Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 68 Luns, 13 de abril de 2015 Páx. 14032

III. Outras disposicións

Consellería de Traballo e Benestar

RESOLUCIÓN do 12 de marzo de 2015, da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, pola que se publica a relación de entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo).

De conformidade co disposto no artigo 18.1 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións; no artigo 15.1 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de réxime financeiro e orzamentario de Galicia, procédese á publicación das entidades beneficiarias e o importe das axudas concedidas en virtude da Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases que rexen a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo).

Finalidade da axuda: as axudas teñen por obxecto o establecemento de subvencións ás entidades de iniciativa social que, de conformidade coa Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, levan a cabo programas e prestan servizos sociais na área de actuación dos servizos sociais comunitarios, inclusión social e, especificamente, en favor da inclusión social da poboación inmigrante. Estas actuacións comprenden a atención ás persoas nos centros de inclusión e emerxencia social e o desenvolvemento de programas de servizos sociais comunitarios, de inclusión social e en favor da poboación inmigrante.

Norma reguladora: Orde do 25 de abril de 2014 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actividades de servizos sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para o ano 2014 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo) (Diario Oficial de Galicia núm. 82, do 30 de abril).

Crédito orzamentario:

2.000.000 euros na aplicación orzamentaria 11.05.312A.481.3.

1.411.424,99 euros na aplicación orzamentaria 11.05.313C.481.6.

298.335,00 euros na aplicación orzamentaria 11.05.312C.481.0.

Santiago de Compostela, 12 de marzo de 2015

María Amparo González Méndez
Directora xeral de Familia e Inclusión

Anexo
Subvencións para funcionamento de centros de inclusión e emerxencia social

Entidade

Tipo de centro

Importe €

Voluntarias de la Caridad de Marín (San Vicente de Paúl)

Comedor

70.425,00 €

Cocina Económica de Santiago

Comedor

94.000,00 €

Fundación Las Samaritanas

Centro acollida básica

6.500,00 €

Instituto Benéfico-Social «Padre Rubinos»

Comedor social «Padre Rubinos»

100.000,00 €

Pía la Unión «La Obra de la Señora»

Centro acollida básica «Buen Pastor»

65.700,00 €

Pía la Unión «La Obra de la Señora»

Centro acollida básica «San José»

24.090,00 €

Fundación Hogar Santa Lucía para Mujeres sin Techo

Centro de acollida básica

39.366,00 €

Sociedad San Vicente de Pául de Pontevedra

Albergue «San Vicente de Paúl»

8.000,00 €

Asociación Hogar de Sor Eusebia

Centro acollida básica «Hogar de Sor Eusebia»

58.401,00 €

Misión del Silencio

Comedor Social Virgen de Lourdes

38.940,00 €

Congregación Siervas de la Pasión

Centro de acollida básica Santa Isabel

32.850,00 €

Religiosas Adoratrices de Ourense

Centro de acollida Érguete Muller

8.000,00 €

Cocina Económica de Ferrol

Comedor

100.000,00 €

Centro Cultural Social Juan XXIII

Albergue Juan XXIII

40.000,00 €

Comité Cidadán Antisida de Ourense

Centro de acollida especializada para persoas afectadas polo VHS/SIDA

116.800,00 €

CDR O Viso Centro de Desenvolvemento Rural «O Viso»

Comedor social

43.800,00 €

Asociación Patronato Concepción Arenal de Ferrol

Centro de acollida básica

21.900,00 €

Betanía de Jesús de Nazareno

Centro de acollida básica

21.900,00 €

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Centro de acollida de transición á vida autónoma

17.000,00 €

Comité Antisida da Coruña (Casco)

Centro de acollida especializada Casco I

146.000,00 €

Comité Antisida da Coruña (Casco)

Centro de atención social continuada Casco

21.600,00 €

Asociación Dar + (Mais)

