Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Venres, 27 de marzo de 2015 Páx. 12153

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal sanitario diplomado e de formación profesional, convocado por Resolución do 8 de xaneiro de 2014.

De conformidade co previsto na base 11.5 da Resolución do 8 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 13, do 21 de xaneiro), pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal sanitario diplomado e de formación profesional deste organismo, valoradas as reclamacións presentadas contra a Resolución do 7 de novembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 219, do 14 de novembro) pola que se publicaron as puntuacións e destinos provisionais obtidos, este centro directivo, como órgano convocante do proceso

RESOLVE:

Primeiro. Declarar resolto definitivamente o concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal sanitario diplomado e de formación profesional deste organismo, convocado pola Resolución do 8 de xaneiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 13, do 21 de xaneiro), coa adxudicación dos destinos que se indican no anexo desta resolución.

Segundo. As listas coas puntuacións e, de ser o caso, os destinos definitivos asignados en cada unha das categorías convocadas, atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a concursante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. De conformidade co previsto na base décimo segunda da Resolución do 8 de xaneiro de 2014, por necesidades organizativas e asistenciais e co obxecto de preservar o normal funcionamento dos distintos centros de xestión do organismo no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución do concurso, amplíase o prazo xeral de cesamento previsto nesta base, de modo tal que o cesamento dos/das profesionais que tendo participado no concurso de traslados resulten adxudicatarios/as de destino producirase con data do 7 de abril.

Cuarto. A toma de posesión da nova praza deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde; no prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2015

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO
Destinos adxudicados por categoría

Diplomados sanitarios

Enfermeiro/a

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*402T

Abadín Campaño, Ana Isabel

5400012

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Milladoiro

Tarde

Ames

*288P

Abalo Ozores, Lidia

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*535W

Aboy García, María de los Ángeles

47100011

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

*215D

Acevedo Blanco, Pilar

35300010

EOXI de Santiago de Compostela

Muros PAC

-

Muros

*657K

Achalandabaso Cubas, Alasne

55100011

EOXI de Vigo

Sárdoma

Mañá

Vigo

*439S

Aguilar Mateo, Andrea

70100010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Vigo

-

Vigo

*945G

Allegue Barreiro, Flavia María

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*067T

Alonso Abad, María Milagros

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*104E

Alonso Clemente, Sonia María

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*209R

Alonso García, María José

25700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Guntín

Mañá

Guntín

*461L

Alonso González, Ana Teresa

320400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*332P

Alonso Mera, Margarita

7200010

EOXI de Ferrol

As Pontes PAC

-

Pontes de García Rodríguez, As

*655H

Alonso Pérez, Rosa María

71900010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Santiago de Compostela

*897G

Alonso Pérez, Yolanda

320400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*173M

Alvarado Blanco, Ángela

38900011

EOXI da Coruña

O Castrillón

Mañá

Coruña, A

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*954M

Álvarez Costa, Eva María

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*275J

Álvarez Giráldez, Carlos

25200011

EOXI de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

*948X

Álvarez Sos, María Mar

4200011

EOXI da Coruña

Abegondo

Mañá

Abegondo

*835E

Antas Rodríguez, Dalia

2600013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Desprazable

Pontevedra

*951D

Aramburu García, María Carmen

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*904P

Arana López, Rosa María

28500011

EOXI de Vigo

López Mora

Mañá

Vigo

*533F

Arbones Fernández Vega, María José

28500012

EOXI de Vigo

López Mora

Tarde

Vigo

*155G

Arcos Fuentes, María Cristina

16600011

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

*724H

Ares Couceiro, José Ramón

35800012

EOXI de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

*920E

Ares Márquez, María Eugenia

45000011

EOXI de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

*133H

Arias Fernández, María del Carmen

34300011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

*842C

Armesto López, Lourdes

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*064F

Arroyo Rodríguez, Antonio

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*326V

Astor Camino, Ana María

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*385W

Baamonde Viador, Julita

23600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Fingoi-Nadela

Mañá

Lugo

*663L

Baillo Terol, María Ángeles

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*635Y

Barcia Raposo, María Isabel

41500011

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*080C

Barreira Pereira, José Miguel

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*753M

Barreiro Busto, Manuela

10800012

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Tarde

Boiro

*312B

Barreiro Olveira, Carmen

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*599Z

Barros Carballo, María Ángeles

11700011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*455Z

Batlle Ortiz, Silvia

40500011

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

Coruña, A

*291Q

Baúlo Carballo, Carmen Basilisa

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*652B

Bazarra Martín, Ana Beatriz

40500012

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

*807E

Bello Bello, Vicente

71900010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Santiago de Compostela

