Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7176

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2014, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 31 de decembro de 2012 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2013.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e o crédito orzamentario ao que se imputen, o beneficiario, a cantidade concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Finalidade a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregados para mellorar á súa cualificación profesional.

Norma reguladora:

Orde do 31 de decembro de 2012 (Diario Oficial de Galicia número 14, do 21 de xaneiro de 2013).

Orde do 22 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia número 101, do 29 de maio de 2013).

Aplicacións e créditos orzamentarios:

11.03.323A.440.0 (114.711,49 €)

11.03.323A.460.1 (10.542.033,50 €)

11.03.323A.471.0 (14.759.450,00 €)

11.03.323A.481.0 (14.629.811,87 €)

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2014

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

anexo

Curso

CIF/NIF

Entidades

Especialidade

Sub. aprobada

Aplicación orzamentaria

2013-84

B27275726

Academia A Mariña, S.L.

COMD10-Xerente de pequeno comercio

84.859,80 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2556

B36745156

Academia Abrente, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

95.320,04 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1828

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

61.914,25 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1826

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

95.609,52 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1825

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1824

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

78.153,22 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1823

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

76.145,46 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-287

B32362022

Academia Epsilon Barco, S.L.U.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

86.506,75 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-2768

Q6550011H

Academia Galega de Seguridade Pública

AFDP0109-Socorrismo en instalacións acuáticas

35.781,12 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2769

Q6550011H

Academia Galega de Seguridade Pública

AFDP0209-Socorrismo en espazos acuáticos naturais

41.022,14 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1369

B32253932

Academia Manzaneda, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

98.919,33 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-811

E32384414

Academia O Barco, C.B.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

94.963,03 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-734

B36313898

Academia Paidos, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

76.807,77 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-460

B15409428

Academia Pelomanía, S.L.

IMPQ0108-Servizos auxiliares de perrucaría

34.810,64 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-2282

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

101.451,36 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-2511

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

84.070,74 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1156

B32201477

Academia Postal Uno, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1367

J32356875

Academia Proxecto, S.C.

SSCE0110-Docencia da formación profesional para o emprego

49.270,66 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1366

J32356875

Academia Proxecto, S.C.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

63.558,22 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-476

G36776920

Afaga

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

34.860,86 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-474

G36776920

Afaga

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

27.422,34 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-2579

B36878817

Aika Aula Virtual, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

71.881,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-909

B15225584

Anxela, S.L.

IMPP0108-Coidados estéticos de mans e pés

40.209,89 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1256

G32026056

Apetamcor, Asoc. Emp. Transporte de Mercadorías por Estrada

COML0109-Tráfico de mercadorías por estrada

53.831,40 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-121

B32364879

Arcax Servicios, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

53.956,66 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-731

B27268820

Arco Ensino, S.L.

ADGI01-Inglés: atención ao público

23.640,09 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1005

B32183543

Area 3 Consultores, S.L.

IFCD0110-Confección e publicación de páxinas web

79.543,73 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1004

B32183543

Area 3 Consultores, S.L.

IFCT0109-Seguridade informática

70.489,71 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1006

B32183543

Area 3 Consultores, S.L.

COMV0108-Actividades de venda

67.042,74 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-294

B36310506

Area Computers, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

97.890,30 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-2143

B36543213

Arrullos del Agua

IMPQ0208-Perrucaría

104.763,27 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1710

G27030790

As. Prov. Repar. Venta Autom. y Recambios Lugo

TMVG0209-Mantemento dos sistemas eléctricos e electrónicos de vehículos

62.758,68 €

L63-11.03.323A.481.0

2013-315

A36879666

Asientos de Galicia, S.A.

TMVG02CCC-Operario de montaxe de asentos para o automobil

17.011,09 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1789

B27023985

Asin Lucense, S.L.

COMV0108-Actividades de venda

63.877,70 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1477

G32144669

Asociación Aixiña Ourense

SSCM0108-Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

35.245,62 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-1475

G32144669

Asociación Aixiña Ourense

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

38.242,63 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-2872

G15817935

Asociación de Desarrollo Local Deloa

XXAGAX0030-Introdución ao cultivo in vitro de tecidos vexetais

22.599,82 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1422

G36295335

Asociación Pura Raza Cabalo Galego

XXAGAX0029-Mozo de cabalariza

43.133,40 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2735

G15731466

Asociación Down Coruña

XXADGA0329-Auxiliar de servizos xerais

40.666,11 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1615

G32005837

Atave-As. Prov. de Talleres Rep. Vehículos

TMVG0109-Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

40.720,63 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-1616

G32005837

Atave-As. Prov. de Talleres Rep. Vehículos

TMVL0109-Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos

44.392,63 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-1729

B27368174

Attelier Centro de Peluquería y Estética, S.L.U.

IMPQ0208-Perrucaría

97.134,21 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1731

B27368174

Attelier Centro de Peluquería y Estética, S.L.U.

IMPE0108-Servizos auxiliares de estética

36.470,38 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-454

B36908358

Aula Estudio Formación Práctica, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

84.070,74 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-516

B36155711

Autes, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

41.455,62 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1430

B15075443

Auto Escola Santa Eulalia

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

47.046,58 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-316

B15862048

Auto Escuela Antonio, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

43.829,40 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-335

B15862048

Auto Escuela Antonio, S.L.

TMVC41-Condutor de vehículos clase D

56.963,44 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1186

B32401051

Auto Escuela Puente Linares, S.L.

TMVC41-Condutor de vehículos clase D

53.956,66 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-514

B27211721

Auto Escuela Rubián, S.L.

TMVC06-Transporte de mercadorías perigosas por estrada

15.250,55 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-513

B27211721

Auto Escuela Rubián, S.L.

TMVC32-Condutor de camións de remolque clase E

55.402,65 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1690

F15028251

Auto-Escuela Copaco

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

41.455,62 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-650

B15258668

Autoescola Agra Arzúa, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

53.956,66 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-649

B15258668

Autoescola Agra Arzúa, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

57.107,06 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-452

B32012163

Autoescola Alonso Novoa, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

54.771,31 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1721

V27353127

Autoescola Cabe, S.C.

