161

33539712P

Campos Fuenteseca, Alberto

L

S

S

162

47352145K

Cancela Pose, Rocío

L

S

S

163

77008397G

Candeira Carballido, Marta

L

S

S

164

76822789Y

Caramés Blanco, César

L

S

S

165

44433728M

Carbajo Vázquez, Judit

L

S

S

166

32709561L

Carballal Mora, Ana

L

S

S

167

33296824T

Carballedo Penelas, María Cristina

L

S

S

168

10071964B

Carballo Biain, Lucía María

L

S

S

169

44818176P

Carbia Cutrin, Sonia María

L

S

S

170

76577550Q

Carcedo Gómez, María Isabel

L

S

S

171

32689818X

Cardona Filgueira, Enrique

L

S

S

172

32601076W

Carpente Calvo, Francisco Javier

L

S

S

173

36157440Z

Carpente Tielas, Laura

L

S

S

174

32791891D

Carracedo Leiros, Luis Jacobo

L

S

S

175

33545623P

Carreira Méndez, Lucía

L

S

S

176

76901370L

Carrera Boente, María José

L

S

S

177

34869582H

Casado González, Gregorio

L

S

N

178

79313201R

Casais Trillo, María Vanessa

L

S

S

179

32652091A

Casal Picos, Ramón

L

S

S

180

33264037B

Castaño Fernández, María Luisa

L

S

S

181

34108957A

Castiñeira Souto, María Isabel

L

S

S

182

35585093E

Castro Alfonso, Erea

L

S

S

183

32801609K

Castro Blanco, María Ángeles

L

S

S

184

32762969K

Castro Coello, José Manuel

L

S

S

185

52432175H

Castro Cousillas, Francisco Luis

L

S

S

186

33546002L

Castro Díaz, Sonia

L

S

S

187

71515450D

Castro Franco, Diego

L

S

S

188

33323907N

Castro Freire, María Jesús

L

S

S

189

34894117N

Castro Iglesias, Roberto

L

S

S

190

33538337J

Castro Lage, Noelia Rosalía

L

S

S

191

53195803T

Castro Lorenzo, Raquel

L

S

S

192

32678755X

Castro Mira, Paula Evangelina

L

S

S

193

76411350Z

Castro Novo, Carmen

L

S

S

194

33286320F

Castro Paredes, Inmaculada

L

S

S

195

46904988F

Castro Quián, José

L

S

S

196

32661283H

Castro Vigo, Eva

L

S

S

197

33999062W

Castro Vila, Bárbara

L

S

S

198

44478318K

Cebreiros Iglesias, Ana

L

S

S

199

36120526S

Cendón González, Judit

L

S

S

200

53161161L

Cerqueiro Pombo, Gabriel

L

S

S

201

76932984P

Cerviño Iglesia, Carlos

L

S

S

202

52455153L

Ces Romero, María Laura

L

S

S

203

76933279G

Chaves Moledo, Iria

L

S

S

204

35466145F

Chaves Montenegro, Marcos

L

S

S

205

76931493N

Chenlo Campos, Santiago

L

S

S

206

36104629B

Cibeira Cancelas, Diana

L

S

S

207

34934434X

Cidre López, Xesús Roberto

L

S

S

208

79320590F

Cillero Pastor, María

L

S

S

209

47363665H

Cobas Roca, Pablo

L

S

S

210

44479641X

Conde Cid, Natalia

L

S

S

211

44458418Q

Conde Fernández, Sonia

L

S

S

212

71509470D

Conde Rey, Paula

L

S

S

213

32683919E

Corbalán Anca, Patricia

L

S

S

214

77596057Z

Cordeiro Maañon, Luis

L

S

S

215

36129301G

Cortegoso Comesaña, Mª del Mar

L

S

S

216

32707020P

Cortizas Leira, Rosalía

L

S

S

217

77007078L

Costa Giráldez, David Alejandro

L

S

S

218

36087825C

Costas Comesaña, Pedro

L

S

S

219

35561397Q

Costas Rodríguez, Gabino

L

S

S

220

77005927H

Coto Orge, María del Pilar

L

S

S

221

34899284G

Couselo Castro, María José

L

S

S

222

44823520Q

Couselo Fernández, María del Carmen

L

S

S

223

35292243P

Couso Bravo, Isabel

L

S

S

224

32838464F

Crespo Vázquez, Elisa

L

S

S

225

33346197S

Criado Castelo, Andrés Ramón

L

S

S

226

71505160T

Cruz Rodríguez, Lucía

L

S

S

227

53170951B

Culebras Sánchez-Biezma, David

L

S

S

228

35560039S

Da Cuña Rodríguez, César

L

S

S

229

36089540X

Da Vila Costas, María Araceli

L

S

S

230

53118504G

Dacosta Lamoso, María Yudani

L

S

S

231

76930126W

Dávila Outeda, Jorge

L

S

S

232

46899713E

Dávila Queiruga, José Ramón

L

S

S

233

32836021W

De Artaza Montero, Carlos

L

S

S

234

44829934J

De Esteban Bassave, Gael

L

S

S

235

76870248Q

De Freitas Matos, Silvia

L

S

S

236

35471263L

De la Sovera Carracedo, Fabián

L

S

S

237

76581636P

De Lamas Pérez, Álvaro

L

S

S

238

36117715X

De León Herrero, María Auxiliadora

L

S

S

239

44484737T

De los Ríos Conde, Alexánder

L

S

S

240

33349744C

Deiros González, Antía

L

S

S

241

53304783Y

Del Pozo Vila, Javier

L

S

S

242

45845494P

Del Río Canedo, Verónica

L

S

S

243

44456833H

Delgado Borrajo, Monserrat

L

S

S

244

47364353Q

Delso Carreira, Claudia

L

S

S

245

35483556F

Díaz Arizaga, Sara

L

S

S

246

51941991X

Díaz Diéguez, Carlos

L

S

S

247

33341833K

Díaz Fernández, Genoveva

L

S

S

248

53308032N

Díaz García, Alexandra

L

S

S

249

76992527G

Díaz García, Fernando

L

S

S

250

33344842V

Díaz González, Patricia

L

S

S

251

33540052A

Díaz López, Juan David

L

S

S

252

71768495P

Díaz Menéndez, Isabel

L

S

S

253

53527911B

Díaz Rodríguez, Eva

L

S

S

254

44849838E

Díaz Taboada, Alba

L

S

S

255

79335432Z

Díaz Villar, Marcia

L

S

S

256

52494171Y

Diéguez López, Juan José

L

S

S

257

34262003F

Doce Sanmartín, María del Mar

L

S

S

258

44473297Z

Domínguez Conde, Noelia

L

S

S

259

47351851A

Domínguez García, Jorge

L

S

S

260

47374167D

Domínguez García, Montserrat

L

S

S

261

45847741R

Domínguez Loidi, Pablo

L

S

S

262

76861031E

Domínguez Pedreira, Jacobo

L

S

S

263

36065357T

Domínguez Pérez, María Ángeles

L

S

S

264

76864155H

Domínguez Rey, Alberto

L

S

S

265

47353505R

Dono Doval, Julio

L

S

S

266

32668961Z

Dopico García, Mónica

L

S

S

267

35462623G

Doval Blanco, Darío Manuel

L

S

S

268

50734691A

Dúo Rámila, Diana

L

S

N

269

33226105Y

Durán Rivas, María Esther

L

S

S

270

52470898D

Durán Vázquez, Luis Miguel

L

S

S

271

44843283E

Duro Castelo, Tatiana María

L

S

S

272

71432303F

Eiroa Rosado, Eva Soledad

L

S

S

273

20193776Y

Elguero Cordoba, Lorena Almudena

L

S

S

274

44452884W

Encinas Franco, José Luis

L

S

S

275

33348135K

Engroba Cabana, Sonia

L

S

S

276

72697578Y

Eslava Arizaga, María

L

S

N

277

53179316G

Espino Cid, Roi

L

S

S

278

76926167E

Estévez Barreiro, Andrea

L

S

S

279

52492885P

Estévez Estévez, Rita

L

S

S

280

34974740C

Estévez Rodríguez, María del Pilar

L

S

S

281

44495143X

Evan Freijedo, Alba de

L

S

S

282

47358639Y

Facal Martínez, María José

L

S

S

283

52435533H

Facal Mouro, María Luz

L

S

S

284

39450987F

Faílde Perdiz, Adrián

L

S

S

285

76870293S

Falcón Galiñanes, Ramón

L

S

S

286

35477440D

Fariña Jamardo, José Manuel

L

S

S

287

35459282K

Fariña Martínez, Manuel José

L

S

S

288

25164375Y

Faro Domínguez, David

L

S

S

289

46919968Z

Felipez Gómez, Vanessa María

L

S

S

290

76806206Y

Fernández Agra, Julio

L

S

S

291

02531923Z

Fernández Alonso, Xurxo

L

S

S

292

33328991J

Fernández Basadre, Ricardo

L

S

S

293

76912088L

Fernández Calaza, Severo

L

S

S

294

76824959Z

Fernández Castro, Ana María

L

S

S

295

35472644C

Fernández Chaves, David

L

S

S

296

76730754V

Fernández Conde, Sheila

L

S

S

297

33277551R

Fernández Dosil, Narciso Ignacio

L

S

S

298

44465330M

Fernández Fernández, Susana

L

S

S

299

44841228Z

Fernández Ferreiro, Marcos

L

S

S

300

44656460M

Fernández Fraguas, Marcos

L

S

S

301

46917718H

Fernández Fraguela, Eva María

L

S

S

302

45430838L

Fernández García, Aida María

L

S

S

303

46903261M

Fernández Gil, Lucía

L

S

S

304

34950315K

Fernández González, María José

L

S

S

305

34879083C

Fernández Groba, Tamara

L

S

S

306

34995090S

Fernández Iglesias, María Pilar

L

S

S

307

34999671L

Fernández Lorenzo, David

L

S

S

308

34259117L

Fernández Losada, Pedro

L

S

S

309

44084838W

Fernández Martínez, Victoria

L

S

S

310

34953624H

Fernández Nieto, Yolanda Teresa

L

S

S

311

34943117E

Fernández Núñez, Santiago

L

S

S

312

35560333X

Fernández Ordóñez, Ana

L

S

S

313

32816406Y

Fernández Pérez, Íñigo

L

S

S

314

32687286P

Fernández Pérez, Natalia

L

S

N

315

76708906L

Fernández Prieto, Carlos Bernardo

L

S

S

316

76414687Q

Fernández Quiza, Rosa Susana

L

S

S

317

78790743B

Fernández Real, Álvaro

L

S

S

318

45432936R

Fernández Rodríguez, María Loreto

L

S

S

319

76623211E

Fernández Rodríguez, Santiago

L

S

S

320

34995346H

Fernández Santas, Patricia

L

S

S

321

44495916R

Fernández Sotelo, Iago

L

S

S

322

71125905S

Fernández Triana, Miguel

L

S

S

323

35470000K

Ferreiro Monteagudo, Alfonso

L

S

S

324

52932352Z

Ferreiros Fuentes, Javier

L

S

S

325

47378128Z

Ferreño Gómez, Rubén

L

S

S

326

71459146D

Ferrer Díez, Rodrigo

L

S

N

327

33280188Q

Ferrer Molinero, Esther

L

S

S

328

77003418Q

Figueroa Guisande, María Rocío

L

S

S

329

53191342R

Folgueira Arias, Sergio

L

S

S

330

53536633Q

Folgueira Lombardero, Pablo

L

S

S

331

32665528P

Fontenla Romero, Sergio

L

S

S

332

33544726P

Fouz Bacariza, Laura

L

S

S

333

44835900E

Fraga Lafuente, Inés

L

S

S

334

33284951H

Franco Maside, Rosa María

L

S

N

335

36167990F

Franco Soto, Roberto

L

S

S

336

53167411J

Freire Cedeira, Araceli

L

S

S

337

33273045A

Fuentes González, Constantino José

L

S

S

338

11420518Y

Fuentes Jiménez, Juan Ramón

L

S

S

339

34940479Y

Fumega Piñeiro, Francisco

L

S

S

340

32794046W

Funes Falcon, Ana María

L

S

S

341

53195689R

Galán Torres, Rubén

L

S

S

342

44830780P

Garabal Paderne, Pablo

L

S

S

343

36176609R

García Álvarez, Sabela

L

S

S

344

44811829D

García Ambruñeiras, Iván

L

S

S

345

47373727Y

García Astray, Víctor

L

S

S

346

33351288T

García Blanco, María Marta

L

S

S

347

76726050M

García Carramal, Noelia

L

S

S

348

53516123E

García Castro, Ágata

L

S

S

349

44464144S

García Diéguez, Ana

L

S

S

350

32636025Z

García Domínguez, María Carmen

L

S

S

351

44081646F

García García, Jorge

L

S

S

352

32833237R

García Gonçalves, Irene

L

S

S

353

76938043F

García González, Sofía

L

S

S

354

33294729K

García Iglesias, María Rosario

L

S

S

355

52931726D

García Lampon, Rebeca

L

S

S

356

32659278Z

García López, Xoán Xosé

L

S

S

357

35308870Y

García Lorenzo, Emilio

L

S

S

358

34956088K

García Méndez, Susana

L

S

S

359

76961491H

García Morís, Roberto

L

S

S

360

34262794Q

García Olmo, Saleta

L

S

S

361

33300937L

García Sobrado, Antonio Xosé

L

S

S

362

77414666R

Garrido Fraguas, Silvia

L

S

S

363

34629242M

Garrido Gómez, Lidia

L

S

S

364

77006311B

Garrido Pereira, Roberto

L

S

S

365

44835417E

Gaspar Vigo, María Alba

L

S

S

366

76619939Q

Gayoso Calzas, María Rocío

L

S

S

367

78738342G

Germade Portela, María del Carmen

L

S

S

368

32812646H

Gesto Mallón, María Soledad

L

S

S

369

48898456L

Gil Alcántara, Rafael

L

S

S

370

34637268G

Gil Cillero, Javier

L

S

S

371

44083819H

Gil Sánchez, Miguel

L

S

S

372

44470473L

Gómez Álvarez, Alba María

L

S

S

373

44466010H

Gómez Álvarez, Mauro

L

S

S

374

33336396N

Gómez Díaz, María Teresa

L

S

S

375

33256070W

Gómez Estalote, María Ofelia

L

S

S

376

36136872P

Gómez Fernández, Antolín

L

S

S

377

34991606G

Gómez Larouco, Marcos

L

S

S

378

36170626K

Gómez Martín, Alfonso

L

S

S

379

33297040D

Gómez Mourelle, Ramón

L

S

S

380

36121134W

Gómez Penide, José Mario

L

S

S

381

34637944J

Gómez Pernas, María del Carmen

L

S

S

382

46688134C

Gómez Rodríguez, Rosa

L

S

S

383

76895345C

González Álvarez, Belén

L

S

S

384

32699269P

González Barroso, Cristina Eugenia

L

S

S

385

72990439P

González Calvo, Sara

L

S

S

386

34638732L

González Cancio, Albano

L

S

S

387

44828158P

González Carnero, Saleta

L

S

S

388

36070424F

González Díaz, Pedro Miguel

L

S

S

389

44491634C

González Doval, Carmen

L

S

S

390

34260262Z

González Estévez, José Ramón

L

S

S

391

45434777W

González Fernández, Araceli

L

S

S

392

53162003X

González Fernández, Florencio

L

S

S

393

44465512A

González Fernández, Jairo

L

S

S

394

34990818K

González Gándara, Francisco José

L

S

N

395

44812168A

González Gato, Ángel

L

S

S

396

36152622A

González Giraldez, Pablo

L

S

S

397

35574057A

González Gómez, Diego

L

S

S

398

44445644F

González Gómez, María del Pilar

L

S

S

399

34969807D

González Iglesias, Felisindo

L

S

S

400

33537056C

González Lence, Dimas

L

S

S

401

76713111S

González Limia, Diana

L

S

S

402

32667056H

González Lorenzo, Mónica

L

S

S

403

32647979P

González Luaces, Juan José

L

S

S

404

78737338N

González Nores, Dolores Carmen

L

S

S

405

44839100W

González Orrio, Ana

L

S

S

406

77595284T

González Pavón, Paula

L

S

S

407

36169834B

González Paz, Pablo

L

S

S

408

34979045R

González Puga, María Isabel

L

S

S

409

47378427Z

González Remuiñan, Alberto

L

S

S

410

33286157M

González Rey, María Emma

L

S

S

411

53178473N

González Rodríguez, Ivan

L

S

S

412

44477486V

González Rodríguez, María

L

S

S

413

35562115K

González Rodríguez, Xurxo

L

S

S

414

36102510P

González Santos, Beatriz

L

S

S

415

76815485Q

González Seren, Xosé Antón

L

S

S

416

36171704H

González Taboada, Carlos Arturo

L

S

S

417

44839545X

González Taboada, Sandra

L

S

S

418

33830305L

González-Carreró Fojón, María del Carmen

L

S

S

419

76997547X

Gradín Carbajal, María Estefanía

L

S

S

420

11945324K

Granja Fernández, María Pilar

L

S

S

421

35572665Z

Granja Gómez, Iván

L

S

S

422

77408040E

Gregorio Mosquera, Pedro

L

S

S

423

44813637T

Grille Leis, Mónica

L

S

S

424

X5341944X

Guedes dos Santos, Domingos José

L

S

S

425

76927164F

Guirado Aramburu, Marta

L

S

S

426

53186814G

Guisande Alonso, Noelia

L

S

S

427

76996836N

Guntín González, Graciela

L

S

S

428

76815940B

Gutiérrez Faílde, Xosé Lois

L

S

S

429

34982950L

Gutiérrez López, María del Camino

L

S

S

430

44825888S

Gutierrez Ramos, Carla Antía

L

S

S

431

47362613R

Haz García, Beatriz

L

S

S

432

52494881A

Herbello Dacosta, Araceli

L

S

S

433

35300634G

Hermida Castro, Lourenzo

L

S

S

434

46898353L

Herrero Liaño, Sabela

L

S

S

435

36061020X

Ibarreche Garza, María Rita

L

S

S

436

44812192G

Iglesias Blanco, Anastasio Santos

L

S

S

437

47352973K

Iglesias Fernández, Beatriz

L

S

S

438

44449678Q

Iglesias Garrido, José Antonio

L

S

S

439

44819501E

Iglesias Mareque, Jorge

L

S

S

440

76997744T

Iglesias Rodríguez, María

L

S

S

441

33294980L

Íñiguez Pichel, María Beatriz

L

S

S

442

36170204J

Izaguirre Suárez, Carmen

L

S

S

443

33854887Z

Janeiro Rodríguez, Francisco José

L

S

S

444

32702260D

Ladra Mancebo, Iria

L

S

S

445

53190497F

Lago Almeida, Héctor

L

S

S

446

32669795C

Lago Badia, Lucía

L

S

S

447

78797379T

Lago Caamaño, Juan Carlos

L

S

S

448

09421589F

Lago Lamas, Fernando

L

S

S

449

53480808N

Laiño Piñeiro, Alejandro

L

S

S

450

33259572P

Lampon González, Rocío

L

S

S

451

32624113Q

Landeira López, María Dolores

L

S

S

452

18598986J

Lebrancon Nieto, José

L

S

N

453

76369905S

Lema Martínez, Sonia

L

S

S

454

78732927V

Lemos Tenorio, Montserrat

L

S

S

455

32638863T

Lence Feal, Juan Ángel

L

S

S

456

52937512E

Lijo Parada, José Luís

L

S

S

457

45860636Q

Liñares García, Xian

L

S

S

458

32841902H

Liñeira Vázquez, José Manuel

L

S

S

459

76581873S

Lobelle González, Rafael

L

S

S

460

33345037M

Lombao Méndez, Sonia

L

S

S

461

71513204V

Lombardía Fernández, Mara

L

S

S

462

32442804Q

Longueira Castro, Silvia

L

S

S

463

33346477L

López Abel, Daniel

L

S

S

464

32681093W

López Alonso, José

L

S

S

465

44449406C

López Álvarez, Irene Coromoto

L

S

S

466

33855295P

López Álvarez, Matilde

L

S

S

467

33288336E

López Añón, Marta Inés

L

S

S

468

09427224F

López Baamonde, Marta

L

S

S

469

33321932S

López de la Villa, María del Valle

L

S

S

470

76942400V

López Fernández, Isabel

L

S

S

471

32700919W

López Gómez, Cristina María

L

S

S

472

76620263H

López González, Rosa María

L

S

S

473

34636283P

López Guerreiro, Vanesa

L

S

S

474

34967751T

López Mozo, Rubén

L

S

S

475

32652513B

López Pazos, Manuel

L

S

S

476

46901298C

López Pérez, Antonio Remigio

L

S

S

477

32670698A

López Pérez, Juan Luis

L

S

S

478

53302758M

López Remeseiro, Diego

L

S

S

479

44823005F

López Rivas, Pedro

L

S

S

480