*619Y

Blanco Buján, María Pilar

5400011

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Milladoiro

Mañá

Ames

*488H

Blanco Figueiras, Paula

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*541P

Blanco Franco, María Esther

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*145R

Blanco Méndez, María Teresa

15300012

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Tarde

Coruña, A

*954S

Blanco Santos, Asunción Amelia

52200010

EOXI da Coruña

Sada PAC

-

Sada

*283J

Bolado Rodríguez, María Amparo

47800012

EOXI de Vigo

Porriño, O

Tarde

Porriño, O

*485R

Boullosa Lale, Silvia

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*190S

Boullosa Piñeiro, Cándida

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*151P

Bouza Fernández, Ana María

26700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*603K

Bóveda Fernández, María Paloma

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*139G

Bravo Abraldes, Rosa María

37800012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos

Tarde

Ourense

*015E

Bravo Rodríguez, María del Carmen

26700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*098D

Brea Hervés, Araceli

35700011

EOXI da Coruña

Muxía

Mañá

Muxía

*500S

Brenlla Ameijeiras, Dolores

62600011

EOXI da Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

*572T

Buíde Illobre, Ana María

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*643W

Cabana Garabana, Celsa

41300012

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

*413L

Cagide Val, Elena

22700011

EOXI da Coruña

Federico Tapia

Mañá

Coruña, A

*306G

Camaño Casas, Rosa Ana

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*737M

Cambeiro Núñez, Josefa Rosario

37700011

EOXI da Coruña

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

*201L

Campos Chan, Lidia

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*012W

Campos Manivesa, Juan Manuel

58800011

EOXI de Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

*044Q

Campos Rivas, María Magdalena

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*816E

Canda Riobó, María Emilia

1100012

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

*264X

Carbajo Núñez, Lourdes María

58000011

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

*943J

Carbajosa Blanco, María del Rosario

1300010

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada PAC

-

Estrada, A

*398K

Carballeda Ferreiro, José Francisco

61300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

*629F

Carballido Piñeiro, María José

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*016C

Carreira Fernández, Rocío

44900011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pantón

Mañá

Pantón

*989V

Carreira Rodríguez, María Isabel

26200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

*724S

Cartelle Loureiro, Susana

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*380Z

Casares López, Olga María

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*111T

Castaño Sobrino, María Dolores

60900012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

*346X

Castedo Fernández, Concepción

43600011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Outeiro de Rei

Mañá

Outeiro de Rei

*724J

Castilla Ariza, Asunción

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*539Q

Castillo Fernández, Carmen

31900011

EOXI da Coruña

Miño

Mañá

Miño

*716W

Castro García, María del Carmen

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*460X

Castro Iglesias, María del Pilar

22300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Entrimo

Mañá

Entrimo

*351B

Castro Iglesias, María Sonia

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*752B

Castro Peón, María del Pilar

29700011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

*551C

Castro Rego, Carmen

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*041D

Cebral Vázquez, María Herminia

53300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

*680Q

Ceide Fonteboa, Sandra

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*826X

Cerviño Rodríguez, María Dolores

38900012

EOXI da Coruña

O Castrillón

Tarde

Coruña, A

*201X

Chao Fernández, María Aurora

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*143G

Cid Díaz, David

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*046H

Codina Moledo, Paula

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*401H

Cogolludo Fernández, Rosa María

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*169D

Collazo Rodríguez, Alejandro

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*036N

Conde Fernández, Julia

56500011

EOXI de Vigo

Teis

Mañá

Vigo

*867X

Cons Barreiro, María Consuelo

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*557C

Corbacho Rodríguez, Ana Belén

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*391R

Cortés Rey, Noemí

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*588M

Corzo Albo, María Elena

51900011

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*007A

Costas Blanco, Jorge

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*728A

Costas Manzanares, María Consolación

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*653B

Couselo García, María Fernanda

18100011

EOXI de Ferrol

Cerdido

Mañá

Cerdido

*065Q

Couto Vázquez, María del Carmen

49600011

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Mañá

Rianxo

*601N

Cribeiro González, Martín

46700011

EOXI da Coruña

Ponteceso

Mañá

Ponteceso

*222G

Cruz López, Ana María

18400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Cervo-San Cibrao

Mañá

Cervo

*325N

Curras Rúa, María Teresa

32000012

EOXI de Vigo

Moaña

Tarde

Moaña

*425F

Dacal Pérez, María Rosa

41200011

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

*473D

De Bernardo Pena, Manuela

32000012

EOXI de Vigo

Moaña

Tarde

Moaña

*341N

De Castro Fernández, Héctor

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*651E

De Ceano-Vivas Hernández, María Luisa

15600011

EOXI de Vigo

Casco Vello

Mañá

Vigo

*235F

De Vicente Díaz, Evaristo Iván

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*768T

Del Río Paz, María José

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*330Z

Del Río Rodríguez, Beatriz

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*155C

Díaz Castro, Isabel

16200011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Castro de Rei-Castro Ribeiras do Lea

Mañá

Castro de Rei

*222B

Díaz Díaz, Luis

1100012

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

*576F

Díaz Mella López, Marta

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*702N

Díaz Pérez, Alicia

1000011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

*342R

Díaz Rey, María Jesús

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*655Y

Diéguez Montes, Mª Josefa de la Paz

59000011

EOXI de Santiago de Compostela

Valga

Mañá

Valga

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*050K

Diz Diz, María Luisa

51900012

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

*004G

Domínguez Buján, Alejandra

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*074S

Domínguez Martínez, María Josefa

70100010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Vigo

-

Vigo

*335M

Dono Díaz, María de los Ángeles

61300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

*146P

Dopazo Darriba, Áurea

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*255F

Dopico Varela, María del Carmen

47100012

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

*596N

Dosil Caamaño, Susana

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*718L

Durán Castro, Juan

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*688F

Durán Diéguez, Azucena

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*187H

Durán Martínez, María de los Reyes

6200011

EOXI da Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

*814G

Entenza Dopazo, María Concepción

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*386M

Escudero Álvarez, Ana María

32000011

EOXI de Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

*856N

Estraviz Vázquez, Concepción

54000012

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

Coruña, A

*429Z

Expósito Rodríguez, Guadalupe

59300013

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Desprazable

Ourense

*703L

Fariña Golpe, Sonia

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*658P

Fariña Sueiro, María Teresa

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*756G

Feliz Cotado, Gloria

41200011

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Mañá

Oleiros

*780B

Fernández Arias, Juan Vicente

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*366P

Fernández Castro, Nieves

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*522W

Fernández Fernández, María Teresa

6400011

EOXI da Coruña

Arteixo-Meicende

Mañá

Arteixo

*599Y

Fernández García, María Adelina

34500011

EOXI de Vigo

Mos

Mañá

Mos

*489C

Fernández García, Silvia

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*024J

Fernández Gómez, Carlos

60400010

EOXI de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

*409S

Fernández López, María Clara

10800011

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*958H

Fernández Loureiro, María Carmen

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

*859G

Fernández Rivera, Sonia

320400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*340Z

Fernández Rodríguez, Lorena

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*272S

Fernández Rodríguez, María Güendi

271700010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*495B

Fernández Romero, Flora

61100010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

-

Vilagarcía de Arousa

*485S

Fernández Veiras, María Lourdes

57200011

EOXI de Santiago de Compostela

Tordoia

Mañá

Tordoia

*533T

Fernández Villar, Ana Isabel

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*927W

Fernández Villar, Francisco Javier

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*217G

Ferrán Anegón, Inmaculada Francisca

10900010

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro PAC

-

Boiro

*361B

Ferreiro Iglesias, Iván

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*935C

Ferreiro Pacheco, María Begoña

71900010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Santiago de Compostela

*870B

Ferro Gorís, Inés Isabel

1200012

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Tarde

Estrada, A

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*012M

Figueira Vicente, Rosa

31900011

EOXI da Coruña

Miño

Mañá

Miño

*529V

Figueiro Sanromán, Rita

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*033L

Fociños Iglesias, María Concepción

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*864B

Fole Santalla, María Dolores

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*867K

Fontenla González, María Teresa

19800011

EOXI de Santiago de Compostela

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

*998N

Forneiro Arce, Rosa María

5100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

*471Z

Fraga Pallas, Felisa

41200012

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Tarde

Oleiros

*467K

Franco Martínez, María Teresa

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*496G

Freire Conde, Marta

46100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pol

Mañá

Pol

*824X

Fuente Gayoso, María Mar

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*713C

Fuentes Barrán, Isidro Manuel

63100012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Tarde

Viveiro

*493C

Gago Justo, María Elvira

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*727K

Galego Novo, María Carmen

7400011

EOXI de Ferrol

As Somozas

Mañá

Somozas, As

*421H

Gañete Rodríguez, María Mar

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*380F

García Acuña, Raquel

70700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Centro Itinerante (DI-MOBIL)

-

Vigo

*139H

García Díaz, María Teresa

1100012

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

*051L

García Fernández, María Carmen

5300011

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Bertamiráns

Mañá

Ames

*987T

García Fraga, José Manuel

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*114E

García Irimia, Miguel

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*799A

García Muriel, Concepción

12000011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Burela

Mañá

Burela

*678S

García Otero, Ana

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*890B

García Suárez, María Esther

6000011

EOXI de Ferrol

Ares

Mañá

Ares

*140Y

García Vázquez, Mónica

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*867M

García-Gesto García, Cecilia

48400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

*454Q

Garrido Vilas, María Luisa

46400011

EOXI de Vigo

Ponteareas

Mañá

Ponteareas

*898J

Gayoso Lavandeira, María del Carmen

48400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

*812F

Gil Campelo, Ángeles

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*354D

Gil Rodríguez, María de la Cruz

35200011

EOXI de Santiago de Compostela

Muros

Mañá

Muros

*949L

Girondo Meijome, Martín

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*633K

Gómez Fontán, Felisa

49300011

EOXI de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

*968H

Gómez Garrido, Paula María

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*968P

Gómez Hermida, Isabel

45900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

*522G

González Barreiro, María Luisa

50100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia-O Carballiño

Mañá

Ribadavia, Carballiño (O)

*434L

González Bernárdez, María Belén

38500012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Tarde

Carballiño, O

*331D

González Bernárdez, María José Sira

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*723A

González Carrasco, María Francisca

52100011

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

*053M

González Diéguez, María Soledad

43300011

EOXI de Santiago de Compostela

Os Tilos

Mañá

Teo

*756S

González García, Mercedes

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*297Q

González Gil, María Mercedes

57000013

EOXI de Vigo

Tomiño

Desprazable

Tomiño

*224B

González González, Julia

63800010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia PAC

-

Xinzo de Limia

*943L

González Iglesias, María Elena

8400012

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Barbadás-A Valenzá

Tarde

Barbadás

*272R

González Lameiro, Isabel

45500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Pereiro de Aguiar, O

Mañá

Pereiro de Aguiar, O

*348C

González Martínez, Ana María

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*984Z

González Molares, María Isaura

9900011

EOXI de Vigo

Bembrive

Mañá

Vigo

*879M

González Nores, Adolfo

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*603Z

González Pérez, Consuelo

34500011

EOXI de Vigo

Mos

Mañá

Mos

*542P

González Rial, Patricia

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*675H

González Ríos, Felicísimo Vicente

19300011

EOXI da Coruña

Coirós

Mañá

Coirós

*740T

González Rodríguez, María del Pilar

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*261P

González Troiteiro, Saray

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*944W

González Vázquez, María Belén

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*517E

Graña González, María Isabel

46400012

EOXI de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

*552W

Graña Vázquez, Elena

10800011

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*029K

Guerra Morato, María Dolores

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*817M

Guerrero Lombardía, Isabel Carmen

2400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

*259V

Gutiérrez Eslava, María Ángeles

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*239W

Gutiérrez Ferreira, María Isabel

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*697Z

Hermans Cadavid, Beatriz

24300011

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*370D

Hierro Illanes, María Victoria

1100011

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*928N

Holgado Martín, Eloísa

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*132Z

Iglesias Carnero, Mª Pilar

4500011

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Mañá

Culleredo

*851E

Iglesias Otero, María Isabel

13300013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Desprazable

Cambados

*599B

Iglesias Rodríguez, Paula

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*618B

Iglesias Silva, María Patricia

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*306F

Iglesias Vigo, Víctor

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*391S

Isoba Rodríguez, Susana

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*142W

Janeiro Caramés, José Ramón

55500011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Seoane-Folgoso do Courel

