Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 59 Venres, 27 de marzo de 2015 Páx. 12137

IV. Oposicións e concursos

Servizo Galego de Saúde

RESOLUCIÓN do 19 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se resolve, con carácter definitivo, o concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal licenciado sanitario, convocado pola Resolución do 8 de xaneiro de 2014.

De conformidade co previsto na base 11.5 da Resolución do 8 de xaneiro de 2014, da Dirección Xeral de Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia núm. 13, do 21 de xaneiro), pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal licenciado sanitario deste organismo, valoradas as reclamacións presentadas contra a Resolución do 7 de novembro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 219, do 14 de novembro) pola que se publicaron as puntuacións e destinos provisionais obtidos, este centro directivo, como órgano convocante do proceso,

RESOLVE:

Primeiro. Declarar resolto definitivamente o concurso de traslados para a provisión de diversas prazas básicas de persoal licenciado sanitario deste organismo, convocado pola Resolución do 8 de xaneiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia núm. 13, do 21 de xaneiro), coa adxudicación dos destinos que se indican no anexo desta resolución.

Segundo. As listas coas puntuacións e, de ser o caso, os destinos definitivos asignados en cada unha das categorías convocadas, atópanse publicadas, á disposición das persoas interesadas, na páxina web do Servizo Galego de Saúde (www.sergas.es).

Ademais, o estado de cada solicitude pode ser consultado polo/a concursante no seu expediente electrónico persoal en Fides/expedient-e/sección de procesos.

Terceiro. De conformidade co previsto na base décimo segunda da Resolución do 8 de xaneiro de 2014, por necesidades organizativas e asistenciais e co obxecto de preservar o normal funcionamento dos distintos centros de xestión do organismo no proceso de incorporación dos/das profesionais como consecuencia da resolución do concurso, amplíase o prazo xeral de cesamento previsto nesta base, de modo tal que o cesamento dos/das profesionais que, tendo participado no concurso de traslados, resulten adxudicatarios/as de destino producirase con data do 7 de abril.

Cuarto. A toma de posesión da nova praza deberá efectuarse dentro dos tres días hábiles seguintes ao do cesamento, se a praza desempeñada e a adxudicada son da mesma área de saúde; no prazo de quince días hábiles se as prazas son de distinta área de saúde dentro do Servizo Galego de Saúde, ou no prazo dun mes se a praza desempeñada corresponde a outro servizo de saúde.

No caso de que a adxudicación da praza supoña o reingreso ao servizo activo, o prazo de toma de posesión será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución.

Quinto. Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, as persoas interesadas poderán interpoñer recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da súa publicación, ante o xulgado do contencioso-administrativo competente, de conformidade co establecido nos artigos 8, 14 e 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Potestativamente, e con carácter previo, poderán interpoñer recurso de reposición, ante este mesmo órgano, no prazo dun mes contado a partir da mesma data.

