Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 147 Martes, 5 de agosto de 2014 Páx. 33682

III. Outras disposicións

Universidade da Coruña

RESOLUCIÓN do 16 de xullo de 2014 pola que se publica o plan de estudos do máster universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas.

Obtida a verificación do plan de estudos polo Consello de Universidades, logo do informe positivo da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación, así como a autorización da Comunidade Autónoma de Galicia, e acordado o carácter oficial do título polo Consello de Ministros do 21 de febreiro de 2014 (publicado no BOE do 11 de marzo de 2014 pola Resolución do secretario de Estado de Universidades do 28 de febreiro de 2014).

Esta reitoría, ao abeiro do artigo 35.4 da Lei orgánica 6/2001, de universidades, na redacción dada pola Lei orgánica 4/2007, do 12 de abril, resolve:

Publicar o plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas pola Universidade da Coruña.

A Coruña, 16 de xullo de 2014

Xosé Luís Armesto Barbeito
Reitor da Universidade da Coruña

Anexo
Plan de estudos conducente á obtención do título de máster universitario
en Contabilidade Superior e Auditoría de Contas pola Universidade da Coruña

Tipo de materia

Créditos ECTS

Obrigatorias

48

Optativas

0

Créditos prácticas externas

6

Traballo fin de máster

6

Créditos complementos formativos

0

Total créditos

60

Contido do plan de estudos.

Módulo

Materia

Disciplina

Créditos ECTS

Carácter

Curso

Organiz. temporal

I.1. Auditoría

I.1.1. Xestión de Riscos e Control Interno.

I.1.2. Normas e Procedemento de Auditoría.

I.1.3. Normas de Acceso á Auditoría de Contas.

I.1.4. Normativa sobre o Control da Calidade da Auditoría de Contas.

I.1.5. Normas Internacionais de Auditoría.

I.1.6. Normas de Ética e Independencia.

Fundamentos de Auditoría

6

OB

1º cuadrimestre

Procedementos de Auditoría

6

OB

1º cuadrimestre

Informes de Auditoría

6

OB

1º cuadrimestre

I.2. Marcos normativos de información financeira aplicables en España

I.2.1. Plan Xeral de Contabilidade e PXC de Pemes. Temas Avanzados e Actualización de Normas de Valoración.

I.2.2. Normas para a Formulación de Contas Anuais Consolidadas.

I.2.3. Normas Internacionais de Información Financeira.

I.2.4. Outros Marcos: Contabilidade de Entidades Financeiras e de Seguros, de Entidades sen Ánimo de Lucro, de Entidades Públicas e de Situacións Concursais.

Contabilidade Superior I

6

OB

1º cuadrimestre

Normas Internacionais de Información Financeira

3

OB

1º cuadrimestre

Contabilidade Sectorial

6

OB

2º cuadrimestre

Contabilidade Superior II

6

OB

2º cuadrimestre

I.3. Outras materias contables

I.3.1. Análise de Estados Financeiros.

I.3.2. Contabilidade Analítica de Custos, Orzamentaria e de Xestión.

I.3.3. Técnicas Valoración de Empresas e Confección de Plans de Viabilidade.

Tecnoloxías de Comunicación e Sistemas Informáticos para a Contabilidade e a Auditoría

6

OB

2º cuadrimestre

II. Outras materias

II.2. Tecnoloxía da Información e Sistemas Informáticos

Seminarios de actualización

3

OB

2º cuadrimestre

Prácticas en empresas

Prácticas en empresas

6

OB

1º e 2º cuadrimestre

Traballo fin de máster

Traballo fin de máster

6

OB

2º cuadrimestre

Complementos formativos que deberá realizar o alumnado en función da súa titulación de acceso:

Disciplina

Créditos ECTS

Principios de Microeconomía

6

Estatística I

6

Análises das Operacións Financeiras

6

Dereito do Traballo e da Seguridade Social

6

Contabilidade de Sociedades

6

Dereito da Empresa

6

Facenda Pública Española. Sistema Fiscal

6