TMVC41-Condutor de vehículos clase D

53.956,66 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-74

B36252864

Autoescola Cíes

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

47.890,62 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-2542

B36856581

Autoescuela Alonso-Vigo, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

41.455,62 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-430

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

47.890,62 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-425

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

47.890,62 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1304

B15076946

Autoescuela Martiño, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

47.011,64 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1306

B15076946

Autoescuela Martiño, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

41.455,62 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1482

B32233926

Autoescuela Rayva

TMVI0208-Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

52.414,66 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-599

B36197416

Autoescuela Sueiro, S.L.

TMVC32-Condutor de camións de remolque clase E

55.402,65 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1989

B15732837

Azetanet, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

67.292,44 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1986

B15732837

Azetanet, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-115

B32379125

Academia Trinidade, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

103.824,37 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1501

G32015828

Asociación Provincial de Empresarios Construcción de Ourense

EOCO0208-Representación de proxectos de obra civil

79.882,77 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-1508

G32015828

Asociación Provincial de Empresarios Construcción de Ourense

ARGD30-Técnico auxiliar en deseño industrial

35.085,10 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-1507

G32015828

Asociación Provincial de Empresarios Construcción de Ourense

ARGD40-Técnico auxiliar en deseño de interiores

35.085,10 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-1597

B27726439

Aulatel Formación y Consultoría, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

88.247,52 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1680

B32017618

Auto Escuela Parqu, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

41.455,62 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-749

B32413353

Autoescola Ponte Verín, S.L.

TMVI0208-Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

52.414,66 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-750

B32413353

Autoescola Ponte Verín, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

47.011,64 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-498

B36816502

Autoescuela Oteva Olívica, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

43.053,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-3372

B15850647

Balidea Consulting and Programming, S.L.

IFCT0610-Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de

81.829,65 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-948

B15218712

Bartumeu López, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

70.863,22 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-949

B15218712

Bartumeu López, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

68.558,46 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-958

B15218712

Bartumeu López, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

71.848,14 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-944

B15218712

Bartumeu López, S.L.

IFCI17-Técnico en software ofimático

55.594,65 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-955

B15218712

Bartumeu López, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

70.863,22 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1584

36132648Q

Beatriz Regueira Portela

ADGG0108-Asistencia á dirección

71.881,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-2426

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L. Coesco

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

88.247,52 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-898

A15070444

C.T.V., S.A.

IMSA20-Rexedor de escena

53.017,66 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-897

A15070444

C.T.V., S.A.

IMSA10-Luminotécnico

66.457,69 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-896

A15070444

C.T.V., S.A.

IMSI40-Técnico de son

95.444,52 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-327

B15599178

Carromeiro, S.L.

TMVC21-Condutor de vehículos clase B

43.476,19 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1070

B32383986

Castelao Academia, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

96.703,80 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-2452

B36608859

Cebem, S.L.

ADGN0108-Financiamento de empresas

70.863,22 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1294

B27334358

Cefovial Formación, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

61.914,25 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1292

B27334358

Cefovial Formación, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

41.455,62 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1291

B27334358

Cefovial Formación, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

47.011,64 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2355

B36858074

Ceica-Centros Informáticos Contables y Admvos.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

103.824,37 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1916

33714240N

Celso Pérez Varela

TMVC06-Transporte de mercadorías perigosas por estrada

15.250,55 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1918

33714240N

Celso Pérez Varela

TMVC50-Operario de almacén

27.073,59 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2632

G15041593

Centro Cultural Social Albergue Juan XXIII

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

45.453,90 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-584

E70146782

Centro de Ensino Castelao, C.B.

IFCI17-Técnico en software ofimático

55.594,65 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-585

E70146782

Centro de Ensino Castelao, C.B.

IFCI3004-Programador de aplicacións orientadas a obxectos

40.504,61 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-953

B15664121

Centro de Ensino Vagalume

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

47.272,68 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-593

B94004801

Centro de Estudios Acadinfo, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

96.703,80 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-2342

B36832723

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

81.380,46 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-654

B36229359

Centro de Estudios Cangas, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

73.326,22 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1543

B15783574

Centro de Estudios Gastronómicos, S.L.

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

30.592,62 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1541

B15783574

Centro de Estudios Gastronómicos, S.L.

HOTR0608-Servizos de restaurante

60.748,70 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1542

B15783574

Centro de Estudios Gastronómicos, S.L.

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

37.486,65 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1094

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.

IFCT0108-Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

50.872,66 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1097

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.

HOTG0108-Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

69.394,78 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2460

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

82.866,96 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2459

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

68.489,44 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2458

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

68.489,44 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2589

J36387041

Centro de Formación e Informática Mapa, S.C.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

92.520,33 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-68

B15625296

Centro de Formación Praxis

SEAS10-Vixilante de seguridade privada

34.309,19 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1830

B27357425

Centro de Formación Academia Fernández, S.L.

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

34.860,86 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-712

E27246875

Centro de Formación Becerreá, C.B.

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1641

B32224511

Centro de Formación Foris, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-2497

B36995934

Centro de Formación Ica, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

55.794,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-903

B70153291

Centro de Formación Myr Muy Particular. Asesoría de Empresas, S.L.N.E.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

74.344,76 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1440

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales CIP, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

70.863,22 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1438

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales CIP, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

70.863,22 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1437

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales CIP, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

83.816,47 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2194

B36425601

Centro de Maiores Bardella, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

68.583,27 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-872

B27335108

Centro Formación Beana, S.L.

HOTG0208-Venda de produtos e servizos turísticos

73.954,78 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-936

B15985229

Centro Formación Prisma, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

73.395,25 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1741

B70094206

Cetec Formación, S.L.