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2015

Margarita Prado Vaamonde
Directora xeral de Recursos Humanos

ANEXO

Destinos adxudicados por categoría

Farmacéutico/a de Atención Primaria

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

*492K

Barreales Cardín, Cristina

11900441

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu-Marín-A Parda

Mañá

Bueu, Marín, Pontevedra

*067D

Blasco Loureiro, Luz María

61300441

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

*469T

García Domínguez, Carlos

38500441

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Mañá

O Carballiño

*826C

González Vizoso, Luis Rafael

24000441

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Mañá

Ferrol

*527Y

Mariño Prol, Ana Belén

26700441

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*429C

Mateos Lafuente, Nuria

39600441

EOXI de Pontevedra e O Salnés

O Grove-Meaño-Sanxenxo-Combarro-Raxo-Cuntis

Mañá

O Grove, Meaño,Sanxenxo, Poio, Cuntis

*555E

Ponce Piñón, Ana Belén

22800441

EOXI de Ferrol

Fene

Mañá

Fene

*688A

Rajó Iglesias, María Carmen

1200441

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

A Estrada

*173K

Santalo Ríos, José

41700441

EOXI de Santiago de Compostela

Ordes-Arzúa-Melide-Concepción Arenal

Mañá

Ordes, Arzúa, Melide, Santiago de Compostela

*221M

Xoubanova Montero, Raquel

700441

EOXI de Vigo

A Cañiza

Mañá

A Cañiza

Médico/a de familia

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

*202P

Alcaina Ferreiro, Ignacio

35700541

EOXI da Coruña

Muxía

Mañá

Muxía

*093Z

Aller Rivas, Carlos Javier

51500541

EOXI de Santiago de Compostela

Rodeiro

Mañá

Rodeiro

*242Z

Alonso Díaz, Beatriz

52200540

EOXI da Coruña

Sada PAC

Sada

*107G

Alonso Fachado, Alfonso

5400542

EOXI de Santiago de Compostela

Ames-Milladoiro

Tarde

Ames

*181G

Alonso Marquiegui, María Lucía

30900540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Meira PAC

Meira

*835Y

Álvarez Cuadrado, Cristina

12100540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Burela PAC

Burela

*613T

Álvarez Fernández, Julio

10700541

EOXI de Santiago de Compostela

Boimorto

Mañá

Boimorto

*188T

Álvarez Gutiérrez, David

35100541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Muras

Mañá

Muras

*759Z

Álvarez López, Marcos Jesús

62500541

EOXI da Coruña

Vilasantar

Mañá

Vilasantar

*116Y

Álvarez Pereira, Cesáreo

49800541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ribadavia

Mañá

Ribadavia

*144H

Álvarez Pérez, Purificación

15300542

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Tarde

A Coruña

*769V

Álvarez Rojo, Juan Ángel

45000541

EOXI de Vigo

Panxón

Mañá

Nigrán

*100H

Alvite Barreira, Purificación Catalina

8500541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Barreiros

Mañá

Barreiros

*764C

Amado Bello, Ana María

35900540

EOXI de Ferrol

Narón PAC

Narón

*842Y

Amaro Caamaño, Susana

52100541

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

*768V

Amigo Martínez, María de la Luz

24400543

EOXI de Santiago de Compostela

Fontiñas

Desprazable

Santiago de Compostela

*630K

Antelo Paredes, José Manuel

19700541

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*424R

Antelo Suárez, Mª de la Concepción

15400540

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

A Coruña

*095N

Antón del Río, María Consuelo

54900541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Sanxenxo

Mañá

Sanxenxo

*485X

Añón Cean, Marta

6300540

EOXI da Coruña

Arteixo PAC

Arteixo

*369X

Aquino Acuña, María José

11700541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Bueu

Mañá

Bueu

*567V

Area Fernández, Francisco Armando

24000542

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*604T

Areán González, Manuel

3500542

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Tarde

Ourense

*155X

Atanes García, María del Carmen

1100541

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*363T

Bacariza Cortiñas, Luis María

6500541

EOXI de Santiago de Compostela

Arzúa

Mañá

Arzúa

*052A

Baltasar Veiga, Ernesto Benito

32100541

EOXI de Vigo

Moaña-Domaio

Mañá

Moaña

*696T

Barcala Villamarín, Pablo

30300541

EOXI de Santiago de Compostela

Mazaricos

Mañá

Mazaricos

*096X

Barón López, José

52200540

EOXI da Coruña

Sada PAC

Sada

*319A

Barreiro Picallo, Jesús Luis

59500541

EOXI de Santiago de Compostela

Vedra

Mañá

Vedra

*836T

Barrio Díez, Isabel

58100540

EOXI de Vigo

Tui PAC

Tui

*309D

Bartolomé Domínguez, María José

24000542

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*427B

Bermúdez Saugar, Luis Manuel

51800543

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*389A

Bertolo Viéitez, Francisco Javier

60400540

EOXI de Vigo

Vigo PAC

Vigo

*795G

Blanco Sánchez, Concepción

41300542

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

