Descargar PDF Galego | Castellano| Português

DOG - Xunta de Galicia -

Diario Oficial de Galicia
DOG Núm. 109 Xoves, 11 de xuño de 2015 Páx. 22768

IV. Oposicións e concursos

Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria

RESOLUCIÓN do 3 de xuño de 2015, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se elevan a definitivas as relacións de aspirantes admitidos e excluídos ao proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e o procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (Diario Oficial de Galicia do 18 de marzo).

De conformidade co disposto no punto 3 da base cuarta da referida orde de convocatoria do proceso selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo), e vistas as reclamacións presentadas contra a lista provisional de admitidos e excluídos, publicada pola Resolución do 6 de maio de 2015 (DOG do 18 de maio).

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos resolveu elevar a definitivas as mencionadas relacións, coas modificacións que se conteñen nos anexos desta resolución.

O feito de que figure a localidade solicitada non implica que sexa a localidade de exame, senón que se determina na resolución pola que se fan públicas as resolucións dos tribunais, polas que se anuncian as datas, as horas e os lugares en que se fará o acto de presentación e se celebrará a primeira parte da proba prevista na base décima e as partes A e B da primeira proba prevista na base décimo primeira da convocatoria, así como na resolución pola que se fai pública a distribución entre os distintos tribunais das/dos aspirantes admitidos ao procedemento selectivo para ingreso e acceso ao corpo de inspectores de Educación e de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira do corpo de mestres da Comunidade Autónoma de Galicia, convocado pola Orde do 11 de marzo de 2015 (DOG do 18 de marzo).

Santiago de Compostela, 3 de xuño de 2015

José Manuel Pinal Rodríguez
Director xeral de Centros e Recursos Humanos

ANEXO I

510-Inspectores de Educación

510600-Xeneralista

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

32635151Z

Díaz Rodríguez, Emilio

F

S

S

2

44468343M

Pérez Lamas, Vicente

F

S

S

3

36039138R

Aguilar Madrazo, Juan

M

S

S

4

32800162T

Alonso Varela, Ana María

M

S

S

5

36074905A

Álvarez Silva, María del Mar

M

S

S

6

44081072P

Alvariño Pérez, David

M

S

S

7

36093100M

Areal Alonso, Pedro Alberto

M

S

S

8

32632614F

Arias Arnoso, Andrés

M

S

S

9

44263833B

Ávila Sánchez, Francisco

M

S

S

10

34977152V

Barandela Sandianes, María del Pilar

M

S

S

11

34950834B

Barreira Arias, Alberto José

M

S

S

12

09771495Z

Barreiro García, Íñigo

M

S

S

13

32767623Y

Barreiro González, Pilar María

M

S

S

14

34964386Q

Barreiro Gundín, María Isabel

M

S

S

15

35312726K

Barros Pardo, José Carlos

M

S

S

16

33253801X

Betanzos Rego, Tobías

M

S

S

17

44480155H

Blanco Domínguez, Susana

M

S

S

18

35462065K

Bouzas Carneiro, Natividad

M

S

S

19

33847646H

Cabana Cendán, Adelina Lidia

M

S

S

20

34972829H

Cadórniga Díaz, Yolanda

M

S

S

21

35306124C

Calviño Barreiro, Carlos

M

S

S

22

38844829Z

Calvo Cendán, Ana María

M

S

S

23

32746865V

Campos Espiñeira, Margarita

M

S

S

24

32641817X

Candal Franco, Armando

M

S

S

25

33311237S

Cantalapiedra Álvarez, Silvia

M

S

S

26

33305410F

Carreira Montes, Antonio Ovidio

M

S

S

27

34966402P

Castro Villalón, Elena María

M

S

S

28

32808147G

Couto López, María Rosario

M

S

S

29

36171982C

Crespo García, Marina

M

S

S

30

36070179S

Da Vila Alonso, Ana María

M

S

S

31

34895402D

De la Puente Vaquero, Isabel

M

S

S

32

32815333Z

Díaz Carballada, Paula María

M

S

S

33

34255371E

Díaz Pérez, Gonzalo José

M

S

S

34

34996974J

Diéguez Ruibal, José Luis

M

S

S

35

35467776M

Dios Barreiro, Juliana

M

S

S

36

52471804H

Dono Campos, Lourdes

M

S

S

37

32450492E

Dorrego Lobón, Jaime

M

S

S

38

76568856Q

Eiras Dorado, María Carmen

M

S

S

39

70882558P

El Berdei Montero, Nuria

M

S

S

40

47352842M

Esteller Fernández, María

M

S

S

41

34986896D

Fernández Álvarez, Marcos Antonio

M

S

S

42

34998862S

Fernández del Río, Ana Belén

M

S

S

43

32823272H

Fernández Díez, Jesús

M

S

S

44

34947412Q

Fernández Guerra, Ernesto

M

S

S

45

11428228B

Fernández Martín, Adrián

M

S

S

46

11380886A

Fernández Menéndez, María Antonia

M

S

N

47

32638729G

Fernández Ocampo, María del Carmen

M

S

S

48

34951270X

Fernández Ruiz, Luis María

M

S

S

49

33859582V

Ferreiro Carballido, Juan Luis

M

S

S

50

33857133Y

Ferreiro Pumariño, Genoveva Carmen

M

S

S

51

76823076V

Galego Carmoega, María Esther

M

S

S

52

09380755K

Galindo Beneitez, Fernando

M

S

S

53

76578466N

García Fernández, María Luz

M

S

S

54

33318508H

García García, David Jorge

M

S

S

55

32771732K

García Martínez, Manuel Jesús

M

S

S

56

78789738H

García Nimo, Silvia

M

S

S

57

32430113K

García Sánchez, Daniel Emilio

M

S

S

58

44449324F

Garrido Rivero, Rubén

M

S

S

59

44449386T

Gayo Álvarez, María Elena

M

S

S

60

36066845Q

Gómez Fuentes, Raquel

M

S

S

61

26491345Z

Gómez López, María Dolores

M

S

N

62

36120636X

González Comesaña, María Antonia

M

S

S

63

33336194V

González Ferreiro, María Nila

M

S

S

64

76711055Y

González Vázquez, José

M

S

S

65

34934366B

Guerra Cañizo, María Luisa

M

S

S

66

33310854T

Guerreiro Muñoz, Branca Nazaré

M

S

S

67

43498420S

Guerrero Seijas, Alicia

M

S

S

68

34960312J

Hernán López, Mónica

M

S

S

69

36041964K

Hernández Montes, Miguel Ángel

M

S

S

70

36066215F

Iglesias López, Montserrat

M

S

S

71

34951945H

Iglesias Rodríguez, Antonio

M

S

S

72

33330304S

Illán Álvarez, María Elena

M

S

S

73

76809874V

Jar Pereira, Luis

M

S

S

74

32680229N

Lage Arias, Serxia

M

S

S

75

36056798C

Leirós Figueiras, Raimundo

M

S

S

76

76401283K

López Bouza, María Teresa

M

S

S

77

52482298R

López Fernández, José Manuel

M

S

S

78

52482519S

Losada Vázquez, Eugenio

M

S

S

79

76818078X

Louzao López, Ana María

M

S

S

80

12363769G

Martín González, Faustino

M

S

S

81

34034276A

Martínez Soler, Dionisio

M

S

S

82

44085623M

Moreira Cal, Cristóbal

M

S

S

83

34952214B

Neira González, Juan Luis

M

S

S

84

35303409L

Núñez Pintos, María Esther

M

S

S

85

35551924L

Peláez de la Cruz, María Luisa

M

S

S

86

32630663B

Pena Bellón, José Carlos

M

S

S

87

36093373W

Pérez Estévez, María de Luján

M

S

S

88

44758486A

Pérez Mestre, Juan Carlos

M

S

S

89

34988266E

Pérez Seara, Laura

M

S

S

90

32810218M

Pérez Seoane, Begoña

M

S

S

91

36142419N

Polo Cal, Rosalía

M

S

S

92

32840886Z

Ponte Justo, Rubén

M

S

S

93

34256815V

Porral Fernández, Olga

M

S

S

94

76413789S

Porta Rodríguez, María Pilar

M

S

S

95

44475942Z

Primo Álvarez, Vanesa

M

S

S

96

33317648D

Reija Santiso, Teresa

M

S

S

97

32749326V

Rial Rial, Ana María

M

S

S

98

33305370J

Rodríguez Álvarez, María Carmen

M

S

S

99

34971186P

Rodríguez Bello, Luz María

M

S

S

100

34977091W

Rodríguez Cayetano, Luisa

M

S

S

101

53172186G

Rodríguez Pérez, Ruth

M

S

S

102

33280363F

Rodríguez Rial, José

M

S

S

103

44807493C

Romarís Lens, Xosé

M

S

S

104

34937432H

Saco Dafonte, Josefa

M

S

S

105

32702718F

Salgado López, Javier

M

S

S

106

33260443M

Sampedro López, Ramón Olegario

M

S

S

107

27234392T

Sánchez Mata, Lidia Ruth

M

S

S

108

33851686X

Sanjurjo Gayoso, María Remedios

M

S

S

109

34251442A

Seoane Martínez, María Nieves

M

S

S

110

53174302G

Sinde Stompel, Micaela

M

S

S

111

32826971Z

Sobrino Josenje, Santiago

M

S

S

112

33259745C

Sóñora Luna, Francisco

M

S

S

113

33306870H

Souto Díaz, Roberto

M

S

S

114

32672946C

Suárez Taibo, María Victoria

M

S

S

115

35287849F

Tallón Fontao, María del Carmen

M

S

S

116

76572684A

Teijeiro Díaz, Pilar

M

S

S

117

33993346J

Temprano Ferreiro, José Andrés

M

S

S

118

33840639A

Timiraos Labaén, Néstor

M

S

S

119

33344132C

Trastoy Cuba, María Jesús

M

S

S

120

32445857X

Trigas Verdini, Manuel

M

S

S

121

33307034K

Trigo Balea, Mª Jesús

M

S

S

122

44461263D

Valado Cruz, Lucía

M

S

S

123

33852683H

Valcárcel López, Isabel

M

S

S

124

36059127A

Valtierra Branera, Xosé Ramón

M

S

S

125

35563547G

Vaqueiro Romero, María Montserrat

M

S

S

126

33859957R

Vázquez Díaz, Cándido Valeriano

M

S

S

127

44445751E

Vázquez Montes, María Teresa

M

S

S

128

76414586F

Vázquez Rodríguez, Rubén

M

S

S

129

33314269B

Vázquez Varela, Francisco Javier

M

S

S

130

33289252H

Vázquez Vilanova, José Antonio

M

S

S

131

34962939H

Velo Fernández, Juan Carlos

M

S

S

132

76908548K

Vicente Álvarez, Rosa María

M

S

S

133

36065197R

Vilán Crespo, Luis

M

S

S

134

32640783B

Vilela Castro, María del Pilar

M

S

S

597-Mestres

Localidade de exame solicitada: A Coruña

597031-Educación Infantil

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

53300657C

Añón Montes, Marta María

E

S

S

2

53164428C

Ares García, Lorena

E

S

S

3

47358362M

Barbeito Cacheiro, Yelina

E

S

S

4

32836006X

Bolaño Veiras, Ana María

E

S

S

5

53161376G

Castro Sanjurjo, Xaila

E

S

S

6

34880259T

Couto Toro, Cristina

E

S

S

7

47371055W

Del Río Ríos, Vanesa

E

S

S

8

79331325R

Domínguez Domínguez, Leticia

E

S

S

9

40595537P

Esmorís Fernández, Susana

E

S

S

10

44456376K

Fernández Conde, Ana

E

S

S

11

47369001H

Fernández Pinillos, Silvestre

E

S

S

12

32815544H

García García, Raquel

E

S

S

13

47380851T

Garrido Salgado, Iria

E

S

S

14

76412980B

Guerreiro de las Heras, Patricia María

E

S

S

15

46900566R

Iglesias Herrero, Isabel María

E

S

S

16

32845689X

Lage Cobas, Manuel

E

S

S

17

52931506L

Lapido Suárez, Beatriz

E

S

S

18

33347758N

Legaspi Castro, Ana Belén

E

S

S

19

46905489W

León Martínez, Francisco

E

S

S

20

46903499J

López Bergantiños, Ana Isabel

E

S

S

21

33541273M

López Pereira, Tania

E

S

S

22

47350632A

Martín López, Iria

E

S

S

23

33290928S

Pensado Gerpe, Digna

E

S

S

24

46908614E

Pérez Riestra, Cecilia

E

S

S

25

32703488H

Prieto Prieto, Marcos

E

S

S

26

47356623Z

Quintana Castro, Iria

E

S

S

27

33998054Y

Rodríguez Calderón, Laura

E

S

S

28

32825008Y

Rodríguez Machado, Eduardo Rafael

E

S

S

29

44816307W

Sánchez Pampín, María José

E

S

S

30

47372066R

Santos Suárez, Laura

E

S

S

31

33549962T

Sardá Miragaya, Alba

E

S

S

32

32703483J

Seoane Torrente, Lucía

E

S

S

33

45874305T

Turnes Turnes, Silvia

E

S

S

34

47356652C

Vázquez Rodríguez, Emilia

E

S

S

35

32706265N

Veiga Fernández, Inés

E

S

S

36

53301273S

Villar Vázquez, Natalia

E

S

S

37

33341936D

Blanco Latorre, Paula

D

S

S

38

32696952Z

Castro Vidal, Lucía

D

S

S

39

33537805X

Correa Pardo, Ana María

D

S

S

40

32707625S

De la Hoz Casares, Marta

D

S

S

41

45870780V

Enríquez Martínez, Ana

D

S

S

42

44088198G

García Martínez, María Dolores

D

S

S

43

36086342D

Iglesias Costas, María Teresa

D

S

S

44

34272036N

Núñez Chao, María

D

S

S

45

33541893G

Pacín Trevín, Marta

D

S

S

46

32664119W

Rey Cuba, Alicia

D

S

S

47

76622340W

Rodríguez Senra, Raquel

D

S

S

48

47362838L

Rubianes Martín, Pablo

D

S

S

49

53112853B

Sotelo Otero, Francisco

D

S

S

50

32817140G

Vázquez Álvarez, Ana

D

S

S

51

34635444C

Abad Mon, Paloma

L

S

S

52

50732697X

Abejón García, María Luisa

L

S

S

53

46897412K

Abeledo Álvarez, Laura

L

S

S

54

71511807T

Abella Miguel, Silvia

L

S

S

55

45847861Y

Abucide Castelao, Lucía

L

S

S

56

32712302T

Agras Crespo, María Belén

L

S

S

57

32668929M

Agulló López, José Daniel

L

S

S

58

47435403L

Alberte Miguélez, Leila

L

S

S

59

32667753W

Aldea Filgueira, Rosalía

L

S

S

60

39453822J

Alfaya Badía, Marta

L

S

S

61

34891163W

Aller Fernández, María Isabel

L

S

S

62

78805826Y

Allo Canosa, Cristina

L

S

S

63

79339496F

Alonso Alonso, Patricia

L

S

S

64

32665229P

Alonso Malde, Noelia María

L

S

S

65

79337737L

Ansede Fariña, Noelia

L

S

S

66

45848153E

Antelo López, Silvia

L

S

S

67

44849509S

Antelo Trillo, Vanesa

L

S

S

68

47357199S

Añón Pena, Inés Margarita

L

S

S

69

32705808S

Arnoso Gómez, Mónica

L

S

S

70

34984908E

Arribas Rodríguez, Pablo

L

S

S

71

46897896E

Asensio Hernández, Adelaida

L

S

S

72

32829909P

Asensio Juiz, Carolina

L

S

S

73

32826088M

Asorey Trigo, María

L

S

S

74

46902502M

Astray Filloy, Rosa María

L

S

S

75

47380394A

Astray González, María Inmaculada

L

S

S

76

34895520N

Astray Iglesias, Ana María

L

S

S

77

34881206G

Atadell Lavandeira, Sara

L

S

S

78

53795352P

Ayaso Vilar, Ana

L

S

N

79

32397635L

Babio Rodríguez, María Dolores

L

S

S

80

46906737P

Balay Hermida, Verónica

L

S

S

81

46919912G

Bao Saiz, Viviana Mercedes

L

S

S

82

47368086T

Barbeito Candal, Estíbaliz

L

S

S

83

76821793E

Barcala Parada, Begoña

L

S

S

84

32664219X

Barcia Rey, María Carmen

L

S

S

85

46903371T

Barral Seijas, Leticia

L

S

S

86

79324446E

Barreiro Gómez, María Belén

L

S

S

87

32841683Y

Barreiro Maroto, Patricia

L

S

S

88

32706193D

Barro Filgueiras, Alba María

L

S

S

89

32706638V

Barro Fraga, Tamara

L

S

S

90

32713432A

Beceiro Novo, Tania

L

S

S

91

53308578Y

Bello Pérez, Noelia

L

S

S

92

32682819A

Bellón Rañal, Ana

L

S

S

93

32708434L

Bereijo Barcia, Laura

L

S

S

94

79339578C

Bermúdez Candal, Miriam

L

S

S

95

08932950A

Bermúdez Corrales, Lorena

L

S

S

96

46916129Q

Bermúdez García, María Luisa

L

S

S

97

47367913B

Bermúdez Sánchez, Laura

L

S

S

98

53302408T

Berrocal Fariña, María

L

S

S

99

76729194K

Blanco Álvarez, Alicia

L

S

S

100

34893728Z

Blanco Coira, María José

L

S

S

101

32836744N

Blanco Davila, María

L

S

S

102

47376814B

Blanco Lamas, Belén

L

S

S

103

47368009S

Blanco Sánchez, María Teresa

L

S

S

104

79337311F

Boga Dans, Lidia

L

S

S

105

79334131R

Bolón Canedo, Saleta

L

S

S

106

47361658N

Botana Fuentes, Leticia

L

S

S

107

79338417D

Brea Mazás, Patricia

L

S

S

108

32698641R

Bustabad Hermida, Vanesa

L

S

S

109

79338125Q

Bustabad Prieto, Paula

L

S

S

110

34881033S

Cabaleiro Navarro, Sofía

L

S

S

111

44829117R

Cabana Graña, Diego

L

S

S

112

47356532S

Cabanillas Trillo, Lucía

L

S

S

113

46913906R

Cabo Benedeti, Carlos

L

S

S

114

47362701C

Cagigao Bautista, Alejandra

L

S

S

115

53309916X

Cal Álvarez, Davinia

L

S

S

116

10062630S

Cal Sánchez, Mª Consuelo

L

S

S

117

76417666M

Calaza González, Laura

L

S

S

118

79334502G

Cambón Varela, María José

L

S

S

119

79331902A

Campos Lavandeira, Estefanía

L

S

S

120

78806268B

Cancela Bouzas, María Dolores

L

S

S

121

79341325L

Cancela Torreira, Mónica

L

S

S

122

46913496M

Canedo Monasterio, Iria

L

S

S

123

78806750X

Canosa Tajes, Mayra

L

S

S

124

79341052E

Carballido Sande, Lucía

L

S

S

125

32714901T

Carballido Tembrás, Noemi

L

S

S

126

32715821T

Carballo Leira, Paula

L

S

S

127

79337466R

Carpente Eiroa, María Teresa

L

S

S

128

53309977W

Carro Freire, Cristina

L

S

S

129

76337012N

Carro Yáñez, Concepción

L

S

S

130

32658854G

Caruncho Prado, María Carmen

L

S

S

131

47357157L

Casal López, Juan

L

S

S

132

32683178V

Casal Ramírez, Vanesa

L

S

S

133

79322291Y

Casanova Naveira, María Belén

L

S

S

134

32707391B

Casanova Veiga, Irene

L

S

S

135

79334024D

Cascudo Fojo, Hugo

L

S

S

136

44079358L

Castedo Pérez, Noelia

L

S

S

137

53306741D

Castelo López, Nuria

L

S

S

138

46911949E

Castilla García, Sara

L

S

S

139

47362185X

Castro Gómez, María Antonia

L

S

S

140

47385812Q

Castro Romero, María

L

S

S

141

33338742N

Cedrón Costa, Mónica

L

S

S

142

32683204C

Celeiro López, Marta

L

S

S

143

32699422T

Chao Giraldez, Elisa

L

S

S

144

53305816G

Chaudarcas Montes, Sarai

L

S

S

145

46896093J

Chaves Mato, David

L

S

S

146

32836294E

Cillero Funcasta, Miguel A.

