Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7142

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2014.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario ao cal se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Finalidade: a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregados para mellorar a súa cualificación profesional.

Normas reguladoras:

– Orde do 23 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia correspondente ao exercicio de 2014 (Diario Oficial de Galicia nº 6, do 10 de xaneiro de 2014).

– Orde do 1 de xullo de 2014 pola que se fai pública a ampliación do importe existente para a concesión de axudas destinadas á programación de accións formativas dirixidas prioritariamente ás persoas traballadoras desempregadas na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio 2014 (Diario Oficial de Galicia nº 129, do 9 de xullo).

Aplicacións e créditos orzamentarios:

11.03.323A.460.1 (5.240.000,00 €)

11.03.323A.471.0 (10.914.903,11 €)

11.03.323A.481.0 (11.815.373,32 €)

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2015

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

ANEXO

Curso

CIF/NIF

Entidade

Especialidade

Sub. aprobada

Aplicación orzamentaria

2014-433

B32179673

A Rañoa, S.L.

AFDP0109-Socorrismo en instalacións acuáticas

31.430,82 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-363

B27275726

Academia A Mariña, S.L.

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

77.208,00 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1588

B15318314

Academia Arca, S.L.

IFCT0109-Seguridade informática

61.909,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1589

B15318314

Academia Arca, S.L.

IFCD0210-Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

74.005,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2291

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

SANT0208-Transporte sanitario

83.366,25 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-701

B32362022

Academia Epsilon Barco, S.L.U.

IFCT0108-Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

43.907,25 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2902

Q6550011H

Academia Galega de Seguridade Pública

AFDP0109-Socorrismo en instalacións acuáticas

31.891,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2903

Q6550011H

Academia Galega de Seguridade Pública

AFDP0209-Socorrismo en espazos acuáticos naturais

35.412,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2410

B32253932

Academia Manzaneda, S.L.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

85.389,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-474

E32384414

Academia O Barco, C.B.

COMV0108-Actividades de venda

55.462,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2447

B15521792

Academia Postal 6, A Coruña, S.L.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

42.915,80 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2449

B15521792

Academia Postal 6, A Coruña, S.L.

IFCT0109-Seguridade informática

65.920,16 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2037

B32201477

Academia Postal Uno, S.L.

ADGD0108-Xestión Contable e Xestión Administrativa para Auditoría

63.619,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1091

J32356875

Academia Proxecto, S.C.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1645

B70306246

Acerta Formación, S.L.N.E.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.144,46 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1288

G32114423

Aeva-Asociación Empresarial de Valdeorras

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

27.167,25 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-1282

G32114423

Aeva-Asociación Empresarial de Valdeorras

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

63.390,75 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-1289

G32114423

Aeva-Asociación Empresarial de Valdeorras

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

24.043,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-567

J27421882

Agrofor Ingeniería, S.C.

AGAX0208-Actividades auxiliares en agricultura

35.779,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-444

G32432221

Agrupación Innovadora Clúster de la Carne de Galicia

INAI0208-Sacrificio, atarefado e despezamento de animais

31.069,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2079

F15122294

Andaina, S. Coop. Ltda.

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

41.297,64 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2306

34933999N

Antonio Devesa Carbajales

IFCT0510-Xestión de sistemas informáticos

64.597,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-884

B15225584

Anxela, S.L.

IMPP0108-Coidados estéticos de mans e pés

34.062,75 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1647

G32026056

Apetamcor, Asoc. Emp. Transporte de Mercancías por Estrada

COML0209-Organización do transporte e a distribución

38.475,75 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-1295

G15467277

Aprofar

INAF0108-Panadería e bolaría

60.892,16 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-369

B94034923

Ara Negocios, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

75.429,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-132

B32364879

Arcax Servicios, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

41.401,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2360

B32183543

Area 3 Consultores, S.L.

COMV0108-Actividades de venda

56.977,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2358

B32183543

Area 3 Consultores, S.L.

IFCD0110-Confección e publicación de páxinas web

73.223,83 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2361

B32183543

Area 3 Consultores, S.L.

COML0309-Organización e xestión de almacéns

37.537,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1347

B36310506

Area Computers, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

57.314,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1343

B36310506

Area Computers, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

79.535,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2479

B27023985

Asin Lucense, S.L.

COMV0108-Actividades de venda

56.977,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-291

G32008765

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.284,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-289

G32008765

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

COMT0210-Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

67.836,75 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-290

G32008765

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

IFCT0510-Xestión de sistemas informáticos

60.621,75 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-1753

G15063613

Asoc. Prov. de Emp. de Restauración e H. de Santiago

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

32.409,94 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-1757

G15063613

Asociación Provincial de Empresarios de Restauración e Hostelería de Santiago

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

26.236,19 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-1754

G15063613

Asociación Provincial de Empresarios de Restauración e Hostelería de Santiago

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

32.928,03 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-1755

G15063613

Asociación Provincial de Empresarios de Restauración e Hostelería de Santiago

HOTR0508-Servizos de bar e cafetaría

61.444,16 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-1697

G36606291

Asociac. de Investig. Met. del No. -A.I.M.E.N.-

FMEC0110-Soldadura con electrodo revestido e TIG

99.937,65 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-2998

G15817935

Asociación de Desarrollo Local Deloa

Xxagax0038-Introdución ao cultivo in vitro de tecidos vexetais

19.407,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2435

G32014334

Asociación de Viuvas María Andrea

SSCI0109-Emprego doméstico

15.917,25 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-2436

G32014334

Asociación de Viuvas María Andrea

SEAG0109-Interpretación e educación ambiental

50.083,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-1451

G27021005

Asociación Prov. de Empresarios Hosteleria y Turismo de Lugo

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

26.047,72 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-800

G15083215

Asociación Prov. Empre. Hostelería

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.477,50 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-799