*160W

Boullón Agrelo, Carlos Antonio

10800541

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*657R

Bouzas Formoso, Francisco Víctor

43000541

EOXI da Coruña

Os Mallos

Mañá

A Coruña

*162M

Breijo Devesa, José Antonio

62600541

EOXI da Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

*581Z

Buenadicha Huguet, José Luis

58000541

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

*187Z

Cabana Cortizas, María Teresa

56100541

EOXI da Coruña

Sobrado dos Monxes

Mañá

Sobrado

*860J

Cabanas Díaz, Ramón

15400540

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

A Coruña

*841P

Cacheda Dapena, María del Carmen

59700541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verín

Mañá

Verín

*282M

Camiño Lestón, Juan Manuel

37300542

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Tarde

Noia

*815Q

Canal Blanco, Emilio

37800541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos

Mañá

Ourense

*290C

Capeáns Outeiro, María

62600541

EOXI da Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

*933W

Caramés Casal, Francisco Javier

62800541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*564L

Carballeira Brañas, Silvia

47100542

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

*793P

Carpente Montero, José Carlos

40300542

EOXI da Coruña

O Temple

Tarde

Cambre

*209B

Caruncho Conde, Antonino

54000541

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

*303E

Casado Gorriz, María Inmaculada

59300541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Valle Inclán

Mañá

Ourense

*924P

Casas Rodríguez, Xoán Xosé

100541

EOXI de Santiago de Compostela

A Baña

Mañá

A Baña

*225C

Castedo de Castro, Sonsoles

10800543

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Desprazable

Boiro

*939N

Castro Blanco, Antonio

7100541

EOXI de Ferrol

As Pontes

Mañá

As Pontes de García Rodríguez

*378J

Castro González, Francisco Javier

56800540

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Terra de Montes PAC

Cerdedo

*011Y

Castro Villaverde, María Teresa

62600541

EOXI da Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

*837H

Celemín Colomina, Isabel

9800541

EOXI de Santiago de Compostela

Bembibre-Val do Dubra

Mañá

Val do Dubra

*928W

Cerdeira Gregorio, María Mercedes

51800543

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*294Y

Cerecedo Pérez, María Jesús

31900541

EOXI da Coruña

Miño

Mañá

Miño

*516M

Coiradas Caramés, María Ángela

51600541

EOXI de Santiago de Compostela

Rois

Mañá

Rois

*498H

Contreras Vázquez, Rodrigo

51900541

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

*379K

Cortizas Díaz, Juan

37700541

EOXI da Coruña

Novo Mesoiro

Mañá

A Coruña

*354G

Coterillo González, María Josefa

15100541

EOXI da Coruña

Carral

Mañá

Carral

*063T

Covelo Táboas, Manuel Juan

36900540

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira PAC

Negreira

*907V

Cristóbal Alonso, Óscar José

400541

EOXI da Coruña

A Cabana-Nantón

Mañá

Cabana de Bergantiños

*223W

Cubelos Pascual, María Isabel

52100542

EOXI da Coruña

Sada

Tarde

Sada

*728C

Cuenco Velasco, José César

13700540

EOXI da Coruña

Cambre PAC

Cambre

*225R

Dalama González, Tomás

59600541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Verea

Mañá

Verea

*072L

Daviña Romero, María Susana

18900541

EOXI de Vigo

Chapela

Mañá

Redondela

*751Z

De la Viesca Cosgrove, Sheila María

45300541

EOXI de Vigo

Pazos de Borbén

Mañá

Pazos de Borbén

*713V

Delas Tato, Enrique

61400540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba PAC

Vilalba

*576C

Díaz Alonso, Clara Belén

18400541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Cervo-San Cibrao

Mañá

Cervo

*079K

Diéguez Sanmartín, Luis Ignacio

14800540

EOXI da Coruña

Carballo PAC

Carballo

*145Z

Díez Moreno, Silvia

56500542

EOXI de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

*808R

Díez Ponce, María del Mar

52500541

EOXI de Vigo

Salvaterra de Miño

Mañá

Salvaterra de Miño

*141R

Dios Diz, José María

43800541

EOXI de Santiago de Compostela

Outes

Mañá

Outes

*190V

Dios Durán, María Mar

53100543

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*842T

Diosdado Figueiredo, Mónica

60900541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

*275T

Domínguez Gallego, Yolanda

62200541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilardevós

Mañá

Vilardevós

*824A

Domínguez López, Jerónimo

63000541

EOXI de Santiago de Compostela

Vite

Mañá

Santiago de Compostela

*079P

Dubra Cabeza, Dosinda

54700540

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela PAC

Santiago de Compostela

*013C

Durán Montes, Gerardo

47700540

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

Pontevedra

*446N

Echebarrieta Gorostiaga, Izíar

45800541