ADGN0108-Financiamento de empresas

74.344,76 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1740

B70094206

Cetec Formación, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

74.344,76 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-698

G32010449

Cimo-Entidade Prestadora de Servicios

SSCM0108-Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

25.735,36 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-695

G32010449

Cimo-Entidade Prestadora de Servicios

SSCM0108-Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

25.084,60 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-1653

B32028763

Colexio San Marcos, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

63.025,75 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-223

B27024298

Computer 3, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

85.082,48 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2996

P3600900I

Concello da Cañiza

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

45.117,74 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-2263

P3602300J

Concello da Guarda

COMV0108-Actividades de venda

69.415,75 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1900

P2704800H

Concello da Pontenova

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

61.914,25 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1765

P1500100A

Concello de Abegondo

HOTG0108-Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

65.754,98 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-2717

P2700300C

Concello de Antas de Ulla

AGAO0208-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

56.170,70 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1760

P1500500B

Concello de Arteixo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1761

P1500500B

Concello de Arteixo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1523

P3200500A

Concello de Avión

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

58.590,96 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1667

P3200900C

Concello de Barbadás

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1668

P3200900C

Concello de Barbadás

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

37.221,79 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-245

P1500900D

Concello de Betanzos

SEAL20-Axudante técnico en protección civil

64.243,71 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1253

P2706800F

Concello de Burela

HOTN10-Animador turístico

100.800,33 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1250

P2706800F

Concello de Burela

EOCA10-Pintor

85.933,05 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1252

P2706800F

Concello de Burela

AFDB40-Monitor deportivo

32.462,39 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1248

P2706800F

Concello de Burela

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

37.709,39 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1249

P2706800F

Concello de Burela

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

29.796,12 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1893

P3600500G

Concello de Caldas de Reis

ARTE20-Cerralleiro artístico

70.012,73 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1219

P1501600I

Concello de Camariñas

MAMS40-Ebanista

113.683,83 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-2270

P3600600E

Concello de Cambados

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

31.741,63 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2268

P3600600E

Concello de Cambados

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

63.025,75 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2278

P1501700G

Concello de Cambre

SSCB0109-Dinamización comunitaria

73.312,75 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-2274

P1501700G

Concello de Cambre

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

58.590,96 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-2272

P1501700G

Concello de Cambre

FMEC0210-Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

97.256,48 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-2275

P1501700G

Concello de Cambre

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.621,19 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1858

P1501900C

Concello de Carballo

FMEC0110-Soldadura con electrodo revestido e TIG

115.483,83 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1859

P1501900C

Concello de Carballo

ELES0208-Operacions auxiliares de montaxe de instalacións electrotécnicas e de telecomunicacións en edificios

57.704,48 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1857

P1501900C

Concello de Carballo

HOTR0408-Cociña

120.073,83 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-2716

P2701000H

Concello de Castro de Rei

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

28.846,61 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2646

P3202600G

Concello de Cenlle

AGAX0208-Actividades auxiliares en agricultura

40.157,38 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-2014

P3601100E

Concello de Cerdedo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

51.814,31 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1832

P2701300B

Concello de Cervo

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-3098

P2701300B

Concello de Cervo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.360,39 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-635

P3601200C

Concello de Cotobade

AGAR0309-Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

57.892,01 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1546

P1503100H

Concello de Culleredo

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

55.892,40 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1547

P1503100H

Concello de Culleredo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

43.248,88 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1545

P1503100H

Concello de Culleredo

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

27.744,09 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1971

P3601500F

Concello de Cuntis (Centro de F. Ocupacional A Ran)

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

66.691,31 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2337

P3601800J

Concello de Forcarei

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

57.949,68 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2715

P2701900I

Concello de Foz

AGAO0208-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

51.739,64 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1530

P3602100D

Concello de Gondomar

SSCM0108-Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

25.084,60 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-2503

P3602100D

Concello de Gondomar

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

37.750,63 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1494

P3203500H

Concello da Gudiña

AGAR0108-Aproveitamentos forestais

66.211,75 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1078

P3602400H

Concello de Lalín

MAMS0108-Instalación de elementos de carpintaría

65.724,23 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2669

P1504200E

Concello da Laracha

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

72.229,96 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1770

P3204300B

Concello de Lobios

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.556,92 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-716

P2702800J

Concello de Lugo

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

58.590,96 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-717

P2702800J

Concello de Lugo

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

58.590,96 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1946

P2702900H

Concello de Meira

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2672

P2702900H

Concello de Meira

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

42.447,12 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1776

P2703000F

Concello de Mondoñedo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

46.255,67 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1778

P2703000F

Concello de Mondoñedo

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

60.173,48 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1835

P2703100D

Concello de Monforte de Lemos

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

37.891,93 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2727

P3603200A

Concello de Moraña

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

49.614,40 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-2622

P3603300I

Concello de Mos

ADGC41-Xestión de emprego

33.729,12 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2621

P3603300I

Concello de Mos

IFCX02-Iniciación á rede internet

10.312,53 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2619

P3603300I

Concello de Mos

ADGI01-Inglés: atención ao público

22.423,09 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2618

P3603300I

Concello de Mos

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

63.025,75 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2620

P3603300I

Concello de Mos

ADGI04-Portugués: atención ao público

21.678,09 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1846

P1505500G

Concello de Narón

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

75.000,27 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1848

P1505500G

Concello de Narón

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

59.215,70 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1847

P1505500G

Concello de Narón

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

53.581,11 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-2664

P1505600E

Concello de Neda

IFCI3004-Programador de aplicacións orientadas a obxectos

40.504,61 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-666

P3201000A

Concello do Barco de Valdeorras

MAMR0408-Instalación de mobles

68.558,46 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-665

P3201000A

Concello do Barco de Valdeorras

AGAO0208-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

56.170,70 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1495

P3602200B

Concello do Grove

MAPN0108-Confección e mantemento de artes e aparellos

38.260,62 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1965

P3602200B

Concello do Grove

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

81.634,76 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2729

P1506700B

Concello do Pino

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1933

P3604800G

Concello do Rosal-A Mata

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

60.798,22 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1831

P2706400E

Concello do Vicedo

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

31.115,90 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2325

P3603600B

Concello de Oia

IFCX02-Iniciación á rede internet

13.597,54 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2320

P3603600B

Concello de Oia

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

100.105,83 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2324

P3603600B

Concello de Oia

ADGI01-Inglés: atención ao público

24.156,85 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1226

P1505900I

Concello de Oleiros

ADGN0108-Financiamento de empresas

72.445,74 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1223

P1505900I

Concello de Oleiros

HOTR0408-Cociña

119.080,31 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1222

P1505900I

Concello de Oleiros

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

35.188,64 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1224

P1505900I

Concello de Oleiros

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

79.735,74 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1559

P1506000G

Concello de Ordes

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

57.483,19 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-870

P3205500F

Concello de Ourense (C.F.O. A Cuña)