G15083215

Asociación Prov. Empre. Hostelería

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

27.594,96 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-801

G15083215

Asociación Prov. Empre. Hostelería

HOTR0508-Servizos de bar e cafetaría

64.639,95 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-2843

G36295335

Asociación Pura Raza Cabalo Galego

Xxagax0029-Mozo de cuadra equina

37.110,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-3238

G70303706

Asociación de Autónomos de Hostelería da Coruña

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

29.832,95 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-242

G27030691

Asociación de Empresarios Calefactores y Fontaneros de la Provincia de Lugo (Alufonca)

IMAI0108-Operacións de fontanaría e calefacción-climatización doméstica

53.330,25 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-241

G27030691

Asociación de Empresarios Calefactores y Fontaneros de la Provincia de Lugo (Alufonca)

IMAR0208-Montaxe e mantemento de instalacións de climatización e ventilación-extración

59.168,25 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-1152

G36187169

Asociación de Empresarios do Deza

COMV0108-Actividades de venda

56.977,50 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-3002

G15731466

Asociación Down Coruña

XXSSCG0008-Preparador laboral de persoas con síndrome de down e discapacidade intelectual

30.867,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-3000

G60062080

Asociación Española de Empresas de Amarre

XXMAPP0005-Auxiliar de servizos portuarios

28.612,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1057

G15052434

Asociación Ámbar das Persoas con Diversidade Funcional

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

52.791,97 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-2669

G36605905

Aspanaex

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

43.029,77 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-2668

G36605905

Aspanaex

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-2991

B32389132

Aspanas Termal, S.L.

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

17.130,00 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-751

G32005837

Atave-As. Prov. de Talleres Rep. Vehículos

TMVL0309-Mantemento de estruturas de carrozarías de vehículos

71.422,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-754

G32005837

Atave-As. Prov. de Talleres Rep. Vehículos

TMVG0109-Operacións auxiliares de mantemento en electromecánica de vehículos

35.275,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-753

G32005837

Atave-As. Prov. de Talleres Rep. Vehículos

TMVL0109-Operacións auxiliares de mantemento de carrozarías de vehículos

38.947,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-2005

B15075443

Auto Escola Santa Eulalia

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

42.475,70 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2006

B15075443

Auto Escola Santa Eulalia

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

38.363,64 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2003

B32401051

Auto Escuela Puente Linares, S.L.

TMVI0108-Condución de autobuses

43.051,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-547

B15258668

Autoescola Agra Arzúa, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

47.521,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-545

B15258668

Autoescola Agra Arzúa, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

47.944,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2849

B32012163

Autoescola Alonso Novoa, S.L.

TMVI0208-Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

46.450,51 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-723

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

83.653,28 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-710

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

77.544,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-709

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

77.544,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-722

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

85.022,74 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1360

B15076946

Autoescuela Martiño, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

41.401,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2935

B15514649

Autoescuela Miguel e Hijo, S.L.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

38.711,25 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2931

B15514649

Autoescuela Miguel e Hijo, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.284,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2400

B32233926

Autoescuela Rayva

TMVI0108-Condución de autobuses

43.051,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2632

B36015105

Autoescuela Sálvora, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

36.505,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2633

B36015105

Autoescuela Sálvora, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

41.509,74 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2631

B36015105

Autoescuela Sálvora, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

41.659,84 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2634

B36015105

Autoescuela Sálvora, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

36.505,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-647

B32397739

Academia Objetivo 10, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-581

B32379125

Academia Trinidade, S.L.

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

81.310,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1524

G32015828

Asociación Provincial de Empresarios Construcción de Ourense

EOCO0108-Representación de proxectos de edificación

68.662,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-587

B27726439

Aulatel Formación y Consultoría, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.944,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2428

B32017618

Auto Escuela Parque, S.L.

TMVI0108-Condución de autobuses

45.318,60 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-673

B32413353

Autoescola Ponte Verín, S.L.

TMVI0208-Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

45.649,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2313

B15218712

Bartumeu López, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

67.424,38 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2318

B15218712

Bartumeu López, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

62.028,63 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2317

B15218712

Bartumeu López, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

60.642,61 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2315

B15218712

Bartumeu López, S.L.

Ifct0109-Seguridade informática

61.909,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2790

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L. -Coesco

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.944,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2791

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L. -Coesco

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.890,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2788

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L. -Coesco

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.890,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2787

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L. -Coesco

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.797,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2789

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L. -Coesco

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.713,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2792

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L. -Coesco

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.713,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2786

B36043073

C. de Orient. de Estud. Comerc., S.L. -Coesco

IFCT0210-Operación de sistemas informáticos

78.386,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-410

A15070444

C.T.V., S.A.

IMSI40-Técnico de son

85.589,40 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-411

A15070444

C.T.V., S.A.

IMSA10-Luminotécnico

58.537,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-412

A15070444

C.T.V., S.A.

IMSA20-Rexedor de escena

46.448,25 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2904

Q1573002A

Cámara Of. de Com., Indust. y Naveg. da Coruña

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

76.526,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2499

Q3673007E

Cámara Oficial de Comercio de Vigo

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

81.123,00 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-1003

B27172147

Carpintería Basanta Villapol, S.L.

MAMR0408-Instalación de mobles

61.486,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2434

B32383986

Castelao Academia, S.L

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

61.953,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2878

B70253158

Castro Moledo María Jesús, S.L.N.E.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.284,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1632

B36858074

Ceica-Centros Informáticos Contables y Admvos.

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

90.306,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1636

B36858074

Ceica-Centros Informáticos Contables y Admvos.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

70.018,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1635

B36858074

Ceica-Centros Informáticos Contables y Admvos.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

83.192,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1633

B36858074

Ceica-Centros Informáticos Contables y Admvos.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

61.047,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1396

B15664121

Centro de Ensino Vagalume

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

39.847,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2511

B36832723

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

72.490,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1156

B36229359

Centro de Estudios Cangas, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

56.266,74 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-403

B15783574

Centro de Estudios Gastronómicos, S.L.

