Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 91 Luns, 18 de maio de 2015 Páx. 19490

VI. Anuncios

a) Administración autonómica

Universidade de Santiago de Compostela

RESOLUCIÓN do 11 de maio de 2015 pola que se anuncia a licitación, polo procedemento aberto, tramitación ordinaria e urxente, do expediente 2015/CSUA1/000007 e tres máis.

– Procedemento aberto e trámite urxente:

• Subministracións:

Expediente nº: 2015/CSUA1/000007.

Obxecto: desenvolvemento, subministración, entrega, instalación de equipamento e software dun sistema de seguridade de persoas (SSP) para o Laboratorio Láser de Aceleración de Aplicacións (L2A2).

Localidade: Santiago de Compostela.

Provincia: A Coruña.

Importe de licitación: 65.000 euros, IVE non incluído.

Garantía provisional: 1.950 euros.

Prazo de execución: 18 semanas.

Criterios de valoración: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

Este expediente está incluído no proxecto de investigación LaserPET, cofinanciado nun 80 % con fondos Feder do programa operativo Fondo Tecnolóxico do Ministerio de Economía e Competitividade.

• Obras:

Expediente nº: 402/15.

Obxecto: reforma da xeración térmica e substitución das tubaxes de distribución de fontanaría do edificio da Residencia Universitaria Monte da Condesa da USC.

Localidade: Santiago de Compostela.

Provincia: A Coruña.

Importe de licitación: 669.307,07 euros, IVE non incluído.

Garantía provisional: 20.079,21 euros.

Prazo de execución: 45 días naturais.

Criterios de valoración: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

Proxecto europeo Life, con acrónimo Life-Opere e código LIFE12/ENV/ES/001173: é un proxecto demostrativo de eficiencia enerxética que utiliza como piloto o edificio de servizos múltiples Monte da Condesa.

Para este expediente non é necesario presentar o sobre B.

– Procedemento aberto e trámite ordinario:

• Servizos:

Expediente nº: 2015/CSEA1/000005.

Obxecto: servizo de vixilancia e protección de bens e establecementos da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Campus de Santiago de Compostela e Lugo.

Localidade: Santiago de Compostela e Lugo.

Provincia: A Coruña e Lugo.

Importe de licitación: 4.739.008 euros, IVE non incluído.

Garantía provisional: 142.170,24 euros.

Prazo de execución: 4 anos.

Criterios de valoración: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

Este anuncio foi enviado ao DOUE o 11 de maio de 2015.

Expediente nº: 2015/CSEA1/000006.

Obxecto: mantemento preventivo e correctivo das instalacións de seguridade da USC, do servizo de atención de avarías, alarmas e emerxencias e de asesoría técnica, a conexión das instalacións de seguridade da USC á central receptora de alarmas (CRA) e outros servizos.

Localidade: Santiago de Compostela, Lugo, O Courel, Ferrol e Vilagarcía de Arousa.

Provincia: A Coruña, Lugo e Pontevedra.

Importe de licitación: 646.853,36 euros, IVE non incluído.

Garantía provisional: 19.405,60 euros.

Prazo de execución: 4 anos.

Criterios de valoración: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

Este anuncio foi enviado ao DOUE o 11 de maio de 2015.

1. Entidade adxudicadora.

a) Organismo: Universidade de Santiago de Compostela.

b) Dependencia que tramita os expedientes: Servizo de Xestión Económica.

c) Número dos expedientes: os arriba indicados.

2. Obxecto do contrato.

a) Descrición do obxecto: a arriba indicada.

b) Número de unidades que hai que entregar/executar: as especificadas no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de entrega/execución: os citados anteriormente.

d) Prazo de entrega/execución: os mencionados anteriormente.

3. Tramitación e procedemento de adxudicación.

a) Tramitación: ordinaria e urxente.

b) Procedemento: aberto.

4. Orzamento de licitación.

Importe total: os indicados anteriormente.

5. Garantía.

Provisional: as citadas anteriormente.

6. Obtención de documentación.

A documentación para participar no procedemento aberto poderá ser consultada ou descargada na páxina web www.usc.es/contratacion, correo electrónico mailto:contratacion@usc.es

7. Obtención de información.

a) Entidade: Universidade de Santiago de Compostela, Casa da Balconada, Servizo de Xestión Económica.

b) Domicilio: Rúa Nova 6.

c) Código postal e localidade: 15782 Santiago de Compostela.

d) Teléfono: 881 81 12 60, 881 81 12 61, 881 81 12 63.

e) Fax: 881 81 13 66.

f) Enderezo web: www.usc.es/contratacion

g) Data límite de obtención de documentos e información:

Expediente 2015/CSUA1/000007: ás 14.00 horas do 26 de maio de 2015.

Expediente 402/15: ás 14.00 horas do 1 de xuño de 2015.

Expedientes 2015/CSEA1/000005 e 2015/CSEA1/000006: ás 14.00 horas do 22 de xuño de 2015.

8. Requisitos específicos dos contratistas.

Clasificación:

402/15: grupo J, subgrupo 4, categoría D.

2015/CSEA1/000005: grupo M, subgrupo 2, categoría D.

2015/CSEA1/000006: grupo P, subgrupo 5, categoría B.

9. Presentación das ofertas.

a) Data límite de presentación:

Expediente 2015/CSUA1/000007: ás 14.00 horas do 26 de maio de 2015.

Expediente 402/15: ás 14.00 horas do 1 de xuño de 2015.

Expedientes 2015/CSEA1/000005 e 2015/CSEA1/000006: ás 14.00 horas do 22 de xuño de 2015.

b) Documentación que deben presentar: a citada no prego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

Entidade: Universidade de Santiago de Compostela, Rexistro Xeral (Reitoría).

Domicilio: praza do Obradoiro, s/n.

Código postal e localidade: 15782 Santiago de Compostela.

Ou en:

Entidade: Universidade de Santiago de Compostela, Rexistro Xeral (Edificio Servizos Administrativos-Biblioteca Intercentros, Polígono de Fingoi, s/n).

Domicilio: Campus Universitario.

Código postal e localidade: 27002 Lugo.

d) Prazo durante o cal o licitador estará obrigado a manter a súa oferta: dous meses.

e) Admisión de variantes: véxase o prego de cláusulas administrativas particulares.

10. Apertura das ofertas.

a) Entidade: Universidade de Santiago de Compostela. Casa da Balconada.

b) Domicilio: Rúa Nova 6.

c) Localidade: Santiago de Compostela.

d) Data e hora:

Expediente 2015/CSUA1/000007: sobre B: a las 13.00 horas do 4 de xuño de 2015; sobre C: a las 13.00 horas do 9 de xuño de 2015.

Expediente 402/15: sobre C: a las 13.00 horas do 9 de xuño de 2015.

Expedientes 2015/CSEA1/000005 e 2015/CSEA1/000006: sobre B: a las 13.00 horas do 3 de xullo de 2015; sobre C: a las 13.00 horas do 17 de xullo de 2015.

11. Gastos de anuncios: correrán por conta dos adxudicatarios a rateo.

Santiago de Compostela, 11 de maio de 2015

P.D. (Resolución 1.8.2011; DOG do 18 de agosto)
José Manuel Villanueva Prieto
Xerente da Universidade de Santiago de Compostela