Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 5 Venres, 9 de xaneiro de 2015 Páx. 962

III. Outras disposicións

Axencia Turismo de Galicia

RESOLUCIÓN do 30 de decembro de 2014 pola que se procede á publicación da relación dos beneficiarios das axudas concedidas ao abeiro da Resolución do 12 de agosto, pola que se convocan axudas en réxime de concorrencia competitiva para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) para o curso 2014/15.

En cumprimento do disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 11.4 da Resolución de 12 de agosto, pola que se convocan axudas en réxime de concorrencia competitiva para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) para o curso 2014/15, procédese á publicación dos adxudicatarios, suplentes e excluídos.

Obxecto da axuda: as bolsas serán adxudicadas para sufragar os gastos de matrícula no primeiro curso do Diploma de Xestión Hoteleira, do 4º curso de Diploma Superior de Xestión Hoteleira e do Certificado de Elaboración e Xestión en Cociña. Así mesmo, concédense bolsas de excelencia académica e bolsas de alto rendemento e outórgase a renovación das bolsas de matrícula e a renovación das bolsas de excelencia.

Os bolseiros cursarán os seus estudos durante o curso 2014/15 no Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG), centro de ensino dependente da Axencia Turismo de Galicia.

Norma reguladora: Resolución do 12 de agosto pola que se convocan axudas en réxime de concorrencia competitiva para a realización de estudos no Centro Superior de Hostalaría de Galicia (CSHG) para o curso 2014/15.(DOG núm. 157, do 4 de agosto).

Beneficiarios: os beneficiarios coa puntuación acadada, así como os solicitantes en lista de espera e os excluídos, figuran no anexo a esta resolución.

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, os interesados/as poderán interpoñer recurso potestativo de reposición ante a Axencia Turismo de Galicia no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia, segundo o disposto nos artigos 116 y 117 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Tribunal de Xustiza de Galicia, no prazo de dous meses contados desde a mesma data, segundo o disposto no artigo 46 de la Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.

Santiago de Compostela, 30 de decembro de 2014

Mª Nava Castro Domínguez
Directora da Axencia Turismo de Galicia

ANEXO
Bolsas de matrícula
Alumnos 1º curso de Diploma Superior de Xestión Hoteleira

Relación de bolseiros.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación económica

Puntuación académica

Total

Bolsa tipo

Alba María

Picallo Lestón

53797727Z

6

2,5136

8,5136

I

Lucía

Seijo de Bernardo

32728867M

6

2,4336

8,4336

I

Ana

Domínguez López

45142136J

5,5

1,8976

7,3976

I

Manuela

Ribeiro Álvarez

35636932L

6

0,7104

6,7104

I

Noel Rolando

Corrales Pérez

Y1376978N

6

0,3480

6,3480

II

Diego

Arranz Mendizábal

02575079E

5,25

1,0400

6,2900

II

Andrés

Otero Castrelo

45961302B

5,25

0,9072

6,1572

II

Andrés

Corral Guerrero

54151617A

4,25

1,1056

5,3556

II

Celia María

Esturao Souto

45906071A

3,5

1,3472

4,8472

II

Brais

Mosquera Pérez

44460394Z

4,25

0,5952

4,8452

II

Lista de espera.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación

económica

Puntuación

académica

Total

Raquel

Morales Alves

77422476Z

3

1,7600

4,7600

Marta

González Méndez

39451536G

2

2,4864

4,4864

Ismael

Chakkor Bermúdez

54127580R

4,25

0,1376

4,3876

Carlos Manuel

Tarrío Dios

53488899F

3,25

1,1136

4,3636

Roberto

Baamonde Rios

44818893N

3

1,1160

4,1160

Marta

Casas Bellas

32718459Q

1

2,4704

3,4704

Marina

Pallarés Rodríguez

45909444H

1

1,4512

2,4512

Excluídos.

Nome

Apelidos

NIF

Observacións

Sara

Prego Dieste

35601292Y

R1

Samir

Abdalah Noya

35627630D

R2

Isabel

Antelo Eiras

45952164G

R1

Santiago Luis

Coni Molina Ferrando

33538315Z

R3

Marta

Lopez Sanmartin

53795591V

R1

Andrés

Magallanes Peláez

45956103X

R2

Natalia

Rey Padorno

39495592S

R4

Alba

Manzanera González

44434949F

R3

Paula

Martín de Argenta Hernández

45955137X

R2

Alumnos de 4º curso de Diploma Superior de Xestión Hoteleira

Relación de bolseiros.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación económica

Puntuación académica

Total

Bolsa tipo

Olalla

Brage Horjales

32718510K

6

2,0696

8,0696

II

Paula

Sahelices López

45956976D

5

2,0768

7,0768

II

Clara

Iglesias Saavedra

47375227B

5,5

1,2479

6,7479

II

Lista de espera.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación económica

Puntuación académica

Total

Úrsula

López Matas

32715381C

5

1,5104

6,5104

María

Villarino Gómez

35585469F

4,75

1,4184

6,1684

Alejandro

Hermo Sánchez

53795514D

3,75

1,6200

5,3700

Miguel

Sánchez Alonso

39453777Z

4,5

0,1400

4,6400

Francisco José

Vega Fernández

71514930H

2,75

1,7648

4,5148

Daniel

Granullaque Brage

32706282Y

3

1,1544

4,1544

Ana

Rodeiro Mallo

45952806W

1,5

2,0120

3,5120

Excluídos.