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal

Mañá

A Pobra do Caramiñal

*885E

Eguia González, Belén

51800543

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*251F

Eirís Cambre, María Jesús

56700541

EOXI de Santiago de Compostela

Teo-Cacheiras

Mañá

Teo

*303K

Elicegui Varela, Raúl Manuel

22800542

EOXI de Ferrol

Fene

Tarde

Fene

*873T

Elorduy Bilbao, Oiane

61100540

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía PAC

Vilagarcía de Arousa

*245M

Elorriaga Fernández, Aida María

24800542

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Foz

Tarde

Foz

*032K

Espinosa Novelle, María Pilar

33100541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

*957B

Espiñeira Rodríguez, Patricia

6200543

EOXI da Coruña

Arteixo

Desprazable

Arteixo

*045R

Esteban Garrido, María de la Concepción

37700541

EOXI da Coruña

Novo Mesoiro

Mañá

A Coruña

*106V

Estévez Forneiro, Eva María

49400540

EOXI de Vigo

Redondela PAC

Redondela

*296B

Estévez Iglesias, Margarita

13900541

EOXI de Vigo

Cangas

Mañá

Cangas

*628K

Fandiño Pérez, María Silvia

4500542

EOXI da Coruña

Acea de Ama-Culleredo

Tarde

Culleredo

*307Y

Fernández Álvarez, Fidel

40500542

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

A Coruña

*060X

Fernández García, José Manuel

48100543

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Desprazable

Porto do Son

*088C

Fernández López, Elsa

61400540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba PAC

Vilalba

*280K

Fernández Loredo, Pilar Dolores

9600541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Begonte-Baamonde

Mañá

Begonte

*825Q

Fernández Martínez, Francisco José

19700542

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

*075G

Fernández Nieto, Vicente Pedro

58700540

EOXI de Vigo

Val Miñor PAC

Nigrán

*482B

Fernández Pellicer, Francisco Javier

51900542

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

*232P

Fernández Sánchez, María Teresa

12100540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Burela PAC

Burela

*887E

Fernández Varela, Paula

47900540

EOXI de Vigo

Porriño PAC

O Porriño

*441D

Fernández Vázquez, Manuel

7000541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

As Nogais

Mañá

As Nogais

*936Q

Ferreira Bouza, Mercedes

14900541

EOXI de Ferrol

Cariño

Mañá

Cariño

*253G

Ferreiro Cruz, María Carmen

18500541

EOXI da Coruña

Cesuras

Mañá

Oza dos Ríos-Cesuras

*185A

Ferreiro Vázquez, María Nuria

18900541

EOXI de Vigo

Chapela

Mañá

Redondela

*440C

Ferrín Braña, María Isabel

1100542

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

*057J

Fidalgo Pereiras, José Manuel

48100541

EOXI de Santiago de Compostela

Porto do Son

Mañá

Porto do Son

*796L

Franco Vázquez, Álvaro

51400541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Riotorto

Mañá

Riotorto

*364D

Freire Couto, José Manuel

52800541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

San Cibrao das Viñas

Mañá

San Cibrao das Viñas

*273E

Freire Pérez, Julio Alberto

4500541

EOXI da Coruña

Acea de Ama-Culleredo

Mañá

Culleredo

*217L

Fuentes Fernández, Fernando

43800541

EOXI de Santiago de Compostela

Outes

Mañá

Outes

*318Z

García Cuervo, José Miguel

12500543

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Desprazable

Caldas de Reis

*354E

García Diz, Beatriz

14700543

EOXI da Coruña

Carballo

Desprazable

Carballo

*011M

García Dopico, María Esther

16600541

EOXI de Ferrol

Cedeira

Mañá

Cedeira

*368V

García Doval, Ana

15400540

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

A Coruña

*878T

García Fernández, Ana Isabel

35800542

EOXI de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

*741G

García Lorenzo, Rosa María

19700541

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*448E

García Sambade, Francisco José

43000542

EOXI da Coruña

Os Mallos

Tarde

A Coruña

*220F

García Vázquez, Carmen

55800541

EOXI de Santiago de Compostela

Silleda

Mañá

Silleda

*347C

Garrote Bouza, María de la Paz

24000542

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*438Y

Gayoso Diz, María Pilar

42000541

EOXI de Santiago de Compostela

Oroso

Mañá

Oroso

*849M

Gómez Fernández, María Isabel

61700541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Vilamarín

Mañá

Vilamarín

*401Q

Gómez Pardiñas, Sonia María

23300540

EOXI de Ferrol

Ferrol PAC

Ferrol

*298G

Gómez Pérez, Fernando

33100541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Monforte de Lemos

Mañá

Monforte de Lemos

*253F

González Álvarez, Mª Esther Milagros

10800541

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*574R

González Araujo, Antonia

19500540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Coles PAC

Coles

*262S

González Lage, María Victoria

40500542

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Tarde

A Coruña

