Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Venres, 21 de novembro de 2014 Páx. 48305

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 24 de outubro de 2014, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se fan públicos os acordos de procedencia de reintegro das axudas para a promoción do emprego autónomo, reguladas na Orde do 22 de abril de 2010 (Diario Oficial de Galicia do 28 de abril), relativa ao expediente TR341D 2010/86-2 e seis máis.

Intentada a notificación destes acordos segundo o disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), e ao non ser posible a súa práctica, por medio desta cédula e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que os asiste para interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpor recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Lémbraselles tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na rolda da Muralla, nº 70, baixo, Lugo, e a obter, se é o caso, copia deste acordo, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Lugo, 24 de outubro de 2014

Alberto Linares Fernández
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Nº de expediente: TR341D 2010/86-2.

Nome: Teresa de Jesús Hernández Quintanilla.

DNI/NIF: 33998327A.

Axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Último enderezo coñecido: rúa Río Avia, 13, 2º, 27003 Lugo.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17, letra a), da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Nº de expediente: TR341D 2010/87-2.

Nome: Teresa de Jesús Hernández Quintanilla.

DNI/NIF: 33998327A.

Axuda: axuda excepcional.

Último enderezo coñecido: rúa Río Avia, 13, 2º, 27003 Lugo.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17, letra a), da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Nº de expediente: TR341D 2010/597-2.

Nome: Bouameur Belmeddah.

DNI/NIF: X6452607A.

Axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Último enderezo coñecido: avenida de Lourdes, 26, 27850 Viveiro.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17, letra a), da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Nº de expediente: TR341D 2010/598-2.

Nome: Bouameur Belmeddah.

DNI/NIF: X6452607A.

Axuda: axuda excepcional.

Último enderezo coñecido: avenida de Lourdes, 26, 27850 Viveiro.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17, letra a), da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Nº de expediente: TR341D 2010/698-2.

Nome: Carolina Elisabeth Méndez Gómez.

DNI/NIF: 33550014Y.

Axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Último enderezo coñecido: rúa Doutor Casares, 178, 3º B, 27400 Monforte de Lemos (Lugo).

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17, letra a), da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Nº de expediente: TR341D 2010/924-2.

Nome: Jamile Aguilar Lara.

DNI/NIF: 34281244C.

Axuda: axuda pola primeira contratación indefinida dunha persoa desempregada realizada durante o primeiro ano de actividade.

Último enderezo coñecido: rúa Serra de Ancares,1, 2º, 27003 Lugo.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora contratada por un período mínimo de dous anos.

Precepto infrinxido: artigo 17, número 2, da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.

Nº de expediente: TR341D 2010/1209-2.

Nome: Antonio López Armenteros.

DNI/NIF: 34282497P.

Axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Último enderezo coñecido: rúa Miguel de Cervantes, 16, entr. B, 27003 Lugo.

Feito imputado: non realizar a actividade que fundamente a concesión da subvención durante un tempo mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: artigo 17, letra a), da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro da axuda.