32687420G

López Rodríguez, Alexandra

L

S

S

481

77413526B

López Saez, Javier

L

S

S

482

45847458V

López Sánchez, Concepción

L

S

S

483

44837815M

López Sánchez, María Mercedes

L

S

S

484

33314338B

López Taboada, Manuel

L

S

S

485

X9345371B

López, Lucrezia

L

S

S

486

76711165R

Lorenzo Amil, Guillermo Jesús

L

S

S

487

46901311X

Lorenzo Costoya, Ana

L

S

S

488

77409086X

Lorenzo Gándara, Sainza

L

S

S

489

09442640J

Lorenzo Mato, Rebeca

L

S

S

490

44478406V

Lorenzo Nespereira, Jacobo

L

S

S

491

36149049H

Lorenzo Oliveira, Marta

L

S

S

492

34871451R

Lorenzo Sertaje, Sonia Paula

L

S

S

493

36117605S

Lores Torres, Gonzalo

L

S

S

494

77402725C

Losada Pérez, Alexandre

L

S

S

495

33333702D

Losada Vieiro, Cristina

L

S

S

496

32649424G

Loureiro Ansede, María Teresa

L

S

S

497

52936051X

Lustres Viturro, María Ledicia

L

S

S

498

44823060Q

Maceira Eiras, Marcos

L

S

S

499

44813161F

Macías García, Isabel

L

S

S

500

47374288S

Mafe Astray, Octavio

L

S

S

501

32635506R

Malde Vizoso, Mónica

L

S

S

502

44838685R

Mallo García, Cristina

L

S

S

503

36029780G

Mariño Pazó, María Paula

L

S

S

504

32793474M

Mariño Pita, Miguel

L

S

S

505

32843749W

Mariño Sánchez, Diego Ramón

L

S

S

506

76727235V

Marra Miranda, Nerea

L

S

S

507

35568757Q

Martín Rodríguez, María Mercedes

L

S

S

508

36164743A

Martínez Alemparte, Pablo José

L

S

S

509

53175288R

Martínez Alonso, Rubén

L

S

S

510

32689946T

Martínez Aneiros, Brais

L

S

S

511

52939733N

Martínez Baleiron, María do Carme

L

S

S

512

44446235T

Martínez Castro, Diana

L

S

S

513

35479629J

Martínez Costa, Santiago

L

S

S

514

35487630X

Martínez Gómez, Vanessa

L

S

S

515

36109540T

Martínez Iglesias, Miguel

L

S

S

516

35474147M

Martínez Leiro, José Diego

L

S

S

517

33995748T

Martínez López, Jesús

L

S

S

518

34894808J

Martínez Mella, Víctor

L

S

S

519

35468020L

Martínez Pazos, Fátima

L

S

S

520

34875157G

Martínez Pereira, María Herminia

L

S

S

521

53115985S

Martínez Rodríguez, Francisco José

L

S

S

522

35465312W

Martínez Torrado, María

L

S

S

523

32821574E

Martínez Uzal, Nuria María

L

S

S

524

79324858C

Martínez Varela, Estefanía

L

S

S

525

50065573R

Martíns Rodríguez, María Victoria

L

S

S

526

76575368L

Maseda Ferreiro, Helena Rosario

L

S

S

527

33339449Y

Maseda Maseda, Francisco Fidel

L

S

S

528

44830194C

Mata García, Gonzalo

L

S

S

529

36162104D

Mateo Morales Vila, Lautaro Javier

L

S

S

530

77408447S

Mato Vázquez, Laura

L

S

S

531

32676428Y

Mauriz Pereira, María Sonia

L

S

S

532

32680737Z

Maxi Saborido, Rosa María

L

S

S

533

44849944J

Mayer Pena, Federico

L

S

S

534

44081857B

Mazaira Fernández, Borja

L

S

S

535

33541700H

Meilán Jacome, Patricia

L

S

S

536

44086596N

Meis Casalderrey, Santiago

L

S

S

537

32674849Z

Mejuto Seijido, María Isabel

L

S

S

538

32768134B

Méndez Castiñeira, María Isabel

L

S

S

539

32619686M

Méndez Fonte, Rosa María de las Nieves

L

S

S

540

44829982S

Méndez Iglesias, José Luis

L

S

S

541

32441801W

Miguel Loureda, Elsa María

L

S

S

542

44845152M

Míguez Vilanova, Silvia

L

S

S

543

44076332Y

Moledo Santiago, Xosé Lukas

L

S

S

544

32752124D

Mondelo Rodríguez, María Emilia

L

S

S

545

36090116B

Monroy González, Manuel

L

S

S

546

34978018D

Montero Feijoo, José Óscar

L

S

S

547

32681593L

Montero Míguez, Elena

L

S

S

548

32697341N

Montero Sordo, Fátima

L

S

S

549

43154061N

Montoya Rubio, Bernat

L

S

N

550

53174612S

Morera Arbones, Maruxa

L

S

S

551

36073447V

Morgadas Lago, María Teresa

L

S

S

552

33272940J

Mosquera Uzal, Mónica Inés

L

S

S

553

39457261W

Muñoyerro González, Clara

L

S

S

554

53181978K

Muradas Sanromán, Manuel

L

S

S

555

36123598M

Murado Lorenzo, Miguel Anxo

L

S

S

556

52499598M

Nantes Pérez, Ángela María

L

S

S

557

32839865M

Naya Rosales, Guillermo José

L

S

S

558

09438937J

Neira Sanjurjo, Vanesa

L

S

S

559

33551710T

Neira Santos, Mónica

L

S

S

560

44492383X

Nieves Álvarez, Marta

L

S

S

561

33997308L

Nodar Fernández, Victoriano

L

S

S

562

53113051W

Novas Garrido, Cecilia

L

S

S

563

44824535L

Novo Rey, Arturo

L

S

S

564

44082770G

Novoa García, Alexandre

L

S

S

565

44491430T

Novoa García, Sara

L

S

S

566

44471658P

Novoa Rivero, Rocío

L

S

S

567

33293954M

Noya Rey, Julia

L

S

S

568

53183821R

Núñez Corbal, María Ángeles

L

S

S

569

36177528T

Núñez Gutiérrez, Rubén Antonio

L

S

S

570

43708889B

Ocampo Caride, Luis Nicanor

L

S

S

571

32645667L

Ocampo González, Fernando

L

S

S

572

36099525J

Olivera González, María Margarita

L

S

S

573

34988493L

Olmedo Rodríguez, Zaida

L

S

S

574

44493158A

Ordoñez Vázquez, Nela

L

S

S

575

76820115T

Orge Ventín, Francisco José

L

S

S

576

76409741S

Orjales Ponce, María Mercedes

L

S

S

577

53172497Q

Ortega Martínez, Paula

L

S

S

578

35462475V

Ortigueira Magariños, Ana Olga

L

S

S

579

35321676R

Otero Agra, Jaime

L

S

S

580

44816679Y

Otero Duro, Gloria María

L

S

S

581

44455506W

Otero Iglesias, Lucía

L

S

S

582

44089071A

Otero Otero, Marta

L

S

S

583

33331140T

Otero Pereiras, Jesús

L

S

S

584

78735394T

Otero Rodal, Pablo

L

S

S

585

76868231T

Otero Rodríguez, David Senén

L

S

S

586

44818012M

Otero Rúa, Sara

L

S

S

587

53171128G

Otero Tenacio, Paloma

L

S

S

588

52938173Q

Outeiral Pérez, Lucía

L

S

S

589

44466562H

Outeiriño Rodríguez, Alberto

L

S

S

590

35442821M

Padín Riveiro, Santiago

L

S

S

591

36114780L

Pallarés Álvarez, Emilio

L

S

S

592

32679768B

Pallarés Ameneiro, Laura

L

S

S

593

44090025Z

Pampín Cagide, Laura

L

S

S

594

44815585Q

Pampín Suárez, Amancio Manuel

L

S

S

595

44464485B

Parada Rodríguez, Marisol

L

S

S

596

52932978L

Pardavila Neira, María

L

S

S

597

32778603S

Parga Méndez, Carlos

L

S

S

598

34998685E

Pato Rodríguez, Santiago Eduardo

L

S

S

599

76812983K

Payo Froiz, Alba

L

S

S

600

44838223E

Paz Cabo, Miguel

L

S

S

601

34880943V

Paz Fernández, Lía

L

S

S

602

32684814C

Paz Fernández, Marta

L

S

S

603

78739623C

Paz Novas, Araceli

L

S

S

604

76718716P

Pazos Hermida, Silvia

L

S

S

605

44830672S

Pedreira García, Elisa Isabel

L

S

S

606

53187311H

Pedrosa Sánchez, Ana

L

S

S

607

34881416F

Pedrosa Teijeira, Rafael

L

S

S

608

32659379T

Pena Bayón, Benito Manuel

L

S

S

609

32639134H

Pena Fernández, Luis Manuel

L

S

S

610

32677258P

Pena López, Raquel

L

S

S

611

33335561M

Pena Ramos, María Begoña

L

S

S

612

78735637J

Pena Rey, Eberto

L

S

S

613

36117698Q

Pena Rodríguez, Maite

L

S

S

614

78785891N

Penas Taboada, María del Carmen

L

S

S

615

44809594M

Penela Novais, María del Carmen

L

S

S

616

44458067X

Penín Romero, Óscar

L

S

S

617

44493757G

Peña García, José Luis

L

S

S

618

77594089R

Peón Trigo, Ana Isabel

L

S

S

619

35292909F

Pereira Gómez, Carmen

L

S

S

620

34919832J

Pérez Álvarez, María del Pilar

L

S

S

621

76944309V

Pérez Arias, Gloria María

L

S

S

622

35471040A

Pérez Calvelo, José Ramón

L

S

S

623

47361364V

Pérez Delgado, Hector

L

S

S

624

36115621D

Pérez Fernández, Reyes

L

S

S

625

34979705V

Pérez González, Santiago

L

S

S

626

79340600F

Pérez Lorenzo, Manuel

L

S

S

627

77405948T

Pérez Martínez, Aida María

L

S

S

628

35454247T

Pérez Nartallo, Javier

L

S

S

629

34977845C

Pérez Rodríguez, María del Carmen

L

S

S

630

32687468Y

Pérez Saceda, María Ángeles

L

S

S

631

53180120A

Pérez Sangiao, Alexandre

L

S

S

632

44084163V

Pérez Teijeiro, Emma

L

S

S

633

32665390P

Pérez Vigo, Alexandre

L

S

S

634

33331544J

Pernas Bermúdez, María do Carme

L

S

S

635

11966220X

Pernia Vega, Fernando

L

S

S

636

79322923V

Perol Castro, Verónica

L

S

S

637

52498953G

Pesqueira Rodríguez, María Dolores

L

S

S

638

46909025L

Picado Dopico, Lucía

L

S

S

639

34637317F

Pico Rey, Estefanía

L

S

S

640

33320965Z

Pinilla Pérez, Beatriz

L

S

S

641

76996633Q

Pino Fernández, Javier

L

S

S

642

52939241A

Piñeiro Pazos, María Belén

L

S

S

643

44453297R

Plasencia Gómez, Miguel

L

S

S

644

33993239K

Polo Pigueiras, María Jesús

L

S

S

645

32777852T

Ponce Couce, Leandro Antonio

L

S

S

646

32684208N

Porta García, Begoña María

L

S

S

647

76824449X

Portas Iglesias, Diego

L

S

S

648

34897331Y

Portela Alcaraz, Ana

L

S

S

649

77414149J

Portela Pisos, José Enrique

L

S

S

650

32647998G

Porto López, Víctor Manuel

L

S

S

651

33294266H

Pose Blanco, Ana María

L

S

S

652

44835012P

Pose Méndez, María

L

S

S

653

32829022H

Posse Rivera, María Inés

L

S

S

654

46902614W

Pousa Fernández, Ana María

L

S

S

655

35312546W

Pousada Nogueira, María Isabel

L

S

S

656

35457172G

Pouso Otero, Carlos Alberto

L

S

S

657

32799315G

Prada Fernández, Amelia María

L

S

S

658

76828288P

Prado Castiñeiras, Nuria

L

S

S

659

44460043P

Prado Fernández, Jacobo

L

S

S

660

53177087Y

Prado González, María Isabel

L

S

S

661

32806295S

Prado Rodríguez, María Paula

L

S

S

662

32686896D

Prados Caamaño, Laura

L

S

S

663

53165626E

Prego Lamas, María Pilar

L

S

S

664

53515216N

Prieto Méndez, María Lidia

L

S

S

665

44820214E

Prieto Seijo, Daniel

L

S

S

666

39454743Z

Puente Lamparte, Javier

L

S

S

667

76895561Y

Pumarega Cereijo, María del Mar

L

S

S

668

33288108R

Puy Fraga, Gala

L

S

S

669

71118167M

Queipo Gutiérrez, Carolina

L

S

S

670

52435402W

Queiro Verdes, María Begoña

L

S

S

671

33347026Q

Quintana Álvarez, José Carlos

L

S

S

672

34987571V

Quintas Feijoo, Nuria

L

S

S

673

44473728P

Quintas Ferreño, Francisco Javier

L

S

S

674

78797478F

Quintas Quian, Vanessa

L

S

S

675

32762074T

Rama Patiño, María Luz

L

S

S

676

76723934M

Real Moral, Ana

L

S

S

677

53484854X

Real Naveiro, Joaquin

L

S

S

678

34881654S

Rego Sánchez, Ignacio

L

S

S

679

45874377A

Regos Sanz, Xoana

L

S

S

680

78787207V

Regueira Miguens, Mercedes

L

S

S

681

34887862J

Regueira Rodríguez, Ana María

L

S

S

682

77596020T

Regueiro Castro, Eva María

L

S

S

683

32821097M

Regueiro Castro, Jorge Manuel

L

S

S

684

47368762D

Regueiro Méndez, Rosalia

L

S

S

685

36132857H

Reigosa Sesto, Iria

L

S

S

686

32657356R

Rey Casanova, Ana María

L

S

S

687

32677861J

Rey Castro, Leonardo

L

S

S

688

33997669N

Rey Ínsua, Lucía

L

S

S

689

09741702Y

Rey Pérez, Ana

L

S

S

690

32841366B

Rey Rey, Vicente

L

S

S

691

44430470J

Rico Bodelón, Óscar

L

S

N

692

47357407Q

Rico Oriola, Isabel

L

S

S

693

46904696Z

Rilo Antelo, Ana Marta

L

S

S

694

33996818N

Río Otero, Marco Antonio

L

S

S

695

76932195R

Rios Bergantiños, Daniel Alexandre

L

S

S

696

44834636T

Rivadulla Bendaña, Marta

L

S

S

697

53175638Y

Riveiro Boullosa, Fabiola

L

S

S

698

78804482L

Riveiro Rodríguez, Tania

L

S

S

699

53186042Z

Riveiro Vieira, Hugo

L

S

S

700

34998002Y

Rivero Dorado, Silvia

L

S

S

701

44457731L

Rodicio Pereira, Laura

L

S

S

702

35556982V

Rodríguez Alonso, Gemma

L

S

S

703

33997159P

Rodríguez Álvarez-Sala, Ruth

L

S

S

704

77003657W

Rodríguez Amorín, Gonzalo Henrique

L

S

S

705

76815885W

Rodríguez Barrio, Carlos

L

S

S

706

76904621G

Rodríguez Baz, María

L

S

S

707

76727593F

Rodríguez Cons, Rubén

L

S

S

708

33327341L

Rodríguez de Azevedo, Tatiana

L

S

S

709

76718968F

Rodríguez García, María Inés

L

S

S

710

44809929H

Rodríguez Giadás, María Isabel

L

S

S

711

35561441Z

Rodríguez Giráldez, Clara Isabel

L

S

S

712

53171102R

Rodríguez González, Andrea

L

S

S

713

34267572X

Rodríguez González, María Esther

L

S

S

714

76901934P

Rodríguez Herrero, Monserrat

L

S

S

715

53481199N

Rodríguez Lemos, María del Carmen

L

S

S

716

76726945A

Rodríguez Losada, Manuela

L

S

S

717

71510879S

Rodríguez Maté, Isabel

L

S

S

718

36071227M

Rodríguez Núñez, David

L

S

S

719

76914271V

Rodríguez Ortega, Juan Antonio

L

S

S

720

33280052H

Rodríguez Otero, María Carmen

L

S

S

721

35570868B

Rodríguez Pazo, Patricia

L

S

S

722

44810584Y

Rodríguez Penas, Miguel

L

S

S

723

51985261V

Rodríguez Rodríguez, Irene

L

S

S

724

11797790D

Rodríguez Rodríguez, Javier Gonzalo

L

S

S

725

35458877F

Rodríguez Rodríguez, María Luisa

L

S

S

726

33549236X

Rodríguez Rodríguez, Pablo

L

S

S

727

53183862L

Rodríguez Sáa, Tamara

L

S

S

728

36105935Y

Rodríguez Saiz, Eduardo

L

S

S

729

34270759T

Rodríguez Sánchez, Brais

L

S

S

730

44479541W

Rodríguez Ulloa, Raquel María

L

S

S

731

32633672F

Rodríguez Varela, Francisco Javier

L

S

S

732

34960755L

Rodríguez Vázquez, María Casilda

L

S

S

733

33297860R

Rodríguez Vázquez, Matilde

L

S

S

734

44081951J

Rodríguez Vázquez, Sonia María

L

S

S

735

34636925Y

Roel López, Melchor

L

S

S

736

76028710W

Rol Benito, Antonio Luis

L

S

N

737

36107999T

Roman Lago, Isidro

L

S

S

738

02539719J

Romera Colmenarejo, Lourdes

L

S

S

739

35469687F

Romero Alonso, Montserrat

L

S

S

740

47358865W

Romero Bedate, Ignacio

L

S

S

741

78795490C

Romero Bello, Ángeles

L

S

S

742

53165433J

Romero Pernas, María del Pilar

L

S

S

743

46914758W

Romero Rodríguez, Carmen María

L

S

S

744

36167847W

Rosales Rodríguez, Adrián Manuel

L

S

S

745

35300225D

Rosales Vázquez, María Pilar

L

S

S

746

44837580T

Roson Sánchez-Brunete, Raquel

L

S

S

747

44820053E

Rouco Martínez, Silvia

L

S

S

748

32682188Q

Rouco Rodríguez, Iván

L

S

S

749

33999835Q

Rouco Sánchez, Daniel

L

S

S

750

45845330M

Rozas Alejandro, Carla

L

S

S

751

44835069L

Rozas Alejandro, María

L

S

S

752

44468232D

Rúa Sueiro, Rebeca

L

S

S

753

11850222R

Rubio de la Fuente, Almudena

L

S

S

754

35316813Z

Ruibal Peña, Juan Manuel

L

S

S

755

32657336G

Saavedra Vizoso, Emilio

L

S

S

756

33342502T

Saborido Roca, María Carmen

L

S

S

757

33860912J

Salgado Guitian, José Luis

L

S

S

758

44460754Y

Salgado Rodríguez, Marcos

L

S

S

759

33995265T

Sánchez Díaz, Natividad

L

S

S

760

78791559E

Sánchez Formoso, Adrián

L

S

S

761

44481689B

Sánchez González, David

L

S

S

762

45563765Y

Sánchez Jiménez, Rocío del Pilar

L

S

N

763

44832374S

Sánchez Novais, Eduardo

L

S

S

764

32668437L

Sánchez Pérez, Ana María

L

S

S

765

36122845B

Sánchez Rego, Sergio

L

S

S

766

76707860P

Sánchez Rodríguez, Concepción Dolores

L

S

S

767

44088362F

Sanmamed Otero, María Mar

L

S

S

768

33298037V

Sanmiguel Sánchez, María Isabel

L

S

S

769

34975875M

Santamarina de Vigo, María Teresa

L

S

S

770

36167433W

Santas Lamas, Catuxa

L

S

S

771

32709348J

Santiago Arnoso, Francisco Borja

L

S

S

772

33343004L

Santín Vilor, Eva María

L

S

S

773

33297623V

Santiso Pérez, María Victoria

L

S

S

774

44075377V

Santos Farto, Verónica

L

S

S

775

76779534Z

Sanvicente García, Sofía María

L

S

S

776

46909771Y

Sanz Freire, Román

L

S

S

777

36139403D

Sebastian Lago, Alberto

L

S

S

778

76872410Q

Seijas Llerena, Daniel

L

S

S

779

34897388V

Seoane García, Sandra María

L

S

S

780

47368982E

Seoane Guerra, Anxela

L

S

S

781

05164413Q

Serra Martínez, Guillermo de la Paz

L

S

N

782

52372277N

Sierra Ropero, José Luís

L

S

N

783

44475179X

Silva Fernández, Cristina

L

S

S

784

44460061A

Sola Ananín, Carmen

L

S

S

785

47360116B

Solla Sampedro, Rocío

L

S

S

786

53300984W

Soto Figueroa, Alexandre

L

S

S

787

32795849B

Souto Eiroa, Marta María

L

S

S

788

44085344W

Souto García, Ana

L

S

S

789

76927473V

Souto Illobre, Lino Francisco

L

S

S

790

53611093W

Souto Piñeiro, Alicia

L

S

S

791

79315410W

Suárez Abelenda, Anxo Manuel

L

S

S

792

76931420P

Taboada Doval, Manuel

L

S

S

793

53169181N

Taboada González, Sabela

L

S

S

794

36101989Q

Tato Bello, Roberto

L

S

S

795

33297663B

Tato Carril, Sandra

L

S

S

796

47350504J

Taxes Díaz, Xurxo

L

S

S

797

33547854P

Teijeiro Moure, Alba

L

S

S

798

32662636Z

Teijido López, Agustin Man.