L

S

S

147

52472366M

Collazo Calderón, Mercedes

L

S

S

148

46898879Q

Conchado Castro, Noelia

L

S

S

149

34896976L

Corgo Riveiro, María Isabel

L

S

S

150

47382601W

Corona Pampín, Daniela Mercedes

L

S

S

151

46918884B

Corral Ramallo, Lucía

L

S

S

152

34895901W

Corral Vázquez, Ana María

L

S

S

153

47361925A

Corrales Ferreiro, Lis María

L

S

S

154

53303750P

Corredoira Rodríguez, Mónica

L

S

S

155

47402136X

Cortés Seoane, Lidia

L

S

S

156

79338332Q

Cotelo Mato, Gemma

L

S

S

157

47375233V

Couto Lema, Paula

L

S

S

158

52937020J

Creo Dosil, Yesika

L

S

S

159

32403114R

Crespo Lage, Margarita

L

S

S

160

47381859L

Cruz Cambón, José Manuel

L

S

S

161

34899629G

Cundíns Fernández, Saleta

L

S

S

162

32710951Y

Currás Martínez, María

L

S

S

163

32808386J

Currás Pereira, María Lourdes

L

S

S

164

75070809M

Da Silva Palomares, Soraya Vanesa

L

S

S

165

36172456B

Darwich Sobrino, Nour

L

S

S

166

47368717X

De Francisco García, María

L

S

S

167

32815673D

De la Fuente Cenamor, Antía

L

S

S

168

79322809H

Del Río Seoane, Tania

L

S

S

169

32657163S

Díaz Abeijón, Mónica

L

S

S

170

53305940J

Díaz Cernadas, Leticia

L

S

S

171

71297417Q

Díaz Cue, Ana Patricia

L

S

S

172

32665932K

Díaz Fernández, Manuel

L

S

S

173

32708212G

Díaz Fuentes, Alba

L

S

S

174

79341839G

Díaz González, Patricia

L

S

S

175

32695317N

Díaz Moreno, Sila

L

S

S

176

47404738J

Díaz Rodríguez, Laura

L

S

S

177

47377464V

Diego Calviño, Cristina-Judith

L

S

S

178

45860256G

Docampo Mosquera, María

L

S

S

179

79321420D

Domínguez Lema, Raquel

L

S

S

180

32839757N

Durán Alfonsín, Alberto

L

S

S

181

44466225A

Escuredo Sabín, María Dolores

L

S

S

182

47437575Y

Espinosa Blanco, Ana María

L

S

S

183

46907468A

Facal Barreiro, Sandra

L

S

S

184

32673913K

Fachal Castro, María Lorena

L

S

S

185

53167560R

Fandiño Pena, Vanessa

L

S

S

186

32705923S

Fariña Herrero, Irene

L

S

S

187

46895586N

Feal Rodríguez, Rocío

L

S

S

188

53308020T

Fernández Abella, Raquel

L

S

S

189

53162237Z

Fernández Boan, María

L

S

S

190

47376958V

Fernández Fernández, Deisy

L

S

S

191

34896203M

Fernández Fernández, María Isabel

L

S

S

192

32833325C

Fernández Lazaro, Belén

L

S

S

193

34890503D

Fernández Lodeiro, María del Mar

L

S

S

194

53301677M

Fernández Pérez, Lara

L

S

S

195

47379322N

Fernández Piñeiro, María

L

S

S

196

47403664C

Fernández Porta, Gema

L

S

S

197

46904431W

Fernández Rodríguez, Raquel María

L

S

S

198

32791050L

Fernández Vázquez, María Dolores

L

S

S

199

79331023K

Fontaíña Barca, Anabel

L

S

S

200

32659912G

Fontao Barro, Luis Javier

L

S

S

201

32676286W

Fontela Ferreiro, Mónica

L

S

S

202

44829709H

Formoso Barreiros, Irene

L

S

S

203

46918167F

Fouz Calvete, María Elena

L

S

S

204

47369107D

Fraga Couselo, Noelia

L

S

S

205

79341057G

Fraga Martínez, María Cristina

L

S

S

206

53165324L

Fraga Romero, Lucía

L

S

S

207

47382553T

Fraguío Rodríguez, Mª Jesús

L

S

S

208

32794045R

Franco Álvarez, María Elena

L

S

S

209

32774758B

Franco Meilán, María Mar

L

S

S

210

54126924N

Freire Iglesias, Silvia

L

S

S

211

32682595D

Freire Ramírez, Paula

L

S

S

212

47361195D

Frontela Fulgueira, Beatriz

L

S

S

213

47386096R

Fuentes Naya, Lidia

L

S

S

214

53168924P

Fuentes Teijo, Antía

L

S

S

215

79330383W

Fustes Martínez, Sonia

L

S

S

216

70519372S

Gabaldón Castellanos, Miriam

L

S

S

217

53304234D

Galán Dopico, Tatiana

L

S

S

218

47363463T

Galán Taboada, María

L

S

S

219

47351298W

García Ares, Cecilia María

L

S

S

220

47380480C

García Calvo, Antía

L

S

S

221

79325715A

García Castro, Bibiana

L

S

S

222

79324266A

García Castro, Sonia María

L

S

S

223

47436766W

García Couceiro, Blanca

L

S

S

224

79339471M

García García, Alejandra

L

S

S

225

47368258B

García López, Nuria

L

S

S

226

47385797R

García Lorenzo, Aida María

L

S

S

227

79338392F

García Martínez, Noelia

L

S

S

228

47357061S

García Pérez, Sara

L

S

S

229

47385128E

García Prego, Ana

L

S

S

230

35313534R

García Quiben, Eva María

L

S

S

231

52433137Z

García Rodríguez, María Jesús

L

S

S

232

32710398M

García Sardiña, Araceli

L

S

S

233

53308500C

García Silveira, María Raquel

L

S

S

234

46916071G

García Torres, Ana

L

S

S

235

46905548S

García de Dios Mardones, Miren Nerea

L

S

S

236

47375136N

Garrido González, Cristina

L

S

S

237

46917908R

Gayoso Ponte, Javier

L

S

S

238

46907730N

Ghannam Varela, Galia

L

S

S

239

79338638T

Gil Rios, Cristina

L

S

S

240

53304835N

Gómez Bárbara, María

L

S

S

241

53301491A

Gómez Blanco, Verónica

L

S

S

242

53308497V

Gómez Ibáñez, Beatriz

L

S

S

243

32705121H

Gómez López, María Soledad

L

S

S

244

32840680S

Gómez Montes, Ana María

L

S

S

245

47376968G

Gómez Pedreira, Natalia

L

S

S

246

53308496Q

Gómez Ponte, Jéssica

L

S

S

247

47386228H

González Antelo, Rebeca

L

S

S

248

32809083C

González Brea, María Dolores

L

S

S

249

32712439E

González Estévez, Lara

L

S

S

250

32835987Z

González García, Sonia

L

S

S

251

47381860C

González González, Cristina

L

S

S

252

47378598R

González Losada, Noelia

L

S

S

253

46902975H

González Muñiz, María Ángeles

L

S

S

254

32774596X

González Rodríguez, Luz

L

S

S

255

32708067C

González Souto, Carolina

L

S

S

256

32704127J

Grandal Mourente, Bibiana

L

S

S

257

47367445A

Graña Pérez, Beatriz

L

S

S

258

47367444W

Graña Pérez, María

L

S

S

259

78804364Q

Graña Veiras, Noelia

L

S

S

260

44820445T

Grela Veiras, María Begoña

L

S

S

261

32704969G

Grueiro Pérez, Berta

L

S

S

262

47359134H

Guimarey Cedeira, Vanessa

L

S

S

263

53167180N

Gundín Varela, Cristina

L

S

S

264

32692289C

Hernández Rouco, Rubén

L

S

S

265

53308006D

Iglesias Aldao, Patricia

L

S

S

266

53160218L

Iglesias Grande, Rosana

L

S

S

267

34897621C

Janeiro Núñez, Elisa

L

S

S

268

31869681F

Jiménez García, Belén Amparo

L

S

S

269

40370639G

Lado Caamaño, Seila

L

S

S

270

34881811B

Ladra Suárez, Marta

L

S

S

271

53162541L

Lago Fidalgo, Alexandra

L

S

S

272

79334647B

Lamas España, Yolanda

L

S

S

273

32687692T

Lamas Piñón, Ania

L

S

S

274

47354400E

Lantes Rivera, Noelia

L

S

S

275

32697757Z

Leira Martínez, Lucía

L

S

S

276

79337222X

Leiras Bermúdez, María

L

S

S

277

76364305G

Lema Blanco, María del Carmen

L

S

S

278

78804959J

Lema Fernández, Silvina

L

S

S

279

78801466Q

Lema Miñones, Diana

L

S

S

280

79339733Z

Lema Rodríguez, Tamara

L

S

S

281

79330337W

Lema Vázquez, Susana

L

S

S

282

53308387E

Lestón Rúa, Marta

L

S

S

283

53303516G

Llorente Álvarez, Sabela

L

S

S

284

47365893S

Llorente Coello, Rebeca

L

S

S

285

47370793Q

Longueira Filgueiras, Raquel

L

S

S

286

47371095L

López Amado, María

L

S

S

287

32711201A

López Basoa, Iria

L

S

S

288

33995561C

López Boquete, María José

L

S

S

289

79334577X

López Campos, Karina

L

S

S

290

34888760Z

López Carballeda, María José

L

S

S

291

34898132W

López Díaz, Eva María

L

S

S

292

47379181D

López Estévez, Elia

L

S

S

293

32844277R

López Expósito, Iria

L

S

S

294

53164097B

López García, Berta

L

S

S

295

53307512K

López García, Laura

L

S

S

296

79338237J

López Hombre, Miriam

L

S

S

297

53301462C

López Jul, Mónica

L

S

S

298

32671455R

López López, Sergio

L

S

S

299

47385142J

López Pazos, Usoa

L

S

S

300

32708277T

López Pérez, Raquel

L

S

S

301

47386127D

López Rama, Lucía

L

S

S

302

47378728Q

López Suárez, Lucía

L

S

S

303

76351130P

López Yáñez, María Carmen

L

S

S

304

32809338E

Lorenzo Loureiro, Ana María

L

S

S

305

44488889N

Lorenzo Vila, Andrea

L

S

S

306

33342109K

Losada Balado, Lucía

L

S

S

307

76580126Q

Loureiro Rey, Marta

L

S

S

308

33857968J

Lozano Díaz, Clara María

L

S

S

309

34272115E

Luaces Vázquez, Raquel

L

S

S

310

33337067Q

Lugilde Pardo, Begoña

L

S

S

311

79343597Z

Lugrís Castro, Mª Isabel

L

S

S

312

32828533N

Maceiras Leiro, María de los Ángeles

L

S

S

313

47378274E

Maceiras Sánchez, Tania

L

S

S

314

26246231B

Macias Villar, María Consolacion

L

S

S

315

11427041C

Majado Rosales, Inmaculada

L

S

S

316

32791956M

Mandia Muñoz, Irene Irma

L

S

S

317

53110088Y

Maneiro Dopazo, Ángeles

L

S

S

318

32713969B

Manso Ferreiro, Noelia

L

S

S

319

32672262A

Manso Lorenzo, María Balbina

L

S

S

320

47383870Y

Martin Prieto, Clara

L

S

S

321

51424955Z

Martín Santos, Fátima

L

S

S

322

47388118E

Martínez Caamaño, Cristina

L

S

S

323

79335371E

Martínez García, María

L

S

S

324

32819305F

Martínez Hevia, Ana Belén

L

S

S

325

45848442N

Martínez Ledesma, Verónica

L

S

S

326

32696690M

Martínez Pico, Mónica

L

S

S

327

32715733G

Martínez Piñón, Sonia

L

S

S

328

53163458Q

Martínez Rodríguez, Patricia

L

S

S

329

53303855K

Martínez Salgado, Raquel

L

S

S

330

79333833W

Mato Cotelo, Raquel

L

S

S

331

47359517X

Mato Vázquez, Tania

L

S

S

332

78803435F

Mayo León, Antía

L

S

S

333

32687216F

Medín Castro, Susana

L

S

S

334

32700463Y

Meijueiro Pérez-Mendaña, Sofía

L

S

S

335

53303460V

Meizoso Bermúdez, Sulema

L

S

S

336

32711317G

Meizoso Teijeiro, Tania

L

S

S

337

32707342P

Mejuto de Ulloa, Laura

L

S

S

338

53304074X

Mejuto Sanjurjo, María

L

S

S

339

53160088G

Mejuto Vilas, María del Carmen

L

S

S

340

72404046T

Mella Mato, María Isabel

L

S

S

341

47351005P

Méndez Pintos, Laura

L

S

S

342

32703554S

Méndez Santalla, Vanesa

L

S

S

343

47374490X

Méndez Vázquez, Rosana

L

S

S

344

53167831L

Merelas Sánchez, Ánxela

L

S

S

345

47382844S

Míguez Gallego, David

L

S

S

346

32830153E

Miñones Méndez, María Consuelo

L

S

S

347

47371286A

Moldes Cruz, Iria

L

S

S

348

33549732T

Mondelo Coria, Carla

L

S

S

349

52433538R

Montáns Cousillas, María José

L

S

S

350

33552353E

Montero Galdo, Patricia

L

S

S

351

79334758F

Monterroso Dopico, Rocío

L

S

S

352

53304312H

Moreiras Morandeira, Sandra

L

S

S

353

47354366B

Mosqueira Varela, Sara

L

S

S

354

76933440G

Mosquera Paredes, Ana

L

S

S

355

34898949Z

Mosquera Salgado, Sofía

L

S

S

356

44843513E

Mosquera Suárez, Lucía María

L

S

S

357

34891283F

Mouro Rodríguez, María Begoña

L

S

S

358

32711219K

Muíños Rodríguez, Fátima María

L

S

S

359

47386752J

Munín Valcárcel, Patricia

L

S

S

360

35483540Z

Muñiz Bouzas, Alejandra

L

S

S

361

47369424G

Naveira Medín, Noelia María

L

S

S

362

32679475V

Neira Gregorio, Nuria

L

S

S

363

32436965L

Noche Celeiro, Manuel

L

S

S

364

71506728G

Nogueira Pérez, Montserrat

L

S

S

365

45870616Z

Nouche Franqueira, Yolanda

L

S

S

366

34635519A

Novo Pérez-Sindín, Isabel

L

S

S

367

32688419Z

Ocampo Lagoa, María Sandra

L

S

S

368

36149830V

Ortega Orge, Vanesa

L

S

S

369

33336192S

Otero Beceiro, Laura

L

S

S

370

32657129G

Otero Sánchez, Sara

L

S

S

371

34891119G

Otero Santos, Sonia

L

S

S

372

32705090X

Pacheco Cabana, Yéssica

L

S

S

373

20258431P

Pais Rojo, María Pilar

L

S

S

374

47377994H

Pájaro López, Lucía

L

S

S

375

44090381W

Pallares Fernández, Laura

L

S

S

376

53166872A

Pallas Bazarra, Andrea

L

S

S

377

47351506A

Pallas Calviño, María Noelia

L

S

S

378

47350130F

Pampín Regueiro, José Antonio

L

S

S

379

32688911T

Pardo Bellón, Patricia

L

S

S

380

34893835Y

Pardo Medín, María Isabel

L

S

S

381

53303475D

Parga Herva, Fátima

L

S

S

382

53309353E

Parga Suevos, Leticia

L

S

S

383

47383077H

Parrado Rodríguez, Cristina Elena

L

S

S

384

53306205W

Pastoriza Amado, Nerea

L

S

S

385

47363173D

Patiño Carnota, Miriam

L

S

S

386

32656220S

Paz Allegue, Ángela María

L

S

S

387

53309806S

Pazos Carballal, Laura

L

S

S

388

47389261S

Pazos González, Laura

L

S

S

389

76417385T

Pedre Lorenzo, María Teresa

L

S

S

390

34892811V

Pedreira Silva, Águeda

L

S

S

391

34882434J

Peinó Rubido, Leticia

L

S

S

392

32710911N

Pena Fernández, Ariana

L

S

S

393

54128471H

Pena Pérez, Mónica

L

S

S

394

51416829F

Pena Vidal, Catuxa

L

S

S

395

54126509B

Penas Tizón, Lara

L

S

S

396

44464778M

Penín González, Tania

L

S

S

397

76415150L

Pereira Ferreira, Eva

L

S

S

398

47401101X

Pereira López, Cristina

L

S

S

399

32687155S

Pereira Muíño, José Antonio

L

S

S

400

44822731D

Pereira Senra, Carmen

L

S

S

401

46907903R

Pereiro Fieira, Isabel

L

S

S

402

54126451E

Pérez Barreiro, Miriam

L

S

S

403

47368579X

Pérez Carro, Patricia

L

S

S

404

32670304T

Pérez Cid, María Jesús

L

S

S

405

47377000J

Pérez González, Andrea

L

S

S

406

76360818J

Pérez Iglesias, María Dolores

L

S

S

407

53485505V

Pérez Lampón, Sandra

L

S

S

408

47401341C

Pérez Longueira, Sandra

L

S

S

409

53480049N

Pérez Ramallo, Rosa María

L

S

S

410

32789280C

Pérez Ramos, María Mercedes

L

S

S

411

53309710B

Perez Remeseiro, Patricia

L

S

S

412

53309709X

Perez Remeseiro, Tamara

L

S

S

413

53481603W

Pérez Sampedro, Lidia

L

S

S

414

53168088T

Pérez Vázquez, Ana María

L

S

S

415

32682083A

Pérez Vilariño, Susana

L

S

S

416

47386793P

Picón Pérez, Aloia

L

S

S

417

32797226P

Pintor Roibas, Oliva

L

S

S

418