Mañá

Folgoso do Courel

*920F

Juncal Alves, María José

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*678E

Juncal Menéndez, Francisco José

34300011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Moraña

Mañá

Moraña

*455Q

Lado Lestón, Manuela

15000011

EOXI de Santiago de Compostela

Carnota

Mañá

Carnota

*595P

Lama Lama, Aurora

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*982W

Landesa García, César

58000011

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

*391N

Landín Martínez, María de la O

32000011

EOXI de Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

*510Y

Lema Canay, María del Pilar

47000011

EOXI de Santiago de Compostela

Pontecesures

Mañá

Pontecesures

*729E

Lista Rodríguez, María del Cielo

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*964J

Longa González, Carmen

19200011

EOXI de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

*479L

López Albardonedo, María Teresa

41500011

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*409D

López Bermúdez, María Blanca

71900010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Santiago de Compostela

*490N

López Blanco, Antón

15800011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Castrelo do Val

Mañá

Castrelo do Val

*695Z

López Bolaño, María del Carmen

14700012

EOXI da Coruña

Carballo

Tarde

Carballo

*525P

López Campoamor, Dulce María de Jesús

32700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mañá

Mondoñedo

*378A

López Fernández, María Luisa

44200011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Padrenda-Crespos

Mañá

Padrenda

*658P

López Fontela, Irene

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*692Q

López Lago, María Pilar

30200012

EOXI da Coruña

Matogrande

Tarde

Coruña, A

*103Q

López Louro, Rosa María

10700011

EOXI de Santiago de Compostela

Boimorto

Mañá

Boimorto

*960P

López Morán, Natalia

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*454F

López Oubiña, Mónica

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*301H

López Pérez, Francisca

56700012

EOXI de Santiago de Compostela

Teo-Cacheiras

Tarde

Teo

*960T

López Saavedra, Manuel

271700010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*555H

López Sanmartín, Rosa María

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*676Z

Lorenzo López, María Dolores

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*698D

Lorenzo Pena, María José

6200011

EOXI da Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

*804C

Lozano Cabarcos, María Carmen

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*564X

Lumbreras Márquez, Beatriz

19600011

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

*006Y

Maceira Galarza, Gonzalo

32100011

EOXI de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

*633S

Mañana López, María Yolanda

14700012

EOXI da Coruña

Carballo

Tarde

Carballo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*759M

Mariño Gómez, Mercedes

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*752P

Mariño Porto, Amelia Balbina

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*557S

Martín-Forero Maestre, Montserrat

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*730R

Martínez Campos, José

47900010

EOXI de Vigo

Porriño PAC

-

Porriño, O

*329K

Martínez Leis, María Dolores

22500011

EOXI de Santiago de Compostela

Esteiro

Mañá

Muros

*168N

Martínez Míguez, María Pilar

48100011

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

*225W

Martínez Moreiras, María Isabel

70000010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Ourense

-

Ourense

*205T

Martínez Opazo, María Jesús Zaida

47700010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

-

Pontevedra

*816D

Martínez Pérez, Manuela

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*999A

Martínez Reboredo, José Andrés

41500011

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*908F

Martínez Varela, Soledad Mercedes

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

*329X

Martínez-Falero del Pozo, María Sofía

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

*288T

Meis Blanco, María Pilar

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*365J

Méndez Rodríguez, Carmen

45400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pedrafita do Cebreiro

Mañá

Pedrafita do Cebreiro

*548B

Méndez Rodríguez, Susana

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*403K

Méndez Salgado, Mónica

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*725C

Mendía Sanmartín, Mercedes

19600012

EOXI de Vigo

Colmeiro

Tarde

Vigo

*769E

Menor Rodríguez, María José

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*069Z

Mera Cores, María Ángeles

50700011

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

*967J

Míguez Labandeira, María Teresa

27700013

EOXI de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

*661K

Mille Galán, María Dolores

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*199K

Mínguez Hermida, María de los Ángeles

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*043N

Mínguez Moreno, Ana María

4400011

EOXI da Coruña

Abente y Lago

Mañá

Coruña, A

*969B

Montejano Rivas, José

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*548B

Montero Cibrián, José Ramón

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*964Y

Montoiro Cepeda, Mª de la Encarnación

44300011

EOXI de Santiago de Compostela

Padrón

Mañá

Padrón

*126A

Moralejo Gómez, Mercedes

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*122Z

Morandeira Pérez, María Herminia

70000010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Ourense

-

Ourense

*230J

Moredo González, María José

14000010

EOXI de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas

*585Q

Moreira Zarategui, Fernando

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*520P

Morigosa Galiano, María Concepción

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*491L

Morla Bóveda, Concepción

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*594T

Mosquera Barreiro, Amelia Esperanza

13600011

EOXI da Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

*797E

Mosquera Rodríguez, Carlos

48100013

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Desprazable

Porto do Son

*551A

Mosquera Rodríguez, Celsa

56500012

EOXI de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

*211B

Moure Fernández, Laura del Carmen

51900011

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*204N

Muguerza Pala, Begoña

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*116C

Muñiz Fernández, Marta

70700010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Centro Itinerante (DI-MOBIL)

-

Vigo

*665V

Muñiz Rodríguez, Jacobo

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*787G

Navasquillo Lorda, María Ángeles

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*921X

Neira Otero, Lucía

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*209V

Nicolay Eiras, Valentina Josefa

71900010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Santiago de Compostela