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

37.148,09 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2345

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.

IFCT0108-Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

44.437,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2347

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.

EOCO0108-Representación de proxectos de edificación

68.662,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1020

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1141

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1140

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

55.568,07 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1142

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGN0108-Financiación de empresas

61.953,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1137

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

ADGG0108-Asistencia á dirección

59.895,75 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-697

B15342181

Centro de F.P. Específica Castelao da Coruña, S.L.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

37.878,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-696

B15342181

Centro de F.P. Específica Castelao da Coruña, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

52.299,75 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2305

J36387041

Centro de Formación e Informática Mapa, S.C.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

84.002,90 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-605

B15625296

Centro de Formación Praxis

SEAG0109-Interpretación e educación ambiental

50.083,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-683

B27357425

Centro de Formación Academia Fernández, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

50.093,25 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2085

B70035407

Centro de Formación Begum, S.L.

EOCO0208-Representación de Proxectos de Obra Civil

69.458,08 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-520

B32224511

Centro de Formación Foris, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

46.663,37 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1006

B36778785

Centro de Iniciativas Ed e Prof Rueiro, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

81.062,63 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2380

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales Cip, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2386

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales Cip, S.L.

IFCD0110-Confección e publicación de páxinas web

78.252,65 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2533

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales Cip, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.944,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2534

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales Cip, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.564,81 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2535

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales Cip, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

63.830,29 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2073

B27335108

Centro Formación Beana, S.L.

EOCO0208-Representación de proxectos de obra civil

65.708,25 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2089

B15985229

Centro Formación Prisma, S.L.

ADGG0508-Operacións de Gravación e Tratamento de Datos e Documentos

40.995,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2090

B15985229

Centro Formación Prisma, S.L.

COML0210-Xestión e control do aprovisionamento

45.459,62 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-131

B70094206

Cetec Formación, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

63.619,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-927

B32146375

Colegio Ramón Valle Inclán, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.944,75 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1317

B32028763

Colexio San Marcos, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.713,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2918

P1500100A

Concello de Abegondo

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

75.878,25 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-830

P1500500B

Concello de Arteixo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.055,14 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-829

P1500500B

Concello de Arteixo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.794,45 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-822

P3200700G

Concello de Bande

Ifci17-Técnico en software ofimático

51.679,56 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-565

P3201500J

Concello da Bola

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

46.901,91 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-2476

P2706800F

Concello de Burela

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

77.923,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2477

P2706800F

Concello de Burela

SSCB0209-Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

25.887,75 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2478

P2706800F

Concello de Burela

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

45.914,19 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2475

P2706800F

Concello de Burela

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

62.407,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2474

P2706800F

Concello de Burela

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

43.657,26 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2794

P3600600E

Concello de Cambados

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.720,60 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2793

P3600600E

Concello de Cambados

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

52.630,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-320

P1501700G

Concello de Cambre

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

75.135,92 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-317

P1501700G

Concello de Cambre

SSCB0109-Dinamización comunitaria

62.917,50 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-319

P1501700G

Concello de Cambre

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

62.256,02 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-321

P1501700G

Concello de Cambre

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

84.124,27 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-323

P1501700G

Concello de Cambre

FMEC0210-Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

71.194,67 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-1969

P3600800A

Concello de Cangas

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.890,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1964

P3600800A

Concello de Cangas

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.890,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1968

P3600800A

Concello de Cangas

COMT0210-xestión administrativa e financeira do comercio internacional

68.670,00 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1965

P3600800A

Concello de Cangas

COMT0210-Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

67.836,75 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2443

P1501900C

Concello de Carballo

Eles0208-Operacions auxiliares de montaxe de instalacións electrónicas e de telecomunicacións en edificios

47.504,12 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-2439

P1501900C

Concello de Carballo

Hotr0408-Cociña

110.273,61 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-2442

P1501900C

Concello de Carballo

FMEC0210-Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

92.157,93 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-2440

P1501900C

Concello de Carballo

HOTR0608-Servizos de restaurante

59.365,81 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3010

P2701000H

Concello de Castro de Rei

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

42.571,86 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-280

P2701300B

Concello de Cervo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.554,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-279

P2701300B

Concello de Cervo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.856,51 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-206

P1503100H

Concello de Culleredo

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-205

P1503100H

Concello de Culleredo

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

56.577,43 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-204

P1503100H

Concello de Culleredo

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

28.895,15 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-442

P3601500F

Concello de Cuntis (Centro de F. Ocupacional A Ran)

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

55.197,64 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1781

P1503800C

Concello de Fisterra (Centro de F.O. de Mallas)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.554,50 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-3147

P2701900I

Concello de Foz

AFDP0209-Socorrismo en espazos acuáticos naturais

34.730,25 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-2819

P1503900A

Concello de Frades

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.115,25 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-2797

P3602400H

Concello de Lalín

MAMS0108-Instalación de elementos de carpintaría

56.154,00 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-748

P3204300B

Concello de Lobios

SEAL20-Axudante técnico en protección civil

55.663,50 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-2828

P2702800J

Concello de Lugo

Adgc41-Xestión de emprego

28.861,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2827

P2702800J

Concello de Lugo

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.558,28 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2969

P1504600F

Concello de Mazaricos

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.115,25 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-1109

P2702900H

Concello de Meira

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

31.321,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-1110

P2702900H

Concello de Meira

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

31.321,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-3048

P1504700D

Concello de Melide

Xxifci1068-Networking e xestión de comunidades sociais

49.592,25 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-1074

P3205200C

Concello de Muíños

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

31.321,50 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-1033

P1505500G

Concello de Narón

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

60.183,75 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-1034

P1505500G

Concello de Narón

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

51.509,25 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-1035

P1505500G

Concello de Narón

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.821,01 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-356