*686L

González Paradela, Concepción

51800543

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*727F

González Pérez, Francisco

58000541

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

*091K

González Rodríguez, Miguel Ángel

10600541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Boborás

Mañá

Boborás

*595B

González Teijeiro, María Montserrat

29700541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

*134V

González-Rosón Fernández, Olga María

10500540

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

Betanzos

*302J

Graña Martínez, Catalina

32000541

EOXI de Vigo

Moaña

Mañá

Moaña

*558A

Guerrero Jurado, Dolores

37800542

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos

Tarde

Ourense

*826X

Gutiérrez García, María Veracruz

41300542

EOXI da Coruña

Oleiros-Santa Cruz

Tarde

Oleiros

*014M

Héctor Sanz, Ricardo Manuel

30200541

EOXI da Coruña

Matogrande

Mañá

A Coruña

*920Y

Hernández Varela, José Luis

60900541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

*091F

Herva López, Miguel

10500540

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

Betanzos

*868E

Iglesias Raposeiras, María Betsabe

45900543

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Poio

Desprazable

Poio

*352H

Jurjo Sieira, Antonio Ramón

15400540

EOXI da Coruña

Casa do Mar PAC

A Coruña

*783R

Lage Rodríguez, Antonio

4500541

EOXI da Coruña

Acea de Ama-Culleredo

Mañá

Culleredo

*744K

Ledesma Mateos, Dorotea

13600541

EOXI da Coruña

Cambre

Mañá

Cambre

*962L

Lijó García, María Asunción

38900542

EOXI da Coruña

O Castrillón

Tarde

A Coruña

*862R

Linares Regueira, Lourdes

50200541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Ribadeo

Mañá

Ribadeo

*144V

Lodeiro Campo, José Manuel

52300541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sagrado Corazón

Mañá

Lugo

*578D

López Ameijeiras, Ana María

10500540

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

Betanzos

*800R

López Fernández, Jacob

45800541

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal

Mañá

A Pobra do Caramiñal

*150J

López Fernández, Jesús

61400540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba PAC

Vilalba

*340E

López Golpe, María Eugenia

22800542

EOXI de Ferrol

Fene

Tarde

Fene

*722J

López Grandal, Olalla

23300540

EOXI de Ferrol

Ferrol PAC

Ferrol

*337M

López Hortas, Román

53600540

EOXI de Ferrol

San Sadurniño PAC

San Sadurniño

*099G

López Martínez, Mónica

41000540

EOXI da Coruña

Oleiros PAC

Oleiros

*184X

López Otero, Luis Manuel María

56700541

EOXI de Santiago de Compostela

Teo-Cacheiras

Mañá

Teo

*309Y

López Pan, Marta María

41200542

EOXI da Coruña

Oleiros-Perillo

Tarde

Oleiros

*743Q

López Rivas, Francisca

14100541

EOXI de Ferrol

Caranza

Mañá

Ferrol

*428X

López Rodríguez, Luis Manuel

22000541

EOXI da Coruña

Dumbría-Ézaro

Mañá

Dumbría

*461Q

López Rubal, Teresa Pilar

14700543

EOXI da Coruña

Carballo

Desprazable

Carballo

*714C

López Seoane, Fernando

9200540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Becerreá PAC

Becerreá

*716F

López Silva, Manuel

27700543

EOXI de Vigo

Lavadores

Desprazable

Vigo

*966Q

López Toledo, María Luisa

4700541

EOXI da Coruña

Adormideras

Mañá

A Coruña

*265M

López Varela, María del Carmen

54000541

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

*430G

López-Villalta Lozano, María José

2100541

EOXI da Coruña

A Laracha

Mañá

A Laracha

*704Y

Lorenzo Álvarez, María de los Dolores

54700540

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela PAC

Santiago de Compostela

*314M

Lorenzo González, María Florinda

6300540

EOXI da Coruña

Arteixo PAC

Arteixo

*349J

Lorenzo Martínez, Ana Isabel

42100540

EOXI de Ferrol

Ortegal PAC

Cariño

*586W

Losada Álvarez, Yolanda

54500541

EOXI de Vigo

Santa María de Oia

Mañá

Oia

*960T

Louro González, Arturo

54000541

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

*223J

Maañón del Riego, Adriana

28900540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Lugo PAC

Lugo

*477P

Mantilla González, Lorena

19200542

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*338L

Marcial Bugarín, Patricia

19200542

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*853A

Marcos Luaña, Felipe

36900540

EOXI de Santiago de Compostela

Negreira PAC

Negreira

*376R

Mariño Enríquez, María

60400540

EOXI de Vigo

Vigo PAC

Vigo

*423E

Martín Godínez, Cristina

63700541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Xinzo de Limia

Mañá

Xinzo de Limia

*130S

Martín Torcuato, Trinidad

55300541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Sarria

Mañá

Sarria

*464E

Martínez Álvarez, Joaquín

49000541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Rábade

Mañá

Rábade

*818S

Martínez Ameijeiras, María Trinidad

9700542

