Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 241 Mércores, 17 de decembro de 2014 Páx. 51521

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

ANUNCIO do 1 de decembro de 2014, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-PO-0709/2014-PPM e nove máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notificáselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-PO-0709/2014-PPM e nove máis.

A persoa interesada poderá comparecer nas oficinas da sede da Xefatura de Coordinación da Área do Mar da Consellería do Medio Rural e do Mar, sitas na rúa Concepción Arenal, 8, 4º andar, Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

Este anuncio remitirase, así mesmo, ao concello correspondente ao último enderezo coñecido da persoa interesada en aplicación do artigo 59.5 da Lei 30/1992, co obxecto de que proceda á súa publicación por medio dun anuncio no seu taboleiro de edictos.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento a persoa interesada ten dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de quince (15) días para achegaren cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, de ser o caso, propoñeren proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuaren alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

Vigo, 1 de decembro de 2014

Manuel Lago Molares
Instrutor

ANEXO

Expediente: PSC-PO-0709/2014-PPM.

Persoa interesada: María Alida Estévez Fernández.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avenida de Moratalaz, nº 106, 4º C, Madrid.

Expediente: PSC-PO-0728/2014-PPM.

Persoa interesada: Diego Vázquez Chazo.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Aransa, nº 9, baixo, A Illa de Arousa.

Expediente: PSC-PO-0734/2014-PPM.

Persoa interesada: Floriano Fernández Fernández.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Gaivota, nº 7, 2º C, Vigo.

Expediente: PSC-PO-0739/2014-PPM.

Persoa interesada: Jesús García Forte.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Bouzón-Nantes, nº 2, Sanxenxo.

Expediente: PSC-PO-0752/2014-PPM.

Persoa interesada: José Antonio Guerrero Rivero.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Fotógrafo Ángel Llanos, nº 15, 1º B, Vigo.

Expediente: PSC-PO-0756/2014-PPM.

Persoa interesada: Luis Miguel Soutullo Fernández.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Luís Seoane, nº 68, O Grove.

Expediente: PSC-PO-0765/2014-PPM.

Persoa interesada: Benito Rodríguez Salgado.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: avenida Atlántida, nº 54, 2º PO, 5F, Vigo.

Expediente: PSC-PO-0767/2014-PPM.

Persoa interesada: Aroa Fernández Mariño.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Sanjurjo Badía, nº 31, baixo D, 5, Vigo.

Expediente: PSC-PO-0773/2014-PPM.

Persoa interesada: Daniel Leiro González.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: A Xunqueira, nº 26, Vilanova de Arousa.

Expediente: PSC-PO-0855/2014-PPM.

Persoa interesada: Matías Iglesias Martínez.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Camiño das Ribas, nº 29, Vigo.