L

S

S

799

44445162P

Temez Fernández, Jesús

L

S

S

800

76994716P

Tizón Rodríguez, José Antonio

L

S

S

801

32692230F

Torrado Gándara, Lorena

L

S

S

802

52471977F

Torres Pereiras, Mª Ángeles

L

S

S

803

47350865Y

Torres Vázquez, Olaia

L

S

S

804

36161645X

Treig Comesaña, Iria

L

S

S

805

78799792K

Trillo Garea, Iago

L

S

S

806

77007835V

Trillo González, Magali

L

S

S

807

32668364S

Túñez Pérez, María Verónica

L

S

S

808

76905090J

Ucha Fernández, Aníbal

L

S

S

809

36172141H

Ulla Cobián, Antón

L

S

S

810

34266133C

Valcarce Sánchez, Alejandro Dadas

L

S

S

811

53163108B

Valdes Valiña, Viriato

L

S

S

812

76576540H

Valiño Saavedra, Mónica

L

S

S

813

44836664G

Van Den Aynde Otero, Eduardo

L

S

S

814

36062213F

Vaquero Alonso, María Verónica

L

S

S

815

32807922D

Varela Campos, Ana

L

S

S

816

33998868S

Varela Castelo, Ramón

L

S

S

817

44819845K

Varela Lorenzo, Virginia

L

S

S

818

32656334Z

Varela Padin, Rosa María

L

S

S

819

53176556G

Varela Pérez, Iñaki

L

S

S

820

76733443S

Vaz Hervella, Iria

L

S

S

821

44086644Z

Vázquez Barbazán, David

L

S

S

822

77406518H

Vázquez Díaz, Sabela

L

S

S

823

52450455J

Vázquez Dieste, Carmen

L

S

S

824

44454100E

Vázquez Domínguez, Monserrat

L

S

S

825

36169110T

Vázquez Escudero, Antón

L

S

S

826

76967382K

Vázquez Lojo, María Xosé

L

S

S

827

44482961H

Vázquez Pazos, Rodrigo

L

S

S

828

76712511J

Vázquez Prieto, Susana

L

S

S

829

33541851P

Vázquez Varela, Vanesa Isabel

L

S

S

830

35321396C

Vázquez Vence, María Beatriz

L

S

S

831

33320750Y

Vázquez Vila, Daniel Manuel

L

S

S

832

53168920G

Veiga Busto, María Consuelo

L

S

S

833

53165535T

Veiga Puente, Alberto

L

S

S

834

36064032D

Velázquez Turnes, María de las Nieves

L

S

S

835

76725759J

Velo Casas, Silvia María

L

S

S

836

32837766E

Velo Facal, Ana Sofía

L

S

S

837

35470127X

Ventoso Martínez, Ana Isabel

L

S

S

838

32659416Z

Ventura López, Lidia María

L

S

S

839

44472844K

Verdejo Lluch, Jordi

L

S

S

840

44829908X

Vicente Caneda, José Emilio

L

S

S

841

45870503Q

Vicente Franqueira, Iria

L

S

S

842

32845240K

Vidal Torres, Olaya

L

S

S

843

34260946P

Vila García, Roberto

L

S

S

844

34638992A

Vila Rego, Lucía

L

S

S

845

32426302M

Vilar Álvarez, Manuel

L

S

S

846

36120687S

Vilar Sanromán, Lorena

L

S

S

847

44836727K

Vilariño Cabezas, Julio

L

S

S

848

77415297B

Vilas Meis, Diana

L

S

S

849

71501601Y

Vilela Pérez, María Carmen

L

S

S

850

76705948M

Villalobos Rodríguez, María Consuelo

L

S

S

851

76619689L

Villamor Portomeñe, Yolanda

L

S

S

852

71700952Q

Villanueva Arandojo, Alberto

L

S

S

853

32706861X

Villar Corral, Miguel Ángel

L

S

S

854

44474458W

Villar Prol, Ramón

L

S

S

855

33538208E

Villares Díaz, Marcos

L

S

S

856

44470829F

Villarino Torrado, Marta

L

S

S

857

35318271T

Villaverde Quintillán, José Antonio

L

S

S

858

32776861K

Virosta Iglesias, José Antonio

L

S

S

859

76569791P

Vispo Seoane, María Sonia

L

S

S

860

32688719S

Yáñez Martínez, Iria

L

S

S

861

34883656Q

Yañez Murias, María Desiree

L

S

S

862

36048314T

Zapatero Artacho, Luis

L

S

S

590006-Matemáticas

Nº orde

DNI/NIE

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33329468F

Abeledo Santos, Ana Belén

E

S

S

2

53177954E

Crespo Cerezuela, José Ramón

E

S

S

3

34889609N

Curros López, Jesús Antonio

E

S

S

4

36138043Y

Fernández Aira, Alfonso

E

S

S

5

76813320J

Fernández Carrón, María Jesús

E

S

S

6

47352842M

Fernández Esteller, María

E

S

S

7

32770299Z

García González, Mario Simón

E

S

S

8

44077379H

González Novo, María del Pilar

E

S

S

9

33286707A

Mascareñas Alonso, Fabio

E

S

S

10

35564020V

Méndez Zunzunegui, Javier

E

S

S

11

34921005J

Nieto Campos, Dolores Delfina

E

S

S

12

76709693R

Pérez Fernández, Antonio

E

S

S

13

52454767R

Rebollido Lorenzo, José Manuel

E

S

S

14

34265043B

Rodríguez Pérez, Roberto

E

S

S

15

32665641Y

Touceda Santorio, Daniel

E

S

S

16

34960937V

Fernández Díaz, José Luis

B

S

S

17

09380755K

Galindo Beneitez, Fernando

B

S

S

18

32626448M

Sanjurjo Pinto, Juan Carlos

B

S

S

19

71636257C

Asensio Rodríguez, María Covadonga

D

S

S

20

44084705F

Lameiro Piñón, Manuel

D

S

S

21

76364972G

Rodríguez Varela, Josefina

D

S

S

22

53021860Y

Saíz Mata, José María

D

S

S

23

77411261T

Acuña Pérez, Lucía

L

S

S

24

32643486T

Alcaraz Prieto, María José

L

S

S

25

76824517D

Alfaya Rivera, Yolanda

L

S

S

26

76931237D

Aller Pazos, Eva María

L

S

S

27

35557175A

Alonso Alonso, María Olga

L

S

S

28

44091027G

Alonso Taboada, Rocío

L

S

S

29

32675910V

Alonso Torrente, Ignacio Javier

L

S

S

30

34995960B

Álvarez Álvarez, Ana Belén

L

S

S

31

34975258D

Álvarez Cozar, Ulpiano

L

S

S

32

34871954K

Álvarez Estévez, María Teresa

L

S

S

33

36064253T

Álvarez Faro, Ángel

L

S

S

34

44455030D

Álvarez Hernández, María

L

S

S

35

35571371P

Álvarez Rodríguez, Pacífica Rocío

L

S

S

36

36102120D

Álvarez Vázquez, Gonzalo

L

S

S

37

33342676J

Alvariño Díaz, Lucía

L

S

S

38

33320262R

Andión Hermida, Ana

L

S

S

39

36171776K

Anta García, Margarita

L

S

S

40

44089986K

Arca Magariños, Silvia

L

S

S

41

76622944P

Arcos Méndez, María Jesusa

L

S

S

42

76818486G

Ares Iglesias, Rebeca

L

S

S

43

34898794C

Arias Arnejo, Enrique Salvador

L

S

S

44

32669937R

Arias Arnoso, Esperanza

L

S

S

45

36110504K

Arias Conde, Yolanda

L

S

S

46

33542097R

Arias Rodríguez, Xosé Antonio

L

S

S

47

32763970X

Armesto Ramón, Diego Félix

L

S

S

48

32661967N

Arnoso Calvo, Mónica Patricia

L

S

S

49

33343042B

Arrojo Reguera, Laura

L

S

S

50

76778624R

Arufe Formoso, Bárbara

L

S

S

51

44445408R

Augusto Rúa, Patricia

L

S

S

52

52935178B

Ayaso Enriquez, Sara María

L

S

S

53

33538235A

Baamonde Bouso, María Teresa

L

S

S

54

35308691B

Barreiro Rodríguez, María

L

S

S

55

51081373Y

Bartual Moreno, Carlos

L

S

S

56

76812144X

Bastón Martínez, Eva María

L

S

S

57

32834214N

Bazarra Castro, Damian

L

S

S

58

52939743E

Beiro Brion, José Manuel

L

S

S

59

32826125L

Beneyto González-Baylin, María Carmen

L

S

S

60

76366269J

Bermúdez Blanco, María del Carmen

L

S

S

61

32842107Q

Bermúdez Suárez, Isabel

L

S

S

62

32818257V

Bernárdez Iglesias, David

L

S

S

63

35572894J

Blanco Arias, Fausto

L

S

S

64

76716344M

Blanco Fernández, Luisa

L

S

S

65

46907259R

Blanco Mantiñan, Daniel

L

S

S

66

76721578H

Blanco Rodríguez, Lucía

L

S

S

67

34987851K

Blanco Sastre, Patricia

L

S

S

68

45074187Y

Bonanad Calviño, Francisco Javier

L

S

S

69

76417178T

Bouza Pico, Raquel

L

S

S

70

52936935C

Brea Mato, María

L

S

S

71

76726489F

Bretaña Quintana, María del Carmen

L

S

S

72

36127848T

Bugarin Leirós, Mª Trinidad

L

S

S

73

52975161C

Cáceres Gil, Fernando

L

S

S

74

35486044B

Caeiro García, Cristina

L

S

S

75

32687226V

Cal Rodríguez, Álvaro

L

S

S

76

76710475R

Calleja Meilán, Rita

L

S

S

77

09182838L

Calvo Corrales, Juan Francisco

L

S

S

78

76993136S

Camesella Sousa, Enrique

L

S

S

79

36131427Z

Camiña Codesido, Sandra Yolanda

L

S

S

80

45433374W

Campa Mourelos, Natalia

L

S

S

81

78789395C

Canay Barreiros, María del Carmen

L

S

S

82

35321051C

Canay Otero, María Ana

L

S

S

83

79318665Z

Canedo Vilariño, María del Pilar

L

S

S

84

77597495A

Canoura Martínez, Rosario

L

S

S

85

33861940Y

Cao López, Margarita

L

S

S

86

38444771H

Capdevila Dalmau, Marta

L

S

S

87

33554915P

Carballo González, Alba

L

S

S

88

33287650A

Carballo Rey, José Alfredo

L

S

S

89

72579505S

Carmona Hurtado, Ana María

L

S

S

90

44447383K

Carnero Gil, Rocío

L

S

S

91

44480749Z

Carrasco Rodríguez, Gonzalo

L

S

S

92

76998112T

Carrera Rodríguez, Sandra

L

S

S

93

34999124R

Carrillo Paz, Isabel María

L

S

S

94

09800318H

Carro Martínez, Almudena

L

S

N

95

33337300L

Casal López, Roberto

L

S

S

96

44450870N

Casero Piteira, Rosa María

L

S

S

97

76573328A

Castedo Dorado, María del Carmen

L

S

S

98

44805209J

Castellano Méndez, María

L

S

S

99

33301533V

Castiñeiras Fraga, Rita Aurora

L

S

S

100

44824137N

Castrillón Cimadevila, Víctor

L

S

S

101

78790454K

Castro Bustelo, María Teresa

L

S

S

102

35463016Y

Castro Dios, Nélida

L

S

S

103

33323907N

Castro Freire, María Jesús

L

S

S

104

35464294L

Castro Piñeiro, Pilar

L

S

S

105

34896795E

Castro Pombo, Yolanda

L

S

S

106

35562898E

Castro San Martín, Ignacio

L

S

S

107

53167130P

Castro Santos, Laura

L

S

S

108

77406478R

Castro Serrano, Silvia María

L

S

S

109

33334661W

Cendán Ramil, Lucía

L

S

S

110

35472647T

Cespón Moledo, Rocío

L

S

S

111

33286988P

Chenlo Gómez, María del Carmen

L

S

S

112

52458127A

Chouza Ferreiro, Francisco Javier

L

S

S

113

76722180E

Cid Álvarez, Juan Manuel

L

S

S

114

36106957Q

Cidanes Domínguez, Sonia

L

S

S

115

76871155A

Collazo Míguez, Margarita

L

S

S

116

52934023Y

Collazo Mosquera, Cintia

L

S

S

117

36091752Z

Comesaña Paz, Silvia

L

S

S

118

35470278T

Conde Neira, Cristina

L

S

S

119

77412431C

Conles Armesto, Javier

L

S

S

120

32690879J

Cordido Somoza, Iván

L

S

S

121

34256427C

Cortiñas Rodríguez, José Antonio

L

S

S

122

44481714J

Cossini Benchimol, Leandro Sergio

L

S

S

123

41452789G

Costa Ferrer, Lourdes

L

S

N

124

32680875Z

Crespo Esteban, Raquel

L

S

S

125

50978056M

Crespo Martín-Alameda, Víctor Manuel

L

S

N

126

44090542W

Cuñarro Jácome, Cristina

L

S

S

127

33327288N

Da Cunha López, María Cintia

L

S

S

128

44823910S

De Esteban Bassave, Brais

L

S

S

129

46898204P

De la Iglesia González, Javier

L

S

S

130

76988932C

De Lis Fernández, José

L

S

S

131

44082737V

De Malet Pintos-Fonseca, Marina María

L

S

S

132

32816103W

Deive Gómez, María José

L

S

S

133

36126911Y

Del Cuvillo Nuchera, Pablo Luis

L

S

S

134

44458814K

Díaz Calviño, Montserrat

L

S

S

135

33539205F

Díaz Fernández, José Luis

L

S

S

136

10591779A

Díaz Fernández, María Nieves

L

S

S

137

33304910J

Díaz Rodríguez, María Oliva

L

S

S

138

32822411P

Díaz Sánchez, Mercedes

L

S

S

139

71938313V

Díez Delgado, Francisco

L

S

N

140

34263262R

Dios Blanco, Yolanda

L

S

S

141

44086558C

Diz Morales, Marta María

L

S

S

142

76812845K

Docasar Areán, Miguel Ángel

L

S

S

143

44076808E

Domínguez Afonso, Mónica

L

S

S

144

34992803M

Domínguez Arrieta, Ander

L

S

S

145

76818858P

Domínguez Pérez, María Ana

L

S

S

146

52471363Z

Domínguez Puente, Ana María

L

S

S

147

32669552F

Dopico Bugallo, María Jesús

L

S

S

148

76579171G

Dopico Cuba, Marta

L

S

S

149

44474769Z

Doval González, Susana

L

S

S

150

36122537W

Durán Herrera, Cristina

L

S

S

151

33550787C