Centro de acollida básica Bugarín

17.520,00 €

Fundación JuanSoñador

Centro de día-Teranga A Coruña

17.250,00 €

Fundación JuanSoñador

Centro de día-Teranga Ourense

15.000,00 €

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Albergue San Javier-Cáritas Pontevedra

32.512,00 €

Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela

Comedor social-Cáritas Arousa

30.000,00 €

Fillas do Divino Celo-Rogacionistas

Centro de acollida María Nazarena

10.950,00 €

B.1. Subvencións de promoción de actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto de carácter básico, innovador e/ou complementario dos servizos sociais comunitarios:

Entidade

Tipo de centro

Importe €

Fundación Amigos de Galicia

Plan de cobertura de necesidades básicas persoas sen recursos

30.000,00 €

CDR O Viso Centro de Desenvolvemento Rural «O Viso»

Programa integral de intervención na comarca da Limia «Integralimia inclusión social activa»

15.000,00 €

Cáritas Diocesana de Lugo

Programa de acollida e asistencia a marxinados

30.000,00 €

Sociedad San Vicente de Paúl

Repartición de alimentos

12.860,00 €

Asociación Freijeiro, Ayuda al Necesitado AFAN

Repartición de alimentos

22.500,00 €

Asociación Benéfica Renacer da Coruña

Proxecto solidariedade

30.000,00 €

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Tecendo redes

20.000,00 €

Asociación de Celíacos de Galicia

Listaxe alimentos aptos para celíacos, elaboración, edición e envío

11.000,00 €

Asociación de Celíacos de Galicia

Revista Mazorca, información actualizada sobre a enfermidade celíaca e a dieta sen glute

8.800,00 €

ANHIDA Asociación de Niños con Hiperactividad o Déficit de Atención

Terapias psicológicas para nenos con TDAH

650,00 €

ANHIDA Asociación de Niños con Hiperactividad o Déficit de Atención

Terapias psicopedagógicas para nenos con TDAH

550,00 €

Asociación Fenilcetonúrica e OTM de Galicia ASFEGA

Orientación, asesoramento, apoio psicosocial e alimentos especiais a familias afectadas PKU e OTM

1.305,00 €

Asociación Freijeiro, Ayuda al Necesitado AFAN

Repartición de roupa

16.000,00 €

Asociación Benéfica Vida Digna

Entrega de alimentos

18.887,00 €

Asociación Benéfica Vida Digna

Entrega de roupa, mobiliario e enxoval para o fogar

18.887,00 €

Asociación Benéfica Vida Digna

Atención, información, asesoramento e acompañamento

17.500,00 €

Asociación ELORAJ Ayuda al Necesitado

Repartición de alimentos

5.000,00 €

Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down

Informes e valoración de usuarios

710,00 €

Asociación Fenilcetonúrica e OTM de Galicia ASFEGA

XXIII Convivencia enfermidades metabólicas

1.275,00 €

Asociación de Personas Sordas de Vigo

Programa de información, orientación e xestión

1.500,00 €

Asociación de Celíacos de Galicia

Cursos formación sobre a enfermidade celíaca e a dieta sen glute

4.000,00 €

Asociación Compostelana de Niñas y Niños Hiperactivos ACNH

Programa de intervención psicolóxica para os afectados de TDAH

1.020,00 €

Asociación de Diagnosticados de Cancro de Mama-ADICAM

Información e asesoramento individualizado

2.760,00 €

ANHIDA Asociación de Niños con Hiperactividad o Déficit de Atención

Apoio pedaxógico para nenos con TDAH

450,00 €

ANHIDA Asociación de Niños con Hiperactividad o Déficit de Atención

Cursos para adultos con TDAG

350,00 €

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA)

Proxecto galego de empresas de inserción

1.400,00 €

Asociación Raiolas-Lugo (Asoc. Pais/Nais Persoas con Trastornos Espectro Autista)