35590474K

Piñeiro León, Tania

L

S

S

419

53480511Z

Piñeiro Torres, María Eugenia

L

S

S

420

47382030Y

Pombo Barca, Patricia

L

S

S

421

79335413H

Pose Vázquez, María del Pilar

L

S

S

422

76730678X

Prada Rodríguez, Esther

L

S

S

423

44425252Q

Prada Vuelta, María Zaira

L

S

S

424

53167197Y

Prado Castro, Lucía

L

S

S

425

33549307N

Prado Sánchez, Antía

L

S

S

426

32708888J

Prego Barquín, Carla

L

S

S

427

46905682B

Prego Bravo, Natalia

L

S

S

428

47369182S

Presedo Arnoso, Alba

L

S

S

429

32688131W

Prieto Blasco, María Teresa

L

S

S

430

54127107B

Prieto Félix, Eugenia

L

S

S

431

46918183T

Quintas García, Sonia

L

S

S

432

32824338A

Quirós Ascariz, José

L

S

S

433

32770613Y

Rama Martínez, María del Pilar

L

S

S

434

32704484W

Ramil Fernández, Lara

L

S

S

435

32451271L

Ramil González, Carmen

L

S

S

436

78787673T

Ramos Lado, Eva María

L

S

S

437

47388989L

Reboredo Pedreira, Ángela María

L

S

N

438

32670176X

Redondo Carballo, María Begoña

L

S

S

439

76577413V

Rego García, Begoña

L

S

S

440

53300677V

Regueira Candame, Marta

L

S

S

441

53307916B

Regueira Cortizas, Lucía

L

S

S

442

32717968P

Regueiro Salorio, Antía

L

S

S

443

35590225W

Reimonde Martínez, Yolanda

L

S

S

444

79338364W

Remuiñán Barca, Soraya

L

S

S

445

79338365A

Remuiñán Barca, Yolanda

L

S

S

446

47351929N

Restrebada Bodelo, Irene

L

S

S

447

79324952E

Rey Botana, Tatiana

L

S

S

448

53309281L

Rey Rubio, Alba

L

S

S

449

53305806V

Rico Rodríguez, Laura

L

S

S

450

34897884F

Río del Rio, Marta del

L

S

S

451

76368532E

Ríos Suárez, María del Carmen

L

S

S

452

77597509V

Rivadeneira Cordido, María Áurea

L

S

S

453

32804849H

Rivadulla Couso, María José

L

S

S

454

32824868G

Rivas Almodóvar, Sonia María

L

S

S

455

53308024G

Rivas Iglesias, Alba

L

S

S

456

32677000A

Rivera Álvarez, Tamara

L

S

S

457

32690311C

Rivera Bermúdez, Sandra

L

S

S

458

32649427F

Rivera Fernández, María del Carmen

L

S

S

459

47353739M

Roca Vázquez, Vanessa

L

S

S

460

34271022X

Rodríguez Álvarez, Melisa

L

S

S

461

32829175X

Rodríguez Beneitez, María Aránzazu

L

S

S

462

47379605L

Rodríguez Canosa, Ariana

L

S

N

463

47373027L

Rodríguez Cao, Ana

L

S

S

464

32683219N

Rodríguez Carballo, Mariana

L

S

S

465

53166624P

Rodríguez Comí, Olga

L

S

S

466

32775593H

Rodríguez Conde, María Elpidia

L

S

S

467

34898273M

Rodríguez Díaz, Nuria

L

S

S

468

32699640B

Rodríguez Fernández, Silvia

L

S

S

469

32708106J

Rodríguez García, Lucía

L

S

S

470

47385811S

Rodríguez García, Octavio

L

S

S

471

79333843N

Rodríguez Mariño, María Belén

L

S

S

472

47368979L

Rodríguez Martínez, Lorena

L

S

S

473

53164783F

Rodríguez Méndez, Eva María

L

S

S

474

34268808G

Rodríguez Moreiras, Myrian

L

S

S

475

32771093A

Rodríguez Prado, María Loreto

L

S

S

476

71727006B

Rodríguez Prieto, Llara

L

S

N

477

79341651T

Rodríguez Rodríguez, Estefanía

L

S

S

478

32707897B

Rodríguez Rodríguez, María

L

S

S

479

33541356L

Rodríguez Sanmartín, Lorena

L

S

S

480

32716324C

Rodríguez Veiga, Cristina

L

S

S

481

47387058C

Roel Mato, Yasmina

L

S

S

482

32711031V

Romero González, Nuria

L

S

S

483

32690483P

Romero Pérez, María Verónica

L

S

S

484

77596588Q

Romero Viota, Eliecer

L

S

S

485

53308600M

Roque Corral, Lucía

L

S

S

486

32704035J

Rubio Jerez, Marina

L

S

S

487

53307687N

Ruiz Roca, Laura

L

S

S

488

33996378D

Saá Novo, Ana Belén

L

S

S

489

32709727R

Saavedra Gómez, Noemí

L

S

S

490

53309837T

Saavedra López, Alba María

L

S

S

491

46916895T

Saavedra Miño, Sonia

L

S

S

492

32686779F

Salinero Diéguez, María Eugenia

L

S

S

493

44835607M

Sánchez Carrón, Cristina

L

S

S

494

47367269B

Sánchez de Llano, María de las Nieves

L

S

S

495

53305219M

Sánchez García, Iria

L

S

S

496

53302943Y

Sánchez Gómez, Lucía

L

S

S

497

79312290X

Sánchez Gómez, Mónica

L

S

S

498

53300328J

Sánchez Iglesias, María

L

S

S

499

34896570G

Sánchez López, Mª Eloísa

L

S

S

500

46908439P

Sánchez Naveira, Noelia

L

S

S

501

53168528A

Sánchez Pardo, Eva María

L

S

S

502

47403066C

Sánchez Paz, Carlota

L

S

S

503

47382740A

Sánchez Pazos, Jennifer

L

S

S

504

10083916A

Sánchez Rodríguez, Julia

L

S

S

505

47385758P

Sánchez Sánchez, Sheila

L

S

S

506

32835851Q

Sánchez-Balgoma López, Ana Pilar

L

S

S

507

53307768R

Sande Blanco, Olalla

L

S

S

508

32654701Z

Sanjurjo García, María Fernanda

L

S

S

509

53481036X

Sanlés González, Natalia

L

S

S

510

34888021B

Sanluis Tejado, María Oliva

L

S

S

511

32712344L

Sanmartín Fero, Sandra María

L

S

S

512

79338062E

Sanmartín Iglesias, Iris

L

S

S

513

47374684C

Sanmartín Iglesias, Pedro Javier

L

S

S

514

76719794M

Santalices Araújo, Monserrat

L

S

S

515

32841173W

Santiago Ramos, Mónica Isabel

L

S

S

516

32822891M

Santiso García, Irene

L

S

S

517

53485651W

Santos González, Susana

L

S

S

518

76969208F

Sanvicente Outeiral, Ana María

L

S

S

519

79339600L

Sedes Yáñez, Uxía

L

S

S

520

32659072S

Seijas Morandeira, María Isabel

L

S

S

521

79326807Z

Sendón Rodríguez, Genoveva

L

S

S

522

53304433R

Seoane Montes, Adriana

L

S

S

523

78803265K

Seoane Vilariño, María

L

S

S

524

47435934K

Serrano Lorenzo, Sabela

L

S

S

525

53164474C

Solla Pena, Ledicia

L

S

S

526

79328624Z

Sordo Ferreiro, Javier

L

S

S

527

47357611J

Souto García, Mª del Carmen

L

S

S

528

53166122N

Souto Raposo, Yolanda

L

S

S

529

47437275M

Souto Seijo, Alba María

L

S

S

530

76417751K

Suárez Delgado, María del Carmen

L

S

S

531

79315573G

Suárez Garrido, María José

L

S

S

532

53305608A

Suárez Quinteiro, Isabel María

L

S

S

533

53165207V

Suárez Souto, María

L

S

S

534

46914091W

Suárez Vidal, Iria

L

S

S

535

47359463W

Taibo Abelenda, María del Mar

L

S

S

536

47369151F

Tenreiro Concheiro, María Noelia

L

S

S

537

32845476G

Tomé Díaz, Selma Carolina

L

S

S

538

76870916V

Trasande Silva, Beatriz

L

S

S

539

47361536M

Tuñas Rodríguez, Lidia

L

S

S

540

32707503P

Varela Bouza, Alicia

L

S

S

541

32814669V

Varela Esmoris, Rocío

L

S

S

542

47363830E

Varela García, Enrique

L

S

S

543

53164581N

Vázquez Balsas, Laura

L

S

S

544

53306627X

Vázquez Dopazo, Cinthia Aixa

L

S

S

545

47434123G

Vázquez Fachal, Estefanía

L

S

S

546

32712293Z

Vázquez Fernández, Lía

L

S

S

547

33279836D

Vázquez Fernández, María José

L

S

S

548

32414058C

Vázquez Grela, María Nieves

L

S

S

549

32715639W

Vázquez Huertas, Cristina

L

S

S

550

47403532A

Vázquez Níñez, Jacqueline

L

S

S

551

76415619M

Vázquez Rodríguez, María José

L

S

S

552

79337437H

Vázquez Rodríguez, Soraya

L

S

S

553

47380571L

Vázquez Señarís, Paula

L

S

S

554

53307712Z

Vázquez-Gundín Paz, Julia

L

S

S

555

44829824H

Vedia Baliñas, Lucía

L

S

S

556

47364835S

Veiga Gago, Tania María

L

S

S

557

46906481M

Veiras Silveira, María Jesusa

L

S

S

558

54125340S

Velázquez Souto, Karen Xabrina

L

S

S

559

34898313E

Viana Eiriz, María Lourdes

L

S

S

560

32660351Y

Vidal Franco, Jorge

L

S

S

561

32717906S

Vidal Otero, Arantxa

L

S

S

562

52931745M

Vidal Rama, Mª Flora

L

S

S

563

46918610J

Vidal Vicente, Nuria

L

S

S

564

32829483L

Vigo Carballeira, Belén

L

S

S

565

32712917V

Vila Darriba, Sarhay

L

S

S

566

32683952D

Vilasánchez Sanjuán, Celia María

L

S

S

567

09744367A

Villanueva Modino, Begoña

L

S

S

568

33326507J

Villapol Lombardero, Berta

L

S

S

569

32699990Q

Villar Bellón, María Araceli

L

S

S

570

79333666L

Villaverde Carballo, María José

L

S

S

571

71506954T

Vilor Blanco, María Rosario

L

S

S

572

53306567L

Viñas Cores, Iria

L

S

S

573

46916788P

Viqueira Campos, María Montserrat

L

S

S

574

32837331R

Viqueira Paz, Beatriz

L

S

S

575

44664707H

Yáñez González, Elena

L

S

S

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

53161820B

Calvo Pérez, Nuria

E

S

S

2

33256353D

González Lestón, Juan María

D

S

S

3

76342711F

Vilela Castiñeira, Carmen María

D

S

S

4

32440159Q

Anta Díaz, Liliana Rosa

L

S

S

5

76363817E

Ares Sánchez, María Jesús

L

S

S

6

71502576S

Arias Moldes, Flaminio Joaquín

L

S

S

7

79321111E

Arias Rodríguez, Ivana

L

S

S

8

46916112E

Barros Graña, Carmen María

L

S

S

9

53167465K

Bello Mantiñan, Amanda

L

S

S

10

46906083K

Bértoa Rodríguez, Noelia

L

S

S

11

32816874Z

Blanco Fernández, Jorge

L

S

S

12

44809171L

Blanco Riveiro, Diana

L

S

S

13

32842471N

Blanco Varela, Raquel

L

S

S

14

32792236D

Camino Manteiga, María Jesús

L

S

S

15

32395547R

Cañas Pan, Amparo Consuelo

L

S

S

16

36130215K

Carrera Herrero, Iván

L

S

S

17

79330062A

Casas Amado, Patricia

L

S

S

18

32666531E

Casteleiro Gómez, José Luis

L

S

S

19

46910318R

Castro Leis, Rebeca

L

S

S

20

76578962W

Castro López, Carmen María

L

S

S

21

46909682D

Castro Rodríguez, María Vanessa

L

S

S

22

32667377V

Castro Vázquez, Cintia

L

S

S

23

71555208T

De las Matas Fernández, Diego

L

S

N

24

32820446K

De León del Río, César

L

S

S

25

71442933B

De Lera García, Laura

L

S

N

26

32710624R

Díaz Rodríguez, Paula

L

S

S

27

53301517Y

Estrada García, Belén María

L

S

S

28

11416309Y

Fernández González, Susana

L

S

S

29

32762947E

Fernández Liñares, María Elvira

L

S

S

30

32673376J

Fernández López, Eva María

L

S

S

31

76572604S

Ferreiro Carreiras, María

L

S

S

32

76570518E

Fiallega Granda, Ana María

L

S

S

33

32820666B

Freire Ellis, Susana

L

S

S

34

53165667V

Freire Ellis, Sylvia

L

S

S

35

76410659J

Freire Otero, María Sonsoles

L

S

S

36

32789921V

Friáns Prego, María Amparo

L

S

S

37

53160767Q

Fuentes Trigo, Pablo

L

S

S

38

32806562Y

García Couto, Sonia María

L

S

S

39

32823313J

Garcia Lopez, Mª Paz

L

S

S

40

32765589L

García Quelle, José Santiago

L

S

S

41

34898059K

Gómez Naya, Sonia

L

S

S

42

32446001Q

Gómez Vilar, María José

L

S

S

43

47357466Y

Gómez Yáñez, Marcos

L

S

S

44

32695523B

González Grande, Iria

L

S

S

45

53309560E

González Iglesias, Manuel

L

S

S

46

33307445H

González López, Sara

L

S

S

47

32708067C

González Souto, Carolina

L

S

S

48

47402382A

Hernández del Bosque, Belén

L

S

S

49

47352696C

Iglesias Ferreiro, Sara Helena

L

S

S

50

44808893V

Iglesias González, Guillermo

L

S

S

51

32655468E

Lafuente López, María Carmen

L

S

S

52

32684340Y

Leiras Aneiros, Alejandro

L

S

S

53

76415424V

Leonardo Docanto, María

L

S

S

54

32821624A

Lista Robles, José Ángel

L

S

S

55

32651321S

López Calvo, Juan Antonio

L

S

S

56

46901313N

Lorenzo Costoya, Alberto

L

S

S

57

46908045M

Malde López, Leticia Pilar

L

S

S

58

47369103M

Martínez Quiroga, Andrea

L

S

S

59

48111041D

Naylor García, María Natuska

L

S

S

60

32706791D

Noval Fernández-Piñeyro, María del Carmen

L

S

S

61

34269411D

Núñez Álvarez, Margarita Isabel

L

S

S

62

32670265F

Núñez García, Carolina

L

S

S

63

32659894D

Otero Romay, María del Mar

L

S

S

64

76361467H

Pedreira del Río, Nuria Inés

L

S

S

65

32837359Y

Pérez Díaz, María Esther

L

S

S

66

47353712R

Pouso Suárez, Seila María

L

S

S

67

32672309G

Ramil Ferreiro, Ana

L

S

S

68

32748790X

Regueiro Bravo, María Luz

L

S

N

69

32755258S

Regueiro Pérez, Daniel

L

S

S

70

32751147K

Rey Seijo, María Isabel

L

S

S

71

32668279E

Rodríguez Domínguez, Ignacio

L

S

S

72

32653421E

Rodríguez Pérez, María Beatriz

L

S

S

73

46908463D

Rodríguez Vázquez, Lydia

L

S

S

74

32691589X

Sande Garrote, Iria

L

S

S

75

32701874Z

Santalla Ramos, Aurora María

L

S

S

76

34972149M

Sixto Valcárcel, José

L

S

S

77

53309801X

Somoza Louro, Laura

L

S

S

78

32671312L

Suárez Martínez, Marta

L

S

S

79

32673512B

Tenreiro Martínez, Cristina

L

S

S

80

32671331S

Valencia García, María Yolanda

L

S

S

81

44841796F

Varela Couselo, María José

L

S

S

82

47382756L

Vázquez Fernández, Patricia

L

S

S

83

32780618Y

Vázquez Lagares, María Yolanda

L

S

S

84

34637860K

Vázquez Martínez, Lucía

L

S

S

85

76365433M

Verdía Andrade, María Luz

L

S

S

86

32702777C

Vidal Galego, Carolina

L

S

S

87

35463247F

Villanueva Oliveira, Rut María

L

S

S

88

53161812A

Viqueira Castro, María Concepción

L

S

S

597034-Educación Física

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

32823337Z

Pardo Basto, Antonio

E

S

S

2

47366426L

Roca Sabio, Hugo

D

S

S

3

32761376S

Rodríguez Gestal, Ana María

D

S

S

4

32698652N

Amor Bustabad, Eva

L

S

S

5

32704713R

Antón Fernández, Héctor

L

S

S

6

78792891C

Añón Cruz, María del Carmen

L

S

S

7

47369239A

Astray González, Iago

L

S

S

8

46905632F

Barbeito Bello, Ángeles

L

S

S

9

47358358R

Bello Piñón, Rubén

L

S

S

10

32795226D

Bernal Baña, Paloma Berta

L

S

S

11

46917970V

Blanco Díaz, Carlos José

L

S

S

12

46913705F

Blanco López, Diego

L

S

S

13

53307234L

Blanco Rivera, Javier

L

S

S

14

32701907R

Blas Parga, Fátima

L

S

S

15

32822770E

Braña Regueiro, José Ramón

L

S

S

16

44843829Q

Brenlla Gerpe, David

L

S

S

17

34881513N

Cabaleiro Pérez, David

L

S

S

18

79329214Y

Cabarcos Rouco, Miguel

L

S

S

19

79342048Y

Cabido Suárez, Jorge

L

S

S

20