Edrosa Anllo, Lucía

L

S

S

152

76622302X

Espín Arias, Pablo

L

S

S

153

77005371Z

Estévez Carrera, Inés

L

S

S

154

44841025H

Estévez Dopico, Paulino Alberto

L

S

S

155

76369485D

Fariña Pérez, Javier Manuel

L

S

S

156

44447979L

Feijoo Miranda, Jacobo

L

S

S

157

44449160G

Feijoo Pérez, Raquel

L

S

S

158

44466371B

Fernández Álvarez, Manuel Ángel

L

S

S

159

35309568Z

Fernández Bea, María del Rocío

L

S

S

160

36108688E

Fernández Conde, María Eva

L

S

S

161

32693505V

Fernández Costoyas, Ana-María

L

S

S

162

52939112N

Fernández de Sanmamed Ayaso, Antón

L

S

S

163

34992948N

Fernández Diéguez, Santiago

L

S

S

164

76577833T

Fernández Ferreiro, Bernabé

L

S

S

165

44453616K

Fernández Ferreiro, Paula

L

S

S

166

36102726V

Fernández García, Norberto

L

S

S

167

33291333Y

Fernández López, Silvia

L

S

S

168

76573519X

Fernández Montes, María Carmen

L

S

S

169

76715689V

Fernández Pinal, Alicia

L

S

S

170

78787346H

Fernández Regueiro, María Jesús

L

S

S

171

53166044A

Fernández Rey, Beatriz

L

S

S

172

33288129E

Fernández Rivadeneira, Sonia

L

S

S

173

44486856A

Fernández Sampayo, Noemi

L

S

S

174

33334635E

Fernández Sanmartín, Iván Alejandro

L

S

S

175

76970169W

Fernández Silva, Daniel

L

S

S

176

34993585M

Fernández Vázquez, Miriam

L

S

S

177

44483713B

Fernández Villar, Gutier

L

S

S

178

36156835F

Ferradas Costa, Susana

L

S

S

179

33995607C

Ferreira López, Mario

L

S

S

180

32818058W

Ferreira Ramilo, Dolores

L

S

S

181

44482603M

Ferreiro García, Carlos

L

S

S

182

44836704K

Ferro Carrillo, Ana

L

S

S

183

76721801B

Fidalgo Fernández, Iván

L

S

S

184

76721800X

Fidalgo Fernández, Laura

L

S

S

185

44473726Y

Figueiredo Iglesias, Laura

L

S

S

186

34878129D

Figueroa Sestelo, Rubén

L

S

S

187

76779599X

Figueroa Vázquez, María del Pilar

L

S

S

188

44451418P

Fírvida Martínez, Ana Isabel

L

S

S

189

76414237A

Fojo Lage, María Yolanda

L

S

S

190

33348853A

Folgueira Pérez, Iván

L

S

S

191

52459918T

Fontaíña Pérez, María Uxía

L

S

S

192

33313931H

Fraga Fompedriña, María José

L

S

S

193

77595925C

Fraga Paz, Rebeca

L

S

S

194

32658369W

Fraga Sánchez, Olga

L

S

S

195

33337575H

Freijo Fernández, Diego

L

S

S

196

53173548D

Freire Chana, Laura

L

S

S

197

78796121F

Freiría Fernández, Rosa María

L

S

S

198

76870509R

Fresco Touceda, Eva María

L

S

S

199

46907445A

Fuentes Prado, Carolina

L

S

S

200

76994508F

Gamallo Rodríguez, María Cruz

L

S

S

201

33288177R

Gándara Pastrana, Manuel

L

S

S

202

76730026W

García Boo, Verónica

L

S

S

203

45848761D

García Fernández, Belén

L

S

S

204

11075929A

García García, Agustín

L

S

S

205

32748545H

García García, María Elena

L

S

S

206

32663091D

García García, Rosa María

L

S

S

207

76870094T

García Magariños, Manuel

L

S

S

208

22727360W

García Martínez, María Olga

L

S

S

209

10880582H

García Pillado, Cristina

L

S

S

210

33296907Z

García Rey, Sonia

L

S

S

211

34629427Y

García Rodríguez, Elena

L

S

S

212

35457582T

García Sanz, María Beatriz

L

S

S

213

44842861Z

García Vilariño, Laura

L

S

S

214

32802106N

García Yebra, Juan Carlos

L

S

S

215

33285229C

García-Rodeja Gayoso, Juan

L

S

S

216

35323293P

Garrido Fraguas, Dolores

L

S

S

217

33540274H

Gavino Fernández, Sandra

L

S

S

218

77597274N

Geada Fernández, Alicia

L

S

S

219

77409010A

Gimenez Ínsua, Ana

L

S

S

220

44814240M

Gómez Brea, Natalia

L

S

S

221

32655260K

Gómez Díaz, Begoña María

L

S

S

222

44082411J

Gómez Fernández, María Dolores

L

S

S

223

33545354S

Gómez Queipo, Sandra

L

S

S

224

32658106S

González Carrodeguas, María Montserrat

L

S

S

225

53173866M

González Díaz, Tania María

L

S

S

226

76826005W

González Faílde, María del Carmen

L

S

S

227

34260901D

González Freire, María Isabel

L

S

S

228

32876492Q

González Iglesias, María José

L

S

S

229

32871327A

González Iglesias, Rodolfo

L

S

S

230

76826411V

González Suárez, María

L

S

S

231

44458899Z

González Vázquez, Francisco José

L

S

S

232

34993201N

González Vázquez, Rocío

L

S

S

233

33316887F

Grande Núñez, José Antonio

L

S

S

234

76907637F

Graña Rodríguez, Ana Belén

L

S

S

235

76417075N

Hermida Pérez, María Dolores

L

S

S

236

44461114K

Hernández Abellas, José Ignacio

L

S

S

237

33536372A

Hisado Chamosa, Esther

L

S

S

238

35554006P

Iglesias Fernández, César Manuel

L

S

S

239

33315208F

Iglesias López, María Luisa

L

S

S

240

33330842R

Iglesias Maseda, Florencio

L

S

S

241

78788794V

Iglesias Suárez, Isabel

L

S

S

242

76721035G

Iglesias Touriño, José Manuel

L

S

S

243

33277187M

Jallas Souto, Florinda

L

S

S

244

36123365W

Janeiro Torres, Enma

L

S

S

245

79335747F

Juanatey Martínez, Javier

L

S

S

246

36114871H

Lago Crespo, Rosa María

L

S

S

247

36145387J

Lago Núñez, Agueda

L

S

S

248

77007043F

Lago Silva, Ariadna

L

S

S

249

44455624M

Lagoa Labrador, Fiz

L

S

S

250

33848520H

Lamas Blanco, María Gloria

L

S

S

251

34891480C

Lamas Mosquera, Sonia

L

S

S

252

76415534N

Ledo Calvo, Jesús

L

S

S

253

33342394F

Ledo Vázquez, Sonia

L

S

S

254

46914201C

Leira Castro, Rocío

L

S

S

255

33297233H

Leis Rios, Gerardo Jesús

L

S

S

256

47352079R

Lestón París, Vanesa

L

S

S

257

36087241B

Lodeiro Sobrino, Natalia

L

S

S

258

33995263K

López Allegue, María Carmen

L

S

S

259

71422173C

López Álvarez, Héctor

L

S

S

260

52458251N

López Davila, Ana Rosa

L

S

S

261

33993090X

López del Río, María Aurora

L

S

S

262

34260868E

López Díaz, José

L

S

S

263

33549407C

López Fernández, Adrián

L

S

S

264

33281290Z

López Fontán, Andrés

L

S

S

265

32678851Z

López Funcasta, Antía

L

S

S

266

53517285B

López García, Joaquín

L

S

S

267

76861549B

López Gey, José Miguel

L

S

S

268

44480185W

López Gómez, Juan

L

S

S

269

32674192R

López Pérez, Eva María

L

S

S

270

34263346Q

López Pérez, María Ángeles

L

S

S

271

78798036J

López Quintela, Cruz

L

S

S

272

34267882K

López Ratón, Mónica

L

S

S

273

34264580P

López Regal, Marcos

L

S

S

274

36120525Z

López Rodríguez, Carlos

L

S

S

275

76411931C

Lorenzo Díaz, Teresita

L

S

S

276

76720828G

Lorenzo Fernández, María José

L

S

S

277

33993997C

Lorenzo González, María del Mar

L

S

S

278

76418320S

Loureiro Loureiro, Ana Mari

L

S

S

279

32691554K

Lourenzo Varela, Vítor

L

S

S

280

33540452N

Lozano Fernández, Iván

L

S

S

281

11850958R

Lozano Soneira, María Rosa

L

S

S

282

76819833V

Magariños Fuentes, Lucía

L

S

S

283

76867150T

Magariños Seijo, Carlos

L

S

S

284

76993211K

Malvesada Rodríguez, María Luisa

L

S

S

285

35455091Q

Maneiro Catoira, Roberto

L

S

S

286

32809336C

Máquez Villamarín, Beatriz

L

S

S

287

32683396M

Mariño Gómez, Pablo

L

S

S

288

32698090W

Martín Romalde, Raquel

L

S

S

289

78784969X

Martínez Busto, Elisa

L

S

S

290

07227505P

Martínez Escobar, Miqueas

L

S

S

291

53172444D

Martínez Fernández, Yolanda

L

S

S

292

32690764J

Martínez Gómez, Gloria María

L

S

S

293

34898133A

Martínez Guerrero, Juan Ignacio

L

S

S

294

76722537B

Martínez Guntín, Marcos

L

S

S

295

52472359K

Martínez Puga, María Nieves

L

S

S

296

32782500W

Martínez Rodríguez, María Victoria

L

S

S

297

32844905P

Martínez Rodríguez, Patricia

L

S

S

298

52456807V

Martínez Silva, Isabel María

L

S

S

299

52492257R

Meira Rodríguez, María Jesús

L

S

S

300

32676079W

Méndez Otero, José Luis

L

S

S

301

76569438T

Méndez Paleo, María Jesús

L

S

S

302

79318370H

Méndez Pérez, María Beatriz

L

S

S

303

10894136W

Menéndez Menéndez, Sergio

L

S

S

304

52483019D

Miguélez García, María Mar

L

S

S

305

32799220R

Miguélez Vázquez, Ana Belén

L

S

S

306

46912886Q

Míguez Bidegain, Gloria

L

S

S

307

76826673A

Míguez Coejo, Manuel

L

S

S

308

32845848P

Míguez Mouzo, Josefa Vanesa

L

S

S

309

32834774C

Mira Reymúndez, Laura

L

S

S

310

34977289Q

Miranda Quintas, Lisardo

L

S

S

311

33263779Y

Mirás Castelao, Gonzalo

L

S

S

312

32676012G

Montenegro Prado, Irene

L

S

S

313

33991726A

Montero Santoveña, María Isabel

L

S

S

314

46907083D

Montes Pedreira, Carlos

L

S

S

315

78786398J

Mosquera del Palacio, Carlos

L

S

S

316

76727133F

Mosquera González, Julio

L

S

S

317

32776730M

Mosquera Longueira, Xosé Antón

L

S

S

318

36102396D

Mosquera Macías, Mirian

L

S

S

319

76573125F

Mosteirín Gegunde, Ana Isabel

L

S

S

320

52931928G

Muñiz Muñiz, Inés

L

S

S

321

12395080N

Muñoz Chacel, Antonio

L

S

N

322

32788091G

Naya Veiga, Jorge Manuel

L

S

S

323

76864038Q

Neira Andújar, María Jesús

L

S

S

324

44815786X

Nieto Diz, Fernando

L

S

S

325

44474247K

Nieto González, Ana María

L

S

S

326

44819840Q

Nimo Leston, Manuel

L

S

S

327

34266216B

Nogueira Marcos, Ana Lucía

L

S

S

328

34986267R

Nogueiras Fernández, Marina

L

S

S

329

44452349L

Noguerol Villamarín, Marta

L

S

S

330

34255888X

Novo Presa, Carlos Felipe

L

S

S

331

76720502T

Novoa Rodríguez, Sergio

L

S

S

332

34961874B

Novoa Villamarín, Carlos

L

S

S

333

44821007X

Noya Conde, José Manuel

L

S

S

334

33549458W

Núñez Arias, Luis

L

S

S

335

76870083N

Núñez Reboredo, María Diana

L

S

S

336

76870082B

Núñez Reboredo, Nuria

L

S

S

337

44476193N

Ogando Morales, Susana

L

S

S

338

71131952J

Olmos Gilbaja, Víctor Manuel

L

S

S

339

34897295Q

Oreiro Rey, María del Rocío

L

S

S

340

47355203C

Orgueira Lema, Berta

L

S

S

341

32836056Z

Ortiz Molina, Gonzalo

L

S

S

342

44079661T

Osorio Arán, Silvia

L

S

S

343

53119551Q

Otero Camaño, Xian

L

S

S

344

44807466Q

Otero Pombo, Nieves

L

S

S

345

53160996S

Otero Ponte, María

L

S

S

346

78786370P

Otero Sánchez, María

L

S

S

347

33317098B

Pacio Fraiz, María del Carmen

L

S

S

348

76870629Y

Padín Fernández, Inés

L

S

S

349

76723545F

Páez Pérez, José Antonio

L

S

S

350

77412284B

Palacio Pérez, Pelayo

L

S

N

351

33278435B

Paradela Aradas, María José

L

S

S

352

44830332C

Parente Morales, Guadalupe

L

S

S

353

76871170H

Paz Bermúdez, María

L

S

S

354

33285681N

Pazo Paniagua, María Cristina

L

S

S

355

34888688B

Pedredo Arias, Marcelino

L

S

S

356

76869146H

Pena Barros, Rosa María

L

S

S

357

33540588X

Pena Fernández, Cristina

L

S

S

358

33322730P

Pena Ferreiro, Cristina

L

S

S

359

35286748X

Pena Framiñán, Manuel

L

S

S

360

76804481Y

Pena Hevia, María Marta

L

S

S

361

44084084F

Pereira Rascado, Rocío

L

S

S

362

79312185C

Pereira Silveira, Carina

L

S

S

363

34990030S

Pérez Beurne, Verónica Odila

L

S

S

364

79310291N

Pérez Cambón, María Alicia

L

S

S

365

47361269Z

Pérez Fernández de Córdoba, María de los Ojos Grandes

L

S

S

366

76999651K

Pérez Lago, Alberto J.

