Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 123 Martes, 1 de xullo de 2014 Páx. 29567

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2014, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Traballo e Benestar, pola que se dá publicidade a unha encomenda de xestión ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, subscrita no exercicio 2014.

1. Encomenda de xestión dun servizo de transporte regular aos centros públicos, competencia da Secretaría Xeral de Política Social da Consellería de Traballo e Benestar, onde se dispensen servizos de atención diúrna.

– Actividade. Servizo consistente no deseño de rutas e traslado dos usuarios designados pola Consellería de Traballo e Benestar aos centros públicos do Saiar, Volta do Castro, As Gándaras, Redondela, Sarria e Burela para o desenvolvemento das actividades propias dos centros.

– Natureza e alcance da xestión encomendada. Esta encomenda ten natureza intrasubxectiva, tendo en conta a adscrición do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar á Consellería de Traballo e Benestar por razón da materia. Consonte o previsto polos artigos 47 e 95 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico, e para os efectos previstos nos artigos 4.1.n) e 24.6 do Real decreto lexislativo 3/2011, do 14 de outubro, polo que se aproba o texto refundido la Lei de contratos do sector público, o Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar ten a consideración de medio propio e servizo técnico da Consellería de Traballo e Benestar.

– Prazo de vixencia. O período de execución comeza o 1 de xullo de 2014 e rematará o 31 de decembro de 2014.

– Modalidade de financiamento. Esta encomenda finánciase con fondos propios.

Santiago de Compostela, 18 de xuño de 2014

P.D. (Orde do 19.8.2009)
María Jesús Lorenzana Somoza
Secretaria xeral técnica da Consellería de Traballo e Benestar