Servizo para o fomento de habilidades sociais e da autonomía persoal en TEA

700,00 €

Asociación Fenilcetonúrica e OTM de Galicia ASFEGA

Xornadas informativas sobre a elaboración de dietas metabólicas

1.300,00 €

Asociación Freijeiro, Ayuda al Necesitado AFAN

Achegas gastos vivenda (alugamento, subministracións e outras necesidades)

6.000,00 €

Asociación Española contra el Cáncer Pontevedra

Proxecto de emerxencia social (Necesito o básico)

3.840,00 €

Asociación Filantrópica Inclusión Social Activa Boa Vida

Oficina de dereitos e deberes sociais

1.000,00 €

DOWN Pontevedra «Xuntos»

Programa de atención-información a familias

240,00 €

Asociación Galega de Pais e Nais Separados

Terapia psicolóxica: casos clínicos e prevención da violencia

50,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzéimer de Chantada (Afachantada)

Servizo de axuda no fogar

60,00 €

Asociación de Familiares de Enfermos de Alzéimer de Chantada (Afachantada)

Talleres de estimulación cognitiva, psicomotriz e fisioterapia

310,00 €

Federación de Asociacións de Persoas con Discapacidade de Ourense (DISCAFIS-COGAMI)

Préstamo de guindastres eléctricos

240,00 €

Asociación en Defensa de la Infancia Maltratada y Custodia compartida-ASDIM

Encontro de pais, nais e profesionais

750,00 €

Asociación Stop

Xornadas de prevención do consumo de alcohol e drogas no ámbito familiar

2.000,00 €

Asociación de Diagnosticados de Cancro de Mama (ADICAM)

Charlas de saúde e benestar

1.328,99 €

Asociación Asistencial Pro Mediación en Galicia-Apromega

Programa integral de xestión de conflitos en prisión

460,00 €

Asociación de Personas Sordas de Vigo

Servizo de interpretación de consultas laborais

250,00 €

Asociación de Personas Sordas de Vigo

Servizo de interpretación de consultas médicas

375,00 €

Asociación de Personas Sordas de Vigo

Servizo de interpretación de consultas informativas

375,00 €

Asociación Española contra el Cáncer Ourense

Servizo de axuda no fogar especializado en oncoloxía

500,00 €

Asociación de Dano Cerebral Adquirido de Ourense

Programa de información do DCA (dano cerebral adquirido)

225,00 €

Asociación de Persona Sordas de Lugo

Atención individualizada

1.240,00 €

Asociación de Persona Sordas de Lugo

Derivación e intervención

1.240,00 €

Asociación de Pais e Nais de Minusválidos Psíquicos do Morrazo (Aspamsim)

Programa «Lentes cores»

280,00 €

AFADIPS Asociación de Familiares de Persoas con Discapacidade Intelectual e pola Promoción Social

Programa de inclusión social a través de actividades de lecer normalizado e culturais para persoas con discapacidade intelectual e as súas familias

270,00 €

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

Emerxencia social

900,00 €

Asociación Española de Familias de Persoas con Sordoceguera-ASPASCIDE

Apoio a familias coidadoras con fillos xordocegos de Galicia

160,00 €

ABONDOU Asociación para a Loita contra as Drogodependencias-ABONDOU

Prestación para desprazamentos UAD (unidades asistencias drogodependencias)

290,00 €

Asociación Galega de Ludópatas Rehabilitados (AGALURE)

Divulgación e información, prevención

3.250,00 €

Asociación Os Tres Reinos

Concienciación sobre a igualdade de xénero nos máis novos

1.000,00 €

Asociación Casa Santísimo Cristo de la Victoria

Educación permanente de adultos

120,00 €

CDR Portas Abertas Centro de Desenvolvemento Rural «Portas Abertas»