EOXI de Vigo

Beiramar

Tarde

Vigo

*605E

Martínez Fiallega, María José

24800541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Foz

Mañá

Foz

*437C

Mato Baneira, María del Carmen

56700542

EOXI de Santiago de Compostela

Teo-Cacheiras

Tarde

Teo

*045D

Melendo Barbeito, Itzíar

12500543

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Desprazable

Caldas de Reis

*177N

Méndez Santos, Patricia

44500541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Palas de Rei

Mañá

Palas de Rei

*656X

Millán Mariño, Manuel

30300541

EOXI de Santiago de Compostela

Mazaricos

Mañá

Mazaricos

*251R

Miranda Aguiar, Aurora

3600541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Pontenova

Mañá

A Pontenova

*926H

Moldes Boullosa, Julio

29800540

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín PAC

Marín

*194C

Mora Feijo, Eduardo Antonio

43400540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Ourense PAC

Ourense

*351D

Mouzo Toba, María del Carmen

16800541

EOXI da Coruña

Cee

Mañá

Cee

*932Y

Navas Almodóvar, María Rosario

4900541

EOXI de Vigo

Aldán-Hío

Mañá

Cangas

*775A

Novo Carballal, María del Mar

29700542

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Tarde

Marín

*301L

Núñez Jiménez, Ignacio Carlos

24000542

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*618Y

Núñez Méndez, Beatriz

15600542

EOXI de Vigo

Casco Vello

Tarde

Vigo

*663D

Núñez Vázquez, María José

5100541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz

Mañá

Allariz

*545N

Ortega Montes, Ana María

58700540

EOXI de Vigo

Val Miñor PAC

Nigrán

*691F

Otero Gómez, María José

37300542

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Tarde

Noia

*659R

Otero Mata, Manuel

37300541

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Mañá

Noia

*500J

Otero Pose, Antonio

10500540

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

Betanzos

*115N

Pardo López, Julia María

32800540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Mondoñedo PAC

Mondoñedo

*790H

Payo Cangado, María Elisa

26700541

EOXI de Santiago de Compostela

Lalín

Mañá

Lalín

*061T

Paz Patiño, María del Carmen

47100541

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

*044L

Pedrares Fernández, María Cristina

52200540

EOXI da Coruña

Sada PAC

Sada

*557J

Pereira Regueras, María Jesús

47700540

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Pontevedra-Poio PAC

Pontevedra

*551Z

Pereira Waizenhofer, Carina Doris

60400540

EOXI de Vigo

Vigo PAC

Vigo

*547B

Pereiro Pérez, María Magdalena

1400540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

A Fonsagrada PAC

A Fonsagrada

*127B

Pérez Fernández, Adolfo Amadeo

47100541

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

*169C

Pérez Fernández, Manuel

50700541

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

*767C

Pérez Meixeira, Sara

53100543

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*584V

Pérez Olmedo, Juan Carlos

62800541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*907A

Pérez Rey, Paula Elisa

2100541

EOXI da Coruña

A Laracha

Mañá

A Laracha

*198Y

Pérez Rodríguez, Juan Antonio

19200542

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*043M

Pérez Vázquez, Alberto

12500541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Caldas de Reis

Mañá

Caldas de Reis

*964V

Pernas Ferreiro, María del Carmen

32700541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Mondoñedo

Mañá

Mondoñedo

*871W

Pernas Silva, María del Carmen

62800541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*665G

Peteiro Rodríguez, María Teresa

53100543

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*696X

Prieto Cebreiro, Vicente Javier

52100542

EOXI da Coruña

Sada

Tarde

Sada

*568V

Prieto López, José Francisco

62800541

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Virxe Peregrina

Mañá

Pontevedra

*520D

Puga Bello, Ana Belén

21500540

EOXI da Coruña

Curtis PAC

Curtis

*350C

Puñal Lareo, Manuel José

14700541

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*857F

Ramos Calviño, María del Pilar

700541

EOXI de Vigo

A Cañiza

Mañá

A Cañiza

*583N

Reboiras Baliña, José Ramón

14800540

EOXI da Coruña

Carballo PAC

Carballo

*828C

Reboreda Domínguez, Ana Paula

60400540

EOXI de Vigo

Vigo PAC

Vigo

*660E

Rego Lijó, Isabel

50700541

EOXI de Santiago de Compostela

Ribeira

Mañá

Ribeira

*451Y

Reguart Aransay, Jorge

3500542

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Ponte

Tarde

Ourense

*580T

Regueira Pan, Eva

64300541

EOXI da Coruña

Zas

Mañá

Zas

*761K

Regueiro Mira, María Virtudes

6300540

EOXI da Coruña

Arteixo PAC

Arteixo

*270M

Reimúndez Campos, José Antonio

2600542

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

*046L

Reino González, Sergio Nelson

54000541