Nome

Apelidos

NIF

Observacións

Almudena

Posada Areal

53187157W

R1

Lara

Alvarellos Campos

47389212N

R2

María Esther

Bermúdez Valdivia

79072988T

R4

Claudia

Rodríguez López

45937955D

R4

Lucía

Rodríguez Santiso

47373187H

R4

Mario

Sanjurjo Sampedro

33557081N

R4

Paula

Rodríguez Aldaz

53767090J

R2

Antonio

Carrillo Fernández

44837126Y

R3

Alumnos de 1º curso de Certificado de Elaboración e Xestión en Cociña

Relación de bolseiros.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación económica

Puntuación académica

Total

Bolsa tipo

Cristina

Casas Fernández

32722411N

6

1,3200

7,3200

II

Borja

Touceda Martínez

35599631R

6

1,1040

7,1040

II

Lista de espera.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación económica

Puntuación académica

Total

Alberto

Sánchez Pérez

45909346N

4,25

1,0560

5,3060

Pablo

Pardo Fernández

45908923A

3,25

1,2960

4,5460

José Ángel

Iglesias Vázquez

44808351G

2,75

0,3600

3,1100

Excluídos.

Nome

Apelidos

NIF

Observacións

Javier

Villar Queiruga

47351538N

R2

Bolsas de excelencia académica
Alumnos de 1º curso de Diploma Superior en Xestión Hoteleira

Relación de bolseiros.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación

Nuria

Blanco López

48117028Q

9,272

Sara

González Ribeiro

71454840G

9,090

Andrea

García Pose

47436510E

9,008

Marina

Landín Fernández

46291337L

8,507

Lista de espera.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación

Cristina

Filgueira Martinez

45909329H

8,356

Bolsas de alto rendemento
Alumnos de 2º curso de Diploma Superior de Xestión Hoteleira

Relación de bolseiros.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación

Uxía

Losa Landeira

45860931N

8,73

Celia

Lozano López

34272596C

8,15

Lista de espera.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación

Rafael

Senlle Sáez

45953213H

8,12

Adrián

Núñez Piñeiro

47438200X

6,04

Excluídos.

Nome

Apelidos

NIF

Observacións

Sara

Pérez Viturro

44844372F

R5

Alumnos de 3º curso de Diploma Superior de Xestión Hoteleira

Relación de bolseiros.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación

Elena

López de Silanes Gallo

71281892Q

8,09

Marta

Vidal Paz

53489583R

7,61

Lista de espera.

Nome

Apelidos

NIF

Puntuación

Alba

Fernández Rodríguez

53193330B

7,43

Diego

Collazo Penas

45871649N

7,13

Laura

Piteira Banga

76732517D

7,12

Blanca Ángela

García Sánchez

32718583W

7,07

Renovación de bolsas de matrícula

Relación de bolseiros.

Nome

Apelidos

NIF

Mª Del Carmen

Barreiro Villaverde

45955377C

Nuria

De Oya Pérez

39469335R

Sergio

Pena Sanín

45870777Z

Daniel Klaus

Rego Sternat

46094628Y

Virginia

Rosa González

45954453Q

Brais

Vilela Bergantiños

32718037P

Darío

Villar Budiño

45849355M

Iago

Cela Gedúndez

33555910Z

Milagros

Vela Carrión

47389928S

Ana

Costa Castro

45956999D

Antía

Gil Baldomir

46095980R

Samuel

Lago Luces

78807433A

Jorge

Jiménez Areán

39459701G

Daniel

Meira Vilas

36174399E

Matías

Pazos Spata

54125361J

Sebastián

Paz Roelofsen

44657433N

Iria

Freire Puy

35587914Z

Claudia

Reina Pérez

78979411X

Jacobo

Taboada Gil

32705026s

Susana

Gómez Espejo

32703896N

Isabel

García Martínez

39467295P

Renovación de bolsas de excelencia

Relación de bolseiros.

Nome

Apelidos

NIF

Ángel

Jorge Iglesias

44846298R

María

Lojo Quintás

45909863T

Javier

Chapela Rivas

39492224M

Julia

Teijeiro Riveiro

45959593G

Ignacio

Lázare Rodríguez

33556493E

Clara

Lojo Quintás

45909864R

Eva

Pérez López

44661644Z

RI-Documentación incompleta.

R2-Supera límites capital mobiliario.

R3-Supera límites patrimonio.

R4-Supera límites renda.

R5-Non cumpre con criterios académicos.