P3201000A

Concello do Barco de Valdeorras

AGAO0208-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

48.920,84 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-357

P3201000A

Concello do Barco de Valdeorras

MAMR0408-Instalación de mobles

58.759,50 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-832

P3602200B

Concello do Grove

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-831

P3602200B

Concello do Grove

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

70.744,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2967

P1506700B

Concello do Pino

Xxifci1068-Networking e xestión de comunidades sociais

58.182,75 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-111

P3604800G

Concello do Rosal-A Mata

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

51.888,00 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2455

P1505900I

Concello de Oleiros

HOTR0408-Cociña

109.506,01 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-2459

P1505900I

Concello de Oleiros

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-2463

P1505900I

Concello de Oleiros

AGAO0208-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

49.348,34 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-2452

P1506000G

Concello de Ordes

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.713,00 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-2453

P1506000G

Concello de Ordes

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.039,75 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-100

P2704400G

Concello da Pastoriza

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

49.032,75 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-139

P2704400G

Concello da Pastoriza

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.721,25 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-161

P3206000F

Concello da Peroxa

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

43.706,11 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-2017

P3206200B

Concello de Piñor

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

59.316,26 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-2522

P3603900F

Concello do Porriño

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

32.290,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2451

P2705000D

Concello de Quiroga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

52.744,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2450

P2705000D

Concello de Quiroga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.524,00 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-1036

P3207200A

Concello de Riós

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

32.478,58 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-2966

P1507400H

Concello de Ribeira

XXHOTI0035-Especialista en turismo náutico

32.613,75 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-995

P3207600B

Concello de San Cibrao das Viñas

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

51.921,00 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-2460

P2705800G

Concello do Saviñao

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

31.321,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2454

P2705800G

Concello do Saviñao

SANC01-Atención especializada para enfermos de alzheimer

24.391,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-1713

P3605300G

Concello de Soutomaior

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.684,00 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1707

P3605300G

Concello de Soutomaior

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

79.963,82 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1714

P3605300G

Concello de Soutomaior

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2970

P2706000C

Concello de Taboada

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.856,75 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-2675

P3605400E

Concello de Tomiño

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

40.513,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1654

P3605500B

Concello de Tui

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

51.888,00 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1655

P3605500B

Concello de Tui

ELEE0108-Operacións auxiliares de montaxe de redes eléctricas

28.090,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1657

P3605500B

Concello de Tui

MAMS0108-Instalación de elementos de carpintaría

58.389,97 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2784

P3605600J

Concello de Valga

SSCI0109-Emprego doméstico

16.217,08 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2785

P3605600J

Concello de Valga

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

39.847,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2783

P3605600J

Concello de Valga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.713,00 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-349

P3208600A

Concello de Verín

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.722,67 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-351

P3208600A

Concello de Verín

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

62.407,50 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-1114

P3605900D

Concello de Vila de Cruces

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.797,25 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-1113

P3605900D

Concello de Vila de Cruces

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.353,97 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-164

P3208800G

Concello de Vilamarín

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

53.401,23 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-163

P3208800G

Concello de Vilamarín

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.219,77 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-2841

P2702500F

Concello de Xove

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.312,00 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-1265

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

74.920,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1258

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

COMT0210-Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

67.836,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1257

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

74.076,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1256

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

51.284,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1262

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

88.380,81 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1261

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

IFCT0210-Operación de sistemas informáticos

81.452,46 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1260

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

SSCS0208-Atención Sociosanitaria A Persoas Dependentes En Institucións Sociais

37.713,19 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1259

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

36.087,96 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1266

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.624,08 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1263

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

37.569,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1264

G36615219

Confeder. Empresarios de Pontevedra -CEP-

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

51.584,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1037

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

76.939,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1038

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

58.710,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1039

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

79.929,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1040

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

COMT0210-Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

64.336,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1041

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

IFCT0210-Operación de sistemas informáticos

82.886,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1043

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

75.439,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1045

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

78.429,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1048

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

COMT0210-Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

67.836,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1046

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

COMT0210-Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

64.230,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1044

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

62.710,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1042

G15029960

Confederación Empresarios Coruña -CEC-

IFCT0610-Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de

74.418,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-451

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

45.332,47 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-470

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

49.632,20 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-468

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

49.857,72 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-477

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

47.817,37 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-475

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

45.242,89 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-456

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

46.922,88 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-453

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

42.271,90 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-450

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

48.836,46 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-476

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

51.734,10 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-469

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

36.710,32 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-2865

B15810930

Corporación Hispánica Medioambiental, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1790

B27408194

Costa Ensino, S.L.

Sant0208-Transporte sanitario

83.366,25 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1247

76622294W

Cristina Vázquez López

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

83.784,75 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2855

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.663,65 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-953

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

52.760,43 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-2861

Q2866001G

Cruz Roja Española

SANT0208-Transporte sanitario

85.275,22 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-951

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-950

Q2866001G

Cruz Roja Española

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-2860

Q2866001G

Cruz Roja Española

AFDP0109-Socorrismo en instalacións acuáticas

31.209,75 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-159

B70146618

Centro de Formación Nuevas Profesiones, S.L.

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

39.841,73 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-158

B70146618

Centro de Formación Nuevas Profesiones, S.L.

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

38.268,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-395

B32157976

Comercialización Transfronteriza

HOTG0208-Venda de produtos e servizos turísticos

62.569,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-624

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

70.083,77 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-625

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

74.379,03 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-627

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

56.829,78 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-629

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

74.583,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-630

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

71.970,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-631

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

69.921,20 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-635

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

54.817,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-622

G27019793

Confeder. Empresarial da Provincia de Lugo

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

83.711,45 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-964

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

IFCT0610-Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de

80.403,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-970

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

SSCB0109-Dinamización comunitaria

61.326,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-972

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

SSCB0109-Dinamización comunitaria

61.326,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-962

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.284,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-963

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

76.526,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-979

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

82.359,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-967

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

IFCT0109-Seguridade informática

60.621,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-969

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

75.120,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-971

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

61.953,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-975

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

73.172,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-977

G32012742

Confederación Empresarial de Ourense-CEO

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.111,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2981

R1500053B

Cáritas Diocesana de Santiago

TCPF30-Maquinista de confección industrial

43.634,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1782

B32233710

Delta PC Informática y Electrónica, S.L.