Servizo de información, orientación e asesoramento

483,06 €

Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol

Acompañamento integral a maiores en situación de vulnerabilidade social

200,00 €

Down Ourense

Orientación, formación e familias

235,00 €

Asociación Penitenciaria Concepción Arenal

Servizo de atención social ex-reclusos

125,00 €

AGAMI Asociación Gallega de Migraciones y Cooperación Internacional

Seminario á muller rural en Galicia (axente activo de desenvolvemento)

475,00 €

Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down

Asesoramento e orientación individualizada ás familias

1.420,00 €

Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down

Sensibilización centros escolares e formativos con charlas informativas

1.350,00 €

Asociación Fenilcetonúrica e OTM de Galicia «ASFEGA

Redacción, maquetación e difusión do boletín anual ASFEGA

1.305,00 €

Asociación de Donantes y Receptores de Órganos de Vigo- Adrovi

Doa vida. Doa médula ósea

3.500,00 €

Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Chantada ARCHA

Información, orientación e asesoramento alcoholismo

1.250,00 €

Asociación Galega de Pais e Nais Separados

XI Encontro de pais, nais e profesionais

400,00 €

B.2. Subvencións de promoción de actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto de inclusión social:

Entidade

Tipo de centro

Importe €

Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

30.000,00 €

Asociación Down Coruña

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

23.750,00 €

Plataforma polo Emprego

Elaboración de preparados cárnicos frescos, BAE e emprendemento

4.800,00 €

Fundación Érguete Integración

Limpeza maquinaria industrial e superficies acristaladas

7.960,00 €

Down Teima Ferrol

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

13.750,00 €

Centro Oblatas O Mencer

Cursos sociosanitarios de atención a dependentes en institucións sociais I e II

30.000,00 €

Down Ourense

Itinerarios de inclusión social e laboral

15.000,00 €

CDR O Viso Centro de Desenvolvemento Rural «O Viso»

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

30.000,00 €

Asoc. Empresas Inserción de Galicia (Aeiga)

Limpeza de superficies e mobiliario

4.400,00 €

Cáritas Diocesana de Lugo

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

30.000,00 €

Atox

Proxecto de incorporación sociolaboral para persoas en risco de exclusión social

30.000,00 €

Asoc. Empresas Inserción de Galicia (Aeiga)

Atención sociosanitaria a persoas no domicilio

4.000,00 €

Down Lugo

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

20.000,00 €

Feafes

Desenvolvemento de habilidades sociais e prelaborais PEM

30.000,00 €

CDR Portas Abertas Centro de Desenvolvemento Rural

Traballador agrícola da vide

4.610,00 €

CDR Portas Abertas Centro de Desenvolvemento Rural

Operacións básicas mantemento xardíns parques e zonas verdes

4.650,00 €

CDR Portas Abertas Centro de Desenvolvemento Rural

Operacións básicas de bar

5.310,00 €

Atox

Programa de incorporación sociolaboral para internos abstinentes do CP Pereiro de Aguiar

30.000,00 €

CIMO Entidade Prestadora de Servicios

Limpeza de superficies e mobiliario en edificios e locais

10.300,00 €

CIMO Entidade Prestadora de Servicios

Atención sociosanitaria a persoas dependentes

11.125,00 €

Feafes

Apoio e acompañamento para PEM e sen fogar

20.000,00 €

Emaús

Proxecto Rol

30.000,00 €

Emaús

Proxecto Tira do fío

26.250,00 €

Fundación Érguete Integración

Emprego doméstico

7.960,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso camareiro Bueu

4.710,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso camareiro Marín

4.710,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso camareiro Ponte Caldelas

4.710,00 €

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valadares

Repoboación forestal

6.875,00 €

Érguete Baixo Miño

Curso bedel, axudante documentación

18.300,00 €

Apes (Asociación Prevención da Exclusion Social)

Punto de partida

30.000,00 €

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valadares

Peón forestal

12.875,00 €

Instituto Benéfico-Social Padre Rubinos

Proxecto de inserción sociolaboral

30.000,00 €

Asociación Promoción Xitana de Lugo

Competencias clave

12.000,00 €

Fundación Down Compostela

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

30.000,00 €

CDR Portas Abertas Centro de Desenvolvemento Rural «Portas Abertas»

