Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Mércores, 17 de setembro de 2014 Páx. 41473

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 2 de setembro de 2014, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente DX-00096-I-2013 e dezaseis máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícanselles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que a subdirectora xeral de Inspección de Transportes ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Fáiselles saber que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a directora xeral de Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, o interesado deberá aboar a multa imposta a través dun ingreso en calquera oficina do BBVA, de Novagalicia Banco ou de Banesto, empregando o modelo impreso que se facilitará nos servizos centrais da Dirección Xeral de Mobilidade.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento, segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2014

Mercedes López Caneda
Subdirectora xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

DX-00096-I-2013

4697-GCN

Axente de inspección DX/016

Lavigrani, S.L.

B36931822

Rep. Argentina, 23, 1º, 36201 Vigo (Pontevedra)

O exceso igual ou superior ao 2,5 por cento e inferior ao 10 por cento sobre a MMA total en vehículos con MMA superior a 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 9 %.

31.7.2013; 12.00.55; Porto de Vigo (Guixar)

Art. 142.2 LOTT

Art. 143.1.c) LOTT

400

LU-01855-O-2013

LU-2866-S

Garda Civil

2703 V13029Z

Losada y Veiga, S.A.

A27035153

Conturiz, km 496, 27160 Lugo

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

22.8.2013; 12.00.00; N540; 56,5

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

601

LU-01866-O-2013

LU-2866-S

Garda Civil

2703 Q16547Q

Losada y Veiga, S.A.

A27035153

Conturiz, km 496, 27160 Lugo

A realización de transporte privado ao abeiro dunha autorización caducada, revogada ou que por calquera outra causa tivese perdido validez.

4.7.2013; 11.00.00; N-540; 45

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

601

OU-01231-O-2013

0172-BLY

Garda Civil

3203 T10323A

Albañilería Antonio, S.L.

B27292127

Lg. Santa Eufemia de Calde, 8, Parroquia de Calde, 27210 Lugo

Carecer do certificado de aptitude profesional CAP.

11.7.2013; 12.19.00; A52; 180,900

Art. 141.19 LOTT
art. 198.18 ROTT

Art. 143.1.e) LOTT
art. 201.1.e) LOTT

1.001

OU-01315-O-2013

7424-GBM

Garda Civil

3203 B38216U

Logística Ourense, S.L.

B32396236

Tosende, s/n, 32668 Allariz (Ourense)

A carencia, falta de datos esenciais, ocultación ou falta de conservación da documentación de control.

1.9.2013; 20.05.00; A-52; 132,2

Art. 141.17 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401

OU-01349-O-2013

6541-DXC

Garda Civil

3203 T56697W

Ttes. Doradovalex Ourense, S.L.

B32375321

Picouto, 4, baixo, 32890 Barbadás (Ourense)

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

26.9.2013; 9.23.00; OU-P-000; 2,2

Art. 141.25 LOTT en relación co art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.k) en relación d) LOTT

401

OU-01556-O-2013

8480-CMF

Garda Civil

3201 A47914C

Marmoles y Granitos Arieiras, S.L.

B27184001

Estrada Vella Santiago, 337 B, 27294 Lugo (Lugo)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

19.9.2013; 16.55.00; A-52; 203

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 LOTT

Art. 143.1.k) en relación f) LOTT

801

PO-03101-O-2013

2532-BDH

Garda Civil

3603 T20654Z

Transrapid-Express, S.L.

B36296242

Subida Penisal, Chapela, 4, 36320 Redondela (Pontevedra)

A contratación como carrexador ou a facturación en nome propio de servizos de transporte de mercadorías sen ser previamente titular de autorización de transporte ou de operador de transporte.

