Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7107

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 6 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se procede á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas menores de 30 anos e con baixa cualificación na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2014.

De conformidade co disposto no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, os órganos administrativos concedentes publicarán no Diario Oficial de Galicia as subvencións concedidas con expresión da convocatoria, o programa e crédito orzamentario a que se imputen, o beneficiario, a contía concedida e a finalidade ou as finalidades da subvención.

Finalidade: a execución das accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores e traballadoras desempregados menores de 30 anos para mellorar a súa cualificación profesional.

Normas reguladoras:

Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede á convocatoria pública para a programación de accións formativas dirixidas a persoas traballadoras desempregadas menores de 30 anos e con baixa cualificación na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondente ao exercicio de 2014 (Diario Oficial de Galicia
núm. 80, do 28 de abril).

Aplicacións e créditos orzamentarios:

11.03.323A.460.1 (760.000,00 €).

11.03.323A.471.0 (780.000,00 €).

11.03.323A.481.0 (760.000,00 €).

Santiago de Compostela, 6 de febreiro de 2015

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

ANEXO

Curso

CIF/NIF

Entidade

Especialidade

Sub. Aprobada

Aplicación orzamentaria

2014-3288

B27358209

Academia de Enseñanza Newton Villalba, S.L.U.

ADGG0508-Operacións de Gravación e Tratamento de Datos e Documentos

38.268,00 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-3631

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3633

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3632

B36795565

Academia Postal 3 Vigo, S.L.

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.471,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3352

B32201477

Academia Postal Uno, S.L.

SSCI0109-Emprego Doméstico

14.786,33 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3508

G27030790

As. Prov. Repar. Venta Autom. y Recambios Lugo

TMVG0109-Operacións Auxiliares de Mantemento en Electromecánica de Vehículos

34.442,25 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-3205

G32008765

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.430,84 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3206

G32008765

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.389,64 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3204

G32008765

Asoc. Empres. do P.I. San Cibrao das Viñas

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.770,00 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3587

G27021005

Asociación Prov. de Empresarios Hostelería y Turismo de Lugo

HOTR0208-Operacións Básicas de Restaurante e Bar

26.415,72 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-3505

B15218712

Bartumeu López, S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3667

B15218712

Bartumeu López, S.L.

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.471,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3668

B15218712

Bartumeu López, S.L.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3669

B15218712

Bartumeu López, S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.174,18 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3520

B36858074

Ceica-Centros Informáticos Contables y Admvos.

FCOV23-Competencia Matemática N2

13.001,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3522

B36858074

Ceica-Centros Informáticos Contables y Admvos.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.306,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3337

B15783574

Centro de Estudios Gastronómicos, S.L.

HOTR0208-Operacións Básicas de Restaurante e Bar

26.472,39 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3677

B27195940

Centro de Estudios Homologados Norte, S.L.

IFCT0108-Operacións Auxiliares de Montaxe e Mantemento de Sistemas Microinformáticos

44.437,50 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-3423

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

13.001,25 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3424

A36953479

Centro de Estudios Profesionales de Galicia, S.A.

FCOV23-Competencia Matemática N2

13.001,25 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3656

B15625296

Centro de Formación Praxis

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3655

B15625296

Centro de Formación Praxis

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.471,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3654

B15625296

Centro de Formación Praxis

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3377

G32010449

Cimo-Entidade Prestadora de Servicios

SSCM0108-Limpeza de Superficies e Mobiliario en Edificios e Locais

23.076,04 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3355

B27024298

Computer 3, S.L.

ADGG0508-Operacións de Gravación e Tratamento de Datos e Documentos

39.101,25 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-3354

P1503100H

Concello de Culleredo

HOTR0208-Operacións Básicas de Restaurante e Bar

25.477,50 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3279

P1503700E

Concello de Ferrol

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.471,00 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3280

P1503700E

Concello de Ferrol

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3281

P1503700E

Concello de Ferrol

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3287

P1505900I

Concello de Oleiros

AGAO0108-Actividades Auxiliares en Viveiros, Xardíns e Centros de Xardinaría

31.726,91 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3249

P1507800I

Concello de Santa Comba

ADGG0408-Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos e Xerais

38.711,25 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3248

P1507800I

Concello de Santa Comba

ADGG0508-Operacións de Gravación e Tratamento de Datos e Documentos

39.101,25 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3362

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

IMAI0108-Operacións de Fontanaría e Calefacción-Climatización Doméstica

47.425,50 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3363

P1507900G

Concello de Santiago de Compostela

ELEE0108-Operacións Auxiliares de Montaxe de Redes Eléctricas

21.196,50 €

C65-11.03.323A.460.1

2014-3616

P3605300G

Concello de Soutomaior

SSCI0109-Emprego Doméstico

13.814,25 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-3573

P3605600J

Concello de Valga

SSCI0109-Emprego Doméstico

16.620,23 €

P65-11.03.323A.460.1

2014-3257

P3208800G

Concello de Vilamarín

AGAX0208-Actividades Auxiliares en Agricultura

42.815,54 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-3527

G32115941

Confederación Galega de Minusválidos (Cogami)

ADGG0408-Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos e Xerais

42.743,02 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3542

B32445520

Cathedra Formación e Xestión, S.L.