SEAL20-Axudante técnico en protección civil

64.243,71 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1899

P2703900G

Concello de Outeiro de Rei

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

35.652,12 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2623

P1506400I

Concello de Oza dos Ríos

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

27.422,34 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-2734

P2704000E

Concello de Palas de Rei

XXAGAR0006-O castiñeiro: modelo silvícola eficiente

70.560,21 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-708

P2704200A

Concello de Paradela

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

35.652,12 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-968

P2704300I

Concello do Páramo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

42.777,87 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-2240

P2704400G

Concello da Pastoriza

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

27.422,34 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2132

P3206000F

Concello da Peroxa

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

35.188,64 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1198

P3206000F

Concello da Peroxa

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-2484

P3604100B

Concello de Poio

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

37.559,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2899

P3604200J

Concello de Ponteareas

AFDP0109-Socorrismo en instalacións acuáticas

36.572,38 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-2569

P3604200J

Concello de Ponteareas

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

59.702,46 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2315

P3603900F

Concello do Porriño

HOTR0408-Cociña

116.434,04 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2316

P3603900F

Concello do Porriño

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

32.175,14 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2313

P3603900F

Concello do Porriño

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

89.197,04 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2312

P3603900F

Concello do Porriño

HOTR0508-Servizos de bar e cafetaría

72.548,54 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2311

P3603900F

Concello do Porriño

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

83.375,54 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2314

P3603900F

Concello do Porriño

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

39.385,67 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-314

P1507200B

Concello de Porto do Son

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

56.375,43 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-707

P2705000D

Concello de Quiroga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

64.129,78 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-706

P2705000D

Concello de Quiroga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

49.104,21 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2733

P3604500C

Concello de Redondela

XXSSCS0731-Técnico de ocio turístico e nautico

67.748,46 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1666

P3207200A

Concello de Riós

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

30.592,62 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-791

P1507400H

Concello de Ribeira

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

58.590,96 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-2949

P3207300I

Concello da Rúa

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-910

P1507600C

Concello de Sada

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1768

P3207600B

Concello de San Cibrao das Viñas

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

62.104,67 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1766

P1507800I

Concello de Santa Comba

MAMS40-Ebanista

106.245,98 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1868

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

IMAI0108-Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

61.002,94 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1869

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

ENAT0108-Montaxe e mantemento de redes de auga

60.414,18 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1873

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

ADGG0108-Asistencia á dirección

68.558,46 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-1874

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

70.863,22 €

C65-11.03.323A.460.1

2013-960

P2705700I

Concello de Sarria

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.982,87 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1091

P2705700I

Concello de Sarria

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2241

P2705800G

Concello do Saviñao

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

28.846,61 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2242

P2705800G

Concello do Saviñao

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-2611

P3605400E

Concello de Tomiño

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

86.506,75 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2885

P1508600B

Concello de Touro

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.982,87 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-2951

P2706200I

Concello de Triacastela

XXHOTI0031-Técnico-dinamizador turístico-deportivo de espazos de montaña

46.717,66 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-2326

P3605500B

Concello de Tui

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

60.798,22 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2327

P3605500B

Concello de Tui

ELEE0108-Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

33.040,62 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2280

P3605600J

Concello de Valga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

61.284,98 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2281

P3605600J

Concello de Valga

SSCI0109-Emprego doméstico

18.958,59 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1426

P1509000D

Concello de Vedra

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1743

P3208600A

Concello de Verín

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-2418

P3605900D

Concello de Vila de Cruces

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

48.633,19 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-2613

P3606000B

Concello de Vilagarcía de Arousa

ADGN0108-Financiamento de empresas

74.344,76 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1201

P3208800G

Concello de Vilamarín

SEAL20-Axudante técnico en protección civil

64.243,71 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1202

P3208800G

Concello de Vilamarín

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

28.846,61 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1200

P3208800G

Concello de Vilamarín

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

28.846,61 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1774

P3208900E

Concello de Vilamartín de Valdeorras

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1090

P2706700H

Concello de Viveiro-Fund. Municipal para o Emprego

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

35.697,34 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-182

P2702100E

Concello de Xermade

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

28.846,61 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1178

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

SEAL20-Axudante técnico en protección civil

64.243,71 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1179

P3203300C

Concello de Xinzo de Limia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1634

P2702500F

Concello de Xove

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

61.914,25 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-1243

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

88.100,51 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1244

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1242

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

56.521,69 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1241

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

60.090,96 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1240

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

COMT0210-Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

77.159,48 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1239

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

COMM0110-Márketing e compravenda internacional

87.768,26 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1237

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

ADGG0108-Asistencia á dirección

68.558,46 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1236

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

79.663,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1235

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra-CEP

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

71.413,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2030

G15029960

Confederación Empresarios Coruña-CEC

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

85.433,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2029

G15029960

Confederación Empresarios Coruña-CEC

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

86.506,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2027

G15029960

Confederación Empresarios Coruña-CEC

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

93.380,51 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2026

G15029960

Confederación Empresarios Coruña-CEC

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

86.506,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2035

G15029960

Confederación Empresarios Coruña-CEC

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

44.898,90 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2034

G15029960

Confederación Empresarios Coruña-CEC

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

85.433,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2032

G15029960

Confederación Empresarios Coruña-CEC

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

86.506,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2037

G15029960

Confederación Empresarios Coruña-CEC

IFCT0209-Sistemas microinformáticos

79.623,96 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-141

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

54.847,78 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-132

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

39.532,97 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-135

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

50.430,11 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-136

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

47.617,82 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-137

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

52.783,12 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-138

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

48.940,09 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-139

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

51.549,06 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-140

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

48.852,45 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-134

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

50.269,87 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1451

F36761567

Cooper. Profesional de Conductores, S. Coop. Ltda.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

42.254,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1261

B27408194

Costa Ensino, S.L.

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

78.153,22 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-3374

B36336808

Cotesan Textil, S.L.

TCPF09CCC-Técnicas de acabamento á man de produtos téxtiles de alta costura

85.903,50 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1414

76622294W

Cristina Vázquez López

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

88.247,52 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2052

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

61.914,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2047

Q2866001G

Cruz Roja Española

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

28.496,34 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2051

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

48.077,26 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2039

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.989,66 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2043

Q2866001G

Cruz Roja Española

AFDP0209-Socorrismo en espazos acuáticos naturais

40.230,88 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1556

B70146618

Centro de Formación Nuevas Profesiones, S.L.

