Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7113

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 1 de outubro de 2013 pola que se aproba a convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico, en aplicación da Orde TAS/718/2008, do 7 de marzo, pola que se desenvolve o Real decreto 395/2007, do 23 de marzo, polo que se regula o subsistema de formación profesional para o emprego, en materia de formación de oferta, e se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións públicas destinadas ao seu financiamento.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Finalidade: financiar os plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas que ofrezan unha formación axustada ás necesidades do mercado de traballo que atenda aos requirimentos de produtividade e competitividade das empresas e as aspiracións de promoción profesional e desenvolvemento persoal dos traballadores.

Norma reguladora: Orde do 1 de outubro de 2013 para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, mediante a subscrición de convenios de ámbito autonómico (Diario Oficial de Galicia nº 191, do 7 de outubro).

Aplicacións e créditos orzamentarios:

11.03.323B.481.0 (5.357.000,00 €).

11.03.323B.471.0 (1.142.500,00 €).

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2015

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

ANEXO

Curso

CIF/NIF

Entidade

Especialidade

Sub. aprobada

Aplicación orzamentaria

AF-2013/000118

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0208-MF1016_2 Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

52.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000119

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0208-MF1017_2 Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

19.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000120

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0208-MF1018_2 Intervención na atención sociosanitaria en institucións

9.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000121

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0208-MF1019_2 Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

16.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000123

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0108-MF0250_2 Atención e apoio psicosocial domiciliario

51.040,00 €

2013.481B

AF-2013/000124

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

SSCS0108-MF0251_2 Apoio domiciliario e alimentación familiar

13.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000125

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000125-Aplicacións de deseño asistido por ordenador: Autocad 2011

12.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000126

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000126-Word 2007 básico + Excel 2007 básico

12.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000127

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000127-Open Office básico

10.350,00 €

2013.481B

AF-2013/000128

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000128-Configuración e mantemento de equipos informáticos

12.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000129

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000129-Adobe Flash Cs5: deseño de páxinas web

10.350,00 €

2013.481B

AF-2013/000130

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000130-Manipulador de alimentos

15.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000131

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000131-Cociña avanzada

24.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000132

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000132-Contratos, nóminas e seguros sociais

10.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000133

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000133-Carretilleiro

70.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000134

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000134-CAP formación continua

111.680,00 €

2013.481B

AF-2013/000136

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000136-Inglés medio

8.370,00 €

2013.481B

AF-2013/000137

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000137-Word 2007 avanzado + Excel 2007 avanzado

12.190,00 €

2013.481B

AF-2013/000138

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000138-Informática básica + internet

25.875,00 €

2013.481B

AF-2013/000139

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000139-Photoshop Cs5: tratamento de imaxes

6.375,00 €

2013.481B

AF-2013/000140

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000140-A cociña mediterránea

3.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000141

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000141-Cociña

30.720,00 €

2013.481B

AF-2013/000142

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000142-Repostaría básica

9.280,00 €

2013.481B

AF-2013/000143

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000143-Contabilidade básica

5.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000146

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000146-Autómatas programables: iniciación

25.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000148

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000148-Primeiros auxilios

9.450,00 €

2013.481B

AF-2013/000149

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000149-Electricidade I

25.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000152

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000152-Risco biolóxico en centros sanitarios

11.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000153

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000153-Agresións en centros sanitarios. Plans de actuacións

11.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000154

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000154-Abordaxe profesional dos TCAE nos pacientes dependentes

11.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000156

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000156-ADR: obtención de mercadorías perigosas, básico e cisternas

8.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000157

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000157-Renovación mercadorías perigosas básico e cisternas

4.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000160

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000160-Internet, correo electrónico e redes sociais

5.175,00 €

2013.481B

AF-2013/000161

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000161-Contratación laboral e prestacións da Seguridade Social

7.350,00 €

2013.481B

AF-2013/000162

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000162-Autoemprego e apoio á peme

7.350,00 €

2013.481B

AF-2013/000163

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000163-Xestión de recursos humanos

7.950,00 €

2013.481B

AF-2013/000218

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000218-Inglés básico

8.100,00 €

2013.481B

AF-2013/000220

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000220-Excel 2007 avanzado

5.175,00 €

2013.481B

AF-2013/000227

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000227-Certificado de aptitude profesional de condutores de transporte (CAP)

18.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000228

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000228-Soldadura mig-tig

33.120,00 €

2013.481B

AF-2013/000231

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000231-Impresión 3D

10.695,00 €

2013.481B

AF-2013/000860

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000860-Certificados buques ro-ro e buques pasaxe

8.880,00 €

2013.481B

AF-2013/000862

G15103112

Sindicato Nacional de Comisións Obreiras de Galicia

AF-2013/000862-Certificado avanzado de loita contra incendios

5.220,00 €

2013.481B

AF-2013/000557

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0108-UF0120-Administración de alimentos e tratamento a persoas dependentes no domicilio

6.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000558

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-UF0129-Animación social de persoas dependentes en institucións

4.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000559

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0108-UF0119-Características e necesidades de atención hixiénico-sanitaria das persoas dependentes no domicilio

19.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000701

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0108-MF0251-Apoio domiciliario e alimentación familiar

13.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000705

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0108-UF0121-Mellora das capacidades físicas e primeiros auxilios para as persoas dependentes no domicilio