IFCD0210-Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

71.354,25 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-512

P3600000H

Deputación Provincial de Pontevedra

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

52.719,20 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-511

P3600000H

Deputación Provincial de Pontevedra

COMV0108-Actividades de venda

56.977,50 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2877

P2700000I

Deputación Provincial de Lugo

AGAR0109-Xestión de repoboacións forestais e de tratamentos silvícolas

62.361,75 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2873

P2700000I

Deputación Provincial de Lugo

SSCB0209-Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

25.357,50 €

L65-11.03.323A.460.1

2014-2807

R3600120D

Divino Maestro

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.684,00 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-2808

R3600120D

Divino Maestro

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-568

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.554,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-501

B27115542

Dobao Imagen, S.L.

IMPQ0208-Perrucaría

89.162,49 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-502

B27115542

Dobao Imagen, S.L.

IMPP0208-Servizos estéticos de hixiene, depilación e maquillaxe

58.630,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2995

G70040258

Down Compostela

XXAGAO0033-Operacions básicas para a instalación de xardíns, parques e zonas verdes

31.106,96 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-3103

G36697324

Down Vigo: Asoc. para a Síndrome de Down

XXINAN0034-Auxiliar de centros de alimentación

30.643,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2102

B36897239

Educatic Gap-Pue, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

81.123,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2101

B36897239

Educatic Gap-Pue, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

81.123,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-708

B70014543

Einstein Formación, S.L.

SSCB0109-Dinamización comunitaria

62.917,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-706

B70014543

Einstein Formación S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

82.649,30 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1308

35998391X

Eligio Pérez Pereiro

COMV0108-Actividades de venda

56.977,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1306

35998391X

Eligio Pérez Pereiro

IFCT0210-Operación de Sistemas Informáticos

79.219,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2624

B15884398

Elmuelle Servicios Hosting, S.L.

IFCD0210-Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

72.490,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-992

B36299451

Enseñanzas Medias Lar, S.L.

Hotr0408-Cociña

104.259,96 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-460

B15272537

Ensino, S.L.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

39.847,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2289

B27368885

Escuela Vangarda, S.L.U.

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

77.208,00 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1009

B36890275

Esgarr Víctor, S.L.

IFCT0210-Operación de sistemas informáticos

77.628,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1512

B36833721

Estudios Alfa Ingeniería de Proyectos, S.L.

ENAE0308-Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

67.324,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1605

B36964542

Estudios Mega, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

61.047,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1606

B36964542

Estudios Mega, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

83.192,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1398

B32391229

Estudios Paco Feliz, S.L

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

81.123,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2649

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

78.990,00 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2581

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

ARGD01-Programas de retoque dixital e escaneamento imaxes

28.512,00 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2584

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

ARGD02-Deseño e modificación de planos en 2D e 3D

22.780,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2651

B27239136

Estudios Rafer, S.L.

COMT0411-Xestión comercial de vendas

59.020,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-940

F32429995

Estudios San Martín Cooperativa, S.C.G.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

81.123,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3219

G15068091

Fed. de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia

XXSSCS0804-Ensino da LSE no marco común europeo de referencia para as linguas

26.726,23 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2837

G86022761

Fedemp Federación Española de Emprendedores

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

24.487,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2418

G15299357

Federación Efa Galicia

COMV0108-Actividades de venda

57.942,51 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3028

G15549306

Federación Autismo Galicia

XXSSCY0126-Preparador laboral especialista nos tea e outras discapacidades

20.133,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1412

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0408-Cociña

100.704,51 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1420

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

42.666,29 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1435

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

30.956,09 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1423

G15428287

Forem-Galicia

IFCT0108-Operacións auxiliares de montaxe e mantemento de sistemas microinformáticos

42.178,73 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1419

G15428287

Forem-Galicia

IFCT0309-Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

62.076,02 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1415

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

87.099,38 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1411

G15428287

Forem-Galicia

Hotr0408-Cociña

109.554,99 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1436

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

55.230,07 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1429

G15428287

Forem-Galicia

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

62.249,82 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1425

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

85.707,69 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1417

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.304,80 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1413

G15428287

Forem-Galicia

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctrica de baixa tensión

106.538,49 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1448

G15428287

Forem-Galicia

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctrica de baixa tensión

107.159,74 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1439

G15428287

Forem-Galicia

IFCT0309-Montaxe e reparación de sistemas microinformáticos

71.201,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1430

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.366,31 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1426

G15428287

Forem-Galicia

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

81.335,66 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1422

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

46.538,84 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1418

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

86.108,61 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1414

G15428287

Forem-Galicia

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctrica de baixa tensión

111.648,38 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1416

G15428287

Forem-Galicia

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.686,88 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1450

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

36.983,24 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1440

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

36.983,24 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1444

G15428287

Forem-Galicia

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

36.983,24 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1509

G36818367

Forga

ENAE0308-Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

79.279,26 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1507

G36818367

Forga

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

24.975,83 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1486

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

41.942,13 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1501

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

43.271,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1495

G36818367

Forga

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

72.263,18 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1482

G36818367

Forga

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

53.772,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1476

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.330,86 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1469

G36818367

Forga

COMT0210-Xestión administrativa e financeira do comercio internacional

61.596,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1488

G36818367

Forga

HOTR0408-Cociña

108.099,32 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1470

G36818367

Forga

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

26.375,28 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1481

G36818367

Forga

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

68.937,06 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1478

G36818367

Forga

FMEC0110-Soldadura con electrodo revestido e TIG

103.513,91 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1503

G36818367

Forga

FMEC0210-Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

85.582,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1505

G36818367

Forga

COMV0108-Actividades de venda

56.326,99 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1492

G36818367

Forga

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

90.158,85 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1466

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.786,78 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1499

G36818367

Forga

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.444,86 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1480

G36818367

Forga

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

75.741,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1474

G36818367

Forga

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

50.533,64 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1500

G36818367

Forga

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

33.159,80 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-835

B27422302

Forma-T 2011, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2824

B27422302

Forma-T 2011, S.L.