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

43.713,13 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1555

B70146618

Centro de Formación Nuevas Profesiones, S.L.

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

43.713,13 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-980

B32157976

Comercialización Transfronteriza

HOTG0208-Venda de produtos e servizos turísticos

73.954,78 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1401

G27019793

Confederación Empresarial da Provincia de Lugo

ADGN0108-Financiamento de empresas

74.344,76 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1400

G27019793

Confederación Empresarial da Provincia de Lugo

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

74.122,78 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1396

G27019793

Confederación Empresarial da Provincia de Lugo

HOTG0208-Venda de produtos e servizos turísticos

73.954,78 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1395

G27019793

Confederación Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

74.344,76 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1394

G27019793

Confederación Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

87.016,02 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1393

G27019793

Confederación Empresarial da Provincia de Lugo

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

88.247,52 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1392

G27019793

Confederación Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

96.703,80 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-823

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

84.070,74 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-822

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

60.709,68 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-819

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

SSCF40-Técnico de formación

48.624,89 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-818

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

SSCE0110-Docencia da formación profesional para o emprego

47.213,38 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-817

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

88.247,52 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-816

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

87.016,02 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-815

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

70.863,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-824

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

IFCT0109-Seguridade informática

70.489,71 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-814

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

96.703,80 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2635

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

EOCA70-Pavimentador/azulexador

96.699,98 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2455

P3600000H

Deputación Provincial de Pontevedra

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

60.798,22 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1977

P2700000I

Deputación Provincial de Lugo

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

L65-11.03.323A.460.1

2013-420

B27175249

Dioptra, S.L.

IFCI4004-Programador de base de datos relacionais

31.851,82 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2151

R3600120D

Divino Maestro

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-2152

R3600120D

Divino Maestro

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

28.846,61 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-915

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

35.652,12 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-912

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.989,66 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-914

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

27.422,34 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-2741

G70040258

Down Compostela

XXAGAO0033-Operacións básicas para a instalación de xardíns, parques e zonas verdes

30.198,90 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2868

G36697324

Down Vigo: Asoc. para á Síndrome de Down

XXINAN0034-Auxiliar de centros de alimentación

37.660,71 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2368

B36897239

Educatic Gap-Pue, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

84.070,74 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-728

B70014543

Einstein Formación, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

93.402,43 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1833

35998391X

Eligio Pérez Pereiro

COMF10-Caixeiro

17.547,07 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1834

35998391X

Eligio Pérez Pereiro

ADGX01-Inglés: xestión comercial

25.902,85 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-226

B36299451

Enseñanzas Medias Lar, S.L.

HOTR0408-Cociña

127.180,88 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1421

B27368885

Escuela Vangarda, S.L.U.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

68.489,44 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1420

B27368885

Escuela Vangarda, S.L.U.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

68.489,44 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-434

B36890275

Esgarr Víctor, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

84.070,74 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-2344

B36964542

Estudios Mega, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

103.824,37 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-768

B32391229

Estudios Paco Feliz, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

94.983,34 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1390

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

SSCF01-Introdución á metodoloxía didáctica

12.825,05 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1387

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

ARGD02-Deseño e modificación de planos en 2D e 3D

24.972,82 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1386

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

ARGD01-Programas de retoque dixital e escaneamento de imaxes

32.142,09 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1391

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

IFCX02-Iniciación á rede internet

10.312,53 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1837

36005379Y

Evaristo Alonso Pichel

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

53.059,88 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-2244

G15299357

Federación EFA Galicia

XXCOMV0115-Profesionais da venda en pequenos establecementos

54.593,42 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1525

G36614907

Federación Provincial de Empresarios de Hostelería

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

31.741,63 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-1524

G36614907

Federación Provincial de Empresarios de Hostelería

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

38.635,65 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-973

V32017584

Federación Provincial de Empresarios de Hostelería

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

31.741,63 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-970

V32017584

Federación Provincial de Empresarios de Hostelería

HOTR0608-Servizos de restaurante

65.062,74 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-972

V32017584

Federación Provincial de Empresarios de Hostelería

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

39.281,70 €

O63-11.03.323A.481.0

2013-2909

G15549306

Federación Autismo Galicia

XXSSCY0126-Preparador laboral especialista nos TEA e outras discapacidades

24.294,09 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2831

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXMAPX0044-Mariñeiro-pescador

6.510,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2832

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXMAPX0044-Mariñeiro-pescador

6.510,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2834

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXSEAS0172-Formación básica

8.736,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2835

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXSEAS0172-Formación básica

8.736,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2836

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXMAPX0044-Mariñeiro-pescador

6.510,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2837

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXSEAS0172-Formación básica

8.736,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2848

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXMAPX0044-Mariñeiro-pescador

6.510,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2849

V15966856

Federación Galega de Confrarías de Pescadores

XXSEAS0172-Formación básica

8.736,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-379

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

94.910,73 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-380

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

37.190,26 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-381

G15428287

Forem-Galicia

HOTG0108-Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

61.758,33 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-382

G15428287

Forem-Galicia

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

37.791,26 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-383

G15428287

Forem-Galicia

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

82.294,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-384

G15428287

Forem-Galicia

ELES0209-Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

56.049,02 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-385

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

69.667,71 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-386

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

84.636,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-389

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

93.355,89 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-358

G15428287

Forem-Galicia

FMEL6706-Soldador de unións achafranadas para homologacións g con electrodos e TIG

46.830,09 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-359

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0408-Cociña

107.970,20 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-360

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

82.965,07 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-361

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0408-Cociña

115.889,09 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-362

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

83.253,45 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-363

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

73.171,44 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-364

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

93.475,64 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-365

G15428287

Forem-Galicia

FMEL6706-Soldador de unións achafranadas para homologacións g con electrodos e TIG

51.978,27 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-366

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

59.531,31 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-367

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

46.841,36 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-368

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

89.345,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-369

G15428287

Forem-Galicia

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

74.577,33 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-370

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

46.811,40 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-371

G15428287

Forem-Galicia

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

120.479,55 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-372

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

68.714,19 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-373

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

42.750,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-374

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

44.409,95 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-375

G15428287

Forem-Galicia

IFCT0209-Sistemas microinformáticos

82.683,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-376

G15428287

Forem-Galicia

ELES0209-Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

56.462,02 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-377

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

102.370,69 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-378

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

37.568,52 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3375

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

62.333,31 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3376

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

57.145,47 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1047

G36818367

Forga

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.036,63 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1039

