Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 78 Luns, 27 de abril de 2015 Páx. 16068

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Consellería do Medio Rural e do Mar

ANUNCIO do 13 de abril de 2015, da Xefatura Territorial de Pontevedra, polo que se notifica o inicio do expediente PSC-PO-1070/2014-PPM e sete máis.

De conformidade co disposto nos artigos 59.5 e 61 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común (BOE núm. 285, do 27 de novembro), logo de intentada sen éxito a notificación persoal a través do servizo de Correos, notificáselles ás persoas interesadas que se sinalan no anexo deste anuncio o inicio do expediente PSC-PO-1070/2014-PPM e sete máis.

A persoa interesada poderá comparecer nas oficinas da sede da Xefatura de Coordinación da Área do Mar da Consellería do Medio Rural e do Mar, sitas na rúa Concepción Arenal, 8, 4º andar, Vigo, das 9.00 ás 14.00 horas, de luns a venres, para o coñecemento íntegro do acordo de inicio e constancia de tal coñecemento.

Este anuncio remitirase, así mesmo, ao concello correspondente ao último enderezo coñecido da persoa interesada en aplicación do artigo 59.5 da Lei 30/1992, co obxecto de que proceda á súa publicación por medio dun anuncio no seu taboleiro de edictos.

O procedemento desenvolverase de conformidade co principio de acceso permanente. Para estes efectos, en calquera momento do procedemento a persoa interesada ten dereito a coñecer o seu estado de tramitación e a acceder e obter copias dos documentos contidos nel, ao abeiro do artigo 3.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto (BOE núm. 189, do 9 de agosto).

Sen prexuízo do anterior, as persoas interesadas dispoñen dun prazo de quince (15) días para achegaren cantas alegacións, documentos ou informacións xulguen pertinentes e, de ser o caso, propoñeren proba concretando os medios de que pretendan valerse, segundo o disposto no artigo 16.1 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto.

De non efectuaren alegacións sobre o contido da iniciación do procedemento no prazo previsto no artigo 16.1 citado, a iniciación poderá ser considerada proposta de resolución, cos efectos previstos para esta nos artigos 18 e 19 do Real decreto 1398/1993, do 4 de agosto, de conformidade co establecido no artigo 13.2 dese real decreto.

Vigo, 13 de abril de 2015

Manuel Lago Molares
Instructor

ANEXO

Expediente: PSC-PO-1070/2014-PPM.

Persoa interesada: Miguel Lago Pereira.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: Alameda Suárez-Llanos, nº 11, baixo esq., Vigo.

Expediente: PSC-PO-1073/2014-PPM.

Persoa interesada: José Otero Patiño.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: rúa Norte, nº 50, Bueu.

Expediente: PSC-PO-0031/2015-ORS.

Persoa interesada: Xestadelo, S.L.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: primeira travesía Longán, nº 9, 1º, Cangas.

Expediente: PSC-PO-0053/2015-PPM.

Persoa interesada: Miguel Ángel Gómez Villanueva.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Gran Vía, nº 160, 5º B, Vigo.

Expediente: PSC-PO-0058/2015-PPM.

Persoa interesada: Juan Jesús Muñiz Fernández.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Abelleira, nº 22, A Laxe, Vilagarcía de Arousa.

Expediente: PSC-PO-0069/2015-PRE.

Persoa interesada: César José Luis Gómez Pinales.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Torrecedeira, nº 80, 7º D, Vigo.

Expediente: PSC-PO-0086/2015-PPM.

Persoa interesada: José Outeda Foyo.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Holanda, nº 9, 2º esq., O Grove.

Expediente: PSC-PO-0101/2015-PPM.

Persoa interesada: Damián Rodal Ramos.

Acto de notificación: inicio.

Último enderezo coñecido: r/ Diego Carmona, nº 43, Baiona.