Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 41 Luns, 2 de marzo de 2015 Páx. 8602

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas

CÉDULA do 9 de febreiro de 2015, do Servizo de Mobilidade de Lugo, pola que se notifican as resolucións ditadas nos expedientes sancionadores en materia de transportes terrestres (expediente LU-01990-O-2014 e cinco máis).

De conformidade co disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, notifícaselles ás persoas que a seguir se relacionan as resolucións que o xefe territorial ditou nos expedientes sancionadores instruídos por infracción da normativa sobre transporte terrestre, porque, intentada a notificación, non se puido efectuar.

Son informados de que contra a dita resolución, que non é definitiva na vía administrativa, cabe recurso de alzada, ante o director xeral de Mobilidade, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao da publicación desta cédula.

En caso de conformidade coa resolución sancionadora, os interesados deberán aboar a multa imposta, empregando o modelo impreso que se facilitará no Servizo de Mobilidade.

No caso de non presentar recurso de alzada e non pagar a sanción imposta, procederase ao seu cobramento pola vía de constrinximento segundo o previsto no artigo 97 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Para que conste e lles sirva de notificación aos interesados, asino e selo esta cédula.

Lugo, 9 de febreiro de 2015

Mª del Pilar Represa Fernández
Xefa do Servizo de Mobilidade de Lugo

ANEXO

Expediente

Matrícula

Denunciante

Persoa sancionada

DNI/CIF

Último enderezo coñecido

Infracción cometida

Data-Hora

Estrada-p.q.

Precepto cualificador

Precepto sancionador

Sanción imposta

LU-01990-O-2014

2896-GGZ

Garda Civil N91728L

Fontano Coello, Manuel

10153479Z

r/ Oliegos, 18

24700 Astorga (León)

A condución sen respectar as pausas regulamentariamente exixidas. Superior a 4 horas e 30 minutos e inferior ou igual a 5 horas.

1.8.2014; 16.56

N-540; 13,500

Artigo 142.17 da LOTT

Artigo 143.1.a) da LOTT

100 euros

LU-01996-O-2014

4155-DKD

Garda Civil 1525 C89317F

Logística Serafín, S.L.

B27192863

Lamela, 4

27211 Guntín (Lugo)

O exceso igual ou superior ao 2,5 % e inferior ao 10 % sobre a MMA total en vehículos con MMA superior a 12 toneladas. Exceso de peso superior ao 2,5 %.

21.7.2014; 16.19

A-8; 575,00

Artigo 142.2 da LOTT

Artigo 143.1.c) da LOTT

301 euros

LU-02191-O-2014

9424-HNN

Garda Civil 2702 U89694K

Multad, S.L.

B39234935

Bº del Mesón, s/n

39730 Beranga (Cantabria)

Diminución do descanso diario normal (sobre 11 horas). Igual ou superior a 10 horas e inferior a 11 horas.

6.9.2014; 20.30

A-6; 484,0

Artigo 142.17 da LOTT

Artigo 143.1.a) da LOTT

100 euros

LU-02212-O-2014

1712-DLX

Garda Civil 2702 U89694K

Transleca, S.L.

B15268253

Ferrería, 44

27800 Vilalba (Lugo)

Non levar a bordo do vehículo o título habilitante ou a documentación formal que acredite a posibilidade legal de prestar o servizo.

14.9.2014; 15.55

A-6; 484,0

Artigo 142.8 da LOTT

Artigo 143.1.b) da LOTT

201 euros

LU-02215-O-2014

6625-FRW

Garda Civil 2701 F02025Q

Transportes y Hormigones Silvota, S.L.

B33544396

Pg. Silvota-parcela, 38 1

33192 Llanera (Asturias)

Non levar a bordo do vehículo o título habilitante ou a documentación formal que acredite a posibilidade legal de prestar o servizo.

8.9.2014; 15.27

A-6 474,0

Artigo 142.8 da LOTT

Artigo 143.1.b) da LOTT

201 euros

LU-02360-O-2014

4219-HWY

Garda Civil 2701 C30220X

Transportes Javier García Santos, S.L.

B15853740

Regueiro Escuro, 9, San Pedro de Nós

15176 Oleiros (A Coruña)

O exceso igual ou superior ao 5 % e inferior ao 15 % sobre a MMA total en vehículos con MMA ata 12 toneladas. Exceso de peso igual ou superior ao 7 %.

18.9.2014; 7.39

A-6; 485,0

Artigo 142.2 da LOTT

Artigo 143.1.c) da LOTT

325 euros