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

*704D

Rey Álvarez, María Teresa

2600542

EOXI de Pontevedra e O Salnés

A Parda

Tarde

Pontevedra

*567R

Rey Batalla, Julia

10800541

EOXI de Santiago de Compostela

Boiro

Mañá

Boiro

*347X

Rey Fernández, Julián

5200540

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Allariz PAC

Allariz

*513T

Rey Liste, María Teresa

60900543

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Desprazable

Vilagarcía de Arousa

*806C

Riera Taboas, Laura

52400541

EOXI de Vigo

Salceda de Caselas

Mañá

Salceda de Caselas

*018E

Rodríguez Airas, Judith

31200541

EOXI de Santiago de Compostela

Melide

Mañá

Melide

*912A

Rodríguez Carnero, Susana

56500542

EOXI de Vigo

Teis

Tarde

Vigo

*903Q

Rodríguez Delgado, Belén

63500540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Viveiro PAC

Viveiro

*070K

Rodríguez Domínguez, Gerardo

1000542

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

A Cuña

Tarde

Ourense

*687W

Rodríguez Domínguez, Luis Alberto

1100541

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*633S

Rodríguez Leis, José Manuel

22500541

EOXI de Santiago de Compostela

Esteiro

Mañá

Muros

*807X

Rodríguez López, Mercedes

45800541

EOXI de Santiago de Compostela

A Pobra do Caramiñal

Mañá

A Pobra do Caramiñal

*067Z

Rodríguez Macía, José Manuel

51900541

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Mañá

Vigo

*515N

Rodríguez Mallo, María Josefa

30900540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Meira PAC

Meira

*679L

Rodríguez Pérez, María Celia

38500541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

O Carballiño

Mañá

O Carballiño

*386V

Rodríguez Pérez, María del Carmen

46900541

EOXI da Coruña

Ponteceso-Corme

Mañá

Ponteceso

*177J

Rodríguez Ríos, Adriana

1100542

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

*968V

Rodríguez Solorzano, María Antonia

19700541

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Mañá

Santiago de Compostela

*248W

Romero Martínez, Mónica

13300543

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Desprazable

Cambados

*455R

Rúa Domínguez, Mercedes

37300541

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Mañá

Noia

*158V

Saavedra Pita, María Pilar

24000542

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*872Q

Salvado Sanjuán, María del Pilar

54800541

EOXI de Santiago de Compostela

Santiso

Mañá

Santiso

*839S

Salvande Fraga, Arturo

23300540

EOXI de Ferrol

Ferrol PAC

Ferrol

*639M

Sanjurjo Fernández, Marcial

61300541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba

Mañá

Vilalba

*137F

Santomé Cidras, Eugenia María

60900542

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Tarde

Vilagarcía de Arousa

*683M

Santos Núñez, Yolanda

13300543

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Cambados

Desprazable

Cambados

*860J

Segura Domínguez, Ana

1100542

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

*566V

Seijas Reboredo, Ricardo

47100542

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Tarde

Pontedeume

*345J

Seoane Cruz, Inés

19200542

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*308N

Seoane Penas, Luis

54000542

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

A Coruña

*280D

Socarras Estrada, Ana María

52200540

EOXI da Coruña

Sada PAC

Sada

*061P

Sola Pérez, María del Carmen

21000541

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Cualedro

Mañá

Cualedro

*704B

Someso García, Ana María

46800540

EOXI da Coruña

Ponteceso PAC

Ponteceso

*709F

Soto Rodríguez, Nuria

1100542

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

*891C

Soto-Jove Bernaldo de Quiros, Andrés

57200541

EOXI de Santiago de Compostela

Tordoia

Mañá

Tordoia

*633Y

Suárez Domínguez, Ana Beatriz

37300541

EOXI de Santiago de Compostela

Noia

Mañá

Noia

*349Z

Suárez Marinas, Ana Belén

12100540

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Burela PAC

Burela

*103J

Torreiro Penas, María del Carmen

60700541

EOXI de Santiago de Compostela

Vila de Cruces

Mañá

Vila de Cruces

*240X

Trueba Moreno, María Antonia

42800541

EOXI de Ferrol

Ortigueira-Mera-Espasante

Mañá

Ortigueira

*693J

Turienzo Río, María de las Nieves

34500541

EOXI de Vigo

Mos

Mañá

Mos

*794E

Urrutia Monreal, Jesús Ángel

62600541

EOXI da Coruña

Vimianzo

Mañá

Vimianzo

*588D

Valcarce Rodríguez, Carolina

60400540

EOXI de Vigo

Vigo PAC

Vigo

*962N

Valle González, Irene

6900541

EOXI de Vigo

As Neves

Mañá

As Neves

*768L

Valverde Valverde, Marina

19200542

EOXI de Vigo

Coia

Tarde

Vigo

*528V

Varela López, María Paulina

24000542

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Tarde

Ferrol

*678W

Vázquez Crespo, Manuel

45400541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Pedrafita do Cebreiro