13.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000858

G36706927

Confederación Intersindical Galega

ADGD0208-UF0321- Aplicacións informáticas de follas de cálculo

6.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000867

G36706927

Confederación Intersindical Galega

ADGD0208-UF0319- Sistema operativo, busca da información: internet/intranet e correo electrónico

4.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000871

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-MF1017- Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

19.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000873

G36706927

Confederación Intersindical Galega

SSCS0208-MF1018- Intervención na atención sociosanitaria en institucións

19.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000887

G36706927

Confederación Intersindical Galega

ADGD0308-UF0350-Xestion administrativa do proceso comercial

10.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000892

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000892-Base de datos (Access)

24.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000909

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000909-Community manager

17.500,00 €

2013.481B

AF-2013/000913

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000913-Folla de cálculo (Excel)

24.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000915

G36706927

Confederación Intersindical Galega

HOTR0408-UF0070- Cociña creativa ou de autor

4.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000930

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000930-Introducción á informática: internet e correo electrónico

8.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000933

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000933-Introducción ao exelearning

11.250,00 €

2013.481B

AF-2013/000935

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000935-LOPD. Curso básico

15.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000936

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000936-Manipulación de alimentos

6.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000937

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000937-Presentación de diapositivas (Powerpoint)

15.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000948

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000948-Habilidades sociais e de comunicación

15.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000959

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000959-Alerxias alimenticias: control de dietas

3.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000960

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000960-Atención especializada a enfermos de alzheimer

5.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000961

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000961-Procesador de textos (Word)

15.750,00 €

2013.481B

AF-2013/000963

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000963-Prevención de riscos laborais. Nivel básico

31.500,00 €

2013.481B

AF-2013/000964

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000964-Cociña económica de tempada e creativa

12.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000980

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000980-Realizacion de titorías e-learning

35.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000981

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000981-Folla de cálculo Excel

3.780,00 €

2013.481B

AF-2013/000990

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000990-Informática de usuario/a

21.150,00 €

2013.481B

AF-2013/000993

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000993-Recursos humanos: o apoio administrativo e a súa xestión

31.500,00 €

2013.481B

AF-2013/000996

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000996-Inglés comercial básico

4.050,00 €

2013.481B

AF-2013/000999

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/000999-Técnicas de arquivo e clasificacion documental

10.500,00 €

2013.481B

AF-2013/001000

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001000-Inglés: iniciación

20.250,00 €

2013.481B

AF-2013/001001

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001001-Alemán: iniciación

20.250,00 €

2013.481B

AF-2013/001002

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001002-Inglés técnico

10.800,00 €

2013.481B

AF-2013/001003

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001003-Inglés. Nivel básico

4.050,00 €

2013.481B

AF-2013/001004

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001004-Internet

3.780,00 €

2013.481B

AF-2013/001005

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001005-Portugués. Nivel básico

4.050,00 €

2013.481B

AF-2013/001006

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001006-Nóminas e seguridade social

5.040,00 €

2013.481B

AF-2013/001007

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001007-Manipulador/a de alimentos

4.080,00 €

2013.481B

AF-2013/001008

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001008-Os blogs como ferramenta. Creación, uso e mantemento

4.200,00 €

2013.481B

AF-2013/001011

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001011-Alemán básico

5.400,00 €

2013.481B

AF-2013/001012

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001012-Prevención de riscos laborais derivados da mobilización de enfermos e persoas con discapacidade motriz

3.000,00 €

2013.481B

AF-2013/001016

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001016-Ofimática

12.720,00 €

2013.481B

AF-2013/001019

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001019-Prevención de riscos laborais. Nivel básico

33.600,00 €

2013.481B

AF-2013/001025

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001025-Operador/a de carretillas elevadoras

66.600,00 €

2013.481B

AF-2013/001028

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001028-Psicomotricidade

3.000,00 €

2013.481B

AF-2013/001042

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001042-Recibo de salarios e cotizacións

13.500,00 €

2013.481B

AF-2013/001051

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001051-Representación sindical I

4.500,00 €

2013.481B

AF-2013/001056

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001056-Representación sindical II

13.500,00 €

2013.481B

AF-2013/001057

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001057-Representación sindical III

11.250,00 €

2013.481B

AF-2013/001058

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001058-Liquidacións salariais e indemnizacións

6.750,00 €

2013.481B

AF-2013/001085

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001085-Monitores/as de animación sociocultural

3.000,00 €

2013.481B

AF-2013/001087

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001087-Xardinaría ecolóxica

4.800,00 €

2013.481B

AF-2013/001153

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001153-Microsoft Word

3.780,00 €

2013.481B

AF-2013/001173

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001173-Necesidades afectivo-sexuais en suxeitos con dicapacidade intelectual

3.000,00 €

2013.481B

AF-2013/001204

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001204-Formación inicial do persoal non médico para o uso do desfibrilador semiautomático/automático externo

2.040,00 €

2013.481B

AF-2013/001211

G36706927

Confederación Intersindical Galega

AF-2013/001211-TPC metal-Instalacións, reparacións, montaxes, estruturas metálicas, cerrallaría e carpintaría metálica

4.500,00 €

2013.481B

AF-2013/000018

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-MF1018_2: Intervención na atención sociosanitaria en institucións-SSCS0208: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

6.450,00 €

2013.471

AF-2013/000019

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-MF1017_2: Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións-SSCS0208: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

6.450,00 €

2013.471

AF-2013/000020

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-MF1019_2: Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións-SSCS0208: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucions sociais

