Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 177 Mércores, 17 de setembro de 2014 Páx. 41468

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 2 de setembro de 2014, da Subdirección Xeral de Inspección do Transporte, pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente LU-02184-O-2013 e dez máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5º da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícanselles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que a directora xeral de Mobilidade ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa vixente dos transportes terrestres porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Fáiselles saber que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada ante a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, os interesados deberán aboar a multa imposta a través dun ingreso en calquera oficina do BBVA, de Novagalicia Banco ou de Banesto, empregando o modelo impreso que se facilitará nos servizos centrais da Dirección Xeral de Mobilidade.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento, segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Santiago de Compostela, 2 de setembro de 2014

Mercedes López Caneda
Subdirectora xeral de Inspección do Transporte

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora-Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-02184-O-2013

OR-8428-L

Garda Civil 2703 Q16547q

Materiales y Obras Corbinsa, S.L.

B32220352

Rúa 122, nº 3, 3º

32001 Ourense (Ourense)

A carencia a bordo do vehículo das follas de rexistro dos tempos de condución e descanso xa utilizadas ou dos documentos de impresión que resulte obrigatorio levar, con independencia do tipo de tacógrafo, analóxico ou dixital, que se estea a utilizar.

19.9.2013; 10.11; N-540; 32,00

Art. 140.35 da LOTT

Art. 143.1.g) da LOTT

1.001

OU-00062-O-2014

1128-GCM

Garda Civil 3203 L24919z

Francisco Javier Sabucedo Castro

34997527Z

Tosende, 2

32664 Allariz (Ourense)

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

10.10.2013; 17.05; A-52; 173

Art. 140.1
da LOTT

Art. 143.1.i) da LOTT

4.001

OU-00727-I-2013

8135-DJG

Axente de Inspección Ou/015

Agotran, S.L.

B78941341

R/ Valdemorillo 81 (polígono Ventorro del Cano)

28925 Alcorcón (Madrid)

A negativa ou obstrución á actuación dos servizos de inspección que imposibiliten total ou parcialmente o exercicio das funcións que legal ou regulamentariamente teñan atribuídas.

9.7.2013; 9.01

Art. 140.12 da LOTT

Art. 143.1.i) da LOTT

4.001

OU-01130-O-2013

7931-HDC

Garda Civil 3203 T10323a

Transportes Arrive Is S-20, S.L.

B70302815

Polígono Pocomaco, parcela D 14

15190 A Coruña (A Coruña)

Diminución do descanso semanal normal en máis de 9 horas. Menos de 24 horas.

12.7.2013; 12.06; A-52; 132,500

Art. 140.37.6 da LOTT

Art. 143.1.g) da LOTT

2.000

PO-03206-O-2013

PO-9564-BT

Garda Civil 3601 Q92637t

Maderas Rey, S.L.

B36282697

Avenida de Lugo, 30

36004 Pontevedra (Pontevedra)

A realización de transporte ao abeiro de autorizacións de transporte privado complementario de servizos que non cumpren algunha das condicións do artigo 102.2 da LOTT.

4.9.2013; 19.40; N-550; 126.600

Art. 140.1
da LOTT

Art. 143.1.i) da LOTT

4.001

PO-03274-O-2013

PO-0211-AV

Garda Civil 3602 W13116x

Fernández Parafita, S.L.

B36543486

Nicomedes Pastor Díaz, 5

27001 Lugo (Lugo)

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

27.8.2013; 18.59; EP-7001; 9

Art. 140.34 da LOTT

Art. 143.1.g) da LOTT

1.001

PO-03295-O-2013

9841-GPK

Garda Civil 3603 M13314i

Ramiro Núñez Moldes

10068914C

Valle Inclán, 20, 2º

32300 O Barco de Valdeorras

(Ourense)

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

9.9.2013; 12.40; A-55; 31

Art. 140.1
da LOTT

Art. 143.1.i)da LOTT

4.001

PO-03326-O-2013

9841-GPK

Garda Civil 3603 V93728c

Ramiro Núñez Moldes

10068914C

Valle Inclán, 20, 2º

32300 O Barco de Valdeorras (Ourense)

A utilización do tacógrafo sen realizar a súa calibración ou revisión periódica nos prazos e forma establecidos.

9.9.2013; 12.40; A-55; 31

Art. 140.34 da LOTT

Art. 143.1.g)da LOTT

1.001

PO-03480-O-2013

5578-FLB

Garda Civil 3604 P03095b

Suministros Oleiros, S.L.

B15996614

Agustín Fernández Oujo, 15, baixo

15960 Ribeira (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

26.9.2013; 17.49; AP-9; 137,500

Art. 140.1
da LOTT

Art. 143.1.i)da LOTT

4.001

PO-03603-O-2013

5851-BJD

Garda Civil 3601 N04453s

José Luis Riveiro Torres

35310560V

De la Torre, 61, 4º D

36156 Pontevedra (Pontevedra)

Non levar inserida no tacógrafo a tarxeta de condutor ou a folla de rexistro dos tempos de condución e descanso, cando iso resulte exixible ou facelo de forma incorrecta, ou non ter efectuado os documentos impresos ao iniciar e finalizar a viaxe nos supostos de deterioración ou mal funcionamento da tarxeta de condutor ou no caso de que esta non conste en poder seu.

25.9.2013; 19.00; PO-542; 4.900

Art. 140.22 da LOTT

Art. 143.1.h)da LOTT

2.001

XC-03639-O-2013

7655-CHM

Garda Civil 1501 I-92933-x

Trans Coruña, S.L.

B15743560

Avenida Alvedro 25

15180 Culleredo (A Coruña)

Realizar transporte público de mercadorías carecendo de título habilitante.

24.9.2013; 20.45; N-550; 35

Art. 140.1
da LOTT

Art. 143.1.i)da LOTT

4.001