Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 42 Martes, 3 de marzo de 2015 Páx. 8728

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 10 de febreiro de 2015, da Dirección Xeral de Emprego e Formación, pola que se dá publicidade ás axudas concedidas ao abeiro da Orde do 8 de maio de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para os obradoiros de emprego, dentro dos programas mixtos de emprego e formación da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2013 (Diario Oficial de Galicia número 93, do 16 de maio).

O artigo 21.6 da orde reguladora dispón que as resolucións de concesión serán obxecto de publicación segundo o establecido no artigo 13.4 da Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración pública galega, no Decreto 132/2006, do 27 de xullo, polo que se regulan os rexistros públicos creados nos artigos 44 e 45 da Lei 7/2005, do 29 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2006, e no artigo 15 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

En consecuencia,

RESOLVO:

Ordenar a publicación no Diario Oficial de Galicia das subvencións concedidas con cargo á aplicación orzamentaria 11.03.322A.460.2, para o programa de obradoiros de emprego no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ao abeiro da Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio).

Santiago de Compostela, 10 de febreiro de 2015

Ana María Díaz López
Directora xeral de Emprego e Formación

ANEXO

Procedemento

Definición procedemento

Núm. exped.

Solicitante

DNI/CIF

Concedido 2013

Concedido 2014

Aplicación

Orde

353A

Obradoiro de emprego

15/00001/13

Concello de Betanzos

P1500900D

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00002/13

Concello de Cambre

P1501700G

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00003/13

Concello de Monfero

P1505100F

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00004/13

Concello de Vedra

P1509000D

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00009/20

Concello de Ortigueira

P1506200C

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00010/13

Concello do Pino

P1506700B

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00011/13

Concello de Padrón

P1506600B

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00012/13

Concello de Oleiros

P1505900I

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00013/13

Concello de Vimianzo

P1509300H

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00014/13

Concello de Ribeira

P1507400H

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00018/13

Concello da Laracha

P1504200E

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00019/13

Concello de Santiago de Compostela

P1507900G

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00021/13

Concello da Coruña

P1503000J

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00024/13

Concello de Ferrol

P1503700E

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00028/13

Concello de Val do Dubra

P1508900F

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00029/13

Concello de Oza dos Ríos

P1506400I

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

15/00031/13

Concello de Fene

P1503600G

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

27/00002/13

Concello do Vicedo

P2706400E

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

27/00003/13

Concello de Pantón

P2704100C

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

27/00004/13

Concello de Foz

P2701900I

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

27/00006/13

Concello de Lugo

P2702800J

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

27/00007/13

Concello de Outeiro de Rei

P2703900G

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

27/00013/13

Concello de Vilalba

P2706500B

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

27/00015/13

Concello de Sarria

P2705700I

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

27/00016/13

Concello de Rábade

P2705600A

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

27/00017/13

Concello de Burela

P2706800F

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00002/13

Mancom.Voluntaria de Concellos da Comarca de Ourense

P3200026G

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00003/13

Concello de Ourense

P3205500F

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00004/13

Concello de Sarreaus

P3207900F

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00005/13

Concello de Celanova

P320250I

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00007/13

Consorcio Río Arnoia

P3200011I

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00008/13

Concello de Monterrei

P3205100E

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00009/13

Concello da Rúa

P3207300I

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00010/13

Concello do Barco de Valdeorras

P3205100E

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00012/13

Concello do Carballiño

P3202000J

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00018/13

Mancomunidade Intermunicipal Voluntaria do Ribeiro

P3200021H

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

32/00020/13

Concello de Verín

P3208600A

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00001/13

Mancomunidade de Municipios do Salnés

G36061174

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00003/13

Concello de Cambados

P3600600E

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00004/13

Concello de Vilagarcía de Arousa

P3606000B

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00005/13

Concello de Lalín

P3602400H

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00008/13

Macomunidade de Concellos do Val Miñor

P8605705F

163.454,93

40.863,73

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00009/13

Concello de Vigo

P3605700H

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00012/13

Concello de Tui

P3605500B

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00015/13

Concello da Cañiza

P3600900I

142.134,72

35.533,68

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00016/13

Concello de Redondela

P3604500C

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00017/13

Concello da Estrada

P3601700B

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00019/13

Concello de Pontevedra

P3603800H

170.561,66

42.640,42

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00023/13

Consorcio Local Conca do Lérez

P3600037J

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)

353A

Obradoiro de emprego

36/00024/13

Concello de Moaña (Padroado Municipal Beiramar)

P8602901D

156.348,19

39.087,05

11.03.322A.460.2

Orde do 8 de maio de 2013 (Diario Oficial de Galicia núm. 93, do 16 de maio)