*897V

Nieto Bernárdez, César

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*644C

Nieva Albaina, Ana María

54800011

EOXI de Santiago de Compostela

Santiso

Mañá

Santiso

*020E

Nogueira Fariña, María Piedad

43000012

EOXI da Coruña

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

*913J

Novo Bernárdez, María Esther

52100011

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

*177C

Novoa Pérez, Esther

3500011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Mañá

Ourense

*137S

Núñez Espasandín, Oliva

320400010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*522W

Ogando Freire, Ildefonso Jesús

58800011

EOXI de Ferrol

Valdoviño

Mañá

Valdoviño

*626J

Olarza González, Jesús Alberto

30200011

EOXI da Coruña

Matogrande

Mañá

Coruña, A

*074H

Otero Iglesias, Dolores

2900011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pobra do Brollón

Mañá

Pobra do Brollón, A

*972W

Otero Tizón, Amalia

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*019E

Padrón Chao, Regina

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*385C

Pais López, María

41500011

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*235M

Pallares Pereira, María Erica

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*218E

Parada Gañete, Silvia

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*035V

Parada Loira, Isolina

4900011

EOXI de Vigo

Aldán-Hío

Mañá

Cangas

*952W

Páramos Vaqueiro, Flora

58100010

EOXI de Vigo

Tui PAC

-

Tui

*697W

Parcero Martínez, Manuel Ernesto

25200012

EOXI de Vigo

Gondomar

Tarde

Gondomar

*730G

Pardiñas Pena, María Carmen

43000012

EOXI da Coruña

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

*600K

Pardo Sousa, María Teresa

1900011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Gudiña

Mañá

Gudiña, A

*576E

Paredes Ríos, Rosa María

71800010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Base Santiago

-

Santiago de Compostela

*362L

Parra Hernández, Yolanda

54500011

EOXI de Vigo

Santa María de Oia

Mañá

Oia

*240G

Patricio García, María Jesús

15400010

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

-

Coruña, A

*113C

Patrón Catalán, Luis

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*592K

Pazos Aldao, María Dolores

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*904C

Pazos Rey, Marta María

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*077Z

Peaguda Pérez, María del Carmen

13700010

EOXI da Coruña

Cambre PAC

-

Cambre

*194H

Pedreño Abeijón, María Isabel

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*819Y

Pellón Iglesias, María Petronila

46400012

EOXI de Vigo

Ponteareas

Tarde

Ponteareas

*184W

Pena Duro, María Rocío

36200011

EOXI de Ferrol

Narón-O Val-Pedroso

Mañá

Narón

*473K

Pena López, José Ángel

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*851Z

Peón Sánchez, María Jesús

35900010

EOXI de Ferrol

Narón PAC

-

Narón

*298A

Pereiro Fariña, Raquel

23700011

EOXI da Coruña

Fisterra

Mañá

Fisterra

*519N

Pérez Crespo, María del Pilar

47800012

EOXI de Vigo

Porriño, O

Tarde

Porriño, O

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*139S

Pérez del Castillo, María Carmen

16600011

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

*317A

Pérez Fulgueira, María Yolanda

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*296Y

Pérez Gómez, María del Mar

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*413W

Pérez Guerra, Ángel María

1100012

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

*662F

Pérez Millara, María Teresa

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*628P

Pérez Pérez, Rosa María

30100011

EOXI de Vigo

Matamá

Mañá

Vigo

*139V

Pérez Pernas, Elena

58000012

EOXI de Vigo

Tui

Tarde

Tui

*765C

Pérez Rodríguez, Carmen Fátima

40100011

EOXI de Vigo

O Rosal

Mañá

Rosal, O

*585H

Pérez Rodríguez, Concepción

62800012

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Tarde

Pontevedra

*104R

Pérez Rodríguez, Eva

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*044Q

Pérez Saavedra, Alejandro

70400010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Lugo

-

Lugo

*612J

Pérez Vázquez, María del Carmen

35200011

EOXI de Santiago de Compostela

Muros

Mañá

Muros

*031A

Pernas Torres, Enrique

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*648L

Pesado Cartelle, José Ángel

35800012

EOXI de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

*534A

Pino Pérez, Fabiola

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*304A

Piñeiro Díaz, Ildefonso

18700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

*509G

Piñeiro Lemos, José Ángel

14000010

EOXI de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas

*640X

Platero Varela, Fernando

53300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

San Roque

Mañá

Lugo

*662K

Pol Paz, Margarita

37000013

EOXI de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

*450W

Pombar Rodríguez, María Victoria

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*512H

Ponte Longueira, María Margarita

52100011

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

*434G

Portabales López, Perfecta

21900011

EOXI da Coruña

Dumbría

Mañá

Dumbría

*442C

Pouso Gaciño, María Virginia

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*854R

Presa Barros, María Carmen

70100010

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Vigo

-

Vigo

*501J

Prieto Giráldez, Vanesa

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*577W

Prieto Souto, María Elisa

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*605E

Puente Muíña, María de la Luz

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*303P

Queizán Fernández, María Dolores

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*379F

Quintela Valiño, María Jesús

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*021B

Quintián Freire, Juan Carlos

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*532S

Ramos Álvarez, Senén

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*468B

Ramos Maneiro, María Carmen

24400011

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas, As

Mañá

Santiago de Compostela

*497Q

Redondo Sayáns, José Luis

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*637J

Refojo Rodríguez, Rosa María

64300011

EOXI da Coruña

Zas

Mañá

Zas

*318Q

Regueiro Fernández, María José

59700011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

*537R

Rendo Míguez, María José

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*397G

Reñones Crego, María Concepción

44300011

EOXI de Santiago de Compostela

Padrón

Mañá

Padrón

*611V

Reverte Domenech, Mercedes

6200012

EOXI da Coruña

Arteixo

Tarde

Arteixo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*281K

Rey Correa, María Eugenia

21300011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cuntis

Mañá

Cuntis

*344L

Rial Covelo, Belia

20300011

EOXI de Vigo

Coruxo

Mañá

Vigo

*079F

Rial García, Guadalupe

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*630P

Rico Iglesias, María Dolores

34800011

EOXI de Ferrol

Mugardos-Ares

Mañá

Mugardos, Ares

*768F

Riobó Pereira, Josefa

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*006S

Ríos García, Celia

31600011

EOXI de Santiago de Compostela

Mesía

Mañá

Mesía

*672G

Rivas Roibás, Ángela

22900010

EOXI de Ferrol

Fene PAC

-

Fene

*342L

Roca Queimadelos, Paula

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*515E

Rochela Árias, Guillermina

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*981X

Rodríguez Acuña, Jaime

62800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*706M

Rodríguez Blanco, María Montserrat

63100012

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro

Tarde

Viveiro

*259R

Rodríguez Castiñeira, María del Carmen

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*897R

Rodríguez Cedrón, Ada Adriana

22400011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Esgos

Mañá

Esgos

*918Q

Rodríguez Crespo, Otilia

50500011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Ribadumia

Mañá

Ribadumia

*789M

Rodríguez Dacal, María José

45000011

EOXI de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

*420X

Rodríguez Damea, María Olga

58000012

EOXI de Vigo

Tui

Tarde

Tui

*328J

Rodríguez Díaz, Lucia

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*816X

Rodríguez Fachal, María del Carmen

4500012

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Tarde

Culleredo

*173R

Rodríguez Fernández, Clotilde

29300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Maceda-Castro Caldelas-Trives

Mañá

Maceda, Castro Caldelas, Pobra de Trives (A)

