Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 70 Mércores, 15 de abril de 2015 Páx. 14555

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería de Traballo e Benestar

CÉDULA do 23 de marzo de 2015, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se fan públicas varias resolucións correspondentes a solicitudes do Programa de promoción de emprego autónomo dos anos 2013 e 2014.

Intentada a notificación destas resolucións segundo o disposto no artigo 59.5 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, do 13 de xaneiro, e ao non ser posible a súa práctica, por medio desta cédula e segundo o disposto no número 5 do referido artigo e o establecido no artigo 61 do mesmo texto legal, notifícaselles aos interesados o contido das resolucións que figuran como anexo, para que poidan ter coñecemento delas.

Estas resolucións poñen fin á vía administrativa e contra elas os interesados poderán interpoñer o recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, que comezará a contar a partir do día seguinte ao da publicación desta cédula no Diario Oficial de Galicia, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, así como, con anterioridade e con carácter potestativo, poderán interpoñer recurso de reposición no prazo dun mes, que comezará a contar a partir do día seguinte ao desta publicación, ante esta xefatura territorial, todo iso de conformidade co establecido na Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa, e na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

Lémbraselles o seu dereito a consultar o expediente, depositado nas dependencias desta xefatura territorial, sitas na avda. da Habana, 79, 7º andar, en Ourense, e a obter, se é o caso, copia desta resolución, segundo o previsto na letra a) do artigo 35 da Lei 30/1992, do 26 de novembro.

Ourense, 23 de marzo de 2015

José Selas Souto
Xefe territorial de Ourense

ANEXO

Nº de expediente: TR341D 2013/474-3.

Nome ou razón social: Samuel Blanco Peña.

DNI/NIF: 44467191A.

Último enderezo coñecido: rúa San Sebastián, nº 8, 32630 Xinzo de Limia (Ourense).

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Contido da resolución: desistencia.

Data da resolución: 20 de xaneiro de 2015.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 19 de agosto de 2013 (DOG núm. 159, do 22 de agosto).

Nº de expediente: TR341D 2014/45-3.

Nome ou razón social: Emilia Borrajo Fernández.

DNI/NIF: 39466745X.

Último enderezo coñecido: rúa Escaleiras, nº 6, 2º H, 32002 Barbadás (Ourense).

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Contido da resolución: desistencia.

Data da resolución: 26 de setembro de 2014.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 14 de maio de 2014 (DOG núm. 100, do 27 de maio).

Nº de expediente: TR341D 2014/47-3.

Nome ou razón social: Francisco Maneiro González.

DNI/NIF: 52938407C.

Último enderezo coñecido: avenida Buenos Aires, nº 125, ATC, C, 32004 Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Contido da resolución: desistencia.

Data da resolución: 21 de outubro de 2014.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 14 de maio de 2014 (DOG núm. 100, do 27 de maio).

Nº de expediente: TR341D 2014/178-3.

Nome ou razón social: Cristian Antoni de Aguiar Hernández.

DNI/NIF: 45140681F.

Último enderezo coñecido: rúa Ervedelo, nº 2, 32002 Ourense.

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Contido da resolución: resolución favorable.

Data da resolución: 10 de decembro de 2014.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 14 de maio de 2014 (DOG núm. 100, do 27 de maio).

Nº de expediente: TR341D 2014/191-3.

Nome ou razón social: Raquel López Justo.

DNI/NIF: 76724930N.

Último enderezo coñecido: rúa Espido, nº 57, 1º D, 32600 Verín (Ourense).

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Contido da resolución: desistencia.

Data da resolución: 26 de setembro de 2014.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 14 de maio de 2014 (DOG núm. 100, do 27 de maio).

Nº de expediente: TR341O 2014/186-3.

Nome ou razón social: Manuel Alexander Salgado Chicas.

DNI/NIF: 46965898J.

Último enderezo coñecido: estrada nacional, km 525, 32692 Sandiás (Ourense).

Tipo de axuda: subvención polo establecemento como traballador/a autónomo/a ou por conta propia.

Contido da resolución: desistencia.

Data da resolución: 21 de outubro de 2014.

Orde da convocatoria das axudas: Orde do 14 de maio de 2014 (DOG núm. 100, do 27 de maio).