Fabricación de mobles de cartón

4.350,00 €

Asociación Xarela Formación

Camareiro sala/barra

4.175,00 €

Asociación Xarela Formación

Operario xardinaría e viveiros

4.175,00 €

Asoc. Empresas Inserción de Galicia (Aeiga)

Competencias clave 1 e 2 Cuntis

1.600,00 €

Cáritas Diocesana de Lugo

Familias en desvantaxe Monforte

30.000,00 €

Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol

Obradoiro para persoas en risco de exclusión social

3.520,00 €

Asoc. Empresas Inserción de Galicia (Aeiga)

Competencias clave 1 e 2 Rianxo

1.280,00 €

Ecos do Sur

IPI experimental

16.727,15 €

Cáritas Diocesana de Santiago

Rocha. Itinerarios

11.990,00 €

Emaús

Xestión e reciclaxe residuos téxtiles Gondomar

2.000,00 €

Emaús

Proxecto Tesela

18.750,00 €

Ecos do Sur

Atención a familias en risco de desafiuzamento

27.014,09 €

CDR Portas Abertas Centro de Desenvolvemento Rural «Portas Abertas»

Educación no tempo libre infantil e xuvenil

4.040,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Competencias clave Marín

10.809,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador As Pontes

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Carballo

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné Noia I

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Noia II

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Noia III

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné Noia IV

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Ames

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Mondoñedo

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Porriño

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Vilagarcía de Arousa

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Xinzo de Limia I

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Xinzo de Limia II

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Barbadás

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador O Carballiño

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Baralla

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Lalín I

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Lalín II

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador A Rúa

120,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Gondomar

120,00 €

Down Ourense

Formación laboral orientado ao sector servicios

6.720,00 €

Asociación Os Tres Reinos

Competencias clave niveis II e III

2.000,00 €

Asociación Diversidades

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

16.503,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Capacidades laborais básicas carné manipulador Vigo

120,00 €

AFAES Porta Nova

Curso lavandaría industrial

6.520,00 €

Arquitectos sin Fronteras

Acompañamento desenvolvemento dos IPI sociolaboral

21.250,00 €

CDR Ancares Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Curso monitores tempo libre

6.112,00 €

Asociación Promoción Xitana de Lugo

Acompañamento ao emprego

30.000,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Curso de cociña Cangas

3.760,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Competencias clave Moaña

4.750,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Peón de limpeza Vilaboa

1.090,00 €

Cáritas Diocesana de Santiago

Centro Vieiro

29.442,00 €

Cáritas Diocesana de Santiago

Medranza 2014

17.322,57 €

Plataforma polo Emprego

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

30.000,00 €

Emaús

Xestión e reciclaxe residuos téxtiles O Porriño

2.000,00 €

Asociación Xarela Formación

Competencias clave

2.250,00 €

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valadares

Axudante de cociña

16.200,00 €

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valadares

Camareiro de restaurante

16.200,00 €

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valadares

Bioconstrución

19.000,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Arzúa

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Ames

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Begonte

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Baralla

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización O Carballiño

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Xinzo de Limia I

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Xinzo de Limia II

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Vilagarcía

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Marín

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Lalín

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización O Porriño

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización Ourense

2.307,69 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización A Coruña

2.307,69 €

Asociación Os Tres Reinos

Preparación graduado ESO

8.000,00 €

Fundación Ronsel

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

23.816,52 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Competencias clave Poio