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*325S

Rodríguez Fernández, Josefa

70600010

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Ourense

-

Ourense

*142F

Rodríguez Gayoso, Sofía

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*242M

Rodríguez Gil, Marta

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*953L

Rodríguez Gómez, María Teresa

18700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

*129H

Rodríguez González, Clara

28300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Lobeira

Mañá

Lobeira

*987C

Rodríguez Iglesias, Francisco Javier

42000011

EOXI de Santiago de Compostela

Oroso

Mañá

Oroso

*459R

Rodríguez Louro, María José

48100011

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

*399B

Rodríguez Míguez, María Pilar

60800011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilaboa

Mañá

Vilaboa

*061J

Rodríguez Pallas, María Esther

14700011

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*015V

Rodríguez Paz, María Guadalupe

12000011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Burela

Mañá

Burela

*798P

Rodríguez Rodríguez, Estrella

4500011

EOXI da Coruña

Acea da Ma-Culleredo

Mañá

Culleredo

*683R

Rodríguez Rodríguez, Fernando

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*219N

Rodríguez Rodríguez, María Sol

19700011

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*229W

Rodríguez Rodríguez, Mercedes Isolina

35200011

EOXI de Santiago de Compostela

Muros

Mañá

Muros

*207T

Rodríguez Vázquez, Bélgica

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*783T

Rodríguez Ventín, María Isabel

32100011

EOXI de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

*847P

Rodríguez Villares, José Manuel

2700011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pastoriza-Bretoña

Mañá

Pastoriza, A

*900N

Roibás Castiñeira, María del Carmen

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*998S

Rojo Míguez, Pilar

2200011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Merca

Mañá

Merca, A

*529N

Román Daza, María Teresa

14000010

EOXI de Vigo

Cangas-Moaña PAC

-

Cangas

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*950Z

Romay Rivas, María Jesús

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*192Z

Romero Abad, Juan Miguel

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*158E

Romero Tanoira, Carmen

37400010

EOXI de Santiago de Compostela

Noia PAC

-

Noia

*042P

Rosendo Martínez, Rosa María

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*029C

Ruadas Outón, María Pilar

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*094R

Rubira Rollón, María Belén

17300011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Celanova-Bande

Mañá

Celanova, Bande

*364X

Rubira Rollón, María Elena

600011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Carballeira

Mañá

Ourense

*970N

Ruibal Peña, María Elena

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*393M

Ruiloba Molíns, María Concepción

51800013

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*086B

Ruíz Asensio, Francisco Miguel

159800010

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*755H

Ruíz Varela, Melanie

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*663T

Ruíz Vázquez, Ana Herminia

26700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*988Z

Saavedra González, Olalla

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*481G

Saborido Castro, María Sol

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*992W

Sala Ríos, María Aurora

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*179T

Salazar Benito, Concepción

5400012

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Milladoiro

Tarde

Ames

*411C

Salgueiro Pájaro, Carmen

37400010

EOXI de Santiago de Compostela

Noia PAC

-

Noia

*096K

Sampedro Villar, María Rosario

19200012

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*236B

Sánchez Eiras, José Maximino

58700010

EOXI de Vigo

Val Miñor PAC

-

Nigrán

*180R

Sánchez González, Sonia

271600010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*575H

Sánchez Maceiras, Zoraida

71900010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Santiago de Compostela

*439S

Sánchez Ouro, Ángel

55300011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

*189A

Sánchez Rodríguez, María Pilar

52100012

EOXI da Coruña

Sada

Tarde

Sada

*022M

Sánchez Sánchez, José Rubén

1100011

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*991P

Sanmiguel Árias, Silvia

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*291M

Santiago Rodríguez, María Dolores

45900013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

*634H

Santiago Santiago, Beatriz

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*159H

Sarille Gómez, María Fe

48400011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Praza do Ferrol

Mañá

Lugo

*557F

Sayáns Eirín, Mónica

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*351G

Seco Bouso, Pedro Enrique

29500011

EOXI da Coruña

Malpica-Buño

Mañá

Malpica de Bergantiños

*645L

Silva Parcero, Ana

32000011

EOXI de Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

*642T

Sixto Gato, Sandra M.

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*502F

Soria Loarte, Marta

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*611B

Souto Pereira, Montserrat

28400011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Lobios

Mañá

Lobios

*998H

Suárez Bretaña, Silvia

5100011

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

*674E

Suárez Cancela, Sonia

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*739L

Suárez Carreño, María Elena

50700011

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

*330W

Suárez de la Grana, José Manuel

14100011

EOXI de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

*249W

Suárez Gil, Isabel Aser

9900011

EOXI de Vigo

Bembrive

Mañá

Vigo

*489A

Suárez San Martín, Clara Dolores

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*761V

Suárez-Llanos Galán, Cristina

15600012

EOXI de Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*815H

Sueiro Otero, María Isabel

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*194L

Taboada Carracelas, Araceli

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*359R

Taboada Cutrín, María Belén

50700011

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

*694W

Tabuyo Romero, Fernando Agustín

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*350R

Taladriz Cobas, Pilar

25200011

EOXI de Vigo

Gondomar

Mañá

Gondomar

*071K

Tasende Souto, Violeta María

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*690B

Teijeiro García, Ángelina

53100013

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*605D

Tejero Míguez, Begoña

320100010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*638W

Tejo Escobales, María Belén

369900010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*085D

Tejo Villamor, María Esther

42000011

EOXI de Santiago de Compostela

Oroso

Mañá

Oroso

*426D

Tievo Docampo, Yolanda

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*230M

Tizón Bouza, Eva

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*934S

Toimil Hermida, Marta María

150500010

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*049C

Tomé Ortega, María Julia

1100011

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*719M

Torre Vázquez, María Rosario

26700011

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*472V

Torres Caldas, Silvia

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*839A

Torres Malvar, María Delia

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*186R

Torres Rampa, María Elisa

37700011

EOXI da Coruña

Novo Mesoiro

Mañá

Coruña, A

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*589K

Tourís Nogueira, Alfonso

59000011

EOXI de Santiago de Compostela

Valga

Mañá

Valga

*134A

Uzal Sánchez, Noemí

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*235W

Valenzuela Santalo, María del Carmen

19700012

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

*098G

Varela Portela, Mónica

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*861X

Vázquez Couso, Francisca

7700011

EOXI de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

*960R

Vázquez Estrada, María Josefa

19500010

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles PAC

-

Coles

*718S

Vázquez Gregorio, María Dolores

60400010

EOXI de Vigo

Vigo PAC

-

Vigo

*814X

Vázquez López, María del Carmen

33100011

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

*050D

Vázquez Mato, María Begoña

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*092B

Vázquez Montero, Inés

50700011

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

*035Z

Vázquez Palla, María del Carmen

6300010

EOXI da Coruña

Arteixo PAC

-

Arteixo

*045J

Vázquez Rodríguez, Concepción

34500011

EOXI de Vigo

Mos

Mañá

Mos

*199M

Vázquez Romero, María Crescencia

29700013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Desprazable

Marín

*213E

Vázquez Varela, María José

27700013

EOXI de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

*860C

Vázquez Vilas, Consuelo

27700013

EOXI de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

*305C

Vázquez Yáñez, Teresa Carmen

43000012

EOXI da Coruña

Os Mallos

Tarde

Coruña, A

*143Y

Veiga Alende, Begoña María

157100010

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*237C

Vicente Vázquez, María

19600011

EOXI de Vigo

Colmeiro

Mañá

Vigo

*654L

Vich Bouza, María Belén

24300011

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany-Manuel Comellas

Mañá

Ferrol

*317P

Vidal Bugallo, Manuel

45900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Mañá

Poio

*240H

Vidal Vizoso, Ana María

13900012

EOXI de Vigo

Cangas

Tarde

Cangas

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*706D

Vieites Prego, María del Carmen

49400010

EOXI de Vigo

Redondela PAC

-

Redondela

*487J

Vila Sesto, Ismael

20800011

EOXI de Vigo

Covelo

Mañá

Covelo

*936Y

Vilariño López, María del Pilar

400011

EOXI da Coruña

A Cabana-Nantón

Mañá

Cabana de Bergantiños

*169P

Villanueva González, Francisco

41000010

EOXI da Coruña

Oleiros PAC

-

Oleiros

*052Y

Villar Eiras, Montserrat

150100010

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*034P

Villar Loureiro, Ana

159900010

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*607V

Villar Mouriño, Begoña

360300010

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*056Q

Villar Vila, Sonia Aranzazu

271100010

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*697G

Villasenín Iglesias, Manuel

71900010

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061

Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061-Central de Coordinación

-

Santiago de Compostela

*411Q

Vilouta Rey, Silvia

361000010

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*232C

Viña Albarrán, María Ángeles

60900011

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

*154L

Viqueira Pérez, María de la Paz

12500013

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Desprazable

Caldas de Reis

Enfermeiro/a especialista en Obstetricia-Xinecoloxía (matrón/a)