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

67.866,00 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1583

R1500136E

Formación Profesional Divino Maestro

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

41.345,24 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-1580

R1500136E

Formación Profesional Divino Maestro

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-250

B36477677

Formagal, Formación y Servicios, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-249

B36477677

Formagal, Formación y Servicios, S.L.

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

82.682,33 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-372

B32360919

Formatic Escuela de Programadores, S.L.

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

74.005,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1087

B36838878

Formavigo, S.L.

FMEC0210-Soldadura oxigás e soldadura MIG/MAG

85.413,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1088

B36838878

Formavigo, S.L.

FMEC0110-Soldadura con electrodo revestido e TIG

98.895,63 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3196

G27381797

Fundación Camiña Social

AGAO0108-Actividades auxiliares en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

28.353,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1122

G32246951

Fundación Coren

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

77.208,00 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-1127

G32246951

Fundación Coren

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.284,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3237

G32280752

Fundación Dorzán

SANC3007-Auxiliar de enfermaría en xeriatría

30.152,82 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-564

G32164956

Fundación Ferias y Exposiciones Ourense

ADGF01-Inglés financeiro

13.915,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-561

G32164956

Fundación Ferias y Exposiciones Ourense

HOTG0208-Venda de produtos e servizos turísticos

61.660,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-562

G32164956

Fundación Ferias y Exposiciones Ourense

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

60.589,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-563

G32164956

Fundación Ferias y Exposiciones Ourense

HOTF10-Azafata/auxiliar de congresos

34.273,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-1833

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

IEXD0409-Colocación de pedra natural

79.577,18 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1825

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0109-Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

54.334,44 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1815

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

72.549,59 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1813

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

98.794,07 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1818

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

63.589,68 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1823

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

MAMR0108-Montaxe de mobles e elementos de carpintaría

53.450,43 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1835

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0108-Montaxe e mantemento de instalacións solares fotovoltaicas

67.973,01 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1809

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0208-Montaxe e mantemento de instalacións solares térmicas

71.599,68 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1830

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0308-Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

75.694,22 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1832

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0208-Operacións auxiliares de albanelaría de fábricas e cubertas

46.785,09 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1838

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0109-Operacións auxiliares de revestimentos continuos en construción

53.754,03 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1839

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0108-Fábricas de albanelaría

56.709,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1811

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0108-Fábricas de albanelaría

52.521,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1816

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0308-Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

74.270,44 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1840

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

EOCB0108-Fábricas de albanelaría

56.580,02 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1827

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

104.110,55 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1834

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ENAE0308-Organización e proxectos de instalacións solares térmicas

73.963,44 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1810

G80468416

Fundación Laboral de la Construcción

ELEE0109-Montaxe e mantemento de instalacións eléctricas de baixa tensión

110.455,23 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-263

G36685964

Fundación Menela

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

47.359,71 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-261

G36685964

Fundación Menela

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

42.132,75 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-2847

G15798655

Fundación Paideia Galiza

Xxifci1062-Deseño gráfico aplicado a ofimática

78.818,59 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-598

G15597289

Fundación Universidade da Coruña

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

42.623,82 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-595

G15597289

Fundación Universidade da Coruña

ADGG0108-Asistencia á dirección

61.486,50 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3193

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

XXFCOX0044-Desenvolvemento de habilidades para a integración sociolaboral

13.766,84 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-3192

G15859911

Fundación Amigos de Galicia

XXFCOX0044-Desenvolvemento de habilidades para a integración sociolaboral

13.372,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-3011

G70168406

Fundación Averhó

XXARGD0060-Programa de alta especialización en animación 3D

57.825,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2883

G27202555

Fundación Belarmino Fernández Iglesias

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.477,50 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-2882

G27202555

Fundación Belarmino Fernández Iglesias

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

31.381,50 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-2881

G27202555

Fundación Belarmino Fernández Iglesias

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

25.477,50 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-2880

G27202555

Fundación Belarmino Fernández Iglesias

HOTR0108-Operacións básicas de cociña

31.381,50 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-1459

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

50.588,46 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-1460

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.566,77 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-720

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

61.953,00 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-719

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

ADGG0108-Asistencia á dirección

60.876,08 €

P63-11.03.323A.481.0

2014-3095

G36861078

Fundación Érguete-Integración

SSCM0108-Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

20.580,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-439

G32018350

Fundación Ramón González Ferreiro

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.684,00 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-787

G15752660

Fundación Ronsel

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-1670

B27446806

Foremprego, S.L.U.

IFCD0210-Desenvolvemento de aplicacións con tecnoloxías web

74.005,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2915

G32273427

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

INAI0208-Sacrificio, atarefado e despezamento de animais

52.481,43 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-2917

G32273427

Fundación Centro Tecnolóxico da Carne

INAD0108-Operacións auxiliares de elaboración na industria alimentaria

35.965,00 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-386

G70270293

Fundación Especial Novacaixagalicia Obra Social

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.194,35 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-246

B15665334

Gaba Formación, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

63.619,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2320

B27726561

Galinsumos, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.944,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2321

B27726561

Galinsumos, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.284,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1076

B32402984

Galprofor, S.L.

COMV0108-Actividades de venda

56.977,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-897

B27188705

Grupo Emilio Conducción, S.L.

TMVI0208-Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

45.649,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-890

B27188705

Grupo Emilio Conducción, S.L.

