Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Martes, 5 de agosto de 2014 Páx. 33696

V. Administración de xustiza

Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (Sala do Social)

EDICTO (4349/2012 MCR).

Tipo e número de recurso: recurso de suplicación 4349/2012 MCR.

Xulgado de orixe/autos: demanda 280/2007 Xulgado do Social número 2 da Coruña.

M. Socorro Bazarra Varela, secretaria xudicial da Sección número 1 da Sala Segunda do Social do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, fago saber que no procedemento de recurso de suplicación 4349/2012 MCR desta sección, seguido por instancia de Florentino Fernández Vázquez, Ángel Manuel Romero García, Margarita Riveiros López, Ignacio Casas Gutiérrez, María Hortensia Pontide Castro, Laura Martínez Rama, Esperanza Fernández Paredes, Pilar Doce Vega, María Jesús Bonnet Fernández, Ana Isabel Fernández Fernández, Judith Santiso Doldan, Natalia Armada Pego, Mónica Ambros Lebon, Inés María Armada Pego, María Carmen Berrocal Berzas, María Teresa Castiñeira Mallo, Ana Belén Castrillón Reinaldo, Estrella Couceiro Otero, María Emilia Díaz Carballo, Luz María Fernández Vázquez, Berta María Francesch Martínez, María Carmen García Escudero, Carlos Gómez Sánchez, Patricia González Casal, Roberto González Castro, Ana María Hermida Rivas, María Gloria Martínez Suárez, Isabel Paula Mosquera González, Sonia María Pedreira Romero, María Verónica Peinador Chacón, Santiago Pérez Mata, Concepción Rey Pais, María José Rey Rodríguez, Montserrat María Roquer Regueira, Margarita Sanda Lorenzo, Alicia Serrano Sánchez, María Ángeles Sola Sánchez, Ana Belén Villegas García, Vanesa Vitureira Cambre, Verónica Arnoso García, María Aranzazu Canosa Balado, María Dolores Codesido Fuciños, María Teresa Conchado Castro, Rossana Gómez Pena, María Sandra Montero Fernández, Pablo Nieves Fuentes, Manuel Rey Lamas, Rosa María Rodríguez Gueto, María Esther Santos Orro, Isabel Fernández Rodríguez, Luz Divina López Viñan, Estefanía Sánchez García contra a Consellería de Traballo e Benestar, Gas Natural SDG, S.A., Teleperfomance, S.A.U. (anteriormente Iberphone, S.A.) sobre cesión ilegal, se ditou resolución cuxa parte dispositiva é do teor literal seguinte:

«Que desestimando os recursos de suplicación interpostos pola representación letrada de Natalia Armada Pego, Mónica Ambros Lebón, Inés María Armada Pego, Mª Carmen Berrocal Berzas, Mª Jesús Bonnet Fernández, Mª Teresa Castiñeira Mallo, Ana Belén Castrillón Reinaldo, Estrella Couceiro Otero, Emilia Díaz Carballo, Florentino Fernández Vázquez, Luz M. Fernández Vázquez, Berta M. Francesch Martínez, M. Carmen García Escudero, Carlos Gómez Sánchez, Patricia González Casal, Roberto González Castro, Ana M. Hermida Rivas, Gloria Martínez Suárez, Isabel Paula Mosquera González, Sonia M. Pedreira Romero, Verónica Peinador Chacón, Santiago Pérez Matas, Concepción Rey Pais, M. José Rey Rodríguez, Montserrat M. Roquer Regueira, Margarita Sanda Lorenzo, Alicia Serrano Sánchez, M. Ángeles Sola Sánchez, Ana Belén Villegas García y Vanesa Vitureira Cambre, e Verónica Arnoso García, Mª Aranzazu Canosa Balado, Ignacio Casas Gutiérrez, María Dolores Codesido Fuciños, M. Teresa Conchado Castro, M. Pilar Doce Vega, Ana Isabel Fernández Fernández, M. Esperanza Fernández Paredes, Rossana Gómez Pena, Laura Martínez Rama, M. Sandra Montero Fernández, Pablo Nieves Fuentes, M. Hortensia Pontide Castro, Manuel Rey Lamas, Margarita Riveiros López, Rosa María Rodríguez Güeto, Ángel Manuel Romero García, Judith Santiso Doldan, M. Esther Santos Orros, Isabel Fernández Rodríguez, Luz Divina López Viñan e Estefanía Sánchez García contra a sentenza de data dezaoito de outubro do ano dous mil dez (autos 280/07 e 295/07), ditada polo Xulgado do Social número 2 dos da Coruña, en proceso de oficio promovido pola autoridade laboral, debemos confirmar e confirmamos a sentenza contra a que se recorre.

Incorpórese o orixinal desta sentenza, pola súa orde, ao libro de sentenzas deste Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Sala do Social.

Modo de impugnación: fáiselles saber ás partes que contra esta sentenza cabe interpor recurso de casación para a unificación de doutrina, que se deberá preparar mediante escrito presentado ante esta sala do social dentro do improrrogable prazo de dez días hábiles inmediatos seguintes á data de notificación desta sentenza. Se o recorrente non tiver a condición de traballador ou beneficiario do réxime público da Seguridade Social deberá consignar a cantidade de 600 euros en concepto de depósito para recorrer, na conta de consignacións desta sala -sección aberta en Banesto co número 1552-, e deberá indicar no campo concepto «Recurso», seguido do código «35 Social casación». Se o ingreso se fai mediante transferencia bancaria deberá incluír tras a conta referida, separado por un espazo, o código «35 Social casación». Se efectuar diversos pagamentos na mesma conta deberá especificar un ingreso por cada concepto, mesmo se obedecen a outros recursos da mesma ou distinta clase, con indicación no campo de observacións da data da resolución contra a que se recorre utilizando o formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos do seu aboamento, en todo caso, o Ministerio Fiscal, o Estado, as comunidades autónomas, as entidades locais e os organismos autónomos dependentes deles.

Así, por esta a nosa sentenza, pronunciámolo, mandámolo e asinámolo».

E para que sirva de notificación en legal forma a Laura Rodríguez Gómez, María Isabel Cotelo Tasende, Lidia Ventoso Leiro, Óscar Miguel Melero, Adolfo Enrique Teijeiro Negrete, Lourdes Castiñeira Rodríguez, Begoña Gayoso Louzao, Juan Alonzo Fernández, Carmen Luna Selles, Begoña Galdo Ramudo, María Carmen Maroto Sánchez, Carlos Gracia Lamas, Alfonso José Martínez Souto, Óscar Luis Vilarelle Souto, María José Rico López, José Ramón Gómez Torre, expido o presente para a súa inserción no Diario Oficial de Galicia.

Advírteselle ao destinatario que as seguintes comunicacións se farán fixando copia da resolución ou da cédula no taboleiro de anuncios da oficina xudicial, salvo o suposto da comunicación das resolucións que deban revestir forma de auto ou sentenza, ou cando se trate de emprazamento.

A Coruña, 14 de xullo de 2014

A secretaria xudicial