4.604,00 €

Aliad Ultreia

Preparación para a liberdade, obradoiros, servizo de atención e acompañamento

29.896,09 €

Asociación Cultural Imperio

Curso de corte, confección e patronaxe básico

10.500,00 €

Asfem

Agricultura ecolóxica Baralla

2.000,00 €

Asfem

Alfabetización informática e internet PGIS Begonte

1.200,00 €

Asfem

Limpeza de superficies de edificios Begonte

1.600,00 €

Asfem

Limpeza de superficies de edificios Mondoñedo

1.600,00 €

Asfem

Traballador forestal Mondoñedo

3.000,00 €

Asfem

Operario de almacén Begonte

3.600,00 €

Asfem

Cociña Monforte

2.000,00 €

Fundación Ronsel

Operacións básicas para a reparación e mantemento de embarcacións náuticas

6.250,00 €

Asociación Mulleres Progresistas de Vigo

Kanguros

10.075,00 €

Cruz Vermella

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral Lugo

30.000,00 €

San Xoán Bautista

Auxiliar axuda a domicilio e xeriatría

14.200,00 €

Down Pontevedra «Xuntos»

Servicio de inclusión social e laboral

20.000,00 €

Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down

Curso avanzado de manexo de TIC encaminado á inserción laboral

8.000,00 €

Asociación Xaruma

Auxiliar en viveiros, xardíns e centros de xardinaría

3.200,00 €

Ayuvi

Nova vida para a túa vestimenta

1.800,00 €

Asociación Os Tres Reinos

Curso agricultura ecolóxica

3.000,00 €

CDR O Viso Centro de Desenvolvemento Rural «O Viso»

Agricultura familiar

6.000,00 €

AFAES Porta Nova

Curso xardinaría e limpeza xardíns

6.400,00 €

Afammer

Curso camareiro/axudante de cociña

2.800,00 €

Afammer

Curso auxiliar xeriatría

2.800,00 €

Afammer

Curso traballador forestal

3.000,00 €

Asfem

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

15.000,00 €

Down Vigo: Asociación para a Síndrome de Down

Curso achegamento novas tecnoloxías da información e da comunicación

8.000,00 €

Andaina pro Saúde Mental

Curso horta ecolóxica e produtos derivados da mazá

9.600,00 €

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Curso maquetación

10.000,00 €

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Curso xardinaría e poda

5.600,00 €

Centro Cultural-Social Juan XXIII

Curso operacións básicas de cociña

10.500,00 €

Cáritas Diocesana de Santiago

Rocha: camareira de andares

8.750,00 €

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valadares

Agricultor ecolóxico

19.297,20 €

Cruz Vermella

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral A Coruña

7.500,00 €

Apem (Asociación pro Enfermos Mentales)

Obradoiro de cultivo baixo abrigo Carral

16.000,00 €

Asociación Filantrópica Inclusión Social Boa Vida

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

25.000,00 €

Asfem

Agricultura ecolóxica Monforte

2.000,00 €

Asociación Viraventos

Coruña activa

10.466,00 €

Cáritas Diocesana de Santiago

Rocha: dependente caixeiro de supermercado

5.850,00 €

Plataforma polo Emprego

Competencias clave Ames

1.640,00 €

Plataforma polo Emprego

Competencias clave Padrón

1.440,00 €

Cruz Vermella

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral Ourense

28.750,00 €

CDR Ancares Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Grupos de animación. Módulo espazos de dinamización comunitaria

2.400,00 €

Hermanos Misioneros de los Enfermos Pobres

Tempo aproveitando resultados

21.000,00 €

Axuda ao Enfermo Mental A Mariña

Obradoiro de cultivos de arbustos e plantas silvestres

7.200,00 €

Asociación Autismo Ourense

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

16.250,00 €

A Creba Asociación pro Saúde Mental

Habilidades básicas de axuste laboral

2.900,00 €

Plataforma polo Emprego

Competencias clave Noia

1.640,00 €

Femuro

Competencias clave

6.300,00 €

Asociación Filantrópica Inclusión Social Boa Vida

Participando na economía, autosensibilidade: recollida selectiva, reciclaxe téxtil