L

S

S

367

33300374P

Pérez Lamas, Alicia

L

S

S

368

76720769Z

Pérez Moure, Ana

L

S

S

369

33333705N

Pérez Pérez, Fe Esperanza

L

S

S

370

47360027Z

Pérez Ramirez, Rocío

L

S

S

371

35559459X

Pérez Romero, Alfredo

L

S

S

372

32691834W

Pérez Veiga, José Manuel

L

S

S

373

33289559A

Pintos Testa, María Ermitas

L

S

S

374

53167151Y

Piñeiro Iglesias, Inés

L

S

S

375

35470725X

Piñeiro Rodríguez, Alberto

L

S

S

376

33335334P

Piñeiro Rodríguez, Concepción

L

S

S

377

47380886N

Pita Campos, Laura Isabel

L

S

S

378

32667156A

Pita Loureda, Rosa Ana

L

S

S

379

32655007K

Polo Carreiras, Ana Isabel

L

S

S

380

33294574G

Pombo García, Laura

L

S

S

381

34898431W

Pombo Pose, Carmen María

L

S

S

382

75150266C

Priego Torres, Blanca María

L

S

S

383

71500727Y

Prieto García, María Raquel

L

S

N

384

34984602S

Prieto Rodríguez, Eva María

L

S

S

385

34999397K

Prol Iglesias, Ana Belén

L

S

S

386

39454468S

Puente Pérez, Blanca

L

S

S

387

33346942R

Rábade Álvarez, Alba

L

S

S

388

46896517T

Rama Sánchez, Natividad

L

S

S

389

32683012N

Ramírez Rodríguez, Samuel

L

S

S

390

35301046W

Ramos Limeres, Germán

L

S

S

391

76716989Y

Ramos Mougán, Ana Isabel

L

S

S

392

52935681P

Ramos Pérez, Francisco Javier

L

S

S

393

36143036P

Ramos Rodríguez, Marta Lucía

L

S

S

394

33310167A

Rasilla Vázquez, Guillermo José

L

S

S

395

33301863W

Raviña López, Iolanda

L

S

S

396

36112905F

Rey Fernández, María Jesús

L

S

S

397

33297872J

Rey Fernández, María Teresa

L

S

S

398

33298773V

Rey Souto, Breogán

L

S

S

399

32832328N

Rios Suárez, Daniel

L

S

S

400

32794040L

Ríos Suárez, Ignacio

L

S

S

401

32833715L

Rivas Cruz, Diana

L

S

S

402

33273088T

Rivero Fuentes, Emiliano

L

S

S

403

33338875F

Rocha Pena, Pablo

L

S

S

404

50979689M

Rodríguez Arroyo, Cristina

L

S

S

405

78738878B

Rodríguez Barreiro, Eva

L

S

S

406

35562313N

Rodríguez Casal, Noelia

L

S

S

407

32702299W

Rodríguez Couceiro, Rosalia

L

S

S

408

44457531A

Rodríguez García, Javier

L

S

S

409

18023726Y

Rodríguez Higuero, Miguel

L

S

N

410

32842804T

Rodríguez Illán, Domingo Antonio

L

S

S

411

44490508K

Rodríguez Penedo, María Noelia

L

S

S

412

33550388N

Rodríguez Pereira, Laura

L

S

S

413

76827595M

Rodríguez Reboredo, Raquel

L

S

S

414

52458363D

Rodríguez Sampedro, Paula

L

S

S

415

07841986K

Rodríguez Sánchez, José Carlos

L

S

S

416

77296252Z

Rodríguez Varela, María Nieves

L

S

S

417

33299473G

Rodríguez Varela, Pedro Luis

L

S

S

418

33296276G

Romero García-Ciudad, María

L

S

S

419

53165432N

Romero Pernas, Alicia

L

S

S

420

32651823B

Saavedra González, José Manuel

L

S

S

421

32655366N

Saavedra López, Jacinto Antonio

L

S

S

422

76993542F

Salgueiro Hermida, María Begoña

L

S

S

423

36148623Y

Samartín Vázquez, Luís Gustavo

L

S

S

424

78787898H

Sampayo Iglesias, María Cruz

L

S

S

425

36158868Q

Sampayo Rial, Óscar

L

S

S

426

44807747K

Sánchez Álvarez, María del Carmen

L

S

S

427

45846143J

Sánchez Álvarez, Natalia

L

S

S

428

34894395Z

Sánchez Díaz, Carolina

L

S

S

429

53163105P

Sánchez Pereira, Iván

L

S

S

430

78788302P

Santiago Hermida, Rebeca Inés

L

S

S

431

76821725T

Santiago Mozos, Ricardo

L

S

N

432

53172015V

Santorio Moscoso, Diego

L

S

S

433

47377793R

Santos Suárez, Sandra

L

S

S

434

33539470L

Saques Mourenza, Susana

L

S

S

435

32605413S

Segade Andrade, José Francisco

L

S

S

436

53307237E

Segade Pampin, María Elena

L

S

S

437

44843398E

Seoane Bascoy, Javier

L

S

S

438

44459004G

Seoane Gómez, Lucía

L

S

S

439

44809805D

Seoane Otero, María

L

S

S

440

44078942V

Seoane Pillado, María Teresa

L

S

S

441

33336674Z

Serén López, Óscar

L

S

S

442

33295418C

Sexto Alende, María Pilar

L

S

S

443

35316458G

Sieiro Bugallo, Manuel

L

S

S

444

53163035F

Silgo Rodríguez, Jorge

L

S

S

445

35451055M

Silva Fente, Fernando

L

S

S

446

33327217X

Silva González, Beatriz

L

S

S

447

53301117C

Soneira Calvo, Carlos

L

S

S

448

33268786E

Sorribas Chaves, María del Rosario

L

S

S

449

34262689A

Sotelo Álvarez, Emilio

L

S

S

450

44445720Z

Sousa Vieira, Rosa María

L

S

S

451

76928237E

Souto Illobre, Laura

L

S

S

452

53164421J

Souto Sánchez, Santiago

L

S

S

453

33287897C

Suárez Fernández, Jorge

L

S

S

454

44815561S

Suárez Pereiro, Felipe

L

S

S

455

44813757M

Suárez Rey, Mónica

L

S

S

456

33332593G

Taboada Canda, Begoña

L

S

S

457

76928555H

Taboada Costas, Isabel

L

S

S

458

34888886W

Teijeiro Chantada, Fernando

L

S

S

459

44470631Q

Tombo Nespereira, Jorge

L

S

S

460

32676375E

Tomé Fernández, Laura

L

S

S

461

44078724Y

Torres Cancela, Olga

L

S

S

462

35457878C

Torres Escalante, Silvia

L

S

S

463

44825523H

Toubes Fernández, María José

L

S

S

464

76417816V

Trastoy Rego, María

L

S

S

465

35484998T

Trigo Carro, María

L

S

S

466

32769204T

Ures Andrade, Manuela

L

S

S

467

36130848X

Vaquero Cervino, Carlos

L

S

S

468

36075114M

Varela Fernández, Rosa María

L

S

S

469

33268494Y

Varela Fernández, Rosario

L

S

S

470

45848544E

Varela López, Manuel Ramón

L

S

S

471

32800490Y

Varela Pallas, Azucena

L

S

S

472

44466431W

Varela Silvalde, Olalla

L

S

S

473

44459586B

Vázquez Fidalgo, Purificación

L

S

S

474

35458757W

Vázquez Gens, Felipe

L

S

S

475

76363143S

Vázquez Lema, José Manuel

L

S

S

476

34264630N

Vázquez López, Luis

L

S

S

477

33333126P

Vázquez Núñez, Susana

L

S

S

478

36067056C

Vázquez Pérez, Jaime

L

S

S

479

34269766L

Vázquez Quiroga, Sofía

L

S

S

480

76747799L

Vázquez Vázquez, Eva

L

S

S

481

76620838H

Vázquez Vázquez, Luis Ángel

L

S

S

482

34894407A

Veciño Abelenda, Silvia

L

S

S

483

32693191W

Veiga Fernández, Raúl

L

S

S

484

33548890D

Veiga Losada, Francisco José

L

S

S

485

35561416N

Vicente Urbano, María Isabel

L

S

S

486

34637098H

Vidal Cortes, María

L

S

S

487

36080005C

Vieites González, María del Pilar

L

S

S

488

33282624Z

Vigo Otero, María Teresa

L

S

S

489

44465791Y

Vila Blanco, Sonia

L

S

S

490

33547874M

Vilariño Fernández, Laura

L

S

S

491

45429428N

Villameá Hernández, María Carmen

L

S

S

492

36096071D

Villanueva González, Nuria María

L

S

S

493

44461901A

Villar Bravo, María

L

S

S

494

33337543D

Villar Cabanas, Vanesa

L

S

S

495

76823178G

Villar Cendón, Manuel

L

S

S

496

33336793H

Villaraviz López, Berta

L

S

S

497

76725904C

Villarino Barja, José Luis

L

S

S

498

32612412E

Villarnovo Rivas, Juana Dolores

L

S

S

499

36123159A

Villaverde López, Rebeca

L

S

S

500

44807616M

Viqueira Miranda, María del Pilar

L

S

S

501

79313218H

Viqueira Pampín, Ana

L

S

S

590008-Bioloxía e Xeoloxía

Nº orde

DNI/NIE

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

44449324F

Garrido Rivero, Rubén

E

S

S

2

44445148V

González de Mena, María de los Ángeles

E

S

S

3

76712009V

Rivera Pereiras, María Asunción

E

S

S

4

33302665E

Vila Rico, María Soledad

E

S

S

5

10852836X

Fernández González, Manuel Ángel

B

S

S

6

76816657S

Méndez Pérez, Carmen Manuela

B

S

S

7

34969720Z

Rodríguez Bolaño, María Dolores

B

S

S

8

51346592N

Astray San-Martín, Antonio

D

S

S

9

46914077B

Carpintero Pallares, Diego

D

S

S

10

32690912T

Castro Fernández, Daniel

D

S

S

11

35311200J

Domínguez González, Francisco

D

S

S

12

71439069B

Fernández Raga, María

D

S

N

13

36075871A

Lago Jorge, José Manuel

D

S

S

14

34874903A

López Pérez, Rubén

D

S

S

15

32695795F

Pita Pena, Eva María

D

S

S

16

35284592Q

Silva Gómez, Margarita Candelaria

D

S

S

17

36073650J

Taín Guzmán, Florentino

D

S

S

18

78802371R

Abad Brañas, Ana Belén

L

S

S

19

33279257M

Abadín Campañó, Josefa

L

S

S

20

32830178R

Abalde Morín, Raquel

L

S

S

21

32783701F

Abuin Loureiro, Pablo

L

S

S

22

53484599P

Ageitos Prego, Noa

L

S

S

23

34268728Q

Aira Touzon, Noelia

L

S

S

24

36091999P

Alava Ayesa, María Emilia

L

S

S

25

53172602Y

Alberti González, Laura

L

S

S

26

33289944C

Alcaide Corral, Esteban

L

S

S

27

44460789H

Alcalde Álvarez, Isabel Agueda

L

S

S

28

77007578J

Alonso Fontela, Rita

L

S

S

29

36120993E

Alonso Guinde, Ángela

L

S

S

30

76900580B

Alonso Ozores, Carla

L

S

S

31

46912255Y

Alonso Sánchez, Rebeca María

L

S

S

32

32413842B

Álvarez Arcay, María Antonia

L

S

S

33

44428729C

Álvarez Brasa, Laura

L

S

N

34

44837979P

Álvarez Calvo, Joaquin

L

S

S

35

53177168H

Álvarez Crespo, Mayte

L

S

S

36

34969148V

Álvarez Fernández, Ana María

L

S

S

37

35449471P

Álvarez Garrido, Cristina

L

S

S

38

36121551M

Álvarez Gil, Diego

L

S

S

39

76900182G

Álvarez Lago, Aurora Mª

L

S

S

40

09384163W

Álvarez Mourille, María Luisa

L

S

S

41

76622729T

Álvarez Regal, Paula

L

S

S

42

44427978M

Álvarez Vázquez, Estanislao

L

S

S

43

34891775Q

Álvarez de Mon Rego, Miriam

L

S

S

44

36158323T

Alves Comesaña, David

L

S

S

45

44838951Z

Amarelle Garabán, Roberto

L

S

S

46

36175441Y

Ameneiro Riballo, María Julia

L

S

S

47

44087539N

Ameneiros Aboal, María Jesús

L

S

S

48

44083269C

Ardá Guerra, María Cruz

L

S

S

49

44453437A

Armesto Baztan, Sandra

L

S

S

50

76713730J

Arranz Martín, Laura

L

S

S

51

46916348M

Baldomir Cabanas, Pilar

L

S

S

52

44842248E

Baleato Lamas, Javier

L

S

S

53

32665600B

Bañobre González, Francisco

L

S

S

54

36140268T

Barbeito Fernández, María Victoria

L

S

S

55

32830853D

Barbero Cancelo, Fernando

L

S

S

56

36048652Q

Barciela Castro, Jesús

L

S

S

57

76866768D

Barreiro Fuentes, Berta

L

S

S

58

44844165F

Barreiro Grille, Paula

L

S

S

59

33214643K

Barrera Ramallo, Marcelino Antonio

L

S

S

60

32686289T

Barro López, Iván

L

S

S

61

76908105S

Barros Couto, Iván

L

S

S

62

76926145T

Barros Pereira, Javier

L

S

S

63

32795678R

Baspino Fernández, Irene

L

S

S

64

32694880N

Bedia Vidal, Cristina

L

S

S

65

46895216X

Beltrán Olarte, Marcos José

L

S

S

66

36126511C

Bendamio González, Guadalupe

L

S

S

67

79315629Z

Benitez Baleato, Carolina

L

S

S

68

52930560Q

Bermo Olveira, María

