Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 240 Martes, 16 de decembro de 2014 Páx. 51236

III. Outras disposicións

Universidade de Vigo

RESOLUCIÓN do 5 de decembro de 2014 pola que se publica a oferta de emprego público do persoal docente e investigador para o ano 2014.

Conforme o disposto no artigo 70 da Lei 7/2007, do 12 de abril, do Estatuto básico do empregado público; no artigo 21 da Lei 22/2013, do 23 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2014; nos artigos 13, 34 e 36 da Lei 11/2013, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014, así como nos estatutos da Universidade de Vigo e no acordo do Consello de Goberno do 4 de xullo de 2014 polo que se aprobou a oferta pública de emprego do persoal docente e investigador para o ano 2014, logo da negociación cos órganos de representación do persoal docente e investigador,

RESOLVO:

Primeiro. Publicar a oferta de emprego público do persoal docente e investigador da Universidade de Vigo para o ano 2014.

Segundo. Esta oferta de emprego público inclúe as necesidades de recursos humanos de carácter permanente no ámbito docente e investigador con asignación orzamentaria que non poden ser cubertas con efectivos de persoal existentes, segundo se detalla no anexo, dentro do contexto global de restrición orzamentaria que afecta as administracións públicas.

Terceiro. Por Resolución do 13 de novembro de 2014, conxunta da Secretaría Xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos, foi autorizada esta oferta de emprego público.

Cuarto. As convocatorias dos concursos de acceso derivadas desta oferta publicaranse no Boletín Oficial del Estado e no Diario Oficial de Galicia, para garantir a publicidade exixida no artigo 62.1 da Lei 6/2001, do 21 de decembro, de universidades, e executaranse dentro do prazo máximo previsto no artigo 70 do Estatuto básico do empregado público.

Vigo, 5 de decembro de 2014

Salustiano Mato de la Iglesia
Reitor da Universidade de Vigo

ANEXO

Oferta de emprego público del persoal docente e investigador
da Universidade de Vigo

Ano 2014

Persoal docente e investigador funcionario

Categoría

Prazas

Titular de universidade

2

Total de prazas

2