Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 198 Xoves, 16 de outubro de 2014 Páx. 44418

III. Outras disposicións

Academia Galega de Seguridade Pública

RESOLUCIÓN do 9 de outubro de 2014 pola que se aproban e se fan públicas as relacións provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas.

De conformidade co establecido no artigo 5 da Orde do 21 de xaneiro de 2010, pola que se regula a a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e se aproban as bases xerais das probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas (DOG núm. 24, do 5 de febreiro), e na disposición derradeira primeira da Orde do 1 de setembro de 2014, pola que se convocan probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas (DOG núm. 170, do 8 de setembro), esta dirección xeral

RESOLVE:

Aprobar as listas provisionais de admitidos e excluídos ás probas para a obtención da habilitación do persoal de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas convocadas pola Resolución do 26 de outubro de 2011 (DOG núm. 210, do 3 de novembro).

A listaxe de aspirantes admitidos poderá consultarse a través da páxina web oficial da Academia Galega de Seguridade Pública http://agasp.xunta.es

A listaxe de aspirantes excluídos, con indicación da causa determinante da súa exclusión, figura como anexo a esta resolución.

Os aspirantes excluídos disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da presente resolución no Diario Oficial de Galicia, para emendar o defecto que motivou a exclusión.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non emenden os defectos motivo de exclusión serán definitivamente excluídos.

Así mesmo, os aspirantes que non figuren na relación de admitidos nin na de excluídos disporán do mesmo prazo co obxecto de formular reclamación.

A Estrada, 9 de outubro de 2014

Santiago Villanueva Álvarez
Director xeral da Academia Galega de Seguridade Pública

ANEXO

Nome

Clave

Abalde Costa, Ángel

1 e 2

Alonso Álvarez, Diego Alberto

1

Alves Valcárcel, Bruno

1

Alves Valcárcel, Marcos

1 e 2

Baquiano de la Cruz, Bryan

2

Casanova Pérez, Jesús Carlos

1

Castro Martínez, Rubén

1

Cebollo García, José María

1

Corredoira Garrido, Diego

1

Cuña Rodríguez, Eloy

1

Diz Gómez, José Carlos

1

Djata, Ibraima

2

Durán Alonso, Alexandre

1

Fernández Taboada, Diego

1 e 2

Fernández Veiga, Enrique

1

García Ramallo, Rubén

1

García Vázquez, Julián

1

Lestón Priegue, Jacinto

1

López Comesaña, Belarmino

1

Mosquera Gándara, Verónica

1

Oubel Abades, Fernando

1

Oya Steinbruggen, Wilheln

1

Rey Diz, David

1

Rodríguez Alonso, Carlos

1

Rodríguez Portela, Marcos

1 e 2

Salgueiro Freire, Adrián

1

Santos Segade, Manuel

1

Sartal Torres, Manuel

1

Veiga Novoa, Alejandro

2

Villaverde Casal, Iago

1

Código

Descrición

1

Certificado de penais non presentado

2

Non achega fotografías tamaño carné