L

S

S

69

53166558B

Bermúdez Couceiro, Sonia María

L

S

S

70

33541515V

Bernedo Chao, Vanessa

L

S

S

71

32682842A

Berrocal Berzas, María Carmen

L

S

S

72

32685160K

Bilbao Prieto, Alberto

L

S

S

73

44845735J

Blanco Anaya, Paloma

L

S

S

74

34979244Q

Blanco González, Ilda

L

S

S

75

33334172L

Blanco Pérez, Ana

L

S

S

76

36143491A

Blanco Souto, Manuel Javier

L

S

S

77

46919456P

Blanco Vázquez, María Jesús

L

S

S

78

34984500M

Blanco Ward, Daniel

L

S

S

79

44089671M

Bodaño Fernández, Ana

L

S

S

80

44453108L

Borrajo Santos, Rubén

L

S

S

81

36091635N

Brea González, María de las Nieves

L

S

S

82

33273185M

Buján García, Eva

L

S

S

83

46916358S

Busto Candal, Beatriz

L

S

S

84

32655070S

Cabalar Fernández, Genoveva María

L

S

S

85

44461871L

Cabrera Paradela, Soraya María

L

S

S

86

36086460N

Calvo Rodríguez, Luis

L

S

S

87

76572113F

Campo Gesto, María Cristina

L

S

S

88

16294013P

Campo Ramírez, Laura

L

S

S

89

33299350L

Campos Gómez, Ana María

L

S

S

90

46906532X

Carabel Chans, Sirka

L

S

S

91

71503853G

Carbajo Vázquez, Vanesa

L

S

N

92

47359958Z

Carballeira Fariña, Julian

L

S

S

93

36081452H

Carballo Alonso, Anxela

L

S

S

94

35464514D

Caride Martínez, David

L

S

S

95

70934674Y

Carrasco Pérez, Beatríz

L

S

S

96

44814578K

Carreira Parrado, Rosa María

L

S

S

97

44464922B

Carreño López, Mauricio Roberto

L

S

S

98

44478518Z

Carrete Carballeda, Rubén Marco

L

S

S

99

44843353T

Casal Lourido, Paula

L

S

S

100

36108297E

Casal Martínez, Emilio

L

S

S

101

32661431M

Casanova Barcia, Silvia

L

S

S

102

35564738E

Castaño Carrera, Mónica

L

S

S

103

76968257E

Castaño Torrado, Eva

L

S

S

104

33283796J

Castelao Boga, María del Rosario

L

S

S

105

71500777X

Castellanos García, Daniel

L

S

N

106

77596847E

Castro Cuadrado, Ana Belén

L

S

S

107

33323907N

Castro Freire, María Jesús

L

S

S

108

77412341E

Castro Maquieira, Yoel Antonio

L

S

S

109

44843738V

Castro Núñez, Lydia

L

S

S

110

76575192G

Castro Paz, María Sagrario

L

S

S

111

34990192Q

Castro Rodríguez, María Cristina

L

S

S

112

34269954T

Cela Parada, Verónica

L

S

S

113

76717601C

Cerdeira Hernández, María

L

S

S

114

44822284E

Cereijo Posse, David

L

S

S

115

76942125H

Cernuda Rubio, Rubén

L

S

S

116

33258518N

Cerqueiro Lancina, Carlos Xabier

L

S

S

117

76417571W

Cerviño Gómez, María del Carmen

L

S

S

118

33293386N

Cesar Aldariz, Javier

L

S

S

119

53610045N

Chapela Malvido, Iria

L

S

S

120

44809710Y

Chouza Fernández, Pura

L

S

S

121

34953072H

Cid Álvarez, Nuria

L

S

S

122

32446871N

Colomer García, María Corina

L

S

S

123

36156242N

Comesaña Lestayo, María Pilar

L

S

S

124

53174242J

Conde Padín, Paula

L

S

S

125

76723890F

Conde Valladares, Ángel

L

S

S

126

77594183A

Cora Abelairas, David

L

S

S

127

33339883A

Corral Prado, Eva María

L

S

S

128

76582148Z

Cortiñas Ferreira, Eva María

L

S

S

129

38100059F

Cosme de Avilés, Ana

L

S

S

130

44830765Q

Costa Camino, Rocío

L

S

S

131

36131636Q

Costas Castro, Verónica

L

S

S

132

36107854Q

Costas Chapeza, Josefa

L

S

S

133

32689478S

Cotelo Romar, Francisco

L

S

S

134

33345363D

Coto Conde, Dalila

L

S

S

135

79310393E

Couceiro Laíño, María Eugenia

L

S

S

136

44475702G

Cougil Álvarez, Lucía

L

S

S

137

52498644V

Couso Ferrer, Francisco

L

S

S

138

36169010S

Covelo Soto, Lara

L

S

S

139

33350149B

Crecente García, Mª José

L

S

S

140

46915961D

Crespo Vázquez, Inés

L

S

S

141

32819607X

Cruz Corredoira, Tamara

L

S

S

142

44470697J

Da Silva González, Vanesa

L

S

S

143

44075135M

De la Cruz Casalderrey, María Cristina

L

S

S

144

33296381V

De la Torre Noya, Francisco Luís

L

S

S

145

79011641V

De Lara Ponce, María Dolores

L

S

S

146

33345061Y

De las Heras Camino, Manuel María

L

S

S

147

46898430G

De Oya Viturro, Iria Flavia

L

S

S

148

47354794W

De Uña García, Laura

L

S

S

149

71881556R

Del Hoyo González, María del Pilar

L

S

S

150

44451684K

Del Palacio Rodríguez, Lorena

L

S

S

151

47360562C

Del Río García, Alexia

L

S

S

152

33336749C

Del Río López, Noemi

L

S

S

153

76865324Z

Delgado Núñez, Cristina

L

S

S

154

53164701V

Deus Muñiz, Victoria Inés

L

S

S

155

71664834P

Díaz Álvarez, Elisa

L

S

N

156

76943995W

Díaz Díaz, Hildegar Olaya

L

S

S

157

44815962W

Díaz Míguez, Sergio

L

S

S

158

33322340D

Díaz Parga, María Belén

L

S

S

159

32843585E

Domínguez Ojea, Beatriz

L

S

S

160

44842166D

Doval Davite, Carlos

L

S

S

161

44491715D

Duarte Sánchez, Ana María

L

S

S

162

44480456C

Durán González, Laura

L

S

S

163

36157734D

Escudeiro Estévez, Lorena

L

S

S

164

44175932Q

Escudero Fernández, Montserrat

L

S

S

165

32680824D

Espada Varela, Miriam María

L

S

S

166

47376550T

Espiñeira Fernández, Katya

L

S

S

167

44468181G

Esteban Bralo, Iria

L

S

S

168

36124560R

Estors Carballo, Lía

L

S

S

169

33998264D

Estua Sante, Tamara

L

S

S

170

44810766G

Eyo Gestoso, María Luz

L

S

S

171

53302402V

Fafián Seoane, María del Carmen

L

S

S

172

36168648K

Fandiño Refojos, Noemi

L

S

S

173

78799903V

Fandiño Silva, Susana

L

S

S

174

77403475B

Fariña Reboredo, Vanessa

L

S

S

175

32783449P

Feliz Villamarín, Javier

L

S

S

176

44474508Y

Fernández Blanco, M. Rosario

L

S

S

177

53162237Z

Fernández Boan, María

L

S

S

178

33327727Z

Fernández Corrás, María Esther

L

S

S

179

76715232C

Fernández Cortiñas, Gonzalo

L

S

S

180

36171640T

Fernández Darriba, Soraya

L

S

S

181

76931918T

Fernández Domato, Yago

L

S

S

182

35457187L

Fernández Falcón, Ana Isabel

L

S

S

183

32687868S

Fernández Fernández, Olaia

L

S

S

184

09436228H

Fernández Linde, José

L

S

N

185

34898502G

Fernández Meirama, Mónica

L

S

S

186

76580284J

Fernández Pérez, Teresa

L

S

S

187

44458052H

Fernández Puga, Constantino Carlos

L

S

S

188

34982462Z

Fernández Rodríguez, Cristína

L

S

S

189

46902005Z

Fernández Rodríguez, María Lidia

L

S

S

190

34880396E

Fernández Rodríguez, Nuria

L

S

S

191

33343704Y

Fernández Sánchez, Cristina

L

S

S

192

34890855Q

Fernández Verdía, María de los Ángeles

L

S

S

193

09442831C

Fernández Vijande, Aida

L

S

S

194

36003427D

Fernández-Arroyo Ferrer, Ángel Pedro Juan Onofre

L

S

S

195

36132901Q

Ferreira Ramilo, Eloisa

L

S

S

196

44822614F

Ferreiro Roca, Ana Isabel

L

S

S

197

34635486Q

Ferreiro Rodríguez, Ibán

L

S

S

198

32842875W

Ferreiro Sanjurjo, Ricardo

L

S

S

199

14948950P

Ferreirós Sánchez-Guisande, Guzmán

L

S

S

200

76996107L

Fervenza Couñago, Beatriz

L

S

S

201

79326587R

Filgueira Pazos, Inés

L

S

S

202

51460790S

Flores Louzao, Bieito

L

S

N

203

32675884Z

Folgar Couselo, Salvador

L

S

S

204

77406953Q

Folla Colmeiro, Cecilia

L

S

S

205

52459938C

Fontaíña Sampedro, Beatriz

L

S

S

206

35324619T

Fontán Guiao, Lino Enrique

L

S

S

207

44085754K

Fontán Martínez, Óscar

L

S

S

208

44848905D

Formoso López, Uxío

L

S

S

209

36173527R

Forti Buratti, Juan Pablo

L

S

S

210

77596130H

Fraga Otero, César

L

S

S

211

44845535C

Fraga Ríos, Lucía

L

S

S

212

33288235J

Franco Maside, Susana

L

S

S

213

11969122Z

Fuente Fernández, Eva

L

S

N

214

44808625W

Fuentes Gutierrez, Cristina

L

S

S

215

32675135R

Furelos Quintela, Patricia

L

S

S

216

76864665E

Gago García, Javier

L

S

S

217

76569437E

Galdo Sánchez, Mª Sol

L

S

S

218

77338813W

Galiano González, Cristina

L

S

S

219

44087271C

Gañan Nieto, Israel

L

S

S

220

44824185Z

García Blanco, Verónica

L

S

S

221

32635883X

García Cela, María Natividad

L

S

S

222

44451542V

García Fernández, María Sol

L

S

S

223

47374367W

García González, Paula

L

S

S

224

36141349T

García Lago, Liliana

L

S

S

225

46907963S

García Mañana, Manuel

L

S

S

226

78787217G

García Pérez, Alexia María

L

S

S

227

46908204A

García Porteiro, Noelia

L

S

S

228

10084027E

García Prol, Marta

L

S

S

229

09360112D

García Rodríguez, Antonio

L

S

S

230

52494501Z

García Rodríguez, Veracruz

L

S

S

231

71650479M

García Rubio, Silvia

L

S

S

232

36155273D

García Soler, María José

L

S

S

233

32656784G

García Suárez, Eva María

L

S

S

234

44425544D

García Viloria, Consuelo

L

S

N

235

33543158G

García Vizcaino, Julia

L

S

S

236

47381526P

Garea Costa, Yasmina

L

S

S

237

79317011Q

Garrido Novo, Carmen Nieves

L

S

S

238

44832871Y

Garrido Tojo, Paula

L

S

S

239

77002649Y

Gesteira Ponce, Alejandro

L

S

S

240

36116881G

Gesto Domínguez, Iria

L

S

S

241

36111346N

Gil Martínez, Margarita Olga

L

S

S

242

52931480Q

Gil Piñeiro, Laura

L

S

S

243

76929975N

Giménez Touriño, Inés

L

S

S

244

36159899N

Goiriz Buján, Fernando

L

S

S

245

76732618H

Gómez Cerradelo, Mª Soledad

L

S

S

246

36156550K

Gómez Mosquera, David

L

S

S

247

36173154L

Gómez Pereira, Eduardo

L

S

S

248

33297425A

Gómez Rey, María Xesús

L

S

S

249

44818490T

Gómez Rodríguez, Cristina

L

S

S

250

33542982N

Gómez Sánchez, Silvia

L

S

S

251

44454283K

Gómez Sobrino, Aram

L

S

S

252

32791392Q

Gómez Suárez, María José

L

S

S

253

34996897M

Gonçalves García, Adán

L

S

S

254

45431708S

González Álvarez, Jesús

L

S

S

255

33343125W

González Chao, Sonia

L

S

S

256

10072741Y

González Chapinal, José Antonio

L

S

S

257

71507940C

González de Paz, Beatriz

L

S

S

258

36158009P

González Gándara, María

L

S

S

259

53117619Q

González García, Adrián

L

S

S

260

76817278S

González García, Rosario

L

S

S

261

35316723Q

González González, Teresa

L

S

S

262

53112197E

González Joaquín, Patricia

L

S

S

263

53169806Q

González López, Laura

L

S

S

264

36094607V

González Martínez, Eduardo Carlos

L

S

S

265

52930736P

González Martínez, José Ignacio

L

S

S

266

36129299W

González Martínez, Leopoldo

L

S

S

267

44447895G

González Munín, Ana Belén

L

S

S

268

34249951F

González Núñez, María Aurora

L

S

S

269

33339460V

González Pacios, Ana

L

S

S

270

34960137E

González Porto, María de la Cruz

L

S

S

271

35320231M

González Ramos, Francisco T.

