Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 35 Venres, 20 de febreiro de 2015 Páx. 7260

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Axencia Tributaria de Galicia

ANUNCIO do 28 de xaneiro de 2015, da Delegación de Lugo, polo que se emprazan varios interesados para seren notificados por comparecencia (Abelleira Cortón, Valentina e vinte e oito máis).

De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e non sendo posible practicar a notificación dos procedementos que se relacionan no anexo, por causas non imputables á Administración, despois dos intentos de notificación exixidos polo artigo anterior, polo presente anuncio emprázanse os interesados sinalados no anexo para seren notificados por comparecencia dos actos administrativos derivados dos procedementos que se indican.

Os interesados, ou os seus representantes, deberán comparecer no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio, na Delegación en Lugo da Axencia Tributaria de Galicia, rolda da Muralla 70-1ª, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres.

Transcorrido o devandito prazo sen efectuarse a comparecencia, a notificación entenderase producida desde o día seguinte ao do vencemento do prazo sinalado para comparecer.

Lugo, 28 de xaneiro de 2015

Gonzalo Vázquez Rivas
Delegado de Lugo

ANEXO

Interesado/a

Órgano tramitador

Procedemento

Abelleira Corton, Valentina (33822705D)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 14033/2014; requirimento de documentos

Álvarez Darriba, David (33553256M)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512140001413; expediente núm. 455/2014

Álvarez González, Carlota (33320703M)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 1038/2014-ESA

Areñas Álvarez, Luis Fernando (33315487X)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 975/2014-ESA

Bermúdez Bermúdez, José Antonio (76545580Q)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 1024/2014-ESA

Castro Varela, Ángel Eugenio (33854403J)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 992/2014-ESA

CI 1, S.L. (B79925681)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 11671/2013; liquidación núm. 504140002728

Conde Vázquez, Manuel (44812958B)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 255/2014-D; notificación de trámite de audiencia

Demotec Lugo, C.B. (E27348010)

Departamento de Recadación

Acordo de aprazamento/fraccionamentos; solicitude núm. 5371

Díaz Fernández, María (33557884X)

Departamento de Recadación

Devolución de ingresos; liquidación de xuros de mora núm. 728150000103

García Moiron, Borja (76942135M)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 387/2014-ESA

Gespro Medio Ambiente, S.L. (B33673336)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 1114/2014-ESA

González Rodríguez, Rafael (23759799V)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 851/2014-ESA

González Visuña, Alberto (77596039L)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 10794/2014; notificación de trámite de audiencia

Hidalgo y Ferreira, S.L. (B35720689)

Departamento de Recadación

Requirimento de documentos; aprazamentos e fraccionamentos; autoliquidación núm. 600141070706

Jiménez Jiménez, Susana (71529835L)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 11316/2013-V; liquidación núm. 620131032052

Ledo López, Diego (36131714W)

Departamento de Xestión Tributaria

Liquidación núm. 512140001881; expediente núm. 793/2014

López Álvarez, Dolores (34257696R)

Departamento de Recadación

Devolución de ingresos; liquidación de xuros de mora núm. 728150000131

López Doel, Ana (33311886C)

Departamento de Xestión Tributaria

Acordo de inicio e proposta de resolución do expediente núm. 966/2014-ESA

Miranda Gómez, Wenceslao (X7143075B)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre sucesións e doazóns; expediente núm. 6416/2014-S; liquidación núm. 650725637033

Oumha, Brahim (X8532466H)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 11991/2014-V; notificación de trámite de audiencia

Pérez López, Fe (33836172K)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (205/2014-I); 3º requirimento para a presentación da declaración

Pérez Muíña, Ramón (33321740F)

Departamento de Recadación

Acordo de aprazamento/fraccionamento; solicitude núm. 5363

Pixscons Karts, S.L.U. (B32400798)

Departamento de Información e Asistencia

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 13571/2014-V; declaración de incompetencia

Ramadan, Marian Cezar (Y1472276Z)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 10888/2014-V; notificación de trámite de audiencia

RG Automoción Lugo, S.L. (B27792456)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 10711/2013-V; notificación de trámite de audiencia

Rodríguez Torres, José (34259377A)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados (248/2014-I); 3º requirimento para a presentación da declaración

Sali Ionut, Florin (Y2701265K)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 11324/2014-V; notificación de trámite de audiencia

Sánchez Vázquez, Miguel (33335856R)

Departamento de Xestión Tributaria

Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados; expediente núm. 8065/2013-V; liquidación núm. 620111134378