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*914V

Abel Diéguez, Isabel

159800900

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*245Q

Álvarez Adán, Josefa

37800903

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos

Desprazable

Ourense

*807L

Asorey Veiga, Iria

360300900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*242P

Barreiro Lage, Judith

271700900

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*663C

Brea Asorey, María Jesús

157100900

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*451M

Cabo Silva, María Esther

271100900

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*953V

Carnero Fernández, María Pilar

157100900

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*148R

Conde García, Marta

35500901

EOXI de Santiago de Compostela

Muros-Carnota-Mazaricos

Mañá

Muros, Carnota, Mazaricos

*278L

Couselo Ferro, María Ángeles

157100900

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*497D

Curro Fernández, María Inés

46400903

EOXI de Vigo

Ponteareas

Desprazable

Ponteareas

*089F

Durán Martínez, Lucía

19000901

EOXI da Coruña

COF

Mañá

Coruña, A

*558G

García-Paz Pereira, Eva María

47600901

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Lérez

Mañá

Pontevedra

*635H

González Salgado, Sofía

271700900

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*077Q

Grandío Ferreiro, María del Carmen

16800901

EOXI da Coruña

Cee

Mañá

Cee

*906P

Guardiola Medel, Jorge

49500901

EOXI de Vigo

Redondela-Pazos-Fornelos

Mañá

Redondela, Pazos de Borbén, Fornelos de Montes

*120T

Guntín Miranda, Verónica

50700902

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Tarde

Ribeira

*042V

López Álvarez, María Ángeles

37000903

EOXI de Vigo

Nicolás Peña

Desprazable

Vigo

*650E

Luque Indiano, Diana

360300900

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*425V

Meneses Alonso, Patricia

46400903

EOXI de Vigo

Ponteareas

Desprazable

Ponteareas

*774Q

Mosquera Rodríguez, María José

157100900

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*440S

Pita García, Paula

150500900

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*575G

Posse Calvelo, María de los Ángeles

41900901

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes-Frades-Trazo

Mañá

Ordes, Frades, Trazo

*660G

Sánchez García, Ana María

150100900

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*673H

Sánchez Valiño, María Jesús

6200901

EOXI da Coruña

Arteixo

Mañá

Arteixo

*626N

Sánchez-Puga Crusat, Teresa

50700901

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*503E

Vázquez Quiñoy, María Consolación

157100900

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*650H

Vázquez Suárez, María Pilar

157100900

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*514S

Yáñez Cerezal, Generosa

23100901

EOXI de Ferrol

Fene-Ares-Mugardos-A Capela

Mañá

Fene, Ares, Mugardos, Capela (A)

Enfermeiro/a especialista en Saúde Mental

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*000M

Valcárcel López, María Mar

271101090

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

Fisioterapeuta

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*791G

Árias Fernández, Rosa María

14700081

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*829Q

Árias Morán, María Carmen

320400080

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*118Y

Balsa Canto, Montserrat

16800081

EOXI da Coruña

Cee

Mañá

Cee

*990B

Bertolo Díaz, María Ángeles

2600081

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Mañá

Pontevedra

*646S

Blanco López, María Pilar

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*506T

Brea Calvo, Olga María

150500080

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*235M

Calvo Paz, Pablo

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*883V

Campo Güimil, María Jesús

54900081

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

*137W

Cervelo Mourullo, Laura

26700081

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*129E

Comparada Pereira, Margarita

369900080

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*806K

Corderi Rodríguez, Carlos Alberto

320100080

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*941V

Corral Solla, Eva María

2600081

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Mañá

Pontevedra

*819F

Díaz Fraga, Cristina

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*102M

Díez Fernández, Clara

360300080

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*857T

Fachal Bermúdez, María Eugenia

10400081

EOXI da Coruña

Betanzos

Mañá

Betanzos

*380Z

Feijoó Sanmamed, María Nieves

320100080

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*284T

Fernández Carracedo, Sonia María

40900081

EOXI da Coruña

Oleiros

Mañá

Oleiros

*332S

Fernández Rodríguez, María José

10400082

EOXI da Coruña

Betanzos

Tarde

Betanzos

*196Q

Fidalgo Rodríguez, Carlos Miguel

320100080

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*024K

Framil Fernández, Mireya

157100080

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*745K

Franco Martínez, Ana Belén

360300080

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*466X

García García, Rosa Ana

10800081

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*596W

Jiménez Guerra, Isabel María

13300081

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Mañá

Cambados

*334G

Lema Pena, Ana María

14700082

EOXI da Coruña

Carballo

Tarde

Carballo

*835G

Lozano Rodríguez, Marta

360300080

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*022G

Martínez Pérez, Javier

320100080

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*091G

Míguez Corbeira, Almudena

49300081

EOXI de Vigo

Redondela

Mañá

Redondela

*808A

Moar Mosquera, Mónica

41500081

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*349N

Núñez del Río, María Inés

157100080

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*357G

Otero Sánchez, Julia

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*440Q

Paz Pomares, Cristina

13300082

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Tarde

Cambados

*070W

Pazos Cambeiro, María Carmen

54200081

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*677Y

Pérez Sarmiento, Uxía

150100080

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*935T

Redondo Martínez, María

40500082

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

Coruña, A

*358P

Regal Areán, María del Carmen

18700081

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Chantada

Mañá

Chantada

*920D

Rey Abelleira, María Félix

22800082

EOXI de Ferrol

Fene

Tarde

Fene

*599W

Sanjurjo Conde, María Jesús

60500081

EOXI de Vigo

Vigo-Lavadores

Mañá

Vigo

Logopeda

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*437P

Cabo Varela, Irma

150101180

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*970D

Soneira Escariz, María del Carmen

361001180

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Terapeuta Ocupacional

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*713M

Enríquez Parriego, Nuria

320100260

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*525L

Fernández Barreiro, Jorge Juan

271100260

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*256E

García Fernández, Eva María

157100260

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*406Y

Méndez Pérez, Cristina

361000260

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*712X

Santos Corbelle, María Teresa

271100260

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*204R

Seoane Arán, María Jesús

157100260

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*928L

Seoane Bouzas, María Mercedes

157100260

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Sanitarios de Formación Profesional

Técnico/a en Coidados Auxiliares de Enfermaría

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*911T

Abilleira Viñas, María Begoña

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*897G

Alonso Pérez, Yolanda

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*702P

Álvarez Franco, María Luisa

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*018X

Álvarez López, Adela Josefa

271600020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*819B

Amado Corral, Sonia

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*592K

Ángel Paz, María Pilar

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*582Z

Balsa Díaz, Fátima

70000020

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG

Fundación Centro de Transfusión de Galicia-CTG-Ourense

-

Ourense

*581Q

Barral López, Mónica

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*627G

Beato de Gonzalo, Albina

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*122K

Bello López, Ana María

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*169K

Belmar Gómez, José María

159800020

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*342P

Boente Pino, María del Carmen

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*792N

Bosch Gómez, María Carmen

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*672Y

Bouzas Charlín, Isabel Carmen

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*758F

Cabanas Penabad, María Luisa

42800021

EOXI de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

*630K

Cabo Núñez, María Luisa

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*107R

Carvajal Mosquera, Elvira

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*352A

Castro Fanego, Ana María

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*401G

Castro Rodríguez, Elena Casimira

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*373K

Cebeiro Mallo, Alberto

22600021

EOXI de Santiago de Compostela

Esteiro-Lousame

Mañá

Muros, Lousame

*822P

Cernadas Piñeiro, Vanesa

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*495T

Chao Toimil, Cristina

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*443H

Cortés González, Carmen

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*741L

Costa Mouriño, María Teresa

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*897E

Coutado Portal, Emilia

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*375F

Crende López, María José

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*941F

Davila Teijeiro, Nieves

12500021

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Mañá

Caldas de Reis

*804Z

De la Fuente Rodríguez, María Beatriz

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*053S

Díaz Díaz, María del Carmen

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*790A

Diéguez Álvarez, Ana

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*621L

Díez Rodríguez, María José

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*933X

Domínguez Losada, Eva

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*626Q

Escobar Aparicio, Concepción

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*486P

Espinosa Vázquez, María Yolanda

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*288Z

Espiño Mejuto, Concepción

24400021

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas, As

Mañá

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*497B

Expósito Caballero, Consuelo

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*893X

Fariña Villaverde, María Noelia

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*524F

Feijoó Pérez, Carla

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*209Y

Fernández Cagiao, María del Mar

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*593X

Fernández Fernández, Rosa María

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*869Q

Fernández Franco, Adoración

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*144C

Fernández García, Amelia

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*224Z

Fernández Nogueiras, Carmen

1000021

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Mañá

Ourense

*055K

Fernández Pérez, María del Pilar

329900020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

-

Verín

*508X

Fernández Poy, Isabel

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*341J

Fernández Rodríguez, Cruz

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*775S

Fernández Rubianes, Adela

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*813H

Fernández Varela, Inés

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*742J

Fernández Vizcaya, Ana

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*381Q

Ferreiro Rodríguez, Josefa

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*803Z

Filloy Lorenzo, Eva María

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*365P

Fior Traiano, Elisa

38000021

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Barco

Mañá

Barco de Valdeorras, (O)

