Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 151 Luns, 11 de agosto de 2014 Páx. 34569

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

ANUNCIO do 23 de xullo de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-FE-0101/2014-PPM e dezaseis máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de ser intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notifícase ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-FE-0101/2014-PPM e dezaseis máis.

As persoas interesadas poderán comparecer nas oficinas da sede da Xefatura de Coordinación da Área do Mar da Xefatura Territorial da Consellería do Medio Rural e do Mar, sitas na avda. Ramón Canosa, s/n, Viveiro, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento, as persoas interesadas teñen dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de 15 días para achegar cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, se é o caso, propoñer proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuar alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

A Coruña, 23 de xullo de 2014

Antonio Manuel Aguión Fernández
Xefe territorial da Coruña

ANEXO

Expediente: PSC-FE-0101/2014-PPM.

Persoa interesada: Noelia Jiménez Romero.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Insua, 5, baixo dta., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0106/2014-PPM.

Persoa interesada: Soledad Gabarres Camacho.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa do Prado, 24 A, 4º I, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0107/2014-PPM.

Persoa interesada: Faustino Salazar Camacho.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa do Prado, 24 A, 4º I, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0108/2014-PPM.

Persoa interesada: Mª Encarnación Gabarres Camacho.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: lg. de Pazos, Cancela, 48, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0109/2014-PPM.

Persoa interesada: José Antonio Martínez Romaus.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avda. de Galicia, 15, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0110/2014-PPM.

Persoa interesada: Juan Francisco Martínez Romaus.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Real, 25, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0111/2014-PPM.

Persoa interesada: Carlos Martínez Rodríguez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Eduardo Pondal, 10, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0113/2014-PPM.

Persoa interesada: Javier Giménez Jiménez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: lg. O Galiñeiro, 21, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0114/2014-PPM.

Persoa interesada: Carlos Giménez Jiménez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: lg. O Galiñeiro, 21, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0120/2014-PPM.

Persoa interesada: Jesús Faustino Díaz Suárez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: lg. de Pazos, Cancela, 49, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0121/2014-PPM.

Persoa interesada: Samuel Suárez Vega.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa As Pontes, 2, 1º D, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0122/2014-PPM.

Persoa interesada: Alberto José Romariz Requeijo.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avda. Santa Marina, 113, 1º esqda., Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0133/2014-PPM.

Persoa interesada: Javier López García.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Cotellón, 4, Mugardos.

Expediente: PSC-FE-0144/2014-PPM.

Persoa interesada: Miguel Ángel Precedo Oreona.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Viviendas Bazán, rúa C, portal 3, 2º I, Ferrol.

Expediente: PSC-FE-0149/2014-PPM.

Persoa interesada: José Luis Díaz López.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rolda de Outeiro, 324, 9º D, A Coruña.

Expediente: PSC-FE-0150/2014-PPM.

Persoa interesada: David Regueira Martínez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Ribeira Sacra, 21, 3º C, Novo Mesoiro, A Coruña.

Expediente: PSC-FE-0169/2014-PPM.

Persoa interesada: Alfredo José Díaz Suárez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Armada Española, 28, 2º E, Ferrol