11.400,00 €

2013.471

AF-2013/000021

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional-SSCS0208: Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucions sociais

8.925,00 €

2013.471

AF-2013/000432

B15908247

CIS Formación Especializada Seguridad Salud

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

15.660,00 €

2013.471

AF-2013/000439

B15908247

CIS Formación Especializada Seguridad Salud

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

19.140,00 €

2013.471

AF-2013/000442

B15908247

CIS Formación Especializada Seguridad Salud

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar

9.570,00 €

2013.471

AF-2013/001351

B15908247

CIS Formación Especializada Seguridad Salud

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

6.960,00 €

2013.471

AF-2013/001352

B15908247

CIS Formación Especializada Seguridad Salud

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

12.180,00 €

2013.471

AF-2013/000023

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

16.200,00 €

2013.471

AF-2013/000024

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

19.800,00 €

2013.471

AF-2013/000025

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar

9.900,00 €

2013.471

AF-2013/000026

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

8.992,50 €

2013.471

AF-2013/000027

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Vilalba, S.L.U.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

6.540,00 €

2013.471

AF-2013/000047

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1443_3 Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación

10.500,00 €

2013.471

AF-2013/000048

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1444_3 Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

11.550,00 €

2013.471

AF-2013/000049

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1442_3 Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.350,00 €

2013.471

AF-2013/000050

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1445_3 Avaliación do proceso de ensinanza- aprendizaxe en formación profesional para o emprego

7.350,00 €

2013.471

AF-2013/000051

B36477677

Formagal Formación y Servicios, S.L.

SSCE0110-MF1446_3 Orientación laboral e promoción da calidade na foramción profesional para o emprego

3.675,00 €

2013.471

AF-2013/000078

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.350,00 €

2013.471

AF-2013/000079

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

10.500,00 €

2013.471

AF-2013/000080

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

11.550,00 €

2013.471

AF-2013/000081

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensinanza -aprendizaxe en formación profesional para o emprego

7.350,00 €

2013.471

AF-2013/000082

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

3.675,00 €

2013.471

AF-2013/000083

B32201477

Academia Postal Uno, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

11.550,00 €

2013.471

AF-2013/000084

B32201477

Academia Postal Uno, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

8.400,00 €

2013.471

AF-2013/000085

B32201477

Academia Postal Uno, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

8.400,00 €

2013.471

AF-2013/000190

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

10.800,00 €

2013.471

AF-2013/000191

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

8.100,00 €

2013.471

AF-2013/000192

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

8.100,00 €

2013.471

AF-2013/000193

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

13.500,00 €

2013.471

AF-2013/000194

B15815442

División Gallega de Gestión Comercial, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

13.500,00 €

2013.471

AF-2013/000168

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000168-Access avanzado

4.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000169

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000169-Animación á lectura

3.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000170

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000170-Aplicacións informáticas de bases de datos relacionais

10.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000171

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000171-Apoio das xestións cotiás das persoas dependentes

10.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000172

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000172-Atención ao enfermo. A calidade asistencial

13.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000173

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000173-Atención e coidados a persoas enfermas de alzheimer

12.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000174

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000174-Autocad 2D

16.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000175

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000175-Autocad 3D

8.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000195

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000195-Atención ao alumnado con NEE

2.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000196

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000196-Auxiliar de enfermaría xeriátrica

16.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000197

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000197-Base de datos

4.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000202

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000202-Celador sanitario

16.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000206

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000206-Coidados paliativos en enfermos terminais

7.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000233

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000233-D. e. S.A.

10.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000234

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000234-Deseño de páxinas web

35.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000235

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000235-Electricista de edificios I

16.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000236

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000236-Electricista de edificios II

8.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000239

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000239-Enfermidade de párkinson en persoas maiores

6.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000240

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000240-Excel avanzado

7.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000242

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000242-Formación para cadros sindicais

3.840,00 €

2013.481B

AF-2013/000243

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000243-Fotografía dixital

12.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000245

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000245-Francés nivel básico

8.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000246

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000246-Francés nivel intermedio

8.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000247

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000247-Inglés nivel avanzado

8.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000248

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000248-Inglés nivel básico

33.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000249

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000249-Inglés nivel medio

33.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000251

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000251-Internet e correo electrónico

10.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000252

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000252-Linguaxe de signos I

14.640,00 €

2013.481B

AF-2013/000253

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000253-Linguaxe de signos II

7.320,00 €

2013.481B

AF-2013/000254

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000254-Manipulador de alimentos

5.632,00 €

2013.481B

AF-2013/000255

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000255-Medios e métodos didácticos na aula

3.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000263

G15383011

UGT Galicia

SSCS0208-MF1016_2: Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

9.680,00 €

2013.481B

AF-2013/000264

G15383011

UGT Galicia

SSCS0208-MF1017_2 Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

9.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000265

G15383011

UGT Galicia

SSCS0208-MF1018_2 Intervención na atención sociosanitaria en institucións

9.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000266

G15383011

UGT Galicia

SSCS0208-MF1019_2 Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

33.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000268

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000268-Ofimática avanzada

24.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000269

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000269-Ofimática básica

47.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000271

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000271-Práctica laboral: nóminas, contratos e seguridade social

42.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000289

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000289-Photoshop

18.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000293

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000293-Prevención de riscos laborais. Nivel básico

13.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000295

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000295-Prevención de riscos laborais. Nivel básico. Sector construción naval