10886949Z

Camblor Quirós, Miguel

L

S

S

21

79322392S

Candal Mosquera, Cristina

L

S

S

22

47362357K

Canedo Rey, Xosé

L

S

S

23

32712339Z

Carneiro Lorenzo, Adrián

L

S

S

24

32797477Y

Carnota Fernández, Ana María

L

S

S

25

47386338J

Carro Moreira, José María

L

S

S

26

79339983B

Casal Basteiro, Samuel

L

S

S

27

76416393C

Cases de Orozco, Miguel

L

S

S

28

47364585H

Castelo Mejuto, Mónica

L

S

S

29

79330123H

Castro Sambad, Daniel Manuel

L

S

S

30

32824006Q

Castro-Rial Bobillo, Arturo

L

S

S

31

76415668P

Chao Miño, Roberto

L

S

S

32

46911737V

Chouciño García, Francisco José

L

S

S

33

34988746L

Cofán Labrador, Jesús César

L

S

S

34

47362547G

Collazo Lorenzo, Iván

L

S

S

35

46918883X

Corral Ramallo, María

L

S

S

36

47350509H

Cortes Candal, Paulo

L

S

S

37

32708917L

Curto Agulló, Paula

L

S

S

38

32696652J

Del Canto Fernández, Isabel

L

S

S

39

46913949K

Deus Blanco, David

L

S

S

40

32795518W

Díaz García, Roberto José

L

S

S

41

32660034B

Domínguez Martínez, Gonzalo

L

S

S

42

46916814B

Fabeiro Agraso, David

L

S

S

43

53164693D

Fernández Carballeira, Diego

L

S

S

44

33557835F

Fernández Fernández, Sergio

L

S

S

45

44877825H

Fernández Iglesias, Alejandro

L

S

N

46

47365613B

Fernández Linares, Santiago

L

S

S

47

32683787M

Fernández López, Paula María

L

S

S

48

33997952L

Fernández Sampaiño, Ana

L

S

S

49

32685006M

Fernández Villar, David

L

S

S

50

78806393K

Ferrío Sambade, Paulino

L

S

S

51

47364042G

Fidalgo Suárez, Soledad

L

S

S

52

32685239P

Fornos Aguiar, Fernando

L

S

S

53

32700348Y

Freire Painceira, Andrés

L

S

S

54

44837341Z

Freire Rial, Rocío

L

S

S

55

53167809C

Galán Fernández, Adrián José

L

S

S

56

47353243S

Galego Marante, María do Carme

L

S

S

57

34891333B

Gantes Lesta, Juan Carlos

L

S

S

58

32692319G

García Ameneiro, Leonardo Antonio

L

S

S

59

34883679Q

García Fernández, Brais

L

S

S

60

53517754C

García Fernández, Santiago

L

S

S

61

32835056A

García Martínez, Manuel

L

S

S

62

79314049K

García Patiño, Isabel

L

S

S

63

11439083X

García Tenorio, Paula

L

S

S

64

34638646W

Góas Fernández, Ana

L

S

S

65

10894326P

González Arias, Elena

L

S

S

66

09415773X

González Carballal, José Miguel

L

S

N

67

47362596F

González Liste, Rebeca

L

S

S

68

32705953E

Gordillo Fonticoba, Francisco Modesto

L

S

S

69

76724763Y

Guerra Domínguez, Iván

L

S

S

70

34889245Q

Hortas Valeiro, María Dolores

L

S

S

71

32831481Q

Iglesias Rega, Sonia

L

S

S

72

32677564S

Iglesias Villanueva, Ignacio

L

S

S

73

32691147M

Lamas Maceira, Silvia

L

S

S

74

46904981T

Lamata Precedo, Juan Manuel

L

S

S

75

47358672Q

Liñares Grela, Adrián

L

S

S

76

34880005E

López Bermúdez, Gabriel

L

S

S

77

32704437R

López Cabrera, Alberto

L

S

S

78

76413113Y

López Cortés, Jorge

L

S

S

79

47364899X

López García, Alba

L

S

S

80

46910709R

López Louro, Adrián

L

S

S

81

36126347V

López Muiños, Borja

L

S

S

82

46900485N

Lugrís Castro, Emilio

L

S

S

83

46898671S

Marcote Pequeño, Ramón

L

S

S

84

53167094H

Mariño Fernández, David

L

S

S

85

32706889S

Martínez Abeledo, Mónica

L

S

S

86

32697855C

Martínez Amador, Adrián

L

S

S

87

79333466A

Martínez Blanco, Sandra

L

S

S

88

47355683V

Martínez Bouza, Marta

L

S

S

89

47354904C

Martínez Ferrer, Olalla

L

S

S

90

47375061Y

Martínez Hevia, Ariana

L

S

S

91

47371173M

Martínez Soto, Javier

L

S

S

92

32710488A

Martínez Toimil, Rubén

L

S

S

93

44833269J

Mata Vidal, Ana Belén

L

S

S

94

77596593K

Mena Fernández, Óscar

L

S

S

95

47389277P

Méndez Montero, Julián

L

S

S

96

79319766B

Mohedano Mira, Desiderio Miguel

L

S

S

97

32705970Q

Montes Prieto, Araceli

L

S

S

98

47371163H

Moscoso López, Ricardo Javier

L

S

S

99

32664360J

Muíño Montero, José Manuel

L

S

S

100

46896408Y

Muñoz Blanco, Marta

L

S

S

101

44450383P

Muñoz Fernández, David

L

S

S

102

53303747M

Naya Vilariño, Marcos

L

S

S

103

53307529S

Núñez Martínez, Javier

L

S

S

104

79327788Y

Outeiro Otero, Luis José

L

S

S

105

47354534H

Palleiro Novo, Cristina

L

S

S

106

46903250V

Pampín Martínez, Virginia Matilde

L

S

S

107

46914759A

Paz Martínez, Sonia

L

S

S

108

78800101P

Paz Roa, Olalla

L

S

S

109

32651650E

Pena García, Xurxo Manuel

L

S

S

110

33548452P

Pérez Lago, Agustín

L

S

S

111

32693800J

Picado Vázquez, Francisco José

L

S

S

112

76407647Z

Picos Pérez, Ángel

L

S

S

113

32814518G

Pombo Rey, Daniel

L

S

S

114

53165715L

Pumares Manteiga, Nuria

L

S

S

115

44834526M

Ramas Rey, Sonia

L

S

S

116

53300630Q

Ramos Rodríguez, María del Pilar

L

S

S

117

79333957B

Remeseiro López, Mónica

L

S

S

118

76368258R

Rey Pan, María

L

S

S

119

32687750N

Rodríguez Pego, María Vanessa

L

S

S

120

34980727G

Rodríguez Rodríguez, Luis Ángel

L

S

S

121

34896835Q

Rodríguez Salgado, Aida Belén

L

S

S

122

79340386T

Roel Fernández, Andrés Daniel

L

S

S

123

79319273R

Roel Vázquez, José Antonio

L

S

S

124

47372524E

Romero Ramos, María Teresa

L

S

S

125

47377917X

Roo García, Alejandro

L

S

S

126

52932793H

Sampedro Vidal, Marcos

L

S

S

127

32674324H

Sánchez Díaz, Carlos Juan

L

S

S

128

34897944K

Sánchez Fernández, Ismael

L

S

S

129

53169384P

Sánchez García, María Dolores del Pilar

L

S

S

130

53168726V

Sánchez Pedreira, Iago

L

S

S

131

32826072N

Sánchez-Tembleque Cayazzo, María Celia

L

S

S

132

32832979L

Sanclaudio Piñón, Jorge

L

S

S

133

32701673C

Sande Muñoz, Javier

L

S

S

134

53164983T

Sanjuán Rodríguez, Pablo

L

S

S

135

79326169C

Santos Miñones, José Manuel

L

S

S

136

53300078Q

Seoane Cancelo, Ana

L

S

S

137

46916595E

Seoane García, Rubén

L

S

S

138

33347845F

Somoza Argibay, Natalia

L

S

S

139

47374397D

Suárez Jorge, Rebeca

L

S

S

140

53164623P

Suárez Rodríguez, Yésica

L

S

S

141

78799690B

Trillo Leis, José Manuel

L

S

S

142

47371152F

Trillo Prado, Jacobo

L

S

S

143

44433462S

Valle Martínez, Iván

L

S

S

144

32680671V

Varela Caínzos, Alberto

L

S

S

145

32691930Y

Varela Caínzos, Paula

L

S

S

146

47355655N

Varela Garea, Rebeca María

L

S

S

147

53167052E

Varela González, Martín

L

S

S

148

47376277A

Varela Magariños, Antonio

L

S

S

149

47438882W

Varela Mateos, Ruth María

L

S

S

150

47387637R

Vasallo Santos, Alejandra

L

S

S

151

32697783V

Vázquez Miño, Rebeca

L

S

S

152

34271324J

Vázquez Rodríguez, Diana

L

S

S

153

71419520N

Vega Fernández, Ana María

L

S

N

154

53308151Q

Veiga Acevedo, Luis Ernesto

L

S

S

155

32699956M

Yáñez González, Gema

L

S

S

597035-Música

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

32798992A

Abruñedo Fernández, Ana Isabel

E

S

S

2

47377851J

Bello García, Óscar

D

S

S

3

71641420P

García Nicolás, Nuria

D

S

S

4

47377026Q

Aldao Morgade, Patricia

L

S

S

5

32704137T

Allegue Chao, Yolanda

L

S

S

6

32694467J

Alonso González, David

L

S

S

7

53303463C

Álvarez Ferro, Nerea

L

S

S

8

33339207V

Arranz Carreño, Israel

L

S

S

9

46908400S

Barreiro Traba, Kevin

L

S

S

10

32708434L

Bereijo Barcia, Laura

L

S

S

11

35591589D

Bispo da Silva, Cláudia Regina

L

S

S

12

79334751T

Calveiro Hermo, Irene

L

S

S

13

78797176G

Cancela Montes, Beatriz

L

S

S

14

53168162M

Carballido Ponte, José Luis

L

S

S

15

44427520F

Casal Álvarez, Raúl

L

S

S

16

44828803D

Constantino Fernández, Francisco José

L

S

S

17

36138674Q

Covelo Soto, Ángela Lucía

L

S

S

18

76928046S

Cruz García, Juan José

L

S

S

19

33545852F

Díaz Baamonde, Cristina

L

S

S

20

33545853P

Díaz Baamonde, Susana

L

S

S

21

79340246K

Díaz Domínguez, Ricardo

L

S

S

22

32669372B

Díaz Porto, Susana

L

S

S

23

44450322Q

Durán Gómez, Elena

L

S

S

24

53302402V

Fafián Seoane, María del Carmen

L

S

S

25

71518260J

Fernández Fernández, María Nieves

L

S

N

26

78787458S

Fernández Vidal, María del Carmen

L

S

S

27

32683935S

Ferreira Bouza, Ángel

L

S

S

28

71662117M

Francos Valdés, Lucía

L

S

S

29

77593414Q

García Suárez, Francisco José

L

S

S

30

47365479S

González Pumar, Noelia Rosa

L

S

S

31

53164461F

Grela Gacio, Gonzalo

L

S

S

32

09015022B

Gutiérrez Piña, Sergio

L

S

N

33

32707457P

Infante Souto, Sofía Oriana

L

S

S

34

07970635P

Jiménez Castañeda, Jesús

L

S

S

35

79338624D

Lebedynski Laxe, Sara

L

S

S

36

34899902R

López Díaz, Jorge

L

S

S

37

33346123X

López Fernández, Adriana

L

S

S

38

47355919T

López García, David Tomás

L

S

S

39

33999474T

López Sánchez, Xil

L

S

S

40

53168725Q

Manteiga Rodríguez, Francisco

L

S

S

41

40359777K

Marqués Masó, Cristina

L

S

S

42

32714770F

Márquez Moreno, Ana

L

S

S

43

44823897W

Martínez Blanco, Florentina

L

S

S

44

53569021C

Martínez Calvo, Ángela

L

S

N

45

51943858Z

Martínez Gálvez, Almudena

L

S

S

46

46908453E

Martínez Lelarge, Laura Amelia

L

S

S

47

32703987B

Martínez Rico, María

L

S

S

48

32703711B

Mayobre Ordóñez, Iria

L

S

S

49

47355029F

Misa Gómez, Cristal

L

S

S

50

47368128L

Moreno Ramil, María Dolores

L

S

S

51

53160720S

Muñoz Pardo, Emilio Marcos

L

S

S

52

32689711H

Novo Rouco, Montserrat

L

S

S

53

47373811K

Núñez Martínez, Sergio

L

S

S

54

32685072W

Orjales Galdo, Vicente

L

S

S

55

53300666Y

Outón López, Sandra

L

S

S

56

33349990J

Pardo Rodríguez, Pablo

L

S

S

57

33340208Y

Paz Lanzós, Simón

L

S

S

58

32707032C

Pérez Filgueira, Nuria

L

S

S

59

44452234L

Pérez Otero, Olalla

L

S

S

60

79338717X

Pérez Yáñez, Estefanía

L

S

S

61

34880311Y

Pico Castosa, Yesica

L

S

S

62

32696883Z

Picos Lorenzo, Silvia María

L

S

S

63

53515759A

Pola González, Mariflor

L

S

S

64

44840645Y

Pombo Castro, Adrián

L

S

S

65

53162521E

Porto Antelo, Alfredo Jesús

L

S

S

66

32836289V

Prego Graña, María Rosario

L

S

S

67

53172360V

Prelcic Seoane, Estefanía

L

S

S

68

32798072A

Pumares Varela, Pablo

L

S

S

69

54129206V

Regueiro Souto, Cristina

L

S

S

70

32680981M

Rey Castro, Lidia

L

S

S

71

32704686C

Rodríguez Bustabad, Rosario

L

S

S

72

32677018K

Saavedra Casas, Roberto

L

S

S

73

79340795H

Sánchez García, Ramón

L

S

S

74

44822875S

Sánchez Sanmartín, Ana

L

S

S

75

47350497Y

Sánchez Veiga, Cristina

L

S

S

76

53302994B

Seijoso Rey, Nerea

L

S

S

77

76938326Z

Sela Pérez, María Emma

L

S

S

78

53302949N

Vázquez Bujeiro, Miguel Ángel

L

S

S

79

53168356S

Vidal Bariego, Inés

L

S

S

80

32796511Y

Vigo Lamas, Carlos

L

S

S

81

32825415E

Vila López, Santiago

L

S

S

82

32695588F

Villarnovo Anido, María del Carmen

L

S

S

597036-Educación Especial: Pedagoxía Terapéutica

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

47374028P

Abrodos Insua, Silvia

E

S

S

2

47360226Y

Agra Gómez, Irene María

E

S

S

3

32715898P

Avendaño Fraga, Ana

E

S

S

4

53302557B

Barallobre Barreiro, María

E

S

S

5

46915712J

Barral Regueiro, Tamara

E

S

S

6

53300324D

Brandariz Castro, Sandra

E

S

S

7

33545378Q

Casabella Fernández, Tania

E

S

S

8

X1592207D

Cerqueira Pereira, Clara Margarida

E

S

S

9

32696731T

Galdo Leal, Laura

E

S

S

10

33861651Q

Gil Calvo, María Dolores

E

S

S

11

46914653N

González Llera, Inés

E

S

S

12

32758933X

Lizancos Mora, Laura María de Gracia

E

S

S

13

46919907E

López Sande, Zeltia

E

S

S

14

32706899W

Losada Rivas, Berta Catuxa

E

S

S

15

32792169B

Paz Rey, Alberto

E

S

S

16

32832310V

Portas Lemus, Estela María

E

S

S

17

32705868Y

Río Díaz, Carolina María Del

E

S

S

18

32692292T

Rodríguez Calvo, Estefanía

E

S

S

19

32626448M

Sanjurjo Pinto, Juan Carlos

E

S

S

20

46914962E

Touriñán Rodríguez, Ana María

E

S

S

21

33297693H

Vidal Dopazo, María José

E

S

S

22

32634755D

Ocampo Beceiro, María Isabel

D

S

S

23

53171586W

Pampín Moares, María del Carmen

D

S

S

24

79325932J

Sánchez Ponte, Montserrat

D

S

S

25

77405610F

Souto Lamela, Raquel

D

S

S

26

32689974M

Agrafojo Ferreiro, Ángela

L

S

S

27

32707734D

Alejo Lagarón, Ana María

L

S

S

28

79312491G

Alonso Fernández, Antonio Jesús

L

S

S

29

46911134N

Álvarez Pérez, Susana

L

S

S

30

32617175R

Ameijeiras Gradaille, José Carlos

L

S

S

31

46915091J

Amil Aguiño, Lucía

L

S

S

32

45845889N

Antelo Canoura, Ana

L

S

S

33

36154144F

Arza López, María Alicia

L

S

S

34

79323059S

Baldomir Varela, Carmen María

L

S

S

35

76412047K

Balseiro Díaz, Raquel María

L

S

S

36

76576014K

Basanta Melgarejo, Marta

L

S

S

37

53169316D

Basanta Varela, Aida

L

S

S

38

79334518C

Caaveiro Carballo, Noemi

L

S

S

39

32690379L

Cabanas Porto, Raquel

L

S

S

40

32638684M

Caínzos Bellas, José Cesáreo

L

S

S

41

53308565Q

Cambón Loureiro, Patricia

L

S

S

42

76575775N

Cancio Rego, José Ramón

L

S

S

43

33307051S

Carballeira González, María Luisa

L

S

S

44

47353991G

Carregal Sánchez, Adriana

L

S

S

45

32836315C

Carrillo Bermúdez, María Dolores

L

S

S

46

45847958B

Carro Méndez, Ana María

L

S

S

47

76363703T

Casal Muíño, Lucía

L

S

S

48

35301358S

Casalderrey Iglesias, María Begoña

L

S

N

49

32715054S

Casteleiro Carneiro, Laura

L

S

S

50

32674296J

Castiñeira Vilariño, Patricia

L

S

S

51

32815237X

Castro Pérez, María Jesús

