Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 238 Venres, 12 de decembro de 2014 Páx. 51034

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 18 de novembro de 2014, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se fan públicos dous inicios do procedemento de reintegro de axudas e subvencións ao programa de fomento da contratación indefinida inicial, reguladas na Orde do 4 de maio de 2010 (anexo A) (Diario Oficial de Galicia do 7 de maio), relativa aos expedientes TR348A 2010/125-2 e TR348A 2010/160-2.

Intentada a notificación deste acordo segundo o disposto nos artigos 59.5º e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (Boletín Oficial del Estado núm. 285, do 27 de novembro), modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (Boletín Oficial del Estado do 14 de xaneiro), e non sendo posible a súa práctica, por medio desta cédula, e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselle ao interesado o contido da resolución que figuran como anexo para que poida ter coñecemento del.

De conformidade co previsto no artigo 38.3º da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, concédeselle ao interesado un prazo de quince días hábiles, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, para que poida formular as alegacións e presentar a documentación que xulgue pertinente ante esta xefatura territorial.

Lémbraselle tamén o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na rolda da Muralla, nº 70, baixo, en Lugo, e a obter, se é o caso, copia deste acordo, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Lugo, 18 de novembro de 2014

Alberto Linares Fernández
Xefe territorial de Lugo

ANEXO

Nº de expediente: TR348A 2010/125-2.

Nome: Telecomunicaciones Dope, S.L.

DNI/NIF: B27395623.

Último enderezo coñecido: r/ Montirón, 55, entresollado, 27002 Lugo.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro desta orde durante un período de tres (3) anos contado desde a data de realización da contratación.

Precepto infrinxido: base sétima, punto 1, do anexo A da orde de convocatoria.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.

Nº de expediente: TR348A 2010/160-2.

Nome: Jacobo Rodríguez Peña.

DNI/NIF: 33337583A.

Último enderezo coñecido: r/ Ortega y Gasset, 1, baixo, 27002 Lugo.

Feito imputado: non manter no seu cadro de persoal fixo a persoa traballadora subvencionada ao abeiro desta orde durante un período de tres (3) anos contado desde a data de realización da contratación.

Precepto infrinxido: base sétima, punto 1, do anexo A da orde de convocatoria.

Contido da resolución: inicio do procedemento de reintegro da axuda.