Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Mércores, 17 de setembro de 2014 Páx. 41471

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 2 de setembro de 2014, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente LU-00180-O-2014 e cinco máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícanselles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que a subdirectora xeral de Inspección de Transportes ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Fáiselles saber que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a directora xeral de Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

As sancións impostas foron aboadas anticipadamente cunha redución do 30 % do seu importe na forma prevista no artigo 146.3 da Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2014

Mercedes López Caneda
Subdirectora xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-00180-O-2014

2155-FZX

Garda Civil 2704 I64330I

Sapiens-Trans, S.L.

B19285600

Cmº Panaderos, 37

19209 Villanueva de la Torre

(Guadalajara)

O exceso igual ou superior ao 15 por cento e inferior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 21 %.

3.1.2014; 1.30; N-VI; 543,800

Art. 141.2 da LOTT

Art. 143.1.f) da LOTT

950

PO-01142-O-2014

8790-BDB

Garda Civil 3603 T20654Z

Ramón Alen Echevarría

36106223H

Fontán, nº 1, 1º B

36380 Gondomar (Pontevedra)

Realizar transporte público de mercadorías en vehículo lixeiro carecendo de título habilitante.

30.1.2014; 10.30; A-55; 9

Art. 141.25 en relación co art. 140.1 da LOTT

Art. 143.1.k) en relación f) da LOTT

801

PO-03305-O-2013

2782-CPL

Garda Civil 3603 V93728C

Sapiens-Trans, S.L.

B19285600

Cmº Panaderos, 37

19209 Villanueva de la Torre

(Guadalajara)

Transporte de mercadorías perigosas sen as instrucións escritas para caso de accidente, de conformidade co ADR.

9.9.2013; 10.41; N-120 A ACCE.; 661,500

Art. 141.5.1 da LOTT

Art. 143.1.f) da LOTT

801

PO-03306-O-2013

2782-CPL

Garda Civil 3603 V93728C

Sapiens-Trans, S.L.

B19285600

Cmº Panaderos, 37

19209 Villanueva de la Torre

(Guadalajara)

Carecer dos extintores que resulten obrigatorios en función do vehículo ou a carga transportada, ou dispor duns cuxa correcta utilización non estea garantida.

9.9.2013; 10.41; N-120 A ACCE.; 661,500

Art. 141.5.3 da LOTT

Art. 143.1.f) da LOTT

801

XC-00836-O-2014

8740-GSX

Garda Civil 1525 P-11649-Z

Transportes Sertal-Fontan, S.A.

A70316609

Avenida Praia-polígono de Sabón, parc. 143-bis-4

15142 Arteixo (A Coruña)

Diminución do descanso diario normal en máis de 1 hora (sobre 11 horas). Igual ou superior a 8 horas e 30 minutos e inferior a 10 horas.

15.10.2013; 17.00; A-6; 495,500

Art. 141.24.4 da LOTT

Art. 143.1.d) da LOTT

Art. 143.4.b) da LOTT

401

XC-03125-I-2013

5428-HHN

Axente de inspección CO/009

Inside Logistics, S.L.

B97529507

Estrada Baños de Arteixo, s/n

15008 Arteixo (A Coruña)

O exceso igual ou superior ao 15 por cento e inferior ao 25 % sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 19 %.

14.10.2013; 11.21.46; N550; 44,00

Art. 141.2 da LOTT

Art. 143.1.f) da LOTT

900