TMVC43-Transporte de viaxeiros por estrada (CAP)

36.505,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-892

B27188705

Grupo Emilio Conducción, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

47.521,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-740

B36053528

Grupo Informático de Galicia, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

82.920,04 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-124

34597320F

Guillermo Fernández Feijóo

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

78.990,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2489

B36939049

Gestamp Wind Steel G, S.L. (antes Aplicarmetal)

FMEC09CCC-Resandado, corte e preparación de bordes

26.768,25 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-2488

B36939049

Gestamp Wind Steel G, S.L. (antes Aplicarmetal)

FMEC08CCC-Soldador MIG-MAG

21.087,50 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-2487

B36939049

Gestamp Wind Steel G, S.L. (antes Aplicarmetal)

FMEC05CCC-Técnico de caldeiraría

30.593,25 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-2485

B36939049

Gestamp Wind Steel G, S.L. (antes Aplicarmetal)

FMEC06CCC-Fundamentos do mantemento

24.228,00 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-2486

B36939049

Gestamp Wind Steel G, S.L. (antes Aplicarmetal)

FMEC07CCC-Capacitación de especialistas en pintura e granallado

38.911,50 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-401

B27737022

Hijos de Carlos Albo, S.L.

INAJ03CCC-Auxiliar de produción de conservas-segunda fase

12.640,50 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-2982

G70353115

Idendeaf

IMSV0109-Montaxe e posprodución de audiovisuais

61.279,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-325

G70109491

Ien Por Europa

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.284,50 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-324

G70109491

Ien Por Europa

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

39.945,58 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-1454

B27451475

Ilex Formación, S.L.

AGAR0208-Repoboacións forestais e tratamentos silvícolas

50.235,75 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1453

B27451475

Ilex Formación, S.L.

AGAR0309-Actividades auxiliares en conservación e mellora de montes

34.082,25 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1452

B27451475

Ilex Formación, S.L.

AGAO0208-Instalación e mantemento de xardíns e zonas verdes

47.706,75 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1277

J15928211

Infornor, S.C.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

61.953,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2607

B27715309

Ingeniería Insitu, S.L.

HOTG0208-Venda de produtos e servizos turísticos

62.569,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-2608

B27715309

Ingeniería Insitu, S.L.

HOTG0108-Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

58.009,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1872

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.269,55 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1916

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

81.753,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1874

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

61.953,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1877

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

42.390,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1881

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

62.710,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1885

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1862

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

39.847,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1884

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1860

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

75.429,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1873

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

81.753,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1859

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

82.359,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1863

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1878

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

75.120,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1858

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

50.093,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1895

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

38.711,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1882

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

38.554,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1907

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGG0508-Operacións de gravación e tratamento de datos e documentos

39.101,25 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1861

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

88.430,54 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1868

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGD0308-Actividades de xestión administrativa

83.591,24 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1905

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociais-IFES

ADGG0108-Asistencia á dirección

59.895,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2482

B36809341

Instituto Galego de Formación

IFCT0609-Programación de sistemas informáticos

76.600,89 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3703

G15784978

Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector

XXCOMT0005-Operacións básicas de comercio

29.449,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2911

B70327044

Interactive Learning, S.L.

COML0109-Tráfico de mercadorías por estrada

52.223,44 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1370

35553657G

Jaime Pérez Martínez

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

60.151,38 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1384

35553657G

Jaime Pérez Martínez

IFCT0510-Xestión de sistemas informáticos

65.269,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1383

35553657G

Jaime Pérez Martínez

IFCT0210-Operación de sistemas informáticos

82.579,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1365

35553657G

Jaime Pérez Martínez

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

88.390,55 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1386

35553657G

Jaime Pérez Martínez

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

58.767,19 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1381

35553657G

Jaime Pérez Martínez

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

79.535,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1271

33842098J

José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-Servizos para o control de pragas

34.905,75 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1270

33842098J

José Ángel Castro Expósito

SEAG0212-Mant. hix.-san. de instal. suscept. de prolif. de microorg. nociv. e a súa disemin. por aerosolización

37.405,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1268

33842098J

José Ángel Castro Expósito

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.284,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1944

B32376311

Labora Formación Valenza, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1290

32801859H

Luis Francisco Roget Pérez

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

57.983,68 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-946

F32016032

Luis Vives Ourense, S. Coop. Ltda.

SSCB0209-Dinamización de actividades de tempo libre educativo infantil e xuvenil

24.524,25 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-823

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.784,26 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2853

P3200026G

Manc. Voluntaria de Municipios da Comarca de Ourense

EOCM10-Operador de maquinaria de escavación

45.579,57 €

S95-11.03.323A.460.1

2014-2369

P3200025I

Mancomunidade de Verín

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-2368

P3200025I

Mancomunidade de Verín

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

75.878,25 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-2367

P3200025I

Mancomunidade de Verín

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

63.619,50 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-274

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

AGAX0208-Actividades auxiliares en agricultura

43.136,96 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-272

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

46.567,45 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-271

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

76.239,13 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-270

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

63.985,64 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-2055

76723483Z

María Rocío Illescas Mateo

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2058

76723483Z

María Rocío Illescas Mateo

SSCE0110-Docencia da formación profesional para o emprego

42.670,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-375

B70106125

Mayores Atención a la Dependencia, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

51.395,84 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-378

B70106125

Mayores Atención a la Dependencia, S.L.

SSCS0108-Atención Sociosanitaria a persoas no domicilio

51.684,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1994

B32327934

Monte Blanco Agraria Galega, S.L.

AGAF0108-Froitocultura

82.498,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1926

B27172683

Mundial-Viveiro Foz, S.L.

TMVC41-Condutor de vehículos clase D

49.441,99 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1930

B27172683

Mundial-Viveiro Foz, S.L.

TMVC44-Transporte de mercadorías por estrada (CAP)

44.487,02 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1055

B36857993

Método Galicia Análisis y Tecnicas, S.L.

