Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 117 Venres, 20 de xuño de 2014 Páx. 28061

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

ANUNCIO do 6 de xuño de 2014, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitivos do baremo aberto polo Anuncio do 26 de setembro de 2006 (Diario Oficial de Galicia do 29 de setembro), para a especialidade de jazz-guitarra no Conservatorio Superior de Música da Coruña.

Publicada a lista provisional e resoltas as reclamacións, procede publicar o baremo definitivo e a relación definitiva de excluídos por medio deste anuncio e na páxina web desta consellería.

En consecuencia, esta dirección xeral

RESOLVE:

Primeiro. Publicar, como anexo deste anuncio, as puntuacións definitivas dos participantes no baremo para prazas de interinidades e substitucións na especialidade de jazz-guitarra no Conservatorio Superior de Música da Coruña, aberto polo Anuncio do 26 de setembro de 2006 (Diario Oficial de Galicia do 29 de setembro).

Segundo. Elevar a definitiva a relación de excluídos provisionais publicada como anexo II do Anuncio do 9 de xaneiro de 2014 (DOG do 23 de xaneiro).

Contra estas puntuacións definitivas e a relación de excluídos definitiva, que pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpoñer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante o director xeral de Centros e Recursos Humanos, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, de conformidade cos artigos 116 e 117 da Lei 30/1992, do 26 novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio, ante o xulgado do contencioso-administrativo, conforme os artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 6 de xuño de 2014

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO

Apelidos e nome

DNI

1. Experiencia profesional

Total 1

2. Actividades de formación

Total 2

3. Publicacións

Total 3

4. Titulacións

Total 4

5. Proxecto

docente

Total

puntuación

Galán Pérez, Marcelino

32814957Y

1.1

1.2 ---2

1.3 ---1

1.4 ---0.85

1.5 ---2

5.85

2.1

2.2

2.3 ---2

2.4

2

3.1

3.2

4.1

4.2

2.5

10.35

Lago Barreiro, Fernando

76996024M

1.1

1.2

1.3 ---1.8

1.4 ---1

1.5

2.8

2.1

2.2

2.3 ---1.2

2.4 ---0.20

1.40

3.1

3.2

4.1

4.2

3.75

7.95

Carnota Méndez, Eladio

33805142N

1.1

1.2 ---2

1.3

1.4 ---1

1.5 ---0.2

3.2

2.1

2.2

2.3 ---0.5

2.4

0.5

3.1

3.2 ---0.2

0.2

4.1

4.2 ---1

1

2.5

7.5

Pin García, Marcos

33330257Z

1.1

1.2

1.3 ---0.6

1.4 ---0.65

1.5

1.25

2.1

2.2

2.3 ---1.5

2.4

1.5

3.1

3.2

4.1

4.2

2.5

5.25

Barros Deschamps, Rubén

46916298R

1.1

1.2

1.3 ---0.2

1.4 ---0.2

1.5

0.4

2.1

2.2

2.3 ---1.16

2.4 ---1.125

0.285

3.1

3.2

4.1 ---2

4.2

2

2.5

5.18

Rodríguez Sánchez, Gastón

32800294V

1.1

1.2

1.3

1.4 ---1

1.5

1

2.1

2.2

2.3

2.4 ---1

1

3.1

3.2

4.1

4.2

2.5

4.5

Calviño Iglesias, José Carlos

36108891H

1.1

1.2

1.3

1.4 ---0.1

1.5

0.1

2.1 ---0.9

2.2

2.3

2.4 ---0.1

1

3.1

3.2

4.1

4.2 ---2

2

1

4.1

Varela Iglesias, Fernando

36044554N

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1 ---2

4.2

2

2

4

Moreno Codinachs, Joel

40989617Y

1.1

1.2

1.3

1.4 ---0.65

1.5

0.65

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2 ---1

1

2.25

3.90

Jiménez García, Luis Vicente

16537658Z

1.1

1.2

1.3 ---0.4

1.4 ---0.25

1.5 ---1

1.65

2.1

2.2

2.3 ---0.15

2.4

0.15

3.1

3.2

4.1

4.2 ---1

1

Non achega

2.80

Rosa Napal, Francisco César

53305609G

1.1

1.2

1.3

1.4 ---0.1

1.5

0.1

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1 ---2

4.2

2

0.2

2.30

Recuna Carrasco, José

32439206Y

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1 ---2

4.2

2

Non achega

2

Carrodeguas Gómez, Manuel

32757548

1.1

1.2

1.3 ---0.4

1.4 ---1

1.5

1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

0.5

1.90

Bernal Gómez, Carlos

25179486Y

1.1

1.2

1.3 ---0.2

1.4 ---1

1.5 ---0.6

1.8

2.1

2.2

2.3 ---0.075

2.4

0.075

3.1

3.2

4.1

4.2

Non achega

1.87

Pena Castro, Sergio

47354558L

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3 0.05

2.4

0.05

3.1

3.2

4.1 ---1

4.2

1

Non achega

1.05

López Penoucos, Alberto

34890158D

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

2.1

2.2

2.3 0.2

2.4

0.20

3.1

3.2

4.1

4.2

Non achega

0.20