*956G

Fontán Sanmartín, María del Carmen

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*191J

Freire Pena, Ana María

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*672K

García Moure, María Ángeles

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*623S

García Saavedra, Javier

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*410Y

García Trabajo, María Carmen

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*785H

Gómez Calviño, Susana

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*068S

Gómez Luaces, Berta María

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*298K

González Cortiñas, María José

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*954W

González da Costa, Carmen Lina

271600020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*158T

González Díaz, Yolanda

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*638N

González Felpeto, Manuel

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*893D

González Fernández, María Isabel

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*945N

González Hermida, Elvira

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*481G

González Lorenzo, María Dolores

35800021

EOXI de Ferrol

Narón

Mañá

Narón

*359A

Gonzalves Carballeira, Ana Laura

271600020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*574L

Grandío Cabana, María Josefa

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*488J

Guzmán Villaverde, Rosario María

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*288M

Hermo Bouzón, María del Carmen

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*145V

Hombreiro Castro, Almudena

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*880B

Iglesias Barbeito, Alfredo

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*479H

Iglesias López, María Belén

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*325Q

Iglesias Méndez, María Mar

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*091L

Iglesias Real, Beatriz

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*235W

Iglesias Santórum, Rosa Florentina

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*014N

Jorge Seoane, María Isabel

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*231P

Lado Fernández, Juana María

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*173Y

Lanzos Lorenzo, Maite

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*797W

Lapido Pazos, María Nieves Celia

48100021

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

*455E

Lavia Vidal, Berta

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*567Z

Legazpi Andrade, María Dorinda

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*962E

León Muelas, Ana Mª

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*646R

Lis Martínez, María Paz

54700020

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela PAC

-

Santiago de Compostela

*494W

Lois Bravo, María Teresa

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*477J

López Cortiñas, Eva

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*079W

López Prada, Francisca

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*201T

López Revilla, Juan Antonio

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*118E

Lorenzo Vila, Luis Enrique

329900020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

-

Verín

*013C

Losada Díaz, María del Pilar

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*995H

Lucero Díaz, María Ángela

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*822F

Malleiro Sánchez, Eva María

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*767B

Mariño Fernández, Celia

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*722R

Maroñas Veiga, María

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*867M

Maroño Loureiro, Elsa

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*065X

Martínez Barros, Ana María

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*627W

Martínez Juez, José Miguel

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*277K

Meijide Mella, María José

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*498Q

Méndez Pombo, María Ascensión

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*817H

Méndez Rato, Vicenta

59300022

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Tarde

Ourense

*797D

Méndez Seco, María del Mar

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*239C

Mendoza Saavedra, Natalia

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*112L

Mera López, Rosa María

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*158C

Molina Castro, Rosario

33100021

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

*673V

Moreda Moreda, Josefa

271600020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*598V

Moreno Cobo, Luisa

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*572S

Morodo Pasarín, Nemesia

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*600N

Mosquera Freiría, María Pilar

19600023

EOXI de Vigo

Colmeiro

Desprazable

Vigo

*483P

Neira Arias, Mónica

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*502E

Nieto Barcia, Carmen

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*619S

Novas Lorenzo, María Jesús

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*994X

Novoa Merino, Ana María

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*972X

Ordóñez Torres, Consuelo

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*105K

Ortega Carpintero, María Sol

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*940Q

Parada Santamaría, Ana María

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*719L

Paradelo Armesto, Diana

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*675H

Paz Vázquez, María de los Ángeles

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*568N

Pazos Piñeiro, María Felisa

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*928B

Pazos Rial, María Dolores

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*189G

Pazos Rojo, Ana María

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*646P

Penedo Varela, María Dorinda

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*666H

Peña Díaz, María Isabel

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*804D

Pérez Fernández, María Victoria

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*183X

Pérez Gómez, María Luisa

271600020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*356N

Pérez Rodríguez, María Elisa

49800021

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

*539J

Pérez Rodríguez, Mercedes

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*144F

Permuy Abuín, María Elena

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*575K

Pernas Expósito, Inés

271600020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*199H

Piñeiro Lampón, María del Carmen

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*208R

Piñeiro Ramos, Paula

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*731R

Pita Barreiro, Olga María

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*184L

Quintás Franco, Belén

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*785J

Ramas Noya, José

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*854M

Real López, Ángeles

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*086D

Rey Dios, María Luisa

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*290A

Rey Novo, Mónica

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*284T

Riaño Ayala, Rebeca

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*998Y

Rivas Fernández, María Carmen

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*556G

Rodríguez Alonso, María del Pilar

19200021

EOXI de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

*727Q

Rodríguez Blanco, María Emma

271700020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*560B

Rodríguez Díaz, Begoña

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*396Z

Rodríguez Lorenzo, María Elena

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*951T

Rodríguez Movilla, María Isabel

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*607P

Rodríguez Novo, María Rocío

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*764C

Rodríguez Otero, María del Carmen

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*464V

Rodríguez Rodríguez, Karina María

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*803C

Rodríguez Rodríguez, María del Pilar

361000020

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*142F

Rodríguez Rodríguez, María Nieves

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*428Z

Rodríguez Sánchez, Felisa

360300020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*864D

Rodríguez Valiño, María Marta

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*343H

Rodríguez Vázquez, María Luisa

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*578B

Romero Pérez, Rosa María

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*308P

Rouco Lamas, María Fe

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*683N

Sanjurjo Abelleira, Sonia Isabel

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*688Y

Sanmartín Abeledo, Ana María

150100020

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*802L

Santiago Otero, María Carmen

150500020

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*938N

Seoane Alejo, María

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*711S

Serén Mariño, María del Pilar

2400021

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa

Mañá

Lugo

*467G

Silva Sánchez, Anxo

159900020

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*340L

Suárez Cambre, Dolores

44300021

EOXI de Santiago de Compostela

Padrón

Mañá

Padrón

*003S

Teixeira da Costa, María Rosa

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*353T

Testa Fernández, Mercedes

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*146H

Touriño Fentanes, Mercedes

47800022

EOXI de Vigo

O Porriño

Tarde

Porriño, (O)

*979R

Valls Cuña, María José

320400020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital Comarcal Valdeorras

-

Barco de Valdeorras, (O)

*047F

Vázquez Caseiro, Belén

271100020

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*184Z

Vázquez Vasallo, Carmen

320100020

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*813M

Veiga Iglesias, María Soledad

157100020

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*160K

Ventoso Martínez, María Teresa

369900020

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

Técnico/a superior en Anatomía Patolóxica e Citoloxía

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*497C

Boado Paz, Olga María

150100190

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*822R

Collazo Martínez, Verónica

361000190

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*547V

López Lema, Cristina

157100190

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*349P

Martínez Rivas, Luis

157100190

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*168A

Méndez Pena, Paula

361000190

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*559A

Mosquera Martínez, María del Carmen

150500190

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*057L

Porta Martínez, Rafael

159800190

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*510W

Rodríguez González, Rodrigo

360300190

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*730F

Santiago Dans, Ana Belén

150100190

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*779T

Sisto López, Eiriz

150500190

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*896Y

Varela Blanco, María del Carmen

271700190

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*985R

Vázquez Boquete, Ángel Manuel

157100190

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Técnico/a superior en Hixiene Bucodental

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*961Q

Anido Hermida, María Dolores

47100211

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

*600R

Cerqueiro Rodríguez, María del Carmen

41500211

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes

Mañá

Ordes

*893E

Dourado Veiga, Cristina

13900211

EOXI de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

*144P

Fernández Ares, María Luisa

24000212

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*355E

Garrote Vázquez, Carlos

37900212

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos-A Carballeira

Tarde

Ourense

*719W

González Hernández, Irma

51800213

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*749J

Lago Montero, María Jesús

54000212

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

Coruña, A

*502T

Martín Buitrago Calvet, María Belén

2500211

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Milagrosa-Sarria

Mañá

Lugo, Sarria

*802Q

Martínez Quintela, María del Mar

61600211

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba-Guitiriz

Mañá

Vilalba-Guitiriz

*233D

Pérez Serrano, María Esther

51100211

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira-A Pobra do Caramiñal

Mañá

Ribeira-Pobra do Caramiñal (A)