IFCT0610-Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión de relacións con clientes

82.069,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1237

B32293599

Open Ourense, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

76.944,75 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1332

A32150088

Parque Tecnolóxico de Galicia, S.A.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

57.314,25 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-149

P8602901D

Patronato Municipal Beiramar

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

49.366,98 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-2033

B32202129

Pen Consultoría y Formación, S.L.

HOTI0108-Promoción turística local e información ao visitante

62.603,85 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-841

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-852

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-851

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-850

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-849

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-848

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-847

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

6.056,25 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-846

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

6.056,25 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-845

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVY88CCC-Pintor automoción

20.079,00 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-837

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A. S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-838

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVY89CCC-Carristas automoción Citröen

10.953,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-839

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVY93CCC-Retocador de automoción Citröen

39.073,50 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-840

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-842

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-843

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVT01CCC-Operario en sistemas de produción Psa nivel 2

4.107,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-844

A36602837

Peugeot Citröen Automóviles España, S.A.

TMVY87CCC-Operario básico

6.056,25 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-2020

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3009

B32201410

Postal Instituto-Idioma, S.L.

ADGG0308-Asistencia documental e de xestión en despachos e oficinas

66.348,00 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-671

B15227176

Premir Oposiciones Médicas, S.L.

ADGG0108-Asistencia á dirección

58.751,83 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-784

B32162513

Prom Sistemas Informáticos, S.L.

IFCD0110-Confección e publicación de páxinas web

69.973,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2962

G15258213

Proxecto Home Fundación Monte do Gozo

XXEOCC0002-Canteiro

29.679,00 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-2961

G15258213

Proxecto Home Fundación Monte do Gozo

XXAGAQ0004-Auxiliar de turismo ecuestre

35.067,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1083

B32107443

Proyens, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.848,88 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3712

B27409275

Punto Comercial 2010, S.L.

SSCE12CCC-Administrador e deseñador de cursos en moodle

11.482,80 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-3308

R1500299A

Pía Unión la Obra de la Señora

XXIMAI0010-Auxiliar de mantemento

24.766,50 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-1798

B70265392

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

43.557,05 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1795

B70265392

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

54.648,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-878

B32288615

Ramos Seoane, S.L.

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

80.056,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1986

B70107842

Recursos Galicia, S.L.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

39.772,13 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1988

B70107842

Recursos Galicia, S.L.

SSCB0110-Dinamización, programación e desenvolvemento de accións culturais

51.549,20 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-553

34980294P

Rosa Mary Moreiras Sampayo

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

53.284,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-287

B32442766

Safe Educación e Formación, S.L.

ADGN0108-Financiación de empresas

65.752,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-732

B36514719

Santa María Formación, S.L.U.

ADGD0210-Creación e xestión de microempresas

57.314,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1567

B36801108

Seforma, S.L.

IFCT0610-Administración e programación en sistemas de planificación de recursos empresariais e de xestión

83.242,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1568

B36801108

Seforma, S.L.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

79.305,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-194

B32247140

Serdoge, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

44.853,02 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-195

B32247140

Serdoge, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.413,47 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-196

B32247140

Serdoge, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

63.619,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-197

B32247140

Serdoge, S.L.

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

75.878,25 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-1337

A27272772

Serge Lucense, S.A.

HOTR0208-Operacións básicas de restaurante e bar

24.720,00 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-1335

A27272772

Serge Lucense, S.A.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

39.766,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-3008

B32201485

Servipost Editores, S.L.U.

IFCT0209-Sistemas microinformáticos

70.065,75 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-1058

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

42.342,14 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1059

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

40.466,77 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2045

F15035132

Sociedad Coop. Carcopa

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

53.481,82 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2277

B36571669

System Vilagarcía, S.L.U.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

79.002,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-2278

B36571669

System Vilagarcía, S.L.U.

ADGG0208-Actividades administrativas na relación co cliente

79.002,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3405

B36840684

T y M Ganain, S.L.

FMEC01CCC-Soldador de estruturas metálicas de compoñentes navais

72.811,38 €

S96-11.03.323A.471.0

2014-2025

B32442220

Talleres José María Ourense, S.L.

TMVL0109-Operacións auxiliares de mantemento de carrocerías de vehículos

44.399,08 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-913

B15687999

Telemática Galicia, S.L.

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

63.619,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-915

B15687999

Telemática Galicia, S.L.

ADGD0208-Xestión integrada de recursos humanos

77.923,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-919

B15687999

Telemática Galicia, S.L.

ADGG0408-Operacións auxiliares de servizos administrativos e xerais

43.879,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2048

B15421944

The London Institute, S.L.

HOTA0308-Recepción en aloxamentos

54.127,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2051

B15421944

The London Institute, S.L.

HOTG0108-Creación e xestión de viaxes combinadas e eventos

57.100,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-938

G15246549

Unidade Prov. Parapléxicos da Coruña

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

63.619,50 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-2975

G15380033

Unión Sindical Obrera

ADGD0108-Xestión contable e xestión administrativa para auditoría

61.422,75 €

S97-11.03.323A.481.0

2014-114

B27217017

Vilalba Escola de Conductores, S.L.

TMVC31-Condutor de vehículos clases C1-C

47.521,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-115

B27217017

Vilalba Escola de Conductores, S.L.

TMVC32-Condutor de camións de remolque clase E

49.132,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-148

B32018558

Verín Autoescuela, S.L.

TMVI0208-Condución de vehículos pesados de transporte de mercadorías por estrada

47.010,76 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-146

B32018558

Verín Autoescuela, S.L.

TMVI0108-Condución de autobuses

43.051,50 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-2691

B36481661

Zona de Negocios Pontevedra

COMM0110-Marketing e compravenda internacional

81.843,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-1097

B15908247

Cis, Formación Especializada Seguridad-Salud, S.L.

SSCS0108-Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

53.111,10 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-1096

B15908247

Cis, Formación Especializada Seguridad-Salud, S.L.

SSCS0208-Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

43.204,17 €

C62-11.03.323A.471.0