7.320,00 €

2013.481B

AF-2013/000296

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000296-Primeiros auxilios

18.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000297

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000297-Procesador de textos

3.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000301

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000301-Redes sociais, blogs e internet

12.000,00 €

2013.481B

AF-2013/000302

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000302-Reforma laboral

7.680,00 €

2013.481B

AF-2013/000304

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000304-Soldador para homologacións G con TIG

9.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000308

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000308-Técnicas de contacontos

2.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000309

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000309-Técnicas de falar en público

7.200,00 €

2013.481B

AF-2013/000310

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000310-Técnicas de negociación nos ERE

3.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000314

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000314-Tratamento de textos avanzado

3.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000315

G15383011

UGT Galicia

SSCS0208-UF0129: Animación social de persoas dependentes en institucións

3.920,00 €

2013.481B

AF-2013/000316

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000316-Windows

4.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000377

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000377-Animación estimulativa

4.725,00 €

2013.481B

AF-2013/000378

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000378-Animación social de persoas dependentes en institucións

5.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000381

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000381-Comunity manager: deseño de páxinas web, Photoshop e redes sociais

14.850,00 €

2013.481B

AF-2013/000382

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000382-Contratación e reforma laboral

4.050,00 €

2013.481B

AF-2013/000383

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000383-Deseño de actividades con novas tecnoloxías: formador de formadores on line

9.450,00 €

2013.481B

AF-2013/000384

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000384-Dirección e xestión de recursos humanos

46.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000385

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000385-Facturaplus e Contaplus

8.235,00 €

2013.481B

AF-2013/000387

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000387-Técnicas de comunicación con persoas dependentes en institucións

7.425,00 €

2013.481B

AF-2013/000388

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000388-Aptitude empresarial agraria. Vacún de leite

62.400,00 €

2013.481B

AF-2013/000513

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000513-Control e extinción de incendios industriais

4.800,00 €

2013.481B

AF-2013/000514

G15383011

UGT Galicia

AF-2013/000514-Control e extinción de incendios urbanos e de interiores

9.600,00 €

2013.481B

AF-2013/000517

G15383011

UGT Galicia

ADGD0308-MF0233_2 Ofimática

15.450,00 €

2013.481B

AF-2013/000560

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

8.058,00 €

2013.471

AF-2013/000581

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

11.118,00 €

2013.471

AF-2013/000583

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

12.138,00 €

2013.471

AF-2013/000587

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

8.058,00 €

2013.471

AF-2013/000589

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.U.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

11.398,50 €

2013.471

AF-2013/000372

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

14.310,00 €

2013.471

AF-2013/000373

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

18.205,50 €

2013.471

AF-2013/000374

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar

9.540,00 €

2013.471

AF-2013/000375

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MP0028-Módulo de prácticas profesionais non laborais de atención sociosanitaria a persoas no domicilio

2.925,00 €

2013.471

AF-2013/000376

B27346030

Nove Avecus, S.L.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

14.310,00 €

2013.471

AF-2013/000397

76622294W

Cristina Vázquez López

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

8.745,00 €

2013.471

AF-2013/000398

76622294W

Cristina Vázquez López

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

7.075,50 €

2013.471

AF-2013/000399

76622294W

Cristina Vázquez López

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

7.155,00 €

2013.471

AF-2013/000400

76622294W

Cristina Vázquez López

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

11.130,00 €

2013.471

AF-2013/000401

76622294W

Cristina Vázquez López

SSCS0208-MP0029-Módulo de prácticas profesionais non laborais de atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións

2.025,00 €

2013.471

AF-2013/000394

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-MF0078_2-Preparación de produtos biocidas e fitosanitarios

13.200,00 €

2013.471

AF-2013/000395

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-MF0079_2-Aplicación de medios e produtos para o control de pragas

18.000,00 €

2013.471

AF-2013/000396

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-MF0075_2-Seguridade e saúde

6.600,00 €

2013.471

AF-2013/001079

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0110-MF0078_2-Preparación de produtos biocidas e fitosanitarios

13.200,00 €

2013.471

AF-2013/001080

33842098J

Cacumen-José Ángel Castro Expósito

SEAG0108-MF0075_2-Seguridade e saúde

6.600,00 €

2013.471

AF-2013/001009

B36832723

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

8.400,00 €

2013.471

AF-2013/001010

B36832723

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

12.000,00 €

2013.471

AF-2013/001013

B36832723

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

13.200,00 €

2013.471

AF-2013/001014

B36832723

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino -aprendizaxe en formación profesional para o emprego

8.400,00 €

2013.471

AF-2013/001015

B36832723

Centro de Estudios Activa Formación, S.L.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

4.200,00 €

2013.471

AF-2013/000627

B36964542

Estudios Mega, S.L.

SSCE0109-MF1874_3-Organización e xestión de servizos de información de interese para a xuventude

13.942,50 €

2013.471

AF-2013/000630

B36964542

Estudios Mega, S.L.

SSCE0109-MF1875_3: Organización e xestión de accións de dinamización da información para mozos

9.817,50 €

2013.471

AF-2013/000632

B36964542

Estudios Mega, S.L.

SSCE0109-MF1023_3-Fomento e apoio asociativo

6.105,00 €

2013.471

AF-2013/000635

B36964542

Estudios Mega, S.L.

SSCE0109-MF1876_3-Organización de accións socioeducativas dirixidas á mocidade no marco da educación non formal

8.992,50 €

2013.471

AF-2013/000637

B36964542

Estudios Mega, S.L.