*260R

Pombar Rodríguez, María Milagros

51800213

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*460L

Ramos Bello, María Áurea

7100211

EOXI de Ferrol

As Pontes

Mañá

Pontes de García Rodríguez (As)

*157M

Regueiro Fariñas, Bárbara

54400211

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba-Negreira

Mañá

Santa Comba, Negreira

*577R

Rey Carreira, Lucía

53100213

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*719S

Rodríguez Alba, Ana

42300211

EOXI de Ferrol

Ortigueira

Mañá

Ortigueira

*573Z

Sampedro Díaz, Rocío

21100211

EOXI da Coruña

Culleredo

Mañá

Culleredo

*847V

Serrano Sánchez, María Isabel

4400211

EOXI da Coruña

Abente y Lago

Mañá

Coruña, A

*044P

Taboada Couceiro, Esperanza

40900211

EOXI da Coruña

Oleiros

Mañá

Oleiros

Técnico/a superior en Imaxe para o Diagnóstico

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*205L

Abeal Sánchez, Fátima

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*349P

Álvarez Guerra, Lucía

271700230

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*749E

Álvarez Martínez, Juan Luis

360300230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*848N

Ambroa Ruiz, Pablo

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*691T

Betanzo Azocar, Enoema del Carmen

360300230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*913Y

Criado Celeiro, Cristina

271100230

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*719H

Da Silva Romay, Eva

70700230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Centro Itinerante (DI-MOBIL)

-

Vigo

*400T

Fernández Guitián, David

320100230

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*120R

Fernández Mirás, María Cristina

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*289F

Ferreiro Rodríguez, Yolanda

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*472N

Fontán Pérez, Raquel

70700230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Centro Itinerante (DI-MOBIL)

-

Vigo

*655L

Formoso Pena, Begoña

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*497B

Galego Estévez, Iria

320100230

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*574N

Gándara Opazo, Avelina

360300230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*592K

García de Gabriel, María Ramona

271600230

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital da Costa

-

Burela

*278G

Garnelo Fernández, María José

369900230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*101Y

González Bretaña, José Javier

320100230

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*097F

Lamazares Fernández, Camino

271100230

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*467K

Lamela Cancelo, María Silvia

369900230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*393D

López Chouzas, María Victoria

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*891B

López Pol, María Belén

271100230

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*336L

Lores Domínguez, María del Carmen

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*883H

Lores Seoane, Martín

369900230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*986G

Maestro Perdices, María José

70500230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

*127Y

Malvar Torres, Fernando

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*870J

Martínez Iglesias, Luis Manuel

150100230

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*246X

Martínez Rodríguez, María José

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*109N

Millán Olveira, Fernando

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*438G

Pérez Graíño, María Carmen

70700230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Centro Itinerante (DI-MOBIL)

-

Vigo

*174D

Rodríguez Benéitez, Eva María

329900230

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

-

Verín

*841W

Simón Fernández, María Dolores

70500230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

*070F

Soage Soage, María Luisa

360300230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*744Y

Souto Ferreiro, María José

271100230

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*013M

Suárez Allo, Luz

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*048E

Torres Maneiro, Ana Belén

360300230

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*482P

Vázquez Fernández, Isabel

157100230

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*339E

Vázquez Yebra, Cristina

320100230

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*320B

Vila Gómez, María José

70500230

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

*393X

Viñas Vázquez, Celsa

361000230

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

Técnico/a superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*790A

Árias Fernández, María José

329900220

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

-

Verín

*582Z

Balsa Díaz, Fátima

329900220

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

-

Verín

*635D

Baños Rodríguez, Ana María

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*533Q

Barreiro Castro, Belén

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*614K

Bastos García, Susana

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*500F

Boedo Parga, Sonia

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*559V

Calvo Fernández, María Pilar

271100220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*668S

Canive Gómez, Ana María

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*176P

Cao Cuíña, María del Carmen

360300220

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*021Z

Casalderrey Louzao, Ana Isabel

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*847Z

Castro Testa, María Isabel

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*502F

Cotrofe del Río, Ana Belén

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*811F

Cuervo Fernández, Covadonga Elena

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*766G

De Ben de la Puente, Ana

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*775C

Díaz Díaz, María del Carmen

150500220

EOXI de Ferrol

Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide

-

Ferrol

*583X

Díaz Sánchez, María Isabel

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*139K

Fazanes Souto, María del Coro

360300220

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*322Y

Fernández Domínguez, María Dolores

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*524M

Fernández Gestoso, Rosa María

369900220

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Hospital do Salnés

-

Vilagarcía de Arousa

*647J

Fernández González, Almudena

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*318M

Fernández Rodríguez, Olalla

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*489H

Fidalgo Pereiras, María Purificación

159900220

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*220D

García Domínguez, María del Carmen

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*021T

García López, Mónica Paz

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*824N

García Quevedo, Irene

271700220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*521T

Garzo Cano, Jesús Marcos

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*552M

Gómez Pardo, Blanca María

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*161A

González Rodríguez, Eva María

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*608C

Guell Fraile, María Victoria

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*702X

López Martínez, Luisa

159800220

EOXI da Coruña

Hospital Virxe da Xunqueira

-

Cee

*345P

López Rodríguez, Elena

271100220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*306Z

López Sánchez, Pilar

271100220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*302R

Maciñeiras Fernández, María Inmaculada

271700220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*153Y

Mariño Dicenta, María Ángeles

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*003Y

Martínez Fernández, Enma Belén

271700220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Hospital Comarcal de Monforte

-

Monforte de Lemos

*484W

Mojón Benavides, Sonia

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*208M

Nogueira Méndez, Paula

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*565B

Oliveira Cruces, María

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*896B

Otero Vidal, María Celestina

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*499F

Pena López, Sandra

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*822E

Pérez Rey, Sonia María

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*559K

Prado Fernández, María Corona

329900220

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Hospital de Verín

-

Verín

*587C

Prado López, María del Pilar

271100220

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Complexo Hospitalario Xeral-Calde de Lugo

-

Lugo

*985V

Quirós Fernández, Laura

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*384Y

Ramos Nespereira, Aida

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*755W

Rey Casas, José Manuel

361000220

EOXI de Vigo

Complexo Hospitalario Universitario de Vigo

-

Vigo

*595V

Rodríguez Casares, Antonio

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*821J

Roubín Camiña, Filomena

360300220

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Complexo Hospitalario de Pontevedra

-

Pontevedra

*346P

Sampedro González, Perfecta María

159900220

EOXI de Santiago de Compostela

Hospital da Barbanza

-

Ribeira

*420V

Santos Gulín, María Esther

320100220

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*729R

Sanz Rey, María del Carmen

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*709Q

Teijo Fariña, Lidia

150100220

EOXI da Coruña

Complexo Hospitalario da Coruña

-

Coruña, A

*286W

Villar Grille, María del Carmen

157100220

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

Técnico/a superior en Radioterapia

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*187Q

Álvarez Santomé, Beatriz

157100240

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*956T

Gómez Fernández, Natalia

70500240

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios

Galaria, Empresa Pública de Servizos Sanitarios-Vigo

-

Vigo

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello

*726V

López Pérez, Patricia

157100240

EOXI de Santiago de Compostela

Complexo Hospitalario Universitario de Santiago

-

Santiago de Compostela

*524J

Meiriño Meiriño, María Isabel

320100240

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

*699Y

Pérez Hermida, Marta

320100240

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Complexo Hospitalario Universitario de Ourense

-

Ourense

* O NIF do/da profesional amósase cifrado en protección dos datos de carácter persoal