L

S

S

52

76404130Q

Castro Sánchez, Isabel

L

S

S

53

52435313M

Castro Vila, María Pilar

L

S

S

54

47403536F

Cedeira Zas, María del Carmen

L

S

S

55

32692619M

Cendán Tojeiro, María Sandra

L

S

S

56

52966024Z

Cifuentes Jiménez, Teresa

L

S

N

57

47354662P

Costa López, Alba

L

S

S

58

47374030X

Curros García, Gloria Matilde

L

S

S

59

53168389W

Díaz Folgueira, Carolina

L

S

S

60

35313103F

Dios Abilleira, Montserrat

L

S

S

61

79321420D

Domínguez Lema, Raquel

L

S

S

62

79314156J

Eirís Guillín, María José

L

S

S

63

53795510M

Enríquez da Palma, Raquel

L

S

S

64

52384907S

Fabre Ruiz-Aragón, Francisco José

L

S

S

65

46897243J

Fernández Caamaño, Guillermina

L

S

S

66

47357443Y

Ferreiro Negreira, Águeda María

L

S

S

67

32696911L

Franco Pena, Araceli

L

S

S

68

34899638J

Freire Lodeiro, Beatriz

L

S

S

69

47354183N

García Bruzos, María Isabel

L

S

S

70

76334650L

García Buño, María Amalia

L

S

S

71

44809376V

Gesto Parga, Lucía

L

S

S

72

46913277Q

Gil Quilez, Leticia

L

S

S

73

34974122T

Gómez del Valle Gómez, Paula

L

S

S

74

32631954Z

González López, Dolores Sagrario

L

S

S

75

46897197J

González Villamil, Emilio

L

S

S

76

44827457C

Lestón Mayo, Susana

L

S

S

77

46898641P

Lista Becerra, Mónica

L

S

S

78

47377039Y

López Castro, Vanessa

L

S

S

79

36166007W

López Covelo, Ángela

L

S

S

80

46897455H

López Espiñeira, Marta

L

S

S

81

46898289R

López López, Laura

L

S

S

82

76580699Z

López Villarmea, Rocío

L

S

S

83

47369963Z

Manivesa Blanco, Esther María

L

S

S

84

32688114P

Martínez Ardao, Marta María

L

S

S

85

32646021M

Martínez Lamelas, María del Pilar

L

S

S

86

32624674W

Martínez Palacios, María Elisa

L

S

S

87

46911284R

Martínez Peteiro, Verónica

L

S

S

88

53306959C

Martínez Vázquez, Dessirée

L

S

S

89

44825554A

Mato Abad, Sara

L

S

S

90

34888055E

Méndez Castro, María del Carmen

L

S

S

91

32711604S

Méndez Souto, María

L

S

S

92

53167824N

Miraz Merelas, Andrea Carmen

L

S

S

93

32714566X

Montero Ramos, Alejandra

L

S

S

94

79334139D

Mosquera Trigo, Reyes

L

S

S

95

47374984K

Novo Amado, Rocío

L

S

S

96

32799401K

Otero Veiga, Silvia

L

S

S

97

71434953N

Parro de la Fuente, Ana

L

S

N

98

76563125N

Paz Vidal, María Pilar

L

S

S

99

47378587J

Pereira Vergara, Lorena

L

S

S

100

32820444L

Pérez Carril, María Soledad

L

S

S

101

46912226T

Pérez Castro, Helena

L

S

S

102

78793515T

Pérez Lamela, María Remedios

L

S

S

103

34880570N

Piñón Vale, Ana

L

S

S

104

32663172K

Pita Basoa, María Belén

L

S

S

105

47388311P

Ponte Pose, Beatriz

L

S

S

106

54127311P

Pose Souto, María José

L

S

S

107

34893955B

Prieto Rey, Olalla

L

S

S

108

47360953C

Prieto Tomé, Raquel

L

S

S

109

53309229J

Puente Blanco, Alba

L

S

S

110

34984020P

Quintas Quintas, María Luisa

L

S

S

111

34894162B

Radio Vidal, Elvira

L

S

S

112

78801966X

Ramos Andrade, Lourdes

L

S

S

113

46903602R

Ramudo Hermida, Belén

L

S

S

114

32824184X

Rivas López, Renato

L

S

S

115

71018390W

Rodríguez Díez, María Ángeles

L

S

S

116

32706075Y

Rodríguez Filgueiras, Francisco José

L

S

S

117

33343816A

Rosende Vázquez, Begoña

L

S

S

118

32834125S

Saborido Fernández, Arantza

L

S

S

119

32714057F

Salgado Rodríguez, Ciro

L

S

S

120

32815017C

Sande Eslava, Ana María

L

S

S

121

32648955H

Santalla Hermida, Beatriz

L

S

S

122

79340948X

Santos Gimeno, Carmen

L

S

S

123

47368186P

Sevilla Ferreiro, Lara

L

S

S

124

32670389Q

Sobrino Sánchez, Paula María

L

S

S

125

79325124X

Suárez Villar, Dolores

L

S

S

126

47374521H

Taboada García, Patricia

L

S

S

127

32691438C

Tenreiro Ramírez, Bibiana

L

S

S

128

79330183D

Valiño Calviño, Inés

L

S

S

129

10877489F

Vázquez Álvarez, Alfonso

L

S

S

130

34896256N

Vázquez Lojo, Patricia

L

S

S

131

32836047M

Veiga Miramontes, Aurora

L

S

S

132

71941018P

Velasco de Vena, Lorena

L

S

N

133

46897592V

Vidal Corral, Jaime

L

S

S

134

32716820X

Vigo Pico, Fátima

L

S

S

135

32827687V

Vilar Pedreira, Elena

L

S

S

136

47401500H

Villar Núñez, Lara

L

S

S

137

53306608Z

Villar Veres, Delia

L

S

S

138

79332845A

Viña Pombo, Beatriz

L

S

S

597037-Educación Especial: Audición e Linguaxe

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

02916615P

Fernández Castrillón, Silvia María

E

S

S

2

32758933X

Lizancos Mora, Laura María de Gracia

E

S

S

3

44468069F

Martínez Suárez, Eva Mónica

E

S

S

4

47353555M

Mosquera Villar, Laura María

E

S

S

5

33342211P

Muñoz Ayala Sánchez, Alejandro

E

S

S

6

32654700J

Rodríguez Álvarez, María Teresa

E

S

S

7

32657380W

Fery Portilla, María Lourdes

D

S

S

8

53304375N

Abuín Vilariño, Águeda

L

S

S

9

47367675A

Alonso Castro, Rocío

L

S

S

10

53307284T

Alonso Pose, Ángela

L

S

S

11

79337127F

Amado Ceán, María del Carmen

L

S

S

12

03448714W

Andrés Rubio, Ana Catalina

L

S

S

13

47359085S

Antúnez González, Verónica

L

S

S

14

47371899H

Arias Suárez, María

L

S

S

15

32708758K

Baamonde López, María del Pilar

L

S

S

16

53160099S

Bao Rodríguez, Patricia

L

S

S

17

34273803P

Baquero Peña, Laura

L

S

S

18

53305967V

Barral Fraga, Nerea

L

S

S

19

32691861Y

Bayolo Torrente, Alva María

L

S

S

20

47380042L

Becerra Debén, Alba

L

S

S

21

76415919Y

Bellón Landrove, Lucía

L

S

S

22

34882357M

Bermúdez García, Miriam

L

S

S

23

53166898Y

Bodega Pedreira, María

L

S

S

24

32706597E

Breijo Calvo, Gemma

L

S

S

25

32783191A

Briones García, Paula

L

S

S

26

47356328H

Caamaño Louro, Beatriz

L

S

S

27

32683140W

Calvo García, Paula

L

S

S

28

46899292S

Candal García, Natalia

L

S

S

29

76367658E

Canosa Castiñeira, Ramón

L

S

S

30

32703183N

Carpente Bosch, María

L

S

S

31

47369403Y

Carro Suárez, Beatriz

L

S

S

32

46905920L

Casado Portillo, Vanessa

L

S

S

33

32708219B

Casal Gudín, Leticia

L

S

S

34

76367912T

Castiñeiras Verdes, María Patricia

L

S

S

35

79331736K

Cerviño Expósito, Bárbara

L

S

S

36

46897840N

Cómitre Couto, Julia Georgina

L

S

S

37

53168712A

Cordal Lagares, Eva

L

S

S

38

53308476L

Crespo Vilas, Raquel

L

S

S

39

32833410J

Cuns Muñiz, Isabel María

L

S

S

40

72393056G

Currás Barreiro, Begoña

L

S

S

41

71527220A

Dapena Jul, Vania

L

S

S

42

32664877R

Davi Barreiro, Miguel

L

S

S

43

46918678N

De la Iglesia Ares, Patricia

L

S

S

44

53166757A

Díaz Buján, Óscar

L

S

S

45

46915690Z

Diego Durán, Vanessa Dolores

L

S

S

46

32700837N

Diz Vázquez, María Vanesa

L

S

S

47

47366318A

Docampo Liñares, Sonia

L

S

S

48

32699823X

Eiroa Breijo, Catherine

L

S

S

49

53303186L

Espantoso Pombo, Raquel

L

S

S

50

47376581P

Fagil Barral, Sara

L

S

S

51

32781726X

Faraldo Couceiro, Lucía

L

S

S

52

32819511Y

Fernández Abuín, Tatiana María

L

S

S

53

47356938F

Fernández Núñez, Tania

L

S

S

54

32832076J

Fernández Pardiñas, María del Carmen

L

S

S

55

32711584H

Fernández Pedreira, Coral

L

S

S

56

32694192Z

Fernández Rivera, Mercedes

L

S

S

57

47377422K

Fernández Vázquez, Belén

L

S

S

58

53305838A

Frade Varela, Patricia

L

S

S

59

79342604X

Fraguío Sánchez, Mónica

L

S

S

60

76418194G

Freire López, Silvia

L

S

S

61

53308068W

García Fernández, Laura

L

S

S

62

53306605B

García López, Adriana

L

S

S

63

53302707T

García Pena, Ariadna

L

S

S

64

32684299B

Garcia Perez, Lidia

L

S

S

65

32834764X

García Yáñez, Natalia

L

S

S

66

76417426H

Garrote Armada, Nuria

L

S

S

67

47367208L

Gómez Álvarez, Lucía

L

S

S

68

33538601R

Gómez Carballido, Fátima

L

S

S

69

53166616T

Gómez Edreira, Gloria

L

S

S

70

46900503F

Gómez Paz, Alicia

L

S

S

71

47356314G

Gómez Pérez, Alicia Elena

L

S

S

72

78521392J

Gómez Suárez, Desirée

L

S

N

73

76725368J

González Domínguez, Sandra

L

S

S

74

47384620C

González Ruiz, Antía

L

S

S

75

80063642K

Gragera López, Sara

L

S

S

76

32709849P

Hernández Veiga, Marta

L

S

S

77

73392046N

Herrera Carballo, María Lorena

L

S

S

78

47371045S

Juane Pardeiro, Patricia

L

S

S

79

32763347P

Lema Pérez, Josefa Aurelia

L

S

S

80

09763300F

Llavona Gerónimo, María

L

S

S

81

53167932M

López Bermúdez, Fátima

L

S

S

82

32818282L

López Calvete, Rebeca

L

S

S

83

34898410G

López Fernández, Cristina Odila

L

S

S

84

32699381M

López Fernández, David

L

S

S

85

34895384Z

López Iglesias, Iria

L

S

S

86

32688504F

López Nebril, Cristina

L

S

S

87

79337905A

López Varela, Estela María

L

S

S

88

79332683W

López Vázquez, Lucía

L

S

S

89

32842399D

Maceiras Varela, Mónica

L

S

S

90

47381939F

Manteiga Vázquez, Jessica

L

S

S

91

32808994T

Mariño Santiago, Ana

L

S

S

92

47385251F

Marqués Naveiras, Elisa

L

S

S

93

09393314E

Marti Calzón, Cristina

L

S

S

94

44821643W

Martínez Ferreño, María Guadalupe

L

S

S

95

71769534N

Martínez García, María Luisa

L

S

S

96

53303609M

Martínez Prego, Jorge

L

S

S

97

53306959C

Martínez Vázquez, Dessirée

L

S

S

98

47371496Y

Mata Ares, Marta

L

S

S

99

32825509R

Mateo González, Verónica

L

S

S

100

32830700V

Mitchell Mosteiro, Marta

L

S

S

101

32695524N

Montero Díaz, Estefanía

L

S

S

102

47354989J

Montes Garrido, Vanessa Mercedes

L

S

S

103

47384190G

Montesinos Mardones, Patricia Amalia

L

S

S

104

32705954T

Mosquera Durán, Almudena

L

S

S

105

46909886Y

Mosquera Rodríguez, Eva

L

S

S

106

32419877C

Mosquera Rodríguez, María Iberia

L

S

S

107

35324866V

Mugarra Fernández-Roel, Sonsoles

L

S

S

108

32691426P

Naya Téllez, María Emilia

L

S

S

109

47373446R

Noguerol Coira, Silvia

L

S

S

110

79331301T

Ordóñez Pardo, Erica

L

S

S

111

33289447Y

Otero Jeremías, Concepción María

L

S

S

112

79314845N

Pacoret Rodríguez, Claudina María

L

S

S

113

53301425Y

Palomanes Carreira, Lucía

L

S

S

114

47368778W

Pedreira Díaz, Noelia

L

S

S

115

32834061C

Pena Álvarez, María del Mar

L

S

S

116

76413322P

Pereira Ameneiro, Carmen Lorena

L

S

S

117

47380961H

Pérez Bermúdez, María Teresa

L

S

S

118

53300272A

Pérez Bregua, Emma

L

S

S

119

32703577S

Pichel Garrido, Rosalía

L

S

S

120

X1910817T

Pinheiro Faria dos Santos Carvalho, Tania Vanessa

L

S

S

121

79332503Y

Platas Montánez, Patricia

L

S

S

122

47372418P

Portos García, Diego

L

S

S

123

47385469H

Pouso Naveira, María

L

S

S

124

32845415N

Prado Espiñeira, Javier

L

S

S

125

32661853J

Prieto Rego, Marta

L

S

S

126

33334530D

Quindós Regueiro, Ana Belén

L

S

S

127

32840812D

Ramudo Montero, Cristina

L

S

S

128

32710818B

Regueiro Gestal, Sabela

L

S

S

129

46902037T

Reija Maciñeiras, Aidé

L

S

S

130

53308670Y

Rey Pita, Marta

L

S

S

131

53165004K

Ríos Vila, Verónica

L

S

S

132

47356603V

Rivas Mallo, María Pilar

L

S

S

133

34896626Z

Rodríguez Eliz, María Concepción

L

S

S

134

47367090Q

Rodríguez Fariña, Laura

L

S

S

135

47378483R

Rodríguez Pérez, Noelia

L

S

S

136

53304510D

Rodríguez Quintela, Estefanía

L

S

S

137

32839516R

Roldán Prieto, Patricia-Suevia

L

S

S

138

33343815W

Rosende Vázquez, Marta

L

S

S

139

32842435E

Sánchez González-Dans, Azucena Leticia

L

S

S

140

32824292A

Sánchez Lista, Sonia María

L

S

S

141

32820942B

Sánchez Planas, Pablo

L

S

S

142

33996748B

Sánchez Tojo, Sandra

L

S

S

143

34896708G

Sanjurjo Hermida, Beatriz

L

S

S

144

47365794P

Santamaría Quiroga, María Purificación

L

S

S

145

46907457S

Seijo Blanco, Yadira

L

S

S

146

47378978J

Seijo Pérez, Iria

L

S

S

147

53303746G

Taboada Dopazo, Leticia

L

S

S

148

47380679N

Taboada Rodríguez, Tamara

L

S

S

149

47381745C

Tomas Lozano, Ana María

L

S

S

150

47360890A

Torreiro Gende, María de la Paz

L

S

S

151

34637095S

Vale López, Abel

L

S

S

152

79317865L

Varela Cotelo, Rebeca

L

S

S

153

46895752V

Varela Fabeiro, Nuria

L

S

S

154

46917850N

Varela García, Mabel

L

S

S

155

53162111A

Varela Rivas, José Ramón

L

S

S

156

32676238T

Vázquez Criado, Eva

L

S

S

157

47364483P

Vázquez Gallego, Tania

L

S

S

158

47403351Y

Vázquez Guerra, María

L

S

S

159

53302578D

Vázquez Martínez, José Antonio

L

S

S

160

53305455B

Vázquez Pardo, Esther

L

S

S

161

47361527L

Vázquez Pérez, Rebeca

L

S

S

162

47370105H

Vázquez Perez-Coleman, Iria de Lians

L

S

S

163

79325995F

Vázquez Sánchez, Tatiana

L

S

S

164

32666089V

Vidal Salgado, Patricia

L

S

S

165

03791724J

Vilajoana García, Nuria

L

S

S

166

79328421H

Vilela Silva, Patricia

L

S

S

597038-Primaria

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

10069717H

García González, José Luis

D

S

S

2

76417068M

Mato Raposo, Cristina

D

S

S

3

76414144W

Menaya Carrillo, María Elisa

D

S

S

4

47401999B

Salgado Vázquez, Marcos

D

S

S

5

32434157V

Vázquez Grela, María Sagrario

D

S

S

6

46898292G

Abruñedo Pérez, Beatriz

L

S

S

7

53308441F

Agra Rumbo, David

L

S

S

8

47401250K

Aguiar Vázquez, Alexia

L

S

S

9

54128066G

Aguión Comas, Silvia

L

S

S

10

32763595A

Albela García, Lino

L

S

S

11

47380743F

Alcázar Villaverde, Alba

L

S

S

12

32663309C

Alonso Díaz, Víctor Manuel

L

S

S

13

53309828Z

Alonso Izquierdo, Lucía

L

S

S

14

32712229L

Alonso Maldonado, María

L

S

S

15

47404337A