SSCE0109-MP0245-Módulo de prácticas profesionais non laborais de información xuvenil

2.925,00 €

2013.471

AF-2013/000665

B32224511

Centro de Formación Foris, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

11.625,00 €

2013.471

AF-2013/000666

B32224511

Centro de Formación Foris, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

8.475,00 €

2013.471

AF-2013/000667

B32224511

Centro de Formación Foris, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

8.475,00 €

2013.471

AF-2013/000669

B32224511

Centro de Formación Foris, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

14.775,00 €

2013.471

AF-2013/000723

B36858074

Centro de Estudios Informáticos, Contables y Administrativos, S.L. (CEICA, S.L.)

SSCE0109-MF1874_3-Organización e xestión de servizos de información de interese para a xuventude

13.942,50 €

2013.471

AF-2013/000724

B36858074

Centro de Estudios Informáticos, Contables y Administrativos, S.L. (CEICA, S.L.)

SSCE0109-MF1875_3: Organización e xestión de accións de dinamización da información para mozos

9.817,50 €

2013.471

AF-2013/000726

B36858074

Centro de Estudios Informáticos, Contables y Administrativos, S.L. (CEICA, S.L.)

SSCE0109-MF1023_3-Fomento e apoio asociativo

6.105,00 €

2013.471

AF-2013/000727

B36858074

Centro de Estudios Informáticos, Contables y Administrativos, S.L. (CEICA, S.L.)

SSCE0109-MF1876_3-Organización de accións socioeducativas dirixidas á mocidade no marco da educación non formal

8.992,50 €

2013.471

AF-2013/000728

B36858074

Centro de Estudios Informáticos, Contables y Administrativos, S.L. (CEICA, S.L.)

SSCE0109-MP0245-Módulo de prácticas profesionais non laborais de información xuvenil

2.925,00 €

2013.471

AF-2013/000833

B70253158

Castro Moledo María Jesús, S.L.N.E.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.110,00 €

2013.471

AF-2013/000834

B70253158

Castro Moledo María Jesús, S.L.N.E.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

9.810,00 €

2013.471

AF-2013/000835

B70253158

Castro Moledo María Jesús, S.L.N.E.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

10.710,00 €

2013.471

AF-2013/000836

B70253158

Castro Moledo María Jesús, S.L.N.E.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

7.110,00 €

2013.471

AF-2013/000837

B70253158

Castro Moledo María Jesús, S.L.N.E.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

3.960,00 €

2013.471

AF-2013/000846

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

10.710,00 €

2013.471

AF-2013/000847

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

10.710,00 €

2013.471

AF-2013/000848

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

13.410,00 €

2013.471

AF-2013/000849

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

13.410,00 €

2013.471

AF-2013/000850

B15657406

Versa Asesores, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

13.410,00 €

2013.471

AF-2013/000845

B36905701

Recursos Humanos y Organización, S.L.U.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

12.600,00 €

2013.471

AF-2013/000938

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

6.300,00 €

2013.471

AF-2013/000939

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

9.810,00 €

2013.471

AF-2013/000940

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

10.800,00 €

2013.471

AF-2013/000941

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino -aprendizaxe en formación profesional para o emprego

6.300,00 €

2013.471

AF-2013/000942

B36176188

Autoescuela Deza, S.L.

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

3.150,00 €

2013.471

AF-2013/000943

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-MF1016 -2 Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

9.460,50 €

2013.471

AF-2013/000944

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

7.075,50 €

2013.471

AF-2013/000945

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

7.075,50 €

2013.471

AF-2013/000946

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0208-MF1019_2-Apoio psicosocial, atención relacional e comunicativa en institucións

11.845,50 €

2013.471

AF-2013/000947

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

15.025,50 €

2013.471

AF-2013/000949

B36897239

Educatic Gap Pue, S.L.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

17.010,00 €

2013.471

AF-2013/000950

B36897239

Educatic Gap Pue, S.L.

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

20.610,00 €

2013.471

AF-2013/000951

B36897239

Educatic Gap Pue, S.L.

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar

10.710,00 €

2013.471

AF-2013/000953

B36897239

Educatic Gap Pue, S.L.

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

20.610,00 €

2013.471

AF-2013/001307

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales

SSCE0110-MF1442_3-Programación didáctica de accións formativas para o emprego

7.350,00 €

2013.471

AF-2013/001311

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales

SSCE0110-MF1443_3-Selección, elaboración, adaptación e utilización de materiais, medios e recursos didácticos en formación profesional para o emprego

10.500,00 €

2013.471

AF-2013/001319

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales

SSCE0110-MF1444_3-Impartición e titorización de accións formativas para o emprego

11.550,00 €

2013.471

AF-2013/001326

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales

SSCE0110-MF1445_3-Avaliación do proceso de ensino-aprendizaxe en formación profesional para o emprego

7.350,00 €

2013.471

AF-2013/001331

B36757557

Centro de Iniciativas Profesionales

SSCE0110-MF1446_3-Orientación laboral e promoción da calidade na formación profesional para o emprego

3.675,00 €

2013.471

AF-2013/001091

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001091-Alemán 1

8.250,00 €

2013.481A

AF-2013/001092

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001092-Alemán 2

8.250,00 €

2013.481A

AF-2013/001105

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001105-Business intelligence en pemes-Administración e creación de coñecemento empresarial