G36818367

Forga

ADGN0108-Financiamento de empresas

67.264,09 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1038

G36818367

Forga

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

79.749,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1037

G36818367

Forga

FMEC0108-Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

66.461,38 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3377

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

60.984,12 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3378

G36818367

Forga

FMEC0210-Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

91.451,48 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3379

G36818367

Forga

FMEC0110-Soldadura con electrodo revestido e TIG

109.250,68 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3380

G36818367

Forga

MAMS0108-Instalación de elementos de carpintaría

62.577,86 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3381

G36818367

Forga

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

32.693,54 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3382

G36818367

Forga

FMEH0109-Mecanizado por arrinca de labra

78.276,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1011

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.709,55 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1012

G36818367

Forga

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

86.511,71 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1013

G36818367

Forga

HOTG0108-Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

61.924,38 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1014

G36818367

Forga

FMEC0108-Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

69.129,37 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1015

G36818367

Forga

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

91.904,95 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1016

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

62.694,09 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1017

G36818367

Forga

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

63.999,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1018

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

57.723,83 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1019

G36818367

Forga

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

85.297,82 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1020

G36818367

Forga

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

83.709,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1021

G36818367

Forga

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

67.394,29 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1022

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.966,80 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1023

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

52.955,14 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1024

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

48.127,72 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1025

G36818367

Forga

HOTR0408-Cociña

122.417,46 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1026

G36818367

Forga

ADGN0108-Financiamento de empresas

66.018,97 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1027

G36818367

Forga

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

84.655,34 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1028

G36818367

Forga

ADGN0108-Financiamento de empresas

61.799,98 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1029

G36818367

Forga

IMAR0209-Desenvolvemento de proxectos de instalacións frigoríficas

74.689,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1030

G36818367

Forga

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

33.033,37 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1031

G36818367

Forga

SSCG0209-Mediación comunitaria

57.403,65 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1032

G36818367

Forga

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

43.344,21 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1033

G36818367

Forga

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

87.620,96 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1034

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.304,32 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1035

G36818367

Forga

ELES0108-Montaxe e mantemento de infraestruturas de telecomunicacións

54.698,13 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1036

G36818367

Forga

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

28.966,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2631

B27422302

Forma-T 2011, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

58.590,96 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2390

B36477677

Formagal, Formación y Servicios, S.L.

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

91.288,82 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-463

B32360919

Formatic Escuela de Programadores, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

84.070,74 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1080

B15741515

Foro Galego de Formación e Edicións, S.L.U.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

44.898,90 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1081

B15741515

Foro Galego de Formación e Edicións, S.L.U.

SSCB0211-Dirección e coordinación de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

44.817,14 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-2785

G27381797

Fundación Camiña Social

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

31.074,09 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1325

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0208-Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

47.213,38 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1345

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

73.613,42 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1344

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

73.613,42 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1343

G80468416

MAMR0208-Acabamento de carpintería e moble

59.112,16 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1341

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.304,68 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1314

G80468416

Fundación Laboral de la Construccón

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.621,19 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1315

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0208-Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

47.213,38 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1319

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0108-Fábricas de albanelaría

58.220,33 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1320

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.304,68 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1321

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

114.576,27 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1322

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0108-Fábricas de albanelaría

65.037,18 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1323

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0308-Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

85.156,74 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1324

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

78.868,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1346

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCM10-Operador de maquinaria de escavación

120.690,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1326

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCH0108-Operacións de formigón

39.645,86 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1327

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

113.152,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1328

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

114.576,27 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1329

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

IEXD0409-Colocacion de pedra natural

91.152,20 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1332

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

55.892,40 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1333

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

76.145,46 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1334

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0108-Fábricas de albanelaría

65.037,18 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1336

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0208-Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

45.630,86 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1337

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0208-Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

47.213,38 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1338

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

78.153,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-557

G36685964

Fundación Menela

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

31.531,62 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-554

G36685964

Fundación Menela

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

31.531,62 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-1534

G15798655

Fundación Paideia Galiza

XXAGAO0032-Xardinaría e viveirismo

68.136,26 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3147

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

XXFCOO0030-Desenvolvemento de habilidades para a insercion sociolaboral

16.387,92 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1790

G70168406

Fundación Averhó

XXARGD0059-Programa en alta formación en animación 3D

85.975,76 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-718

G27202555

Fundación Belarmino Fernández Iglesias

HOTR0408-Cociña

115.642,78 €

L63-11.03.323A.481.0

2013-488

G36216406

Fundación Cultural da Estrada

IFCX02-Iniciación á rede internet

13.446,75 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-486

G36216406

Fundación Cultural da Estrada

ARGD01-Programas de retoque dixital e escaneamento de imaxes

33.605,32 €

P63-11.03.323A.481.0

2013-342

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

42.725,43 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-169

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SSCG05CCC-Atención á infancia en centros de 0 a 3

22.961,33 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-343

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

58.668,01 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-344

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

31.625,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1144

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ELEE0310-Xestión e supervisión da montaxe e mantemento de instalacións eléctricas no ámbito de edificios

88.833,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1145

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

FMEC0110-Soldadura con electrodo revestido e TIG

108.995,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1147

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ELES0209-Montaxe e mantemento de sistemas de telefonía e infraestruturas de redes locais de datos

54.573,14 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1148

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

FMEL40-Montador de estruturas metálicas

131.477,40 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1142

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.146,43 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1141

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

FMEC0108-Fábrica e montaxe de instalacións de tubaxe industrial

69.976,70 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1138

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ELEM0110-Desenvolvemento de proxectos de sistemas de automatización industrial

97.599,20 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1137

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

FMEC0110-Soldadura con electrodo revestido e TIG

108.995,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1135

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

FMEC0110-Soldadura con electrodo revestido e TIG

108.995,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1133

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

115.684,03 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-1134

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

75.354,20 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-3383

B27446806

Foremprego, S.L.U.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

45.831,41 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-266

B15665334

Gaba Formación, S.L.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

47.272,68 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-267

B15665334

Gaba Formación, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

74.344,76 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1271

B27726561

Galinsumos, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

92.520,33 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1359

B32402984

Galprofor, S.L.