Alonso Moreno, Ángela

L

S

S

16

32635834F

Álvarez Amor, María Mercedes

L

S

S

17

15485128X

Álvarez García, Inés

L

S

S

18

34882474F

Álvarez Gómez, Magdalena

L

S

S

19

34273358T

Álvarez Lodeiro, Cristel

L

S

S

20

47383310K

Álvarez López, Patricia

L

S

S

21

36166946K

Álvarez Nogueira, Paula

L

S

S

22

47355363L

Alvite García, Vanesa

L

S

S

23

79337184H

Amor Fernández, Alba

L

S

S

24

76365486N

Andrade García, María Isabel

L

S

S

25

79339861G

Aneiros Castro, Ana

L

S

S

26

03905924H

Ardura López, Jaime

L

S

S

27

32843520A

Arias-Andreu Pérez, María

L

S

S

28

47385561H

Armesto Domínguez, Nuria

L

S

S

29

32680746T

Arribas Rodríguez, Jorge

L

S

N

30

79316288Y

Balsas López, Vanesa

L

S

S

31

79336923X

Barallobre Veiga, José

L

S

S

32

33551789X

Barral López, Sandra

L

S

S

33

32661494E

Beceiro Rodríguez, María José

L

S

S

34

53169213K

Blanco Lagos, Jorge

L

S

S

35

47368194Q

Blanco Martín, Beatriz

L

S

S

36

44838827M

Blanco Míguez, Patricia

L

S

S

37

47382773J

Blanco Queijeiro, Miriam

L

S

S

38

79339091Q

Boado López, Borja

L

S

S

39

47369526Z

Boado Loureiro, Carlos

L

S

S

40

53306216J

Bolaño Vázquez, Alberto

L

S

S

41

79331185E

Borrazás Becerra, Beatriz

L

S

S

42

34892185N

Bouzas Seoane, Mari Carmen

L

S

S

43

32646708W

Brage Porral, Beatriz Concepción

L

S

S

44

10899288W

Braña Menéndez, Sonia María

L

S

S

45

35467730M

Briones Viqueira, Ana Beatriz

L

S

S

46

32841241R

Budiño Segade, Cristina

L

S

S

47

79320923H

Caamaño Pérez, Sandra María

L

S

N

48

53164492S

Cabado Ares, María

L

S

S

49

53302963A

Cabarcos Edreira, Laura

L

S

S

50

47370152L

Cachaza Teijeiro, Lorenzo

L

S

S

51

76433645E

Calderón Santos, Iván

L

S

S

52

53168865H

Calvete Vázquez, Silvia

L

S

S

53

47403189M

Calvo Muñiz, Alba

L

S

S

54

47388433S

Calvo Varela, Jessica

L

S

S

55

52433061F

Calvo Varela, Joaquín

L

S

S

56

32839111X

Cambón Bello, María Carmen

L

S

S

57

32837192T

Cambre López, Annabel

L

S

S

58

46913545P

Campaña Coto, Mónica Hermitas

L

S

S

59

47372025Y

Campo Penín, Alejandra

L

S

S

60

34635057R

Campo Suárez, Paula

L

S

S

61

79336119B

Campos Varela, Sandra

L

S

S

62

53164683E

Campos Vázquez, Alexandra

L

S

S

63

47376678J

Cangado Fernández, Lorena

L

S

S

64

32713195L

Cano Corredoira, Rocío

L

S

S

65

54125823S

Canzobre Esmoris, Laura

L

S

S

66

32645792Y

Carbón Vila, María Magdalena

L

S

S

67

47380829R

Carnota Rodríguez, Raquel

L

S

S

68

44823798H

Carredano Silva, Ramón

L

S

S

69

76896644P

Carrera Crespo, María José

L

S

S

70

32704888S

Casas Manso, Cristina

L

S

S

71

54128061E

Castellanos González, Daniel

L

S

S

72

47385521R

Castelo Suárez, Iria

L

S

S

73

32702858D

Castelos Maceiras, Belén

L

S

S

74

53169853V

Castiñeira Dubra, María Tamara

L

S

S

75

32843023N

Castro González, María Esther

L

S

S

76

33337320Q

Castro Rodríguez, Jesús

L

S

S

77

46909682D

Castro Rodríguez, María Vanessa

L

S

S

78

47353985K

Castro Santos, Mª del Carmen

L

S

S

79

76623534T

Castro Yebra, Aitor

L

S

S

80

32808399A

Catoira Romero, Eugenio Manuel

L

S

S

81

34271162N

Chas Rodríguez, Sandra

L

S

S

82

32669575F

Conde Chao, Marta M.

L

S

S

83

32809104H

Cordero Fandiño, Paula

L

S

S

84

32685629F

Cortes Casas, Elena María

L

S

S

85

79329396G

Costa Pereira, María

L

S

S

86

47366977H

Cotelo Vázquez, Aránzazu

L

S

S

87

32688461X

Couce Rouco, Cristina

L

S

S

88

79331183C

Cousillas Abelenda, Adriana

L

S

S

89

52440087H

Crespo Lopez, Pilar

L

S

S

90

33549230G

Cuesta González, Tomás

L

S

S

91

49205548S

Curbelo Fariña, Natalia

L

S

S

92

79342055J

De la Encina Vázquez, Carolina Altair

L

S

N

93

79337089S

Deive Pérez, Sara

L

S

S

94

53305231V

Del Campo García, Laura

L

S

S

95

32668591N

Del Río García, María Antonia

L

S

S

96

33321810P

Díaz Arias, Fernando Guillermo

L

S

S

97

32710256R

Díaz Piñeiro, Marta

L

S

S

98

79338282N

Díaz Raña, Laura

L

S

S

99

48112606X

Díaz Vázquez, Luz María

L

S

S

100

76732233R

Docampo Pérez, Miriam

L

S

S

101

32712264P

Doce Romero, Patricia

L

S

S

102

47381150T

Eirís Vilariño, Ángela

L

S

S

103

54126096N

Enríquez Fontenla, Emma

L

S

S

104

46915233V

Espasandín Martínez, María

L

S

S

105

76364339S

Ezara Trillo, María Isabel

L

S

S

106

45861392J

Facal Rodríguez, Miguel Ángel

L

S

S

107

09734894Y

Fernández Álvarez, Lucía

L

S

S

108

44813832B

Fernández Barreiro, Minia

L

S

S

109

32715792V

Fernández Cubero, Loreto

L

S

S

110

34996303D

Fernández Estévez, Beatriz

L

S

S

111

32794474Q

Fernández Otero, Mª Mar

L

S

S

112

53304397B

Fernández Otero, Tamara

L

S

S

113

76713775N

Fernández Rodríguez, Ana María

L

S

S

114

47389868R

Fernández Sánchez, Andrea

L

S

S

115

53164215Z

Fernández Sande, Azahara

L

S

S

116

47438558T

Fernández Suárez, Daniel

L

S

S

117

53168512X

Ferreiro Sánchez, Israel Manuel

L

S

S

118

53167640N

Ferrero Silveira, Patricia

L

S

S

119

32712440T

Figueiras Loureiro, Raquel

L

S

S

120

32703616P

Fortuna González, Alejandro

L

S

S

121

79337864P

Fraga Costa, Cristina

L

S

S

122

79319947P

Fraga Rodríguez, Lucía

L

S

S

123

47360196E

Franco Blanco, Diana

L

S

S

124

53305353R

Freán Bernedo, Basilio

L

S

S

125

32656133C

Freire Noche, Juan Martín

L

S

S

126

47401556M

Freire Tobio, Irene

L

S

S

127

79337789W

Fustes Fraga, Laura

L

S

S

128

32706050G

Gabeiras Alonso, Noelia

L

S

S

129

47357591Q

Gajino Suárez, Silvia

L

S

S

130

53304988G

Garaboa Gestal, Tania

L

S

S

131

76353855L

García Alvarellos, María Luz

L

S

S

132

53308533F

García Ares, Marcos Daniel

L

S

S

133

53164542L

García Bértoa, Alba

L

S

S

134

32803426K

García Castelo, Raquel

L

S

S

135

47373986N

García Fernández, Laura

L

S

S

136

32701613Y

García Fuentes, Beatriz

L

S

S

137

79333951M

García Gómez, Sofía

L

S

S

138

53304304X

García González, Diana

L

S

S

139

47369016X

García Martínez, Lorena

L

S

S

140

52430881N

García Mato, María Teresa

L

S

S

141

46904291T

García Pinto, Carolina

L

S

S

142

32664255T

García Quiza, María Julia

L

S

S

143

32789041B

García Rodríguez, Emilia

L

S

S

144

32624588P

García Souto, María Victoria

L

S

S

145

76619901R

García Subiela, María Pilar

L

S

S

146

47378799H

García Varela, Alba

L

S

S

147

47380008P

García Varela, Belén

L

S

S

148

47357569V

García Vázquez, Roi

L

S

S

149

36073277P

Garrido Figueiras, María Luz

L

S

S

150

34893884D

Gestal Brandariz, Tamara

L

S

S

151

79314586Y

Gil Mata, Marcos

L

S

S

152

33550363X

Gómez Fernández, Álvaro

L

S

S

153

47374946Y

Gómez Mallo, Noelia

L

S

S

154

32709866W

Gómez Rodríguez, Aránzazu María

L

S

S

155

46901327A

Gómez Villar, Cristina

L

S

S

156

32645183H

González Bello, Alberto

L

S

S

157

46906372B

González Castro, María Belén

L

S

S

158

32704377X

González García, Rosa María

L

S

S

159

32791236K

González Lareu, Ana Isabel

L

S

S

160

34883566H

González Sierra, Iria

L

S

S

161

46901186T

Grela Rama, Irene

L

S

S

162

79336687G

Grueiro González, Dolores

L

S

S

163

47367173F

Gundín Rodríguez, Miguel

L

S

S

164

44846191D

Gutiérrez Varela, Lucía

L

S

S

165

51453854W

Herrero Díaz, Diego

L

S

S

166

76733269W

Hervella Fariñas, Diego

L

S

S

167

46912796H

Iglesias Martínez, Olga Cristina

L

S

S

168

79334243K

Iglesias Mouro, Manuel Andrés

L

S

S

169

32835542Y

Iglesias Pérez, Gabriela

L

S

S

170

46902644D

Iglesias Piñeiro, Lucía

L

S

S

171

53162491S

Ignacio Martínez, Isabel

L

S

S

172

53167384D

Infante Ruiz, Raquel

L

S

S

173

53301403F

Insua Sar, María

L

S

S

174

32832845T

Jove Martínez, Belén María

L

S

S

175

32662686H

Lafuente Fuentes, Ángel

L

S

S

176

32708799Q

Lagares Franco, María

L

S

S

177

47364698Q

Lago Lago, Montserrat

L

S

S

178

79321760G

Lago Martínez, Ana Isabel

L

S

S

179

32713878N

Lago Martínez, Lidia

L

S

S

180

47381658W

Lago de Lanzos Martínez, Paola Ana

L

S

S

181

79341448G

Lamas España, Manuel

L

S

S

182

53304232F

Linares Ferreiro, Andrea

L

S

S

183

47360287K

Liñares Fernández, Anabel

L

S

S

184

78803207D

Liñeiro Insua, Judit

L

S

S

185

32802572H

Longueira Buceta, Marta

L

S

S

186

47353265Z

López Aguión, María Goretti

L

S

S

187

34881837Z

López Barrio, Alba María

L

S

S

188

79341542Y

López Brañas, Alba

L

S

S

189

47382821S

López Carro, Lucía

L

S

S

190

53309534L

López del Castillo, Andrea

L

S

S

191

33555507W

López Eiras, Rubén

L

S

S

192

32701878H

López Pedrido, María

L

S

S

193

32706771N

López Pérez, Blanca

L

S

S

194

47364346D

López Pérez, Cristina

L

S

S

195

76580564V

López Ramudo, Lorena

L

S

S

196

32690304J

López Rendal, Zoraida

L

S

S

197

79332321P

López Rey, Lucía

L

S

S

198

47377924V

López Velázquez, Paloma

L

S

S

199

33556126T

López Felpeto Beres, Rodrigo

L

S

S

200

54126795K

Luengo Martínez, Irene

L

S

S

201

47389310H

Maceiras Quintela, Sandra

L

S

S

202

47373870B

Mallo Guerra, Joaquín Estanislao

L

S

S

203

47389681K

Mallo Seijas, Ana María

L

S

S

204

77404626N

Malvar Pazos, María Esperanza

L

S

S

205

34636606D

Mariño Remuiñán, Jacobo

L

S

S

206

47377374L

Martín Sánchez, Alba

L

S

S

207

32756364V

Martínez Cruz, Carmen

L

S

N

208

34899360B

Martínez Fernández, Rosa María

L

S

S

209

47438513R

Martínez García, Raquel

L

S

S

210

53192037Y

Martínez Grela, Lucía

L

S

S

211

32406739S

Martínez Lago, María Clara

L

S

N

212

32706121Y

Martínez Louro, María Lilia

L

S

S

213

32702572E

Martínez Ocampo, Javier

L

S

S

214

32718290P

Martínez Placer, Román

L

S

S

215

33555789P

Martínez Quijada, Ana

L

S

S

216

34638965E

Martínez Regal, Adrián

L

S

S

217

32692270R

Martínez Serantes, Elizabeth

L

S

S

218

47369157J

Matos Velo, Carlos

L

S

S

219

47364176T

Meijide Cea, Laura

L

S

S

220

53167107P

Méndez Rey, Ana Isabel

L

S

S

221

33544797X

Méndez Valle, María

L

S

S

222

53306203T

Míguez Cortizas, Silvia

L

S

S

223

78805856J

Miranda Pazos, Yéssica

L

S

S

224

47373705F

Miró Añón, Adrián

L

S

S

225

79335746Y

Mirón Carou, Sheila

L

S

S

226

47434519D

Montenegro Garat, Eva

L

S

S

227

47387776W

Montes Blanco, Verónica

L

S

S

228

46906133W

Morán Grandío, Hugo

L

S

S

229

79325871K

Moreira Pena, Elena Mª

L

S

S

230

32814253S

Moscoso Camino, Alfonso

L

S

S

231

32656539N

Mosquera Crego, María Cristina

L

S

S

232

32831942V

Mosquera Villasante, Miguel

L

S

S

233

79328346N

Mourelle García, Jessica

L

S

S

234

54126710M

Nantón Blanco, José Manuel

L

S

S

235

32711156G

Navarro Naveiras, Iria

L

S

S

236

53303511E

Naveiro Mouriño, Natalia

L

S

S

237

46906318A

Negreira Baña, Ana Belén

L

S

S

238

53304662T

Neira Caridad, Rubén

L

S

S

239

53304053N

Ochoa López, Olalla

L

S

S

240

32828350J

Oreiro Farto, Patricia

L

S

S

241

46913724A

Orosa López, Victoria

L

S

S

242

79337221D

Otero Freijomil, Paula

L

S

S

243

09430911Z

Parajón Rodríguez, Jorge

L

S

S

244

44917349M

Pardo Acuña, María Jesús

L

S

S

245

53166691Y

Payo Méndez, Montserrat

L

S

S

246

46916237D

Paz Abelleira, Laura

L

S

S

247

33347869P

Paz López, Mónica

L

S

S

248

76367704E

Pazos Bello, Sandra

L

S

S

249

46917303V

Pazos González, Sara Eva

L

S

S

250

47389733G

Pedrosa Trillo, Lidia

L

S

S

251

32640630L

Pena Amado, Mª del Pilar

L

S

S

252

47382918C

Pena Lema, María

L

S

S

253

32707235Q

Pereira Cabezal, Mirella

L

S

S

254

34270178V

Pereiro Casas, Miguel

L

S

S

255

47358470K

Pérez Carreira, Lidia

L

S

S

256

54126918Y

Pérez Casanova, María

L

S

S

257

32829433S

Pérez Medina, María Sonia

L

S

S

258

33549136W

Pérez Prado, Alejandro

L

S

S

259

32711157M

Pérez Prieto, Lara

L

S

S

260

76575202Z

Pérez Rey, Sandra Fátima

L

S

S

261

46917644J

Pernas González, Sylvia

L

S

S

262

35483606B

Piñeiro Angueira, Marta

L

S

S

263

32701263R

Piñeiro Freire, Lucía

L

S

S

264

46916152Q

Piñeiro Freire, Patricia

L

S

S

265

36096737P

Piñeiro Saá, Vanesa

L

S

S

266

32716461L

Pita Villar, Susana

L

S

S

267

32843068B

Poncela Castiñeiras, Enrique

L

S

S

268

47401676X

Portomeñe López, Laura

L

S

S

269

47376518Z

Pose Pérez, Yarima

L

S

S

270

47387970N

Queijas Señarís, Susana

L

S

S

271

76723272X

Quintas Villar, María José

L

S

S

272

33558983M

Rego López, Rocío

L

S

S

273

33553919R

Rego Neira, Miguel

L

S

S

274

46916804R

Regueiro Santos, Vanesa

L

S

S

275

32814380G

Reimúndez Castiñeiras, Pablo

L

S

S

276

34894650Q

Remeseiro Martínez, Beatriz

L

S

S

277

78809885V

Rey Domínguez, Vanesa

L

S

S

278

32658319K

Rey Torrente, Ana María

L

S

S

279

79341525N

Riopedre Fernández, Rocío

L

S

S

280

47354078E

Riotorto Varela, Noelia

L

S

S

281

46903271S

Rivas Candal, Alba María

L

S

S

282

34637608E

Rivera Miramontes, José Manuel

L

S

S

283

34273207X

Rodríguez Carballada, Lorena

L

S

S

284

32819760W

Rodríguez Carro, María Paloma

L

S

S

285

53308312Q

Rodríguez Costoya, Eva

L

S

S

286

53484859S

Rodríguez García, Alba

L

S

S

287

32760902R

Rodríguez García, Ana M.

