Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 111 Xoves, 12 de xuño de 2014 Páx. 26736

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais dos aspirantes definitivamente admitidos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, convocados pola Orde do 17 de marzo de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 26 de marzo).

Aprobada pola Resolución do 2 de xuño de 2014 a lista definitiva de admitidos e excluídos nos procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de profesores de ensino secundario da Comunidade Autónoma de Galicia, resulta que nalgunhas especialidades do corpo de profesores de ensino secundario foi nomeado máis dun tribunal, polo que procede determinar os aspirantes que corresponde xulgar a cada tribunal.

Na súa virtude, esta dirección xeral

RESOLVE:

Asignarlles aos tribunais que xulgarán procedementos selectivos de ingreso e acceso ao corpo de profesores de ensino secundario e procedemento de adquisición de novas especialidades os aspirantes comprendidos entre os que figuran no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2014

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO
Corpo de profesores de ensino secundario

• 590005- Xeografía e Historia.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Abad Rodríguez, Javier, DNI 47361632D, ata Cancela Pose, Rocío, DNI 47352145K.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Candeira Carballido, Marta, DNI 77008397G, ata Fernández García, Aida María, DNI 45430838L.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Fernández Gil, Lucía, DNI 46903261M, ata Izaguirre Suárez, Carmen, DNI 36170204J.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De Janeiro Rodríguez, Francisco José, DNI 33854887Z, ata Otero Otero, Marta,
DNI 44089071A.

Tribunal nº 5.

– Quenda L:

De Otero Pereiras, Jesús, DNI 33331140T, ata Rodríguez Penas, Miguel, DNI 44810584Y.

Tribunal nº 6.

– Quenda L:

De Rodríguez Rodríguez, Irene, DNI 51985261V, ata Zapatero Artacho, Luis, DNI 36048314T.

• 590006-Matemáticas.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Acuña Pérez, Lucía, DNI 77411261T, ata Ferreira López, Mario, DNI 33995607C.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Ferreira Ramilo, Dolores, DNI 32818058W, ata Orgueira Lema, Berta, DNI 47355203C.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Ortiz Molina, Gonzalo, DNI 32836056Z, ata Viqueira Pampín, Ana, DNI 79313218H.

• 590008-Bioloxía e xeoloxía.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Abad Brañas, Ana Belén, DNI 78802371R, ata Deus Muñiz, Victoria Inés, DNI 53164701V.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Díaz Álvarez, Elisa, DNI 71664834P, ata Llera Prada, María Esther, DNI 71877267J.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Lois Lugilde, Sabela, DNI 33348801C, ata Reguera Fernández, Marta, DNI 77006492P.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De Relova Cid, Iria de la Libertad, DNI 44478487Y, ata Zapatero Artacho, María,
DNI 36094920P.

• 590011-Inglés.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Abeijón Fernández, Rosendo, DNI 79328896X, ata Domínguez Castro, Patricia,
DNI 76714724H.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De Domínguez Díaz, Marino, DNI 79314757Q, ata Lamas Liñares, Susana, DNI 79330452W.

Tribunal nº 3.

– Quenda L:

De Lamas Otero, Manuela, DNI 32676054T, ata Posse Rivera, Ángeles, DNI 32829023L.

Tribunal nº 4.

– Quenda L:

De Presas Vázquez, Cristina, DNI 77403038B, ata Zúñiga Rial, Rita, DNI 76914868Q.

• 590101-Administración de empresas.

Tribunal nº 1.

– Todos os participantes das quendas de cambio de especialidade, reserva para o persoal docente no subgrupo A2 e reserva para discapacitados.

– Quenda L:

De Abelairas Sarceda, Emilia, DNI 33348420F, ata López Costa, Silvia María,
DNI 44086584T.

Tribunal nº 2.

– Quenda L:

De López Freire, María Teresa, DNI 32707446C, ata Villaverde Veiras, Ana María,
DNI 79315489N.