14.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001108

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001108-Coaching executivo

18.900,00 €

2013.481A

AF-2013/001118

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001118-Curso de escaparatismo e visualmerchandising

25.875,00 €

2013.481A

AF-2013/001124

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001124-Curso práctico de implementación de plataformas ecommerce

29.900,00 €

2013.481A

AF-2013/001128

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001128-Deseño web e medición do tráfico con Google Analytics

6.750,00 €

2013.481A

AF-2013/001139

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001139-Formación continua CAP

36.600,00 €

2013.481A

AF-2013/001145

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001145-Formación de nivel básico de prevención na construción

55.350,00 €

2013.481A

AF-2013/001152

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001152-Xestión eficaz de establecementos de restauración

5.775,00 €

2013.481A

AF-2013/001156

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001156-Google Adwords

5.625,00 €

2013.481A

AF-2013/001162

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001162-Ferramentas de comunicación

31.050,00 €

2013.481A

AF-2013/001170

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001170-Inglés (B1)

15.900,00 €

2013.481A

AF-2013/001187

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001187-Máster oficial universitario en prevención de riscos laborais I

61.250,00 €

2013.481A

AF-2013/001195

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

ADGD0108- MF0231_3 Contabilidade e fiscalidade

19.875,00 €

2013.481A

AF-2013/001199

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

ADGD0108-MF0232_3 Auditoría

10.425,00 €

2013.481A

AF-2013/001201

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

ADGD0108-MF0233_2 Ofimática

15.450,00 €

2013.481A

AF-2013/001206

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

ADGD0208-MF0237_3 Xestión administrativa das relacións laborais

16.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001209

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

ADGD0208-MF0238_3 Xestión de recursos humanos

14.700,00 €

2013.481A

AF-2013/001232

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

ADGD0208-MF0987_3 Xestión de sistemas de información e arquivo

10.200,00 €

2013.481A

AF-2013/001240

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

HOTR0508-MF1048_2 Servizo de viños

23.100,00 €

2013.481A

AF-2013/001250

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001250-On line english classroom beginners level (speexx method with phone sessions)

10.200,00 €

2013.481A

AF-2013/001302

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001302-Programa en dirección e xestión de empresas

31.250,00 €

2013.481A

AF-2013/001304

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001304-Programación de aplicacións Android

8.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001305

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001305-Sistemas de telecomunicacións

12.420,00 €

2013.481A

AF-2013/001308

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001308-Técnicas de recursos humanos por competencias

22.050,00 €

2013.481A

AF-2013/001310

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001310-Técnicas de vendas

31.050,00 €

2013.481A

AF-2013/001314

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001314-Técnicas eficaces de coaching

9.250,00 €

2013.481A

AF-2013/001317

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001317-Técnico en comercio internacional

21.600,00 €

2013.481A

AF-2013/001323

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001323-UF0032 Venda on line

31.050,00 €

2013.481A

AF-2013/001330

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001330-Xestión loxísitca

19.125,00 €

2013.481A

AF-2013/001333

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001333-On line english classroom intermediate level (speexx method with phone sessions)

10.200,00 €

2013.481A

AF-2013/001339

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001339-On line english classroom intermediate plus level (speexx method with phone sessions)

10.200,00 €

2013.481A

AF-2013/001228

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001228-Web 2.0, redes sociais e servizos de mensaxaría

6.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001231

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001231-Deseño e posicionamento blog

6.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001235

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001235-Traballo colaborativo na nube

6.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001236

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001236-Aplicación das ferramentas de Google no ámbito empresarial

6.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001238

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001238-As redes sociais no ámbito da pequena empresa

20.700,00 €

2013.481A

AF-2013/001239

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001239-Xestión operativa do comercio internacional

11.040,00 €

2013.481A

AF-2013/001241

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001241-Introdución á xestión empresarial mediante o software libre Openerp

11.040,00 €

2013.481A

AF-2013/001242

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001242-Xestión contable

5.175,00 €

2013.481A

AF-2013/001245

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001245-E-Branding, community management e posicionamento social

7.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001246

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001246-Mcsa de Windows Server 2012. Administrador de sistemas Microsoft Windows Server 2012

25.950,00 €

2013.481A

AF-2013/001247

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001247-Curso de manipulador de biocidas. Nivel básico

3.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001249

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001249-Administración de Linux-Certificación LPI nivel I (LPIC1)

13.950,00 €

2013.481A

AF-2013/001252

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001252-Autocad 2D

10.350,00 €

2013.481A

AF-2013/001253

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001253-Creación e publicación de contidos dixitais para novos soportes

19.950,00 €

2013.481A

AF-2013/001254

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001254-Aproximación aos RRHH: formación, selección e contratación

9.605,00 €

2013.481A

AF-2013/001256

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001256-Excel avanzado

5.175,00 €

2013.481A

AF-2013/001258

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001258-Creación de novos proxectos empresariais

19.050,00 €

2013.481A

AF-2013/001259

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001259-Xestión de salarios e seguros sociais

5.175,00 €

2013.481A

AF-2013/001260

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001260-Metodoloxía Canvas para o deseño de modelos de negocio

10.350,00 €

2013.481A

AF-2013/001262

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001262-Alemán profesional I

13.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001263

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001263-Certificacións internacionais de Project Management. Ciclo I

17.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001264

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001264-Prevención de riscos laborais

6.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001265

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001265-Certificacións internacionais de Project Management. Ciclo II