L

S

S

272

52934464X

González Sanmartin, Laura

L

S

S

273

34968032M

González Santalices, María Cristina

L

S

S

274

47363724P

González Vázquez, María Celtia

L

S

S

275

53115982N

González-Lavín Sáenz de Castillo, Nerea

L

S

S

276

36057379A

Goyanes Hermo, Natalia

L

S

S

277

32708308P

Grandal Azpeitia, María del Pilar

L

S

S

278

76729243R

Guerra Domínguez, Silvia

L

S

S

279

36128963B

Guimarey Vila, Silvia

L

S

S

280

35323644Z

Güimil Gándara, María Montserrat

L

S

S

281

53481256T

Gutierrez Pelayo, Laura

L

S

S

282

44818237T

Harguindey García, Beatriz

L

S

S

283

33329944T

Hermida Castro, María José

L

S

S

284

07866967R

Hernández Herrero, José Carlos

L

S

S

285

71455337H

Huerga González, Victoria

L

S

N

286

76861423T

Iglesias Montero, Mónica

L

S

S

287

77400723L

Iglesias Padron, Cristina

L

S

S

288

36172937D

Iglesias Velázquez, Javier

L

S

S

289

43127689K

Juan Castello, María

L

S

S

290

46916145D

Lagares Rodríguez, Manuel

L

S

S

291

76996398B

Lago Cabaleiro, Rocío

L

S

S

292

33539573F

Lago Girondo, María Elena

L

S

S

293

32662697Y

Lamas Antón, Francisco Xosé

L

S

S

294

52938304D

Lameiro Pérez, Adriana

L

S

S

295

32673621M

Lamela Riola, María Pilar

L

S

S

296

33337547J

Lamelo Fernández, Anxo Manoel

L

S

S

297

52931505H

Lapido Suárez, María

L

S

S

298

32710633X

Leira Parrado, María Eugenia

L

S

S

299

44080439L

Leiro Sixto, Alejandro

L

S

S

300

33205213K

Lemos Iglesias, María Manuela América

L

S

S

301

53483322L

Lestón Outón, Víctor

L

S

S

302

36103653R

Lima Valenciano, Rosario María

L

S

S

303

36065262C

Liste Carmueja, Ana

L

S

S

304

44474731E

Llera Borjas, Verónica

L

S

S

305

71877267J

Llera Prada, María Esther

L

S

S

306

33348801C

Lois Lugilde, Sabela

L

S

S

307

09415212R

López Álvarez, Berta Aurora

L

S

S

308

34264036Q

López Bao, Isidro

L

S

S

309

34973090A

López Bravo, José Eduardo

L

S

S

310

46902586C

López Carracelas, Ruth

L

S

S

311

36160068C

López Cerdeira, Teresa

L

S

S

312

09414869A

López Díaz, Julio Enrique

L

S

S

313

79327592V

López Dovale, María Alejandra

L

S

S

314

34957684F

López Feijóo, Benigno Ramón

L

S

S

315

76776562D

López Fernández, María Mercedes

L

S

S

316

11442694X

López Fernández, Noelia

L

S

S

317

33997117N

López Franco, Nuria María

L

S

S

318

76708581Q

López García, Beatriz

L

S

S

319

32669972J

López González, Fernando

L

S

S

320

35564848V

López Martínez, María Pilar

L

S

S

321

33332965P

López Porto, María de los Ángeles

L

S

S

322

33304630D

López Prada, María Inmaculada

L

S

S

323

36109932R

López Rodríguez, Natalia

L

S

S

324

09442578C

López Ruiz, Eva

L

S

S

325

53166346Y

López Sánchez, Jorge

L

S

S

326

47367335P

López Sanjurjo, Enrique Javier

L

S

S

327

76621536A

López Vázquez, Eva María

L

S

S

328

76905943S

Lorenzo Pereira, Marcial

L

S

S

329

52935314D

Lorenzo Rivadulla, Marta

L

S

S

330

47358873X

Losada Rodríguez, Fernando

L

S

S

331

52499421N

Loureiro García, Adriana

L

S

S

332

53168377J

Lozano García, Alberto

L

S

S

333

33346836X

Maceda Loureiro, Raquel

L

S

S

334

36119822R

Macho Muñoz, Cecilia

L

S

S

335

32783697A

Maciñeiras Núñez, María del Carmen

L

S

S

336

36066554R

Mallo Ferrer, Sonia María

L

S

S

337

46898327Q

Maneiro Estébanez, Sandra

L

S

S

338

02244267L

Martín Vázquez, María Esther

L

S

S

339

36122368V

Martínez Areal, María Teresa

L

S

S

340

77408360C

Martínez Dopazo, Lucía

L

S

S

341

36154576W

Martínez Estévez, Sonia

L

S

S

342

76727261C

Martínez González, Lucía

L

S

S

343

76622021M

Martínez González, Roi

L

S

S

344

77003432F

Martínez Leyenda, Patricia

L

S

S

345

44091142G

Martínez López, Belén

L

S

S

346

78738451K

Martínez Nogueira, María

L

S

S

347

33319744N

Martínez Sánchez, Susana

L

S

S

348

33535981A

Martul Ferreiro, Cristina

L

S

S

349

76714777W

Matias González, Genma

L

S

S

350

36143563Y

Matos Conde, Raúl

L

S

S

351

32841273X

Matos Patiño, Nuria

L

S

S

352

32645467A

Meizoso López, María Cristina

L

S

S

353

32817339L

Meléndrez Tapia, Diana

L

S

S

354

33349663P

Mendaña Blanco, Laura

L

S

S

355

76927119P

Méndez Alonso, Silvia

L

S

S

356

34971584S

Méndez Álvarez, José

L

S

S

357

76819729M

Míguez Montouto, María Belén

L

S

S

358

52459248C

Miranda Fontaíña, José

L

S

S

359

11429282F

Mojardín Vázquez, María Isabel

L

S

S

360

53165734S

Momboisse Menéndez, Elena

L

S

S

361

71503534F

Mondelo Mateo, Elena María

L

S

S

362

39467390B

Monetti Rodríguez, Liliana Noemí

L

S

S

363

36134169L

Montenegro Gregorio, María Dolores

L

S

S

364

53184740T

Montes Martin-Mateos, Hector

L

S

S

365

44487768H

Morales Camacho, Alberto-Ignacio

L

S

S

366

35460346G

Morales Rolán, Ángela

L

S

S

367

44477166L

Morales Vilanova, Jorge

L

S

S

368

35481117Y

Moraña Borrageiros, Juan Antonio

L

S

S

369

76818015Q

Moreda Balboa, Paula

L

S

S

370

33207637F

Mosquera Quinteiro, María Carmen

L

S

S

371

35571432T

Mouriño Alfaya, Natalia

L

S

S

372

33547231Y

Mouriz Fernández, Mª del Cristal

L

S

S

373

44827739A

Mourullo Míguez, Belén

L

S

S

374

53305333G

Muíño González, Lorena

L

S

S

375

44828811V

Munín Munín, Irene

L

S

S

376

34998415M

Naveran Ruido, Nuria

L

S

S

377

47354651C

Neira Díaz, Paula

L

S

S

378

44826216K

Nieto Fernández, Vicente

L

S

S

379

79311695J

Nieto Vázquez, Marta

L

S

S

380

47374259D

Nistal Nuño, Graciela

L

S

S

381

44467859G

Novoa Álvarez, Lourdes

L

S

S

382

36143642Q

Ocampo Pino, Mónica

L

S

S

383

36047764W

Olivera Castro, Alfredo Ángel

L

S

S

384

11418266P

Oliveros Pérez, Jesús

L

S

S

385

10086018N

Orallo Quiroga, María Reyes

L

S

S

386

33291518F

Otero Vieites, María del Pilar

L

S

S

387

35298905T

Pacheco Carracedo, Margarita

L

S

S

388

76817477F

Padin González, Marcos

L

S

S

389

35470445Y

Padín Prego, María Dolores

L

S

S

390

44455351P

Padrón Rodríguez, María

L

S

S

391

79335385J

Pallas Calviño, Nuria

L

S

S

392

07989879R

Pampín García, Sara

L

S

S

393

46912319R

Pan Sande, Ismael

L

S

S

394

36130233Q

Parada Pinos, Ana Belén

L

S

S

395

33249304K

Parcero Mariño, Áurea

L

S

S

396

79334919F

Pardo Carracedo, Natalia

L

S

S

397

33298992Y

Pardo Mira, María Josefa

L

S

S

398

76575001C

Pardo Vuelta, María Purificacion

L

S

S

399

34891684V

Paredes Paredes, María Paz

L

S

S

400

32806014X

Parga Ures, Eladio

L

S

S

401

46911287G

Patiño López, Alesia

L

S

S

402

77413369S

Pazos Portela, Roi

L

S

S

403

53178919K

Pedrosa Sánchez, Javier

L

S

S

404

32678776P

Pena López, Juan Manuel

L

S

S

405

44815000Y

Penalonga Chento, María

L

S

S

406

52930259Z

Penalta Rodríguez, María

L

S

S

407

44126661B

Penas Busto, Yon

L

S

S

408

44092205D

Peña Tain, Verónica

L

S

S

409

09781610D

Peña Vega, Daniel Antonio

L

S

S

410

36123277Y

Pereira Armada, Susana

L

S

S

411

32772824D

Pereira Gómez, María Dolores

L

S

S

412

76903546X

Pereiro Rodríguez, Inés

L

S

S

413

43366601D

Pérez Aguirre, Carlos Luis

L

S

S

414

44821361L

Pérez Codesido, Laura

L

S

S

415

44840932V

Pérez Coto, Lucía

L

S

S

416

33548522D

Pérez Coto, Sandra

L

S

S

417

78790998J

Pérez Figueira, María Esperanza

L

S

S

418

32833554L

Pérez García, María Concepción

L

S

S

419

44827106Z

Pérez Maceira, Jorge José

L

S

S

420

76572568W

Pérez Polín, Sandra María

L

S

S

421

47351504R

Pérez Rama, Marta

L

S

S

422

03886198A

Pérez Rendo, Martín

L

S

S

423

44433394Q

Pérez Rodríguez, Javier

L

S

N

424

33293866D

Pérez Torres, María Lourdes

L

S

S

425

34882570B

Pico Níñez, Beatriz

L

S

S

426

44088228B

Pintos Campos, María del Mar

L

S

S

427

35558480C

Pintos Domínguez, Begoña

L

S

S

428

32700013Q

Piñeiro Varela, Laura

L

S

S

429

78736570A

Piñeiro Vidal, Maximino

L

S

S

430

32662593V

Piñón Cobelo, José María

L

S

S

431

46900088Y

Pita Muíños, Aida

L

S

S

432

36118114H

Pociña Pazó, Beatriz

L

S

S

433

32686482D

Polo Prieto, Elena

L

S

S

434

33299740H

Pombo Pasín, Sandra

L

S

S

435

44822133D

Ponte Iglesias, David

L

S

S

436

47356821M

Ponte Souto, Paula

L

S

S

437

46897466Y

Porta Rodríguez, Sara

L

S

S

438

32695338X

Porto Baamonde, Mariña Xosefa

L

S

S

439

33301432P

Porto Vázquez, Miguel

L

S

S

440

33323606X

Prado Fernández, María del Carmen

L

S

S

441

07984096Z

Preciado Raul, Bernal

L

S

S

442

33281560P

Prego Boente, Óscar

L

S

S

443

46902324B

Prego Fernández, María

L

S

S

444

36091192Y

Prelch Januario, Jorge José

L

S

S

445

34999306E

Prieto Guijo, Rebeca

L

S

S

446

71512298P

Prieto Rodríguez Puime, Antero

L

S

N

447

36164036D

Prieto Vaz, María Asunción

L

S

S

448

33267194V

Puente Salvado, Xoán Manoel

L

S

S

449

53162603N

Rama Díaz, María Alexia

L

S

S

450

36135409V

Reboreda Puime, Sofía

L

S

S

451

34637281V

Rego Barreiro, Vanessa

L

S

S

452

77006569Q

Rego Casasnovas, Lucía

L

S

S

453

34883132K

Rego Pérez, Noemi

L

S

S

454

77006492P

Reguera Fernández, Marta

L

S

S

455

44478487Y

Relova Cid, Iria de la Libertad

L

S

S

456

33297981F

Rey Barbeitos, Patricia

L

S

S

457

44448101A

Rey González, Danel

L

S

S

458

36173578Y

Rey López, Andrea

L

S

S

459

36171409E

Rey Martínez, María

L

S

S

460

34996800T

Rey Vila, Ana Vera

L

S

S

461

76933259F

Riádigos Iglesias, Tania

L

S

S

462

44843179X

Ribadulla Nogueira, Paula

L

S

S

463

33341740C

Rico Chao, Leonor

L

S

S

464

32824297P

Rico Fachal, Daniel

L

S

S

465

33329851E

Río Fernández, María

L

S

S

466

33541041A

Rios Cobas, Eva

L

S

S

467

44811040W

Rios Noya, María Teresa

L

S

S

468

32657947V

Rivas Espiñeira, Rocío

L

S

S

469

36132158D

Rivas López, Santiago

L

S

S

470

76908014Q

Rivas Quelle, María José

L

S

S

471

44454087D

Rivas Siota, Sandra

L

S

S

472

79325016V

Riveiro Nogareda, Eva María

L

S

S

473

32827942L

Rivera Pérez, Iván

L

S

S

474

76811278H

Rodal Rodríguez, Josefa

L

S

S

475

32708811M

Rodeiro Meijido, Antonio José

L

S

S

476

77003935G

Rodríguez Álvarez, Concepción

L

S

S

477

32669173L

Rodríguez Barata, María Remedios

L

S

S

478

53119096K

Rodríguez Coma, Raul

L

S

S

479

33992438W

Rodríguez de Bernardo, Alberte

L

S

S

480

34260751C

Rodríguez Díaz, María Ruth

L

S

S

481

34968931F

Rodríguez Domínguez, Olga Inés

L

S

S

482

32688273Y

Rodríguez Fernández, María Montserrat

L

S

S

483

34265476F

Rodríguez Freire, José Ángel

L

S

S

484

44846761G

Rodríguez Garabatos, Montserrat Inmaculada

L

S

S

485

32831716K

Rodríguez García, Rafael

L

S

S

486

76575974G

Rodríguez Gesto, José Luis

L

S

S

487

44472743N

Rodríguez Gómez, Juan

L

S

S

488

34267081W

Rodríguez González, Ángela

L

S

S

489

36169739P

Rodríguez González del Blanco, Teresa

L

S

S

490

44830562C

Rodríguez Jarazo, María José

L

S

S

491

76623023H

Rodríguez Martínez, Raúl

L

S

S

492

44482128J

Rodríguez Palomanes, Mónica

L

S

S

493

44482059J

Rodríguez Pérez, Miriam

L

S

S

494

46910563Q

Rodríguez Pombo, Eva

L

S

S

495

44847457X

Rodríguez Rascado, Duardo

L

S

S

496

32689509T

Rodríguez Riveiros, Azucena

L

S

S

497

34272630P

Rodríguez Rodríguez, Fátima

L

S

S

498

35046263J

Rodríguez Rodríguez, José Fernando

L

S

S

499

34635198G

Rodríguez Torres, Ana María

L

S

S

500

34988672Z

Rodríguez Vázquez, Patricia

L

S

S

501

33550570X

Romeo Río, Silvia

L

S

S

502

44459330P

Romero Álvarez, Cristina

L

S

S

503

32696082H

Romero Breijo, Raquel

L

S

S

504

46900213Q

Romero Lage, Cristina María

L

S

S

505

53611758T

Rosales Sanmartin, María Jesús

L

S

S

506

44805507N

Rosas Conde, Cristina

L

S

S

507

35467536H

Rubianes Porto, Ángela María

L

S

S

508

40362467C

Rubio Álvarez, Silvia

L

S

S

509

32638389D

Ruiz Lamas, Manuel José

L

S

S

510

53183971J

Saa Villaverde, Raquel

L

S

S

511

36137941L

Saco Álvarez, Liliana

L

S

S

512

44466472C

Salgado Somoza, María Teresa

L

S

S

513

52455360L

Sampedro Queiruga, Mª Carmen

L

S

S

514

36120786E

San Martín Outeiral, Sara

L

S

S

515

34962292S

Sánchez Ansia, María Elena

L

S

S

516

36141571S

Sánchez Fernández, Estela

L

S

S

517

71032821N

Sánchez Ferreras, Alfonso

L

S

N

518

44846541Z

Sánchez Freire, Lorena

L

S

S

519

76709644K

Sánchez García, Jacinta

L

S

S

520

47371567P

Sánchez Gómez, David

L

S

S

521

27267991L

Sánchez Mata, Adoración Reyes

L

S

S

522

32839465L

Sánchez Mata, Ludmila

L

S

S

523

53185332V

Sánchez Otero, Nuria

L

S

S

524

32836485Y

Sánchez Piñeiro, Olga María

L

S

S

525

46911017X

Sande Fouz, Patricia

L

S

S

526

45434207F

Santamarina Alonso, María Teresa

L

S

S

527

46902646B

Santaolalla Bejarano, Eva

L

S

S

528

77410557D

Santos Galiñanes, Germán Esteban

L

S

S

529

53481403D

Santos Molinos, Gloria

L

S

S

530

33297326L

Santos Ucha, Paula

L

S

S

531

44077777W

Seijas Gallego, Nadia

L

S

S

532

36128838R

Sendra de Saa, Rut

L

S

S

533

44835264F

Serramito Calo, María

L

S

S

534

11774165M

Serrano Díaz del Río, Ana Belén

L

S

S

535

76719666S

Serrano Garrido, María del Rocío

L

S

S

536

53301837G

Sexto Iglesias, Alexia

L

S

S

537

35483374D

Soto Fontán, Alicia

L

S

S

538

44486657B

Soto González, Sonia

L

S

S

539

46914846K

Souto Alonso, María

L

S

S

540

44837647K

Suárez Gestal, María de los Ángeles

L

S

S

541

32782146Q

Suárez Iglesias, José Luis

L

S

S

542

44079360K

Suárez Otero, María Isabel

L

S

S

543

47374677J

Suárez Villar, Tania

L

S

S

544

76732330Y

Tallon Queija, María

L

S

S

545

10082922K

Teijeira Romon, Fernando

L

S

N

546

35440696L

Temperan Becerra, José Carlos

L

S

N

547

32646527M

Tizón Vázquez, María del Carmen

L

S

S

548

35460670Y

Torrado Bea, Raquel

L

S

S

549

36093537M

Torrado González, Ignacio

L

S

S

550

32704850T

Torres Sabín, Leonor Gala

L

S

S

551

33855805N

Tosar López, María Paz

L

S

