Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 157 Mércores, 20 de agosto de 2014 Páx. 35967

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 8 de agosto de 2014, da Delegación da Coruña, polo que se emprazan os interesados para seren notificados por comparecencia (Bardanca Balboa, Dolores e vinte e tres máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e ao no ser posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, por medio deste anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os actos foron adoptados polas oficinas liquidadoras do distrito hipotecario que se citan no inicio de cada relación.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais, contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, nas oficinas liquidadoras que se citan, nos enderezos que se expresan, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o dito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

A Coruña, 8 de agosto de 2014

Por Resolución do 10 de xullo de 2014
Eva María García Pérez
Xefa do Departamento de Recadación

ANEXO

Oficina liquidadora de Ortigueira

R/ Manuel Sandomingo,1, entr.,

15330 Ortigueira

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Bardanca Balboa, Dolores

NIF: 76393083D

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-896/2007

Liquidación: 600041284661

Barge Bustabad, Ángel Manuel

NIF: 76397211C

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-20/2011

Trámite de audiencia

Bouza y López, S.L.

CIF: B15053077

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-164/2010

Liquidación: 600091132889

Fontela Soto, José Ramón

NIF:32433784N

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-68/2014

Trámite de audiencia

Inverán Gestión, S.L.U.

CIF: B85498053

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-78/2012

Trámite de audiencia

López Pimentel, María José

NIF: 76407101C

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-57/2012

Trámite de audiencia

Pérez Freire, Dolores Juana

NIF: 76399330T

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1992/2010

Trámite de audiencia

Timiraos García, Alberto

NIF: 76411471C

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-369/2014

Liquidación: 600121102517

Xestión e Desenvolvemento de Solo Galego

CIF: B15968159

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1556/2010

Liquidación: 600091153386

Oficina liquidadora de Pontedeume

Rúa Club Firrete, nº 19, baixo,

15600 Pontedeume

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Guijarro Castro, Luis Eusebio

NIF: 50843404H

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados. Vehículos

Expte.: V-139/2013

Liquidación: 620111141151

Guzmán de Lázaro Mateos, Álvaro

NIF: 05432352M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1265/2011

Trámite de audiencia

Pérez Romero, Julia Esther

NIF: 49670752K

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1934/2013

Liquidación: 600975056060

Unión Atalaya, S.L.

CIF: B15270721

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-4109/2006

Confirmación de liquidación

Oficina liquidadora de Santiago

Praza da Constitución, s/n (Edificio Rexistros),

15702 Santiago de Compostela

Interesado

NIF/CIF

Procedemento

Cendán Vázquez, Jesús María

NIF: 33279948Y

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.:T-2924/2013

Liquidación: 504140000564

Gil Portela, María José

NIF: 33285444M

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-2907/2013

Liquidación: 600121123713

Keshavarz Manesh, Mohammad Hossein

NIF: 44809072N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-408/2011

Liquidación: 600101098329

Martínez Rey, Loaira

NIF:44827703J

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-1940/2014

Liquidación: 504140001735

Matovelle Gómez, Carlos

NIF: 33281639H

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-403/2011

Trámite de audiencia

Rico Sánchez, Jaime

NIF: 33153417K

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-244/04

Resolución do recurso de reposición

Rosón Varela, Antonio Luis

NIF: 76808550G

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-531/2010

Trámite de audiencia

Rosón Varela, Carlos Alfonso

NIF: 52481365B

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-531/2010

Trámite de audiencia

Rosón Varela, María Mercedes

NIF: 76809896Q

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-531/2010

Trámite de audiencia

Segade Blanco, Santiago

NIF: 17444914N

Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados

Expte.: T-3632/2013

Liquidación: 504140001077

Serio Peña, María Luisa

NIF: 33213647Z

Imposto sobre sucesións e doazóns

Expte.: S-121/2012

Trámite de audiencia