Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 224 Venres, 21 de novembro de 2014 Páx. 48298

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 23 de outubro de 2014, da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se fai pública unha relación de notificacións de acordos de procedencia de reintegro de axudas do programa de transformación de contratos temporais en indefinidos, reguladas na Orde do 4 de maio de 2010 (Diario Oficial de Galicia número 86, do 7 de maio), relativa ao expediente TR348B 2010/23-1 e dez máis.

Intentada a notificación das ditas resolucións segundo o disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e ao non ser posible a súa práctica, por medio desta cédula e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Estas resolucións poñen fin á vía administrativa e contra elas os interesados poden interpor recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa. Así mesmo, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpor recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Lémbraselles tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na rúa Salvador de Madariaga, nº 9, 1º, A Coruña, e a obter, se é o caso, copia da resolución, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

A Coruña, 23 de outubro de 2014

Mª Pilar Caridad Alonso
Xefa territorial da Coruña

ANEXO

Nº de expediente: TR348B 2010/23-1.

Nome ou razón social: Servicios de Hostelería Larín, S.L.

Último enderezo coñecido: rúa Ramón y Cajal, 15-17, 1º E, 15006 A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/52-1.

Nome ou razón social: Himayma, S.L.

Último enderezo coñecido: polígono Pedra Partida, 15-B, 15316 Coirós, A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/128-1.

Nome ou razón social: Cencogas, S.L.

Último enderezo coñecido: rúa Monasterio de Caaveiro, 28, baixo, 15010 A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/167-1.

Nome ou razón social: María Carmen Ortega Campos.

Último enderezo coñecido: rúa Manuel Lugrís, 1, baixo, O Temple, 15679 Cambre, A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/179-1.

Nome ou razón social: Cosas de Tres, S.L.

Último enderezo coñecido: rúa Doutor Teixeiro, 30, baixo, 15701 Santiago de Compostela, A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/196-1.

Nome ou razón social: Hipermuebles Galicia, S.L.

Último enderezo coñecido: rúa San Andrés, 78, entresollado A (xestoría Otero),
15003 A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/235-1.

Nome ou razón social: Suministros Severo, S.L.

Último enderezo coñecido: rúa Retorta, 4, baixo dereita, 15404 Ferrol, A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/250-1.

Nome ou razón social: Rafael Talanco Pastor.

Último enderezo coñecido: polígono de Pocomaco, parcela G7, 15190 A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/263-1.

Nome ou razón social: Isabel Tizón Iglesias.

Último enderezo coñecido: avenida de Acea de Ama, 14, 1º C, 15670 Culleredo, A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/298-1.

Nome ou razón social: Tomás Franco Mariño.

Último enderezo coñecido: avenida do Malecón, 24, baixo, 15960 Ribeira, A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas nin o número de traballadores fixos ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1, 2 e 3, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.

Nº de expediente: TR348B 2010/323-1.

Nome ou razón social: A Cova do Feo, S.L.

Último enderezo coñecido: rúa Senra, 5, 1º, 15702 Santiago de Compostela, A Coruña.

Feitos imputados: non manter no seu cadro de persoal fixo as persoas traballadoras contratadas ao abeiro deste programa durante un período mínimo de 3 anos. Non presentar a documentación a que fai referencia a base sétima, punto 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Preceptos infrinxidos: base sétima, puntos 1 e 4, do anexo B da orde de convocatoria.

Contido da resolución: acordo da procedencia de reintegro.