2.500,00 €

ASEIA (Asociación para a Saúde Emocional na Infancia e Adolescencia)

Atención de día para menores en situación de exlusión social

11.215,00 €

Aspanas

Servizo promoción vida autónoma

30.000,00 €

Asociación Viraventos

Proxecto Mamacanguro

29.992,50 €

Plataforma polo Emprego

Competencias clave Ordes

1.640,00 €

San Xoán Bautista

Axudante de cociña profesional

4.737,50 €

Acadar

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

25.000,00 €

Comité Cidadán Antisida Ourense

Curso capacitación-facilitación para empregabilidade

7.800,00 €

Cruz Vermella

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral Pontevedra

30.000,00 €

Fundación Érguete Integración

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

10.505,00 €

Plan Comunitario de Teis

Transversal B1-B2

14.000,00 €

Asociación Diversidades

Competencias clave

3.420,00 €

Arquitectos sin Fronteras

Acompañamento e desenvolvemento itinerarios habitacionais

15.000,00 €

CDR Ancares Centro para o Desenvolvemento Rural Ancares

Itinerarios personalizados de inclusión sociolaboral

18.750,00 €

Asociación Filantrópica Inclusión Social Boa Vida

Participando na economía, autosensibilidade: recollida selectiva, reciclaxe téxtil

5.000,00 €

Aspanas

Formación prelaboral-artesanía

13.000,00 €

Aspanas

Formación prelaboral-confección

13.000,00 €

Plataforma polo Emprego

Competencias clave Santiago

1.760,00 €

CDR O Viso Centro de Desenvolvemento Rural «O Viso»

Iniciación á tapizaría

7.025,00 €

Asfem

Alfabetización informática e internet PGIS Baralla 2

1.200,00 €

Asfem

Limpeza superficies de edificios Monforte

1.600,00 €

Asfem

Dependente de comercio Baralla

2.400,00 €

Cáritas Diocesana de Ourense

Atención sociosanitaria a dependentes en institucións

17.600,00 €

Cáritas Diocesana de Santiago

Ares: competencias clave

5.284,20 €

Apem (Asociación pro Enfermos Mentales)

Obradoiro de preparación para a inserción sociolaboral Cambre

1.125,00 €

Apem (Asociación pro Enfermos Mentales)

Obradoiro de preparación para a inserción sociolaboral A Coruña

168,74 €

Apem (Asociación pro Enfermos Mentales)

Obradoiro de cultivo ecolóxico Cee

2.399,75 €

B.3. Subvencións de promoción de actuacións singularizadas que constitúan a totalidade ou parte dun proxecto en favor da poboación inmigrante:

Entidade

Tipo de centro

Importe €

Asociación Viraventos

Proxecto Labora

30.000,00 €

Ong Mestura

Programa paso a paso

30.000,00 €

Ecos do sur

Programa Alpi

27.004,05 €

Asociación Viraventos

Proxecto aula de formación (comp. clave linguas e valores sociedade acollida)

24.443,55 €

Cáritas Diocesana de Lugo

Inclusión e inserción sociolaboral

30.000,00 €

Fundación JuanSoñador

Ipis Cai-Teranga Coruña

30.000,00 €

Asociación Centinelas

Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral

18.583,00 €

Lazos pro Solidariedade

Inclusión social e integración no mercado de traballo en favor da poboación inmigrante (renuncia)

25.000,00 €

Asc. para el Desarrollo Sociocultural, Formación y Empleo-Asfem

Programa Xuntos podemos capacitación e asesoramento xurídico en materia de extranxeiría

1.600,00 €

Asc. para el Desarrollo Sociocultural, Formación y Empleo-Asfem

Programa Xuntos podemos formación lingüística básica galego/castelán

3.200,00 €

Cáritas Diocesana Mondoñedo-Ferrol

Obradoiro para persoas inmigrantes

3.890,00 €

Asc. para el Desarrollo Sociocultural, Formación y Empleo-Asfem

Programa Xuntos podemos inmersión sociocultural na sociedade de acollida

1.600,00 €

Fundación JuanSoñador

Ipis Cai-Teranga Ourense

30.000,00 €

Asc. Empresas Inserción de Galicia (Aeiga)