6.8.2013; 16.29.00; PO-552; 48,2

Art. 141.25 en relación co art. 140.2 LOTT

Art. 143.1.k) en relación i) LOTT

801

PO-03322-O-2013

4389-DSB

Garda Civil

3601 Q92637T

Francisco Castro Fresco

35308337W

Liñares-Os Praceres-Lourizán, s/n, 36153 Pontevedra

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

11.9.2013; 19.40.00; PO-11; 1,100

Art. 141.25 LOTT en relación co art. 140.34 LOTT

Art. 143.1.k) en relación d) LOTT

401

PO-03594-O-2013

0726-FXL

Garda Civil

3604 P03095B

Juan Manuel López Rivas

76576543K

Avda. da Veiga, 9, baixo, porta D, 27888 Cervo (Lugo)

Diminución do descanso semanal normal en máis de 3 horas. Igual ou superior a 36 horas e inferior a 42 horas.

20.9.2013; 17.54.00; N-550; 130,500

Art. 141.24.5 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401

PO-03606-O-2013

0726--FXL

Garda Civil

3604 P03095B

Juan Manuel López Rivas

76576543K

Avda. da Veiga 9, baixo, porta D, 27888 Cervo (Lugo)

Exceso superior a unha hora nos tempos máximos de condución diaria (sobre 10 horas). Máis de 11 horas ata 12 horas.

20.9.2013; 17.58.00; N-550; 130,500

Art. 141.24.2 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

art. 143.4.b) LOTT

401

PO-03959-O-2013

7221-DVZ

Garda Civil

3602 C14985S

Pampín Facorro, Juan Javier

76810442X

Rúa Vázquez, 1, 2º B, 36590 Vila de Cruces (Pontevedra)

A realización de transporte privado carecendo de autorización.

17.10.2013; 11.45.00; EP7201; 7,600

Art. 141.14 LOTT

Art. 143.1.f) LOTT

601

XC-00115-O-2014

9699-FFY

Garda Civil

1504 H74822F

Extremadura Express, S.L.

B06017958

Félix Valverde Lillo, 6, 1º D, 06800 Mérida (Badajoz)

Diminución do descanso diario reducido en máis de 2 horas (sobre 9 horas). Igual ou superior a 6 horas e inferior a 7 horas.

24.9.2013; 8.08.00; AP-9; 93

Art. 141.25 en relación co art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) en relación d) LOTT

401

XC-00116-O-2014

9699-FFY

Garda Civil

1504 H74822F

Extremadura Express, S.L.

B06017958

Félix Valverde Lillo, 6, 1º D, 06800 Mérida (Badajoz)

Diminución do descanso diario normal en máis de 1 hora (sobre 11 horas). Igual ou superior a 8 horas e 30 minutos e inferior a 10 horas.

24.9.2013; 08.12.00; AP-9; 93

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

art. 143.4.b) LOTT

401

XC-00372-O-2014

6494-HBH

Garda Civil

1500 M99561Y

Marfrost Logística, S.L.

B36933216

Gandarón, 79, 1º B, 36214 Vigo (Pontevedra)

Diminución do descanso diario reducido en máis de 2 horas (sobre 9 horas). Igual ou superior a 4 horas e 30 minutos e inferior a 6 horas.

30.9.2013; 13.14.00; AP-9; M 1,200

Art. 141.25 en relación co art. 140.37.5 LOTT

Art. 143.1.k) en relación d) LOTT

500

XC-00634-O-2014

8768-HSB

Garda Civil

1501 I14478B

Serintra de Cuenca, S.L.

B16169757

Cantarranas, s/n, 16193 Masegosa (Cuenca)

Exceso superior a 100 horas no tempo máximo de condución bisemanal (90 horas). Máis de 100 horas e inferior a 112 horas e 30 minutos.

2.9.2013; 13.16.00; N-VI; 567,90

Art. 141.24.1 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

401

XC-03003-O-2013

7795-BNP

Garda Civil

1504 I-54077-K

Ignacio de las Heras Villalba

70019314T

R/ Ourense, 5, 5-B, 28804 Alcalá de Henares (Madrid)

Diminución do descanso diario reducido en máis de 1 hora (sobre 9 horas). Igual ou superior a 7 horas e inferior a 8 horas.

2.7.2013; 12.01.00; AP-9; 79,5

Art. 141.24.4 LOTT

Art. 143.1.d) LOTT

art. 143.4.b) LOTT

401