L

S

S

288

32711817K

Rodríguez García, Melisa

L

S

S

289

79340044A

Rodríguez Gómez, Alejandro

L

S

S

290

47352361F

Rodríguez Lariño, María Dolores

L

S

S

291

46918251E

Rodríguez Martínez, Natalia

L

S

S

292

32710387V

Rodríguez Palacios, Sara Altair

L

S

S

293

32715472L

Rodríguez Piñeiro, Alba

L

S

S

294

32834078Z

Rodríguez Prado, Juan Manuel

L

S

S

295

53306707K

Rodríguez Rodríguez, Mª del Carmen

L

S

S

296

44849624S

Rodríguez Santos, Rosa Ana

L

S

S

297

76363814L

Roel Fuentes, Ana María

L

S

S

298

47378168P

Roldán Prego, Lucía

L

S

S

299

53162987M

Román Rilo, Rebeca

L

S

S

300

78794131H

Romero Cernadas, Carmen

L

S

S

301

40560188X

Rubín Pereiro, María Teresa

L

S

S

302

47363285Y

Salgado Gómez, Catuxa

L

S

S

303

33348728Q

Salgado Mosquera, Mónica

L

S

S

304

34881300Y

Sánchez Chao, Manuel

L

S

S

305

79338232P

Sánchez García, Alba

L

S

S

306

47375004H

Sánchez Iglesias, Adriana

L

S

S

307

32702857P

Sánchez Piñeiro, Cristina

L

S

S

308

53167677A

Sánchez Rodríguez, María Belén

L

S

S

309

47369108X

Sánchez Sánchez, Jessica

L

S

S

310

53306910V

Sánchez Seijo, Jorge

L

S

S

311

44841738H

Sánchez Vázquez, Sonia

L

S

S

312

32718083P

Sande González Cela, María del Pilar

L

S

S

313

53306765X

Sande Regueiro, Estefanía

L

S

S

314

78806437L

Sanjurjo Vázquez, Lidia

L

S

S

315

32667159Y

Sanmartín Couto, María Carmen

L

S

S

316

34638418G

Santa Escolástica Piñón, Ana Isabel

L

S

S

317

47378837X

Santaeufemia Sánchez, Álvaro

L

S

S

318

77462977N

Santiago Aragunde, María Virginia

L

S

S

319

52430230M

Serra Cobas, Carmen Isabel

L

S

S

320

79340235X

Sesar López, Paula

L

S

S

321

76414536A

Sierra Rego, María Belén

L

S

S

322

54125890J

Silva Valiña, María

L

S

S

323

32710779H

Sixto García, David

L

S

S

324

71511844Z

Somoza Fernández, Rebeca

L

S

N

325

44821185G

Soneira Leis, Isabel

L

S

S

326

32393056V

Soto Estévez, María del Pilar

L

S

S

327

32696085K

Souto Derungs, Cristina

L

S

S

328

46911898V

Souto Souto, María José

L

S

S

329

79310176N

Souto Souto, María Teresa

L

S

S

330

32662732H

Souto Vizoso, Mónica

L

S

S

331

76409685M

Suárez Bereijo, María Ángeles

L

S

S

332

32836603D

Suárez Candal, María Yolanda

L

S

S

333

53307884W

Suárez Varela, Alba

L

S

S

334

32707323N

Talegón Amado, Marta

L

S

S

335

79337641S

Teijido Insua, Leticia

L

S

S

336

78800328M

Toba Santabaya, Cristina

L

S

S

337

79339825Z

Toimil Iglesias, Pablo

L

S

S

338

47363057P

Toja Oróns, Óscar

L

S

S

339

33998517D

Tomé Álvarez, Davinia María

L

S

S

340

47378044E

Tomé Sánchez, Manuel Ángel

L

S

S

341

46898828B

Touriñán Lemus, Raquel

L

S

S

342

53300147Q

Vales López, Cristina

L

S

S

343

79338757G

Varela Fabeiro, María del Carmen

L

S

S

344

76414458V

Varela Fariñas, Verónica

L

S

S

345

47377233Q

Varela Figueroa, María Jesús

L

S

S

346

78803607H

Varela Puga, Noelia

L

S

S

347

47370228A

Varela Quintela, Judith Rebeca

L

S

S

348

47434974G

Vázquez Amado, Carmen

L

S

S

349

53164580B

Vázquez Balsas, Marta

L

S

S

350

79312669K

Vázquez Barrio, Beatriz

L

S

S

351

47353175Q

Vázquez Barrio, Begoña

L

S

S

352

79339050K

Vázquez Bermúdez, Paula

L

S

S

353

47368152C

Vázquez Carreira, Raquel

L

S

S

354

76622216Q

Vázquez Gil, Karina

L

S

S

355

32414270W

Vázquez Golpe, María Isabel

L

S

S

356

52497742N

Vázquez Gómez, Lucía

L

S

S

357

44847493T

Vázquez Prado, Tania

L

S

S

358

79319518Q

Vázquez Sanjurjo, Raquel

L

S

S

359

46913499P

Vázquez Santos, Penélope

L

S

S

360

46913695C

Vázquez Souto, Bibiana

L

S

S

361

79310467G

Verdía Cancela, Ana María

L

S

S

362

32445597A

Viceiro García, María Lucinda

L

S

S

363

47385603Z

Vigo Corral, Silvia

L

S

S

364

47387496K

Vila Rivera, Laura

L

S

S

365

53303451P

Zas Lista, María José

L

S

S

Localidade de exame solicitada: Lugo

597031-Educación Infantil

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33332109A

Abeledo Becerra, Sonia

E

S

S

2

33550317X

Carballeira Seoane, María

E

S

S

3

32691197D

Carballido Roman, Olalla

E

S

S

4

33317958C

Méndez Mazoy, María del Carmen

E

S

S

5

33340789N

Novo Fernández, Ana Luisa

E

S

S

6

33322147T

Quinteiro Corrás, Patricia de los Ángeles

E

S

S

7

33336719J

Rodríguez Quintana, Teresa

E

S

S

8

53171336M

Vázquez Pérez, Isabel

E

S

S

9

33333110S

Vecino Rodríguez, Olga

E

S

S

10

33330478M

Verge Abelairas, Marta María

E

S

S

11

33338150H

Bravo Fraiz, Marta

D

S

S

12

77478102A

Flores Labandeira, María Fe

D

S

S

13

78789044Z

Abal Gestoso, María de la Concepción

L

S

S

14

34637400K

Abel Flores, Ángela

L

S

S

15

34274537Y

Agulló Torre, Ana

L

S

S

16

34272291Z

Aira Páez, Iria

L

S

S

17

33553140G

Alameda López, Mirian

L

S

S

18

45434341A

Alonso Fernández, Shaila

L

S

S

19

33540974M

Alonso Rovira, María José

L

S

S

20

33537700C

Álvarez Díaz, Mónica

L

S

S

21

32714717T

Álvarez Dopico, Carmen

L

S

S

22

33549443X

Álvarez Fernández, Jennifer

L

S

S

23

34881510D

Álvarez Fernández, Soraya

L

S

S

24

46741267T

Álvarez García, Eva

L

S

S

25

35570892N

Álvarez Gómez, Andrés

L

S

S

26

79336945D

Álvarez González, Clara

L

S

S

27

34636938L

Álvarez Iglesias, Elena

L

S

S

28

44429786L

Álvarez López, María del Carmen

L

S

S

29

33349585E

Álvarez López, Natalia

L

S

S

30

09444356G

Álvarez Prieto, María José

L

S

S

31

34263536E

Álvarez Rodríguez, Ángela

L

S

S

32

71519823N

Álvarez Torres, Lara

L

S

N

33

33310032Y

Álvarez Vázquez, José Ángel

L

S

S

34

34884197M

Alvo Navarro, Cristina

L

S

S

35

77597577Q

Amado Otero, María Paz

L

S

S

36

33552971L

Andión Soto, Nuria

L

S

S

37

33339791A

Andón Castrillón, María José

L

S

S

38

45629172R

Andrade Vázquez, María Luisa

L

S

S

39

33348925Y

Anido Cruz, Elena

L

S

S

40

09443431E

Arbesú Moro, Alfonso

L

S

S

41

76576331Q

Ares Álvarez, Ethel Esther

L

S

S

42

33546143E

Arias Paz, Laura

L

S

S

43

33347717V

Arias Penín, Vanesa

L

S

S

44

33551933Q

Armesto López, María

L

S

S

45

76944527M

Arredondas Rodríguez, Úrsula

L

S

S

46

33539773T

Ascariz Iglesias, Estefanía

L

S

S

47

33329058B

Barja Cabana, Sonia

L

S

S

48

33347653E

Barja Graña, Susana

L

S

S

49

10088254V

Barredo Barredo, Sonia

L

S

S

50

33334640G

Barreiro Candal, Gemma Mª

L

S

S

51

78798094W

Barrio Cabado, Susana

L

S

S

52

33550750Y

Basanta Camiño, Silvia

L

S

S

53

33546664Z

Batán López, Eva

L

S

S

54

33555761A

Bellón Rodríguez, Patricia

L

S

S

55

34636178H

Ben Fraga, María José

L

S

S

56

33853956A

Bermúdez Palacios, María del Carmen

L

S

S

57

33329094R

Blanco Darriba, Cecilia

L

S

S

58

34882325L

Blanco Fernández, Eva

L

S

S

59

76575208C

Blanco Ferreiro, María José

L

S

S

60

76580223K

Blanco García, Alba

L

S

S

61

79328130A

Blanco Hermida, Laura

L

S

S

62

33853953T

Blanco Jurjo, Mª José

L

S

S

63

34636281Y

Blanco Otero, Paula

L

S

S

64

33993805N

Blanco Pernas, María Luisa

L

S

S

65

79335598L

Blanco Varela, Laura

L

S

S

66

77594608Z

Blas Río, María Carmen

L

S

S

67

33543452E

Bouso Parga, Mirian

L

S

S

68

33545719N

Cabanas Escolante, Rocío

L

S

S

69

76582028D

Cabanas Meilán, Belén

L

S

S

70

34273572F

Cabo Cerviño, Uxía

L

S

S

71

34272295H

Cachaldora Sánchez, Isabel

L

S

S

72

44468282J

Cadavid Menor, Luis Miguel

L

S

S

73

34880130D

Cal Mignone, Tania

L

S

S

74

76576315T

Campo Villanueva, Noelia

L

S

S

75

32691251V

Campos García, Olalla

L

S

S

76

33559065H

Cancela Cendán, Yéssica

L

S

S

77

33553769N

Cancela Maseda, María Beatriz

L

S

S

78

33551663E

Capón Fernández, Vanessa

L

S

S

79

33553862J

Carballal Lence, Patricia

L

S

S

80

33338633H

Carballido Prieto, Margarita

L

S

S

81

33331728J

Carballo Besteiro, María Beatriz

L

S

S

82

45954049A

Carbia Barreiro, Ángela

L

S

S

83

76733047X

Carrasco Sueiro, Belén

L

S

S

84

33346931J

Carreira Sierra, Verónica

L

S

S

85

77595536E

Carreja López, Orlando

L

S

S

86

33548694C

Carrera Mosquera, Sonia

L

S

S

87

33338015K

Castiñeira López, María José

L

S

S

88

32677374D

Castro Castro, Sara

L

S

S

89

34278447Y

Castro Colmenero, María

L

S

S

90

44815639R

Castro Framil, María Teresa

L

S

S

91

34266964T

Castro López, Soraya

L

S

S

92

34883001M

Cebrián Paz, Ofelia

L

S

S

93

33547046M

Cereijo López, Iria

L

S

S

94

76415669D

Chao Miño, Cristina

L

S

S

95

32703344N

Charlón Paz, Ariana

L

S

S

96

33551515N

Chorén Regueiro, María Sabel

L

S

S

97

32709159P

Cives Negreira, Sara

L

S

S

98

44487740J

Conde Lorenzo, Lucía

L

S

S

99

76576096B

Conde Rodríguez, María Jesús

L

S

S

100

79336068Y

Corral Cea, Gloria

L

S

S

101

33346820V

Corredoira Varela, Eva María

L

S

S

102

44090615Y

Costa Blanco, Lorena

L

S

S

103

32712982J

Couto García, Alba María

L

S

S

104

33559013N

Cuba Veiga, Uxía

L

S

S

105

33541472C

Cupeiro Falcón, Sonia María

L

S

S

106

33549314L

Dacal Parajua, Tatiana

L

S

S

107

76582157T

De Picoaga Díaz, Raquel

L

S

S

108

47021911K

Del Cura Díaz, Noelia

L

S

S

109

32717654Q

Delgado Porto, Sara

L

S

S

110

34271699C

Díaz Armesto, Goretti

L

S

S

111

33999838L

Díaz Blanco, Lucía

L

S

S

112

47434291B

Díaz Caridad, Gemma María

L

S

S

113

33335205V

Díaz Darriba, Raquel

L

S

S

114

34880991L

Díaz Pérez, Azucena

L

S

S

115

33343084F

Díaz Piñeiro, María Silvia

L

S

S

116

76933818Z

Diéguez Buján, Sandra

L

S

S

117

33331143A

Diéguez Paz, Marina

L

S

S

118

34269209Z

Domínguez Cabrera, Rocío

L

S

S

119

77594872W

Domínguez Losada, Lorena

L

S

S

120

33543808X

Domínguez Vila, Cristina

L

S

S

121

79328115B

Dopico Fernández, Elisabet

L

S

S

122

34257575H

Doutón López, María José

L

S

S

123

33553823C

Doval Fernández, Aida

L

S

S

124

33547728C

Durán Crespo, Katia

L

S

S

125

34882018B

Durán Riveira, María Virllilia

L

S

S

126

34882681F

Enríquez Ramírez, Raquel

L

S

S

127

34637925V

Escalera de la Iglesia, Lucía

L

S

S

128

33548782Q

Escudero Barahona, Mirta

L

S

S

129

33552462Q

España Casares, Noelia

L

S

S

130

44806995M

Espiñeira González, Sonia

L

S

S

131

33333288D

Estar López, María Pilar

L

S

S

132

44076403P

Estévez Maneiro, Iria

L

S

S

133

33341502N

Expósito Castro, Orpidia

L

S

S

134

71512606V

Fariñas Vázquez, Patricia María

L

S

S

135

50227535C

Feito Mera, María Victoria

L

S

S

136

33350838X

Fernández Aldegunde, Lucía

L

S

S

137

33998148P

Fernández Alonso, Alejandra

L

S

S

138

34635926L

Fernández Amor, Ana

L

S

S

139

33544903R

Fernández Ares, Diego

L

S

S

140

33349180P

Fernández Blanco, María José

L

S

S

141

33556151W

Fernández Castro, Eva

L

S

S

142

34272425X

Fernández Castro, Noelia

L

S

S

143

76582040K

Fernández Castro, Paula

L

S

S

144

76574819E

Fernández Díaz, María Fe

L

S

S

145

76941268N

Fernández Fernández, Inés

L

S

S

146

33545684T

Fernández Fresnedo, Begoña

L

S

S

147

53519739G

Fernández García, Lydia

L

S

S

148

33550425A

Fernández Gayoso, Marta

L

S

S

149

32769489D

Fernández Gómez, María del Carmen

L

S

S

150

46476735Z

Fernández González, Mónica

L

S

N

151

34884498F

Fernández Iglesias, Rebeca

L

S

S

152

33553412T

Fernández López, Tania

L

S

N

153

33556873B

Fernández López, Uxía

L

S

S

154

32716726P

Fernández Lozano, Laura

L

S

S

155

33544944L

Fernández Moreira, Melina

L

S

S

156

76582449Q

Fernández Pardo, Lucía

L

S

S

157

33350297K

Fernández Pena, Rubén

L

S

S

158

76581132X

Fernández Prieto, Miriam

L

S

S

159

76582620A

Fernández Rodríguez, Marta

L

S

S

160

76580303D

Fernández Rodríguez, Marta

L

S

S

161

33539566T

Fernández Román, Vanesa

L

S

S

162

34253634X

Fernández Silvela, María Dolores

L

S

S

163

34637179F

Fernández Vizoso, Raquel

L

S

S

164

33535909T

Ferreirós Prado, Alma Vanesa

L

S

S

165

33997702E

Ferro Fernández, Ana María

L

S

S

166

77594929J

Fiallega Villarino, Rosa María

L

S

S

167

34271477M

Fierro Rodríguez, Sonia

L

S

S

168

34268027M

Figueiras Olmo, Ana Belén

L

S

S

169

33997653L

Flórez Seivane, María Guadalupe

L

S

S

170

33348922A

Fole López, Miguel Ángel

L

S

S

171

33339120E

Fonseca Seijas, Marta

L

S

S

172

34880021S

Fra Otero, Amanda

L

S

S

173

34882470A

Fraga Álvarez, Libertad

L

S

S

174

34882763C

Fraga González, Noelia

L

S

S

175

33319116M

Freire Paz, Pilar

L

S

S

176

33549967M

Freire Vizcaíno, Tania

L

S

S

177

33559973Y

García Armesto, Fermina

L

S

S

178

33350574E

García Burgo, María Ángeles

L

S

S

179

33551499L

García Calaza, Tamara

L

S

S

180

34636814X

García Cao, Lorena

L

S

S

181

39466017H

García Caramés, Alba

L

S

S

182

34880554L

García Couso, Lucía

L

S

S

183

33547011Q

García Crespo, Marta

L

S

S

184

53517792N

García Garrido, Alba

L

S

N

185

33560933T

García Gómez, Sara

L

S

S

186

76623328R

García Janeiro, Patricia

L

S

S

187

33550495G

García Louzao, Dolores

L

S

S

188

33558987D

García Méndez, Matilde

L

S

S

189

34880926T

García Mesa, Gloria

L

S

S

190

71516839H

García Pérez, Irene

L

S

S

191

76829796K

García Piñeiro, Ana Belén

L

S

S

192

33542566X

García Río, Susana

L

S

S

193

32717959E

García Rodríguez, María

L

S

S

194

76581734Z

García Urrabieta, María del Rocío

L

S

S

195

33343753D

García Vázquez, Yanira

L

S

S

196

32708670W

Garrote Piñón, Rebeca

L

S

S

197

33548803Z

Gayoso Estévez, Raquel

L

S

S

198

33998570Q

Gil Basanta, Mónica

L

S

S

199

33334876X

Gil Castro, Mónica

L

S

S

200

32704328F

Giz González, María Josephine

L

S

S

201

76580390G

Goás Bello, Tania

L

S

S

202

77009940Y

Gómez Barcia, Elisa

L

S

S

203

33539302N

Gómez Cuiña, Iván

L

S

S

204