S

552

44821200L

Traveso Valiño, María

L

S

S

553

36145935D

Trigo Fernández, Miguel

L

S

S

554

32843842A

Trillo Pereira, María Cristina

L

S

S

555

34264187Y

Ulloa Guitián, Monserrat

L

S

S

556

44077170Q

Ureta Guzmán, Rosa María

L

S

S

557

71502871B

Valcarce Landa, María Jesús

L

S

S

558

32818423E

Valero Arijón, María Victoria

L

S

S

559

44447969D

Valiñas Sobral, Beatriz

L

S

S

560

36100826A

Valverde Viqueira, Ignacio

L

S

S

561

33271463P

Varela Caamiña, María Peregrina

L

S

S

562

32774640P

Varela Manso, Obdulia María

L

S

S

563

76620650Z

Varela Otero, Elías

L

S

S

564

79325990W

Varela Reguera, Ana María

L

S

S

565

32691835A

Varela Seco, María Carmen

L

S

S

566

76995296J

Vaz Veiga, Mónica

L

S

S

567

36126256H

Vázquez Aguiar, Mª Trinidad

L

S

S

568

77404180A

Vázquez Barros, Inmaculada

L

S

S

569

44426294T

Vázquez Cordero, Belén

L

S

S

570

32837768R

Vázquez Corral, Antón

L

S

S

571

32835922H

Vázquez del Prisco, Andrés Ramón

L

S

S

572

76729029V

Vázquez Dorado, Sandra Benita

L

S

S

573

46919454Y

Vázquez García, Marta

L

S

S

574

76726847C

Vázquez Gómez, Patricia

L

S

S

575

33546161V

Vázquez Lozano, Isabel

L

S

S

576

33295321S

Vázquez Méndez, Susana María

L

S

S

577

33339726F

Vázquez Neira, Eva

L

S

S

578

32841789C

Vázquez Rivas, Julio José

L

S

S

579

53301377G

Vázquez Tohux, Estefanía

L

S

S

580

36002971J

Vega Movilla, Raquel María

L

S

S

581

52496809E

Veiga Trabazo, Daniel

L

S

S

582

33550865Y

Veigas Méndez, José Miguel

L

S

S

583

34894823M

Ventureira Ríos, Mª Montserrat

L

S

S

584

36069956E

Vicente Rodríguez, Fátima Elvira

L

S

S

585

76934882C

Vidal Adán, Lucía

L

S

S

586

35305502L

Vidal Juviño, José Ramón

L

S

S

587

76363223A

Vidal Pedreira, Consuelo Amparo

L

S

S

588

53481721M

Vidal Pego, Natalia

L

S

S

589

46911994K

Vieito Blanco, David

L

S

S

590

33538127X

Vilares Sánchez, María

L

S

S

591

53174402N

Vilariño Becerra, M. Cristina

L

S

S

592

33548539A

Vilela Carballo, Olalla

L

S

S

593

33535673V

Villamor Castiñeira, Carlos

L

S

S

594

32679178L

Villanueva Vigo, Javier

L

S

S

595

78733457H

Villar Freire, María Victoria

L

S

S

596

33537272Y

Villarino Méndez, Jesús

L

S

S

597

44805449T

Villaverde Bjorguinsdottir, Carlos

L

S

S

598

46906060K

Villaverde Naveira, Ana

L

S

S

599

71650222R

Yagüe Menéndez, Cristina

L

S

S

600

32749685P

Yáñez Arceo, Ana Beatriz

L

S

S

601

33538345K

Yáñez García, José

L

S

S

602

02546226B

Zamarro Camino, María

L

S

N

603

34264851A

Zamuz Castro, Sol Ángel

L

S

S

604

36094920P

Zapatero Artacho, María

L

S

S

590011-Inglés

Nº orde

DNI/NIE

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

76818567Q

Gamallo Fariña, Cristina

E

S

S

2

32819467P

Lourido Romeu, Begoña

E

S

S

3

33276554Q

Matos Bugallo, José Carlos

E

S

S

4

32827691K

Monge Castiñeiras, Raquel

E

S

S

5

36104583B

Naval Bouzada, Ana Celia

E

S

S

6

32807267K

Sierra Vales, María Carmen

E

S

S

7

77005232J

Allaby Freijeiro, Rebeca Wendy

B

S

S

8

34973489B

Caride Pérez, María José

B

S

S

9

33319891K

Fernández Iglesias, María Eugenia

B

S

S

10

32669976V

Fernández Méndez, Alicia María

B

S

S

11

76778599E

Gómez Figueira, María Nieves

B

S

S

12

33317865L

López Somoza, Mª del Mar

B

S

S

13

35309401P

Pereira Iglesias, Manuel

B

S

S

14

33268246B

Piñeiro Fuentes, María del Carmen

B

S

S

15

44470351N

Prieto Atanes, Luis

B

S

S

16

44450101W

Prieto Carneiro, Montserrat

B

S

S

17

33351639Y

Álvarez López, María

D

S

S

18

46915277S

Calvelo Bellón, María Isabel

D

S

S

19

32819608B

Calvo Couto, María José

D

S

S

20

44830133M

Caramés Hermo, Mª Dolores

D

S

S

21

33311108R

Flores Lozano, María Inés

D

S

S

22

35312355H

Juste Fernández, María de las Mercedes

D

S

S

23

36133922W

López Penela, Alicia María

D

S

S

24

34266754C

Losada Rodríguez, Gerardo

D

S

S

25

44806501V

Pérez Duarte, Isabel

D

S

S

26

34259746G

Rivas Díaz, Antonio

D

S

S

27

71127696N

Sánchez Jiménez, Rosana

D

S

S

28

79328896X

Abeijon Fernández, Rosendo

L

S

S

29

32820550X

Abelenda Mourelle, Mónica

L

S

S

30

36088507N

Ablanedo Alberdi, Francisco Javier

L

S

S

31

33335462K

Agra López, Jacobo

L

S

S

32

53481499J

Agraso Luna, María

L

S

S

33

36099796P

Aller Longueira, María

L

S

S

34

76990633L

Almansa González, María Jesús

L

S

S

35

76940023D

Alonso Fernández, María Belén

L

S

S

36

44829474J

Alonso Janeiro, Patricia

L

S

S

37

36160774J

Alonso Rodríguez, María Isabel

L

S

S

38

76821589W

Alonso Salinas, Ambar Valeria

L

S

S

39

35317134J

Álvarez Barral, Alma

L

S

S

40

44655332G

Álvarez Gasca, Paula

L

S

S

41

76938746C

Álvarez González, María del Pilar

L

S

S

42

33329499S

Álvarez López, Miguel

L

S

S

43

35575559X

Álvarez Martínez, María

L

S

S

44

34989283G

Álvarez Martínez, Miguel

L

S

S

45

33333874C

Álvarez Torneiro, María Emilia

L

S

S

46

34984086M

Álvarez Ucha, Felisindo

L

S

S

47

32790377J

Amado Vilariño, Francisco José

L

S

S

48

32667874P

Amenedo Costa, Mónica

L

S

S

49

32659938F

Ameneiro Montero, Javier

L

S

S

50

52935885M

Anca Pais, Carmen

L

S

S

51

44447985W

Araújo Pinto, Patricia

L

S

S

52

76934324Z

Argibay Suárez, Patricia

L

S

S

53

53164205G

Argiz Romaní, Iria

L

S

S

54

44446911D

Arias Rodríguez, María Dolores

L

S

S

55

32697418C

Arias Sanmartín, María Amparo

L

S

S

56

32639511G

Armada Castro, María Elisa

L

S

S

57

52930893G

Arnoso Fernández, Ismael

L

S

S

58

32653961X

Arnoso Pico, Rosa Isabel

L

S

S

59

34894440J

Arochena Gómez, José Israel

L

S

S

60

32783413H

Ascariz López, Belén

L

S

S

61

36129080J

Baena Nieto, María Marina

L

S

S

62

79313684R

Barbeito García, Paula

L

S

S

63

39458729K

Barciela Martínez, Lidia

L

S

S

64

53191001M

Bargiela García, Paula

L

S

S

65

33326631E

Barja Enríquez, María José

L

S

S

66

53112364M

Barreiro Barros, María Belén

L

S

S

67

76934922Z

Barreiro Dapena, María

L

S

S

68

32663491H

Barro Eiroa, Marta

L

S

S

69

32780522W

Barron Lorenzo, Cristina

L

S

N

70

44484277T

Barrosa Rodríguez, María Asunción

L

S

S

71

78733389L

Bastón Martínez, María José

L

S

S

72

32656815N

Beceiro Pérez, Mercedes

L

S

S

73

52496831K

Becerra Pintos, Concepción

L

S

S

74

32655672L

Bellas Carballo, María Inés

L

S

S

75

44466136Y

Bello Costas, María Tatiana

L

S

S

76

34892171K

Bello Peón, María de la Cruz

L

S

S

77

47358359W

Bello Piñón, Nuria

L

S

S

78

79336082C

Benito Morcuende, Mireya

L

S

S

79

77403379F

Bermúdez Beloso, Uxía

L

S

S

80

77415050V

Besada Carramal, Sandra

L

S

S

81

34940571Y

Blanco Fernández, Elisa

L

S

S

82

34637588W

Blanco Fernández, Susana

L

S

S

83

36141617S

Blanco Lamarca, María del Mar

L

S

S

84

36077206G

Blanco Prieto, Fernando María

L

S

S

85

76714461P

Blanco Rivero, Isis

L

S

S

86

76934193K

Blanco Rodríguez, Noa

L

S

S

87

34638496J

Bohjanen Camiña, Elena María

L

S

S

88

32655934M

Brage Tenreiro, Marta María

L

S

S

89

X1242829R

Brennan, Fiona Mary

L

S

S

90

32790169N

Bueno Palomino, Felipe

L

S

N

91

77406200E

Burgo Vázquez, María Dolores

L

S

S

92

X6921808G

Burr, Helen Avery

L

S

N

93

78791923H

Bustelo Castaño, María Soledad

L

S

S

94

32664861P

Caaveiro Casal, María Dolores

L

S

S

95

47354921Z

Cabaleiro Barrio, Raquel

L

S

S

96

33855833V

Cabodevila Fernández, Josefa

L

S

S

97

76863400E

Cabral Cotovad, Rebeca

L

S

S

98

34996524T

Cabrera Salgado, Natalia

L

S

S

99

32653755B

Cagigao Losada, María Alicia

L

S

S

100

78802269Z

Calviño Rodríguez, María

L

S

S

101

33330163N

Calvo Bárez, Francisco Javier

L

S

S

102

32674807H

Calvo Fernández, Emma María

L

S

S

103

76819481X

Calvo Paz, Sonia

L

S

S

104

52936261J

Campaña Laíño, Lucía

L

S

S

105

32812653W

Campo Resco, Lara María

L

S

S

106

77594682L

Campo Vázquez, María Luz

L

S

S

107

76813810C

Campos Espiño, Patricia

L

S

S

108

52494858A

Camstra González, Aurora

L

S

S

109

33348107Q

Candal Díaz, Gloria

L

S

S

110

78799393J

Caneda Diz, Rosa María

L

S

S

111

52933922C

Cañestro Fernández, Beatriz

L

S

S

112

46901923R

Capelán Moar, Alberto

L

S

S

113

47358011E

Carbajal García, Jorge

L

S

S

114

44479680A

Carcacia Aparicio, María Sonia

L

S

S

115

32820248F

Caridad Barreiro, María Mercedes

L

S

S

116

53170650D

Caride Puga, Izaskun

L

S

S

117

76900490J

Carrera Álvarez, Eva

L

S

S

118

52456820F

Casais Fernández, María José

L

S

S

119

32658649Y

Casal Ferre, María del Pilar

L

S

S

120

76778972G

Castaño Torrado, Berta

L

S

S

121

34893626G

Castro Casás, María Rosario

L

S

S

122

76995732N

Castro Fontán, Cristina

L

S

S

123

35303207R

Castro Gerpe, Elena

L

S

S

124

33339712Q

Castro Lamas, Iria María

L

S

S

125

32766888F

Castro López, María Jesús

L

S

S

126

35308402K

Castro Mouriño, Ana Cruz

L

S

S

127

79319800E

Castro Rodríguez, Susana-María

L

S

S

128

33296891K

Cedeira Rivas, María Isabel

L

S

S

129

53306482A

Cendon Rodríguez, Inés

L

S

S

130

33336050B

Cereijo Varela, Noemí

L

S

S

131

35468233W

Cesar Veloso, Marta María

L

S

S

132

76718088R

Chao Castro, Milagros

L

S

S

133

36167920Y

Cifuentes Vila, Pilar

L

S

S

134

32676760Q

Cinza López, Eva

L

S

S

135

36119916A

Comesaña Mancebo, Carmen

L

S

S

136

34982891Y

Conde Arcos, Laura María

L

S

S

137

34880068Q

Conde Bruces, Luis

L

S

S

138

44451752C

Conde Figueiral, Ida

L

S

S

139

44829959S

Conde Santos, Santiago

L

S

S

140

32793705Y

Conesa Mariño, Mónica

L

S

S

141

33316452D

Corredoira Loureiro, Ana María

L

S

S

142

34889479C

Cortes Rey, Ana Isabel

L

S

S

143

76729997L

Corzo Brañas, Eli

L

S

S

144

46910810X

Costa Trillo, Beatriz

L

S

S

145

77405822N

Costoya Pérez, Esther María

L

S

S

146

32837789E

Couceiro del Pino, Isabel

L

S

S

147

44820744T

Cruces García, José Fernando

L

S

S

148

36156566Z

Cubilot Martínez, Elia

L

S

S

149

32629806M

Currás López, Jesús

L

S

S

150

53176553R

Da Silva Dacosta, Carolina

L

S

S

151

35563603Z

De la Fuente Martínez, Paula María

L

S

S

152

44462629H

De la Torre Ramos, Ana

L

S

S

153

77596024G

De Lamas Rañón, Cecilia

L

S

S

154

71505314Q

Delgado Delgado, Lucía

L

S

S

155

34269903H

Díaz Álvarez, Natalia

L

S

S

156

32656501C

Díaz Bravo, Nuria María

L

S

S

157

34267782J

Díaz López, Cristina

L

S

S

158

32787259T

Díaz Losada, María del Mar

L

S

S

159

07470612M

Díaz Minguez, Emilio Vicente

L

S

S

160

76901297S

Díaz Morán, Begoña

L

S

S

161

32875421A

Díaz Peral, Carlos

L

S

S

162

33346915C

Díaz Pérez, Francisca

L

S

S

163

36109878Q

Diéguez García, Mª Teresa

L

S

S

164

52507309B

Díez Fernández, María Isabel

L

S

S

165

44488716T

Domínguez Blanco, Alba

L

S

S

166

76714724H

Domínguez Castro, Patricia

L

S

S

167

79314757Q

Domínguez Díaz, Marino

L

S

S

168

53182201Z

Domínguez Fernández, Liliana

L

S

S

169

32427484Z

Domínguez Ferreño, Isabel

L

S

S

170

46827104R

Domínguez Mariño, Iria

L

S

S

171

76899355M

Domínguez Sanjuan, María Isabel

L

S

S

172

35464930B

Dopazo Sande, Paula

L

S

S

173

32432666K

Dopico Caínzos, María José

L

S

N

174

34635287R

Echevarria García, María Cristina

L

S

S

175

44805715J

Eiras Díaz, María Josefa

L

S

S

176

44084888Y

Eizaguirre Santillán, Alicia

L

S

S

177

76872687V

Escalante Castro, Carmen

L

S

S

178

07958120M

Escribano Asin, Laura

L

S

S

179

X0629182V

Esterson, Stella Joy

L

S

S

180

33302273K

Estévez Fernández, María del Mar

L

S

S

181

77596150S

Estévez López, Raquel

L

S

S

182

34262640T

Expósito Rodríguez, Daniel

L

S

S

183

78787463C

Fabeiro Liñares, María del Pilar

L

S

S

184

44818173M

Faya Cerqueiro, Fátima María

L

S

S

185

32647818P

Feal Rodríguez, María Luisa

L

S

S

186

44812679P

Feijoo García, Xurxo

L

S

S

187

78737445G

Fernández Barcia, María Patricia

L

S

S

188

76408554R

Fernández Barro, María Carmen

L

S

N

189

10879066C

Fernández Bueno, Mª Montserrat

L

S

S

190

47350148W

Fernández Canosa, Martina

L

S

S

191

76722499L

Fernández Cobelas, María Rita

L

S

S

192

34265390J

Fernández Díaz, Silvia

L

S

S

193

45434311L

Fernández Fernández, Sara

L

S

S

194

33997619P

Fernández Fra, Patricia

L

S

S

195

36164670E

Fernández García, Noelia

L

S

S

196

44077534N

Fernández González, María

L

S

S

197

33347986X

Fernández Granda, Ana Banesa

L

S

S

198

11436658T

Fernández Iglesias, Saray

L

S

S

199

33338105L

Fernández Jul, Marta

L

S

S

200

52454601L

Fernández López, Julia María

L

S

S

201

79337544X

Fernández Lozano, Raquel

L

S

S

202

34948854D

Fernández Merayo, Cristina Victoria

L

S

S

203

52931245B

Fernández Neira, Esteban José

L

S

S

204

34944455A

Fernández Otero, Rosa María

L

S

S

205

33992096M

Fernández Parratt, Tanya

L

S

S

206

34960954B

Fernández Pérez, Maricel

L

S

S

207

32758217F

Fernández Rodríguez, María Dolores

L

S

S

208

33538819N

Fernández Ron, Lucía

L

S

S

209

44470870W

Fernández Sánchez, Noelia

L

S

S

210

76716357H

Fernández Sobrado, Roberto

L

S

S

211

44492108B

Fernández Vázquez, Adriana

L

S

S

212

46901442A

Fernández Vázquez, Javier

L

S

S

213

32805770L

Fernández de Aguirre García, Patricia

L

S

S

214

32695058Y

Fernández-Armesto Sánchez, Anxo

L

S

S

215

36138025B

Ferreiro García, María del Pilar

L

S

S

216

45141893T

Ferreiro Méndez, Karina

L

S

S

217

71502263R

Figueira Álvarez, Ana Belén

L

S

S

218

46917389B

Figueroa Capelán, Nuria

L

S

S

219

36058745N

Figueroa González, Ana Isabel

L

S

S

220

76930439Q

Filgueira Alfonso, María

L

S

S

221

72783923D

Flamenco Clavijo, María José

L

S

S

222

76819375L

Fondevila Sanmartin, Mónica

L

S

S

223

35324620R

Fontán Guiao, María Belén

L

S

S

224

28952337Y

Fraga Abelleira, Lucía

L

S

S

225

33861919P

Fraga Fernández, M