COMV0108-Actividades de venda

63.877,70 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1563

B36993509

Gdoce-Grupo Empresarial de Servicios

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

80.905,70 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1564

B36993509

Gdoce-Grupo Empresarial de Servicios

IFCT0109-Seguridade informática

67.799,42 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-764

B27188705

Grupo Emilio Conducción, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

47.011,64 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-504

B36053528

Grupo Informático de Galicia, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

85.082,48 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-464

34597320F

Guillermo Fernández Feijoo

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

92.520,33 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-2981

B36939049

Gestamp Wind Steel G, S.L. (antes Aplicarmetal)

FMEC04CCC-Operarios construción torres eólicas

23.213,56 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2982

B36939049

Gestamp Wind Steel G, S.L. (antes Aplicarmetal)

FMEC03CCC-Saneador de chapa de aceiro

11.114,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1892

B15890247

Habitat Arquitectura y Rehabilitación S.L.

ARGD30-Técnico auxiliar en deseño industrial

91.935,22 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-3139

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ03CCC-Auxiliar de produción de conservas-segunda fase

13.729,54 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-3140

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ03CCC-Auxiliar de produción de conservas-segunda fase

14.890,54 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-3138

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ03CCC-Auxiliar de produción de conservas-segunda fase

17.212,54 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2252

B36512903

Informática San Benito, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

98.918,56 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-565

J15928211

Infornor, S.C.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

70.863,22 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-3211

B27715309

Ingeniería Insitu, S.L.

EOCO01CCC-Técnico en deseño cartográfico 3D con tecnoloxía lidar terrestre

67.091,96 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2060

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SSCG0111-Xestión de chamadas de teleasistencia

35.799,86 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2061

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

86.143,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2062

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

27.066,88 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2063

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

95.532,30 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2064

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SSCB0109-Dinamización comunitaria

68.372,79 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2065

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

37.525,44 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2066

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

29.764,51 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2068

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC20-Auxiliar de enfermaría en hospitalización

66.321,32 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2070

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

26.947,58 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2071

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

44.794,13 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2072

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

FMEL6706-Soldador de unións achafranadas para homologacións g con electrodos e TIG

48.392,70 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2074

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

45.453,90 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2075

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

87.209,73 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2076

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

32.826,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2077

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

35.423,46 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2078

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

27.901,81 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2079

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

27.063,71 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2080

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

44.199,69 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2081

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

48.568,93 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2083

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

34.227,85 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2084

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

32.048,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2085

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

FMEL6706-Soldador de unións achafranadas para homologacións g con electrodos e TIG

48.379,66 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2086

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

34.773,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2087

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

42.743,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2089

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

35.292,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2090

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

81.400,85 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2092

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.601,63 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2094

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

72.131,18 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2096

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.121,38 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2098

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

27.252,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2100

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

44.037,16 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2102

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

29.446,61 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2108

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

29.258,07 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2111

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.015,21 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2112

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGG0108-Asistencia á dirección

73.848,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2113

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

82.438,69 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2116

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

36.691,63 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2122

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

43.364,42 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2123

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGG0108-Asistencia á dirección

64.656,24 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2130

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

29.354,30 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2059

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.040,14 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2058

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

105.733,64 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2056

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

97.239,64 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2057

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

96.968,64 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2196

35553657G

Jaime Pérez Martínez

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

104.417,62 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1215

34593409Y

Jorge Cachaldora Seoane

IMPQ0108-Servizos auxiliares de perrucaría

34.810,64 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1216

34593409Y

Jorge Cachaldora Seoane

IMPE0108-Servizos auxiliares de estética

38.527,65 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-167

33842098J

José Ángel Castro Expósito

IFCX02-Iniciación á rede internet

10.312,53 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-279

76813892X

José Lago Domínguez

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

47.890,62 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-2153

35972610N

José Antonio González Nores

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

96.703,80 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-879

B32376311

Labora Formación Valenza, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

76.807,77 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-317

B36767010

Lito Seoane Peluqueros, S.L.

IMPQ0108-Servizos auxiliares de perrucaría

34.810,64 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-899

32801859H

Luis Francisco Roget Pérez

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

68.489,44 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-2583

00212483D

Luis Santos Herrando

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

54.078,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-690

F32016032

Luis Vives Ourense, S. Coop. Ltda.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

47.272,68 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-172

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1539

P3200026G

Manc. Voluntaria de Municipios da Comac. Ourense

EOCM10-Operador de maquinaria de escavación

82.182,90 €

S95-11.03.323A.460.1

2013-1205

P3200025I

Mancomunidade de Verín

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

87.016,02 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1204

P3200025I

Mancomunidade de Verín

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1208

P3200025I

Mancomunidade de Verín

SEAG0109-Interpretación e educación ambiental

58.663,71 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1203

P3200025I

Mancomunidade de Verín

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

74.344,76 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1065

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

91.288,82 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1064

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

AGAX0208-Actividades auxiliares en agricultura

48.590,87 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1062

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1061

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

61.914,25 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1060

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

74.344,76 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-1063

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

EOCB0108-Fábricas de albanelaría

68.518,73 €

O65-11.03.323A.460.1

2013-3368

A80173115

Mantenimiento de Infraestructuras, S.A. (Matinsa)

SEAL02CCC-Axentes de extincion de incendios, intervencion e salvamento de emerxencias

66.193,10 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-792

35422656B

Manuel García Outeda

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

49.718,63 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-988

35304482B

María José Santiago Otero

COMD10-Xerente de pequeno comercio

84.859,80 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-286

B70106125

Mayores Atención a la Dependencia, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

28.055,35 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-285

B70106125

Mayores Atención a la Dependencia, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

28.055,35 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-283

B70106125

Mayores Atención a la Dependencia, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

60.173,48 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-181

B15741044

Mega Riveira, S.L.

IFCI17-Técnico en software ofimático

53.695,62 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-2485

B27700475

Método Estudios Consultores, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

69.597,20 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-2413

B27172683

Mundial-Viveiro Foz, S.L.

TMVC32-Condutor de camións de remolque clase E

55.402,65 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2410

B27172683

Mundial-Viveiro Foz, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

41.455,62 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2411

B27172683

Mundial-Viveiro Foz, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

57.071,82 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2414

B27172683

Mundial-Viveiro Foz, S.L.