33350764M

Gómez Méndez, Rocío

L

S

S

205

34882309A

Gómez Pardo, Lina

L

S

S

206

34637944J

Gómez Pernas, María del Carmen

L

S

S

207

33553541Z

Gómez Trastoy, Teresa

L

S

S

208

32710006G

González Beceiro, Mariana

L

S

S

209

33333274H

González Chaín, Aránzazu

L

S

S

210

33542396R

González Devesa, Mónica

L

S

S

211

32703936Y

González Domínguez, Raquel

L

S

S

212

76943029W

González Fernández, Greta

L

S

S

213

33998025T

González Fernández, Leticia

L

S

S

214

76624235B

González Fernández, María Belén

L

S

S

215

33558349S

González Galán, Ángela

L

S

S

216

76579061D

González González, Fe

L

S

S

217

33555133L

González López, Eva

L

S

S

218

33348675D

González López, Lucía

L

S

S

219

37391605E

González Martínez, María del Pilar

L

S

N

220

33548379G

González Pérez, Catia

L

S

S

221

76581981P

González Rodríguez, Sandra María

L

S

S

222

33350671G

González Vázquez, Diana María

L

S

S

223

76580819L

González Villarmea, Marta

L

S

S

224

76582786P

Goyos Alonso, Katia

L

S

S

225

32704128Z

Grandal Mourente, Judit

L

S

S

226

33539936W

Grande Madruga, Zoraida

L

S

S

227

33554825X

Guerra Vázquez, Vanesa

L

S

S

228

34883547E

Hermida Campo, Alejandra María

L

S

S

229

34638654X

Hermida Otero, Daniel

L

S

S

230

32703192K

Hermida Pico, Rocío

L

S

S

231

34881813J

Hermida Porto, Vanesa

L

S

S

232

33546495Y

Iglesias Lombao, María

L

S

S

233

33993047J

Iglesias Pillado, María Belén

L

S

S

234

34880581T

Iglesias Viñuales, María

L

S

S

235

33307349Z

Ignacio Cancela, Inés

L

S

S

236

34261191T

Janeiro González, María Isabel

L

S

S

237

33341436S

Lage Guitián, Lucía

L

S

S

238

76575187E

Lago Fernández, Susana

L

S

S

239

34882339X

Lamas Ogaza, Antía

L

S

S

240

79335072E

Leal Iglesias, Raquel

L

S

S

241

33335485K

Legaspi Devesa, Alejandro José

L

S

S

242

33546814A

Leiro González, Sara

L

S

S

243

44841942S

Lema Regueiro, Sara

L

S

S

244

44818023Q

Lema Rico, Eva

L

S

S

245

33997922N

Lestegas Pacheco, Beatriz

L

S

S

246

33347966J

Liste Estevo, Patricia

L

S

S

247

33538381B

Lombardía Rodríguez, Ester

L

S

S

248

33319829M

Lombardía Torres, María Montserrat

L

S

S

249

34883102Z

Lopes Edrosa, Kebia

L

S

S

250

33559261F

López Albín, Ester

L

S

S

251

33557343K

López Alonso, Alba

L

S

S

252

33545367M

López Buján, Noelia

L

S

S

253

76620133A

López Chousa, Olalla

L

S

S

254

34880893J

López Cuadrado, Aida

L

S

S

255

33550770A

López Dorado, Mireya

L

S

S

256

33554838T

López Fernández, Natalia

L

S

S

257

33548685B

López Franco, Tania

L

S

S

258

79339995T

López Freire, María Fátima

L

S

S

259

33554420L

López García, Erea

L

S

S

260

33556355E

López González, Alba

L

S

S

261

77595855L

López Iglesias, Carmen

L

S

S

262

33309839C

López López, Concepción

L

S

S

263

34253039J

López López, Mª Isabel

L

S

S

264

33344388T

López López, Olaya

L

S

S

265

33558343D

López Martínez, Silvia

L

S

S

266

33542553C

López Méndez, Iria

L

S

S

267

33555581F

López Méndez, Tamara

L

S

S

268

34881240S

López Muñiz, Vanesa

L

S

S

269

33340350X

López Neira, Mónica

L

S

S

270

79326429G

López Parapar, Eva

L

S

S

271

33555638H

López Paredes, Iria

L

S

S

272

33998700P

López Pillado, Rocío

L

S

S

273

33341754B

López Reigosa, Lucía

L

S

S

274

46946225M

López Rivero, Rebeca

L

S

S

275

71506320X

López Rodríguez, Eva

L

S

S

276

34278190W

López Rus, Vanesa

L

S

S

277

15485315J

López Santamarina, Ainhoa

L

S

N

278

33553838N

López Souto, Ana María

L

S

S

279

33997095J

López Vale, Aida

L

S

S

280

33540683J

López Vidal, Inara

L

S

S

281

33557992A

López Vila, María Elena

L

S

S

282

77593996T

Lopez-Leiton Peino, Alejandra

L

S

S

283

33552576S

Lorenzo González, Laura

L

S

S

284

33347195R

Losada Blanco, Elena Manuela

L

S

S

285

76576017R

Loureiro Neira, Beatriz

L

S

S

286

33339629W

Lourés Illán, Jesús Ángel

L

S

S

287

34882653W

Lousas Rubiños, Marta

L

S

S

288

33545800R

Luis Iglesia, Andrea de

L

S

S

289

33350334N

Maciñeiras Abelleira, Rocío

L

S

S

290

76939793D

Madarro Fernandez, Luz

L

S

S

291

44838686W

Mallo García, Paula

L

S

S

292

36164344H

Mallo Serrano, Olalla

L

S

S

293

33558046B

Marentes Carballido, Laura

L

S

S

294

34880592B

Mariña Amor, Carmen María

L

S

S

295

34267361Y

Mariño Campos, Soraya

L

S

S

296

71529402T

Marqués Castro, Elisa

L

S

N

297

71900426B

Martin Saiz, Beatriz

L

S

S

298

79336481M

Martínez Arango, Cristina

L

S

S

299

76582018E

Martínez Cortiñas, Lorena

L

S

S

300

33554377E

Martínez Díaz, Iria

L

S

S

301

79328985F

Martínez Durán, Marta

L

S

S

302

44084104G

Martínez Garre, Fuensanta

L

S

S

303

34272427N

Martínez López, Sandra

L

S

S

304

34636422D

Martínez Luaces, Ana Vanesa

L

S

S

305

23033903R

Martínez Odriozola, Patricia

L

S

S

306

77597248D

Martínez Pena, Elena

L

S

S

307

34881060L

Maseda Fernández, Mónica

L

S

S

308

44448871Z

Mateos Alonso, Laura

L

S

S

309

33541699V

Meilán Jácome, Tais

L

S

S

310

33994004G

Meitín Ramos, María Lucía

L

S

S

311

33552043B

Mejuto García, Diego

L

S

S

312

52618204T

Mencía Álvarez, Policarpo

L

S

N

313

33539732M

Méndez Blanco, Tamara

L

S

S

314

33555992G

Méndez López, Tatiana

L

S

S

315

33557939L

Mendoza Vigo, Beatriz

L

S

S

316

33559297C

Mera Rodríguez, Cristina

L

S

S

317

32699386X

Meroño Díaz, Nuria

L

S

S

318

33558890G

Modia Vázquez, Rocío

L

S

S

319

33538167G

Molina Somoza, María Josefa

L

S

S

320

33552409D

Monteserín Gallego, María de las Mercedes

L

S

S

321

76581449M

Morado Carreiras, Ana

L

S

S

322

44497224K

Morenza Vázquez, Iria

L

S

S

323

37333035X

Mosteiro Díaz, María José

L

S

S

324

33351449T

Mourenza Fernández, María Esther

L

S

S

325

33557455H

Mouriño Real, Nerea

L

S

S

326

34883472Q

Muíña Veiga, Patricia

L

S

S

327

34635131Y

Navarret Rodríguez, Priscila

L

S

S

328

33536381N

Neira Pérez, María Milagros

L

S

S

329

76572388Y

Novo Díaz, Emma

L

S

S

330

33544107X

Novo Vázquez, María Victoria

L

S

S

331

79336089G

Novo Villasuso, Araceli

L

S

S

332

33536129J

Núñez Abuín, Elena

L

S

S

333

33317336L

Núñez Castro, Mónica

L

S

S

334

34265926C

Olmo Luaces, Dolores

L

S

S

335

33550451Y

Onega Castro, Lucía

L

S

S

336

33552855H

Ónega Tellado, Tamara

L

S

S

337

76581107P

Orosa López, Cristina Elena

L

S

S

338

34637129A

Otero Cao, Olaia

L

S

S

339

33546167T

Otero de la Cuetara, Marina

L

S

S

340

33539708G

Otero Jul, Inés

L

S

S

341

76579170A

Otero Otero, María Elena

L

S

S

342

33559322E

Otero Pazos, Marta

L

S

S

343

33547945F

Ouro Martínez, Alba

L

S

S

344

44092436X

Pájaro Vales, María Concepción

L

S

S

345

71522771Q

Paradelo Rodríguez, Susana

L

S

S

346

33553535P

Páramo Iglesias, María Beatriz

L

S

S

347

33556800F

Pardiño Barreira, Vanesa

L

S

S

348

33551922M

Paredes Díaz, María

L

S

S

349

33552801X

Patiño Núñez, Lorena Aitana

L

S

S

350

77597579H

Pedrosa Piris, María Almudena

L

S

S

351

78785891N

Penas Taboada, María del Carmen

L

S

S

352

33552702A

Penelas Teijeiro, Genma

L

S

S

353

34635455P

Pérez Cao, Noelia

L

S

S

354

34882508H

Pérez Casas, Lucía

L

S

S

355

76581592X

Pérez Díaz, Lucía

L

S

S

356

76411016W

Pérez Lago, Elena

L

S

S

357

35298643Z

Pérez Laspra, María Isabel

L

S

S

358

53517288Z

Pérez López, Elena

L

S

N

359

34883492J

Pérez López, Rut

L

S

S

360

34275128E

Pérez Macía, Andrea

L

S

S

361

33349849X

Pérez Somoza, Patricia

L

S

S

362

33558447K

Pérez Tato, Ester

L

S

S

363

34883996B

Pico Lombán, Sabela

L

S

S

364

34882586G

Pillo Hermida, Cristina

L

S

S

365

34880839M

Prado López, Noemí

L

S

S

366

34884091Z

Prado Rodríguez, Tania

L

S

S

367

33329680N

Prieto Fernández, Marta

L

S

S

368

33548683D

Prieto Pazos, Patricia

L

S

S

369

33551586Z

Prieto Vieites, Sara María

L

S

S

370

33996991R

Quelle Maseda, Mónica María

L

S

S

371

78786483Y

Quintans García, María Jesús

L

S

S

372

34883129H

Ramos Rivas, Martina

L

S

S

373

34635654T

Rapa Ricoy, María Elisa

L

S

S

374

34884137Z

Raposo Corredoira, Jessica

L

S

S

375

33549871R

Redondo Valín, Eva María

L

S

S

376

76581929W

Rego Conde, Laura

L

S

S

377

76577587F

Rego Trastoy, María

L

S

S

378

34270831A

Regueiro López, Ana

L

S

S

379

33327333B

Regueiro Roca, Josefina

L

S

S

380

33340812N

Reija Abuín, Patricia

L

S

S

381

34274442A

Reija Gámez, Iria

L

S

S

382

33836468H

Requeijo Pernas, María Sol

L

S

S

383

33555031D

Rey Centeno, Alba

L

S

S

384

46905844N

Rey Fernández, María Belén

L

S

S

385

79338310V

Rey Fraga, Iria

L

S

S

386

33551131L

Rielo Tellado, Ana

L

S

S

387

33323851W

Rifón Lombao, Mª del Pilar

L

S

S

388

76942670B

Rivadulla Quintana, Nazaret

L

S

S

389

33998710H

Rivas Campo, Rocío

L

S

S

390

76581902K

Rivas Fernández, María Victoria

L

S

S

391

33336884V

Rivas Laso, Marta

L

S

S

392

76938988D

Rodil Patricio, María Araceli

L

S

S

393

35479198L

Rodríguez Abelairas, Enrique Alejandro

L

S

S

394

33553602Y

Rodríguez Capón, Sara

L

S

S

395

33535989B

Rodríguez Castiñeira, Cristina

L

S

S

396

76938652H

Rodríguez da Costa, María Carlota

L

S

S

397

78809372X

Rodríguez de la Fuente, Belén

L

S

S

398

76573266X

Rodríguez Falcón, María José

L

S

S

399

15485435H

Rodríguez Fernández, Carla

L

S

N

400

33552031E

Rodríguez García, Alba

L

S

S

401

44496523X

Rodríguez Gómez, Diego

L

S

S

402

34876542D

Rodríguez López, Débora

L

S

S

403

09446274J

Rodríguez Murias, Sheila

L

S

S

404

33556816T

Rodríguez Roca, Alba

L

S

S

405

34253899E

Rodríguez Saco, María José

L

S

S

406

71529657W

Rodríguez Tato, Aroa

L

S

N

407

34266892C

Rodríguez Valcárcel, Judith Cristel

L

S

S

408

34635667J

Rodríguez Vila, David

L

S

S

409

32714238G

Roel Felpeto, Laura

L

S

S

410

33548726Y

Rouco Guerreiro, Noemi

L

S

S

411

08956854X

Saborit Hernández, Esperanza

L

S

S

412

34638982Q

Sacido López, Diego

L

S

S

413

33554177Y

Sahb El Khataouat Mellouki, Jihan

L

S

S

414

33999799A

Salgueiro Rodríguez, Verónica

L

S

S

415

33547709R

Sampedro López, Alba

L

S

S

416

33334689F

Sancha Graña, Generosa

L

S

S

417

33541777A

Sánchez Castro, Ana

L

S

S

418

33538025T

Sánchez Castro, Marta

L

S

S

419

34881090A

Sánchez Díaz, Sonia

L

S

S

420

33553775H

Sánchez Fernández, Patricia

L

S

S

421

33339920V

Sánchez Ferreiro, María del Carmen

L

S

S

422

32718846N

Sánchez Fornos, Miriam

L

S

S

423

33556301Z

Sánchez Gregorio, Samanta

L

S

S

424

33556543A

Sánchez Martínez, Lorena

L

S

S

425

33346771Z

Sánchez Novo, Paula Cristina

L

S

S

426

33345718L

Sancosmed Díaz, María

L

S

S

427

32706649M

Santalla Pérez, Silvia

L

S

S

428

35590051N

Sante Fernández, Nuria

L

S

S

429

33549818V

Santín Méndez, Silvia

L

S

S

430

33349823F

Seijas Barrera, Silvia María

L

S

S

431

33553088K

Seijas Sanfiz, Cristina

L

S

S

432

33550443K

Seijas Zamora, Laura

L

S

S

433

34636300W

Seijo González, Verónica

L

S

S

434

33549712A

Serén Pájaro, Silvia

L

S

S

435

53483605A

Sieira Sampedro, Laura

L

S

S

436

32688782D

Sobrido Álvarez, Ventura Armando

L

S

S

437

76582126S

Sordo Reigosa, María

L

S

S

438

33548294B

Souto López, Gemma

L

S

S

439

33552230Z

Souto Varela, Lucía

L

S

S

440

53487696T

Suárez Hermo, Natalia

L

S

S

441

79326065P

Suárez Moreira, Vanessa

L

S

S

442

34249704J

Taboada Carballo, María Flor

L

S

S

443

33539077V

Teijeiro Teijeiro, María

L

S

S

444

47232398N

Tejedor Carballo, Cristina

L

S

S

445

32682982M

Tojo Santalla, Mónica

L

S

S

446

33551007X

Trabado Capón, Alba María

L

S

S

447

33335168A

Uzquiano Díaz, Sonia

L

S

S

448

71510025N

Valcarce Basante, Marta

L

S

N

449

34271396Q

Valiña Álvarez, Tamara

L

S

S

450

33338032S

Valladares López, Noelia

L

S

S

451

33345176Y

Valle Lovelle, Raquel

L

S

S

452

33340155E

Valle Regueiro, Fátima

L

S

S

453

33349125E

Varela Abelairas, Tania

L

S

S

454

32711098S

Varela Deive, Lucía

L

S

S

455

33538570Q

Varela España, Águeda

L

S

S

456

77408639T

Varela Pérez, Irene

L

S

S

457

79332914A

Varela Sánchez, Davinia

L

S

S

458

47381990N

Vázquez Carneiro, María Estefanía

L

S

S

459

33343243M

Vázquez Díaz, Estefanía

L

S

S

460

33554848X

Vázquez Fernández, Vanesa

L

S

S

461

33536754V

Vázquez Gómez, Beatriz

L

S

S

462

34262254M

Vázquez López, María de los Ángeles

L

S

S

463

34271863T

Vázquez Martínez, Lucía

L

S

S

464

33554695H

Vázquez Rodríguez, Estefanía

L

S

S

465

33350955N

Vázquez Sáenz de la Torre, Sabela

L

S

S

466

33544419T

Vázquez Seijas, Mª del Mar

L

S

S

467

33350105J

Vázquez Teijeiro, María Isabel

L

S

S

468

33324919N

Vázquez Trinidad, Eva

L

S

S

469

71524830M

Vega Cuadrado, Gloria

L

S

S

470

77596244V

Veiga Alonso, Sara

L

S

S

471

33543488N

Veiga Barreiro, Natalia

L

S

S

472

33555572K

Veiga Martínez, Sandra

L

S

S

473

79324445K

Veiga Plaza, María

L

S

S

474

71514135M

Verdial Rodríguez, Bettina

L

S

S

475

33549330N

Vila Randulfe, Lidia

L

S

S

476

53168675N

Vilar López, Raquel

L

S

S

477

33997975L

Vilasa Abad, Laura

L

S

S

478

78806066Q

Villarabide Carril, Yohana

L

S

S

479

33349935G

Villares García, María José

L

S

S

480

33559106J

Villasante Gavieiro, María

L

S

S

481

33995719V

Villaverde Infanzón, Miriam

L

S

S

482

33539700L

Yáñez Ramil, Pablo

L

S

S

597032-Idioma estranxeiro: Inglés

Nº orde

DNI/NIE/...

Apelidos e nome

Quenda

Exento castelán

Exento galego

1

33550982P

Abel Marqués, José Antonio

L

S

S

2

47304840G

Almonte de Gómes, Rosalía

L

S

S

3

76621736L

Alvaredo Vázquez, Dolores

L

S