Mañá

Pedrafita do Cebreiro

*711M

Vázquez Golpe, Romina Paula

14100542

EOXI de Ferrol

Caranza

Tarde

Ferrol

*439V

Vázquez López, María Josefa

19700542

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Tarde

Santiago de Compostela

*696R

Vázquez López, Sonia

49400540

EOXI de Vigo

Redondela PAC

Redondela

*870Z

Vázquez Millán, Patricia Susana

59200540

EOXI de Santiago de Compostela

Valga-Pontecesures PAC

Valga

*028Z

Vázquez Roel, Lidia

10500540

EOXI da Coruña

Betanzos PAC

Betanzos

*134X

Vázquez Vázquez, Luis

27400540

EOXI da Coruña

Laracha PAC

A Laracha

*792S

Velasco Juez, Juan de la Cruz

54000542

EOXI da Coruña

San Xosé

Tarde

A Coruña

*665B

Vidal Ameijide, José Manuel

40700541

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

O Vicedo

Mañá

O Vicedo

*302H

Vidal Ruiz de Velasco, María Asunción

52100542

EOXI da Coruña

Sada

Tarde

Sada

*099F

Vidal Sobral, María Dolores

7700541

EOXI de Vigo

Baiona

Mañá

Baiona

*776W

Vilariño Méndez, Celso Rubén

37800543

EOXI de Ourense, Verín e O Barco de Valdeorras

Novoa Santos

Desprazable

Ourense

*382E

Villanueva Otero, Cristina

21700541

EOXI de Santiago de Compostela

Dodro

Mañá

Dodro

*380P

Villar Freire, José Manuel

35800542

EOXI de Ferrol

Narón

Tarde

Narón

*767Z

Virseda Sacristán, Alicia

1100542

EOXI de Vigo

A Doblada

Tarde

Vigo

*095M

Yusty Campo, María

54700540

EOXI de Santiago de Compostela

Santiago de Compostela PAC

Santiago de Compostela

*076A

Zafra Gamallo, Soledad

51900542

EOXI de Vigo

Rúa Cuba

Tarde

Vigo

Odontólogo/a de Atención Primaria

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

*610F

Álvarez Gómez, Isaac

53100783

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*704B

Caamaño Nieves, María

47100781

EOXI de Ferrol

Pontedeume

Mañá

Pontedeume

*773R

Cabezas Vilas, María del Carmen

15300781

EOXI da Coruña

Casa do Mar

Mañá

A Coruña

*280V

Cousido González, María Consuelo

54000781

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

*595Y

Gómez Poutas, Margarita

40900781

EOXI da Coruña

Oleiros

Mañá

Oleiros

*947N

López Pazos, Paula

16800781

EOXI da Coruña

Cee

Mañá

Cee

*208C

Martínez Martínez, María Ángeles

19200781

EOXI de Vigo

Coia

Mañá

Vigo

*859R

Núñez Orjales, José Luis

52100781

EOXI da Coruña

Sada

Mañá

Sada

*115Z

Outeiriño Fernández, Alejandra

14700781

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*914D

Pardo García, Nuria

35600781

EOXI de Santiago de Compostela

Muros-Outes

Mañá

Muros, Outes

*827V

Pena Troncoso, Antonio

24000781

EOXI de Ferrol

Fontenla Maristany

Mañá

Ferrol

*978W

Rodríguez Lado, Juan José

40500781

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Mañá

A Coruña

*521S

Romero Costas, Enrique

9700781

EOXI de Vigo

Beiramar

Mañá

Vigo

*634R

Varela Otero, María Flora

51800783

EOXI de Vigo

Rosalía de Castro

Desprazable

Vigo

*353A

Vázquez González, Antonio

28100781

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

Pediatra de Atención Primaria

DNI

Apelidos e nome

Código praza

Centro directivo

Centro/s

Quenda

Concello/s

*102D

Abdel-Mawla Diges, Rateb

54200671

EOXI de Santiago de Compostela

Santa Comba

Mañá

Santa Comba

*284K

Alas Barjacoba, María del Pilar

22200671

EOXI da Coruña

Elviña-Mesoiro

Mañá

A Coruña

*369Y

Amigo Ferreiro, María Elena

1200671

EOXI de Santiago de Compostela

A Estrada

Mañá

A Estrada

*188J

Andrade Tato, Beatriz

49300673

EOXI de Vigo

Redondela

Desprazable

Redondela

*235M

Barreiro Arceiz, Carolina

58000671

EOXI de Vigo

Tui

Mañá

Tui

*010A

Borrajo Prol, Ramón José

13600672

EOXI da Coruña

Cambre

Tarde

Cambre

*749H

Boullosa Estévez, Margarita María

28100671

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Lérez

Mañá

Pontevedra

*460R

Camaño González, Mónica

61200671

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía-Catoira

Mañá

Vilagarcía de Arousa, Catoira

*718K

Carballal Mariño, Marta

17800671

EOXI da Coruña

Cerceda-Culleredo

Mañá

Cerceda, Culleredo

*772H

Casteleiro Suárez, María del Carmen

37700671

EOXI da Coruña

Novo Mesoiro

Mañá

A Coruña

*174M

Curros Novo, Ana Belén

14700671

EOXI da Coruña

Carballo

Mañá

Carballo

*576H

De Vicente González, María Esther

1100671

EOXI de Vigo

A Doblada

Mañá

Vigo

*445F

García Fernández, Manuel Emilio

36100673

EOXI de Ferrol

Narón-Neda-Valdoviño

Desprazable

Narón, Neda, Valdoviño

*722C

Goicoechea Castaño, Ana María

10000671

EOXI de Vigo

Bembrive-Mos

Mañá

Vigo, Mos

*300C

Lobelle González, Consuelo

26200671

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Illas Canarias

Mañá

Lugo

*927S

López del Olmo, María Cristina

29700671

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Marín

Mañá

Marín

*731K

Martín Cuesta, María Beatriz

23700671

EOXI da Coruña

Fisterra

Mañá

Fisterra

*731X

Murias Taboada, María Carmen

54000671

EOXI da Coruña

San Xosé

Mañá

A Coruña

*350M

Parada Yáñez, Julia

33400671

EOXI da Coruña

Monte Alto-A Torre

Mañá

A Coruña

*559C

Pernas Gómez, Patricia

61500671

EOXI de Lugo, Cervo e Monforte de Lemos

Vilalba-Abadín

Mañá

Vilalba, Abadín

*741Z

Pumarega Vergara, Manuel

19800671

EOXI de Santiago de Compostela

Conxo

Mañá

Santiago de Compostela

*399D

Ramallo Hermo, José

49600671

EOXI de Santiago de Compostela

Rianxo

Mañá

Rianxo

*307Z

Ramos Costas, María Elena

53100673

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*958E

Rodríguez Ferreiro, Alicia

53100673

EOXI de Vigo

San Paio de Navia

Desprazable

Vigo

*856A

Rodríguez Lombardía, Carmen Amparo

4500671

EOXI da Coruña

Acea de Ama-Culleredo

Mañá

Culleredo

*913G

Varela Iglesias, Ángel

40500673

EOXI da Coruña

O Ventorrillo

Desprazable

A Coruña

*763B

Vilas Rodríguez, Patricia

10400673

EOXI da Coruña

Betanzos

Desprazable

Betanzos

*638F

Villanustre Ordóñez, Carmen María

19700673

EOXI de Santiago de Compostela

Concepción Arenal

Desprazable

Santiago de Compostela

*979S

Villaverde Rodríguez, Amparo

60900671

EOXI de Pontevedra e O Salnés

Vilagarcía de Arousa

Mañá

Vilagarcía de Arousa

* O NIF do/da profesional amósase cifrado en protección dos datos de carácter persoal.