Programa in-fórmate Lalín

1.000,00 €

Fundación Amigos de Galicia

Itinerarios de inserción personalizada adaptados

22.500,00 €

Cáritas Diocesana de Lugo

Asesoría xurídica estranxeiría

500,00 €

Cáritas Diocesana Tui-Vigo

Facemos camiño-itinerarios

30.000,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Programa de inserción de poboación inmigrante: servizo de información e asesoramento

540,00 €

Asc. para el Desarrollo Sociocultural, Formación y Empleo-Asfem

Programa Xuntos podemos capacitación para o servizo doméstico familiar I

2.000,00 €

Asc. para el Desarrollo Sociocultural, Formación y Empleo-Asfem

Programa Xuntos podemos capacitación para o servizo doméstico familiar II

2.000,00 €

Plataforma polo Emprego

Achegando. Unidade de competencia apoio domiciliario e alimentación familiar

5.400,00 €

Ecos do Sur

Curso integrado de hostalaría

8.330,00 €

Asc. Empresas Inserción de Galicia (Aeiga)

Programa in-fórmate Santiago

1.000,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Programa de inserción de poboación inmigrante: aula de español

9.389,00 €

Ecodesarrollo Gaia ONG

Español para inmigrantes adultos (renuncia)

4.152,00 €

CDR Portas Abertas Centro de Desenvolvemento Rural «Portas Abertas»

Alfabetización dixital

1.153,54 €

Fundación Amigos de Galicia

Curso de iniciación ao galego dirixido a inmigrantes

8.000,00 €

Fundación Amigos de Galicia

Curso auxiliar de servizos de seguridade

8.000,00 €

Fundación Amigos de Galicia

Curso monitor de actividades de tempo libre

6.000,00 €

Fundación Amigos de Galicia

Curso coidador e acompañante de autobús

16.000,00 €

Asociación Rexurdir de Actividades Sociais

Programa de inserción de poboación inmigrante: curso de limpeza de exteriores

1.520,00 €

Asoc. Empresarios Polígono S. Cibrao

Proxecto Acompaña

28.750,00 €

Cáritas Diocesana Tui-Vigo

Lingua e cultura p. Corazón María

3.180,00 €

Cáritas Diocesana Tui-Vigo

Lingua e cultura p. Inmaculada

8.320,00 €

ONG Mestura

Curso axudante de cociña

4.200,00 €

ONG Mestura

Curso bar e restauración

4.200,00 €

Asoc. Empresas Inserción de Galicia (Aeiga)

Programa in-fórmate Ames

1.000,00 €

Asociación Sociocultural Afrolatina

Servizo de formación e capacitación lingüística galego

2.475,00 €

Asociación Sociocultural Afrolatina

Servizo de formación e capacitación lingüística castelán

2.445,00 €

Asociación Sociocultural Afrolatina

Servizo de información e asesoramento xurídico

450,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización (grupo 1)

2.592,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización (grupo 2)

2.592,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización (grupo 3)

2.592,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización (grupo 4)

2.592,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización (grupo 5)

2.592,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización (grupo 6)

2.592,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización (grupo 7)

2.592,00 €

Radio ECCA Fundación Canaria

Alfabetización (grupo 8)

2.592,00 €

Asociación Diversidades

Bun venit. Español para estranxeiras

2.400,00 €

Centro Sociocultural Artístico e Recreativo de Valadares

Curso formativo de aplicacións informáticas

12.900,00 €

Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor

Curso esforzo integración de persoas inmigrantes

1.900,00 €

Asociación Centinelas

Formación lingüística

8.842,49 €