TMVC06-Transporte de mercadorías perigosas por estrada

15.250,55 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2416

B27172683

Mundial-Viveiro Foz, S.L.

TMVC06-Transporte de mercadorías perigosas por estrada

15.250,55 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-2890

B27340702

Markova Tic, S.L.

COMM04CCC-Novas tecnoloxías para a comunicación e o márketing no século XXI

46.813,43 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2755

B36857993

Método Galicia Análisis y Técnicas, S.L.

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

47.827,68 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-2756

B36857993

Método Galicia Análisis y Técnicas, S.L.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

47.272,68 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-907

B70218474

Nebrija Torre de Hércules, S.L. Laboral

IFCT0108-Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

50.872,66 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-906

B70218474

Nebrija Torre de Hércules, S.L. Laboral

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1510

B36343218

Norformación, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

98.918,56 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1906

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

61.914,25 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1904

B27346030

Nove Avecus, S.L.

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

87.016,02 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1466

B32293599

Open Ourense, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

92.520,33 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1934

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

54.953,25 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1935

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

57.949,68 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1936

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

EOCL60-Colocador de prefabricados lixeiros

40.648,88 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1937

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

IFCI17-Técnico en software ofimático

55.594,65 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1939

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

MAMS0108-Instalación de elementos de carpintaría

62.717,44 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1940

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

MAMR0408-Instalación de mobles

68.558,46 €

P65-11.03.323A.460.1

2013-1109

B32202129

Pen Consultoría y Formación, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

92.520,33 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-2790

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2820

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

12.851,30 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2819

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

12.851,30 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2818

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2817

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2816

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2815

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2814

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-403

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

12.851,30 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-404

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY88CCC-Pintor automoción

24.039,10 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-405

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY93CCC-Retocador de automoción Citroën

43.033,60 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-406

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-407

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-408

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-409

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-410

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-411

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-412

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-413

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-414

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

12.851,30 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-415

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citroën

12.851,30 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-416

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-417

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2789

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2821

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY93CCC-Retocador de automoción Citroën

43.033,60 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2791

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2792

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2793

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2794

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2795

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2796

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2797

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2798

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2799

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2800

A36602837

Peugeot Citroën Autómóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2801

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2802

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2803

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

7.128,78 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2804

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2805

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2806

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2807

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2808

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2809

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2810

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2811

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2812

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-2813

A36602837

Peugeot Citroën Automóviles
España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción PSA nivel 2

4.685,26 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1169

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

SSCE0110-Docencia da formación profesional para o emprego

49.270,66 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1161

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

101.451,36 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-934

B15227176

Premir Oposiciones Médicas, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

67.925,45 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1347

B32162513

Prom Sistemas Informáticos S.L.

IFCD0110-Confección e publicación de páxinas web

79.543,73 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1697

B15214406

Prospectiva y Análisis Consultores, S.L.

COMD10-Xerente de pequeno comercio

84.859,80 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-2305

G15258213

Proxecto Home Fundación Monte do Gozo

XXEOCC0002-Canteiro

34.299,11 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2304

G15258213

Proxecto Home Fundación Monte do Gozo

XXAGAQ0004-Auxiliar de turismo ecuestre

40.443,88 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-939

B32107443

Proyens, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

46.255,67 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1126

B70265392

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

45.453,90 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1129

B70265392

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

HOTG0208-Venda de produtos e servizos turísticos

70.314,98 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1127

B70265392

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

ADGN0108-Financiamento de empresas

70.863,22 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-587

B32288615

Ramos Seoane, S.L.

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

93.751,83 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-693

34980294P

Rosa Mary Moreiras Sampayo

ADGN0108-Financiamento de empresas

74.344,76 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-566

B36514719

Santa María Formación, S.L.U.

IFCD0210-Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

87.088,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1585

B36801108

Seforma, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

90.552,28 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1603

B32247140

Serdoge, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.521,69 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1604

B32247140

Serdoge, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

29.250,35 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-2016

A27272772

Serge Lucense, S.A.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

56.375,43 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1231

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

58.590,96 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1228

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.989,66 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-1229

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.989,66 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-3071

A32226003

Sociedad Textil Lonia, S.A.

TCPM20-Marroquineiro industrial

47.139,15 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-1376

B36571669

System Vilagarcía, S.L.U.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

90.552,28 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1351

B70094230

Soluciones de Formación y Tecnología, S.L.

SEAG0209-Limpeza en espazos abertos e instalacións industriais

24.362,36 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-3017

B36840684

T y M Ganain, S.L.

FMEC02CCC-Montador de estruturas metálicas de compoñentes navais

36.912,10 €

S56-16.03.323A.471.0

2013-3016

B36840684

T y M Ganain, S.L.

FMEC01CCC-Soldador de estruturas metálicas de compoñentes navais

49.335,29 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-628

B15687999

Telemática Galicia, S.L.

ADGI01-Inglés: atención ao público

21.678,09 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-621

B15687999

Telemática Galicia, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

74.344,76 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-625

B15687999

Telemática Galicia, S.L.

ARGD02-Deseño e modificación de planos en 2D e 3D

26.080,58 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-732

B15421944

The London Institute, S.L.

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

70.324,74 €

C62-11.03.323A.471.0

2013-2025

G15380033

Unión Sindical Obrera

SSCB0109-Dinamización comunitaria

71.571,98 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-2020

G15380033

Unión Sindical Obrera

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

87.614,52 €

S97-11.03.323A.481.0

2013-216

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

48.698,18 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-217

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

27.670,12 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-3385

B82374190

Visteon Sistemas Interiores España, S.L.

QUIT01CCC-Operario de inxección

18.874,36 €

S96-11.03.323A.471.0

2013-200

B32018558

Verín Autoescuela, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

47.011,64 €

O62-11.03.323A.471.0

2013-1727

B27352178

Wicca Beleza, S.L.U.

IMPP0108-Coidados estéticos de mans e pés

44.324,44 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1725

B27352178

Wicca Beleza, S.L.U.

IMPQ0108-Servizos auxiliares de perrucaría

37.500,92 €

L62-11.03.323A.471.0

2013-1268

B36481661

Zona de Negocios Pontevedra

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

89.320,78 €

P62-11.03.323A.471.0

2013-1182

B15908247

Cis, Formación Especializada Seguridad-Salud, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

61.914,25 €

C62-11.03.323A.471.0