Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Venres, 12 de decembro de 2014 Páx. 51020

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 6 de novembro de 2014, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se fan públicas as resolucións correspondentes a expedientes de reintegro de axudas e subvencións xestionadas nesta xefatura territorial.

En uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), intentada a notificación no último domicilio coñecido das persoas interesadas sen que esta se puidese practicar, notifícanse as persoas citadas no anexo para que comparezan persoalmente ou debidamente representadas no Servizo de Traballo e Economía Social da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Vigo; rúa Concepción Arenal, 8, 2º (das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres) para ter coñecemento do contido daquela, e advírteselles que, de non facelo así, se considerarán notificadas cos efectos que correspondan.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que as asiste para interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpor recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Vigo, 6 de novembro de 2014

María Peón Fernández
Xefa territorial de Vigo

ANEXO

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/003-5.

Nome: Amponsah, Rebecca Esi.

NIE: X4926517D.

Último domicilio coñecido: r/ Arenal, 136-1ª oficina 6-7, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 1 de marzo de 2007 (DOG nº 48, do 8 de marzo).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/004-5.

Nome: Amponsah, Rebecca Esi.

NIE: X4926517D.

Último domicilio coñecido: r/ Arenal, 136-1ª oficina 6-7, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 1 de marzo de 2007 (DOG nº 48, do 8 de marzo).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/005-5.

Nome: Rodríguez Carballido, Mª Rita.

NIF: 36024321L.

Último domicilio coñecido: Ernestina Otero, 25, 1º F, 36800 Redondela (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 1 de marzo de 2007 (DOG nº 48, do 8 de marzo).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/006-5.

Nome: Rodríguez Carballido, Mª Rita.

NIF: 36024321L.

Último domicilio coñecido: Ernestina Otero, 25, 1º F, 36800 Redondela (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 1 de marzo de 2007 (DOG nº 48, do 8 de marzo).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/011-5.

Nome: Rodríguez Alonso, Eva Mª.

NIF: 76914489M.

Último domicilio coñecido: r/ Fotógrafo Luis Kasado, 7, baixo, 36206 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/012-5.

Nome: Rodríguez Álvarez, Verónica.

NIF: 51076659F.

Último domicilio coñecido: lg. Regadas, nº 18, 36340 Arbo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/013-5.

Nome: Rodríguez Álvarez, Verónica.

NIF: 51076659F.

Último domicilio coñecido: lg. Regadas, nº 18, 36340 Arbo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/014-5.

Nome: Aguilar de Forino, Laura Rosa.

NIE: X7645570W.

Último domicilio coñecido: r/ Pontevedra, 6, 2º B, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/018-5.

Nome: Sanmartín Pulido, Abel.

NIF: 36144058H.

Último domicilio coñecido: avenida de Vigo, 222, 3º A, 36320 Redondela (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/019-5.

Nome: Buendía Sánchez, Carmen Mª.

NIF: 48477406F.

Último domicilio coñecido: r/ López de Neira, 19, baixo, 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/025-5.

Nome: Blandón Ramírez, Lina Piedad.

NIE: X3143758A.

Último domicilio coñecido: travesía de Vigo, nº 184, 4º B, 36206 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/027-5.

Nome: Astorga Soutullo, Fernanda Judit.

NIF: 39459162V.

Último domicilio coñecido: r/ Anduriña, 11, 5º D, 36205 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/029-5.

Nome: Fernández Mariño, Susana.

NIF: 36152332N.

Último domicilio coñecido: r/ Braña, 5, 2º E, 36860 Ponteareas (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/030-5.

Nome: Longo Lorenzo, Bruno.

NIF: 35474888X.

Último domicilio coñecido: avenida Muíños do Vento, 18, 1º, 36612 Catoira (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/038-5.

Nome: Lois Otero, Eduardo Pedro.

NIF: 35254530S.

Último domicilio coñecido: paseo de Alfonso XII, 7, baixo, 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/041-5.

Nome: Souto Lareo, Elena.

NIF: 76889825C.

Último domicilio coñecido: r/ Doctor Carracido, 142, 36205 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/043-5.

Nome: García Lanzos, Saladina.

NIF: 78733888N.

Último domicilio coñecido: r/ Don Donato, planta comercial 2, local 3, 36950 Moaña (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/050-5.

Nome: Portela Puertas, Concepción.

NIF: 36035312Q.

Último domicilio coñecido: avenida Ernestina Otero, nº 46, baixo, 36800 Redondela (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/052-5.

Nome: Bernárdez García, Iago Xulián.

NIF: 53172898A.

Último domicilio coñecido: García Barbón, nº 30, 5º, of. 6, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/053-5.

Nome: Petinal Padín, Sandra.

NIF: 35459000S.

Último domicilio coñecido: paseo Costa Candamo, nº 1, baixo, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/054-5.

Nome: Domínguez Redondo, Silvana.

NIF: 35463617D.

Último domicilio coñecido: paseo Costa Candamo, nº 1, baixo, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 21 de abril de 2008 (DOG nº 81, do 28 de abril).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/058-5.

Nome: López González, Silvia.

NIF: 53173379R.

Último domicilio coñecido: r/ Sobreiro, 101, 4º C, 36205 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/068-5.

Nome: Fandiño González, Héctor.