FCOV23-Competencia Matemática N2

14.936,11 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3544

B32445520

Cathedra Formación e Xestión, S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.563,43 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3543

B32445520

Cathedra Formación e Xestión, S.L.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

15.419,88 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3552

B36890275

Esgarr Victor, S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3553

B36890275

Esgarr Victor, S.L.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3554

B36890275

Esgarr Victor, S.L.

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.471,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3517

B36964542

Estudios Mega , S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.003,75 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3283

V32017584

Federación Provincial de Empresarios de Hostelería

HOTR0208-Operacións Básicas de Restaurante e Bar

25.477,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3318

G15428287

Forem-Galicia

ADGG0408-Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos e Xerais

41.910,00 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-3316

G15428287

Forem-Galicia

IFCT0108-Operacións Auxiliares de Montaxe e Mantemento de Sistemas Microinformáticos

43.074,00 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3684

G36818367

Forga

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.092,25 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3686

G36818367

Forga

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.467,74 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3685

G36818367

Forga

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

13.066,14 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3490

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

13.325,83 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3482

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.092,25 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-3477

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.079,50 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3476

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.079,50 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3491

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOV23-Competencia Matemática N2

13.562,28 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3474

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.314,44 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3473

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.092,25 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3472

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.175,68 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3492

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.079,50 €

O63-11.03.323A.481.0

2014-3475

G80468416

Fundación Laboral de la Construccion

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.092,25 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3289

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

14.554,71 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3290

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

FCOV23-Competencia Matemática N2

14.308,76 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3291

G15597669

Fundación de Estudios e Análises (Fesan)

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.865,51 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3500

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.955,14 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3504

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.291,37 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3502

G15864663

Fundación Galega do Metal para a Formación, Cualificación e Emprego

FCOV23-Competencia Matemática N2

13.215,95 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3376

B15665334

Gaba Formación, S.L.

ADGG0408-Operacións Auxiliares de Servizos Administrativos e Xerais

40.036,32 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3218

B27188705

Grupo Emilio Conducción, S.L.

COML0110-Actividades Auxiliares de Almacén

21.747,11 €

L62-11.03.323A.471.0

2014-3570

B36053528

Grupo Informático de Galicia, S.L.

ADGG0508-Operacións de Gravación e Tratamento de Datos e Documentos

17.167,50 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3467

B36512903

Informática San Benito, S.L.

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.471,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3468

B36512903

Informática San Benito, S.L.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3469

B36512903

Informática San Benito, S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3582

G78385416

Instituto de Formación e Estudios Sociales-IFES

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3593

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.471,00 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-3594

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-3592

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

L63-11.03.323A.481.0

2014-3584

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.471,00 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3583

G78385416

Instituto de Formación y Estudios Sociales-IFES

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

C63-11.03.323A.481.0

2014-3614

34593409Y

Jorge Cachaldora Seoane

IMPQ0108-Servizos Auxiliares de Perrucaría

30.581,64 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3275

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3276

B36565679

Magnafor Qualitas, S.L.

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.471,00 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3380

P3200021H

Mancomunidade do Ribeiro

AGAX0208-Actividades Auxiliares en Agricultura

39.490,89 €

O65-11.03.323A.460.1

2014-3640

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3638

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.471,00 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3639

B32159295

Postal Escuela de Negocios, S.L.

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.543,01 €

O62-11.03.323A.471.0

2014-3662

B70265392

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

15.215,78 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3663

B70265392

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

FCOV23-Competencia Matemática N2

16.213,82 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3664

B70265392

Quelqum Servicios para Empresas, S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.697,99 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3547

B36514719

Santa María Formación, S.L.U.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.155,25 €

P62-11.03.323A.471.0

2014-3574

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

FCOV22-Comunicación en Lingua Castelá N2

12.351,20 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3575

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

FCOV23-Competencia Matemática N2

12.411,57 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-3576

B15612039

Siad 24 Galicia, S.L.

FCOVXX01-Comunicación en Lingua Galega N2

3.079,50 €

C62-11.03.323A.471.0

2014-2438

B15623671

Sociedade de Ensino Tecnolóxico, S.L.

IFCT0108-Operacións Auxiliares de Montaxe e Mantemento de Sistemas Microinformáticos

47.571,56 €

C62-11.03.323A.471.0