Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Mércores, 20 de agosto de 2014 Páx. 35970

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 8 de agosto de 2014, da Delegación da Coruña, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Alonso Ríos, Carlos Alberto e catorce máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por este anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Secretaría, Departamento de Notificacións, da Delegación da Coruña da Axencia Tributaria de Galicia, con enderezo na praza de Pontevedra, nº 22, A Coruña, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 8 de agosto de 2014

Por Resolución do 10 de xullo de 2014
Eva María García Pérez
Xefa do Departamento de Recadación

ANEXO

Interesado

Órgano tramitador

Procedemento

Alonso Ríos, Carlos Alberto

NIF: 36115540C

Departamento de Información e Asistencia

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-1840/2014

Declaración de incompetencia

Alonso Ríos, Carlos Alberto

NIF: 36115540C

Departamento de Información e Asistencia

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-1841/2014

Declaración de incompetencia

Cures Carro, Francisco Javier

NIF: 32423757J

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-6804/2013

Apertura trámite de audiencia

Hernández Borja, Abel

NIF: 47354342X

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-7437/2013

Apertura trámite de audiencia

López de Mena, Rafael

NIF: 32395645F

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-1181/2010

Liquidación: 650725213683

Loureiro Barbeito, Juan Carlos

NIF: 79313949J

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-333/2013

Liquidación: 650725449605

Pedrazuela Bea, María Lourdes

NIF: 50703814S

Unidade de Inspección Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Acordos de sancións

Expte.: ESA-210/2014

Doc.: 512140001060

Pedrazuela Bea, María Lourdes

NIF: 50703814S

Unidade de Inspección Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Acordos de inspección

Expte.: INS-13/2013

Doc.: 511130000163

Pedrazuela Muñoz, Enrique

NIF: 36246014S

Unidade de Inspección Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Acordos de sancións

Expte.: ESA-141/2014

Doc.: 512140000819

Pedrazuela Muñoz, Enrique

NIF: 36246014S

Unidade de Inspección Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Acordos de inspección

Expte.: INS-13/2013

Doc.: 511130000161

Ramudo Montero, Paula

NIF: 32840811P

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-6813/2013

Apertura trámite de audiencia

Río Mosquera, Javier

NIF: 32818656W

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-3919/2013

Apertura trámite de audiencia

Rodríguez Táboas, Adrián

NIF: 79339324L

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-4528/2013

Apertura trámite de audiencia

Vila Míguez, Arturo Manuel

NIF: 32101695C

Unidade de Inspección Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Acordos de sancións

Expte.: ESA-225/2014

Doc.: 512140001098

Vila Míguez, Arturo Manuel

NIF: 32101695C

Unidade de Inspección Tributaria

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Acordos de inspección

Expte.: INS-45/2013

Doc.: 511140000227