NIF: 76828560G.

Último domicilio coñecido: avenida de Galicia, 39, 1º D, 36630 Cambados (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/076-5.

Nome: Fornos Quiroga, Mª Isolina.

NIF: 36038486Q.

Último domicilio coñecido: Enrique Lorenzo, 2, baixo, 36207 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/077-5.

Nome: Fornos Quiroga, Mª Isolina.

NIF: 36038486Q.

Último domicilio coñecido: Enrique Lorenzo, 2, baixo, 36207 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción de emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/086-5.

Nome: Fernández Fernández, Manuel.

NIF: 36115516L.

Último domicilio coñecido: lg. Alboreiros, Pesqueiras, 3, 36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/090-5.

Nome: García Barreiro, José Luis.

NIF: 53179817E.

Último domicilio coñecido: r/ Urzáiz, 18, 4º, 36201 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/094-5.

Nome: Alonso Rial, María Vanessa.

NIF: 36121802A.

Último domicilio coñecido: r/ Progreso, nº 36, 2º B (S. y G. Eurogest, S.L.), 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/095-5.

Nome: Alonso Rial, María Vanessa.

NIF: 36121802A.

Último domicilio coñecido: r/ Progreso, nº 36, 2º B (S. y G. Eurogest, S.L.) 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/105-5.

Nome: Báez de Villaverde, Miryella de los Ángeles.

NIE: X9965532T.

Último domicilio coñecido: avenida Doctor Tourón, nº 6, baixo, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/106-5.

Nome: Báez de Villaverde, Miryella de los Ángeles.

NIE: X9965532T.

Último domicilio coñecido: avenida Doctor Tourón, nº 6, baixo, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/107-5.

Nome: Pérez, Pena, Mario.

NIF: 36068244N.

Último domicilio coñecido: Asesoría Savi, S.L., r/ Otero Pedrayo, 8, 36380 Gondomar (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/122-5.

Nome: De Sousa Ferreira, Gabriela María.

NIF: 35582692J.

Último domicilio coñecido: r/ Vía Norte, 64, baixo esquerda, 36206 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/ 123-5.

Nome: De Sousa Ferreira, Gabriela María.

NIF: 35582692J.

Último domicilio coñecido: r/ Vía Norte, 64, baixo esquerda, 36206 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/135-5.

Nome: Ferreira Évora, Mariel del Carmen.

NIE: X5315070T.

Último domicilio coñecido: r/ Conde de Torrecedeira, 55 A, of. 8, 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/136-5.

Nome: Ferreira Évora, Mariel del Carmen.

NIE: X5315070T.

Último domicilio coñecido: r/ Conde de Torrecedeira, 55 A, of. 8, 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/147-5.

Nome: Lacerda João, Eduardo.

NIE: X5698875G.

Último domicilio coñecido: avenida Rodrigo de Mendoza, 10, baixo, 36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/160-5.

Nome: Piñeiro Pérez, Paula.

NIF: 53177803D.

Último domicilio coñecido: r/ Compostela, 1, baixo (Torrealday), 36700 Tui (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/161-5.

Nome: Piñeiro Pérez, Paula.

NIF: 53177803D.

Último domicilio coñecido: r/ Compostela, 1, baixo (Torrealday), 36700 Tui (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/162-5.

Nome: Juncal Juncal, Mª del Carmen.

NIF: 35301531G.

Último domicilio coñecido: r/ Fragata Almansa, 20, 1º B, 36950 Moaña (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/163-5.

Nome: Menor Pérez, Leonardo.

NIF: 50081085B.

Último domicilio coñecido: r/ San Roque, 3, baixo, 36202 Pontevedra.

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/164-5.

Nome: Rodríguez Costa, Manuel.

NIF: 35545852L.

Último domicilio coñecido: r/ Cruceiro, nº 17, 5º D, 36202 Pontevedra.

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/167-5.

Nome: Luciano de Almeida, Fabio Rogerio.

NIE: X7122587Q.

Último domicilio coñecido: apartado de correos 792 (Cytem, S.L.) 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/168-5.

Nome: Luciano de Almeida, Fabio Rogerio.

NIE: X7122587Q.

Último domicilio coñecido: apartado de correos 792 (Cytem, S.L.) 36202 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/173-5.

Nome: Fervenza Rúa, Pamela.

NIF: 73240431J.

Último domicilio coñecido: Barrio Rosal Sur, r/ María Martín, bloque 1, 1º A, 36950 Moaña (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/174-5.

Nome: Fervenza Rúa, Pamela.

NIF: 73240431J.

Último domicilio coñecido: Barrio Rosal Sur, r/ María Martín, bloque 1, 1º A, 36950 Moaña (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/175-5.

Nome: Fervenza Rúa, Pamela.

NIF: 73240431J.

Último domicilio coñecido: Barrio Rosal Sur, r/ María Martín, bloque 1, 1º A, 36950 Moaña (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/176-5.

Nome: Santorio Míguez, Yolanda.

NIF: 53183341G.

Último domicilio coñecido: avenida de Castrelos, 56, baixo, 36210 Vigo (Pontevedra).

Tipo de axuda: promoción emprego autónomo.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Convocatoria: Orde do 30 de decembro de 2008 (DOG nº 10, do 15 de xaneiro de 2009).