14.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001268

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001268-Curso práctico de implementación de plataformas ecommerce

24.700,00 €

2013.481A

AF-2013/001269

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001269-Contabilidade práctica, contas anuais e análise de balances

17.170,00 €

2013.481A

AF-2013/001271

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001271-Xestión admnistrativa para pemes e atención ao cliente

9.010,00 €

2013.481A

AF-2013/001272

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001272-Aplicacións informáticas de oficina: procesador de textos, folla de cálculo e presentacións eficaces

9.440,00 €

2013.481A

AF-2013/001274

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001274-Novas tecnoloxías aplicadas ao deseño de páxinas web

14.450,00 €

2013.481A

AF-2013/001276

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001276-Sistemas de xestión da calidade ISO 9001: 2008

15.150,00 €

2013.481A

AF-2013/001277

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001277-Inglés empresarial nivel medio

5.175,00 €

2013.481A

AF-2013/001279

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001279-Curso superior en seguridade social e dereito laboral

24.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001280

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001280-Curso de GIS

9.540,00 €

2013.481A

AF-2013/001281

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001281-Curso de tributación práctica

19.350,00 €

2013.481A

AF-2013/001284

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001284-Carné profesional de limpeza CPL

11.016,00 €

2013.481A

AF-2013/001287

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001287-Introdución ao Lean Manufacturing

11.550,00 €

2013.481A

AF-2013/001288

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001288-Electromecánica de vehículos híbridos

6.030,00 €

2013.481A

AF-2013/001289

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001289-Márketing promocional orientado ao comercio

6.600,00 €

2013.481A

AF-2013/001292

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001292-Ms Project

5.175,00 €

2013.481A

AF-2013/001293

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001293-Diagnose de avarías en sistemas de ABS, ASR, ESP, Safe

6.030,00 €

2013.481A

AF-2013/001294

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001294-Coaching directivo para o desenvolvemento de persoas e equipos

8.480,00 €

2013.481A

AF-2013/001295

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001295-Deseño mecánico con Cad paramétrico e mecanizado con Powermill

7.950,00 €

2013.481A

AF-2013/001296

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001296-Formación básica en seguridade no sector marítimo-pesqueiro

9.150,00 €

2013.481A

AF-2013/001297

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001297-Curso CAP formación continua

13.725,00 €

2013.481A

AF-2013/001301

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001301-Sistemas de telefonía VOIP baseados en servidores Asterisk

15.150,00 €

2013.481A

AF-2013/001306

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001306-Programa de actualización xerencial III

22.850,00 €

2013.481A

AF-2013/001309

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001309-Acceso aos mercados internacionais

5.175,00 €

2013.481A

AF-2013/001312

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001312-Inglés A2

14.300,00 €

2013.481A

AF-2013/001313

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001313-Mellora do posicionamiento e da atención ao cliente nas empresas de hostelaría

2.960,00 €

2013.481A

AF-2013/001316

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001316-Deseño asistido por ordenador. Solidworks

6.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001318

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001318-Deseño asistido por ordenador. Autocad

6.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001321

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001321-Coñecemento, cata e servizo do café

3.600,00 €

2013.481A

AF-2013/001322

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001322-Xestión de stocks e almacéns

3.975,00 €

2013.481A

AF-2013/001324

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001324-Operador/a de carretillas elevadoras

4.440,00 €

2013.481A

AF-2013/001325

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001325-Elaboracións básicas de repostaría e sobremesas elementais

5.520,00 €

2013.481A

AF-2013/001327

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001327-Autómatas programables

6.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001329

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001329-Pneumática industrial

6.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001332

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001332-Mantemento industrial

6.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001334

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001334-Aplicacións informáticas para o cálculo de estruturas: Cype

8.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001335

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001335-Xestión de proxectos con Microsoft Project

8.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001336

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

HOTR0508-MF1047_2: Bebidas (transversal) (80 horas)

10.350,00 €

2013.481A

AF-2013/001337

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001337-Programador de autómatas

3.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001338

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001338-Domótica, controlador programable Logo

3.375,00 €

2013.481A

AF-2013/001340

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001340-Cociña creativa ou de autor

4.240,00 €

2013.481A

AF-2013/001093

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001093-Xestión contable

12.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001094

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001094-Xestión fiscal

12.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001095

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001095-Contratación laboral e cálculo de prestacións da Seguridade Social

24.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001096

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001096-Retribucións salariais, cotización e recadación

24.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001099

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001099-Inglés básico

25.920,00 €

2013.481A

AF-2013/001100

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001100-Nivel básico de prevención de riscos laborais na construción

14.760,00 €

2013.481A

AF-2013/001102

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001102-Operador de carretillas elevadoras

12.960,00 €

2013.481A

AF-2013/001103

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001103-TMVE-22: Manipulación de sistemas frigoríficos que empreguen refrixerantes fluorados destinados ao confort térmico de persoas instalados en vehículos

10.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001114

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001114-Alemán básico

15.400,00 €

2013.481A

AF-2013/001115

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001115-Posicionamento en buscadores: consultoría SEO

8.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001117

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCS0208-MF1017_2: Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucions

19.200,00 €

2013.481A

AF-2013/001120

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCS0208-MF1016_2: Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

26.400,00 €

2013.481A

AF-2013/001121

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

SSCE0110-SSCE0110-Docencia da formación profesional para o emprego

46.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001123

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001123-Curso de especializacion para emprendedores

