Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7251

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 20 de xaneiro de 2015, da Xefatura Territorial de Vigo, pola que se fan públicas resolucións correspondentes a expedientes de reintegro de axudas e subvencións xestionadas nesta xefatura territorial.

No uso das competencias atribuídas a esta xefatura territorial, e en virtude do disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE do 27 de novembro) modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro (BOE do 14 de xaneiro), intentada a notificación no último domicilio coñecido das persoas interesadas sen que esta se puidese practicar, notifícaselles ás persoas citadas no anexo para que comparezan persoalmente ou debidamente representadas no Servizo de Traballo e Economía Social da Xefatura Territorial da Consellería de Traballo e Benestar de Vigo; rúa Concepción Arenal, 8-2º (das 9.00 ás 14.00 horas de luns a venres) para ter coñecemento do contido daquela, advertíndoas de que, de non facelo así, se considerarán notificadas cos efectos que correspondan.

Así mesmo, fáiselles saber o dereito que as asiste para interpor recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpor recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial, todo isto de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Vigo, 20 de xaneiro de 2015

María Peón Fernández
Xefa territorial de Vigo

ANEXO

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/009-5.

Nome: A 231 Tribu da Laxe, S.L.

CIF: B70229547.

Último enderezo coñecido: praza de Vigo, 2-5º E, 15701 Santiago de Compostela.

Feito imputado: non manter os traballadores subvencionados por un período mínimo de tres anos.

Precepto infrinxido: incumprimento da base sétima punto 1 do anexo A da Orde do 4 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Tipo de axuda: axudas á contratación indefinida.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/010-5.

Nome: Diseño de Molduras de Galicia, S.L.

CIF: B94010535.

Último enderezo coñecido: Filgueiroa-Donramiro, 29, 36500 Lalín.

Feito imputado: non manter os traballadores subvencionados por un período mínimo de tres años.

Precepto infrinxido: incumprimento da base sétima punto 1 do anexo A da Orde do 4 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2010.

Tipo de axuda: axudas á contratación indefinida.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.

Nº de expediente de reintegro: REINT 2014/011-5.

Nome: Electrodomésticos de Vigo y Orense, S.L.

CIF: B36970820.

Último enderezo coñecido: praza América-Torre 2-2º ofic. H, 36211 Vigo.

Feito imputado: non manter os traballadores subvencionados por un período mínimo de tres años.

Precepto infrinxido: incumprimento da base sétima punto 1 do anexo A da Orde do 4 de maio de 2010 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación das persoas traballadoras, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2012.

Tipo de axuda: axudas á contratación indefinida.

Contido da resolución: resolución do procedemento de reintegro.