33.250,00 €

2013.481A

AF-2013/001125

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001125-Creación e xestión dunha base de datos

19.250,00 €

2013.481A

AF-2013/001126

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001126-Programación de aplicacións Android

13.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001127

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001127-Programación para dispositivos móbiles Apple

29.750,00 €

2013.481A

AF-2013/001130

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001130-Prevención no branqueo de capitais

9.625,00 €

2013.481A

AF-2013/001134

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001134-Inglés-Nivel intermedio

12.960,00 €

2013.481A

AF-2013/001137

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001137-Titorización e-learning

9.900,00 €

2013.481A

AF-2013/001138

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001138-Branding dixital: xestión da túa marca na rede

11.200,00 €

2013.481A

AF-2013/001142

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001142-Estratexias de márketing 2.0

15.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001144

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001144-Nivel básico de prevención de riscos laborais

7.920,00 €

2013.481A

AF-2013/001147

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001147-Actualización CCNA 2.X 4.0 CCNA 5.0 redes en IPV 6

12.420,00 €

2013.481A

AF-2013/001148

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001148-Configuración Windows 7

7.650,00 €

2013.481A

AF-2013/001150

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001150-Técnicas de vendas en tempos de crise

15.300,00 €

2013.481A

AF-2013/001154

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001154-Especialización en operacións internacionais

15.750,00 €

2013.481A

AF-2013/001155

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001155-Actitude emprendedora e oportunidades de negocio

9.900,00 €

2013.481A

AF-2013/001157

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001157-Bussines inteligence para pemes

20.250,00 €

2013.481A

AF-2013/001159

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001159-Programa avanzado en liderado e habilidades directivas

14.300,00 €

2013.481A

AF-2013/001101

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001101-Cloud Computing: estratexias corporativas na nube

22.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001106

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001106-Bussiness strategy, modelos de negocio en internet (estratexias Startup)

23.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001110

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001110-GMP: General Management Program

25.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001113

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001113-Inglés nivel I

28.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001119

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001119-Community manager

22.525,00 €

2013.481A

AF-2013/001132

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001132-Fotografía dixital

18.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001140

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001140-Xestión de accidentes laborais e enfermidades profesionais na empresa

16.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001146

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001146-Intelixencia emocional e xestión do talento

13.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001151

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001151-Creación e xestión de microempresas

31.250,00 €

2013.481A

AF-2013/001165

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001165-DBP. Digital Bussiness Program

19.725,00 €

2013.481A

AF-2013/001177

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001177-Web 2.0

12.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001189

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

HOTI0108-MF0268-Xestión de unidades de información e distribución turísticas

15.600,00 €

2013.481A

AF-2013/001192

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

ADGD0208-MF0238-Xestión de recursos humanos

19.200,00 €

2013.481A

AF-2013/001193

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001193-Curso superior de recursos humanos

32.875,00 €

2013.481A

AF-2013/001194

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001194-Microsoft Office 2010 professional

34.750,00 €

2013.481A

AF-2013/001197

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001197-Italiano

17.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001198

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001198-Prevención de riscos laborais

9.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001202

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001202-Plans de evacuación e emerxencias

5.500,00 €

2013.481A

AF-2013/001205

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001205-Programación para dispositivos móbiles Android

6.000,00 €

2013.481A

AF-2013/001208

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001208-Habilidades comerciais: novas tendencias na venda

33.750,00 €

2013.481A

AF-2013/001213

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001213-Social Media Management

8.850,00 €

2013.481A

AF-2013/001217

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001217-Seguridade na información e protección de datos

6.705,00 €

2013.481A

AF-2013/001220

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001220-Deseño asistido por ordenador: ferramentas Cad en 2D e 3D

16.950,00 €

2013.481A

AF-2013/001221

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001221-Alemán

10.800,00 €

2013.481A

AF-2013/001224

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001224-Firma e facturación dixital

3.125,00 €

2013.481A

AF-2013/001229

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001229-Xestión contable, fiscal e laboral en pequenos negocios ou microempresas

5.280,00 €

2013.481A

AF-2013/001233

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001233-Presentacións de alto impacto

2.475,00 €

2013.481A

AF-2013/001237

G15080476

Confederación de Empresarios de Galicia

AF-2013/001237-CAP continua

9.600,00 €

2013.481A

AF-2013/001362

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte

SSCS0208-MF1016_2-Apoio na organización de intervencións no ámbito institucional

11.550,00 €

2013.471

AF-2013/001363

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte

SSCS0208-MF1017_2-Intervención na atención hixiénico-alimentaria en institucións

8.400,00 €

2013.471

AF-2013/001364

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte

SSCS0208-MF1018_2-Intervención na atención sociosanitaria en institucións

8.400,00 €

2013.471

AF-2013/001432

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

14.250,00 €

2013.471

AF-2013/001433

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0108-MF0250_2: Atención e apoio psicosocial domiciliario

17.250,00 €

2013.471

AF-2013/001440

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0108-MF0249_2-Hixiene e atención sanitaria domiciliaria

14.250,00 €

2013.471

AF-2013/001441

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0108-MF0250_2-Atención e apoio psicosocial domiciliario

17.250,00 €

2013.471

AF-2013/001442

B36043073

Centro de Orientación de Estudios Comerciales, S.L.

SSCS0108-MF0251_2-Apoio domiciliario e alimentación familiar

9.000,00 €

2013.471